fredag 21. januar 2011

Se verden fra nytt perspektiv

Lauren C. Gorgo
Creator of ThinkWithYourHeart.net & the
Inter-dimensional Telepathy Training Institute


Det har vært en forskyvning i Jordas balanse, som strekker seg fra den vestlige halvkule til østlige halvkule. Dette har globale konsekvenser. Vi begynner nå mentalt å justere oss (forstå mer) i forhold til det store skiftet, noe de 'usynlige' har snakket mye om i det siste. Det kommer som et resultat av den massive globale (energetiske) re-balanseringen som fant sted de siste 3-4 ukene, i form av magnetisk polskifte. Vi blir bedt om å forstå, at uansett hva som skjer så er det ikke ute av kontroll. Vi blir stadig minnet om at alt er perfekt på plass. De økende ulykker på Jorda tjener en god hensikt i planetær oppstigning.

Sjøl om de nevnte endringene til slutt vil resultere i det høyeste gode for alle, ser det definitivt ikke ut til å være slik fra en 'lavere' dimensjon. Det forteller litt om hvorfor noen modige sjeler valgte å gå foran for å dempe frykten som popper opp, og å gi eksempler på alternativer til undergangstankene og tungsinnet som florerer.

Vi blir bedt om ikke å reagere på den frykten som stiger opp rundt oss, men heller innse at Jordas endringer er bare symptomer på at menneskene inntar nye perspektiver med hensyn til å forstå seg sjøl og verden. Det er ikke noe annet enn de biologiske symptomene vi har opplevd i mange år. Endringene er en nødvendig del av vår og dermed planetens evolusjon. Fra et mer ekspandert perspektiv er de nevnte kaotiske forholdene symptomer på (manglende) symbiose, og viser kontrasten til det som trengs for harmonisering av forholdene mellom alt levende. Dette er hvordan overgangen til harmoni ser ut før alt faller på plass.

Når menneskene samkjøres med 5d bevisstheten, inntar de et mer ekspandert perspektiv slik at 3d-perspektivet forsvinner stadig mer. Dette viser at endringer på Jorda ofte er den potensielle drivkraften til kollektiv oppvåkning med ekspandert bevissthet, og konsekvensene av naturkatastrofer blir den største pedagogiske metoden for å få store folkemasser inn i enhets-tankegang. Fra dette perspektivet godtar vi sluttresultatet - skiftet fra atskilthet til enhet (slutt på høyre og venstre.)

Urfolkene forsto den skjøre balansen mellom å gi og motta; den guddommelige maskuline og feminine kraften i naturen. Inntil denne dag har urfolkets stemme blitt overdøvet av støyen fra den industrialiserte vest-verdenen. Heldigvis vil urfolkes stemme igjen bli hørt, hedret og respektert for visdommen, sannheten og forståelsen av den hellige sameksistensen.

Dette er bare et kort utdrag av Laurens kanalisering - gå inn her og les: http://www.thinkwithyourheart.net/

"On Digesting Calamity: a 5D view ..."

Ingen kommentarer: