søndag 9. januar 2011

Den 'mørke' krigen fortsetter

Channeler:
Veronica Montague Keen
Montague Keen


Som jeg forstår denne kanaliseringa, så har den til hensikt å vekke Jordboerne - alt med tanke på å dempe virkningene av det som kommer. Og så får vi atter et svar på hva som drepte fugl og fisk, og det er opp til den enkelte å vurdere.

Jorda er en viktig planet og derfor kom det, for lenge, lenge siden, interesserte fra Rommet og involverte seg her med tanke på et langsiktig eierskap. Planen var å fjerne menneskeheten, holde dem på et minimus-nivå så de kunne brukes som slaver. Siden har menneskene vært i dette sinns-fengselet som hindrer dem fra å se det innlysende i det samfunnet som omgir dem. Teknologin som brukes for å holde deg i denne sinnstilstanden er lysår foran noe annet du er klar over. Mikrobølgene de brukte nylig drepte både fugler og fisker, dette er mikrobølger som også brukes til å forårsake jordskjelv og mange andre menneske-skapte katastrofer. Bevisene er der for alle som ønsker å se dem. Dette er det som kalles skjult terrorisme.

Det er på tide å våkne opp og forstå at dette er den 'virkeligheten' vi befinner oss i, og du kan gjøre noe med det ved å forstå det og ta avstand fra det i tanken. Fordi; bare et bevisst sinn kan tåle et slikt angrep, sier Keen. Dette har vært nøye planlagt i generasjoner, de har tatt over regjeringer og institusjoner, da det var nødvendig for ødeleggelsen av den menneskelige rasen. De vil ikke lykkes, men de kan gjøre det uhyggelig for oss og det er der vi skal være utilnærmelige og suverene i vårt indre.

Som jeg forstår Keen, så sier han at NLP er en teknikk som er blitt brukt mot oss. Det er mange alternative terapeuter som har videreført denne teknikken, og brukt den i helbredende arbeid. Frykt er et utbredt virkemiddel for å holde folket under kontroll, så derfor er det om å gjøre å forstå frykten for å gi slipp på den. Det vi kan gjøre nå er å stole på en tilstand av suverenitet både individuelt og på verdensbasis. Målet er fred og harmoni, men vegen dit er brolagt med litt av hvert. Dette er et arbeid som utføres også med tanke på framtidige generasjoner - skal vi tro at det tar omtrent 2000 år før alle er 'våknet' så er det fint at arbeidet allerede er i gang. Det er viktig at så mye frykt som mulig blir forløst hele tida.

Les originalen her:

http://lightworkers.org/channeling/122243/montague-keen-sunday-9-2011

1 kommentar:

An-Magritt sa...

Heia. Adamus tilbakeviste på det sterkeste at fugl og fiskedød hadde noe med konspirasjoner og mørkekrefter å gjøre. Det er en naturlig konsekvens av frekvensforhøyninger og at en god del av dyra forlater oss nå, ren evolusjon. Likefullt vil det komme nye arter via mutasjoner av genmaterialet (DNA) som vil tåle de høyere frekvensene bedre.(Dette har Iliuka også bekreftet). Dyra har ikke like stor fleksibilitet i genendringer som mennesker.