fredag 30. april 2010

DNA - Vi er våre egne forfedre

Kryon har gitt oss flere innfallsvinkler til DNA, uten at det enda er helt forståelig hvordan DNA fungerer. Likevel, tro det eller ei, vi nærmer oss målet med dalige kvantesprang fordi DNA vet. Den menneskelige, indre sammensetningen, er ikke så fast og uforanderlig som 3D-forskerne har funnet ut i sin lineære vitenskap. Denne forskningen kan tilbakevises i praksis, av oss, når vi bare tar TILLIT i bruk. Det kan bli vitenskap på en helt ny og fysisk måte. Lyset er Bevissthet, og Bevissthet er DNA og DNA vet, og Tanken lar seg inspirere av alt dette og setter det ut i livet - og ned på Jorda.

Vi har muligheten til å omsette den lineære forskningen i kvanteforståelse, ved tankens hjelp. Dette kan avsløre muligheter gårdagens lineære vitenskap ikke fikk tak i. En viktig komponent er det nye Lyset. Det er stadig forsterket og når vi vet at lys er bevissthet, da er det lett å forstå at vi har et utmerket hjelpemiddel tilgjengelig. Vi er oppdagelsesreisende som kan navigere med Lys.

Det er smart å slippe taket i gammel vitenskap, den er lineær og ubrukelig, nedstøvet og avlegs. Ta i bruk det avslørende, nye lyset som bølger innover planeten.

DNA er hundre prosent det vi Er, sier Kryon. DNA er bevissthet og hjernen er drivkraften som linker dem sammen, når den (hjernen) utfører sin funksjon i kroppen. Dette får meg til å tenke at vi kan gjøre noe allerede nå. Vi kan synliggjøre DNA eksternt. Vi kan være DNA kunnskap live, fysisk 'oppslagsverk' for DNA. For å vise at teorien er mulig, sann og ekte, må vi leve teorien! For å gjøre et kvantesprang over det vitenskapen sier er umulig, kan vi heller ha tillit til at det er mulig. Det umulige er mulig. Det er så enkelt og effektivt, når vi bare kan bruke tilliten til å snu alt. Det indre blir da beskuelig i det ytre. Så lett er det å bli et levende oppslagsverk. I det verket står det også, at vi er våre egne forfedre!

Vi trenger ikke å henge oss opp i prosenter her og prosenter der, når det gjelder å fungere optimalt fysisk for å vise hva DNA vet. Det er mer et spørsmål om hva som er effektivt i ulike sammenhenger. Til slutt blir dette et spørsmål om hva som har krav på vår tillit, og hva som ikke har krav på denne tilliten. Ny eller gammel tankegang. Det igjen avhenger av årvåkenhet og ikke sløvhet.

Kryon gir oss noe å tenke på: Når et menneske utsettes for en ulykke hvor ryggmargen kuttes, blir kroppen lammet. Hvordan kan da andre funksjoner fortsette, hjertet slår, fordøyelsen fungerer, nyrer og andre organer fungerer, reproduksjons-evnen likeså. Kryon peker på blåkopien som ligger i DNA - som svaret på dette. Les mer om DNA på Kryon.com

mandag 26. april 2010

Ny energi

Jeg har lenge sett, og sagt, at jeg kun kan forholde meg til én kropp - min egen. Hva de andre kroppene sier skader meg ikke uten at jeg legger godviljen til og lar det skje. På grunn av denne 'godviljen' har jeg såret og trakassert meg selv gjennom liv etter liv. I min fantasiverden levde jeg meg stadig dypere inn i rollen - offerrollen - den har jeg spilt med den største innlevelse og troverdighet. Sideeffekten av dette er at jeg nå, omsider, har temmet offeret og er i stand til å se klart. Jeg har levd i dualitet (tvisyn) og spillet mitt har jeg spilt på meget høyt nivå. Etter hvert som jeg spiller meg ferdig, kommer jeg ned fra scenen som mester. Jeg er fullt utlært i alt fordi jeg har hoppet ut og inn av roller alt etter som det var nødvendig for dynamikkens skyld. Alt har utspilt seg på den samme scenen og i den samme kroppen, tragedier som det motsatte har gått hånd i hånd - kroppen har ropt og skreket, den har mistet livet og fått det tilbake, osv. osv. Og nå nærmer avslutningen seg, men jeg elsker spillet og vil fortsette - og det er fritt fram nå som før. Det virtuelle nettverket er riktignok ikke helt operativt lenger - NÅ'et sprenger seg inn.

lørdag 24. april 2010

"Ikke forårsaket av mennesker"

Store klimavariasjoner og enorme katastrofer som vi opplever for tida, hører med til den store syklus som Jorda går igjennom nå. Allerede for 21 år siden, lenge før medienes klimahysteri-utbrudd, kunne lesere av Kryons meldinger bli informert om at Jorda var inne i en stor syklus som ville medføre enorme vær- og klimaendringer. Nordpolen har smeltet mange ganger, og kommet tilbake for hver gang. Dette er 'voksende' og 'minkende' sykler - vannets kretsløp, sier Kryon. At fykten rår i denne tida, har negativ påvirkning på de som er redd, men ikke på Jorda. Jorda gjenvinner sin harmoniske tilstand mye raskere enn vi tror. At luften blir renset er bra, og godt for menneskets helse, sier Kryon

fredag 23. april 2010

Kvanteforståelse

Det er mulig å snakke med vårt høyere selv, bare behovet er inderlig og hjertefølt. Vi kan få svar vi ikke forventer, for opplevelsen på den 'andre' siden er uendelig i forhold til vår lineære tid som er sterkt begrenset og innrammet. Vi er vant til å høre etter lyder og ord, men det er bare deler av helheten utenfor denne rammen. Vi skal ta inn et nytt språk nå - et 'tredje språk'. Det er et språk katalysert av tallet 3. I nummerologi representerer tre-tallet et slikt handlingstall. Dette gir oss muligheten til å forstå det som blir kommunisert på kvantenivå, uten at det kommer som ord. Om dette føles uforståelig, så kan du be ditt høyere selv om en kvanteforståelse (mengde-.) Ditt høyere selv opererer i reell tid, og slapper du av så kommer svaret etter hvert. Våre forfedre var helt fortrolige med denne måten å føle eller tenke på, som vi idag må lære fra grunnen av. Det vi kaller vitenskap er svært begrenset læring, som det gjelder å huske - ikke nødvendigvis forstå. Derfor kan ikke kvanteforståelse sammenliknes med vår vitenskap.

torsdag 22. april 2010

En liten vekker

Det gode i livet kommer ikke fra noen andre. Det er ingen
grunn til å tro det. Bare vær din sannhet og ikke lure deg
selv. Det er livsviktig. Det du søker finnes ikke utenfor deg,
det er i deg, du kan bare gi og ikke tro at du kan få. Husk
at du er et Høyere selv, husk at du ikke er det du ser i
speilet. Når vi står sammen, trenger vi ikke å gi eller få.

onsdag 21. april 2010

Et kosmogram

For det står skrevet
i våre øynes lys
at vi skal få røre ved
gledens fullbyrdelse

fordi vi er bærere
av Uendelighetens
dimensjon

Bente Müller
Gjennom Lysmuren

Kosmiske person-navn er kodet

Ekára svarer på spørsmål om koder i de kosmiske navnene:

Hva kan du si om kosmiske navn og symbolsk betydning?
Der er ulike vibrasjoner av de ulike grupper der var samlet for det land der tales Tibet.
Hva representerer de ulike gruppene?
Noget for hva der tales de Syv Søstres forsamling av de høyeste ordener der var.
Syv Søstre - snakker vi om Pleiadene?
Så er der korrekt, for der var alle av Pleiadiske ordener der så skulle befolke Jorden, for at der skulle bringe de Pleiadiske visdommer til Moder Jord.
Hva skjedde med de ulike grupperingene, hvor dro de?
Vi ser der blev spredd i ulike himmelske retninger, for der var i behov av at sprede visdommer og at samle nye erfarenheter, så at der atter skulle forsamles under hva der tales Nordens lys.
Hva er de 7 grupperingenes navn, eller Roten i navnene?
INU: Er den samlende kraften.
ATE: Er noget for de forgreininger der blev spredd til Afrikas stepper. Dogoner.
AKI: Av Egyptens blod skulle de sprede sitt lys og visdom.
ANA: Der skulle sprede visdommer av hva der tales lysets kraft.
ARA: De frekvenser der skulle mildne jordens energier.
ANI: De er dem der befester lyset i Moder Jords krystaller.
ONA: Så var der de der brakte Vannets visdom til Moder jord.
UKA: Der er de der bevoktet alle visdommene lik der blev tilføret Moder Jord. Vokterne.
EKA: Der er talt for de bevingede. De der svever over land og hav for at bevokte de tilstrømninger der er av universelle energier - der nu befestes på Moder Jord. Der er av de ordener der bærer stor responsibilitet for de utviklinger der nu er av Moder Jords bevegelser henimot sin forløsning. For der er så - de energier der før var av Gaias natur vil forlate dens jord, og der av bliver ansvaret for sin jord noget at forvaltes av de menneskebarn der bærer EKA ´s navn. Den kjenner Moder jords energier innom sitt selv - lik der var sitt eget barn innom sin mage. For Moder Jord er noget av dens kjæreste skapelser og derav føler den sådant ansvar. Vi vet der er i behov av at søke sammen med sine frender - for at forløse de nye fødesmerter til den nye jord der nu skal feste rot til sin gamle jord - og der bliver nogle turbulenser der ved. Både i sjø og på land.

Noe mer angående disse gruppene?
At der forsamles på ny ved Inu`s Ild for at utveksle og at forstyrke de energier der før var, og for at fornye de frekvenser der er tilstrømmet via Universum - til at åpne de portaler der er i behov for at befeste de høyere vibrasjoners visdommer på Moder Jord.
Til slutt: MEH AT MAH PONAH ... Vi samles på ny.

mandag 19. april 2010

Litt om det som kommer ...

Vi kan anta at vår indre fornyingsprosess vil sette opp tempoet når vi er ferdig med april, samtidig som den ytre transformasjonen vil dø hen stadig mer. Det vil vise seg hvis en må følge en rutine eller andre slike 'gamle' fenomener. Vi vil være istand til å gå inn i nye rytmer med større letthet. Fra nå og fram til juli får vi både mulighet og støtte til fortsatt å arbeide med å kople til eventuelle løse tråder og å avslutte vår egen healing og ta oss av eventuelle uløste, personlige saker, samtidig som første fase av vårt nye liv avtegner seg.

*Et markant skille vil snart være merkbart - de som er aktivert holder et meget sterkt lys for nye oppvåknende sjeler.

*Syklusen vi går inn i er en periode med stor kraft - noe som også fordrer stort ansvar.

De med ekte hensikt og årvåken bevissthet inspirerer andre, mens videreføringen av den planetariske demonteringen foregår. Det er ønskelig at oppvåkningsenergiene brukes klokt og bevisst, når grunnlaget for det nye samfunnet forberedes - dette grunnlegges på kjærlighet og suverenitet, og har sterke strukturer for støtte til dem som trenger det.

lørdag 17. april 2010

Symptomer på store energibevegelser

Depresjon, nedsatt/økt energi
Følelse av å være 'utenfor'
Pustevansker og sårhet i hals og lunger
Klump i halsen (åpning av hjerte)
Svært emosjonell og gråter mye
Smerter i kroppen, hodepine, blære-, nyresmerter
Følelse av hyperventilering (høytvibrerende energier treffer oss)
Hjertesmerter, brystsmerter, ryggsmerter
Beinsmerter (ny jording)
Muskelsmerter, akutt frykt og angst
Søvnløshet, stress, mørke

Et kosmogram

Først nå er du moden
for uendelighetens Tanke

Først nå kan sløret fjernes
fra Skaperkraftens ansikt

Bente Müller
Gjennom Lysmuren

DNA og Akasha

Går vi alle og venter på en guddommelig inngripen? Ja, vi gjør muligens det. Det vi må huske på i all denne guddommelige tenkningen, er at vi er ett med alt som er tenkt og med alt som er gjort noensinne. Det er Vi - menneskene - som er den store designeren. Vi har bygd og bor i dette huset. Vi har ansvaret for det som er gjort. Dvalen er over, nå må vi mobilisere. Vi kan ikke løpe å gjemme oss når det regner aske over oss, i stedet for manna. Da må vi heller 'stå han av' å snu bildet. Dette betinger. For å se det store bildet, må vi ta i bruk årvåkenheten som vi også har. De fleste som leser denne siden har hørt om Akasha, universets supre datasystem (Akashic Records.) Eller er det vårt eget? Det som er der ute, er her inne. Som over, så under. Hva har vi som Akasha speiler? DNA!

Med DNA kan vi utrette mirakler, så hva venter vi etter? Vi må fortsette å designe, men denne gangen med årvåken bevissthet. Vi vet hva vi vil ha, så det er bare å skape det. Det begynner med en tanke og deretter tro på at det er mulig. Løs opp alt som er kaotisk. Snu det mørke bildet som media skaper, til det stikk motsatte. Bildet kan være både ufattelig og helt utrolig mirakuløst, ha tillit til at det blir realitet og det ganske fort. Så blir det realitet. Husk DNA!

onsdag 14. april 2010

Sannheten Er

Iliuka: "For ei kan din sannhet oppstykkes og deles, og bydes frem lik mat deles ut. En sannhet kan bare deles gjennom ditt selv, lik den opplyser alt større periferier av dine omgivelser, og alt flere posisjoner ikring dette nu. Forglemme ei hvorledes den i sin glede finner kilden til sitt eget lys.

Der er lik den skal se hvoledes den er en partikkel, der forbindes med alt flere partikler, der alle dveler i den samme grunntanke om den vil. Således vil der være lik menneskebarn ser hvorledes de er partikler, der alle veves rundt den samme tanke.

Der er lik menneskebarn selv velger sine tanker, og således velger de mønstre de vil knyttes opp mot; og inn i - i evighetens perspektiver."

Iliuka om solaktivitet

Lik der skaper til forfremmelser av hva der tales hva der er din Moder jords magmastrømmer, lik der så er til forberedelser nu til hva der tales den magneto forendring. Således er der óg for ulike annen kloder lik påvirkeligt av hvorledes Fader Sol byder energier til alt hva der sirkulerer i Moder jord. Så er der óg lik den ser der finnes samhørigheten i samspillet imellom Fader Sol og Moder Jord der er nødvendig. Hvori der så er talt for solen at forberedes til hva der tales de store bestrålninger, lik der så er en ny stadium for alle soler i heledelen av Universum. Om der så vil se, så er der forvandlinger av nogle soler til Super Novas. Lik den óg vil se, der finnes nogle soler der faller til at blive lik dverger. Så vil den og se ulike soler i himmelen, slukne. Dog Solen av Faderens ånd vil så skape nye frekvenser i bestrålinger alt mer intenst og alt mer intergalaktiske vibrasjoner, for så at se nødvendigheten av Moder Jord at noget skape nye vekster der beskytter igjennom den ytre atmosfære. Ei er der ionosfærer, ei er der stratosfærer. Dog, der er så nogen i annen hinne lik der var for tusener og tusener storsoler tilbake - vannets beskyttelse lik planetens hinne skapes. Konu Ekatah.

Påvirkninger på dyr og mennesker
Lik der så skaper hva der tales hjertets flimmer for nogle menneskebarn. Og de søker til at tale med sin doktor. Den doktor undrer, hjertet undrer, dog flimmeret er. Og således er der til påvirkeligheter for de langsomme forendringer for menneskebarn. Og ei nogen av menneskebarnet undrer hvorledes der er for pelsvesener der vandrer i skogen, om de óg har hjertets flimmer - og det har de. Konu Ekatah.

tirsdag 13. april 2010

Ekspansjon av Bevissthet

Adamus-energien sier: "Så la oss ekspandere bevisstheten vår, medfølelsen vår inn i denne energien, denne bevisstheten til terroristgruppen. Bare være der. Trekk pusten dypt, og bare vær der. Ingen skjenneprekener. Det er ikke behov for at stemmen deres skal skravle i vei til dem, akkurat som dere ikke trenger andre stemmer som skravler i vei til dere. Bare vær der, alle deler av dere…"

Dette er enkelt og effektivt. Iliuka-energien har forlengst sagt det samme; bevisstheten gjør ikke, den ER. Dette er det vi trenger å gjøre for å snu energien som vil utslette det gode. Vi ekspanderer vår bevissthet inn i energien og bare er der. Dette er positivt og effektivt, til forskjell fra å produsere negativ energi.

Iliuka

Dette sitatet er hentet fra: www.ekaras-essens.net.

ILIUKA: "Der finnes en kilde der er knyttet lik en bro imellom ulike nivåer, tretten i alt. Således finnes der et lys der gjennomtrenger, gjennomskinner alle nivåers eksistenser. Sådant er der; lik vi kan være i den ene nivå, lik vi er av kraft og energi. Vi er ei i fysikk og manifestasjoner av materie. Vi er energi. Vi er. Og således er vi alle i nivåer. Og vi er i alle galakser. Vi er i alle tidsaspekter. Vi er i nuet omfavnet av fortid og framtid. Vi er et heligt punkt i evigheten. Konu Ekatah."

lørdag 3. april 2010

Hvis et tre faller ...

Hvis et tre faller i skogen og ingen er der, vil treet da lage lyd? Kirael har svaret:
Hvis et tre faller i skogen og ingen er der, da vil det ikke være noen lyd. Det dere kaller lyd er i realiteten vibrasjoner. For at vibrasjoner skal bli til lyd, må det være en mottaker. Det betyr øret til et menneske eller et dyr, som omgjør vibrasjonen til det dere kaller lyd. Lys er vibrasjon. Det kan ikke bli sett, men vi vet det er. Dere må stille dere inn på vibrasjonene, og på den måten vil dere høre treet falle i skogen og dere vil også oppfatte lyset, sier Kirael.

Bevissthetens ut vikling.

Et ut viklet menneske vet alt om systemet som omfatter de fire kroppene; den emosjonelle, den fysiske, den mentale, og den åndelige, sier Kirael.

Dette virker logisk, all den tid vi i bevisstheten tenker oss fra Jorda (3D) og gjennom det systemet vi fulgte da vi drømte oss til 3D. Husk at livet i 'inkarnasjonen' dreier seg om å 'vikle' (våkne) bevisstheten tilbake gjennom de fire kroppene og videre til utgangspunktet i fullt opplyst tilstand. Kristusbevisstheten tilegner vi oss i den siste fasen før vi igjen forstår at VI er lyset. Det vi da forstår er; om skjønnhet og visdom, det er om å ikke dømme, og at vi ikke lenger har behov for å se på livet som godt eller dårlig. Livet er kun skjønnhet og kjærlighet. Hold oppmerksomheten rettet mot dette enkle prinsippet. Instrumentene du trenger er: Tanken. Følelsen. Vesenet. Vær alltid i øyeblikket.

torsdag 1. april 2010

Iliuka - Kanalisering - 6. januar 2010

For der tilhører tidens evigheter at se, at denne storsols vandringer blir av turbulenser menneskebarnet ei før har sett.  Så er der óg for hvorledes der skapes til nytankers fødelser i hvilket der er i behov for at skape nye kommunikasjoner og betingelser for kommunikasjoner imellom menneskebarn over ulike rikegrenser, der óg er tilhørende den tid der vil oppstå med bevisstheter der svever ikring i inter-atmosfæriske.  Således vil der skapes bevisstheter óg for hva der finnes av dypere nivåer der tales entities, lik ånder.  Alt er der tilhørende en tid der er i behov for at skape alt større syn for menneskebarnets brede natur lik menneskebarnet ei skal begrense sin egen eksistens, dog der skal våge at se de umettelige og uuttømmelige kilder der finnes for at utfoldes.  Leve således efter sjelens lengsler og lytte ei så meget efter sin nestes bedømmelser.  Klokt er der at kjenne friheten vokse i sitt hjerte for alt hva den lever dog i sosial sameksistens dere er for primært ivaretage sitt selv for at lettere se og at sanse sine nester.  Den der sanser sine nesters oppriktigheter kan lettere omfavne óg sitt selv.  Verne om det lys den selv bærer og våge at bære fred i hjertet.

Vi takker for ilden og alt hva den opplyser.
Vi takker for heliget være dette kammer.
Vi takker for menneskebarnets undringer.
Våge at leve livet.
Våge at være i livet.
Våge at være.

STRIME

Hans Sande
Det Norske Samlaget 1969

Vi druknar oss saman
sa han
Du fyrst
sa ho
Sidan rodde ho båten heim.