mandag 25. juli 2016

Høye Hjerte

Det er det Høye Hjerte som gjelder nå.  Vi finner det mellom nåværende hjerte og hals - der ligger det HH som vi går tilbake til når vi nå skal innta 5D igjen.  Det var fra 5D vi kom en gang i tida og dit skal vi tilbake.  Nå har vi prøvd å leve på planeten Jorda, så det eksperimentet er ferdig testet og nitid utprøvd.

På begynnelsen av trettitallet kom den 'elite’styrken deisende ned på denne planeten - de var en kampstyrke som hadde som oppgave å vekke jordboerne en gang i framtida.  Nå er denne oppvåkninga / -vekkinga i full gang og jordboeren forbereder seg på sin 5D oppgave som fullstendig bevisst vesen.  Det er lenge siden sist, så forventningene er store.


For mitt eget vedkommende husker jeg at jeg i 2010 våknet hver morgen til en strøm av ‘kunnskaps-sannheter’ som banet seg veg inn i mitt stakkars hode hver morgen.  Det stormet inne i hodet og jeg forsto ikke hvorfor jeg ble beæret med all denne viten på denne måten. Det var en spennende tid som varte en relativt kort periode, men var svært intens mens det sto. 


Varigheten på perioden var til å leve med, men svært intens når den sto på.  Jeg måtte bare gi meg over, den gangen, sjøl om jeg ikke forsto helt denne enorme GAVEN som ble meg til del og hvorfor.  Jeg var evig takknemlig, husker jeg, men greide vel ikke i tilstrekkelig grad å verken gi uttrykk for det eller forstå denne utvalgte posisjonen.


Det var som en stor port ble åpnet, for i ettertid har det vært mye lettere å forstå den nye kunnskapen som plutselig har deiset ned i hodet på meg.  Jeg føler det slik som om det kommer utenifra som en stor fugl og lander i hodet med flaksende vinger.  Det er om å gjøre og forstå at det er viktig å slappe av og puste dypt under slike omstendigheter.


Vi skal jo våkne for å ta inn 5D’s enorme kunnskap nå.  Det kan bli hardt nok det for oss som har gått her i 3D og soset uten de helt store vyene verken når vi tenkte eller snakket.  Nå er sosingen over og vi må bare innrette oss på det NYE - ingen vei utenom!  Det kommer ei tid hvor gleden flommer fordi vi gjør så godt vi kan nå. Det er lurt å huske dette!


Greier vi ikke å ta imot alt dette sterke LYSET, så fortsetter vi der vi lever og er kjent.  Kundalinien stiger opp gjennom den personlige kroppen og Gaia-kroppen på samme tid.  Gaia’s høyere frekvens omfavner alt, men de som ikke greier å ta inn alt lyset forblir i illusjonen, akkurat som det lille frøet inne i eggeplommen.    


Vi kan tenke oss det lille kyllingfrøet inne i egget som lever i trygge og sikre omgivelser.  Når det lille frøet har fått form og mer styrke kommer også lysten til å hakke seg gjennom skallet som skjuler den ytre verden, men ikke alle er klare for dette eventyret på utsiden.  Innenfor  HH ligger også minnene om alle livene hver enkelt har hatt på denne planeten.


Når lyskropp-Selvet er vekket og fullstendig våkent  er vi fullt ut femte dimensjonale (5D).  Deretter er det fritt valg om vi vil fortsette å hjelpe Gaia, eller om vi heller velger å gå tilbake til den Galaktiske familien for å tjene Gaia fra de høyere dimensjoner.  Dette valget står vi overfor når vi er kommet så langt i utviklinga på returen til 5D.


Tukáte

torsdag 21. juli 2016

Hvor er svarene på dette da … ?

Tenk om vi bare kunne begripe hva et menneske er, en verden, et fjell og vesener forøvrig som lever på planeten.  Hva er alt dette i seg sjøl og hvordan kan det framstå slik det gjør.  

Ta et menneske f.eks. - hvor fantes malen til Mennesket - og til dyra - til fjellene og vannene alt det andre?  Hvem visste og hvordan visste de?  Og hvordan ble alt bygget og spredt.

Hvor er dét som holder Jorda og oss i vår egen form?  Hvordan greier vi å;  -  Tenke?   Snakke?   Sove?  Spise?   og alt det andre et menneske foretar seg og mye mer.  

Hva er tenkning?  Vi er så flinke til å finne svar, og så er det ikke mulig å finne ut hvorfor og hvordan på mye og mangt for at det skal kunne la seg gjøre og at vi kan leve videre.

Tukate

søndag 17. juli 2016

Siste melding fra Horisonten!

En urolig tankegang hersker nå mellom den gamle orden og de som ordnet en ny bestilling av virkeligheten.  Denne fastlåste situasjonen er i ferd med å bli løst.  Det er mye som kan inntreffe slik at den raskt snur, men inntil videre blir nåværende tilstand holdt.  Vi velger inntil videre å se slike halvseire som tegn på bedre tider for alle.

Vitale deler av det gamle økonomiske systemet holdes fortsatt på plass, og de mørke tvinges nå til å slutte seg til våre krav.  Snart kan NESARA settes i full drift.  Nå kan vi ganske snart få se en hel rekke teknologier bli offentliggjort.  Dette har vært gjemt for oss i mange tiår.  Vi beveger oss nå fra begrensninger til å bli et svært bevisst vesen.

Prosessen med å avsløre de første fonnene er også startet og har kommet godt igang.  Dette arbeidet skulle vært gjort forlengst, men bedre sent enn aldri.  Det er grunn til å være svært takknemlig for at de ulike prosedyrene nå er i arbeid og snart viser sine resultater.  De er i ferd med å bli manifestert over hele kloden.

Tukáte

onsdag 13. juli 2016

Er ventida over snart ...?

Vi er lovet at dette er ei tid for mirakler.  Er først en slik setning formet, så er det like klart at den skaper forventninger med en viss levetid om ikke uendelig.  Vi har ventet i tusenvis av år på at det miraklet som nå trekkes fram og loves dyrt og hellig - får en ny oppstandelse.  “Vi venter på deg til du kommer”,  heter det i sangen, og ventet har vi gjort.  Nå må avslutninga på dette eventyret åpenbare seg. Vi ønsker den nye tida hjertelig velkommen inn i vår verden.

Så er det å håpe at vi skal slippe å vente i evigheter til - det er å håpe at nå er det så mange mennesker som har våknet opp og forstår at ei ny tid er rett rundt hjørnet - at mer utsettelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi forespeiles en rekke kommende arrangementer som vil opptre i tur og orden nå, og at dette er realiteter som skal få et positivt utfall uansett hvordan det har vært tidligere.  Vi velger å tro på denne meldingen også, så får vi se om det slår til denne gangen. 
 
Tukáte

Melding til FB og mine Facebook-venner !

Det er svært beklagelig at livet til mine FB-venner ser ut til å bevege seg over spektere som jeg ikke har det minste peiling på, men som av ulike årsaker setter meg i mange pinlige situasjoner.  Jeg har en navneliste som har oppstått helt av seg sjøl og fullstendig uten min hjelp.  Denne lista har en forkjærlighet for de bevegelige undere, den lever sitt liv under ett valgspråk;  "Jeg gjør som jeg vil!"   

Noen av dem som faller ut av denne levende lista, blir spørrende i første omgang.  Hva er det jeg driver på med?  Er vi ikke venner lenger - og hvis vi er det, hvorfor da slette navnet mitt?  Saken er ganske enkel - jeg har ingen kontakt med denne navnelista - tør nesten ikke kaste et blikk på den.
Denne lista har oppstått uten min hjelp, lever sitt liv uten min hjelp og fornyer seg uten min hjelp.


Når så alt dette bestemmer seg for å leve sitt eget liv slik - ja da - ligger jeg tynt an!  Navn på den omtalte lista forsvinner og kommer tilbake og har det sikkert svært morsomt, mens jeg spiddes når jeg mangler eksakte svar. Hvorfor er jeg slettet?  Lyder spørsmålet med rette.  Før jeg forstår noe av det hele, er farten på samtalen ganske formidabel og min uvitenhet gis ikke de beste muligheter. 


Hva alt dette allerede har skapt av rot og misnøye og tapte vennskap, iltre samtaler osv. - det orker jeg rett og slett ikke å tenke på.  Det virker så uoverkommelig å få orden på dette.  Jeg har til og med sittet foran dataen og sett at den omtalte lista spretter til, sletter navn eller kanskje den legger til navn - og det helt uten at jeg er i nærheten av å skrive eller på annen måte røre maskina. 


Jeg aner ikke når mitt navn spretter verken hit eller dit på andres lister!  Men de andre har hele mitt FB's bevegelsesmønster på rams i sitt system!  I allefall føler jeg meg plassert i en ‘rottefelle’ nå - jeg har vær så god å svare på spørsmål om denne nye bevegelsen som har sett dagens lys på min FB og som virker slik at folket spretter i taket og jeg filleristes!   FB!  Finnes det et svar på dette fenomenet?


Tukáte


tirsdag 12. juli 2016

Alt flyter

Vi har et forvrengt syn på alt sammen, tror jeg.  Vi mener ditt og vi mener datt og alt er bare antakelser og feilinformasjon.  Vi tenker tanker, lager bilder, ser vårt bilde av verden og gjengir det på vårt vis og så godt vi kan.  De tankene vi tenker er det ingen andre som tenker på samme måten, med samme innhold, nyanser og til samme tidspunkt!  Dette gjelder alle mennesker.  

Vi er helt originale til ethvert tidspunkt og i enhver utgave og situasjon.  Vi er unik i form, tanke, og syn. Vi får hele tida informasjon fra nyheter, presse og andre medier - vi føler oss alltid oppdatert.  Er det riktig?  Det er nok ikke like sant som det er sagt, for det skjer mye som ikke når oss i det hele tatt.  Tenk på alle landene i verden og alle menneskene som bor der. 


Så kan du se for deg alle heimene i verden og hver heim sine mennesker.  Deretter kan du tenke på alle samtalene som foregår mellom store og små, alle institusjonene, alle universitetene over alt - på alle arbeidsplassene, barnehagene, institusjonene, veiene.  Det er en informasjonsflyt mellom mennesker over hele verden som er helt utenom alt det vi tenker til daglig.


For en samtale alt dette er!  Vi snakker og vi forstår, men slett ikke alt - ikke en brøkdel engang.  Vi strever med å lære, forstå og bruke lærdommen med vett og forstand. Vi liker og vi misliker, vi elsker og vi hater og alt sammen like inderlig og betydningsfullt - tror vi!  Vi kaver oss opp over andre som vi mener er på ville veier, mens vi sjøl kanskje er på villere utfart!


Vi lever og vi dør og vi kommer tilbake!  Vi står på, vi rydder oss plass, vi sover og våkner, vi snakker og tenker - alt sammen i et evig virvar.  Det er ikke måte på oppfinnsomhet og vill fantasi enkelte ganger. Dette er altså livets pust og verdens ånd!  Mennesker yrer og kryr, gråter og ler, kaver og ordner, dirigerer og viser, spiser og spyr, sover og våkner, føder barn, bruker sine evner.


Verden er et eneste virvar fra morgen til kveld - alltid!  Når det er kveld her er det morgen der.  Når en gråter ler en annen.  Når en er syk er den andre frisk. Når en er tykk er den andre tynn, når en er levende er den andre død, når en sover våker en annen osv.  Det er bra at dette ikke er pensum på noen skole - hele denne oppbevaringsplassen vi kaller verden.


Til all god slutt så strever vi livet av oss med å forstå at vi alle er EN!  Hva er alt sammen?  Hva skal det komme ut av det?  Hva blir det til?  Ikke en døyt betyr det, all denne læringen, forskingen, fantasien, bevegelsene og treningen.  Det er bare til å slite seg ut på - alt sammen. Vi har jo til all god slutt ikke noe bruk for det likevel!  Hva kan vi bruke det til og er dét nødvendig?  La det flyte!


Tukáte
Forandringens fryd og jammer i 3D - Nå gjelder det 5D !

Jorda er i forandring, men mange av oss klamrer oss til det  gamle og vante. Vi slipper ikke taket.  Vi holder på det som var,  det som har gjort nytten så lenge. Kanskje vi ikke forstår at den forandringen som nå river og sliter  har sin rettmessige plass og skal gjøre akkurat det - rive og slite i oss.  "Vil du være med så heng på”. 

Du må gjerne takke det gamle for godt samarbeid og enorm tjenestevillighet. Alle har vi hatt god nytte av det gamle systemet, men nå skal vi imidlertid legge det bort det som var så nødvendig på den gamle ‘ruten’.   Nå blinker det NYE - ikke i det fjerne, men rett ved siden av oss.  Vil du være med, og det vil du vel - så hopp ombord.

Det er selve Livet, som ber oss gripe denne muligheten.  Dette er slike overganger som følger alle de endringer som har skjedd opp gjennom tidene. For ikke å krølle det alt for mye til for oss sjøl, legger vi godviljen til.  Vi prøver å forstå hvor nødvendig det er for oss - for meg, at denne endringen skjer uten alt for mye dissens ala skal skal ikke.

Somler vi av en eller annen grunn - kanskje redsel eller bare tøys som gjør at vi ikke kan bestemme oss så opplever vi at vi stadig synker dypere ned i det seige  som klamrer seg rundt oss.  Du mener kanskje at du ikke vil slippe taket fordi det var så enormt bra for akkurat deg!  Da er spørsmålet?  Hvorfor ikke velge det nye?  Forstå at endringen er uunngåelig!  

Det er ikke mulig for deg som er 90 prosent vann - å stå stille!   Det eneste som hjelper er å slippe taket i det gamle livet ditt.  Slipp tanken på alt det som har vært, slik at du kan si deg villig til å ta imot det nye livet som banker på.   Si ja takk til det nye og vink farvel til det gamle - fordi du har ingen annen mulighet!

Tukáte

Vannets betydning for oss mennesker

Om vann:

Iliuka utreder og svarer på spørsmål fra interesserte mennesker!

Er det riktig at vann tar inn energier fra stemninger rundt?
Så er der korrekt. Vannet er en bærer av minner, vannet er en bevissthet i sitt selv. Om der kunne måles i frekvenser, så er der lik vannet er alt meget mere bevisst enn hva luft og hva eter er. Således er der menneskebarnet bærer så mengder med vann i sitt legeme forat minnes sitt opphavs eksistens og forat minnes hvorledes den skal leve i pakt med naturen. Således er vannet heligt, om der tenkes til at renes forat drikkes, om der tenkes til at renes forat bades, om der tenkes forat anvendes i helige dåp, om der tenkes óg i seremonier til anvendelser forat bevare noget av urter der er helige for sin vekst, og om der tenkes derigjennem at skapes til at forvandles gjennem hva den koker til at dampes. Om den tenker til hva den nu anvender vannets molekyler, der er noget minner, lik memorerede celler der er i behov for heledelen av Universum. For vand er ånd.

Skal man la vann stå i en mugge før man drikker det, i en god energi?
Der er klokt om den heliggjør vannet, korrekt.
Fremfor å tappe det rett fra springen og drikke?
Hva der springer ut av sådanne magiske rør, er ei noget heligt kraft. Der må søkes at forvares til heliggjørelser gjennem hva der renes, gjennem hva der tilføres magneto- energier, hva der belyses, hva der hviler over natten – i portalen mot nord.

Kan vi også på den måten vandre godt ved å sende gode energier i vannet før vi serverer det for en person vi ønsker vel?
Så er der noget den alt vet. Og der er således om den tenker i ren energi, der er alt meget mere energi i det boblende vann den lever i enn hva den drikker.

Hvordan skal jeg rene vannet for å få den beste energien ut av det? Vi ser den anvender noget i sin tipis kammer dertil, og så hva den søker til noget magnetoprinsipper, er til at rene vannets strukturer der byder kraft og der rener. 

Den store krystallen som ligger i vinduet, kan den tilføres vannet?
Så er der korrekt. Dog ei er der i behov av at være i vannet. Ved vannet, så er der vel.
(05.11.04)

Citrusens frukter i hellig vann, hva det er for noe?
Der er hva der i din himmel tales sitroner. Hvorledes der skapes til vannets dråper, noget forat forhøye vannets kvaliteter, til renelser, for citrusen bærer syrer, dog likefullt er der óg inkludert av noget sevjer der er av søtheten, og der skaper således gode energier for hver celle i legemet. Der skaper alt lettere for tarmens funksjoner at opptage de næringer der finnes i vannets kvaliteter, - levende vann vi taler. (15.02.05) 

Tukáte

fredag 8. juli 2016

Carrageenan

Carrageenan!   Obs!    Obs!    Obs!
May er som en smed til å påpeke de stoffene vi ikke skal ha i maten, og ære være henne for det! Hun går strakt på Facebook for å spre sin viten, når hun får vite noe nytt.  Et slikt ‘mat-politi’ er så nødvendig, men jeg mener samtidig at vi kan gjøre mye hver enkelt av oss også, for å passe på vår egen helse.  Vi må ikke tro blindt på at den maten vi kjøper er superfin og uten stoffer som kan ta liv - om de får helklaff!   
 
Personlig tror jeg ikke noe på at alle de farlige stoffene vi spiser til daglig - er nødvendige, så den egentlige årsaken til all giftbruken ligger nok ikke der.  Det er nemlig avdekket i det siste, at ‘mørke krefter’ driver flittig sitt spill med å redusere befolkninga til en håndterbar størrelse !!!   Da er det vel midt i blinken å bruke gift som tilsettingsmiddel i maten, skulle jeg mene!  

Nå er jeg den evige optimist og tror derfor at det er den som spiser maten og ikke den som forgifter den, som får beholde livet en stund til.
  
Tukáte

En brøkdel av vår planets historie

Så starter en ny opplæring i å leve som det nye mennesket på Jorda!  Vi skal kanskje bo på Mars, Venus, Gaia og Pax.  Først må vi hjelpe de som ikke har en fullt operativ Lyskropp.  Kan vi si at vi lenge har blitt torturert som beboere på denne planeten?  Nå skal vi nemlig bygge en ny og mer forunderlig verden!  Vi mente Atlantis sto for noe helt galt - nå må vi bygge vår  nye verden!

Flere kommer denne gangen med meldinger som både er etterlengtet og oppløftende.  Det er stor aktivitet på Jorda nå - og det neste som vil skje er når de nye amerikanske republikkene blir proklamert.  Den nye presidenten er allerede utpekt!  Planene om å redusere planetens befolkning til en håndterbar størrelse - 'falt i fisk’  for de som prøvde, da befolkninga har våknet opp for hva som holder på å utvikle seg.

Folket er mer årvåkne enn det som er ønskelig for ‘mørke' krefter i lyssky virksomhet.  At mange har levd på sultegrensa på jorda, er på grunn av de samme ‘mørke’ kreftene som har herjet og lagt til rette sitt spill rundt oss.  Folk har sultet og lidd, dette til tross for at det alltid har vært nok mat.  At alt dette faller i grus nå, er en glede for alle som kunne blitt deres offer i neste omgang.

Tukáte

Velkommen til Grenseland !

Jo mer jeg blir kjent med Facebook, jo mer undrer jeg meg over hva Facebook egentlig er tenkt som - og hva andre brukere forøvrig mener om denne muligheten til ytring om alt og intet!  Min første reaksjon i møte med FB var spørrende - hvordan kan jeg bruke denne muligheten da?  Alt virket så opp til en sjøl at det var litt skremmende … ! ?  

Vi mennesker er slett ikke så pyntelige hvis vi finner ut at vi skal slå ned på noe.  FB-brukere vet derfor ikke hvor grensene går på Facebook!  Hvorfor vet de ikke det?  Fordi det er ingen FB-grenser, nemlig!  Grensene for egne og andres ytringer går inne i hodet på hver enkelt som blir kjent med de ytringene i øyeblikket - i ettertid!  Alle grenser blir til og anvendes på denne måten. 

Grensene vi må passe oss for hele livet - kort eller langt - ligger godt skjult i andres hoder og der er de til og med en ukjent størrelse - fordi;  reaksjonen på ytringer og atferd forøvrig den skapes i andres hoder - etter at de har blitt kjent med noe de sjøl eller andre igjen har gjort, sagt eller kommet med på annen måte.  Dagsform og mye annet rart spiller kjempesterkt inn.

Slik skapes og brukes grenser.  Forøvrig er det grenser over alt, men de er godt opplyst, godt synlig, osv.  Det er slett ikke noe problem for oss mennesker å følge grenser, det er det første vi lærer det! Grensesettingen starter som regel hos jordmora og fortsetter deretter hos alle andre som en nyankommen verdensborger møter på sin vei gjennom livet på Jorda.

Tukáte

onsdag 6. juli 2016

Arcturianere / Pleiadianere

Arcturianere / Pleiadianere er høyere uttrykk for oss mennesker, fordi vi opprinnelig kom fra dette strøket på himmelvelvingen.  Vi kom som 5D, men sa oss villig til å bli satt tilbake til 3D for å kunne leve på denne planeten Jorda den gang og bli bedre kjent med eksperimentet vårt.  Vi kunne ikke operere på samme måten i fortsettelsen når Jorda igjen inntar 5D-frekvenser.  

3D krevde ikke så høy tankevirksomhet, men det vil det bli nå i fortsettelsen i 5D, og det er helt i orden det fordi vi er igjen fullastet med den høyeste bevisstheten.  Alle merker vi vel at det skjer stadige endringer i tankene som igjen gir seg utslag i handlinger.  Illuminati vil helt sikkert yppe til strid igjen, men denne gangen skal yppingen ikke lykkes.  Vi har avslørt krigens hensikt og biter ikke på den en gang til.


I 3D og 4D gjelder separasjonens påbud hardnakket.  Uenigheten råder grunnen ganske radikalt - vi har såvidt sluttet å krige, men vi har ikke sluttet å dyrke uenigheten.  Den gjør seg bemerket fra den første pust babyen trekker inn og vrælet som dermed løsner i den lille kroppen og ljomer utover.  5D-babyen kommer anstigende mer dannet - ikke så høylydt, men med et klokere  overblikk.


Vi kan se for oss et nytt bilde nå - 3D og 4D-beboere går mot utgangs-døra, mens 5D'en kommer slentrende inn hoveddøra, slenger fra seg reisevesken og setter seg i husets beste stol for å ta et overblikk.  På ansiktsuttrykket å dømme ser 5D'en for seg oppgaven som spennende og fargerik.  I lufta kan vi fornemme harmoni og tanker full av velvære.


Tukáte

søndag 3. juli 2016

Endringer over hele kloden

Enorme endringer skjer nå over hele kloden.  Vi får vite at vi er så mye mer enn det vi tror.  Som de menneskekrypene vi er, så har vi hørt og lært at egenverdien ikke alltid er så mye å skilte med.  Nå er det imidlertid av betydning å få integrert de høyere bevissthetstilstander som sammen med vilje og selvdisiplin er nødvendig for å blande de høyere frekvenser inn i den fysiske hverdagen.  

Den årtusener gamle verden innført av den mørke kabalen, faller nå fra hverandre.  Englands mangeårige EU-medlemskap som brått ble avsluttet, er en synlig del av det som skjer på dette området uten at menneskene på nåværende tidspunkt har alt dette klart.  Det kommer mer av det samme når den gamle verden fortsetter å gå i oppløsning bit for bit.


Hva vil alt dette bety for oss mennesker?  Spørsmålet er relevent i denne sammenhengen da det settes nye grenser over alt nå - absolutt.  Det kommer nok brått på de fleste at de ‘mørke’ forsvinner!  Menneskene satser på Lyset!  På bakgrunn av vår erfaring med de ‘mørke’ er dette en så stor begivenhet for oss mennesker - vi som kun er vant med de mørke bakstreverske opplegg rundt oss.

Det anbefales at spirituelle mennesker holder seg borte fra emosjonelle drama av ulik karakter. Ansamlinger av folk kan skape så mange slags tanker!  Energier i omløp kan bli forklart i ditt indre som dine, mens de slett ikke trenger å ha noe med deg å gjøre.  I denne oppvåkningens tid skjer det noe med hørselen til menneskene - den forsvinner.  Poenget er at vi skal lytte innover og hørselen kommer tilbake!


Det er en del hemmelig aktivitet som skjer rundt oss.  Den neste store forandringen vi vil oppleve blir om mulig når den nye republikken USA blir offisielt annonsert.  Den nye presidenten er allerede utpekt og vedkommende vil gi makten tilbake til folket, men dette skjer dog ikke uten en del rabalder.  En lang og vanskelig vei for de involverte er snart ved veis ende, og planene om å fjerne menneskene fra Jorda - er borte.


Tukáte