søndag 16. januar 2011

Fugl og Fisk - hva skjedde?

Matthew Ward - Suzanne Ward
http://www.galacticchannelings.com/english/matthew15-01-11.html,


Det er slett ikke slik at det kan tillegges en spesiell årsak når det skjer noe ala fugle- og fiskedøden for en tid siden. Vi vet at de aktive 'mørke' kreftene på Jorda slår til ved enhver anledning som kan brukes - så også denne gangen. Ikke alle av våre kanaler der 'oppe' ønsker å gi pinlig nøyaktige rapporter, tilbake til Jorda, av ulike årsaker. Vi får bare bruke vår egen bevissthet på best mulig måte, hver og en, så har vi svaret når noe skjer. Vi skal i størst mulig grad finne svarene sjøl. Slik som vi mennesker 'bytter' energi i denne tida, må også dyra igjennom samme prosess og tidvis bærer de energi som ikke har livets rett - 'dyreparken' på Jorda skal også erstattes av ny energi.

Matthew sier at den akutte massedøden blant fugl og fisk (omkom i milliontall), ikke bunner i en enkelt årsak. Det er ofte kombinasjoner ved slike anledninger. Det var en "siste dråpe," sier han. De små dyra er mer utsatt enn mennesket i forhold til alle giftige stoffer i luft, vann og jord. Deres immunforsvar var alvorlig svekket før de ble rammet av en eksplosjon med lave vibrasjoner - fra et menneskeskapt elektromagnetisk nettverk.

Hvis dere lurer på hvorfor vår romfamilie ikke bruker sin teknologi for å hindre slike eksplosjoner, er det fordi det strekker seg utover deres autoritet (menneskets frie vilje), sier han. De kan avlede eller nøytralisere skadelige radiobølger rettet mot mennesker, og det gjorde de, uten dette ville også mennesker blitt både syke, eller omkommet, av samme årsak som dyra.

Ingen kommentarer: