torsdag 27. januar 2011

Å skape framover - ikke baklengs

A message from The Star Elders channeled by Aluna Joy Yaxk'in

The Evolution of Manifesting Forward The Order of the Unified Heart!


Foretille deg at vi sitter i et Mayatempel. Mayaene har et ord som bokstaveres slik; Zuvuya. Det betyr, for å forstå noe helt, må vi se det i retro. Star Elders trekker denne ideen enda lenger, og sier at vi må se det i et sfærisk perspektiv, eller fra et
fler-dimensjonalt perspektiv samtidig, for å forstå det fullstendig. Star Elders mener at Menneskeheten og Jorda, i realiteten,
opererer med en kosmisk Zuvuya. Vi har levd og skapt baklengs, noe som kan gi en ubehagelig følelse av at livet ikke er riktig av og til. Vi opplever det ikke som Home - det skaper ingen mening.

Fordi vi har skapt verden baklengs, vil virkeligheten manifestere seg som ute av balanse og skaper alt fra krig, forurensning, negativt ego, sykdom, aldring, atskilthet og dualitet ... kanskje til og med død! Universet har gått igjennom en prosess hvor virkeligheten er blitt snudd opp ned. Vi er i ferd med å bli dreid tilbake og ført inn på sporet igjen.

Når energien skifter, er den ustabil. Vi er på slutten av en stor syklus, eller fire sykler på 26 000 år hver. Det vi fortsetter med i det neste er å legge grunnlaget for den nye verden. Vi skal synkroniseres i hjerte-enhet i vår nye realitet. Den gamle verden absorberes av den nye, akkurat som et lite lys som 'spiser' opp mørke i et rom. Vi går inn i total nøytralitet, der også dualiteten blir forvandlet på samme måten. Samtidig som dualiteten forsvinner, taper vi også evnen til å sammenlikne, og dermed forsvinner all definisjon. Definisjoner begrenser og atskiller alt og alle. Nå har vi avsluttet den stadige begrensningen i utviklinga. Vi tar en Zuvuya, vi skaper 'Order of the Unified Heart'.

Vi er forfedrene til framtida. Vi etterlater oss arven som vil følge framover i 26 000 år fra nå. Det vi forankrer i den nye verden er det den framtidige menneskeheten skal arbeide med. Det er grunnsteinen deres. Star Elders sier at det ikke vil bli et hardt arbeid for de som tar over, fordi vi nå skaper fra hjertet. Vi lever i flyten i universet, som allerede er i oss. Det blir som å padle ned elva med årer, framfor å forsøke å komme oss motstrøms uten årer. Når dualiteten er over vil vi forstå livet som frekvens, i stedet for som 'skrevet i stein'. Vi måtte leve livet ved sammenlikning, for i det hele tatt å forstå noe av det. Det var måten å oveleve på, når vi skapte baklengs. Nå skaper vi framover og trenger ikke evnen til å sammenlikne.

Det var og er vår oppgave som eldgamle stjerner å vekke opp denne planeten, bit for bit, og befolke den. Vi brakte den tilbake til livet og vi hevet dens vibrasjon. Vi kom for å hjelpe alt liv til å bli synkronisert, slik våre hjerter er det. Nå er det tid for å synkronisere planeten Jorda, med alle de andre planetene. Årsaken til at vi ikke har vært istand til å oppfatte livet på de andre planetene, er fordi vi har vært ute av synkronitet med dem og resten av universet.

Les den originale kanaliseringen da det gir ytterligere innblikk i evolusjonens finesser:
http://spiritlibrary.com/messages
Center of the Sun > The Evolution of Manifesting Forward The Order of the Unified Heart!

Ingen kommentarer: