mandag 31. januar 2011

Lyst på en tur inn i Jorda?

Den indre Jorda - og Sola

THE INNER EARTH AND INNER EARTH SUN
31 January 2011
Channeler:
Soluntra King
by Soluntra King

Den indre Jorda har 25 dimensjoner - i hver av dem er det riker av liv og skaperverk. De vibrerer i høyere frekvenser av lys - og menneskeheten er nå forenet ved 5d-stadiet - det tilsvarer 3d som en gang var. Kroppene er 5d, om ikke enhetlig i lysets matrise helt til 7d. Dette betyr at det er lettere å få tilgang til andre verdener inne i Jorda, og vi er alle multidimensjonelle aspekter som lever i indre verdener av Jorda.

Etter hvert som sløret blir mer gjennomsiktig og vi blir multidimensjonelle og mer åpne for oppkopling til andre dimensjonelle verdener som eksisterer inne i Jorda. Mange av de vesener som lever der, har levd på overflaten som eldgamle sivilisasjoner - som MU. Når Jorda tidligere har skiftet, har de beveget seg over til 3d-tetthet og bebodd høyere dimensjoner, vakre verdener inne i Jorda.

Det er steder på Jorda som er dører til den indre Jorda, noen er kjent som - Mt. Shasta i California, Courthouse Rock i Sedona, Arizona og Nordpolen, som enda ble filmet av admiral Byrd etter andre verdenskrig. Vesener fra den indre Jorda er så glade for den andre sola som nå er her som tegn på det store syklus-skiftet - og den Gylne Tidsalderen - og det indre og det ytre kan nå komme sammen.

I 2001 i Sedona, ble jeg fortalt av vesener fra den indre Jorda. "Vi i den indre Jorda snakker med deg og til hele menneskeheten om hvor lenge vi har blitt ignorert, betvilt eller deres regjeringer har gjort det umulig å bli kjent med oss, etter som det truer deres egen eksistens når vi kommer fra høyere dimensjonelle frekvenser og også har levd i hundreder, noen ganger også tusener av år. Dette er noe av av det som truer deres kontroll og de vil holde menneskeheten i illusjon om døden, forfallet til fødselen og døden som næres på frykt-energien, snarere enn å åpne opp for kjærlighetens energi, fornyelsen og udødeligheten. Vi er i dine øyne udødelig ... udødelighet er ikke en Hollywood-greie om å se bra ut, spunky eller ung, det er å være i live på høyere frekvenser av lys, cellene holder høyere frekvenser og forfaller ikke slik de gjør av å leve i frykt, skyldfølelse, angst og sinne, som dere. Slike følelser holder deg fanget på det astrale planet som næring for de astrale herrer og fortsetter 3d-illusjonens verden. Vi har faktisk eksistert sammen med dere, men i høyere dimensjoner.

Vår verden er ikke overfylt av mennesker, forurenset eller ødelagt som din, siden vi ikke reproduserer oss som kaniner - helt bevisstløst som dere gjør. Vi reproduserer energi i lys og hvis en sjel virkelig er ment å bli født i vår verden, er det gjennom guddommelig kjærlighet og forening og betraktet som en dyrebar gave, ikke som en annen 'munn å mette', en plage eller misforståelse, en gammel tidsalders forsikring, eller for å tilfredsstille en som trenger å gi og motta kjærlighet, for vi ER kjærlighet, og trenger ikke en 'co-dependent', dysfunksjonell verden som din. Den kommer selvsagt til et kritisk punkt med så mange sjeler som ikke er hele, rennende rundt og reproduserer stadig mer og eter alt det Moder Jord produserer og ødelegger landet, skogen, vannet og lufta kun for å holde reproduksjonen og ødeleggelsene oppe, alt totalt unyttig - når du er blitt mer bevisst. Dette gjelder åpenbart ikke for hele menneskeheten, da mange sjeler kommer i kjærlighet og er ønsket er det ikke en dom, bare en erfaring, men erfaringen det er å nå total separasjon og ødeleggelse - før det går tilbake til enhet.

Verdenene er nå kommet sammen og dørene til den indre Jorda er åpnet, sløret er skiftet på grunn av en annen sol i bevisstheten din, ikke-fysisk så klart, alt er her allerede, bare i en annen dimensjon som du nå blir i stand til å entre. Moder Jord som du kaller Gaia, Terra eller Moder Jord, er en levende, pustende energi akkurat som alt liv er på mange nivåer og verdener - hun har alltid støttet deg så du kunne overleve. Nå når du går utover overlevelse og mat, luft og vann, som du likevel har ødelagt i en 3d forståelse, fører hun deg inn i 5d og over der, hvor du møter oss, og ser hvordan du kan sameksistere med henne og alle vesener på en kjærlig, fredfull måte.

Her er vi for å bistå i denne prosessen og gledesfylt er det nok av dere å lytte og våkne til høyere dimensjoners aspekter av dere sjøl, som altså er oss, så det er ingen separasjon. Vi vil vise dere hvordan det er å få tilgang til 3d verdener mer fullstendig av deg sjøl og gi deg noen historier av aspektene av deg som sameksisterer i parallelle stråler av lys, dine hologrammer som du har skapt - guddinne / gud som du er."


Her er originalen:

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: