mandag 31. oktober 2011

Verdens 'frelsere' avsløres daglig!


"The situation in Europe is making it clear to all but the most brainwashed that something historical is taking place. What is happening is that the criminal element at the very top of the Western power structure, especially at the very top of the financial system, has been cut off from their money printing machine. As a result, the IMF and the major European and US money center banks are insolvent. No amount of lying or paper shuffling or propaganda is going to hide this fundamental truth. The governments of Greece, Ireland, Portugal, Italy etc. know that the debts they supposedly owe to bankers were created through fraudulent book entries and thus do not have to be repaid. That is why the banks suddenly announced that Greece only had to pay back 50% of their debt even though such a write off would destroy them. They are hoping for a tax payer bail-out that is just not going to happen. It is game over. The Rothschild banking nightmare is ending."


Benjamin Fulford, November 1, 2011, "Is the Rothschild banking monopoly finally about to be dismantled?"November blir en kraftanstrengelse!

Advarsel!  November blir den kraftigste måneden dette året!  Husker du forresten hvor du var energetisk og følelsesmessig for et år siden?  Og hvor er du nå?  Hold i alle fall på hatten hvor du enn er, for november blir litt av en kraftanstrengelse med Merkur retrograd, en solformørkelse i slutten av november, og en formørkelse i desember! Det påtrengende spørsmålet blir:  Vil du leve i kaos og frykt eller fred og glede?   Nå får du det du helst vil ha!


Mange velger å krysse over - de har healet sitt karma og synes det er greit å forlate planeten nå.  Dette er måneden hvor et nytt paradigme starter, hvor du fokuserer på deg og ditt, din bevissthet, dine valg, behov og vekst, og finn ut hvordan en opplevelse passer for deg før du hopper inn i situasjoner og frivillig gir av din tid, energi og følelser.  Det er på tide å være 'self-ish', som betyr å ta vare på seg sjøl. Det er mer kraftfullt å være i sin egen energi og ha klarthet om veien videre når det er satt opp sterke energetiske grenser, de er nyttige denne måneden.


Channeler: 
Jennifer Hoffman
Monday, 31 October, 2011  

Kjærlighetsfrekvensen!"Communicating via the Love Frequency"

This is a series of channelings given (Lisa Gawlas) by my spiritual teacher in 2001 from the Pleiades, Franklyn: 

"Patterns of the Love Frequency"

Kort gjenfortalt fra en av Franklyn's kanaliseringer med Lisa:

Kjærlighetsfrekvensen er sterkt misforstått, sier Franklyn. Mennesker tenker på den som kjærligheten mellom kvinne og mann. Men kjærligheten er nøytral og ikke-kjønnsrelatert.  Kjærligheten er uten grenser.  Kjærligheten er en kraftig følelse som kan bli fullstendig misforstått i første omgang.  Dette handler ikke om romantisk kjærlighet, men om en ubetinget kjærlighet - kjærligheten til "Enhets-Kilden" i ditt kjærlige indre.

Mange deler den spenningen og gleden som kan oppstå ved nye vennskap.  Vennskap som synes å gå dypere inn i hjertet enn vanlig, mens andre kan oppleve det som ubehagelig.  Men heller ...  La kjærligheten strømme fra hjertet, ut til universet og inn i andre hjerter. Mens du gjør dette vil du ha mer "knowings" enn du hadde før du startet, og la det nye forholdet bruke denne frekvensen. Båndene i slike relasjoner vil bli så sterke, men ikke la det skremme eller forvirre deg, bare vær i det og vokse med det.  Del alt som deles kan i ditt hjerte.

En ny verden er på vei, og denne kommunikasjons-frekvensen er viktig for deg i din vekst og forståelse. Franklyn avslutter med ... kjærligheten i det universelle lyset som omgir deg og nøkkelen til å åpne denne kjærlighetsfrekvensen.

Det er vel verdt å gå inn her og les mer fra både Franklyn og Lisa:  
Channelings | Lightworkers.org


søndag 30. oktober 2011

Skifte til kosmisk bevissthet!


Skal vi skape en ny virkelighet, må vi legge nye opplevelser til livet, sier Crystalai. Nye opplevelser får vi når egoet er endret. Den nye erfaringen vi trenger heter 'empati', med empati lytter du til den som har noe å si - ikke bare behandler det gjennom tidligere erfaringer.  Vi går fra den ene dimensjonen til den andre, og da er det nødvendig at også empatien stiger til høyere nivåer. Det er et nytt skifte i lyset som kommer fra det ultrafiolette blå riket der vi manifesterer den nye fasen - som aldri før har vært opplevd. 

Det er snakk om å hente inn all informasjon i det vi har erfart - uten noen begrensning, og kombinere all denne informasjonen med all informasjon som allerede er kjent på Jorda - spesielt fordi det er knyttet til andres erfaringer. Dette gir et helt nytt aspekt til vår viten. Videre gir det muligheten til å vite alle framtidige utfall av alt.  I den åndelige virkeligheten er det millioner av hver enkelt av oss.  Det er en oss i hver dimensjon. Det er en oss i hver virkelighet.   Det er en oss som ser alt, vet alt, er allestedsnærværende, på grunn av det guddommelige sinn som er aktivert i oss. 

Et allvitende sinn er frekvens-spesifikt. Det fungerer kun gjennom lys og lyd.  Det er ikke laget av verdens tanker og tro, det er laget av det allvitende omnipratiklede guddommelige sinnet.   Sjelen ligger under hjertet ved siden av  spinalområdet og vet alt som noensinne har skjedd i denne og andre galakser.  Denne informasjonen tilegnet vi oss under vårt opphold milliarder av år utenfor vårt opprinnelige stjernesystem.  Nå begynner sjelen å omdanne milliarder av år med erfaringer og viten til en allvitenhet, kombinert med all galaktisk bevissthet i universet gjennom prosessen med den kosmiske bevisstheten. 

Vi blir grenseløse i vår framtids bevissthet.  Det som er utenfor vår fatte-evne på nåværende tidspunkt, blir snart en del av den.

Dette er spennende lesning om vår umiddelbare framtid.  Gå inn på adressen nedenfor å lese det slik det er kanalisert fra Crystalai.

COSMIC REALITY SHIFT

Individuell eller Helhet?


En god forklaring på Helheten som blir Individuell og igjen finner sin Helhet, får du her i varierende meldinger:  Jeshua Channelings


Du er sjefen!

Smertene i kroppen som mange kjenner på i denne tida, kan du ta styringa over. Smertene er ofte tidligere erfaringer (her kan vi snakke om eldgamle tider!) som sitter i cellene.  Cellene arbeider på 'gammelmåten' og kommer fram med plagene for å få gitt dem oppmerksomhet.  

Energier frigjøres gjennom de svakeste stedene på kroppen.  Når kroppen rydder opp i gammelt rot og frigjør energi, slippes den ut ved svake steder i kroppen. Hvis du ikke ønsker denne stadige påminningen om smerte på dette stedet, så husk at du er sjefen; si til kroppen at du vil energien skal forløses på en mer skånsom og enkel måte.  Tanken og ordene du bruker blir mer kraftfulle etter hvert som resonansen utvikler seg.  Pass på hva du tenker, sier eller gjør - for som lysvesen er du svært kraftfull.  Etter hvert som din bevissthet fokuserer på at vi er En, vil det ytre gjenspeile dette og du manifesterer på høyere nivåer. 

Se mer:  newest
The Arcturian Group. 
OCTOBER 30, 2011

Forandring av Tidslinjer?

Lisa Gawlas er igjen inne med en innsiktsfull oppsummering fra en energi-kommunikasjon hun har hatt. Har hun sett 8-tallets snuoperasjon i vårt sinn?  

Det kjente 'åtte-tallet' (8 evighets-tallet) som nå står loddrett og ikke vannrett, og det arbeidet som pågår energetisk for å endre det fra lineært til sirkulært (vannrett vs loddrett) og frakoplinga som uvilkårlig må vises i energiene.  Jeg undrer, for om noen av oss forlengst har gjennomgått denne prosessen, så er det likevel først nå det store flertall tar den 'stien'.   Og Tidslinjene er i endring ...

Lisa Gawlas:  "We are arriving Home to Ourselves!"

Sluttord fra Iliuka 25. oktober 2011 - Trondheim


Iliuka hadde et Råd i Trondheim 25. oktober 2011 (hvor jeg ikke var), men en vennlig sjel har sendt meg Sluttordet. Hjertelig takk!

Her sier Iliuka at vi ikke skal sørge på den gammeldagse 3d-måten lenger, om det som skjer rammer en eller tusen.  Vi må se det i større perspektiv.  Skal vi gledes for alle forandringer, ja så må vi glede oss over de vi ser på som triste også! Ved at det skjer, og at vi forstår hva og hvorfor det skjer, skaper det vekst!  

Det ser ut til at innen neste sommer, vil mye være blitt avklart og synlig.   Våre usynlige venner har kastet sløret, og Det Intergalaktiske Rådet har manifestert sitt styre på Jorda og freden har lagt seg.

Vi skal helt sikkert møte noen 'motvinder' som jeg forstår, men det må ikke vippe oss av pinnen og få fram utålmodigheten.  Det er godt for sjelens lengsler, sier Iliuka, og han har det store bildet in mente.  De guddommelige kildene i oss må framelskes og hatet må heales.

Vi må våge å leve og ikke løpe i frustrasjon for hver liten motvind.

Iliuka:   "Der er således for tiden lik den vil se gjennem ulike riker og tilstander de forendringer der fødes,
for meget av det gamle skal der nu begraves og der bliver til næring for nye tilstander på sin jord.
Gledes for alt hva der er i forendringer, om der berammer en individ, om der berammer tusiner, alt
er der i påvirkeligheter efter en god sti der er for menneskeheten at vokse.

Under den store lek der bliver til neste år varmtid, så vil den og se introduksjoner der er av 
extrateretials, for således vil der intet være at skjules nu, for således vil den Intergalaktiske Råd
manifestere sine styrelser på sin jord, og der bliver fred.

Bære således tålmod for alt hva der er av motvindens fødelser, og frydes over alt hva der skues,
alt er der til opplevelser der er godt for sjelens lengsler, for alle sjeler bærer lengsler og håp.
Se hvorledes den selv skaper forpleielser av sine Gudommelige Kilder, og se sine Gudommeligheter
i sine nester. Sprede kjærlighetens lys, og hate ingen.

Alt er der vel, for den skal og elske sitt selv, og den skal og vite at den er elsket av sin Skaper.

Vi takker for Ildens Lys
Vi takker for Hjertets tålmod
Vi takker for frender og eders undringer

Bære fred og våge det levende livet."

lørdag 29. oktober 2011

Vi har mye å glede oss til!


Det er dette vi venter på!

Laura Tyco: "Message from the Future" 
30 October 2011 

Mange sider av samme sak!


Vi er Én og vi tenker mange tanker om det samme, bare ser det fra andre sider.  

Takket være alle synsvinklene greier vi å skape verdener, samfunn - det ene mer ulikt det andre, men like fullt med klare likheter.  

Det vi er i ferd med å forstå nå, det forklarer hvorfor vi har levd så rått og ubehøvlet i 3d. Insiktene er som 'olje på opprørt hav', alt legger seg til rette og er lett å forstå - med litt ny innsikt!  

Lisa Gawlas kikker litt på Jesus og plasseringa av det fenomenet i vår historie. 

Du finner den under tittelen:  "Time-Traveling the Magnetic Fields of Creation."    

De bare Er!


Det er ikke religiøsitet det som lever og ånder i menneskene nå, uten at det er mulig å definere det på noe vis, men det føles som fristilt fra alt det kjente. 


De ekstraordinære innblikkene som skjer av og til, og som jeg personlig mener er påfyll av ny innsikt, er makeløse.  


Jeg vet ikke hva jeg kan sammenlikne det med.   En regnbyge kanskje!  


Det er som om det høljer ned 'noe' over hodet på meg, men det kan ikke 'kles' ute på noe vis.  Det er øyeblikkelig i tankene. 


Og så alle de eldgamle minnene som dukker opp!  Plutselig er bildene med autentiske følelser der - hele situasjonen er som nyskapt. 


Forresten, når er en situasjon ny?  Jeg er slett ikke sikker lenger verken på det eller annet vi tror på. Når oppstår en situasjon?  Når avsluttes den?   


Det ene øyeblikket er så fantastisk, for så å møte det neste som bare er grusomt. Hvor kommer de fra alle de rare øyeblikkene i denne tida?   


Hvor forsvinner de?   Dette er påtrengende spørsmål en stund, men så plutselig er alt forståelig!

Er det Lyset vi opplever som et menneske - vi går igjennom og ikke forstår?   Men hva er vitsen med det hele når vi ikke forstår det en gang?  


Hva kan vi bruke denne viten til? Er det forresten mer viten i det vi opplever og som vi kan bruke til noe, enn når viten er bare opplevelser og følelser uten dette bruks-aspektet?  


Det er mange spørsmål, men heldigvis forsvinner de ofte like fort som de kommer. De søker sikkert ikke noe svar, de bare Er!Lisa oppsummerer ... !Her oppsummerer Lisa Gawlas, et for meg - negativt fantasiliv - men for henne mer enn ekte og opplevd.  Ja, vi lever oss igjennom det ene merkelige livet etter det andre - det er oppe i følelses-skyene og det er langt nede i de mest depressive dalene et menneske kan skape i sine følelser.  Og så bevegelse igjen - og en vet sjelden hvor endestasjonen er - eller hva som venter der.  

Er det dette forvirrede og forvirrende terrenget vi nå skal forlate?  Og hva venter rundt neste sving?  Det vet ingen, men alle har klampen i bånn!  For et styr!     


God tur!
fredag 28. oktober 2011

Erkeengelen Michael guider i det indre terrenget!
For å mestre Selvet, har vi utviklet vår superbevissthet og raffinert sinnets kraft. Alle gamle tankeformer går igjennom en fornyelse - det underbevisste gjennomgår en transformasjon. Vi vender oss innover, og kommer stadig høyere i bevissthet.

Dette sier Ronna Herman, om den fysiske eksistensen:  "A PHYSICAL / HUMAN BEING, functioning within the distorted frequency patterns of the lower third/fourth dimensions, uses the subconscious and the conscious mind along with a past incarnations memory overlay. He/she is mostly outward-focused and is strongly influenced by family conditioning, along with cultural traditions and religion. Thought patterns are often distorted and usually self-focused, thereby only seeing the small picture."

Og fortsetter:  "There are still many young Souls in the underdeveloped countries who are functioning in their ANIMAL / HUMAN NATURE and are primarily focused on the three lower chakras. At this level, the chakra centers are mostly unconscious mind centers. These dear Souls are primarily influenced by the subconscious and limited-consciousness minds. They are guided by past life and race memories, and an instinctive, survival mode reality. Most have a very narrow focus on self and family survival. These are the precious Souls who will be taken to other pristine planets where the third- and fourth-dimensional spectrum of polarity/duality will be in proper balance. These beloved Ones will have an opportunity to continue their journey in the physical realms of consciousness in a much more pleasant and nurturing environment."

Det er sju undernivåer innenfor hver av de tolv dimensjonene i vårt under-univers - det trettende nivået er der Skaperen eller Kilden er.  (Alt er inne i kroppen, så se innover når du leser om dette.)


Channeler: Ronna Herman
Message from Archangel Michael
"THE ILLUMINED PATH IN THE CENTER OF DUALITY"Regnbue-brigaden!

Igjen vil jeg anbefale Lisa Gawlas sin guiding gjennom den illusjonen vi lever i, innenfor kroppen.  Når vi lever i de lavere nivåer av energi må vi verbalisere det for å få fram en mening,  spesielt i denne tida når vi skal skjelne klinten fra hveten. Dette er ikke enkelt. Men les hva hun skriver og sett sammen delene til et større bilde.  Det er fullt mulig.

Se her:  Channelings | Lightworkers.org
  

Den store Dagen er her!Idag er det den 28. 10. 2011 - dagen over alle dager!   Men den virker ganske alminnelig ved første øyekast - framstår kanskje litt gladere når jeg betrakter den inngående - det er et annet lys som trenger igjennom skyer og tåkedotter!

Min kjære SaLuSa sier det nå 'tilspisser' det seg, og fører oss sporenstreks til 11. 11. 11 som neste forventningsfulle målskive.  Og vi dilter etter.  SaLuSa sier også at folkets kraft vokser seg stadig sterkere dag for dag, og det er en kraft som er kommet for å ekspandere.  Et sterkt lys tiltrekkes Jorda. Tida vi venter på er allerede manifestert 'der oppe', det gjenstår bare for lysnivået å stige litt til så den nye tida blir værende hos oss.  Vi setter all vår lit til 11. 11. 11.

Mange lysbærere holder Jorda's balanse i orden, og andre healer der det trengs (mens vi som gjør dette kanskje ligger i vår jordiske seng og sover!)  Det er et underlig liv vi er kommet inn i - før var alt så strukturert og greit!


De neste to månedene forespeiles å bli noe ekstraordinære - vi merker det ikke enda på grunn av en viss motstand fra gamle energier.  Men så begynner tankegangen vår å raske på, da cellene nå er oppgradert med atskillig høyere bevissthet enn tidligere. Og vi vil ofte bli slått av hvor rått vi har levd på den gamle Jorda.  Vår nye balansekunst, lært i dualitet og følelsesmessig berg og dalbane, vil gjøre oss til gode lærere for andre sjeler som fortsatt er på det vitebegjærlige nivået.

Les SaLuSa og Mike sin kanalisering her:

torsdag 27. oktober 2011

Kris-Won og Alpha Spaceship!


Så har Kris-Won og Alpha Spaceship vært innom med en hilsen.  Denne gangen er det en forberedelse til mange nye kanaler om at de snart vil bli engasjert som mottakere av meldinger. Det er stort innsig av meget høy kosmisk energi til Jorda. 

Det er alltid verdt å lese meldingene fra Kris-Won, du finner dem her:

Vi er en organisk frekvens på søken etter ...?!Les hva Lisa Gawlas har kommet fram til og se hvorfor det er så viktig at vi slipper taket - ikke for evig og alltid, men inntil en ny harmoni er opprettet.

Hun er opptatt av det fortreffelige spillet vi bedriver på Jorda - og i denne biologiske uniformen.  Den må rettes på og forvandles mens den er i full aktivitet for å nå nye høyder!   Det er den biologiske uniformen - in persona - som må fjerne sløret, mens den samtidig utfører alle andre nødvendige operasjoner den aldri før har gjort.  Og på toppen av det hele så er også alle de som kommer etter, avhengige av denne pioneren som driver på i førstelinjen.

Det er spennende å følge denne ferden på papiret også, så heng med:
Channelings | Lightworkers.org

26 000 år gammel visdom pakkes ut og integreres ... !

“We would open with this: Congratulations!  You are officially on the runway to new earth.”   "The Pleiadian High Council and Lauren C. Gorgo."  


Denne gangen får vi en interessant innføring i betydningen av "Crystal Skulls." Tretten 'skaller' skal fraktes fra den ene amerikanske kysten til den andre.  Dette er en "Maya Crystal Skull Ceremony" som starter i dag på Manhattan, 27. 10. 2011, og avsluttes i Los Angeles, 11. 11. 11.

     

Les hele den interessante kanaliseringen fra Lauren her:    Forbered deg på å nyte, sier Saul!Skaperens guddommelige plan ruller jevnt og sikkert framover, da det er intensjonen - og den blir alltid perfekt innfridd.  Det er et par løse tråder igjen før ferdigstilling av det nåværende prosjektet, før de mest fantastiske endringene skjer for Menneskeheten.  Dette betyr ikke bare de fysiske aspektene som de fleste stort sett er klar over, men også de åndelige, psykiske, følelsesmessige, psykologiske og filosofiske - absolutt alle sider.  


Plutselig, i løpet av sekunder vil alt være endret.  Folk stusser, gnir øynene i vantro når de våkner til det nye som omgir dem, men forstår umiddelbart med enorm glede at de er HOME.  Gleden brer seg.  Frykt, smerte, bekymring, angst og andre varianter av mangel, utilstrekkelighet eller misnøye forsvinner kjapt -  det vil føles som om det aldri har eksistert og ingen ubehagelige minner trenger seg på.  

Alt fra dette øyeblikket og framover vil være vidunderlig.  Du husker og identifiserer deg med den åndelige verden siden det er der du er skapt og du alltid har eksistert, hvor du vil fortsette å være i evig glede.  Forbered deg på å nyte, sier Saul.


onsdag 26. oktober 2011

Feminin energi kommer tilbake!

Skorpion-energien har blitt misforstått og forvrengt de siste 1300 årene - av den maskuline energiens dominans.  Nå vil den feminine energien vende tilbake til sin rettmessige plass - til en ny forståelse av Skorpionen. Skorpionen omfavner livsenergi og fysisk virkelighet. 

Transformasjonen vi opplever har blitt kalt Ascension, noe som indikerer en ikke-fysisk tilstand.  Et mer nøyaktig uttrykk kan være 'embodiment' eller legemliggjøring - bringe mer av åndelig livskraft inn i den jordiske, fysiske livskraften.  At Jupiter (indre ekspansjon) samarbeider med Pluto (skyggen, dyp frykt) tyder på frigjøring av frykt og utvidet bevissthet (28.10.2011.) 

Pust dypt, dans, flytt energien inn, igjennom og ut av kroppen.  Føl dypt og fullt.  Vi skaper en ny virkelighet der vi kan være den vi virkelig Er - ikke late som eller skjule noe.

Nå står paradigmeskiftet på dørstokken!


Jeg tror vi trygt kan si at nå er ventinga over.  Meldingene som kommer fra de med inside-oversikt tyder på det.  Det avhenger rett og slett av at det nå er blitt så mange som har våknet og sentrerer rundt nye tanker på alle områder, så manifesteringa trer fram lynraskt.  Hologrammet (universet) viser oss det store bildet av hva vi hver for oss skaper (tenker.)  Og når du kommer i kommunikasjon med dette (tanke)-bildet er det om å gjøre å holde fokus på hvem du er.  Vi får nå se og lære kommunikasjon på høyt plan (bokstavelig talt!)

Les mer fra Wanderer of the Skies:  Channelings | Lightworkers.org

La oss prøve det uprøvde!

Kjærlighet og Lys forvandler frykt og mørke!

Se mer:   THE POWER OF LOVE

Nå har Anunnaki valgt Lyset!


Nå er det bare for hans jordiske medarbeidere å gjøre det samme!  Dette er en fantastisk melding å få, kanskje realiteten i  dette vil gå opp litt etter litt.  Den realiteten har så stor rekkevidde at det ikke er gitt alle (om noen) å se det i en engang.  

Jorda er fri dere!  Vi er frie mennesker på en helt annen fri måte enn vi noen gang har tenkt på frihet.  Frihet har alltid vært omgitt av rammer (gitt oss av 'mørke'.)  Nå er rammene borte!  Nå er vi suverene.  Først når vi er fullt klar over vår suverenitet, først da kan vi takle total frihet! 

Fordi: Total frihet er samtidig totalt ansvar! Helt herlig.  Nå er både friheten og ansvaret vårt eget.  Det er bare å lene seg tilbake og kjenne på denne følelsen.  Jeg er ikke i stand til å sette ord på den. 

For et tilskudd jordboerne har gitt til den kollektive Tanken / Bevisstheten / Energien.

mandag 24. oktober 2011

Er snøballen satt igang med dette?


Gå gjerne inn på Steve Beckow sin side for å lese det han skriver i dette innlegget: "One Brave Man."   Jeg tror snøballen er i siget!

Les mer:  2012 Scenario


Astrologi for tida vi er inne i!


Dette er bare et kort utsnitt av den astrologiske oversikten Barbara Hand Clow har laget her:

Nå er det tid for sannhet og personlig integritet.  Skorpion og Ny-måne 27. september, minner oss om å rense våre følelser og se hva som fortsatt gjenstår.   Under sterk Skorpion-innflytelse blir alt ødelagt som ikke har den klare sannhetens lys.  Pluto, hersker over Skorpionen, gikk direkte den 16. september, dagen før okkupasjonen av Wall Street begynte.  Skorpionens rensing er global;  folk er nødt til å kreve lik rettferdighet for alle.

Nymånen er uvanlig innflytelsesrik fordi den kommer to dager før slutten av Maya-kalenderen 28. 10. 2011.  Vi har nådd det evolusjonære vendepunktet av vår art.  De som fortsetter å bruke Jorda som de lyster uten omtanke for planeten - ødelegges. De som aksepterer sin øko-sensitive kreative 'kappe' - den nye auraen til Gaia - er de nye frøene for planetens vakre framtid. Den 28. oktober vil "the Nine Underworlds of Creation" gjenføde mange "Earth Keepers."  Tida fra Ny-månen og til midnatt 28. oktober vil trolig bli oppsiktsvekkende og mystisk (sier det med forsiktighet.)  

De kreative 'dagsordener' i de første åtte (8) Underverdener ble ferdig-stilt den 9. mars 2011.  Dualiteter løses.  Oppvåkning i cellene er fullført og vi innser nå at hver celle er intelligent.   Livets Tre har født frukter i alle artene som har utviklet seg som pattedyr over 820 millioner år.  Som arter lærte vi hvordan vi skulle dele da vi oppdaget familiebåndene.  Læretida strakk seg over 41 millioner år.  Intelligensen ble skjerpet i løpet av de 2 millioner år som Stamme-boende.  Hjertene åpnet seg da vi levde og utviklet oss i det Regionale perspektivet, da oppdaget vi det hellige - numinous.  Vi utforsket ønsket om å kontrollere og eie i 5.125 lange år under det Nasjonale perspektivet.  Vi søkte sikkerhet og behag ved starten av 1755, under det Planetariske perspektivet.  Siden januar 1999, det Galaktiske perspektivet, har vi forbundet oss ved hjelp av teknologi - og i løpet av 2011 har den kreative utviklingen virvlet oss inn i en spiral av Enhet under det Universelle perspektivet.

I det lange perspektivet:  Det kreves hundrevis, om ikke tusenvis, av år å bevisstgjøre alle overgrep som ble det naturlige resultatet av bevisstgjørings-perioden på 16.4 milliarder år (som beskrevet i Maya-kalenderen.)  Nå er det ingen vei tilbake.  Nå som vi har realisert oss gjennom de ni fasene i utviklinga, vil vi lære å respektere den sterke intelligensen i hver celle;  beskytte alle arter; verdsette genialiteten i familiebåndene; beundre den sterke kraften i sinnet; føle kraften i våre hjerter; identifisere heierarkisk makt; velsigne naturen i overflod; bruke teknologi som et verktøy, ikke leketøy; nyte gleden av Enhet. Vi vil gjenskape virkeligheten i universell bevissthet.

Les mer om maktstrukturer bygget opp i løpet av de siste 5.125 årene, som nå overfalles på alle nivåer fordi folk krever sine rettigheter og ikke en framtid med endeløse kriger og økonomisk nød.  


Se mye mer:fredag 21. oktober 2011

Kreative "Bestemødre"


"When the Wisdom of the Grandmothers Is Heard, the World Will Heal"
Sharon McErlane


Jeg mottar nyhetsbrev fra 'Bestemødrene'  Grandmothers Speak, og samlingene deres virker som en kreativ kraftkilde. Jeg blir svært optimistisk av alt det som dukker opp.  Nå har 'Bestemødrene' også ynglet den kreative kraften - det har blitt til en gruppe 'Bestefedre'.  'Bestefedrene' vil støtte den Feminine energien så den igjen kan blomstre seg fram på Jorda.  Den har vært fordømt og forfulgt i uminnelige tider av - nettopp - den Maskuline energien.  

De 19 'Bestefedrene' som dukket opp på siste 'bestemor-samling' var også intetanende om hva som skulle skje med dem, men spontant ble de en gruppe 'Bestefedre' som valgte som sitt hoved-fokus å støtte oppblomstringen av den Feminine kraften.  Og det skal skje ut fra Kjærlighet denne gangen.  Dermed  blir 'begge' energiene fra 3d healet og avbalansert og rede for Enheten.


Finn fram til rapporten fra Nederland her:   Grandmothers Speak

SaLuSa!

21 October 2011 
Channeler: 
Mike Quinsey


Les SaLuSa grundig og forstå hva han i virkeligheten sier.  Det ligger ikke så klart i dagen om du forstår med sinnet, men bruker du hjertet er du helgardert.  Det er heller ikke bare å konkludere med at dette er velkjent, det skjuler seg et vist (klokt) vesen inne i teksten uansett.  Hold deg til den enkle tolkningen - ikke problematiser og analyser.  Vi er i ferd med å lære av en eviglang erfaringsperiode, og denne kan gi mye eller lite vekst alt etter evnen til å se det nyanserte bildet.  Det er noe med måten SaLuSa, Iliuka og de andre bygger opp setningene - det ligger en liten nøkkel der som det er verdt å finne.

All konsentrasjonen rundt 'mørke' energier, må ikke lede deg på villspor.  Ha dualiteten klar - den har vært en hemsko, men svært viktig og nyttig sådan hva innlæring angår.  De mørke energiene er skapt for å vise fordelen med de lyse. De mørke må derfor få dominere på riktig arena.  Det er videre svært viktig å se på den store forføreren blant oss - Språket!  Derfor må det bli større oppmerksomhet rundt språket til mestrene fra de høye vibrasjonenes sete.  Språket derfra er foredlet i lys, mens tolkningen av språket vi har med oss - er smidd i 'mørke'!

Her finner du SaLuSa:  Channelings | Lightworkers.org

torsdag 20. oktober 2011

Manifestering av ny energi på Jorda!

The Pleiadian High Council and SanJAsKa: 

“We are Sending you the Logos in Increased Purity”I denne kanaliseringa får vi vite at ny energi manifesteres på Jorda i planter og steiner.  Noen av plantene kommer som nye arter, og viser en guddommelig manifestasjon av energi i arbeid.  Denne energien er ren kjærlighet og lys, og er energien som skaper og vedlikeholder virkeligheten.  


Når energien blander seg med alt levende på Jorda, begynner et helt annet lys, tanker og handlinger å gjøre seg gjeldende.  Det trigger også de lavere frekvensene, og vi får her et innblikk i spillet som må gjennomføres mellom høyere og lavere frekvenser nå i overgangstida.

Mye skjer med oss, og for at vi skal merke dette må vi ta bort en del mentale sperrer.  La hjertet og følelsene ta over.   Det er ikke nok med en teoretisk viten om oppstigningen, den må integreres og føles gjennom hjertet.onsdag 19. oktober 2011

Ringen er sluttet!

Jeg anbefaler Gillian MacBeth-Louthan - og spesielt denne:  "COMING FULL CIRCLE."

Denise Le Fay oppklarer!

Denise Le Fay, 17. oktober 2011:  "Current Global Chaos Indicates Massive Positive Changes"


Da jeg leste dette første gangen forsto jeg det slik DLF, sier hun mener det.  Jeg tenkte da, og jeg tenker nå, at her kommer i stor grad bare den ene tolkningen - den ytre.  For klarhetens skyld kunne det vært presisert nøye at dette er en indre prosess i utgangspunktet (uten det indre - ikke noe ytre.)  Skal vi virkelig forstå hvorfor vi opplever oss som mennesker ut fra en 3d-forståelse, må vi alltid ta utgangspunkt i det indre først - og så se det ytre hologrammet etterpå.  Det er ikke gitt at alle forstår den dypere betydningen i de ulike utsagn som kommer hver dag, hvis vi snubler i utgangspunktet for det som er temaet.

Det spørsmålet som er stilt er betimelig, for så kan mange andre også få svar om det er noe uklart rundt dette spørsmålet.

DLF:   "What’s naturally evolving out of it is what I’ve called the Separation of Worlds, some others have called it “entering the new timeline” or other terms. We’re all saying the same thing which is, due to the Ascension Process and completion of the Evolutionary Cycle, those humans who are now ready and desirous to evolve out of dense duality are experiencing increasing Light frequencies with matching consciousness (the Ascension/Evolutionary Process and its many symptoms) to the extent that they’re consciously perceiving and feeling a Separation of Worlds and timelines away from the old lower 3D patriarchal Earth world we all incarnated into. The humans who are not currently ready or desirous of utilizing the available Ascension/Evolutionary Light Energies to evolve /ascend now will have an appropriate Earth world or place and timeline to continue learning within dense duality in a physical world and reality. There will be at least two primary Earth or Earth-like worlds and timelines for all of humanity, instead of only one where all levels of developing souls and consciousness were crammed in together."

Se mer:   TRANSITIONS

tirsdag 18. oktober 2011

Nå skjer det mye på Jorda!Galactic Channelings

October 18, 2011 
1 Batz, 4 Tzec, 8 Manik
Sheldan NidleSelamat Balik!


Litt av innholdet:
Nå skjer det noe på flere fronter.   En rekke møter har nå ryddet av veien en del misforståelser mellom våre Jordallierte og oss.  Det handlet om kunngjøringsprosessen, som har ført til noen justeringer.  Vi vil framskynde neste fase.  

Det politiske systemet i Asia, Afrika og Europa skal juridisk erstattes av et forretningsministerium i hvert land.  Hensikten er å fjerne alle spor etter den kontrollen som har vært, og å innsette individer og grupper som er egnet til å manifestere den nye virkeligheten.   Avsløringene vil skje enkelt når styringsformen er på plass.

Blessings!  Tida er nær for forvandlingen som er lovet.  Som du kan se - en mektig kamp er brutt ut over kloden for siste gang!   De 'mørke' er en svært glatt og seig kraft, de har mange allierte og restene av et tidligere stort konglomerat av finasielle midler.  Det krymper raskt uten erstattende alternativer.   

Dette er bare et fragment av det som er på trappene!  Tida kommer for et stort sprang i bevisstheten.

Se mer:  
Galactic Channelings - English


Er du et Tre eller en Sommerfugl?

"Are You a Tree or a Butterfly?"
18 October 2011 
Channeler: 
Brenda HoffmanFra innholdet:

Hva er oppstigning (ascension)?   
Det er absolutt ikke en gruppe unge mennesker kledd i hvite kjortler, flytende i rommet som det ofte er på religiøse bilder.   Ascension betyr at vi går inn i en annen dimensjon - kanskje ved siden av, og ikke samhandler med noen i 3d.  Begrepet oppstigning dekker ikke helt, men gir et bilde på en bevegelse fra et punkt til et annet - fra 3d til 5d - gitt at målesystemet innehar 'sannheten' om at 5 er mer enn 3!  

Oppstigning er altså en bevegelse i en annen dimensjon, men ikke i forskjellige høyder eller nivåer.

Vil den nye Jorda være en fysisk, annen Jord enn det vi opplever nå?  
Dette er ennå ikke bestemt.  Kanskje vil noen velge å være på den Jorda de kjenner, mens andre vil skape en ny Jord.  Svaret blir, at det vil bli en ny Jord - og at den nåværende Jorda fortsetter.

Hvordan er dette mulig?
La oss først se på den nåværende Jorda.  Har du vært i et område mange ganger, uten å legge merke til hvordan det er der?  Slik vil det være for deg som velger å forbli på den nåværende Jorda. Du vil være omgitt av 3d og 4d, uten nødvendigvis å merke det.  Du vet at kroppen består av celler, men de er ikke synlige uten mikroskop!

Den andre gruppa velger å flytte til den nye Jorda, uten 3d og 4d.

Hvorfor velger noen å bli på den nåværende Jorda?

Det kan være mange grunner til at du velger en Jord framfor en annen.  Kanskje du vil utforske den vanlige Jorda's overgang?  Eller - kanskje du ønsker å fjerne deg fra alt som distraherer?  Det er ingen eksakte svar.  Det handler om et indre velbefinnende.

Etter hvert som du fjerner frykten som omgir deg, vil du føle deg lettere på flere vis. Fysisk veier du mindre - og åndelig blir du lettere av å være i lyset.  

Forestill deg et tre som er godt forankret i Jorda, samtidig som en sommerfugl flyr fram og tilbake.  Begge er på Jorda.  Begge har form.  En er solid, den andre er lettere og friere.  Det vil være deg.

Du vil vite hvilken Jord du skal være på, når du ønsker å vite det.  Det spiller ingen rolle - den vil være 5d i begge tilfeller.  Du vil ikke flyte i lufta under denne prosessen.  Du vil bare våkne opp en dag og legge merke til at fargene er lysere og ditt vesen er gladere. Det er akkurat som med aldersovergangene, det er ingen klar indikator på et skifte - bare en helhetsfølelse.  Alt er perfekt for ditt 5d vesen.


Se mer:  
Channelings | Lightworkers.org