tirsdag 4. januar 2011

Hvordan vil det nye året - 2011 - arte seg?

Jennifer Hoffman og Erkeengelen Uriel
http://lightworkers.org/channeling/121877/2011-predictions-uriel


Det blir flere sterke perioder i 2011:

15. Januar - 20. Januar: En tsunami-liknende energi er i omløp. Den kan gi nye erkjennelser eller aha-øyeblikk. For noen vil det bli umiddelbar overgang til 5d - bevissthets- og følelsesmessig. Andre kan velge å krysse over.

Mars: Vårjevndøgn vil gi mer rolig energi etter hvert som nye muligheter dukker opp i vår virkelighet. Vi vil oppleve øyeblikkelige manifestasjoner - viser hvor sterkt vi kan bevege energi. Vær forsiktig med ord og tanker i denne tida.

Juni og August: To kraftige perioder som ses under ett da det vil være fin flyt i energien, som gir transformasjon - mentale, fysiske og følelsesmessige omveltninger - ny energi og vekst.

Oktober: Dette er 2012 - 'overgangen' - for Jorda og dens beboere. Vi må vite hvor vi vil gå - vil vi holde energien for transformasjon, mens det er uinteressant for andre hva vi mener bør skje? Periode med store utfordringer til å være medskapere med fokus - 'Himmel på Jord' - uansett hva som skjer forøvrig.

21. November - 30. November: Den siste kraft-perioden i 2011 - vi erfarer hvor lett energien flyter. Vi forstår hvordan guddommelig orden fungerer. Denne fasen legger grunnlaget for 2012. Det som skjer nå vil være avgjørende for mange mennesker. Mange dødsfall vil inntreffe. Det vil på samme tid være et uvanlig antall fødsler - dramatiske forandringer i livssituasjoner skjer og plutselige endringer i regjeringskonstellasjoner, politikk og økonomiske forhold.

Nøkkeltema

Det sentrale temaet i 2011 vil være å forvente det mest fantastiske, få de mest strålende resultater personlig og gå fra en tilstand av håp til en tilstand av viten - hvor du VET at det du vil ha manifestert - blir det. Eller også får du noe enda bedre! Ha alltid denne intensjonen; "Dette eller noe bedre."

Les forøvrig resten av den interessante kanaliseringen her:
http://lightworkers.org/channeling/121877/2011-predictions-uriel

Ingen kommentarer: