fredag 28. januar 2011

Ut med Anunnaki!

Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy


Selamat Balik! Vi kommer for å diskutere de hemmelige hendelser som var ment å endre verden for lenge siden, men ble til en langsom prosess. Det skyldes i stor grad de mørkes valg, og at de med alle midler forpurret alt. De er meget klar over hvilke konsekvenser deres nådeløse intriger har ført dem opp i. De er nødt til å tre til side fra sine maktposisjoner i å fortsette å forstyrre framgangen på Jorda. Nye regimer etableres som skal bringe inn universell suverenitet og frihet fra slaveriet som ble vedtatt av tidligere sjefer, Anunnaki. Det er tid for sannheten nå og å avslutte alle løgner som har vært 'modus operandi' de siste 13 000 åra.

Les resten her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: