fredag 28. januar 2011

Klokka slår snart tolv ...

Den Galaktiske Føderasjonen
SaLuSa - Kanal: Mike Quinsey


Midnatts-timen nærmer seg, sier SaLuSa. Nå er flere blitt mer sensitive og merker bedre alle forskjeller i det nye, og dette er noe som øker våre telepatiske evner. Der ord er utilstrekkelige, kan vi nå føle hva budskapet er. En generell indikasjon på økt bevissthet, er en indre ro som mange nå kjenner. Det ytre livet forsvinner litt hver dag, og det er lettere å være sentrert over lengre tid. Før dette året er omme, vi du se store forandringer.

Avsløringene dere venter på er rett rundt hjørnet nå. Det vil bli utarbeidet nye planer for det økonomiske systemet, for å unngå en gjentakelse av den siste kollapsen. Bankene skal nå være ansvarlige overfor folket, og gambling vil aldri mer bli godtatt. Pengene skal ha reell verdi, spekulasjonene i markedet kommer til å opphøre helt. De viktigste endringene vil være i forbindelse med fordeling av rikdom slik at alle kommer heldig ut, det skal ikke være noe skille mellom fattige og rike lenger.

Det virker helt ekstraordinært at så mye må ordnes i din verden. Du har i årtusener blitt direkte geleidet inn i dagens situasjon, og nesten nådd det kritiske punktet hvor en snuoperasjon ikke lenger var mulig - kanten av stupet var eneste alternativ. Den friheten vi lover deg, kan du få oppleve ganske snart.

Din rolle er å ha en beroligende effekt på omverdenen, og gjøre ditt beste for å eliminere frykt. Anunnaki har ikke oppnådd sine mål med å ta kontroll over verden. Det skal ryddes opp i de kaotiske forholdene, og fred skal bli erklært ved stans av alle krigsvåpen. Det feier en bølge av kjærlighet og glede over verden, og barrierene mellom folk viskes ut. De fleste søker de samme verdiene i livet, og med gjenvunnet frihet kommer suksessen.

Nesten hver dag et eller annet sted i verden skjer det nye avsløringer, og sannheten blir kjent. Energier som ikke arbeider for det felles gode, vil forsvinne og bli erstattet av ønsket om åpenhet og ærlighet. Et nytt tankemønster vil sikre at ærlighet blir en livsstil. Og det beste av alt - dette kan starte idag!

Den Galaktiske Føderasjonen forstår hva det gjelder, og vil gjøre alt så enkelt og lett som mulig. Til slutt vil vi arbeide sammen i felles prosjekter, og vil da dele våre erfaringer med deg. Du kommer til å avansere ganske raskt, og som vi har sagt - det blir spennende og interessante tider. Det kan virke langt unna i øyeblikket, men det vil overraske stort hvor fort det endrer seg. De som velger en annen sti enn oppvåkning, vil ikke ha noen interesse for det vi kommer med.

Alt er frivillig og alt er tillatt - alle skal gjøre som de vil uten innblanding fra noen. Vær forsiktig med hva du ønsker fordi manifesteringene skjer hurtig, og ikke alltid er utfallet like velkomment. Gjør mot andre det du ønsker for eget vedkommende, og alt vil gå fint.


Jeg er SaLuSa fra Sirius.

Takk til SaLuSa
Mike Quinsey
Den Galaktiske Føderasjonen

Les alt her: http://lightworkers.org/channeling/123592/salusa-28-january-2011

Ingen kommentarer: