onsdag 26. januar 2011

Evolusjonen raser videre ...

Oppdatering fra den Galaktiske Føderasjonen av Lys og Åndelig Hierarki
Sheldan Nidle og PAO


Akkurat nå er det en banebrytende utvikling som skjer rundt om på planeten, sier Sheldan Nidle, og hilser oss med Selamat Jarin!

En rekke møter i det siste, har gjort at Føderasjonen stadig rykker nærmere en avsløring av det de ønsker å avsløre, og som også vi ser fram til blir avslørt. Vi har snart ikke flere reserver av tålmodighet å øse av, så det skal bli helt vidunderlig den dagen åpenbaringen skjer. Det er så mye som venter på å komme til vår innsikt - også hvem vi sjøl er. Vi forstår allerede at vi ikke er den vi bare for noen år siden trodde vi var, men derfra til å være sikre på hvordan det egentlig forholder seg - er et langt sprang.

Så over til det som snart vil vise seg ved hjelp av våre venner fra Føderasjonen. Møtevirksomheten har vist stor framgang og større velvillighet fra de mørke, som er den harde nøtta i dette tilfellet. I mellomtida har det skjedd globale endringene som også hjelper til i riktig retning, sett fra Føderasjonens synspunkt. Den siste hindringen er i ferd med å bli løst - det er allerede enighet om hvor og når strek skal settes for forhandlingene. Det er mye som må synkroniseres, og store forsinkelser underveis har fløyket dette til noe. Nå forstår imidlertid Føderasjonens motparter at deres framtidige sikkerhet står på spill, og det har gjort dem mer velvillig innstilt. Det er flere av deres representanter som har fått avskjed på grått papir i det siste.

En rekke nasjoner har blitt holdt nede så de ikke skulle få anledning til å utvikle nye, levedyktige banksystemer. Dette er nå i endring takket være store anstrengelser fra Føderasjonen, og det gamle systemet er snart over. Et enormt globalt kaos er dermed avverget.

Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Be One! Og Be i Joy!)

Les den spennende artikkelen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: