onsdag 12. januar 2011

The Year 2012 and the Olympic Games

Channeler:
Jen Eramith MA
The Akashic Records On: The Year 2012 and the Olympic Games
http://lightworkers.org/channeling/122468/akashic-records-year-2012-and-olympic-games


Hva betyr de Olympiske Leker i 2012?
Spiller London en viktig rolle for den spirituelle betydningen?


De Olympiske Leker har sjel og egen skjebne. Formålet med lekene er å få mennesker til å forstå at opplysning krever bevegelse - ikke stillstand. Selve idéen til Lekene var å snu den voldelige og undertrykkende sporten, til en felles fredelig feiring av det menneskelige. De gamle hellenske lekene som inspirerte OL, var en systematisert måte å underbygge undertrykking og spre frykt og hat i deltakere og publikum. Den moderne utgaven av Lekene de siste to hundre år, har dreid spillet over til sport som skulle hedre det verdifulle i mennesket, og inspirere publikum. Dette gjøres ikke perfekt fortsatt, men det faktum at menneskelig positivitet feires framfor undertrykking, innfrir sjelens hensikt med spillet.

Tatt i betraktning den transformasjon som menneskeheten gjennomgår nå, mot 2012 og OL, er svært nyttig. Dere er alle ment å bli mer bevisste på det dyrebare og verdifulle i ethvert menneske, og at dere er sammen om denne spesielle og meningsfulle reisen. Etter Lekene i 2012 vil det vise seg at dette er en styrket oppfatning, og at den føres videre i den kollektive prosessen med å bli en Opplyst.

Det er spesielt viktig at det er London som er vert for OL i 2012. Byen London har en sjel med en skjebne som er spesiell. En del av denne bestemmelsen er å holde mørket dypt, inntil folket er rede og kan heale det når det avdekkes. Byen skjuler en underliggende historie om brutalitet og undertrykkelse i landet og i vegger og strukturer som er der fortsatt. Det er hvorfor folket i London holder en vedvarende sorg i sine hjerter - en sorg som bunner i en brutal fortid og en stadig forhåpningsfull lengsel etter lys.

London blir kalt, “The City of Light, Standing on the Shadow of Pain.” Dette er hva dere skaper som mennesker, forvandlingen etter som dere beveger dere gjennom 2012, handler om å være lysvesener til tross for den menneskelige skrøpelighet. Dere lærer å leve med sinne, feil, rotete følelser og lang, karmisk historie, så ta det alt sammen og forsegle det i Lys. Lær å stå i Lyset og vær et redkskap for Kjærlighet, sjøl om du ikke er et feilfritt menneske. Dette er Opplysning!

Ved å arrangere OL i London i 2012, vil den kollektive oppmerksomheten føre til, at livet i skyggene bringes inn i Lyset. Det er sannsynlig at enkeltheter i Lekene vil markere kollektive skygger som kommer opp, spesielt fra de deler av verden som fortsatt er undertrykte og forslåtte av verdens-makten. Det kan utspille seg akter som tvinger fram erkjennelsen av at det er stor urettferdighet over hele verden, og at en del land lider på grunn av den andre delen. La hjertene være åpne under OL 2012, og ære hvert menneske.

Ingen kommentarer: