torsdag 31. desember 2009

Glede og positivitet

Glade og positive fjes er uimotståelige. Den naturlige reaksjonen på ekte glede, skaper en positiv energibevegelse som erstatter de negative energilommene som holder psyker fanget. En positiv og ekte glad holdning gjør mer for å hjelpe Jorda med å befri seg for negativitet - enn noe annet på vårt nivå. Glede og positivitet sender elskverdighet til alle omkring - bølgeeffekten har en uendelig rekkevidde.

2010 letter på sløret

Skillet mellom fakta og fiksjon vil bli mer åpenbart. Åpenhet vil bli leveregelen. På globalt plan betyr dette et mer reelt syn - mer tilnærmet slik det forholder seg. På samme måten vil universelle sannheter om energi og indre forbindelser til alt liv bli mer allemannseie.

Det blir en stigende bevissthet på hele kloden om at mye ikke er som det er blitt utgitt for å være. Den ledende tankegangen i verden har hatt en særstilling, upåvirkelig i sin dominans.  Dette vil vi se endringer på i 2010 - sannheten vil få støtte fra usannsynlig hold.

Vi kan også være forberedt på at det fra offentlig hold blir lansert stor sannsynlighet for liv på andre planeter. Såkalte ødeleggende sykdommer vil kunne bli helbredet, og det kan bli lettere for politikere og forskere å forstå hvordan kroppens energisystemer arbeider.

Det vil også bli større forståelse for at kjernen i alt liv er en åndelig kraft, og det blir en større forståelse for andre levende vesener i og med at den generelle dømmekraften forbedres.  Det blir lettere å skille klinten fra hveten på flere plan.

Og ikke minst blir det lettere å skape forbindelser mellom alle løse brikker i verdenssamfunnet. Dette betyr bedre oversikt.  Blendingsgardinene tas bort. Mange blir kanskje litt som hesten som får fjernet skylappene etter løp - den løper løpsk til å begynne med. Det er lurt å forstå at alt som skjer deg, har utspring i deg, så vurder alt og alle ut fra denne opplyste tilstand.

Tukáte

onsdag 30. desember 2009

Himmel eller Helvete

En bankmann døde, og prøvde å komme seg gjennom Perleporten. Porten ble bevoktet av en engel som skulle vurdere det gode bankmannen og andre hadde utført i levende live. Hvor mye bra som hadde blitt gjort skulle legges til grunn for hvem som skulle slippe inn og hvem som skulle holdes ute. Engelen fortalte bankmannen at han ikke hadde gjort så mye for å hjelpe andre. Da sa bankmannen: "Vent litt, en gang ga jeg en nikkel til Frelsesarmeen. En annen gang ga jeg en nikkel til en tigger. En tredje gang ga jeg en nikkel til en funksjonshemmet uteligger!" Dette mente bankmannen var beviset på hans standhaftige vilje til å hjelpe andre mennesker. Engelen snudde seg til St. Peter og sa: "Hva i all verden skal jeg gjøre med denne mannen?" St. Peter svarte: "Gi ham tilbake de 15 cents og be han dra til Helvete."

tirsdag 29. desember 2009

Henry og Mary - av Kryon

Henry og Mary er tegneseriefigurer som er laget av fyrstikker. De er todimensjonale. Selvsagt er de intelligente! Livet deres er ikke komplisert. De er enkle fyrstikkfigurer som har gjort alt, til og med elsket. To-dimensjonen er det eneste de kjenner, og de er godt fornøyd med den. De kjenner parametrene for papiret de lever på, og det liker de. Det er deres liv. De vet hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre. Henry og Mary er fornøyde med livet. Men så dukker det opp en fritenker - han er litt annerledes tegnet. Denne merkelige figuren begynner å snakke til dem om mulighetene for en tredje dimensjon ... ideen om "opp og ned." Han snakker om 3D, og ikke 2D, som de er så fornøyd med. Dette 3D er en slags virkelighet de aldri har sett, og noe de ikke føler de vil delta i. De forstår det ganske enkelt ikke. La oss se på hva Henry og Mary gjør med opplysningene. For det første begriper de ikke helt hva det dreier seg om. Det er litt høyt-travende for dem. For det andre, så er det utenfor deres virkelighet og de er ikke interessert. De har ikke bruk for det, det er for fantasifullt - de tror ikke det eksisterer. Det blir en fabling om vitenskap, noe som aldri vil angå Henry og Mary - som bare er 2D-tegninger på et papir. Det er mange som leser dette nå, som er likedan. Alt som er utenfor deres 3D-virkelighet, interesserer ikke. De velger det ikke bort, det har bare aldri vært en del av deres liv. Det er en virkelighet det er svært vanskelig å forestille seg, og det er uinteressant å sette seg inn i det. For når alt kommer til alt, hva er så galt med deres virkelighet? Den fungerer jo!

mandag 28. desember 2009

Enkelhet - Ekthet

Med Klarheten kommer Enkelheten. Den storartede og dype enkelheten. Et forvirret, mentalt liv har en lineær form for bredde, men det har ingen dybde. Det mentale livet gir ikke dybde, mening, farge eller et forhold til seg selv og til verden rundt. I 3D er det ikke et forhold, det er en reaksjon fra oss til verden rundt oss. En reaksjon fra oss selv til kroppen vår. Det er ikke et virkelig forhold. Det er imidlertid dit vi skal nå - vi skal ikke lenger stå i vegen for oss selv. Det er ikke lenger snakk om å manipulere energien, enten det er gjennom disiplin eller komplekse systemer - de virker ikke, de er distraksjoner. Energien skifter mye når vi forsøker å gå ut av logikken. Enn så lenge tjener logikken en viss hensikt, men la dere selv føle og merk hva dere føler. Føle livet. Føle selvet. Føle andre. Dette vil lede til sann forståelse av enkelheten, ikke fra hodet, men fra hjertet. Det går forbi alle ord. Det kan ikke forklares. Vi vil heller ikke forklare det, men det er dit vi går. Vi trenger ikke å ha noen krav. Vi trenger ikke å ha fullt opp av gevanter. Vi lar det forbli totalt enkelt og ekte, og det spiller ingen rolle hva andre tenker. Om det er dumt, om det er alvorlig - det spiller ingen rolle. Vi lar det være enkelt og ekte etter hvert som vi går framover. Ekthet innebærer også å bli litt 'gal'. Det spiller ingen rolle.

Ny erfaring - ny forståelse

Vi har tatt på oss ansvaret å forstå naturen til bevissthet og energi denne gangen. Det er mange som venter på den forståelsen i resten av universet også. Hvordan reagerer bevisstheten i denne veldig faste, veldig tette dimensjonen? Hvordan bringer vi inn energi som kan brukes som verktøy? I 3D-tettheten har vi fortsatt en tendens til å glemme all visdommen vi allerede har, nå arbeider vi med å bryte igjennom og bringe fram klarhet. Og vi trenger nytt verktøy. Hvordan arbeide med ny energi? Hvordan forbedre kroppen? Hvordan skal vi omgås begrensninger i sinnet? Hvordan forstå dette som kalles Gud - Ånd?

Vi går over til totalt ny bevissthet nå. Dette har ikke skjedd før i denne virkeligheten. Erindringene fra de andre virkelighetene skal denne gangen bringes inn i denne virkeligheten. I denne tettheten! Det krever MOT, for i 3D-tettheten ligger tvilen alltid på lur. Tvilen kommer fra deler av oss som vi har en tendens til å holde fast ved. Det er gamle trossystemer. Det er gammel frykt. Det er hendelser vi har hatt tidligere. Dette brukes som unnskyldning eller tvil. Nå skal klarheten og den nye erfaringen inn. En erfaring universet aldri har hatt! Og det er en erfaring vi anskaffer oss i rekordfart. Dette skiftet går veldig raskt.

Reorganisere tankene

Bevisstheten må alltid flyte - fortsette å ekspandere. Det vanlige i denne verden er; det jeg skaper, det eier jeg. Nei, vi eier alldeles ikke det vi skaper, sier Adamus. All skapelse trenger å bli frigjort - trenger å være fri. Når skapelsen er fri, gir den tilbake. Den blir som en gave som gis til evig tid, på nytt og på nytt. Akkurat som du, du har fri vilje, og du kan bruke dine ressurser som du selv ønsker. Synes du andre har for mye å si over deg, så er det også etter ditt eget ønske. Du gjør og sier det du vil med den frie viljen - den er energi og energien trenger å flyte. Energien flyter uansett. Den flyter videre. Din bevissthet er på samme måten. Den må ekspandere. Den bryr seg ikke om hvordan. Den kjenner ikke til himmel eller helvete; den bare Er. Den må flyte. Hvis den begrenses, kommer den til å eksplodere. Den skaper en stor katastrofe, hvis den må. Den bryr seg ikke. Den Er - og du og jeg Er - på samme måten! Energien til det menneskelige intellektet har et desperat behov for å ekspandere nå. Vi har tenkt på samme måte i mange millioner år, nå vil sinnet ekspandere. Det kan skape en konflikt for mennesket, allikevel vil sinnet ekspandere. Det vil. Reorganiser tankemønsteret ditt - slipp hjertet og tankene fri. Si høyt og inderlig; Jeg Er den Jeg Er.

lørdag 26. desember 2009

Bekreftet overgang til NY JORD

25.12.2009 - mellom klokken 1500 -1700 - gikk jeg selv igjennom bekreftelsen på min nye identitet på en nærmest 'fysisk' måte. Det begynte med følelsen av, at det som utgjorde 'livet' var helt verdiløst. Alt og alle var verdiløse! En helt forferdelig følelse - når den virkelig integreres i kroppen, men som teori kan denne 'sannheten' oppleves på en ordinær måte. I all denne verdiløse tomheten var jeg - ingen andre - verken dyr eller mennesker. Og hvorfor meg?

Alt ble bare mørkt og enda mørkere! Nå var det ikke mer! Den tanken og følelsen var uutholdelig med alle sansene i behold. Var dette det livet jeg skulle leve fra nå av? Er jeg virkelig helt alene i all denne verdiløsheten? Jeg gråt og jeg gråt! Og jeg var helt alene! I hele Universet! Det var uutholdelig. Så - opplever jeg at jeg henger - i løse luften! Jeg føler avgrunnen under meg, jeg 'ser' avgrunnen til tross for mørket. Og jeg gråter ikke mindre av det!

 Da bestemmer jeg meg - jeg vil ikke henge her og spekulere på alt dette. Det er slik det er. Og slik er det. Jeg ga meg over. Det kan skje det som skjer, jeg vil ikke mer. I samme øyeblikk kjente jeg noe fast under høyre fot. Jeg sto virkelig på noe! Jeg fornemmet noe foran meg i mørke. Jeg fikk etter hvert fast grunn under begge føttene. Jeg kunne åpne øynene - reise meg opp - røre på meg. Jeg var i live, men helt utslitt! Ringte til datteren min og fortalte alt som hadde skjedd. Spenningen i kroppen ga seg litt etter hvert, men utslittheten hang i hele døgnet.            

Tukáte

torsdag 24. desember 2009

Å være I, men ikke AV.

I denne tida når bevisstheten utvikles og heves, er det naturlig å innta en mer hjertestyrt tilstand hvor vi - ER - og flyter avsted i eget Selv. Behovet for kontroll løsner, og sinnet får stadig mindre påvirkningskraft. Vi løsner grepet andre-orienteringen har hatt på oss så lenge. Å leve for og i eget og andres sinn, blir helt uviktig. Vår daglige tilstand glir relativt umerkelig inn i en annen sfære i samsvar med mildere følelser og stadig 'rundere' tanker. Vi blir mer hjertestyrt! Det er godt og behagelig å løsne dette 'grepet' og å slippe taket i 3D metaliteten som har holdt oss fanget så lenge. I denne prosessen er det også viktig å merke seg, at en glir sakte, men sikkert ut av andres og eget sinn. Bli oppmerksom på det! Så lenge vi er ubevisst forankret på denne sinns-måten, holdes vi tilbake i 3D. Valget er opp til oss - det er vi som skal velge og det må vi ha mot til. Det er kun en midlertidig 'operasjon' vi må igjennom for å løsne oss fra egen og andres kontroll. Ens egen sunne fornuft er det som skal til i denne prosessen som i alle andre. Flokkmentalitetens tid er desidert over.

onsdag 16. desember 2009

Er du dus med din egen ansvarlighet?

Ansvar - er det noe vi har, eller er det noe vi tar, eller kan vi bare skyve det fra oss? Er det fritt opp til deg å avgjøre når du skal bry deg, når du skal vise ansvarlighet? Det er ansvars-fraskriving i alle miljøer blant voksne mennesker. Noen steder får dette større følger. Det mest defensive en kan høre fra voksne mennesker er; jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller si! Det er en soleklar løgn. Begynn med deg selv du som ikke vet hva du skal gjøre. Du er den nærmeste for deg. Har du lyttet til det som er sagt? Har du lyttet til hva du selv tenkte da det ble sagt? Har du latt begge deler synke inn og gjort deg opp en mening? Og hva sa stemmen inni deg før du avgjorde at du ikke visste? Det er en prosess som pågår i ditt indre før du skyver ansvaret fra deg. Eller du avgjør ganske fort, at du ikke vil ta ansvar for deg selv eller for situasjoner du befinner deg i - selv om andre må unngjelde. Du kjenner at du er feig, viker unna og lar andre i stikken. Andre i dette tilfellet, er svært ofte barn, men også voksne og også - Jorda, Lufta, Vannet - kort sagt - ALT. Dette foregår i alle miljøer. Nå er tiden med den nye energien på innmarsj. Uavhengig av alle intellektuelle bortforklaringer, så vil ansvaret nå bli plassert hos eieren helt automatisk. Resultatet viser seg øyeblikkelig, og ingen vil lenger måtte ta ansvaret for feigheten andre eier. Slik arbeider ny energi.

onsdag 9. desember 2009

Vishet og Håp fra Iliuka

Der er tiden for at hvile sin ånd nu. Der er tider for at hvile i ildens lys. Der er tider for at hvile i sine tanker. Se de forendringer der vokser frem på sin Jord. Søke at gledes over de stunder den ser hva der falt, og søke at frydes for de stunder der vokser ny kraft. Alt efter hvorledes menneskebarnet søker, så er der viktigt at fylle sitt selv med alt større gleder enn hva den søker at fylles med bekymmer. For hva der var kommer ei nogen tid tilbake, og hva der kommer kan ei menneskebarnet ennu se. Alt er der i transformasjoner på sin Jord, i Himmelen og alle himler. Leve således ved at erobre NUets tilværelser. Dvele ei for tider der falt og lenges ei så meget efter tider der kommer, være Mester av livet der ER her og nu og fylle nuet med Liv.

mandag 7. desember 2009

Når Jorda stiger til en viss frekvens ...

Når Jorda stiger til en viss frekvens, vil alle mørke sjeler og de andre som til den tid ikke har akseptert lyset, dø på samme tid? Jorda vil innta en vibrasjonsgrad hvor kullstoff-baserte organer og kropper ikke kan overleve. Kroppene av mørkets marionetter vil dø i løpet av kort tid. I noen tilfeller betyr dette, at ingen nye kloner vil erstatte dem som degenererer. Størsteparten av dem som forlater Jorda vil være de religiøse. Deres liv blir meningsløse uten den religiøse overbevisningen. De vil dø på forskellige tidspunkt, avhengig av hver enkelts evne til å greie det enorme mentale og følelsesmessige stresset når sannheten om religionene avdekkes. Når de er tilbake på andre siden av sløret, vil de forstå sannheten og velger å huske den neste gang de inkarnerer.

søndag 6. desember 2009

Gladmelding!

Forurensning i alle slags lumske former vil snart være utryddet, noen snart og andre mer gradvis. Forurenset luft, vann og jord vil renses og få sin friskhet tilbake. Andre former for forurensende stoffer, som har gjort livet til et "helvete på Jord", vil bli utslettet. Dette omfatter våpensystemer, værkontroll, radioaktive materialer, laboratorie-framstilte sykdommer, villledende rapportering i mediene, fattigdom, voldelig "underholdning", sinn-kontrollerte mordere, underkastelse af kvinner, forbrytelser begått i "hat", satanisme, urettferdige lover og urettferdige retts-systemer, "ulovlig" og reseptpliktige medisiner, dyremishandling. Absolutt ALT som er blitt uttenkt med mørke hensikter, vil forsvinne!