mandag 29. mars 2010

Mesteren - hvem eller hva er det?

Adamus sier; "Jeg sa at det bare er en Mester – bare en Mester – som kan yte sann tjeneste. Alle andre er slaver. Alle andre er slaver."

Du er den Mesteren. Det er ikke mer å si. Du er ren Bevissthet.

Engel i menneskelig form

Det er vi det! Illusjonen lærer oss at det er noe galt med oss, vi går rundt såret og dysfunksjonelle. Å være menneske er lik feilvare, tror vi. Dette har vært overbevisningen i uminnelige tider. Men etter hvert har det sneket seg inn en tvil. Vi er ikke lenger livredde og doper oss ned med gift, men mottar heller forskjellige former for terapi for å roe ned kroppen. Terapien fungerer slik at forståelsen blir gitt rom. Det resulterer i at stemplingen som feilvare etter hvert går ut på dato. Tilliten vi viser kroppen avslører, at kroppen faktisk er frisk. Det 'syke' sitter altså i sinnet, og ikke i kroppen. Det syke er en arv fra illusjonen. Terapien kan ta kort eller lang tid, det spiller ingen rolle, poenget er at vi før eller siden forstår at TILLIT er nøkkelordet for å helbrede både kroppen og sinnet. Når tillit til Selvet er integrert, da forstår vi Alt. Mennesket er ikke lenger en feilvare, men ekte Lys. Som mennesker lever vi her og nå, og vi kan fritt velge hvordan livet skal være. Det er ingen andre som stikker kjepper i hjulene våre, hvis det skjer, er det vi som velger å la det skje, i så fall. Det handler om å være ærlig med seg selv, og å se hva som foregår.

lørdag 20. mars 2010

Drømmer og Virkelighet

For tre år siden hadde jeg en drøm som handlet om 'denne Deg', som Adamus sier, og drømmen ser ut til å ha hatt et viktig budskap:

"30.12.2007; Jeg ligger i sengen, det er morgen, og opp trappa på utsiden av huset kommer en annen Jeg gående for å besøke den Jeg som ligger (den besøkende tror den andre er syk, men det er en misforståelse.) Den nettopp ankomne Jeg, setter seg ved sengen og vet samtidig at det er en annen Jeg som ligger i sengen. Dette er de begge innforstått med. Jeg i sengen ønsker ikke å vise at hun er frisk, for ikke å skuffe den besøkende Jeg. Derfor spiller Jeg i senga et spill for at den andre ikke skal tro hun har kommet forgjeves! Jeg er innom flere såkalte inkarnasjoner på en og samme gang denne morgenen. Mens jeg er inne i huset og har besøk av meg selv der, er jeg også et barn (4-5 år) i full lek sammen med andre barn, utenfor huset.

Og dette sier Adamus om 'denne Deg':

"For å si det på en teoretisk måte, en retorisk måte, så er det ”denne Deg” dere alltid har lengtet etter. Det er denne Deg dere alltid har ønsket skulle elske dere. Den kunne ikke elske dere fordi dere ikke ville det. Dere var ikke klare for det. Dere elsket ikke dere selv nok til å tillate noe så dyrebart som det virkelige Deg å komme inn. Dere holdt det borte, ventet på at dere skulle bli bedre, ventet på å komme over karmaen deres, ventet på å perfeksjonere dere, ventet til dere hadde lært dere å meditere skikkelig, eller be skikkelig. Det har alltid villet komme inn, og nå kan det komme."

"Men i mellomtiden, så er ikke denne Nye Energien - som er dere - noe fremtidig potensial, men den kommer fra den større bevisstheten deres, den kommer på besøk. Den Nye Energien – den virkelige Nye Energien, som er ekspansiv – kommer nå ned til denne virkeligheten, eller opp til denne virkeligheten. Den kommer for å leke med dere. Den tester dere ut. Den vil se hva dere er laget av. Som jeg sa forrige måned, så vil den vite hva som får dere til å le, hva som får dere til å gråte, hva som får dere til å føle forskjellige ting. Hvordan fungerer denne hjernen? Og den undersøker dere på en veldig kjærlig, ikke-påtrengende, medfølende måte. Og det er dere. Ikke den store, gylne engelen, ikke noe som er annerledes eller atskilt. Det er faktisk dere. Det kommer inn."

"Dere har forløst gårdagen. Det betyr ikke at dere har oppgitt identiteten deres. Identiteten deres er dere. Identiteten er Jeg Er den Jeg Er. Det er identiteten. Hva trenger dere mer enn Jeg Er? Ingenting. Absolutt ingenting."

torsdag 18. mars 2010

Bruk den indre flammen

I tider med utmattelse annenhver dag, er det lurt å ha en effektiv øvelse å ty til. Se for deg den lilla flammen i ditt indre og be den om å fylle deg med ny, frisk bevissthet. Gjør du dette med ærlig hensikt, er du restituert på et blunk. Denne øvelsen krever ingen foranstaltninger.

tirsdag 16. mars 2010

Intelligens er en av bevissthetens synsbedrag, sier Albert Einstein

"Et menneske som en del av det hele kalt et "univers", er en del begrenset i tid og rom. Det opplever seg selv, sine tanker og følelser som noe atskilt fra resten - en slags optisk illusjon av sin bevissthet. Denne vrangforestillingen er et slags fengsel for oss, begrenser oss til våre personlige ønsker og en hengivenhet for bare noen få personer nærmest oss. Vår oppgave må være å frigjøre oss fra dette fengselet ved å utvide vår sirkel av medfølelse og å omfavne alle levende vesener og hele naturen i sin skjønnhet."

lørdag 13. mars 2010

Massehypnosen beseires

Fritt etter Adamus
crimsoncircle.com

Menneskenes sinn eksisterte også på Lemuria, men den gangen arbeidet sinnet sammen med sjelen og alt var fred og fordragelighet. Vi var kommet til Jorda for å sanke erfaring, men vi fikk samtidig fri vilje og det resulterte til slutt i at idyllen ble ødelagt. Atlantis var et eksperiment som ødela mye for menneskeheten. Det ble eksperimentert med sinnet, det skulle fungere slik lederne eller de ledende ville. Det går sjelden bra! Denne gangen førte det til en uendelig lang atskillelse med påfølgende uendelige liv i tvang og begrensning. Eksperimentet ble gjort fordi vi ville se oss selv som kun mennesker, og ikke som guddommelige vesener. En del 'mørk' energi fra den gangen eksisterer fortsatt på Jorda, men den renses for de energiene litt etter litt. På grunn av dualiteten ble mennesket og guddommen motpoler, og dette har vært det tyngste for mange å gi slipp på. Denne delingen skapte altså det 'søkende' mennesket, driven etter å bli hel igjen, og dette sterke ønsket om å bli 'hel' førte til slutt til at ny energi ble skapt.

På grunn av det programmerte sinnet (fra Atlantis), har vi vært på leting etter det siden. På grunn av programmeringen og dualiteten har vi ikke forstått at vi hadde det. Dette gjorde sinnet tilgjengelig for energi fra utsiden. Både sinn og sjel var i utgangspunktet like ugjennomtrengelige, like suverene. Sjelen ble imidlertid ikke tuklet med, den var dermed intakt og kunne aldri bli overtatt slik sinnet ble overtatt, og innbilt frykt. Menneskene er det eneste vesen som har gjemt sin sjel for seg selv, og deres sinn er blitt sterkt påvirket utenifra. Menneskeheten har levd i en massepsykose som den nå akter å kvitte seg med. Vi er hypnotisert fra mange kanter, men kanskje mest fra dem som står oss nærmest - der har vi nemlig ingen mistanker! Derfor må vi gi slipp på de gamle, følelsesmessige båndene mellom oss og dem vi står nær. Deretter kan vi bygge opp relasjoner på selstendig grunnlag. Da er vi selvstendige, og ikke 'familiemedlemmer' på samme måten lenger. Ikke la hypnosen fra utsida påvirke, styre, diktere og kontrollere livet ditt. Når vi har gitt slipp på andres kontroll og programmering over oss, har vi selv det hele og fulle ansvar for vår egne liv. Da tar også offermentaliteten slutt og massehypnosen er beseiret.

mandag 8. mars 2010

Sirkelens Lov

Ronna / Michael

Sirkelens lov sikrer at vibrasjonsmønstrene du sender ut vil bli sendt tilbake til deg sammen med en oppsamlet mengde med liknende kvalifisert energi (eller vibrasjoner av de samme frekvensmønstrene.) Du er sentrum for en energivirvel som består av en sirkel/sløyfe av vibrasjonsmønstre som du har prosjektert fra deg via ditt solar kraftsenter. Din solar plexus er navngitt på en treffende måte; for akkurat slik som Jorden mottar kosmisk energi fra solen i sitt solsystem, slik utstråler også hver og en av dere livskraftenergi fra deres eget solar kraftsenter. Bruk et øyeblikk på å danne deg et bilde av deg selv som det sentrale fokus i din verden. Du er kraftkilden - og dine tanker, handlinger og samhandlinger stråler ut fra deg i en sløyfe av energi som forbinder seg med lik energi.

Denne energien forsterkes og manifesteres i verden av årsak og virkning og vender deretter tilbake til deg, og forsterker ditt bilde av virkeligheten. Kroppen din absorberer en del av denne energien, og skaper smerte og lidelser eller glede og velsignelser, avhengig av frekvensene. Restene strømmer ut bak deg, og skaper den andre sløyfen av ditt uendelighetsmønster, mens det gjenværende gradvis strømmer inn i ditt personlige skapelseshjul. Du utvider stadig ditt personlige energifengsel eller ditt kjøretøy av lys og din personlige virkelighet på Jorden.

lørdag 6. mars 2010

HANDBOOK 2010

Health:
1. Drink plenty of water.
2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.
3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.
4. Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm and Empathy
5. Make time to pray.
6. Play more games.
7. Read more books than you did in 2009.
8. Sit in silence for at least 10 minutes each day.
9. Sleep for 7 hours.
10. Take a 10-30 minutes walk daily. And while you walk, smile.

Personality:
11. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.
12. Don't have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.
13. Don't over do. Keep your limits.
14. Don't take yourself so seriously. No one else does.
15. Don't waste your precious energy on gossip.
16. Dream more while you are awake.
17. Envy is a waste of time. You already have all you need.
18. Forget issues of the past. Don't remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.
19. Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others.
20. Make peace with your past so it won't spoil the present.
21. No one is in charge of your happiness except you.
22. Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
23. Smile and laugh more.
24. You don't have to win every argument. Agree to disagree...

Society:
25. Call your family often.
26. Each day give something good to others.
27. Forgive everyone for everything.
28. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6.
29. Try to make at least three people smile each day.
30. What other people think of you is none of your business.
31. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.

Life:
32. Do the right thing!
33. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
34. GOD heals everything.
35. However good or bad a situation is, it will change.
36. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
37. The best is yet to come.
38. When you awake alive in the morning, thank GOD for it.
39. Your Inner most is always happy. So, be happy.

Last but not the least:
40. Please forward this to everyone you care about.

Året 2010 er som et Timeglass!

Fra nå og fram til slutten av året vil vi være i en akselerert, visjonær tilstand, sier Gillian MacBeth. Vi må alltid huske at i begynnelsen var vi det rene, pure lyset. Innebygget i systemet er vi genetisk kodet for å "søke", og med dette utgangspunktet ledes vi framover. Noen har evnen til å stille spørsmål i sammenhenger hvor andre kanskje ikke tenker i de baner. Vi har imidlertid løfter vi har gitt, og de lever sitt eget liv og vil bli innfridd. Uansett hva vi var i begynnelsen, så er vi i denne oppvåkningen omgitt av en kropp som også vil ha et ord med i laget. Det er ikke da gitt at vi synes livet er så lett og luftig til enhver tid, men uansett hvordan kroppen er - vibrasjonene av lyset er de samme som de var. Mange kan nå tenke, at ikke alt lys er like lyst. Det kan se slik ut, fordi noe lys skal spille ut det som fortoner seg som 'mørk' energi i fysisk form. Behovet for å bli ferdigspilt, er det samme hos hele lyset. I utgangspunktet er vibrasjonene like, men fysisk anvendes de på forskjellig vis. Den såkalte mørke energien har et sterkt behov for å bli likt. I det evolusjonære mønsteret viser det seg både på det personlige plan og over alt ellers. Vi må alltid huske at det ikke er vår plikt å rydde opp i kaoset som oppstår av dette. I 2012 vil det være en separasjon av lys og mørke og alt i mellom. Alle tanker som tenkes er med på å skape unike endringer hver eneste dag. Hovedoppgaven for oss blir å tviholde på den vi ER, og la kaos være kaos rundt oss. Vi lever som i et Timeglass nå, en tilstand varer i en viss tid og så snur det, derfor er det stadig skiftende tilstander. Når det ser ut som om alt håp er ute, husk Timeglasset! Vi har det totale ansvaret for oss sjøl, og for barna til de er voksne - da er det slutt. Vi blir stadig mer følsomme for energier, så vi må ikke la oss påvirke av kaos. Det åpnes opp åtte separate portaler i øyets struktur - geometriske frekvenser rundt iris - og høre-evnen endres så vi kan høre andres tanker. Alt dette medfører stort ansvar.

fredag 5. mars 2010

Strime

av Hans Sande
Det Norsk Samlaget
1969

Dei drap kvarandre
men varsamt
i små porsjonar
for ikkje å vekkja einannan.

tirsdag 2. mars 2010

Platon og hans 'skygger'.

Det er vanskelig for mange å forestille seg det 'virkelige' som illusjon. I følge Platon er det i et hvert menneskes liv en evig og uunngåelig konflikt mellom fornuft og følelser. I sin berømte "Huleliknelse" gir han dette bildet:

"I en hule sitter en gruppe fanger. De er lenket fast på en slik måte at de bare kan se bakveggen i hulen. På denne veggen kan de se skygger som beveger seg. Bak fangene er det en mur, og bak muren går noen personer frem og tilbake mens de holder gjenstander over hodet. Bak disse personene igjen er det et bål, og lyset fra bålet sørger for at gjenstandene som bæres kaster skygger på veggen foran fangene. Platon spør: Er det ikke rimelig at fangene vil tro at det de ser - skyggene - er virkeligheten? Platon beskriver hvordan en av fangene kommer seg løs fra lenkene, og hvordan han kommer til slik at han kan se hva som virkelig foregår. Han ser at de gjenstandene som bæres er de virkelige sakene, og at det fangene ser - skyggene - kun er uklare gjengivelser av de gjenstandene som virkelig eksisterer, men som fangene ikke ser. Fangen som kom seg løs finner altså ut hvordan det virkelig forholder seg. Dersom han vender tilbake til hulen for å fortelle hvordan verden egentlig er, vil han ha vanskeligheter med å bli trodd."