mandag 30. mai 2011

"The Arcturian Group"

The Arcturian Group: Coming Earth Changes are a Necessary Part of Gaia’s Cleansing Process
2011 MAY 30


Alle blir gitt samme muligheten til å gi slipp og frigjøre gamle, stive trossystemer. Arcturianerne forklarer den psykologiske 'tomheten' som sjokk når alt det som har definert ens liv - plutselig er borte - men det gir muligheter for vekst og utvikling.

De mener det er grunn til at de hurtig kommer til syne på Jorda, da det her er mange mennesker som enda er skeptiske. De høye frekvensene som nå er i omløp på Jorda, vil hjelpe mange til høyere bevissthet slik at de kommer seg ut av 3d og dens tetthet.

Mange nye ideer vil poppe opp som resultat av de høyere frekvensene som er i omløp. Mye kaotisk vær gir en gyllen anledning til å fri Jorda for rigiditet til fordel for ny sannhet og bevissthet.

Mer her: http://www.onenessofall.com/

søndag 29. mai 2011

Hva er Frihet?

Ask Sri & Kira
http://www.sriandkira.com/category/perspectives/Kort resymé:
Ekte frihet er ikke avhengig av betingelser. Ekte frihet er Sjelens natur - oppvåkningen til bevissthet. Toppen av pyramiden! Frihet oppleves av egoet som følelsen av tap, slik egoet vanligvis saboterer kroppen og lager tvilen i sinnet.

Slå dette fast: Friheten er sjelens (vår) ekte natur - inngangsporten til den allvitende bevisstheten! Å tvile på dette, skaper Ufrihet! Det er tvilen som sinnet stiller opp med som skaper den ufriheten du kjenner. Du Må ikke ditt og du må ikke datt! Ikke tenk at du Må, men tenk at det er noe du Gjør!

Tilknytting, Hengivenhet, Beundring, kan bli til Fastgjøring! Og fastgjøring blir til Ufrihet. La all opplevelse være det det Er - en opplevelse, en erfaring - ikke fest opplevelsen, erfaringen til stolthet eller skam!

Kan du forestille deg en erfaring uten personligheten, uten tanke for å må kvalifisere til noe pluss eller minus? Frihet Er bare. Frihet er å ha en erfaring som bare Er. Frihet er å ha en glede som bare Er. Frihet er å ha en irritasjon som bare Er.

Frihet er å trekke seg tilbake til friheten er sterk nok - og tåler alt! Det krever utholdenhet og innsikt å leve i en kropp og utvikles gjennom den tette - Tettheten!

Utholdenheten som kreves, saboteres ofte av egoet. Sinnet foretrekker å bytte utholdenheten ut med det populære mentale - egoets søken etter et enda sterkere ego for å være på linje, føle seg sikker i sin tro!

Utholdenhet er Viljen til å fortsette, være tillitsfull, være årvåken på sin EGEN energi (ikke den andres.) Dette gjelder spesielt når egoet brøler til deg om å løpe vekk - vekk fra ditt eget Ansvar!

Tar du hensyn til dine egne sanne og ekte følelser, så vil utholdenheten underbygge ærligheten, ektheten og åpenheten. Det er ingen bruksanvisning for dette, det er individuelt og alle treffer på det før eller siden!

Om du nekter å se det eller ikke vil balansere innsikten din hva dette angår, så er du ved et veiskille som enten hever energien din, eller stiller den i bero på det nivået du er.

Erkeengelen Zadkiel sier: “If there is a sin, to use a word of your world, it is to interfere with the path of another or to allow another to interfere with your path!”


Les her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

lørdag 28. mai 2011

Et viktig intervju!

I dette intervjuet kommer det fram nokså uvanlig informasjon. Det er fint at dette spres til så mange som mulig, da de viktige 'nyhetene' gjelder alle.

Gå inn på denne adressen til Project Camelot og lytt eller les intervjuet;
"The Anglo-Saxon Mission"

http://projectcamelot.org/lang/sv/anglo_saxon_mission_sv.html

fredag 27. mai 2011

La innsikten slippe ut!

Mellom 1. juni og 1. juli 2011 er det tre solformørkelser henholdsvis - 1. juni - 15. juni og 1. juli - dette betyr store endringer i energiene rundt om i verden. Det gamle drysser av og nye horisonter åpner seg for den som er klar for det. I denne perioden fullføres mye som er påbegynt forlengst - gamle bånd løses opp - det gjelder alt, også relasjoner - det som holder lave, tettere vibrasjoner må skilles ut fra den Nye Jorda - i det små som i det store - individuelt og globalt. Dette er hensiktsmessig og er selve katalysatoren for vekst og utvikling.

Slike formørkelser er tida for det innoverskuende, virkelig se innover med et ærlig blikk - ikke med 3d-blikket som setter alt over på andre. Denne tida med formørkelser må brukes til å helbrede det indre, sortere og omstrukturere. Å fininnstille Selvet, å fjerne det rigide - gir størst utbytte av "Wind of Change."

I alt vil det være 6 formørkelser dette året. Alt som skjer har en gjensidig virkning på mennesker og Jord. Fra et høyere perspektiv ser alt perfekt ut, men siden mennesker lever i dualitets-perspektivet, er vi nødt til å gå gjennom denne tida som om det gjelder livet! Dét er det vårt trossystem som avgjør!

Individuelt strever vi IKKE for noen andre enn vårt eget Selv! Og de usynlige er ingen andre enn våre egne høyere frekvenser som dukker ned fra sitt høysete - for å hjelpe sine egne lavere frekvenser med å 'klatre' opp igjen på et høyere nivå. Vi falt en gang utfor stupet, bevissthetsmessig, svimet litt av i nedslaget, men er nå på vei opp igjen.

For bedre underbygging, se James Tyberonn:
http://www.earth-keeper.com/

Neste stoppested: Galaksen!

SaLuSa
27 May 2011
Channeler: Mike QuinseyDet neste halve året vil bli en flyt inn i Atlantis-liknende tilstander, hvor vi vil ane skarpere konturer av det vi trofast har arbeidet for i lange tider. Mange har bestemt seg for å være hos sin gamle Moder en stund til, og det er fullt mulig. Den kollektive bevisstheten har steget mye på relativt kort tid. Dette har gitt positive utslag for prosessen vi er inne i. Det er mange undere som venter, sier SaLuSa.


Utdrag:
"Having been earthbound for so long you have acquired a strong affinity with Mother Earth, which is why so many of you chosen to stay with her. It will be a grand experience to ascend together, and wonderful to see Mother Earth once again in all her splendor. If for example you decide to join us, then your life will be largely spent on board our great Motherships. In fact some are so large that they can easily replicate the surface of any planet. So it is like home-to-home and complete with other forms of life such as animals. They are no longer wild and have completely lost their primitive instinct for survival, as they live in perfect peace happiness. Such peace is a feature on all of our craft, and life is as satisfying as it could be anywhere else. The comradeship and partnership also includes families, and they have all that they could need for a happy and contented life."

"Tucked away in your homes it might seem that all of our talk is but a dream, but you will physically experience Ascension albeit your bodies will have been suitably prepared by that time. As so many of you have already found, the new energies are powerful and are affecting you in a number of different ways. That is your assurance that things are happening as we advise you, and we expect even more of you to begin to experience greater levels of consciousness. You will find a peace settling upon you that enables you to keep calm whatever the circumstances, a sure sign that you are making good progress. It will be like your experience of time speeding up, and be quite substantial as you edge your way towards becoming a Galactic Being.

I am SaLuSa from Sirius, and guide you to the truth that must surface and be acknowledged if you are to unite.
Thank you SaLuSa, Mike Quinsey."


Les mer:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

torsdag 26. mai 2011

Det nye galaktiske samfunn skal snart ta form!

Sheldan Nidle Updates 24th May 2011
MAY 26, 2011
the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
Selamat Balik! We return! The process of transforming your world moves forward at its own divine pace.Det nye galaktiske samfunn skal snart ta form!


Nå er det på tide at vi begynner å tenke på hvordan det nye galaktiske samfunnet skal se ut. Det er tydelig at det i galaksen finnes en viss orden med hensyn til oppbygging av samfunn - dette er bygd på fire grunnleggende prinsipper. Først organiseres en trygghet rundt individet og de aller nærmeste, så organiseres resten av samfunnet i større grupper rundt høyt bevisste spesialister i ulike funksjoner, og innenfor gruppene er det en flyt av informasjon og samarbeid og koordinering på høyt plan.

Det vil bli introdusert et kommunikasjonssystem, hvorav en vil være en liten enhet til å ha i hånden. Den har direkte global visuell og verbal tilgang til hvem som helst, hvor some helst - uten bruk av ledninger, kabler eller satelitter. Den har en bildetelefon og en holografisk datamaskin, og bruker null-punkt-teknologi. Dette betyr at alle kan være i kontakt med en enhet som utstråler livsforsterkende energi - i motsetning til våre enheter som sender ut skadelige stråler. For å forenkle ytterligere, vil et teleportasjons-apparat bli gjort tilgjengelig for oss ved første kontakt nå - det vil bruke Flåtens teknologi så vi (jordboerne) kan forflytte oss til våre mål. Dette er bare to typer av det nye som skal innføres.

Dette kommer etter hvert som de nåværende opplyst-kontrollerte regjeringer er juridisk erstattet av Føderasjonens allierte på Jorda. Tida for denne reformen er nær. Nå kan ikke skiftet til full bevissthet lenger utsettes eller forsinkes. Det er fortsatt krefter som holder på sin teori om å slavebinde jordboerne, men dette skal ikke skje, refererer Sheldan. De mørke kreftene i verden skal ryddes av vegen og det skal gjøres nå!

Gaia skal igjen bli en planet med 50 prosent vann og 50 prosent land.

Noe nytt er kommet til i denne sammenhengen. Tida for å forandre selve den mørke naturen er også kommet. Lyset skal nå, en gang for alle, ledes til guddommelig seier! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Be One! Og Be i Joy!)

Les mer:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

onsdag 25. mai 2011

Gaia om Englene på Jorda!

Gaia snakker om "Engler på Jorda"
Kanalisert gjennom Pamela Kribbe
Fredag den 13. mai 2011


Da vi første gang kom til Jorda, var vi ikke mennesker, men engler. Vi tilhørte den englefamilien som skulle legge til rette for et nytt eventyr i Kosmos, sier Gaia, og gir oss en god oversikt over vår misjon på Jorda. Hun tegner et bilde som klart viser, at det ikke var hvem som helst som meldte seg på en slik tur. Det var nok de største individualistene som tok spranget ut i det ukjente, og kanskje var de uregjerlige og hadde godt av å bryne seg i det råeste miljøet som var å oppdrive i Universet. At vi sovnet og siden har vært i en døs, var sikkert det beste som kunne skje oss. La det være sagt med en gang, Gaia er stolt og skryter av vår innsats - og roser oss opp i skyene! Takk til Pamela for denne informative kanaliseringen.

"Sweet human child,

I am the voice of the earth. I have known you forever. Your every footstep is felt and acknowledged by me. At the deepest level we are one. There is one consciousness that envelops us both. This consciousness is majestic and unnameable. It is the spirit of God. It is mysterious and at the same time deeply familiar. Within the hand of this creative Consciousness the game of our togetherness enfolds. Together we play a game; we are partners in a relationship that has evolved over time. This relationship is now ready for transformation. We are entering a new era. But first I will tell you more about the beginning of this process of our cooperation together. It is different from what you may have expected.

At our first coming together, you were not yet human. You did not possess a physical body. You were not incarnated upon earth. You were an angel. And you were not just any angel! You belonged to a family of angels who intended to pave the way for a new adventure in the cosmos. What was that adventure about? I will put this in very simple terms. In the cosmos, there is a law that like attracts like. For instance, after you die on earth, you are automatically drawn to an area in the spirit world that mirrors your state of consciousness. Your surroundings are a direct reflection of how you feel inside. There is a unity between inner and outer. In the spirit world, there are realms of light and realms of relative darkness. These realms are separated. This is not the case on earth, or so it would appear. On earth many different types of consciousness are present together and interact with one another. There is great diversity, and therefore earth is like a huge melting pot of different realms of consciousness."

Se mer: http://spiritlibrary.com/pamela-kribbe

tirsdag 24. mai 2011

Noen tanker under Oppvåkning ...!

Jeg skjønner at slike opplevelser som jeg hadde i dag (se om 'flyttesjauen' nedenfor), er 'forgjengere' for det som kommer. Og det kommer ganske raskt nå, virker det som. Det må være tidsreiser så god som noen, dette som fortoner seg som gløtt inn i det 'usynlige' - i alle fall kan det kalles 'usynlig' mellom hver gang sløret blåser til siden. Jeg vet hva som skjer og skal skje, men å bli kastet inn i et klart utsnitt av det, helt bardust - er noe helt annet. Det ytre fortoner seg som en flyttesjau, mens i det indre er det en tilkopling til hjertet og frakopling fra Solar Plexus, Hara- og Rotchakra. I 3d forsto vi verden gjennom de tre nederste chakraene, mens livet fra nå av skal oppleves gjennom Hjertet. De emosjonelle erfaringene og synene er markante grensesteiner, som gjør stort inntrykk når de settes. Det var sikkert meningen idag, at jeg skulle greie å skissere det som foregikk - mens det foregikk!

En annerledes flyttesjau!

Det er bare NÅ! Jeg kjenner jeg glir ut av 3d-illusjonen og inn i en tilstand jeg ikke greier å orientere meg i. Kroppen takler det på sitt vis - setter meg i en døs uten tanker, jeg bare puster. Når jeg greier å drikke vann våkner jeg til litt, men vil helst tilbake til døsen og kroppens tilstand. Det er kaldt rundt meg og i kroppen, men det er akkurat som om evnen til å fryse har forlatt meg. Jeg fryser ikke, men kjenner kulden veldig godt.

Jeg er fullstendig inne i en søvntilstand, men sover ikke - søvnen har ikke noe å feste seg i. Situasjoner jeg har sett eller hørt om, kommer fram som mine opplevelser. Det gir meg en merkelig spørrende følelse og opplevelse, jeg finner omsider ut at det ikke er opplevd av meg - direkte. Jeg forstår etter hvert at kroppen min har glidd inn i 'Tomrommet' eller Nået og henger der uten å vite noe som helst - den bare Er. Jeg registrerer at jeg nå har fjernet meg fra 3d-sinnets og egoets bevissthetskanal - de tre nederste chakraene.

Jeg er i etableringsfasen i hjertet - venner meg til den nye tilstanden gjennom pusten. Det gir meg ikke en brennende følelse lenger, men jeg kjenner det er en innflytting på gang. Det er som om jeg såvidt står på dørstokken i min nye bolig. Her er det så store vidder og høyder! Jeg står plutselig som eneste vesen i det store Intet. Det er overveldende - først en voldsom avmaktsfølelse over all storheten - så siger det inn en iboende samfølelse med Alt. Jeg våkner til og er klar igjen, som når jeg har sovet. Jeg er i Nået!

søndag 22. mai 2011

Det gjelder å lyse!

Montague Keen
22 mai 2011
Website: The Montague Keen Foundation


Vi får mer røntgensyn etter hvert, og vi gjennomskuer og ser sannheten i mye vi har tatt for 'god fisk' tidligere. Dette gjelder både det som skjer i samfunnet, og det gjelder enkeltindivider. I hypnotisk tilstand er det ikke lett å avsløre så mye, men når hypnosen slipper taket kan intet skjules.

På den store arenaen følte de seg like trygge på at søvnen var dyp blant de som skulle forføres. Forskere er involvert i at fly sprer ut gift for å ødelegge luft og avlinger - slik at alt forgiftes og folket forhåpentligvis forsvinner. Det er ikke lett å tro at det kan være noen mennesker i det hele tatt som tenker slik, men det er det altså - i følge Montague Keen.

Vi får også opplyst denne gangen, at det foregår storstilt hjernevasking av barn som bortføres. Dette skjer, og myndighetene godtar det, enn si - er med på å skjule det! Folkets skattepenger opprettholder de mørkes lugubre handlinger, så de lever livet i luksus på toppen av alt dette tragiske.

Vi blir også minnet om at det foregår sataniske ritualer i forbindelse med OL. OL-arenaene ble startegisk plassert på viktige energilinjer, dette for at de mørke (som hadde kontrollen med det sataniske) kunne hente ut den energien de trengte. For dem er det livsnødvendig med energien de kan stjele, for oss er det nødvendig å ta affære - holde seg borte fra slike arrangementer. De mørke får det de ønsker seg ved sataniske ritualer og numerologi - som de behersker til fulle.

London er et gammelt satanisk sted. Den er linket til energi-linjene - samme som også Roma er av samme årsak. Det er godt med alle lys som tennes og kommer ut av dvalen. Men før alt er over, må verden hanskes med avslutningen av de mørke. Når det er gjort, kan vi først omfavne den nye Era of Light. Da vil alle få vite sannheten om hvorfor de er her i denne tida - hvorfor de er en del av denne Overgangen - som slett ikke står fram som noe å trakte etter.

Dette er vår verden - det betinger!

Les alt her:
http://www.galacticchannelings.com/english/index.html

Website: The Montague Keen Foundation

lørdag 21. mai 2011

Svar fra Pepper Lewis!

www.PepperLewis.com
Q&A with Pepper and Gaia


Pepper Lewis svarer nå på innsendte spørsmål. Kanskje noen lurer på det som er tatt opp her? Her er svarene.


Dear Friends and Family of Gaia,

So many of you have asked important questions that I wanted to start a new Q&A email. Our regular newsletter will go out every other month, and in between you'll receive an email like this one with answers to your questions. Thank you for participating in this dialogue with me and Gaia.

Springtime is here, at least in this part of the world. Can you update us on how the honeybees are doing - is Colony Collapse Disorder (CCD) still on the rise?
- Elisabeth M. Salzburg, Austria

"Bee and other pollinator populations have been in decline for decades, particularly on the North American continent. Colony Collapse Disorder is a sophisticated name, but it basically describes an inability on the part of pollinators to adjust to large-scale agriculture as quickly as humanity would prefer. No specific disease or affliction will be identified, though many will be suggested. Declines will continue, but at a less alarming rate. Other agricultural issues will soon present more alarming problems and farming in general will be challenged for the foreseeable future. Smaller farming concerns will suggest a return to a more moderate crop yield, but this will not feed a hungry world. Nearly half of the world's harvestable food supply is lost each year, most of it due to less than favorable techniques and delivery of such precious resources. Innovations in the field of landscape management will eventually heal the rift between man and nature and bounty will return."

~ Gaia


I have heard that you have been channeling for twenty years. Does that have an effect on your physical health? When you meet someone, do you automatically "see" and "know" with Gaia's awareness as well as your own?
- Phee K.P, Singapore

I am probably healthier today than I was years ago before I began channeling. Channeling is not physically demanding but my body prefers to be supported by better nutrition, especially when traveling or channeling for many hours or many days. Over time I have learned when enough is enough and when rest is appropriate. Too much of a good thing is still too much and as with almost everything, our bodies are excellent gauges.
When I meet people, I see exactly what they want to "show" me -- sometimes a lot and sometimes very little. I am very sensitive to the importance of privacy, even on the subtle planes. Gaia is a vast living library of knowledge. I do not see or know what Gaia does, but insights are always available and somehow ready -- before I have thought of a question the answer is already there. I have a healthy respect for the boundaries between my human life and the wisdom that is Gaia.

~ Pepper

torsdag 19. mai 2011

Våre venner på dypt vann!

Source: I R I S
Channeler: Kris-Won,
May 19, 2011


I am now in the Goldstaad gully. This gully is already at a considerable depth, but the ocean floor sinks even deeper towards inhospitable and unknown depths of the Norway Sea, which are abysses where not even we can go.

What spectacular views! It is a pity that you all cannot see this incredible scenery that the bottom of the ocean offers to all the beings who can enjoy this vision. Nevertheless, you can at least delight in the extraordinary beauty of the fiords of this Scandinavian country, which is one of the most spectacular views that Gaia has to offer us. They rise proudly over the icy waters of the Norwegian Sea, as if wanting to reach the sky.

Several centuries ago, the Vikings navigated through the Nordic Sea with their drakkars, as they used to call their agile and speedy vessels of war. In many occasions, the ancient Vikings told of anecdotes in which they had encounters with female beings in open seas (offshore) who sang to them beautiful, suggestive songs, and whom they named "sirens". Yes, like the stone-sculpted siren that is so famous in the Copenhagen port of Denmark, in the Baltic Sea.

And guess who were those sirens those legends talked about, whom these Nordic warriors met? Of course they were us, although they represented us as having a fish fin, I guess to symbolize that they saw us swimming in open seas, offshore, many miles away from any firm land.

Horti Pan Keor. Alí Maluá. I will await expectantly our next encounter, now that the communication with my channel has been improved and polished.

Les alt her:
http://www.galacticchannelings.com/english/index.html

Det spiller ingen rolle!

Idag fikk jeg et stikkord fra Gaia (ikke personlig, men jeg leste det!) - og bruker det til å gå videre med en liten refleksjon. Så nedenfor følger min inspirasjonskilde. Jeg anbefaler likevel at du leser kanaliseringen - den kan være bra å ha med.


En 'Kilde' kalt Gaia, forteller at denne 'virkeligheten' kjent som 3d, dekker alle dimensjoner. Ja, men hva sier det? Alle dimensjoner? Dimensjon er illusjon så godt som noe! Hvorfor så mye snikk-snakk. Hvorfor så mye snakk over hodet?

Dette er klart som dagen, men må kanskje presiseres ytterligere. Det ytre er en speiling av menneskenes indre. Ergo så er alt inne i kroppen - det er ikke noe utenfor! Det er et annet spørsmål også - hva er i det indre? Hvor er det indre? Hva er det?

Det er heller ikke noen planet som heter Jorda eller Gaia, eller andre planeter med andre navn. Det er ikke noe verdensrom, fylt med lyse og mørke krefter. Vi lever heller ikke PÅ noe sted. Alt det vi kjenner og som vi forholder oss til som eksakte størrelser, er illusjon!

Er det så forferdelig å forholde seg til, eller fordøye? Er det ikke akkurat det samme hva det er, lett og luftig framfor tungt og bastant? Hadde det ikke vært mulig å få det til å fungere på denne måten, så har det ikke vært noe som helst. Tenk på det!

Hele poenget, med kjemi og illusjon og sprudlende liv, fungerer utmerket! Vi tror vi er et sted som heter Jorda, vi tror vi lever og ånder og har forskjellige liv, vi tror vi får barn og blir eldre, vi tror vi til slutt dør, og vi tror vi fødes på nytt.

Vi famler og fabler oss fram fra øyeblikk til øyeblikk, skaper historier og tror på dem. Dette danner grunnlaget i vårt trossystem, som vi bruker som springbrett videre over til neste øyeblikk.

Er det ikke fantastisk! Dette er en så fascinerende tanke og en helt superintelligent 'oppfinnelse', som det ikke er gitt en hvilken som helst bevissthet å klekke ut! Det er et ytterst raffinert opplegg!

Nå er vi altså liksom inne i en 'Oppvåkningstid' - hvor hele Universet beveger seg til 'høyere' nivå, på grunn av vår innsats. Vi blir 'fortalt' at vi er så fabelaktige, vi gjør en så stor bragd som også resten av det store Rommet, kalt Universet, og alt liv der får glede og nytte av!

Nå driver vi liksom og 'vekker' hverandre etter alle kunstens regler. Vi snakker, vi skriver, vi tegner og forteller. Vi er fullt opptatt fra 'morgen' til 'kveld' - og føler vi er nyttige og produktive! Med rette kan vi si - du hellige enfold! Men det sier vi så visst ikke!

Hva hadde verden vært uten dette enfoldet som utfolder seg!

Hva hadde vi vært uten denne evnen? Hva hadde selve det store eksperimentet vært? Hvordan skulle Lyset, Bevisstheten, det store Intet, ekspandert? For meg synes det som om den store Skaperen er glitrende suveren - helt Fullkommen!

Dette er et opplegg som med hell kan videreføres. Det er et opplegg vi kan anbefale til resten av de blinkende stjerner. Det nærer fantasien og det nærer Lyset. Det lar krypene ha det moro mens de kravler, tørner sammen, slåss, kjefter, smeller - og elsker! De er så opptatt med sitt, de øyner ikke rekkevidden på evigheter enda.

Noen sannhetskorn i en hektisk 'Oppvåkning' - er jeg våken, eller sover jeg? Spiller akkurat dét noen rolle? Er det viktig?Er det ikke heller knekkende likegyldig - vi vet jo ikke om dette er våkenhet eller søvn? Er det ikke like godt å tenke at vi er 'Søvngjengere' likevel?

Er det så om å gjøre og vekke denne 'utgaven' av kamuflert Lys? Kan det ikke bare være slik det er? Jeg har ikke noe bedre forslag! Lev i illusjonen - Lev fri - Lev glad - Lev sur - Lev ung - Lev gammel. Innbill deg alt og hva som helst.

Det spiller ingen rolle!
Det spiller ingen rolle!


Se mer:
19 May 2011 Reign Supreme! Channeler: Faye Rouchi

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

onsdag 18. mai 2011

Kontrollen går - Intuisjonen kommer

The Beacons of Light ~ Re-minders from Home
Changing the Future Sat May 28, 2011
Espavo. From The group
Channeler: Steve Rother
Greetings from Home

Det kan være fryktsomt for mange nå fordi den gamle trygge malen holder på å løsrive seg fra kroppen. Dette er skremmende opplevelser for de som har vært avhengig av å ha kontroll - føler seg maktesløse uten ... "if you have a glass of water and all of a sudden the glass disappears, you would have water all over the floor where it would assume its own form rather than hold the form of the glass."


Changing the Future

"We have told you that it is very important for you to start releasing this energetic structure which has housed your energy in the physical body. Even if you do not release the template, you are now aware of it. Each one of you have chosen a very specific body almost like your own house, you dressed it up the way you like and make it work the way you want it to. You made this body your own. The body also carries with it this energetic template that holds the energy within a certain framework and interacts in ways in which you, as humans, are very comfortable. As you start releasing this template, you have many concerns because the container is what actually gives you form, or so you believe. In other words, if you have a glass of water and all of a sudden the glass disappears, you would have water all over the floor where it would assume its own form rather than hold the form of the glass. A similar situation is happening with each one of you. Now your minds are whirling, as you envision your brains spilling out onto the floor. This is so cute…we think that is very amazing the way you think. What is happening is that you are taking the boundaries off of your expectations. You are starting to release the expectations of what your body was supposed to do, for now there are possibilities to reach far beyond what you had every dreamed of. It will simply take a new thought or idea a new piece of the puzzle that can spread throughout all humanity, showing what it looks like and how you can create something consciously."

Se alt her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Når Grasrota reiser seg, skjelver ... !

The arrest of IMF chief Dominique Strauss-Kahn signals new phase in financial war
Posted by benjamin May 17, 2011
http://benjaminfulford.net/


Dominique Strauss-Kahn, the head of the IMF, was arrested last week because he was trying to steal the American people’s Social Security money to finance the Euro, according to Rothschild family sources. The charge of rape against him was almost certainly a case of entrapment by a female agent although I am sure no proof of this will ever be found. The next phase in the battle against the high level financial gangsters is expected to target Goldman Sachs and Morgan Stanley but, the closing of these criminal enterprises will only mark an intermediate phase in the battle against the criminal elements concentrated in the central banks of the West, according to White Dragon Society sources. The end result is certain to be a historical change of the sort not seen for thousands of years, if ever.

Se her: http://benjaminfulford.net/

Tvillingtårn i Maktens korridorer

Benjamin Fulford
http://benjaminfulford.com/indexEnglish.html


Transcript of Japanese Parliamentary discussion of 911

Below is a transcript of testimony in the Japanese Parliament that was broadcast live nationwide on NHK television. The Member of Parliament talking about 911 is Yukihisa Fujita from the Democratic Party of Japan. After the testimony Mr. Fujita says he got lots of phone calls from other members of Parliament thanking him for having the bravery to bring up 911 in Parliament. He also got one death threat.
Meanwhile, I asked the Foreign Correspondents Club of Japan to invite him for a press conference. Each of several attempts to send an e-mail to the FCCJ about this resulting in my hotmail account freezing and my computer crashing. Also, it was amazing to watch the shameless verbal acrobatics of American corporate journalists trying to prevent this press conference from taking place. Fortunately, journalists from the rest of the world supported a press conference and we will try to get it to take place as soon as possible.
The secret government's control of Japan is falling apart. A few weeks ago one of Japan's leading commercial TV networks also broadcast a 911 truth program during prime time. One other national network and several local networks have also broadcast such programs.
The people of Japan do not want to finance genocidal mass murderers any more.

Les alt her: http://benjaminfulford.com/indexEnglish.html

Gullkorn!

"We don't see the world as it is. We see the world as WE are."

~Anais Nin

Greetings from Galactic Heart ... !

ASU Origins Project Inviterte til en konkurranse blant videregående skolebarn; "Kjære Aliens" - Prosjektet avdekket stor viten og kreativitet blant de unge. Det er en fryd å se hvor enkelt dette emnet kan behandles i unge bevisste hjerner.Recently a friend sent an interesting email that I would like to share with you.
Arizona State University conducted a contest called "Dear Aliens:"

For many years, scientists have been looking across the universe for signs of intelligent life. But what would happen if we made contact with an alien civilization? What would we say if the aliens tuned into Earth and said ‘Hello?’

The ASU Origins Project invited children ranging from kindergarten through high school to submit a "Letter to Aliens".

The following are some of the entries which I found to be very interesting and entertaining. Enjoy!
Selamat Ja!
Colleen

The overall winning entry was written by Benjamin Lee, a seventh-grader from Pardes Jewish Day School in Phoenix. In his letter he wrote:

“Dear Aliens, Please help us save our world. Not, from you, from ourselves. We are destroying our planet and need help from more technologically-advanced beings. Our planet is polluted, many nations are at war, there is civil unrest, and our economy is in turmoil. Perhaps you can save our world. We’re sure that you are friendly beings, as you have traveled so far to see us. Please come live among us and share your wisdom with us; we really need it.

“We have many similarities to you. Like you, we have explored space travel, and we too are living, sentient, intelligent beings. We are the third planet orbiting around a medium-sized yellow star, called the sun, (93,000,000 miles away). Our planet, Earth, began as a ball of rock, and we have carbon-based creatures living on it. We have evolved from single-celled organisms, into other forms of vertebrate and invertebrate creatures. Our planet has water, plants and an atmosphere which contains oxygen. The farthest we have travelled in manned spacecraft was to our own moon, which isn’t’ far,” Lee wrote. He concluded his letter with: “Maybe someday we can come to your planet and live among you.”

Bevisst styring!

Sheldan Nidle Update May 17 2011
18 May 2011
Channeler: Sheldan Nidle
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Nå er det innspurten som gjelder, og vi går mot klarere bevissthet i alt vårt virke på Jorda.

"Dratzo! We return! The process to dethrone the last dark cabal forges ahead! We are watching carefully as the final details are being completed. The dark-oriented regimes on your world are still cooperating with our Earth allies, but we expect shenanigans and are not taking our eyes off them for one second! The purpose behind these transfers of power is to promote the rise of truly responsible and transparent governance, not to allow the dark's old, autocratic and non-responsive ways to continue. A great deal of legal maneuvering and special international use of common-law traditions were required to achieve these lofty objectives. Now we are seeing the actual transference of power from the Anunnaki's former minions back to the people, reversing the trends encouraged by the Anunnaki since the destruction of humanity's first Golden Age some 11,000 years ago. At that time the Anunnaki set up a system of on-planet minions, which they refined over the ages. This system was only somewhat opened up to the Light by the advent of the American Revolution in the 18th century."

Og så litt om bevisst styring:

"Conscious governance takes galactic society as its working model. For this concept to work, four assumptions are made: first, a global consciousness shift is underway which Heaven is accelerating daily; second, the beginning of a mass first contact with you is happening and disclosure is imminent; third, people have lost all confidence in the ability of present governance to solve the world's problems; which leads to the fourth, namely, a new form of governance is now required. With the assistance of the Lemurian Grand Council, we have come up with a two-part proposal. Part one is simply to stretch the concept of participatory governance to its natural limits: government needs to address honestly the problems facing its citizenry by convening public forums that examine problems with the express goal of resolving them creatively. The key to this process lies in your growing ability to trust your intuitive self. Another key is the creative application of "fluid group dynamics."

Les alt her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

tirsdag 17. mai 2011

En hyllest til Mennesket!

Claiming/Being y/our Sovereignty Adamus of Sovereign Domain
16 May 2011
Channeler: Geoffrey Hoppe
This is a compilation from 2 workshops/channelings of Adamus thru Geoff Hoppe
www.crimsoncircle.com/no


WAKE UP!

"Remember there is no grander being in all of creation than the human being. There are no more advanced civilizations anywhere. There are no other civilizations that have “made it”
or figured it all out. The highest level of experience is right here on Earth because when you take on physical lifetimes you also forget your origins and who you really are. That is tougher than experiences on any other planet or in any other dimension. It is the greatest challenge of all, and if you can make it through this, you’ve absolutely made it. There is nothing else you need to do.
Yes, at times it does irritate me when I hear Pleiadians talking about how they’re going to save Earth – they haven’t even saved themselves – or alien space commands going to bring the big mothership down here. And I have to say that a lot of these alien beings have been a part of these light and dark wars, and they’ve carried a lot of agendas. There was one point where I was personally dealing with some of the Pleiadians who pretty much guaranteed that they were no longer going to interfere with the ways of humans on Earth – and immediately turned around and interfered and were part of a very big war, which took place right around here about 70 years ago.
So when I hear this talk about the Pleiadians advising humans, I’m not terribly impressed. The only ones I’ll be particularly impressed with are the ones who take on physical birth, physical form here on Earth, and make it through to talk about it. My highest respect is for those who have taken on human form."

Les alt her:

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

"Jeg Er den Jeg Er"

CRIMSON CIRCLE MATERIALET
[NEXT] Serien

SHOUD 10: "Utover identitet"
av ADAMUS, kanalisert av Geoffrey Hoppe

7. mai 2011
www.crimsoncircle.com/no


Gi slipp på Identiteten din!

"Vi har sagt det på hundre forskjellige måter i hundre år – gi slipp på identiteten din," sier Adamus. Det er ingen 'Jeg' som skal heales eller repareres - det handler ikke om å reparere eller helbrede 'meg'. Det er et skuespill. Jo mer vi prøver å reparere og helbrede, jo mer faller vi i den gamle troen om at det er virkelig, sier Adamus. Så kom over all denne healingen og all denne behandlingen, sier han. Gå inn i dere. Det vi holder på med og tror er så bra for så mange, det er det gamle skuespillet.

Vi lager kanskje krykker for hverandre på denne måten, så vi ikke kommer videre og forstår ikke poenget? Men så er det bare det, at alt er skuespill - på stadig høyere nivåer. Det er det denne Jorda er her for, sier Adamus: Skuespill! Oppdagelse! Opplevelse! " Vi har prøvd å fortelle dere. Det er et vakkert spill. Det er et fengslende spill, men det er et spill. Det er det hele," sier han.

Å komme over indentiteten vår, er det mest skremmende i dette skuespillet vi bedriver, forteller Adamus, for vi vet ikke hva som er det neste som skjer. Og hvis vi plutselig kommer over identiteten og forstår at vi ikke er den vi trodde vi var - ja, så har denne identiteten litt av et problem. Og den kan si: "Vel, nå kommer du til å dø." Det er bare et spill eller en utagering. "Da kommer vi til å dø! Vi slutter å eksistere, og ..." Nei, nei, ikke hør på det spillet eller det aspektet. "Jeg Er den Jeg Er."

Se alt her: www.crimsoncircle.com/no

Kina snur blikket mot Vest!

Et Sammendrag
Kryon 2. april 2011
Gjennom Lee Carroll
www.kryon.com


Kryon spår om Kina:

"Jeg skal gi dere enda en spådom. Kina er veldig interessant, ikke sant? Plutselig er dette veldig gamle landet i en merkelig situasjon. De sitter med gjelden til USA! Nå vil noen av dere si; "Dette er ikke bra. Det kommer ikke til å fungere." Så la meg fortelle dere hva dette handler om. Synkroniteten har slått til - for nå forstår Kina at hvis de noen gang skal få gjelden betalt, er de nødt til å alliere seg tettere med vestlige verdier - og bidra til å skape overflod. Her er spådommen: Kina vil snart snu seg bort fra Nord-Korea. Alliansen oppløses, eller blir forslitt. Det vil bli politiske omveltninger i Kina. Ikke et kupp, og ikke en revolusjon. I de indre sirkler av det som dere kaller kinesisk politikk, vil det bli en revurdering av mål og penge-politikk. Til slutt vil dere se et brudd med Nord-Korea, som fører til at enda en diktator faller - og en forening vil være mulig med sør."


Les alt her: www.kryon.com

mandag 16. mai 2011

Tida som "Søvngjenger" er over!

Montague Keen - May 15, 2011
Website: The Montague Keen Foundation


Vi har vært grundig hypnotisert i tusenvis av år, men nå er det snart over. Alt har vært manipulert, til og med sola og dens muligheter til å glede oss i vår kunstige rus!

Montague Keen:

"The floodgates have opened. The truth is flowing in all directions. The Dark Cabal has nowhere to hide. Their propaganda is being pushed on TV, radio and in the newspapers. Governments fearing exposure are creating situations to try to take your minds off realising that the Illusion that you thought was real, is falling apart. "

"A smile and a kind word create good energy. Love and laughter will become the norm. The Sun and the benefits that people receive from sunlight will be restored. The Dark have deliberately blocked you from this great source of energy by creating a false layer of cloud between the Sun and the Earth. They have used scientists to find ways to destroy your planet instead of putting their minds to making life on Earth the beautiful experience it should be."

Les mer: http://www.galacticchannelings.com/english/index.html

søndag 15. mai 2011

Oppstigning og Luftslott

"The Physicality of Ascension" The Reconnections
15 May 2011
Channeler: Daniel Jacob
This is an excerpt from a longer article from: http://www.reconnections.net/index2.htm
Seems like a good argument for more laughter, en-joyment and lightness of Being.


THE ASCENSION STATE

Vi har lenge snakket om "Oppstigning." Men har vi et realistisk bilde av hva det er - i bunn og grunn? Daniel Jacob behandler temaet under overskriften ; "The Physicality of Ascension." Dette er en oversikt som gir perspektiv. Det er interessant å se hvordan kjente og ukjente aspekter lever sitt liv og gjør hverdagen til et helvete eller til en solskinnshistorie - alt etter som. "Luftslottet" er nok det kjente - for oss alle - som EN !

A HALL OF MIRRORS

Each Reality Context is a virtual "Hall of Mirrors," illustrating for you ALL THAT YOU ARE, or HAVE BEEN across time and eternity. Each life that unfolds before you is cut and pasted (to use your computer terminology) from a limitless gallery of alternative lives........ALL OF WHICH represent levels of ONE, SIMULTANEOUS, MULTI-FACETED LIFE. Separated, divided by Veils.

Do you see that man over there? Do you notice his hands, his face, his hair? Or that beautiful woman? Or that comely child? They are ALL fragments of the Oneself YOU who exists, across space and time. They have come HERE, to this place, so you can experience them from a distance---to achieve a sense of PERSPECTIVE about the traits and qualities they wear.

When you look down at YOUR hands, your feet, your physical being---there is the appearance that YOU and this man, woman, or child are separate.......distinct from each other. But that is a perceptual "trick".......resulting from the implanted suggestion that these traits---embodied in your First-Person Vehicle---are YOU, while the other traits and characteristics are not. And this "trick" will remain a governing principle in your life experience until such time as it is no longer required to facilitate the Life Journey you programmed, when you came into physical form.

In the Multiverse, there are universes which honor and embody EVERY idea imaginable, and then some! If you say that something is "true," there are a host of universes to embody that "truth" in every way it needs to be. If you say something is "untrue," a host of universes will spring into your perception, exploring in detail how theelimination of that idea would change things in the world of your creation. Our Reconnections term for these "untruth" contexts of being is "Reality Boxes," and everyone creates them at one time or another. A HALL OF MIRRORS

Les alt her: http://www.reconnections.net/index2.htm

lørdag 14. mai 2011

Delfinen - menneskets beste venn

Was Fido Always Man's Best Friend?

Channeler:
William LePar - The Council
www.WilliamLePar.com


I denne meldingen fra Rådet, blir det satt fokus på menneskehetens første møte med den fysiske verden. Opprinnelig skulle vi samarbeide med dyra som ånde-vesener. Vår oppgave var å heve bevisstheten i dyreriket, og tilføre kvalitet til bevisstheten og gjennom dette samspillet ville vi forbedre vår egen åndelighet også. Det blir vist at når vi tenkte på et dyr som hadde hatt stor betydning for oss, ville dyret bli tilført en spesiell kvalitet som det beholdt for evig.

Det var aldri vår intensjon å likestille menneskehetens vibrasjoner med dyrenes fysiske nivå, men vi kunne ikke motstå fristelsen. Det var årsaken til at sjelen gikk inn i en fysisk form som likner på den vi har. Over tid utviklet menge sjeler en mer aggressiv karakter. Mange dyr adopterte også dette trekket fra mennesket, mens andre unngikk det.

I dag har menneskene bevis for at dyr kan være forståelsesfulle, beskyttende og forstår menneskenes svakheter - og kommer dem i møte. Det forundrer oss hvordan dyr kan vite når mennesket trenger hjelp, mens brødre ikke kan gjøre det samme.

Hvilket dyr er det mest avanserte på Jorda akkurat nå? Av filmer vi har sett, har vi blitt ledet til å tro at det er delfinen.

Rådet: Det er korrekt. Det er et av de kjærligste dyrene dere har. Delfinen er helt i stand til å forstå mennesket, kanskje mer enn mennesket forestiller seg. Delfinen har et naturlig forhold til mennesket. En naturlig tiltrekning til mennesket. De har reddet mange flere liv enn ett, og beklageligvis - på bekostning av egne liv.

Når de dør, returnerer de da til Kilden? Korrekt.

Så ville en ny delfin eller et annet avansert dyr lik den, komme tilbake til det fysiske - gi retning til essensen for å innta det nivået igjen?

Rådet: Når en del av essensen i den generelle Kilden er tiltenkt dyreliv, er det forskjellige nivåer. Opprinnelig sa vi bare at det var en masse e.l., men det er forskjellige nivåer. Når en delfin ikke eksisterer lenger i det fysiske, går gnisten av liv eller sjelen eller hva du ønsker å kalle det, tilbake til det samme nivået som den kom fra. Når en delfin redder et menneskes liv og blir husket av mennesket, vil det legge en individualitet til den delen av livet, eller en bestemt energi som også er unik, så dette kan gjenkalles i minnet etter at jordplanet er forlatt.

Skjønt, det er en liten forskjell. Dette bestemte dyret fikk i løpet av sin utviklingskjede hjelp av mennesket. På grunn av sitt forhold til mennesket, helt i begynnelsen av sin utvikling, har dette dyret noe unikt ved seg. Segmentet eller nivået delfinen kommer fra, ble utviklet i svært tidlig, tidlig tid.

Det er samme som når mennesket hjalp den lille heste-typen ved å gi det en viss beskyttelse. Mennesket gjorde noe anstendig, godt og gudfryktig for essensen som var delfin.

Rådet: Korrekt, men den opprinnelige delfinen var et dyr som ikke er kjent idag. Det var et spesielt forhold mellom dyr og det tidligste mennesket, da mennesket fortsatt var en 'baby' sammenliknet med dagens utgave - grovheten i menneskenaturen idag. Så det var bånd der - en kjærlighet som er umulig å forstå ut fra dagens situasjon. Dere har knapt evnen til å elske hverandre, slik deres handlinger viser. Det er ganske vanskelig å forklare båndene eller kjærligheten som eksisterte mellom ånden eller mennesket, sjelen, menneskesjelen, og det vesenet dere nå har som delfin.

Var det dyret den gangen, som vi ikke har idag - som er delfin, var det dyret et sjødyr?

Rådet: Det var et landdyr som var oppfostret, utviklet og tatt vare på spesielt av tidligere sjeler - og det ble et bånd der. Etter hvert som mennesket ble, hvordan skal vi si det, mer brutalt og negativt, begynte det å smitte over på dyrene, som essens, og dyrene den gangen var ikke istand til å takle så mye negativitet og ble et lett bytte for mange andre dyr - og for mennesket. Heldigvis var dets reproduktive evner svært, hvordan skal vi si det, var svært gode, så det var rikelige mengder av de dyrene før de gradvis flyktet over til havet. Men de hoppet ikke fra land og svømte ut i havet. De bevegde seg i sumpområder og gradvis, på grunn av underlaget, utviklet de seg til et dyr som ville være lettere tilpasningsdyktig for sump, og til slutt gikk det stadig fortere inntil nå når det er i stand til å leve i vannet fullstendig - og bare gå opp til overflaten for å puste. Det kan ikke leve uten vannet; det kan ikke tåle å leve uten vann, selv om det er et pattedyr, et luftpustende pattedyr. Så, det flyktet fra mennesket og dets negativitet. Det flyktet fra negativiteten på overflaten - til livet i en roligere verden, men fortsatt husker det menneskets godhet. Nå, la deres tamme hester kanskje få rundt fem millioner år, og dere vil ha en suveren og god kamerat.

Vel, vi har allerede en i havet og vi vet det knapt.

Rådet: Hvis det ikke var for, vel, la oss si det på en mer positiv måte. Hvis deres forskere så litt mer positivt på dyreverdenen, ville de oppdage at det er noen dyr som er helt unike, helt unike. Svært bra.

Kan jeg spørre hvor hvalen og dens hjerne og intelligens står på denne skalaen, sammenliknet med delfinen?

Rådet: Den er ikke fullt så trimmet som delfinen er. Forstår dere hva vi mener med dette? Jeg tror det.

Rådet: Det er en grad av sammenheng, ikke helt som delfinen, men den har en grad av forholdet til mennesket - spesielt den store blåhvalen. Det spesielle forholdet holder seg ikke langs de samme linjene som delfinen, men det er en viss likhet mellom spesielle arter hval og mennesker. Men det ville være vanskelig å sammenlikne fordi, først av alt, forskjellen i størrelse. Det ville være noe vanskelig å få 'chummy-chummy' med et så stort dyr.

WLP: Mine avslutningstanker: Kanskje noen av dere har opplevd det samme som en venn av meg, som svømte med delfiner. Hun sa at opplevelsen virkelig var fantastisk. Hun kunne faktisk føle kjærligheten og det virket som en spesiell likhet, en forståelse, en nærhet, en varme som var vanskelig å beskrive. Dessuten, det er mange svært interessante vel-dokumenterte tilfeller av delfin-inngripen blant haier som forsøker å angripe mennesker i havet, så vel som andre bevisste anstrengelser, for å hjelpe oss i nødens øyeblikk.


Se originalen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

fredag 13. mai 2011

Mot fred, harmoni og balanse!

SaLuSa, May 13, 2011
Channeler: Mike Quinsey.


Litt oppsummering fra kanaliseringen:

Det er prisverdig at dere hjelper andre med deres byrder, men sett av tilstrekkelig tid til egen utvikling. Det er viktig å holde fokus i innspurten fram mot Oppstigningen - med tanke på hensikten med det hele. Ingen kan unngå å lære nye lekser gjennom omformingen av alt det kjente, når det nye kommer inn og tar dets plass. Om noen får piggene ut i denne tida og ikke kan se det så klart, så ryddes det likevel vei for alt det som er i harmoni med høyere vibrasjoner. Det er subtile forandringer som skjer i kroppen og bevisstheten, men til slutt er det Nye Selvet oppstått - det Galaktiske Vesenet. Det som ikke fungerer lenger, slipp det, det eksisterer i egnet form i høyere dimensjoner.

Alle de ulike ressursene, på Jorda, som trengs til daglig for å opprettholde verden og dens behov, er langt på veg overflødig i høyere dimensjoner. Alt det nødvendige kan skapes med tankens kraft, og Jorda får beholde sine ressurser. Ved utskifting av det brukte, blir det tilbakestilt og skaper dermed ikke søppel. På dette nivået har vi kunnskap og evner til å håndtere dette, for bevisstheten er på linje med det Galaktiske. Er det noe som er vanskelig å forstå, så bare aksepter det, vi må satse på å skape harmoni og balanse heller enn forvirring. Underbevisst er dette kjent - det er der vi naturlig hører til. Mot slutten av dette året kan vi forvente å se store omveltninger som til de grader får oss til å måpe, sier SaLuSa. Vi er alle En, og på en fantastisk reise gjennom de forskjellige dimensjonene, kontinuerlig underveis tilbake til Kilden og den endelige gjenforening med Skaperen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at det Åndelige Hierarki også kommer nærmere, for å være vitne til, og ta del i, endetiden. Dere mottar en uendelig kjærlighet og hjelp fra Hierarkiet, selv om dere ikke nødvendigvis er klar over det.

Takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.


Les originalen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

torsdag 12. mai 2011

Den Gylne Tidsalder rykker nærmere!

SaLuSa
11 May 2011 Channeler:
Mike QuinseyDen Galaktiske Føderasjonen blir stadig mer aktiv i hele verden. Oppfordringa til oss er at vi bør ha et positivt syn og være sentrert. Det er hovedpoengene - positiv og sentrert - slik skal vi gå inn i den Gylne Tidsalderen.

Det er klart at Lysets motparter ikke akter å legge inn årene enda, men den Galaktiske Føderasjonen har føringen og holder orden i stadig større områder på Jorda. Ettervirkningene av katastrofene som settes i verk av våre motparter, får aldri den tiltenkte effekten på de områdene som rammes. Det betyr bl. a. også at Føderasjonen har ryddet opp etter katastrofen i Japan - strålingen fra reaktorene gjør ingen skader. Føderasjonen kan ikke bare gå inn å slette all 'gjeld' for de jordboerne som har det i de ulike områdene. Her er det grenser som ikke kan overskrides, men de nåværende ødeleggelsene som katastrofene forårsaker - kan minskes.

"SaLuSa 11-May-2011
The Galactic Federation is becoming more active all around your world, but even if you were aware of it you would not necessarily know the reasons for it. There are certain issues that concern your safety, but we are not at liberty to give you much in the way of details. For a long time we have so to say, cleared up the mess left by the dark Forces, who set out to disrupt and cause the maximum amount of trouble. This has been particularly evident in the last few years when they stepped up their activities. The bigger problems are such that we have relied upon our allies to help tackle them, and they have centered around the money markets and the Petroleum Industry. We have had to break down the controls that have brought about exactly what the Illuminati have desired, to give them absolute command of the key markets. Through their manipulation and dictates over oil prices, they have grown immensely wealthy whilst what you often call the “ordinary people” have had to foot the bill. It has not been easy in response to refrain from overstepping our authority, but there have always been boundaries that we have had to maintain. It comes back to karma and experiencing your creations so that you learn the consequence of your actions. We cannot just step in and prevent them but we can often lessen the impact upon you.

We find that the world is dividing into groups that have common interests, and in some ways that is the best approach to bring some degree of stability. Ultimately, when it is seen that you are One, there will be then be a strong desire to work as One having realized that it is the way forward. Competition such as you have now will be replaced by cooperation, and people’s energy will go towards positive functions in the interests of all people. On a spiritual level there will also be a coming together in understanding, as where strong beliefs were held these will be opened up to sensible discussion and changes if necessary. Eventually only that which is of the truth will remain, and by then Mankind will have learnt the lessons resulting from separateness. Your objective all along was to rise up out of it, and create harmony and balance through being able to adopt the principle of Unconditional Love. The sooner you can begin to live your life that way, the quicker you will reach the higher dimensions."

Forts.: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Moder Jord er en illusjon!

Blossom Goodchild - May 12, 2011

Good morning! With each new day I can FEEL the energies of Light filtering through on a deeper level. I am blessed to FEEL so blessed! I know many FEEL the same and yet I KNOW also that many do not. As always we welcome your wisdom and TRUTH to assist us on our journey.


Oppsummering av min forståelse av kanaliseringa:

Denne verden er en illusjon. Det er vanskelig å forstå, for det virker så virkelig! Vi er sunket dypt inn i illusjonen, og det er hver enkelts valg. Så, når Jorda er en illusjon og vi lever på den, så er vi en illusjon også?

Nei, ikke egentlig! Det betyr at vi har valgt å oppleve en verden som i essens er illusorisk. Vår sjel eksperimenterer. Det er den som er reell i dette eksperimentet - det andre skaper vi fortløpende. Det kan hjelpe å se på hvordan den digitale verden fungerer.

Det eneste 'stedet' som ikke er illusjon er inne i sjelen. Så den Gylne Tidsalder vi våkner til nå, er også en illusjon? Ja. Vi skaper en ny verden. Men vi vet jo allerede at vi skal våkne til en ny Tidsalder - den venter på oss? Den er allerede i tankene våre, hver og en vet om den nye Tidsalderen - fra sin sjel.

Den innføres ved de ekte følelsene, når vi er i stand til å velge og huske. I dette arbeidet blir vi geleidet sakte, men sikkert, framover skritt for skritt - og skaper samtidig med tankene. Med dette gjør vi vår sjels historie synlig - alt er allerede, vi skal bare huske den og gjenskape det.

Det er kun gjennom kjærlighet et slikt sted oppstår. Du kan ikke gå inn i en ny kjærlighetsverden hvis du ikke er ekte kjærlighet! Hver eneste en av oss kan velge fritt det vi vil. Det hver enkelt velger å tenke, blir den verden vedkommende skaper for sitt liv.

Hva så med den som ikke kommer inn i til kjernen i ekte kjærlighet? Og hva om de fortaper seg i kjærlighet til en annen?

Sjelen, i denne illusjonen, kan bare være plassert der den mener er riktig sted til enhver tid. Ikke alle er klare for å gå inn i en ny verden, det er som å ha
'mistet båten' - og hvor er kjærligheten da?

Det betyr at de skal fortsette i den verden de er - har skapt? De velger en bakgrunn med krig og uro, men ikke bare i den 'ytre' illusjonen - også i den 'indre'. Det er bare Selvet som kan endre dette - og alt annet. Ingen andre kan ta det valget for den enkelte.

Men sagt fra kjærlighetens dyp, verden som den framstår nå, vil framstå svært annerledes snart. Det skjer så mange forandringer, og snart vil verden virke nesten ugjenkjennelig. Dette kan tolkes på flere vis ut fra hvor den enkelte har valgt å være. Det er klokt å visualisere en verden hvor alle har respekt for hverandre og er omgitt av kun kjærlighet.

La oss si at en sjel lever i frykt og en sjel lever i kjærlighet - vil de leve på samme Jorda samtidig? Dette er aktuelt - hvordan kan begge være lykkelig på samme tid? Jo - det er mulig! Det er hvilken bakgrunn som velges, som er avgjørende.

Det aktuelle nivået er den tomme bakgrunnen. Vi plasserer oss som en individuell, og vi vet det er EN og samme. Vi har valgt en erfaring av å være skilt fra hverandre - vi skal føle det slik. Alle scenene finner sted innenfor de jordiske rammenes blanke ark. Hver og en av oss avgjør hva som skal males på dem. Noen skaper kanskje en krigs-scene, mens noen skaper en blomster-scene.

Hvis noen sjeler plasserer seg på visse steder av ulike årsaker, skaper de da det stedet de velger? Ja, de velger å være i dette skaperverket, dette spesielle skaperverket - for seg selv og for helheten. Det er ikke det samme som at de må være i det.

For å se på sjeler som kanskje ikke velger den Gylne Tidsalder, når så mange andre gjør det. Det betyr ikke at de aldri lever der. Den Gylne Tidsalder - den Nye Verden er der for alle som velger den. Den kan ikke omgi den sjelen som aksepterer illusjonens ekte vibrasjoen. Illusjonen har også 'regler'!

Det illusjonen skaper er eksakt - illusjon - i 'loven' om illusjonistisk skaperverk der må det være sikre 'standarder' for å opprettholde innvendige opplevelser av den spesielle illusjonen.

Her kan du lese originalen:
http://www.galacticchannelings.com/english/blossom12-05-11.html

tirsdag 10. mai 2011

HAARP viser frykt!

Ben Fulford, May 10, 2011…
New Madrid fault line attack underway, 15 nuclear reactors targeted…
”A long predicted golden age is about to begin.”
by REENA on MAY 10, 2011
Se alt her: http://www.reenagagneja.com/2011/05"New Madrid fault line attack underway, 15 nuclear reactors targeted

The “once in 500 year” flooding of the Mississippi river over the New Madrid fault line is part of a campaign directed against the American people, according to multiple intelligence agency (MI6, CIA, FSB, Japan Security police) sources. The HAARP caused flooding is expected to be followed by an earthquake and then a “nuclear emergency” involving the 15 nuclear reactors located in the region. This will be a pretext for mass evacuations into FEMA camps, the sources say. The best way to derail this plan, apart from arresting the criminal cabal in Washington D.C., is to widely announce and denounce these plans in advance.

The people planning this attack are the same ones who orchestrated the recent earthquake, tsunami and nuclear disaster attack on Japan, the sources said. The attack on Japan involved long term planning. A suitcase nuclear device was brought in by sea to a remote island in the Okinawan archipelago before being brought to Kyushu by a fishing boat, according to a whistleblower within the group that smuggled in the weapon. The weapon was then taken by car to a property in Hinode, Tokyo owned by former Japanese Prime Minister Yasuhiro Nakasone. From there it was taken to the Chosen Soren (North Korean) headquarters in Tokyo before being transferred to the deep ocean drilling ship the Chikyumaru, according to the whistleblower. The bomb was then placed in a hole drilled 10 kilometers into the seabed off the coast of Japan where it was exploded, thus triggering the earthquake and tsunami. The subsequent “nuclear accident” was sabotage intended to provide a cover story for the radiation released by the bomb." Forts.

"Breaking down the Door"

“Poofness” Message May 8th 2011:
Breaking down the Door
Les mer: http://stevebeckow.com/Breaking down the Door
"The world has never been Here before, the whole world was in Paris last week and signed their docs on revals on their currencies, and program funds to be transferred into their countries. Then all that pile of paper work was filed away…done. A judge signed off on everything, didn’t take him as long as some would’ve thought. This weekend has also someone handling a desk full of paper work. Each action bringing this thing to its culmination, generates paper work and some that was never needed before so it’s all new. Security is tight and well needed.
The foundation and all of its trusts were not stuck on the easter/christmas thing, they wanted the us back under its constitutional structure before they’d turn it loose. The french have been involved in the roots of this country more than anyone might guess, the brits and the french have been in much historical confrontation over this business. Where did Jefferson get the money for the louisiana purchase? Napolean Bonapart! that’s where. To get this Plan done, the dragons provided the engineers to move the heavy lumber.

They have proven you don’t have to blow everything up to get what you want done. Honey goes go a lot further than vinegar. Now I know everybody has their ‘sources’ but do know, each one’s info is based on where they are on the totem pole, and whether anyone significant is talking, at this point, gag rules reign. What’s all the secrecy for…because it’s not done yet and they are not broadcasting for security.

Something some of you need to learn right here and right now, learn to keep what you know to yourself. What are you going to do once that non disclosure is signed, bust a gut to tell it? You think the internet and phone calls aren’t monitored? I got news for you. Until you hear those announcements you better act like ’1984? is active." forts.

"Vi er her ... "

Adrial et al: We are here
Channeler: Mark Kimmel, May 7th, 2011,
http://lightworkers.org/channeling/131017/we-are-hereGreetings, we return this day to provide further insights into the current situation on your planet. As we have said before, and as others have disclosed, there are large numbers of your brothers and sisters from other star systems living among you. (Please note the use of the words, “we” and “us,” in the following message — a further demonstration of the way in which your star sisters and brothers experience the Oneness of all.)

Our presence among you occurs in several ways: First, a soul replacement can take place where one of us exchanges our soul for the existing soul of an Earth human. You call this a “walk in.” There are many of us from different star civilizations who are functioning on your planet in this way. Most often the Earth human recognizes that this has taken place, and a period of adjustment ensues as the newly implanted soul adjusts to its new body, new terrestrial family, and new surroundings. When this occurs we often work as lightworkers; others of us quietly occupy positions of influence.

Second, at the time of the birth of an Earth human one of us from the stars — who is not embodied — may enter into the body of the human child. There are many of us who have had long careers on other star systems who have volunteered to come to your planet in this way. When born we are without memories of our past incarnations in other star systems, however over time we recall our non-earthly origins.

Read more… http://lightworkers.org/channeling/131017/we-are-here

Sterk energistrøm mot Jorda

Kuthumi: IMPORTANT MONTH OF MAY
10 May 2011
BY BOB GREENWALT
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Nye energier strømmer inn denne måneden. De som merker energien og synes den er sterk, aksepter det. De som var på Atlantis, kan gjenkjenne energien om de soomer inn på den. Dette er skapelsens energi - ta den inn og la den åpne opp for sannheten. Det er bare en virkelighet som er den reelle, sier Kuthumi - dere er alle En.


Gå inn her og se hele meldingen:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


"I am Kuthumi. It brings me the greatest joy to be here today to deliver this message to all of humanity.

This month of May as you call it on earth is a very important month. So many new energies are being felt on the earth today. These energies are being felt very strongly by all who are sensitive to energies. This will increase tremendously beginning in the next week or so by your earth time. The energy that I am referring to is the Divine Energy, the energy of Mother and Father God, the energy of the All That Is. For those who are sensitive to the energies, you will feel these energies very strongly. Please do not be confused by this energy, accept this energy for what it is and allow this energy to flow through you and outside of you. This is the great vibrational energy that everything is connected to, this is the energy of the All That Is. Many of you will feel your connection to this energy. As you become more in tune with this energy you will more clearly see who you are and you will allow this energy to flow through you and outside of you and in this way you will be able to help many others."

Verden savner sannhet!

SaLuSa, May 9, 2011
Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Nå blir det ikke lenge før alle vet alt om alle. Vi får vite sannheten om løgnene som har ligget som en mørk sky over alt i en evighet. Det blir sikkert ikke så lystelig informasjon, i og for seg, men at slaget er vunnet av Lyset - det er det vi har ventet på å få høre. SaLuSa sier den Galaktiske Føderasjonen består av langtkomne sivilisasjoner som nå er en del av Kjærlighet og Lys. De vil bli oppfattet som guder for oss, men ikke på den tradisjonelle måten vi forestiller oss. Mange har menneskelig utseende, men der slutter vel likheten. De bærer svært høye energier, noe som merkes godt når en er i nærheten - samtidig som de er helbredende.

Gå inn her og les alt:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


"The pressure that our allies have been exerting to bring disclosure out is paying off, and once the facts begin to come out it will soon become an avalanche. After all of this time the people are ready to learn the truth about us, although the more extreme incidents and events surrounding some disclosures will cause considerable shock. It will come from learning that ET’s have been in touch with your governments for some 80 years, and are known to have bases inside the Earth, and on the Moon and Mars. Whereas you have been led to believe otherwise, NASA has removed traces of their existence from photographs and film. By all means possible you have been kept ignorant of our presence, and any other civilization that has attempted to communicate with you. Of course there have been individual contacts that have taken place, but it was hoped by the dark Ones that they would largely be ignored. The time has never been better for the truth to come out, and we are working with our allies to restore freedom of expression amongst your journalists and the news media."

mandag 9. mai 2011

De 'Grå'

Kris Won, May 8, 2011
Greetings from Alpha Spaceship!
Source: Commander Sohin
Channel: Kris-Won
http://www.galacticchannelings.com/english/navealfa08-05-11.html


Kris-Won kommer denne gangen med interessant informasjon om "The Grey," og deres besøk på Jorda i sin tid.

Ta Ansvar - aksepter Frykten!

Vi har kommet langt - dette får vi stadig høre fra de som har bedre overblikk. Men er vi kommet langt nok? Nei. Det er forståelig at mange tviholder på det kjente - ut fra; "Du vet hva du har, men ikke hva du får." Vi har lært å gi slipp, men er det ensbetydende med at vi slipper? Vi vet det er snakk om bare én kropp, noe annet er illusjon, derfor er det lite smart å klamre seg til frykten - det forsinker alt. Nå er det bare å åpne øynene. Frykten er lysets skyggeside eller følgesvenn - aksepter dette.

Hva ligger bak det 'kjente og kjære' som vi ikke vil gi slipp på - som også omfatter gammel tankegang og reaksjonsmønster. Har du noen gang tenkt over at det kan være frykt? Og at vi lurer oss sjøl hele tida med bortforklaringer, når vi reagerer på gammelt vis? Vi tar i bruk skyggeboksing - 'ja, men ditt ... ja, men datt ...' Det er slik vi går fryktens ærend. Vi gir den ny næring ved at vi ikke skjerper tankene våre. Frykten må bare aksepteres som det den Er, først da forsvinner den. Aksept sletter magien.

Nå om dagen er de siste begivenhetene - USA/Afghanistan - en perfekt lærebok for 'gi-slipp'ere som oss. Det er selve spillet USA bedriver, som er læreboka. USA får en hel verden til å flamme opp i frykt, akkurat som de gjorde i 2001! De freser frykten til uante høyder. Folket biter på dette agnet gang på gang, og frykten får næring. Hvorfor blir ikke maskespillet forstått, akseptert og sluppet? Vi vet at USA pleier å sette i scene det de ønsker, aksepter det og la gå.

En gang (på Atlantis) ble vi ribbet for alle våre egne, innebygde hjelpemidler (svekket DNA), for at vi skulle bli avhengige og lett å manipulere. Dette var mørkets plan. Nå har vi ikke et ribbet DNA lenger! Mye av årsaken til at vi bruker så lang tid på slippe-prosessen, skyldes nok at vi lurer oss sjøl fordi vi holder på det 'uskyldige' gamle, kjente. Frykten er gammel og kjent den også, og når vi holder på det gamle og kjente - ja, så holder vi på frykten også! Vi nærer Frykten ved å reagere etter gammelt mønster, i smått som i stort.

Individet har valget mellom å ta Ansvar for seg sjøl - eller la sin egen frykt dominere alt.

søndag 8. mai 2011

Er dette etterspillet ?

Matthew
LOVE and PEACE
Suzanne Ward
http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htmSe hva Matthew sier om bl. a. DNA-manipulasjon og amerikanernes Osama bin Laden-bedrag, i sin melding 08. 05. 2011.

Gå inn på: http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

torsdag 5. mai 2011

Er det et forspill vi ser om dagen?

Hele spillet om Osama Bin Laden er nok satt i scene for å dekke over noe. President Barack Obama virker ikke ekte når han viser seg på skjermen. Han er ikke ekte glad. Han er ikke ekte ikke-glad. Han er ikke ekte i noen av de situasjonene han opptrer i, synes jeg. Om han ikke vet hva han er med på, så har han i alle fall sterke mistanker om at ikke alt er som det skal være. Men det kan også være at han vet hvilket spill han deltar i, men da er han en elendig skuespiller. Og så kan det hende at han har konstant dårlig samvittighet for noe, enten ventende avsløringer, eller noe annet som det vil kreve stort mot å konfronteres med.

Menneskelige behov - og hva så?

CRIMSON CIRCLE MATERIALET
[NEXT] Serien

SHOUD 8: "Keahak"
av ADAMUS, kanalisert av Geoffrey Hoppe

5. mars 2011
www.crimsoncircle.com/no


Adamus snakker om 'menneskelige behov' som forvirrende! Vi må altså bli mer årvåken for hvordan jaget med å tilfredsstille alle 'behovene' kan føre oss på villspor, og hvor mye energi som går med til dette. Kanskje er det ikke alle behovene like livsviktige? Kanskje er mange av behovene forstyrrende for bevisstheten og forståelsen av denne? Det er mye som forstyrrer, men Adamus tar nå for seg 'de menneskelige behovene'.

Adamus: "Det andre som kommer inn i dette og forvirrer, er menneskelige behov. Det er klart at dere har menneskelige behov. Dere har behov for næring, og dere har behov for klær og en bil og et hus og disse andre tingene, så de menneskelige behovene hopper inn, og de fører til en masse distraksjoner. Og det er; ”Jeg vil ha det ene, jeg vil ha det andre.” De menneskelige behovene tilkaller energi. De menneskelige behovene tror de er ganske flinke til å tilkalle energi, men det er de egentlig ikke. Dette menneskelige aspektet av dere, det lille menneskelige vesenet – er veldig, veldig trengende.

Sammen med hjernen eller sinnet, sammen med de forvrengte aspektene deres, ja, da får dere en masse veldig in-effektiv skapelse. Det suger til seg en masse energi, men veldig, veldig in-effektivt, og så kommer det i veien for å forstå Det Sanne Hjertet deres. Det kommer i veien for å forstå den virkelige bevisstheten deres.

Så hvordan arbeider dere med, hvordan håndterer dere disse menneskelige behovene som hele tiden blander seg inn? Hva gjør dere? Tramper på dem? (noen sier ”puster”) Mennesket behøver ikke å bekymre seg om pusting med mindre hodet blir holdt under vann. (latter) Det bryr seg egentlig ikke om pusting i det hele tatt! Jeg mener, de menneskelige behovene deres forutsetter at dere puster."

Hvordan forholde seg til de menneskelige behovene?

Valg er viktig, sier Adamus: "Så hvordan håndterer dere menneskelige behov som suger til seg en masse av energien, som hindrer det Sanne Hjertet, den egentlige lidenskapen i å skape? Å gjøre et valg er viktig. Det er viktig. Når dere gjør et bevisst valg, så tiltrekker det seg en masse energi, for det er bevisst og det er et valg, og plutselig får det prioritet, det får prioritet foran de menneskelige behovene. Plutselig er det forhåpentligvis ønsket fra det Sanne Hjertet deres. Dere gjør et valg. Det får energi til å begynne å bevege seg.

Som vi tidligere har snakket om, gjør ikke de fleste mennesker valg bortsett fra fargen på slipset og hvilken frokostblanding de vil ha om morgenen. De gjør ikke det.

Når dere gjør et veldig bevisst valg, slik hver og en av dere har gjort, og sier; ”Jeg gjør et valg - uansett hva ... Det trekker inn en utrolig mengde energi for å støtte virkeligheten deres. Det bevisste valget er veldig viktig." Men de menneskelige behovene er fremdeles der inne, de napper i vei, tar fra dette, hindrer virkelig skapelse, bevisst skapelse i å fungere.

Og aksept er viktig.

ADAMUS: "Aksepter deg selv, men hvis du ikke liker det som skjer i virkeligheten din, så gi deg for faen ikke over til det. Jeg mener, forandre det! Gjør et valg. Gjør et valg.

”Universet” – jeg setter det i anførselstegn – ikke det fysiske universet, men den energien som er der ute er veldig bokstavelig. Den er veldig enkel. Energi er faktisk egentlig taus. Den er egentlig det. Det er ingen intelligens i energi.

Den ganske enkelt responderer. Og hvis en tror på mangel, så vil den bare… det er der. Den bryr seg ikke. Den har ingen agenda. Den er der for å tjene dere. Energi, all energi er der for å tjene dere.

De fleste mennesker er ikke klar over det. På en eller annen måte tror de at de er her for å tjene energien. Men den er veldig bokstavelig. Hvis en tror på synd, så er den der. Dere kommer til å synde. Hvis dere tror at den menneskelige opplevelsen suger, vil det støttes. Den er veldig bokstavelig. Den er uten hjerne.

Så når du sender en anmodning ut til universet, så vil det så visst bare komme tilbake til deg for å støtte det du enn måtte føle om deg selv som skaper. Universet har ikke svaret. "Universet" - Feltet vil sende energier for å støtte det du enn måtte ønske.

Og energiene, det er ingen intelligens i dem, de har en støttende rolle. Det er ingen større intelligens enn deg der ute i universet. Ingensteds. Du kan lete i kosmos, og det finnes ingen større intelligens. Jeg snakker ikke om sinnet, jeg snakker om sjelen. Det gjør ikke det."

Det blir mer informasjon om dette i senere møter. Gå inn på denne adressen: www.crimsoncircle.com/no og få med deg de nyttige budskapene Adamus kommer med:

www.crimsoncircle.com/no

onsdag 4. mai 2011

Hva er håret bra for?

http://keeperofbalance.blogspot.com/
Karen CottleHar du noen gang tenkt over om håret har en mer målrettet oppgave for mennesket, enn bare å figurere som kronen på verket?

Håret har en hensikt - en helt spesiell hensikt!

Etter å ha lest dette - er det naturlig å sende en dypfølt tanke til de som tildekker håret hele livet - og til de som klipper det av seg stadig vekk. De skulle bare visst!

Midt i dette hårsjokket kan det være en trøst, at vi ikke visste dette før. Kanskje kommer den nye tida oss til unnsetning?

Og hvorfor dette hjertesukket - skjønner du etter hvert.

Gå inn her: http://keeperofbalance.blogspot.com/

tirsdag 3. mai 2011

Ny illusjon - Ny verden

Release Releasing ~ Channeled April 30, 2011
Archangel Gabriel thru Shelley Young
trinityesoterics.wordpress.com


Innsiktsfull søvn kan skape kvantesprang!

Jeg har lagt merke til at synkroniteten er sterkere enn noen gang. Alt annet forsvinner og samtidigheten øker. Og det er bra. I går visste jeg ikke hva jeg skulle ha som grunnlag for å gå videre, men under søvnen hadde jeg bestemt meg for å slippe alt, absolutt alt - gå videre fra skratsj. Jeg er ikke typen som vil bruke så mye tid på det som synes stoppende og umulig. Det får heller seile sin sjø, og så seiler jeg min. Så også denne gangen. Det er som om natta har skrudd meg 180 grader rundt og jeg våkner med helt andre tanker enn de jeg sovnet med. Dette må være menneskets bevegelighet, en bevegelighet jeg har satt stor pris på hele livet. Tanken er fri, la den skape, og steng den for all del ikke inne.

Bekreftelser kan ofte virke lammende, og slik var det med bekreftelsen om at alt er illusjon. Hele livet og alt liv er illusjon. Det er dumt å leve i en tilstand og så visne hen fordi den tilstanden ikke er optimal for mitt syn i øyeblikket. Det er ikke annet å gjøre enn å tilpasse seg de tilstander som til enhver tid omgir meg, men det betyr ikke at jeg underlegger meg noe som helst. Det er et stort gap mellom de to yttrepunktene. Det er det viktig å være årvåken for. Og derfor ser jeg nå at mulighetene er enorme innenfor illusjonen, noe de ikke kunne bli om strukturene hadde vært fast tømret. Å gråte over spilt melk, er en større illusjon - enn å skape en ny illusjon ut fra en annen.

Og så tilbake til utgangspunktet og synkroniteten. En kanalisering jeg fester blikket på idag, så jeg også igår, men da uten at den fenget i det hele tatt. I dag hadde den et budskap til meg. Den hadde en bekreftelse på det jeg i søvnens løp hadde bestemt meg for. Så igjen, på kort tid har jeg mottatt to bekreftelser, en lammende og en oppbyggende, og noe nytt er født og det kan forklares med et gammelt ordtak; "aldri så galt at det ikke er godt for noe." Motgang er medgang i ettertid. Den gjennomgangen jeg igår hadde i mitt indre, ender opp med at jeg skaper noe nytt. Jeg skaper et nytt grunnlag for videre eksistens. Jeg skaper nye innfallsvinkler for ny tenkning. Jeg skaper nye tanker - og alt dette er redskaper og byggematerialer for den nye illusjonen som skal bli min verden.

Det er Gabriel som kommer meg i møte med bekreftelser denne gangen. Han ber oss slippe alt - også tanken på å slippe! Slipp det alt sammen, og start heller skapingen med det samme. Jeg ser at jeg reiser meg fra asken som Fugl Fhønix, rister litt på fjærene - spankulerer ut av asken og inn i nye byggeprosjekter. Og Gabriel er inne på det samme - frykt ikke, sier han, du vil finne noe annet å gjøre - det er å skape! Alle innvendinger møter Gabriel med mot-innvendinger - du må tillate prosessen å legge alt til rette for ny skaping, sier han. Altså igjen - vi skal ikke tvinge noe fram, men la det flyte og det vil legge seg til rette. Stol på prosessen som også er oppstått fra asken fra tidligere slagg - ha tillit. Jeg er Fugl Fhønix og jeg kan! Flyt med glede og forventning inn i rollen som en ny skaper av en ny Jord. Ikke tenk på hvordan det skal skapes. Se for deg det aller, aller beste du kan tenke deg - det er skaping. Ikke gjør noe annet. Se det for deg og takk deg sjøl - kroppen din - som den store skaperen. Punktum.


Les her: http://trinityesoterics.wordpress.com/

mandag 2. mai 2011

Hva har vi i vente?

Messages From The Golden Ones of Mu and the Whales
Channeler: Devaanii
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channelJa, slik lyder dette budskapet. Gå inn på denne adressen og les resten av meldingen:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channelFROM THE GOLDEN ONES OF MU:

"FOR 14 DAYS THE EARTH WILL SLOW. WE WILL ISSUE A WARNING THAT CAN BE UNDERSTOOD. IT WILL BE LOUD AND CLEAR. ONE THAT ALL CAN HEAR. IT HAS HAPPENED BEFORE. THE EARTH ONCE STOOD STILL FOR A HEARTBEAT. IN THE MONTH OF JUNE. DON'T EAT FOOD FOR A WEEK. THE PRESSURE WILL BE UNCOMFORTABLE. WE ARE OF THE INNER EARTH. WE ARE THOSE WHO GAVE YOU BIRTH. WE ARE GOLDEN AND GREEN. WE LOVE YOU."

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Vi flikker på illusjonen og tar store sveip ...

SaLuSa 2-May-2011
Channeler: Mike Quinsey
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Vi forbereder oss på et kollektivt kvantesprang. Vi skal inn i framtida. Vi skal oppleve. Vi skal inn i en helt annen og mer bydende illusjon.


SaLuSa 02-May-2011

As you are finding out time is not constant, and according to what you are doing it will sometimes seem to speed up so that you convinced you have lost time. It shows how you have moved into a vibrational mode of a higher level of consciousness. Eventually time will no longer be experienced as linear and it will all be in the “Now”, as in reality the past, present and future are all One. It is why we can state quite positively that at our level of observation, Ascension has already taken place. The process of Ascension is gradually changing your body and whole outlook, as of course it is to be expected and is a quite natural occurrence. There are also those souls that are not responding to the higher energies, and in fact have little or no interest in that process. There is as a result a separation occurring between the two groups, and this will determine which of them ascend or leave the Earth for a different destination. It is all part of the Divine Plan and based on Universal Law, which ensures each soul proceeds correctly to the next stage of their evolution.

Les mer: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel