mandag 30. november 2015

Morna oligarker !

Uenigheten forstår at dens levetid snart er endt, men den får de maskuline oligarksinnene atter en gang til å koke - den kokingen vi er så vant til her på Jorda! Sheldan Nidle forteller om de mørke oligarkenes desperate sprell atter en gang! Flere tusen års overherredømme er ikke nok - de bæper så lenge livet gir tillatelse. Men nå er det morna oligarker uansett om krokodilletårene drypper store og blanke aldri så mye.

Sheldan Nidle - 24. november, 2015

3 Lamat, 1 Yaxk’in, 12 ManikDratzo!  Verden fortsetter å bevege seg i en positiv retning. Alle de fondene man er blitt enige om samt reserver,  er nå i bevegelse og de fleste har nådd frem til det sted de skal distribueres fra.   Alle slik overføringer skjer under den høyeste sikkerhet.  Tidligere var den største bekymringen de utallige lakeiene som villig var med på de mørkes anstrengelser for å forsinke prosessen.   Disse bekymringene er ikke lenger hovedmotivet for den massive sikkerheten.   De som i det senere har voldt hodebry har vært de enkelte funksjonssvikt på grunn av problemer som plutselig oppstår i den generelle telekommunikasjonsprosessen.   Det aller meste av dette har blitt rettet opp.   Ikke desto mindre har en stor del av de elektroniske pengeoverføringene, kritiske viktige nettsider og midlertidige nøkkeldokumenter blitt forstyrret.   En viss grad av slike problemer eksisterer fortsatt.   Slike problemer er likevel ikke lenger hovedbekymringen slik det en gang var.   For å motvirke dette problemet har et antall nøkkelarrestasjonen blitt gjort.   Denne operasjonen pågår fortsatt.   Våre tjenester har stort sett blitt brukt til å samle etterretning om hva slags desperate trekk de mørke oligarkene har tenkt å forsøke seg på neste gang.   Denne kombinerte operasjonen har forhindret at noen terroraksjoner i stor skala har kunnet kapre distribusjonsprosessen.

Vi er nå inne i den siste fasen med hensyn til utleveringen av fondene og å etablere et nytt verdensomspennende bank- og finanssystem.   Denne prosessen har gitt nye sentere for utbetalingene av velsignelsene deres og de nødvendige virkemidler til å forhindre svindel i liten eller stor skala.   I tillegg er et nytt elektronisk overføringssystem klart til å introduseres for å motvirke "uregelmessighetene" i det gamle SWIFT-systemet. Instruksjoner om introduksjonen er blitt sendt til et antall viktige nasjoner og finansinstitusjoner.   Det krevdes en serie med spesielle svar for å kunne gå videre og disse avgjørende viktige elementene er blitt mottatt.   Varsomhet har lenge vært et grunnleggende element for de urgamle familiene og utvalgte kongehus.   De har lenge levd i diktatoriske riker styrt av de mørke oligarkene. Av den grunn har dette vært en langsom prosess hvor alt er blitt pliktoppfyllende gjennomført.  Vi er for øyeblikket i mottakermodus hvilket ventelig vil gjøre at noen av dere vil kunne være med på den første testen av dette nylig implementerte utleveringssystemet.   Så forvent at de første fondene kommer om kort tid.

Mens dere nå forbereder dere på omsider å motta velsignelsene deres,  så er de som har seiret over kabalen inne i en siste runde med forhandlinger med hensyn til de mørkes overgivelse.  Denne helt enestående begivenheten krever at dere forstår hva dette dypest sett betyr.  I Atlantis begynte dere deres reise som nå vil ende i deres endelige seier over de mørke.  Anunnakiene, som opprinnelig var deres høye herskere,  bygget opp et samfunn som på mange vis ville gjøre dere til slaver.  Dette systemet som har fungert i 13000 år,  vil nå bli erstattet med et system som gir dere den frihet,  sannhet og velstand dere så inderlig fortjener.  Ta dere tid til å tenke nøye gjennom implikasjonene i det som nå skjer.  Ikke bare vil dere få tilbake sannheten, men også et samfunn som er en forløper til vår ankomst.  Denne storslagne rekken av forvandlinger er det siste leddet som trengs for å bringe denne kloden tilbake til sin opprinnelige helse og for at dere skal kunne gjøre de nødvendige justeringer slik at dere kan vende tilbake til full bevissthet. Denne prosessen vil gjenforene dere med deres åndelige familie og familien fra rommet. Det vil i tillegg gjøre dere til innbyggere av et i sannhet spesielt solsystem.

Denne operasjonen betyr at dere må endre deres grunnleggende oppfatninger som dere nå lever etter.  Vi har brukt denne tiden til å forandre selve måten denne virkeligheten fungerer på.  Selv om denne operasjonen til en viss grad har forsinket våre høyeste mål, har den også sørget for at velsignelsene deres kan mottas og er hundre prosent sikret mot at noe av det blir borte.  Den tiden som ligger umiddelbart foran dere vil se begivenheter som for de fleste vil virke som mirakler.  De kongelige og de urgamle familiene har bygget opp en mektig "belønning" som dere kan bruke til å avskaffe fattigdom,  ghettoer og mest av alt sikre dette riket rent vann,  elektrisitet og ren luft. Dette nye settet av globale samfunn er kun begynnelsen på nye muligheter for alle.  Bruk tiden som kommer til å manifestere drømmene deres.  Teknologier som totalt vil forandre reising bade lokalt og globalt,  er bare begynnelsen på en ny virkelighet for menneskene.   I tillegg vil dere få møte dem som representerer deres fjerne forfedre. Fryd dere og vær klare for en aldeles vidunderlig fremtid!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er i rask forandring nå som nye energier for en stadig økende bevissthet flommer inn i denne virkeligheten.  Himmelen velsigner oss ettersom denne guddommelige energien er ment å hjelpe deres himmelske veiledere å bringe inn grunnlaget for en ny fysisk kropp.   Disse energiene skal bistå Krystall Lyskammeret deres med å gjøre dere klare til full bevissthet.   Himmelen kommer om kort tid til å intensivere disse energiene ettersom vi nærmer oss tiden hvor det neste settet av slike energier vil komme.   Det nye året vil derfor bli en tid av større forandringer ettersom disse energiene skal være instrumentene for nye persepsjoner og ny rikdom.   Det er Himmelens intensjon at denne dyrebare blågrønne kloden markerer en tid hvor dette riket for alvor begynte å forandre sine gamle, mørke måter å gjøre ting på.   Vår oppgave inkluderer en grunnleggende oppfølging av hver og en av dere. Dere må forstå dypt i deres hjerter at nye måter å gjøre ting på er i ferd med å begynne å forandre eldgamle scenarioer og resette hvordan dette riket skal fungere.


Vi bistår de forskjellige medisinske teamene fra den Galaktiske Føderasjonen. Vi tar deres funn og samordner dem med våre egne.   Sammen vil disse pakkene fastsette tidspunktet for deres egen inngang i Agartha.   Vår største glede er å forberede dere til den mektige forvandlingen som skal skje i Krystallkamrene.   Vi gjennomgikk alle en spesiell seremoni,  som ene og alene fant sted på grunn av de eksemplariske livsførsel vi hadde hatt gjennom mange liv etter hverandre.   På det guddommelig rette tidspunkt arrangerte Himmelen en spesiell seremoni for forvandling. På grunn av den omfattende mangel på kontakt med det guddommelige som dere har hatt i hvert eneste liv her, kreves det en spesiell, hellig,  levende innretning for at dere skal kunne vende tilbake til å bli fysiske Engler igjen.   Vi benytter oss av kvalitetene nåde og barmhjertighet til å veilede dere frem til denne i sannhet mirakuløse operasjonen.   De mørke kan bare ane de forberedende ting som finner sted for å forberede dere til oppstigningen.

Helt siden Atlantis’ fall har Anunnakiene,   som da var mørke,  vært deres nådeløse herskere.  Disse nesten tretten årtusenene med fryktelig behandling har ført til at de fleste av dere er gjennomsyret av et indre stress,   som forsterkes ytterligere av den generelle forvirringen om hvem dere egentlig er. Det som må skje er at dette blir rettet opp ved at dere proklamerer i deres indre at dere er mektige Vesener og at denne manglende troen på dere selv blir transmutert til en positiv og sterkt fokusert oppfatning av deres sanne,   sjelebaserte selv.  Vi Mestere har innpodet dette mantraet i dere.  Bruk dette mantraet til å forandre hvordan dere ser på dere selv.   Dere er på vei mot et punkt hvor dere kan gjenvinne de mektige indre evner dere er i besittelse av, simpelthen ved å fokusere sterkt på dette mantraet om deres sanne selv.   Det er på tide å totalt forandre de oppfatningene de mørke innpodet dere med.   Vær sterke og rede til å se klart for dere hvem dere virkelig er!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskap.   Bruk deres nye indre styrke til å fokusere på og manifestere denne nye virkeligheten.   De mørke har hensynsløst trampet med tunge støvler akkurat som de selv ville gjennom dette riket. 

Øyeblikket er kommet for å fokusere sammen med andre og gjøre virkelighet av denne aldeles vidunderlige nye virkeligheten fylt av deres sterke evner, frihet og velstand for alle!  Vit, Kjære Sjeler,   at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere!   Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja!  (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

søndag 29. november 2015

Violet Fire of Freedom's Love Decree

In the name and by the power and authority of the Presence of God/Goddess I AM, I invoke the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth to blaze the Violet Fire with the power and might of a thousand Suns in, through and around every electron that makes up the atoms of Humanity’s physical, etheric, mental and emotional bodies. Hold the Violet Flame sustained, and double it each hour until these Earthly vehicles are fully assimilated into the perfection of our Solar Light Bodies.

Expand, expand and intensify daily the mightiest action of the Violet Fire in, through and around all nations, races, cultures, creeds and religions in every country of the world. Blaze the Violet Flame through every person's home, place of occupation and overall environment until the perfection of the Divine Plan manifests for all Life.

Expand, expand and intensify daily the mightiest action of the Violet Fire in, through and around the cause and core of the creative centers of all doubt and fear in the Earth, on the Earth and in the atmosphere surrounding the Earth. Transform these creative centers into expressions of God Confidence, Trust, Hope and Inner Knowing.

Expand and expand the Violet Fire of Purification and Transmutation in, through and around the landed surface, the waters and the peoples of every country, province, state, city, town and hamlet in the world. Establish a mighty focus of the Violet Fire in the Etheric Realms over each of these locations and intensify this purifying activity of Light daily and hourly with every breath I take.

Now in the Name of Love, Wisdom, Power and Authority of the Beloved, Victorious Presence of God I AM, I speak directly to the Heart of the Violet Flame. Sacred Fire, enfold me in the purifying, forgiving, healing substance of your Light which causes the consciousness and feeling of Divine Love and Freedom to flow through me constantly to bless all Life. Let this purifying essence saturate the atmosphere wherever I live, move, breathe and have my Being, so that its miracle-working presence will give tangible proof of your reality to all Humanity.

Beloved Violet Flame, direct Legions of your Angels of the Violet Fire to blaze the Flame of Forgiveness and Freedom into the heart of every evolving soul, so that we will all learn to use our Light to the fullest in our service to Life and the cause of Freedom on Earth.

Beloved, Victorious Violet Fire of Freedom's Love, I Love you. I do now most earnestly and sincerely call you into dynamic action. Perpetually blaze your Transmuting Flame into the Beings and worlds of every man, woman and child on Earth. Enable each one to know that your healing presence will always bring happiness and release them from anything that is not of the Light. Enfold every person in the power of your Light and transmute all imperfection in their lives in Divine Order through Divine Love.

WE NOW DRAW OUR LINE IN THE SAND

by St. Germain thru Marlene Swetlishoff
***
498019 d0ff7215f1f04e799cb1dc31b0a96fba

Message from Montague on Sunday 22 November 2015

Donate

You can use Paypal to make a donation to the Foundation
to help towards the purchase of the new Centre in Ireland.
Any financial contribution, however small, would be greatly appreciated.

Alternatively, you may use the bank codes given below:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

MessagesArticlesMonty's WorkMultimedia 1Multimedia 2
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
There are so many factions, all vying for control in your world today, and you cannot trust any of them. You have unknowingly allowed this state of affairs to happen. You forget that each one of you is a sovereign being who is entitled to be on Earth. You were conned by these interlopers, who persuaded you to hand over your power to them. Politics was their idea, as was religion and banking, all specially designed to make you servile to them. They have taken all that is rightfully yours. Now, each one of you must TAKE BACK YOUR CONSENT FROM THEM. You must use your voice to do this, if possible, in groups, as this makes it more powerful. Without your consent, religions and politics cannot function. Politics and religion are only in place to control your lives. Each day they kill you a little more, through the air, water, food and medication. Sometimes they also use guns and bombs to create fear in you. What more do you need them to do to you, before you wake up and refuse to comply with them.

What happened in Paris is but a small part of their overall game. Before you give credence to the latest bogey man, remember Osama Bin Laden. They continued to fool so many with that myth, long after he was dead and buried. They knew he was dead. Do not fall for their stories this time.

Your enemies have access to knowledge that was once yours. They removed it from you and now use it against you. I have tried, so many times, to open your eyes to the fact that there are those amongst you, who, though they may appear to look like you, are not like you. They want the Earth for themselves.
MICHAEL TSARION explains this on You Tube.

Paris, Islam, Zionism and the Red Papacy

Take this valuable information, share it, and act on it. I have always said, "nothing is as it seems." What is portrayed in your world as good, is totally evil. They plan many more attacks like the one in Paris. These are effective, as they give them permission to curtail your freedom of movement even further. When government is complicit in killing its own people, then good men need to stand together to expose such actions. Remember, they can only act with your consent, so indirectly, you too, have blood on your hands. The reports you see on television are pure fiction. They all give the same story, as they are all obeying the commands of the cabal.

There is a move afoot to chip the US Army, to make complete robots of the soldiers. How dangerous that would be, as they could then be controlled by an Artificial Intelligence. They do not want humans on Earth. They want their New World Order.

They have manipulated your minds so that you see as NORMAL, what they do to kill and maim you. The diseases now prevalent were commissioned by them and released to destroy humanity, yet they constantly tell you that they protect you. How evil is that? You cannot afford to remain as silent, obedient slaves. You need to find your voice. That is all you need. Say loudly and clearly, "I REFUSE TO ASSIST YOU TO WIPE OUT HUMANITY AND TAKE OUR WORLD FROM US. IT IS TIME THAT THEY RETURNED TO THE PLANET WHICH THEY DESTROYED BEFORE THEY ENTERED THE EARTH. They are not welcome on Earth. Tell them to take their false religions with them. They have destroyed all that was good and wholesome on the Earth. WEALTH is what they live for. It drives them to do unspeakable things in order to acquire it. They do not have souls, nor conscience, which leaves them free to kill and steal.

Be grateful to those kind souls who take the time to meditate on the ley lines and sacred places, to release the sacred energy which will enable mankind to have the strength to remove all that is evil and corrupt. People are beginning to tell the truth. Two journalists: one, Irish, and one, German, have refused to comply with the lies anymore. They have exposed the truth. Pray that many more journalists will follow their example. This is when you know that you have got through to the masses.

Do not allow the false flags and other atrocities which the Cabal uses, to create fear in you, as this is exactly what they want. Many have chosen to sacrifice themselves in order to protect humanity and the Earth. Your enemies are many. They use many guises to hide their ill intent: religion, banking, and politics; but you, my friends, are the 99%. Without you, they are nothing.

Listen to those who explain the truth. Those who go back in history to a time when "they" came on to the Earth and took control. Once you understand, then, and only then, will you get the full picture. Together, you can stop the killing in all the needless wars that serve to destroy humanity and your heritage. Think about it. Talk about it. Act on it. It's in your hands.

My dear, you are right. Those little laser lights that flash on you are a form of attack. They are losing their grip. This leads to mistakes. Be on your guard. Concentrate on gaining freedom for the one. It may not seem like it, but the light is extending. It is removing the influence of the dark.

Take good care of yourself, as you have work to do.

Always, your adoring, Monty.

Sunday 1 February 2015

The Rainbow Scribe - siste melding i november 2015

Vår fasthet og standhaftighet til å holde Lyset, bidrar til helbredelse og stabiliserer planeten, sier Hilarion.  Det fiolette lysfokuset som St. Germain har satt i gang i samråd med jordas Lysarbeidere og Oppstegne Mestere er å produsere den effekten som er ønsket. Vi skal derfor bare fortsette med fokus på dette arbeidet.  forts.

Menneskets dypdykk i Illusjonen!

Den verden vi mennesker opplever synes å være i oppsving hva vold, lidelse og konflikt angår.  Baktanken med at media gir ut dette som 'ekte vare' er for å holde hele verden i frykt. Kaster vi oss på denne bølgen, er vi sikret å bli dradd dypere inn i illusjonens mereritt.  Hold derfor fokus på øyeblikket du er i "for øyeblikket"!

Alle valgte vi å inkarnere som mennesker akkurat på denne tida, og ikke bare det, men vi valgte også illusjonen som motpart. Som det sies; vi er åndelige vesener som har en midlertidig fysisk opplevelse. Vår uunngåelige skjebne er å våkne til virkeligheten. Det er ikke noe annet å våkne til!

I det som de fleste ser på som den virkelige verden, der har noen få holdt resten av menneskeheten i slaveri og undertrykking.  Nå er imidlertid illusjonen i oppløsning og vi forbereder vår oppvåkning!  Det som menneskene må ha lært nå, er at konflikter aldri løser opp i situasjoner, men bare fløyker det mer til så alt sammen bare blir større og verre.   forts.

Verden og Vi

Verden kaver for å bli ferdig med alt det negative den skal ha utført før overgangen er gjort.  Den  bli ferdig nemlig!  Vi skal ikke komme drassende på en hel masse jordisk skitt dit vi nå tenker oss.  Vi kan vel være glade for at det er plass til oss - skitten vår må ligge igjen på leikeplassen når vi forlater den.

Krigerne på Jorda - de som ikke har kvittet seg med krigstanken - de blir igjen for å repetere leksen atter en gang, sier Mahala.  Alle skal vite hva de gjør - hva de forlater og hva de går til.  Akkurat nå er vi inne i en eksplosiv energi - den vil kulminere 10. desember 2015. Eneregien er den samme som den Putin i øyeblikket er påvirket av!

Putin har vært godt synlig i nyhetene i det siste!  Men ikke bare Putin er underlagt stjernene - det er munkene i Vatikanet også!  Maktkamper settes opp på alle arenaer der viktige mannspersoner tror seg istand til hva som helst!  Alle steder der store guttebarn fyker i tottene på hverandre, der klinger det økonomisystemer i det fjerne!

Stadig vekk hører vi om at det tas 'grep' nå for tida, og jamen tas det 'grep' under stjernene også!  Dette kan være årsaken til at energien endevender sin retning og strømmer på en mer positiv måte plutselig.  Det vil gagne oss krypene som er prisgitt energien i verden uansett på hvilken måte den strømmer.  Vi er alltid med strømmen!

fredag 27. november 2015

Melding fra Mike Quinsey

Jorda tømmes for gammelt karma, og fordi Jorda er på veg oppover tømmes den stadig for gammelt karma.  Restene av karma visner bort etter hvert som vibrasjonene stadig blir høyere.  De av jordboerne som ikke engasjerer seg med de mørke er ledende i marsjen mot friheten.  Dette er tider av store endringer, sier Mike Quinsey (som nå har avsluttet SaLuSa.)  Nå kan vi snart også kunngjøre at New Age er inntrådt på Jorda.

Fortsatt økende vibrasjoner sprer sannheten for stadig nye mennesker og oppvåkninga skjer en masse nå.  Er det fortsatt noen som er opptatt av negative aksjoner, så send Lys.  Mange er dessverre ikke istand til å forlate de lavere vibrasjonene, men det er alltid noe å lære av enhver situasjon.  Alle er vi brødre og søstre, sier Mike, og på reise tilbake til Lyset.  På denne reisen er det ikke noen som er bedre enn ... .

Det vil ennå ta en tid før Galakterne kan lande trygt på Jorda, får vi vite, det har jo vært deres intensjon i lang tid nå.  Fortsatt må vi vente noen år ... !  Vi får også vite at det vil bli et samarbeid mellom Galakterne og oss etter hvert, og det skulle bare mangle ...!  Heldigvis vil denne syklusen i motsetning til alle andre, føre til at Ascension ender med suksess for oss som residerer på Jorda!  

Fritt etter Mike Quinsey.

mandag 23. november 2015

THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION

Denne gangen kommer Monty med oppsiktsvekkende opplysninger som kanskje ikke så mange har tenkt over konsekvensene av?  Vet vi egentlig hva vi er omgitt av og hvem vi har som sannhetsvitner?  Jeg tror ikke alle er like orientert til enhver tid, fordi det er mye falskhet der ute.  Vi må la øyne, ører, og forøvrig alle sanser være åpne til enhver tid, det trenger vi alle.        Tukáte

Message from Montague on Sunday 22 November 2015
Donate

You can use Paypal to make a donation to the Foundation
to help towards the purchase of the new Centre in Ireland.
Any financial contribution, however small, would be greatly appreciated.

Alternatively, you may use the bank codes given below:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

MessagesArticlesMonty's WorkMultimedia 1Multimedia 2
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission.

There are so many factions, all vying for control in your world today, and you cannot trust any of them. You have unknowingly allowed this state of affairs to happen. You forget that each one of you is a sovereign being who is entitled to be on Earth. You were conned by these interlopers, who persuaded you to hand over your power to them. Politics was their idea, as was religion and banking, all specially designed to make you servile to them. They have taken all that is rightfully yours. Now, each one of you must TAKE BACK YOUR CONSENT FROM THEM. You must use your voice to do this, if possible, in groups, as this makes it more powerful. Without your consent, religions and politics cannot function. Politics and religion are only in place to control your lives. Each day they kill you a little more, through the air, water, food and medication. Sometimes they also use guns and bombs to create fear in you. What more do you need them to do to you, before you wake up and refuse to comply with them.

What happened in Paris is but a small part of their overall game. Before you give credence to the latest bogey man, remember Osama Bin Laden. They continued to fool so many with that myth, long after he was dead and buried. They knew he was dead. Do not fall for their stories this time.

Your enemies have access to knowledge that was once yours. They removed it from you and now use it against you. I have tried, so many times, to open your eyes to the fact that there are those amongst you, who, though they may appear to look like you, are not like you. They want the Earth for themselves.
MICHAEL TSARION explains this on You Tube. 

Paris, Islam, Zionism and the Red Papacy

Take this valuable information, share it, and act on it. I have always said, "nothing is as it seems." What is portrayed in your world as good, is totally evil. They plan many more attacks like the one in Paris. These are effective, as they give them permission to curtail your freedom of movement even further. When government is complicit in killing its own people, then good men need to stand together to expose such actions. Remember, they can only act with your consent, so indirectly, you too, have blood on your hands. The reports you see on television are pure fiction. They all give the same story, as they are all obeying the commands of the cabal.

There is a move afoot to chip the US Army, to make complete robots of the soldiers. How dangerous that would be, as they could then be controlled by an Artificial Intelligence. They do not want humans on Earth. They want their New World Order.

They have manipulated your minds so that you see as NORMAL, what they do to kill and maim you. The diseases now prevalent were commissioned by them and released to destroy humanity, yet they constantly tell you that they protect you. How evil is that? You cannot afford to remain as silent, obedient slaves. You need to find your voice. That is all you need. Say loudly and clearly, "I REFUSE TO ASSIST YOU TO WIPE OUT HUMANITY AND TAKE OUR WORLD FROM US. IT IS TIME THAT THEY RETURNED TO THE PLANET WHICH THEY DESTROYED BEFORE THEY ENTERED THE EARTH. They are not welcome on Earth. Tell them to take their false religions with them. They have destroyed all that was good and wholesome on the Earth. WEALTH is what they live for. It drives them to do unspeakable things in order to acquire it. They do not have souls, nor conscience, which leaves them free to kill and steal.

Be grateful to those kind souls who take the time to meditate on the ley lines and sacred places, to release the sacred energy which will enable mankind to have the strength to remove all that is evil and corrupt. People are beginning to tell the truth. Two journalists: one, Irish, and one, German, have refused to comply with the lies anymore. They have exposed the truth. Pray that many more journalists will follow their example. This is when you know that you have got through to the masses.

Do not allow the false flags and other atrocities which the Cabal uses, to create fear in you, as this is exactly what they want. Many have chosen to sacrifice themselves in order to protect humanity and the Earth. Your enemies are many. They use many guises to hide their ill intent: religion, banking, and politics; but you, my friends, are the 99%. Without you, they are nothing.

Listen to those who explain the truth. Those who go back in history to a time when "they" came on to the Earth and took control. Once you understand, then, and only then, will you get the full picture. Together, you can stop the killing in all the needless wars that serve to destroy humanity and your heritage. Think about it. Talk about it. Act on it. It's in your hands.

My dear, you are right. Those little laser lights that flash on you are a form of attack. They are losing their grip. This leads to mistakes. Be on your guard. Concentrate on gaining freedom for the one. It may not seem like it, but the light is extending. It is removing the influence of the dark.

Take good care of yourself, as you have work to do.

Always, your adoring, Monty.

lørdag 21. november 2015

Jeg bare lurer på ...?

Det deles ut premier i øst og vest, fordi alt og alle skal premieres i tide og utide. Hva skal det være godt for? Hvorfor skal alle 'belønnes'? Har vi ingen egenverdi lenger? Være det vi er uten å få premie for det? Og hvorfor blir alle så 'ydmyke' når de får denne kunstige belønningen?

Er dette det Nye Mennesket som avisene også kommer med andre opplysninger om?

Her kommer noen andre opplysninger fra avisene;


Vi antar: Noen menn(-esker) har ikke greid overgangen fra dyr til menneske,  
mens andre (menn)-esker driter i det meste! 

Derfor får de nå kanskje belønninger for å fungere en smule normalt! 

Tukáte

fredag 20. november 2015

Dom og Dømmekraft er ikke det samme!

Noe av det første vi lærer som små barn, er å dømme.  Vi har dømt og vi har blitt dømt. Dette har tilhørt barnelærdommen til alle norske barn. Det er ikke lett å forstå forskjellen på dette!

Det har nok ikke vært annerledes for barn å vokse opp i andre kulturer heller. Denne inngrodde vanen fulgte vel alle i den perioden hvor de skulle lære det barna går igjennom i en viss alder. 

Etter hvert har det vokst fram en forståelse for å vurdere en situasjon fra en mer passende tankegang og vinkel. Det er godt at bevisstheten får mer levelige forhold i små og store hoder etterhvert som tid og vett vokser.  

Det er viktig å forstå at dom og dømmekraft måler to helt forskjellige forhold. Når vi dømmer, tar vi en avgjørelse.  Vi avgjør at - det eller den er slik vi sier!  Punktum.  

Men det å ha dømmekraft, det blir noe annet.  Da har vi evnen til å orientere oss blant flere alternative forslag - forslag som alle går ut på å forklare hva vi mener.

Er vi nøye med distinksjonene i det vi sier, så skulle det bli bra og ikke så lett for andre å misforstå. Da har vi kvittet oss med en lenge innlært feilpasning i språket!  

Tukáte

onsdag 18. november 2015

Heia ! Nå feirer vi at vi har tatt Lyset tilbake!

Alle mørke anslag mot sivilbefolkninga i verden idag (ref. Paris) er utslag av de 'mørkes' desperate kamp for fortsatt å ha grepet om Menneskeheten.  

De 'mørkes' skjebne er tross alt  beseglet - nå hjelper det ikke hva, eller hvilken, motstand som settes opp. Lyset kommer til å seire! 

Nå er det ikke noe som kan hindre at seieren går til Lyset, fordi mørkets makt er redusert så kraftig - og blir det stadig mer. 

Tukáte

tirsdag 17. november 2015

Message from Montague on Sunday 15 November 2015


Message from Montague on Sunday 15 November 2015

Donate

You can use Paypal to make a donation to the Foundation
to help towards the purchase of the new Centre in Ireland.
Any financial contribution, however small, would be greatly appreciated.

Alternatively, you may use the bank codes given below:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

MessagesArticlesMonty's WorkMultimedia 1Multimedia 2
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
TRUTH NEVER NEEDED A LAW TO PROTECT IT, BUT A LIE CERTAINLY DOES.

You, my friends, will have cause to remember those words in the months ahead. You have been warned by many that "they" will go to any lengths, and do whatever it takes, to start World War III.  You must be prepared for this. Know that the attack is not on your country in particular. It is just a means to an end. Your love needs to be sent to Paris to help France recover from this heinous attack on its people. This is the second time France has been used to create fear in Europe. The same strategy is always used. Go back in history and check it out for yourselves. The masses are easily led, so it is up to the awakened to ensure you are not pressured to accept more laws that will restrict your freedom; or should I say, what little freedom you still have left.

Notice how quick off the mark, the PUPPETS  were, to tell you that it was ISIS.  This is an act of war, they hope! THOSE VERY SAME PUPPETS WHO CREATED ISIS, also armed it, and continue to export arms to them. They ask you to believe that ISIS is so stupid as to leave a passport at the scene of their crimes. Can you credit this!

In all the carnage and mayhem of 9/11, a passport in perfect condition was found, belonging to one of the pilots. A pilot whom you were asked to believe, crashed a plane through steel columns, straight into a building.

In the Charlie Hebdo incident, you saw on film a man on the ground being shot in the head at point blank range, but no blood came from the head of that man. Once again, a passport was left at that scene. Why would these killers leave their passports as calling cards?   forts.

Sunday 1 February 2015

Fabelen i HakkeBakkeSkogen !

Hvorfor må noen absolutt tilrana seg makten over land i fredstid - ved såkalte valg? Hvorfor er det nødvendig å holde dette gamle valgsystemet vedlike - det er tuftet på gammel tankegang om slik strukturen i samfunnet var for hundre år siden. Idag er ikke de gamle funksjonene nødvendigvis levedyktige - da folk tenker på en annen måte nå! Det skulle forresten bare mangle!  Vi har andre leveregler som passer bedre fordi dette er regler som allerede er tilpasset den nye tankegangen. Det foregår tross alt en utvikling som kommer et lite stykke videre for hver dag som utvikler seg.

I tillegg til dette grunnleggende systemet vi holder ved like, så er det heller ikke lenger de norske 'tenkerne' som er vokst ut av tankegangen her - som driver systemet videre - nå er landet spekket med tilreisende fra andre og fjernere verdenshjørner som blander seg inn i valgprosessene på alle plan i samfunnet vårt. Med denne endringen er nå samfunnet på fri flyt inn i en gråsone hvor vi egentlig ikke vet hvilken farger som blandes.  Dette er noe jeg ser med undring fram til etableringa av.  De 'tilreisende' liker landet så godt at de mener seg istand til å ta over ledelsen med det samme!

Det er den store og aller verste tabben noen nyinnflyttere til et land kan gjøre.  Dette får det dormende villdyret til å våkne - det som ligger i genene og tar vare på den intakte delen av vikingsjela i oss - den som er troendes til hva som helst i fæl vikingtradisjon!  Denne delen slippes nå løs i den trauste kroppen som skjuler også slike uttrykk, men ikke bare skjuler kroppene villdyret - de slipper det løs også!  Når dette villdyret våkner, kan jeg på forhånd si - da ønsker alle flyktninger seg milevis fra Norge - de kan kunsten å rømme og dermed aner vi bare susen over tretoppene. Svisj ... !

Slik gikk det den gangen da gamle Mor Norge ble presset av folk fra ymse oppdragelser hvor ordene har sust om hverandre og ikke alle har vært like velformulerte og troverdige.  Men inntrykk har de gjort og innhugg har de også gjort i samfunnets støtter her i landet nå, så hele forskalingsverket vakler og moderhuset rister i sammenføyningene.  Den store katastrofen nærmer seg, og den kan så vidt også høres i det fjerne.  Det dundrer i skylaget - himmelen rister, malurten i begrene flyter og i verden rundt oss ser det ikke særlig innbydende ut.  Nå er det rett før noe bryter idyllen!

Men det som bryter og det som brøt har ikke noe vilt over seg idag, det er den store Stillheten som har brutt ut. I den samme vikingtradisjonen trenger óg den moderne utgaven å falle til ro etter et raid eller to - så også denne gang!  Vikingsjela snorker! La den snorke - la den sove ut rusen og beruselsen - alt sånt lager bølger. La den snorke. La den bølge. La den sove. La den drømme om at den rømmer og rømte, men vekk den ikke så eventyret begynner forfra igjen, og forfra og forfra - gang etter gang, etter gang - det vil ikke gamlemors barn og denne gangen er det de som bestemmer ene og alene!

Tukáte

søndag 15. november 2015

Dette sier astrologen om den kommende tida

"Saturn og Neptun, virkelighet og fantasi er engasjert i en vennlig brytekamp på himmelen.  Fram til den 16. bruker du best virkelighetens sterke armer til å få skikkelig tak på dine visjoner og idealer. Men den nittende tar «kampen» en ny vending. 

Nå må du virkelig kjenne dypere på dine virkelige drømmer og teste ut deres styrke mot den ytre virkelighetens jerngrep. Slik lærer du å se forskjell på fantasi og visjon. Etter den 30. er det gavnlig å gi slipp på ubrukelige drømmer og ikke-funksjonell virkelighet. 

Nå er tiden kommet for å stole på at du er unik og den eneste som kjenner din sannhet.

Varme …"

Astrolog Per Henrik Gullfoss

lørdag 14. november 2015

Hva har skjedd - massakren i Frankrike rammer oss alle

Idag føler jeg meg nummen - enda jeg ikke var i Frankrike igår!   Idag føler jeg en enorm tomhet, enda jeg ikke ble tappet for blod eller noe annet energetisk igår.  

Idag er jeg i Tomhetens Hus, enda jeg ikke har oppsøkt dette Huset.  Hvorfor da ... ? Jeg var ikke i Frankrike igår, men jeg var der på 70-tallet !!!  

Jeg er likevel som et skjelett idag. Hva har skjedd oss alle nå?  Hvor er svaret ?

Tukáte

Life is made up from Projections of Consciousness presented by Tiara Kumara


Vi er arbeidere på Verdens teaterscene så snart vi blir synlige i fødselsøyeblikket. Vi går rett inn i våre roller idet vi blir født og spiller dem igjennom hele livet som om vi har gått i lære!  Om vi har gått i lære eller ikke - se det vet ingen av oss.  Det virker bare uvilkårlig slik mange ganger!

-------------------------------------

We are essentially living out our own version of a virtual reality game. This experience is being played out within a matter bubble that is constantly reflecting back to us, our thought vibration. Everything around us represents the thoughts that we have emanated into this creation field.

Earth reality is a consciousness hologram and we, as the participants, are programmed to believe it is real. This might feel a little uncomfortable yet it is an idea that garners a lot of support from quantum physicists, who continue to find clear evidence that the universe we inhabit is a giant holographic existence.

This is like we are living inside an encoded light projection, analogous to an IMAX movie theater and its animated screen. Depending upon the lens of the perceiver, material substance in a hologram can change its form depending upon the point at which it is being observed.

We exist inside a program that we believe is real because our brains tell us it is.

As the main viewer, we are essentially living out our own version of a virtual reality game. This experience is being played out within a matter bubble that is constantly reflecting back to us, our thought vibration. Everything around us represents the thoughts that we have emanated into this creation field.

Within the gridwork of the hologram, all is connected. In the first Seal of Coherence, the idea was presented that you are a microcosm of the macrocosm. You are both the part and the whole. This is your holographic self. As a hologram, the part and the whole are both one and the same. It is only in this earthly sojourn, that you are expressing the whole as a part.

You are really just a miniscule extension of your higher vibratory self, expressing itself in a slower vibrational state. Face it, you are only a projection of consciousness. So, have fun with this and see how far you can go with the highest thoughts that you can imagine!

Presented by Tiara Kumara 
Children of the Sun Foundation 
I AM Avatar Education

Tukáte

onsdag 11. november 2015

Kryon - om det Nye Mennesket !

Det er viktig å forstå at gjenvinningsprosessen nå - mht - 'Det Nye Mennesket', skjer mens vi lever her og nå.  En gammel kropp er som en nyfødt kropp i så måte!  DNA er fylt med informasjon for denne oppgaven og det er det som trengs!  Denne informasjonen utgis nå - den ligger i kroppens maler (mønstre og paradigmer!)  Hvis vi har en del av en mal som allerede er et stykke av et mønster, så trekker den til seg resten av konstruksjonen,  hvis mulig.  Små deler har i seg ønsket om å bli fullført!  

Genesisceller er magi, sier Kryon.  Antennene til Genesiscellen er så store at de får med seg alt som foregår rundt!  Aktiviteten bremses ned etter hvert som mennesket vokser til, men de er fortsatt der og vil aldri forsvinne.  For dagens barn er genesis antennene ti ganger så store som de var for foreldregenerasjonen!  Vi kan få opp aktiviteten i genesis-cellene som voksne ved affirmasjoner, bevissthetsforandringer og meditasjon. Greier vi det, er dette en stor vekst til opplysning!  

tirsdag 10. november 2015

En spesiell dag !

Denne dagen har vært stappet med gratulasjoner og oppmerksomhet fra slektninger - noen kjenner jeg til, men mange har jeg ikke møtt engang!  Dette har vært en annerledes bursdag som har svevd en smule innimellom, men alltid landet trygt til slutt.  Så har jeg prøvd en slik dag også!  Takk til alle som har deltatt !  

Hilsener fra Turid

søndag 8. november 2015

Den NYE tida banker på døra!

Vi sier adjø til den GAMLE - og velkommen til den NYE tida. 

Det er nesten ikke til å tro, at den Nye tida er her allerede. Den er i ferd med å åpne kofferten for å pakke ut de overmåte store forventningene som nå sprenger 3D i stykker.

Dette skrev jeg i 2010! 

3D prinsipp
Når vi skal skru inn en skrue, så må vi ha skrujern og vi må ta en del omdreininger hvor vi bruker makt med handa på skrujernet og vrir skruen rundt og presser den dermed innover i veden - dette er 3D sitt prinsipp. Men: Vi skal ikke bry oss med 3D sine hjelpemidler og prinsipper lenger. Må vi en gang likevel bruke en skrue eller noe annet, så forventer vi at det ordner seg mye lettere enn før. Og slik blir det. 

5D prinsipp
Nå kan vi derimot bare TENKE at vi skulle hatt det eller det ferdigstilt og forventer at det ordner seg - og vi bryr oss ikke mer om det, men stoler på at det ordner seg slik vi vil ha det.
                                
Når vi så begynner med det praktiske, så går det som smurt - mye lettere enn det vi er vant med fra 3D. Er det nye smerter av noen sort, tenker jeg alltid nå: Jeg er suveren, jeg trenger ikke smertene og jeg vet at de forsvinner og det gjør de. Slik er det med alt, det vi ikke trenger kan vi bare vise fra oss. 

En kropp som er 'suveren' trenger ikke lenger smerter som en påminning. Jeg blir ikke sint, for da tar jeg dem høytidelig og de får makt over meg. Jeg er bare i en modus som når jeg oppklarer for noen, at de har ringt på feil dør. Vi slipper smerten inn når vi kjenner på den og ynker oss og tror vi er dårlig. Vi har mange ganger hørt: "Ta kontrollen over ditt liv." Ja, så må vi ta kontrollen da! Hva hjelper det å bli fortalt alt, hvis vi ikke bryr oss med å eksperimentere og finne ut hvordan det skal gjøres.

Bevissthet
Det er vår oppgave og hvis vi ikke gjør det, så har vi ikke skjønt dette livet enda og må tilbake i atter et 3D-liv for å lære. Er det nødvendig å holde på slik da, når vi har en hjerne i sving som er klar til å lage både redskaper og alt annet vi trenger? Vi har en innebygd fabrikk som produserer og omsetter alle varer gratis. Vi kan snakke med alt, bilen, støvsugeren, datamaskinen osv. - absolutt alt. "Alt har bevissthet", har Iliuka sagt, ja så må vi prøve ut det da! Og det stemmer, alt har bevissthet. Vi må respektere alt rundt oss for det har bevissthet. Bruker den kanskje på en annen måte enn oss, men vi ser det bare ikke i 3D. Alt det vi tror er dødt, det har bevissthet og står til vår tjeneste hele tida. Som takk misbruker vi det.
          
Utålmodighet
Nevner litt om utålmodighet med det samme. Utålmodighet er basert i dyp frykt for stillhet. Tenk over det, og forstå det. Vi har lært om effektivitet fra vi var små. 3D er fylt av lyder og stemmer, blide eller sinte, og relatert til noe som skulle gjøres eller sies. 

Frykt
Vi fikk frykten grunnfestet og den sitter godt. Stillhet og treghet kan bli problematisk å takle. Alltid skal 3D være sosial, og det betyr at vi skal stille opp med samtaler og mye latter hele tida. Blir det stille så kribler det. Tenk på dette til det er forstått. 

Øvelse gjør Mester
Vi gjør lurt i å lage problemstillinger for oss sjøl, og besvare dem. Snakk også med kroppen og spør den til råds. Den vet. Jeg skriver ofte ned både spørsmål og svar og ser da bedre hva som blir feil-slutninger. Vi er med på denne reisen og vi kan ikke hoppe av nå.

Kun EN kropp
Denne reisen handler om EN kropp. Min kropp vet kun om en kropp - og det er min. Sinnet mitt fabler om mange milliarder kropper, men det er sinnet og det er illusjonen. Hvorfor sier indianerne: 'Jeg er en annen du'? 

Tukate

fredag 6. november 2015

Nå skjer det en svært gledelig forandring i DNA - bare se!

Fra nå skjer det en endring av DNA - dette er det mødrene som får aller først og de gir det videre til sine barn som igjen leverer det fra seg i slekters ledd.  

90 prosent av DNA-èt er som billioner av antenner i kroppen som er klar til å motta informasjon - så det kan bli en manuell endring, og DNA får ny informasjon og skiftet starter.  

Barn fødes med, eller får overført, instinkt som ikke har vært  i drift tidligere. Barn husker altså hvordan det er å gå, å spise uten trening på forhånd osv.  

Dette er istinkt!  Vi går nå fra et 'forkrøplet' DNA til et friskt og effektivt DNA.  Dette påvirker hele kroppen og ikke bare en hånd, fot osv.  

Dette er ikke DNA-aktivering, men DNA utgivelse.  Det er ikke nødvendig med gjenfødsel lenger all den tid vi har det i kroppen allerede.  

søndag 1. november 2015

Å forflytte seg mellom høyere og lavere frekvenser !

Over en tidsperiode på kanskje så mye som ti-tolv år har jeg levd i flere dimensjoner samtidig. Hvis det ikke skjedde noe rundt meg i 3D, forflyttet jeg meg automatisk både fram og tilbake i tid.  Dette har skjedd ganske effektivt og uten noen flyttesjau, slik vi kjenner til ved 3D-forflytninger ellers. 

Sheldan Nidle sier i siste kanalisering:  "We are in the process of shifting our reality. We say "we" for all dimensions, realities and worlds are shifting into a higher frequency of expression. As it is for the least, it is for the greatest." 

Det jeg er mest vant med er å flytte fram og tilbake over et spenn på omlag 50-60 år. Jeg har opplevd hele spennet flere ganger. Det har vært så virkelig, forflytningen har tatt meg med på helt realistiske reiser fra et par år gammel til voksen. Jeg lever selve reisene!

Første gangen dette skjedde satt jeg i en telefonsamtale og lyttet til et menneske som snakket både på innpust og utpust - og vel så det.  Under forflytningene var jeg klar over at jeg satt i telefonen, men jeg levde i forskjellige frekvenserer som helt naturlig. Jeg var meg hele tida - barn og voksen alt ettersom.

Jeg merket ikke at jeg forflyttet meg for jeg gled mellom høyere og lavere frekvenser og tider. Det er vanskelig å beskrive dette for jeg finner ikke dekkende ord. Nå kan jeg oppleve denne forflytningen daglig, men det er like vanskelig å beskrive. Vi flyter mellom dimensjonene.

Det jeg skriver er ikke dekkende for det jeg opplever nå, men kanskje noen av leserne har opplevd det samme og vet hva jeg snakker om. Sjongleringa mellom dimensjonene er svært spesiell, men kommer nok av at vi holder på å endre frekvenser fra 3D til 5D og full bevissthet.

Suzanne Lie Archives - Golden Age of Gaia

Tukáte