lørdag 22. januar 2011

Lev fritt uten vaner

Kanalisert gjennom Valerie Donner 2011
A Message from Mira from the Pleiadian High Council


Et resymé med mine egne ord, over kanaliseringen fra Mira. Du kan gå inn på denne adressen for å lese originalen:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Mira forteller at det sendes stabiliserende energi til oss og Jorda. Hun ser vår vaklende tilstand og sterke følelse av ubalanse. Ubalansene er i oss og derfor også i Jorda - vi er ett. Jorda og vi, tilbys en overflod av støtte og forsterkninger. Mens forandringens bølger skvulper over oss, driver vi alle mer eller mindre med å legge ned grunnsteinen for vårt nye liv. Det første prinsippet er å være åpen og klar for alt - absolutt alt. Vær flytende og fleksibel med tanke på å lette overgangen. Hvis vi insisterer på at alt skal være slik det alltid har vært, ligger status quo i sakens natur.

Livet er alltid i endring (det er bare dette skiftet som er så markert fordi det skjer med så lange mellomrom.) Hvert sjuende år endrer organene i kroppen seg fullstendig. Start med å se deg sjøl som ny (det er ikke bare Jorda som fornyer utseende!), det blir nye og yngre kropper også. Se deg sjøl i overflod av alt - også glede - endelig kan du gjøre akkurat som du vil, når du vil og hvor du vil. En viktig forskjell fra det gamle til det nye, det er ikke bare slik at livet fungerer, nei, det forbedrer seg hver dag.

Gjør alt på en litt annen måte hver dag, og ikke la noe stivne i vaner - verken i tanken eller i det fysiske. Late som du lever på en uberørt planet med mye godt vann, luft, mat, jord, mennesker, planter og dyr osv. Og myndigheten er der for deg og du betrakter dem på en ny og inkluderende måte. Spill på samme lag. Nå er det ikke noe som stopper denne framgangen som drives fram av en spesiell kraft du besitter, nemlig besluttsomhet. Det er igangsetteren og nødvendig for enhver progresjon. Forkast tanken på hvordan du bør være, øv deg heller på å leve etter universelle prinsipper - i frihet og enhet. Dette er prinsipper du ser klarere etter hvert som du avanserer og lever ditt liv og din sannhet.

Vi kommer fra et liv som hermetiske, formet og dynket uten egen påvirkning. Nå er vi strødd utover og tar ansvaret for hvem, hva og hvor. Vi ER det vi tenker. Vi lever slik vi TROR vi lever. Vi er på TOPPEN av det livet vi tror på - ikke der nede. Vår Romfamilie vil kommunisere videre med oss, forsterke oss og vise oss nye perspektiver. Det samme gjør de også med beboerne på andre planeter, for de er i sin egen utvikling. Vi får denne støtten fra Romfamilien fordi vi er gamle kjente og har en lang historie sammen.

Ingen kommentarer: