onsdag 30. november 2011

Hvem har ansvaret for ... ?


Det er forståelse for at Blossom Goodchild, mener seg fornærmet av - "The Federation of Light," men avslutte forbindelsen av den grunn? Ingen andre enn jeg har mulighet for å fornærme meg. Er det ikke vår egen sak om vi velger å være fornærmet? Ingen andre kan påtvinge oss følelser vi ikke velger å ta inn. Alle har ansvaret for sine egne følelser - det er komplett umulig for noen andre å ha det ansvaret! En unnskyldning er en illusjon og ordner ikke opp i noe!
 
Fra 3d er vi trenet til å bli fornærmet, det er nesten en plikt.  Fornærmelsen skulle skape kontinuerlig mistillit.  Det hørte med i oppdragelsen fra barn til voksen.  Fornærmelse og dårlig samvittihet det tæret på menneskene og slik skulle det være.  Det forsto vi ikke da. Når noen ble fornærmet, var det ensbetydende med såre følelser. Det var noe, eller noen andres skyld, alltid! Om noe ble lovet, hadde den som lovte, all skyld.  Den som valgte å tro på lovnaden, var uskyldig. Vi skulle styres utenifra. Det ble en kilde til manipulering og mer mistillit. For å imøtekomme virkningene av all denne mistilliten måtte samfunnet barrikadere seg med alle slags mottiltak.  

Nå skal vi lære å ha tillit - det forplikter.  Jeg har ansvar for mitt liv og mine følelser om de kjennes fornærmet eller ikke.  Det er mitt ansvar fordi det er jeg som velger å ha det slik.  Hvordan kan jeg vite hvem som snakker sant?  Ved å lytte til den indre stemmen i meg, og mistolker jeg den - må jeg ta konsekvensen av det.  Det er mitt ansvar uansett om jeg velger å tro på det som blir sagt til meg, eller ikke.  Denne tankegangen koder oss om fra før til . Ingen andre kan såre oss, hvis vi ikke tror at de gjør det - og da velger vi å la oss såre.

"The Federation of Light," kommer nok tilbake til Blossom om ikke så lenge.  

Se mer:  
"Thank You, Blossom"   The [Occupy] 2012 Scenario
Blossom Goodchild – ‘Final’ Message, 29th November 2011


Flyttesjau!

Lisa Gawlas snakker om å gå fra den fysiske kroppen til den åndelige.  I den forbindelse ser hun på avanseringen til sjela.  Sjelen /  bevisstheten følger kroppen, men er også uavhengig.  Mange overser dette, noe som kan føre til stort ubehag.  I 'flytteprosess-sammenheng' er det relevant å stille spørsmål ved hva som skjer med den som er bundet i konvensjoner og lar båndene bestemme.  Kropp og sjel kan ha ulike dagsordener innimellom, men det forsto ikke 3d alltid.

Lisa ber oss trekke noen linjer fra kroppen til Jorda, for her kan det ligge årsaker til sykdommer som oppstår.  Forestill deg røde blodlegemer som Jorda's energi, og de hvite som åndelig energi - og beinmargen (som der cellene oppstår) som Lys, det som motiverer deg og dine vurderinger.  Sammenlikne dette bildet med leukemi, og se sammenhengen.  

I drømme ble hun vist at i hverdagen er vi våkne samtidig som vi sover.  Hun fikk og oppleve sitt gamle kjøkkenbord med en skitten blondeduk på (den hadde vært hvit engang - åndelig energi) som ble revet av og slengt bort.  Symbolikken var:  nedstøvet og ubrukt energi må fjernes uansett hvor smertefullt det er.  Kun på den måten vokser det fram noe nytt.

Det er mye interessant å lese, så gå inn her:  

SaLuSa og Mike 30. oktober 2011!


Innsiktsfull melding fra SaLuSa denne gangen også.  Utviklinga har holdt seg i riktig spor, tross noe motstand, men den blir stadig mindre.

Se mer:

tirsdag 29. november 2011

Sheldan Nidle og "The Galactic Federation."

Hvis de gamle makthaverne tror de kan trenere utviklinga nå som tidligere, tar de grundig feil - de er for utgående.  Avtalene er snart 'i boks' - noe som forventes ordnet før årets utgang!   Flere detaljer utstår inntil videre.  Der et regimeskifte tidligere førte til 'to alen av samme stykket' ved roret.  Kreves det nå øyeblikkelig og total renovasjon. Det er kun sannhet som gjelder - helt ukjente begreper for gamle styresett.  Men utviklinga går raskt nå, takket være den stadig økende bevisstheten på Jorda.

Les Sheldan Nidle og "the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy": En som het ... ?Det var en gang en kvinne ... hun lever den dag idag.  Hun hadde en selsom opplevelse som godt kan sammenliknes med en 'Forvandling'.

Denne kvinnen oppdaget ikke at årene gikk, før mannen hennes plutselig en dag var borte.  

Da kom det et ukjent begrep seilende inn i livet hennes - 'Ensomhet'.   Og mens hun gikk der i sin 'ensomhet' kom plutselig ett til rett mot henne.  

'Inspirasjon'. 

Der det første var ubesluttsomt og famlende, var det siste pågående og virvlende.  

Det siste tok det første i nakken, slengte det opp i lufta, virvlet det rundt og slapp taket. 

Det første landet ør i ensomheten sin, svimet rundt og falt sammen som:  En som het ...!   

Aha - tenkte inspirasjonen, den var glup.  Heretter heter du:  "En som het En."  

Det var helt naturlig for inspirasjonen å se at den 'Ene' var utelatt i ordet slik det hadde vært tolket på Jorda i evigheter.  

Begrepet sto ikke for et menneske i arm fortvilelse og mismot, men ett som hadde ervervet Alt.  

Det skulle holdes skjult.

Med dette fikk kvinnen et helt nytt liv.  Hun gikk fra å være den - 'ensomme', 'forlatte', 'sorgfulle' og til og med 'etterlatte', til å framstå som den Ene!  

Rett og slett.  

Og mer hel og mangfoldig og livfull og fullkommen kunne hun ikke bli.  

Ensomheten var blitt til selve symbolet på Ascension! 

Alle er EN!

Tukátemandag 28. november 2011

Det Overbevisste sinnet!


Michaels kanalisering gjennom Ronna Herman for november 2011, gir også et godt bilde av hvordan verden begynner å endre karakter når de overbevisste evnene arbeider i oss.

Les kanaliseringa her:  


Message from Archangel Michael LM-11-2011
"THE ILLUMINED PATH IN THE CENTER OF DUALITY"
Transmitted Through Ronna Herman

Oppjustering fra Del til Hel! Behov for terapitime?


Dette kan være en 'tung' tid på mange måter når kroppen skal oppjusteres. Det er derfor smart å hjelpe den litt i prosessen fra del til hel!

Føler du behov for healing / veiledning, så ta kontakt med Stefan Hedman og hans metode "Åpne ditt hjerte med healing."

Ring tlf. 90 16 62 11, for time:  "Åpne ditt hjerte."

SaLuSa & Mike - 28. november 2011!


Se SaLuSa her:  
Engelsk: Channelings | Lightworkers.org
SaLuSa tar oss et langt hopp 'høyere' idag, og utfordringen for leseren blir å forstå det symbolske i meldingen.  Jeg ser idag hvor brukbart det symbolske språket er, og hvor sammensatt og vis undervisningen er som blir gitt oss.  Jeg har ofte konsentrert meg om dette under Iliuka sine råd, og ser nå klart at det er en utrolig sinnrik og perfekt læringsmetode, men også suveren som vanlig omgangstone!  Dette var jeg ikke istand til å se så klart tidligere, men nå trer det stadig klarere fram som dyp oversikt.

Jeg begynner å øyne 'dypheten' i det store, det er så enormt og det er så tilfredsstillende at det ikke er til å fordøye i første omgang.  Det er veldig lett å miste 'fotfestet' i dette nettet, for det er dét det er - et nett.  

En digresjon:  I går så jeg klart, at alt som skrives (som vi tror er nytt) allerede er skrevet.  Det ble vist på en skjerm hvor teksten kom kontinuerlig - med forskjellige skrifttyper!  Da ble prinsippet avslørt for meg.  Alt er på 'skjermen' - vi blir bare dyktiggjort til å oppdage det.  Når jeg skriver alt, så mener jeg alt !  Ikke bare det som skrives, men alt i hele det eviglange livet!  Det ligger i blåkopien og den endres ikke.  Dette prinsippet (symbolet!) har Iliuka forlengst avdekket, men prinsippene (eller symbolspråket!) må bekreftes for oss ved selvsyn. Da sitter det! Slik er det vi lærer symbolspråket. Vårt språk med lyd og form og forståelser og misforståelser - er kun en kommunikasjonsform i tette energier. Symbolspråket blir for avansert for tette energier.

Allerede i den første meldingen (kan ses her: The [Occupy] 2012 Scenario), sa SaLuSa klart fra om utviklingen framover.  Dette er fra da Mike startet i januar 2006:   "I am SaLuSa of The Galactic Federation, and feel great happiness that you are finally in the year of action that will see the manifestation of many of our promises to you. Simply keep your spirits high and do not be deflected by those who would pull you down. The battle still goes on, but it has nearly run its course and the victory will be claimed by the Light. In reality, there can be no other outcome. The Heavens have decreed as such and no mortal can change it. Be in joy and look out for us as we come more often into your skies, we are here to ensure your success. We have much love for you, and soon we will able to arrive upon your Earth and demonstrate it for all to see."  

Hvorfor vi plages med pusten i denne tida er rett og slett fordi vi treffer på mørklagte områder dypt i kroppens materie, områder som ikke har sett 'dagslys' og det blir derfor tungt for lyset (vår forståelse) å vite hvordan trenge igjennom den tette materien.  Det er noen koder vi må oppdage for å få kroppens mekanisme til å fungere.  Vi er i virkeligheten den selvstyrte datamaskinen!  Vi skal over til den selvstyrte verden nå.

Tukáte

fredag 25. november 2011

"What the Dark Ones Face"


Steve Beckow:  "We’ve entered the period of accountability and many of us have heard that arrest warrants are being issued for some of the Illuminati. Many of them are allegedly fleeing the sinking ship, others looking for safe haven, and still others being removed and kept in isolation."

Her blir forståelsen av begrepet "Dom" behandlet for å integrere den nye forståelsen. Forståelsen av 'Dom' eller å bli 'Dømt', må inn i alle 'kropper' og integreres med riktig forståelse - begrepet kan ikke fortsette ferden med  samme definisjon som i Dualiteten.

Jeg har ikke lest hele artikkelen til Steve enda, men les den og se hva han skriver og 'bedøm' sjøl.

 
"What the Dark Ones Face"
Steve Beckow o.a.

"Beacons of Light"


Petra Margolis og Isis kommer her med en forklaring  på hvordan dagens sterke energier virker, og hvorfor de kan være svært ubehagelige.  

Jeg vil legge til litt på min måte:  Det er snakk om at vi må forstå denne prosessen i flere dimensjoner, når vi nå en gang har avansert i forståelse og blitt flerdimensjonale.   Forstår vi noe i den fysiske kroppen, skal det også integreres i våre andre kropper (dette er også en oppgave for forståelsen!.)  Og da er det vi arbeider på forskjellige plan (eller med forskjellige 'kropper'.)   Det er først den fysiske 'kroppen' som skal forstå dette (med sitt nivå og på sitt vis), så er det følelsene slik de forstår det de opplever og har fortalt oss i dualiteten vi kommer fra, og så er det det mentale eller sinnet ut fra slik det arbeider, tenker og problematiserer i dualiteten, og til slutt er det den åndelige 'kroppen' (den åndelige forståelsen hver enkelt har.)  

Hele vår bevissthet skal oppgraderes og ekspandere nå, individuelt og kollektivt, det er prosessen vi er inne i på hvert vårt nivå.  Derfor alle de ulike 'utbruddene' fra folk som skriver om dette.  Mange flere skulle våget seg utpå med sine forskjellige opplevelser, for dette er læreboka vi legger igjen for de av oss som er rett bak i køen!  Jeg tenker ikke på de unge menneskene født de siste åra, men på de som kom inn litt tidligere i dualiteten.  

"Beacons of Light"
Channeler: Petra Margolis og Isis

"Climbing Jacob’s Ladder!"Lisa Gawlas har vært ute i 'hardt vær' - utslått av sterke energier som bare fosser inn og tar seg til rette.  Hun har kommet med den første rapporten - etter nye opphold i badekaret og nye innsikter som kommer til overflaten.  Det er interessant å følge en slik prosess på nært hold.  Vi reagerer helt forskjellig på denne 'strømmen' av energi - alt etter hvilke erfaringer vi skal ha og hvilket nivå de skal erfares på. 
   
Det er en interessant og spennende og fortvilende og ensom og uforståelig og av og til helt motbydelig prosess med en indre drive til bare å gå videre.  Det er fullstendig merkelig det som skjer og helt uten noen struktur, men likner noen ganger mer på en virvel sett fra det indre perspektivet (slik jeg ser det) - og på det ytre planet er det fullstendig harmoni og stor RO!   

Forstå det den som kan!
SaLuSa og Mike 25. 11. 11!

Vel møtt igjen!

SaLuSa gir oss et oversiktsbilde over situasjonen på Jorda pr. idag.  Det skjer nå det 'de' har forutsagt - det økonomiske systemet er i gang med å bryte sammen.  Motstanden (de mørke) er stadig satt på plass i tilbørlig avstand fra der utviklingen skjer, og flere endringer tilrettelegges.  En fast dato for at endelig strek skal settes, er neste store merkestein.   

Nettet snører seg stadig sammen, tettere og tetttere.  De er blitt hindret fra å blande seg inn i midt-Østen.  Landene skal ordne opp på egne premisser.  Vesten har i det siste kastet sine øyne, helt bevisst, på oljefeltene.  Kolonialismen har sine svin på skogen, men dette skal det ordnes opp i og gamle skader gjøres opp.  Friheten er enda ikke helt innen rekkevidde.

Den ekte friheten gjenopprettes når all motstand er fjernet, og nye regjeringer styrer grunnlovene. Gamle lover er ofte tuftet på ulovlige avgjørelser som naturlig ville ført til straff og fengsel. Suvereniteten skal gjenopprettes.  Alt dette forteller om at en travel tid venter dere.  Dere som følger med i informasjonen fra pålitelige kilder, vet hva som kommer.

Møt angrepene som kommer for å stoppe denne utviklingen.  Mange er tilbakeholdne med å oppgi sine fordeler og det de har bygget opp.  De vil prøve å argumentere mot, og derfor må de ha hjelp til å forså.  Gi nødvendig informasjon i enhver situasjon, men ikke overvelde noen.  Mange er her for å observere Ascension på avstand, og har ingen interesse av å la seg innvie for nitid.

Den kollektive erfaringen hjelper hver sjel til å vokse og øker det felles bevissthetsnivået.  Dere er som EN stor sjel og 'føler' enheten som omslutter.  Når dette nivået er nådd, forstår du å ta mer ansvar for dine tanker og handlinger og innser at du skaper energi som påvirker andre. Derfor er gaver godt for sjelen, når de er gitt uten forventninger om å få noe tilbake.

Dette året er det mye å feire, da det også er overgangen til 2012 - et helt ekstraordinært år!  Det vil bli husket og snakket om i hele universet.  Det faktum at 'motstanden' denne gangen er overvunnet og Ascension sikret gir forsikringer og trygghet for universet og ferden fullføres.

SaLuSa føler seg priviligert som arbeider med så utsøkte sjeler, og velsigner alle med å sende kjærlighet.torsdag 24. november 2011

I thank God for the love and blessings of YOU in my life.


Summer Bacon har tydeligvis et helt annet syn på dagen idag, enn jeg har!


I have been so blessed for nearly 17 years by the stream of loving people who have entered my life as a result of my work with Dr. Peebles. On this Thanksgiving Day 2011, I give thanks for you in my life, and for all of the support and kindness I have received over the years. 


So often I have received an unexpected card in the mail, or email of gratitude for the way in which Dr. Peebles has specially graced someone's life, and in these moments I realize how very fortunate I am to be doing this work. Many years ago, before I started working with Dr. 


Peebles, he told me through Thomas Jacobson, "You will have more friends than you've ever known, more family than you've ever known, and more love than you've ever known." Little did I know how true that statement would become, and little did I know that it would happen through my work with him!


God bless you today and always!


With love and gratitude,
Summer Bacon

For et Liv!

Jeg har hele mitt liv vært en konsentrert person - har aldri vært uten konsentrasjon.  Jeg har dessuten alltid hatt et skriveredskap i hånden og har like ofte uttrykt meg skriftlig.  Men idag har jeg ikke sansen for noe av dette i det hele tatt!  

Og så har jeg alltid vært en ubetinget optimist!   Men nå ... ?

Jeg begriper ikke hva jeg skal skrive, og hvorfor!  Jeg begriper heller ikke hva som er så nødvendig med å skrive, lese og meddele seg til andre som jeg ikke kjenner - like så lite lese hva andre måtte finne glede i å sende ut.

Det interesserer meg ikke i dag.  Det er første dagen jeg ikke har en eneste interesse i systemet mitt.  Alt er flatt og jeg kunne like godt vært hvor som helst, i et eller annet hull i veggen eller fjellet - eller noe liknende.

Men hvilket poeng skulle dét være?  Hva med Jorda forresten, hvilket liv har den slik vi herjer?  Vi er noen råtasser - betaler folk for å skjære stykker av kroppen vår.  Dreper hverandre og er mot vold!  Vi mener ikke noe med noe - alt er løgn.

Vi spiser lik hver dag og betaler andre for at de skaffer oss likene.  Vi har farmer hvor vi avler fram liv i forskjellige former, dreper livet og spiser det!  Leste om tidligere liv på Mars, hvor beboerne spiste hverandre til planeten lå øde.

Har det samme kunnet skjedd på Jorda?  Ja!

Hvor lenge skal vi holde på slik?  Kan vi på noen måte heve oss over andre?  Nei.  Hvorfor er akkurat vi så opptatt av å måle og veie andre, når vi er uten grenser i vår egen avskyelighet?  Hva er det vi vil innerst inne?

Dette er vår politikk.  Det er slik vi i fellesskap har kommet fram til at vi vil holde på.  Det er et lite mindretall som har tanker og meninger om et mer sivilisert liv, hvor alle har det litt bedre. Det skaper hånlatter!

Nei, jeg har ikke lyst til å være konsentrert lenger.  Jeg synes heller ikke jeg har noe å skrive om lenger.  Jeg husker gårdagen.  Våknet til en innsikt uten like!  Det var så fantastisk, tårene spratt. Innsikten trengte alt til side - den var så stor!

Nå tenker jeg;  Ja, og hva så?   Jeg har sluttet som optimist!


Er "Gangsterveldet" snart borte?

Benjamin Fulford 11-24-11  ”The lawsuit that could end the gangster rule of Western civilization.”   Nå ser det i alle fall ut til at det er blitt en bevegelse i lovnadene vi har hørt lenge.

onsdag 23. november 2011

Atter et tegn på at en epoke definitivt er over!

Så ser vi den Maskuline kraftens dominans faller over alt på Jorda.  Nå er det fritt fram for den Feminine kraften til å etablere seg. Dette støttes av Mayakalenderen og Astrologien.  Alle endringer skjer på Kvantenivå.


Jeg anbefaler Barbara Hand Clow's siste stjernerapport:  
Channelings | Lightworkers.org

Frekvensene formelig eksploderer!

Det er nesten som en eksplosjon har skjedd blant de høyere frekvensene.  Idag kommer også John Smallman og Saul med en mye mer håndfast kanalisering enn tidligere.

Du finner den her:   
Channelings | Lightworkers.org

Sheldan Nidle og Føderasjonen 23. november 2011!


Dratzo!  Sier Sheldan Nidle og Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy, før de så å si går rett inn i Nürnberg-prosessen.  

Jeg har i flere år sett Anunnaki som representanter for lavere frekvenser i den kroppen vi går rundt med.  Den nøye avstemte strategien vi har levd under hele tida har vært enormt effektiv og har oppnådd full tillit.

Nå kan Jordboerne innstille seg på at kanaliseringene blir mer innrettet mot realitetsorientering.  Det merkes både på SaLuSa og Føderasjonens meldinger idag.

Omtrent 100 000 år tok det å åndeliggjøre kroppens nedre del. Dette arbeidet er i avslutningen, og jeg skulle tippe mange kjenner at beinsmerter og plager med føtter etter hvert letner.

"The Era of Light is upon us all!" -  Hele kroppen er opplyst!

"Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)"SaLuSa & Mike - 23. november 2011!

Når jeg leser SaLuSa idag vet jeg på forhånd, at den styrken han beskriver om den usynlige hjelpen Jorda har mottatt i lang tid nå - er vår styrke.  Vi er i ferd med å forstå dette nå.

De beundrer oss for at vi gikk inn i dualiteten og beseiret den, og først nå har mange våknet til den sanne identitet, sier han.  Jeg vet også at dette er det reelle med hensyn til mange nå.  

Med tiden er dere istand til å bli helt uavhengig og velger deres egne erfaringer - den dagen er ikke langt unna.  Jeg vet at de høyere frekvensene vi snakker 'med' i kanaliseringer, er oss.

Vi vil våkne opp til å være vesener av de høyere verdener - det er en av hensiktene med denne 'oppvåkningen'.  Vi måtte igjennom en slik prosess for å forstå hva vi er.

Les videre med den beskrevne forvandlingen (av oss) for øye, så ser du at dette stemmer.  De kommende årene vil bryte ned politiske, religiøse og rasemessige grenser.

Når den nye energien arbeider i menneskene, kjenner de samtidig en helt spesiell ro, sier SaLuSa. Denne roen har jeg kjent i flere år.  Det er ikke fnugg av tvil - det jeg skriver nå er riktig.

SaLuSa avslutter med at det er gode forandringer i vente for mange - kaoset i verden vil ikke vare så lenge som du kanskje innbiller deg ut fra hva som er kanalisert.

SaLuSa fra Sirius takker alle som har arbeidet med å bringe lys til Jorda - en dag vil du forstå at det var det du kom for.  Jorda og kroppen er det samme - det er tett materie som opplyses.


Teoretisk vet vi mye, men når det er integrert kjenner vi at vi vet.  Det gir en helt annen tilstand.  En urokkelig tilstand!

SaLuSa og Mike:   Channelings | Lightworkers.org

tirsdag 22. november 2011

WHAT YOU CREATE


You are about to meet an energy that has your name on it!  You are laying the track, dear ones, for the new train of humanity as its engine is picking up speed.  Don't be shocked and surprised if the energy that comes forrward during this new time feels somehow familiar.  It's yours!  That is how profound it is.  If the NOW is in a circle, why would you be shocked to find yourself in a familiar place?  This is the promise, should you choose to create it!  The promise is that your reality will change to suit the greatest intent of humanity.  It will rise to meet what you create. 
    
~ Kryon Book VIII - as channelled by Lee Carroll ~  

For en verden vi kunne hatt!


Huaxia Zhineng Qigong Clinic & Training Center*, simply known as the Center, normally has more than four thousand people living there, including doctors, patients, ChiLel teachers, trainees, and supporting personnel. The Center was established in 1988 in the city of Zigachong and later, in 1992, relocated to the city of Qinhuangdao. In 1995, it again expanded to its present address, an old army hospital in the city of Fengrun, two hours by train from Beijing. 

It is directed by its founder, Dr. Pang Ming, a Qigong grandmaster and physician trained in both Western and Chinese traditional medicine. This hospital is the largest of its kind in China and probably in the world. The Center avoids medicines and special diets in favor of exercise, love, and life energy. It is a non-profit organization and is recognized by the Chinese government as a legitimate clinic. Over the years, the Center has treated more than one hundred and eighty diseases, the overall success rate being more than 95%.

I spent the entire month of May living in the Center, observing first hand how the hospital operates and interviewing more than one hundred people who have miraculously recovered from incurable diseases such as cancer, diabetes, arthritis, heart disease, severe depression, paralysis, and systemic lupus. Many times I was moved to tears while listening to these accounts of heroic struggle against disease. 

One mother told me that she was so weak that she couldn't even pick up a kitchen knife to kill herself and so attempted to end her life by not eating. But when her six-year-old son tried to spoon feed her a bowl of milk while her eleven-year-old held a towel to wipe any spills, she decided to live at any cost. Since doctors couldn't help her, she turned to ChiLel and, against all odds, recovered. She is now a teacher at the Center.

The Power of ChiLel 
ChiLel, the method employed in the Center, was developed by Dr. Pang. The method is based on the 5,000-year-old concept of qigong (chigong, chi kung) as well as modern medical knowledge. Dr. Pang, reverently known as Lao-shi, the Teacher, has written more than nine books on ChiLel.        Forts.
By Luke Chanmandag 21. november 2011

SaLuSa og Mike - 21.11.11.


Når du har bestemt deg for hvor du skal, så ikke la noen avlede deg fra dette målet. Det er godt forberedt. Du har kommet så langt og vet nøyaktig hva du holder på med, sier SaLuSa.  Nå trengs det diskusjoner, sier han, men å sortere sannheten fra løgnene er ikke alle gitt. Det er en enorm utfordring, også for de som har fulgt utviklinga i mange år - lysarbeiderne.  Det faktum at media fortsatt er under spesial-kontroll, gjør ikke saken bedre.


Les SaLuSa-budskapet her: 
Channelings | Lightworkers.org
21. november 2011 

Den kollektive bevissthetens store utfordring!

Tilstandene i verden tilsier nok ikke at vi blir forvandlet til fredselskende duer med ett slag, etter 31.12.12., men stadig flere vil utvikle seg til høyere bevissthet og tendere mot fredeligere tanker. Den kollektive bevissthetens tålegrense er i forandring og vi fornemmer at verdier som personlig ærlighet, atferd og integritet kommer mer fram.

Vi er 7 milliarder jordboere og dette kollektivet har millionvis av ulike tanker det må ryddes opp i. Det er tanker som svever og det er tanker som har manifestert seg under mange slags vilkår. Alt dette skal endevendes og renses. Det krever kraft - derfor naturkatastrofer av alle slag. Vi må møte tida etter 2012 med nye linser. Dette er massebevissthetens utfordring inntil neste evolusjonære hopp.

Tukáte

søndag 20. november 2011

Utfordringen vi skal fikse!


Det er folket som har kontrollen - bruk den, sier Montague Keen.  TENK, ber han. Stopp drap!  Våre unge mennesker skal ikke lenger være den muligheten, som gir 'bakmennene' frivillighet til å kvitte seg med alle de unge. Uten de unges hjelp, ville det ikke vært noen krig. Vi utgjør 99 prosent av kraften på Jorda, hvorfor bruker vi ikke denne kraften - er utfordringen?  

Hvorfor opprettholder vi det militære systemet?  Framtida avhenger av våre valg, sier han. (Vi får bare håpe at den høytiden de fleste feirer snart, ikke fører til leker som oppfordrer til krig.)  Grunnen til at krigen og massedrapene fortsetter, er at bakmennene skjuler sin hensikt som er masseutryddelser og 'blodpenger' til deres lommer.


Montague Keen og Veronica

Det Galaktiske Imperium!


Kirael informerer fra det Galaktiske Imperium - det er spennende informasjon som gir god oversikt i tillegg. Kanskje det hjelper på forståelsen om hva vi i virkeligheten er - enten det eller så blir vi bare mer forvirret.  Men vi er jo kjent for å kaste oss ut i det, så hvorfor ikke denne gangen også? 

Jeg leser fra flere hold på nettet, at de synes det blir for mye 'spikersuppe' i kanaliseringene - og mye av det samme hele tida.  Kirael oppfordrer oss om å ha tålmodighet. Jeg tror at jo flere ganger vi leser det samme (med litt vri), synker det dypere i bevisstheten.  Jeg mener ikke at vi skal la oss synke ned - å bli der!  Du finner nok ut hva som passer, men utålmodighet passer ikke.The Great Shift and our Galactic Heritage 
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling

Nå rykker det stadig nærmere ... !


Her er en interessant kanalisering mottatt fra Reena Gagneja / Helen Engel.  Den forteller det oppsiktsvekkende at innen utgangen av 2011 skjer det vi alle venter på. Først blir det to jordskjelv - et i California og et i Russland - og så ...  'Stasis'.

Spiritual Truth Blog — Ascension, raise your Consciousness, soul plan, spiritual awakening
"The Sun Sets On The Illuminati - Through Helen Engel"

Ireland!

"Henry McDonald in Dublin – guardian.co.uk, Friday 18 November 2011 19.48 GMT"

"Ireland’s IMF bailout after the irresponsible bank lending of the ‘Celtic Tiger’ years has provoked intense resentment, as seen in this Dublin graffiti. Now the banks face organised opposition from New Beginning."

"It’s been a tough time to be Irish. The boom years are a distant memory and now there’s just austerity and a long haul back to recovery for a nation crippled by the reckless lending of its banks."

"But, a year after the country was forced to call in the International Monetary Fund (IMF), there is a sign that the people are fighting back and targeting the hated lenders with the “nuclear option” of a mortgage strike."

"Ross Maguire is the co-founder of New Beginning, a new de-facto trade union for Irish mortgage holders and those in debt distress with banks, which aims to recruit 10,000 members in a movement that has strong parallels with the Occupy protests that have swept through scores of countries."

“The nuclear weapon is for borrowers acting in concert and to say that unless proper and sustainable solutions are put in place which are fair and reasonable, then we should not continue to pay under these current conditions,” he says. So does this mean a “mortgage strike” under the New Beginning banner similar to the “rent and rates strike” by nationalists in Northern Ireland protesting against internment without trial in 1971?"

“It is radical but it is where we are going if things don’t change. It’s the last option but it is better that people like us have control over it because the danger is that if that kind of people power was misdirected it could wreck the financial system. New Beginning doesn’t want to smash the financial system; we merely want to reform it and re-balance power between banks and borrowers.”

"With more than €70bn (£60bn) of taxpayers’ money already transferred into the banks to save them from collapse and public fury intensifying after the banks refused to pass on a cut in interest rates by the European Central Bank two weeks ago, Irish people are bracing to pay a further price for the bailout. Next month the Fine Gael-Labour coalition will introduce yet another austerity budget aimed at driving down Ireland’s national debt and satisfying the IMF that the government is getting the nation’s finances in order."   Forts.


Look to Iceland!

Iceland’s On-going Revolution – “The people of Greece have been told that the privatization of their public sector is the only solution. And those of Italy, Spain and Portugal are facing the same threat. They should look to Iceland. Refusing to bow to foreign interests, that small country stated loud and clear that the people are sovereign. That’s why it is not in the news anymore.” 1st August 2011.
An Italian radio program’s story about Iceland’s on-going revolution is a stunning example of how little our media tells us about the rest of the world. Americans may remember that at the start of the 2008 financial crisis, Iceland literally went bankrupt. The reasons were mentioned only in passing, and since then, this little-known member of the European Union fell back into oblivion.  As one European country after another fails or risks failing, imperiling the Euro, with repercussions for the entire world, the last thing the powers that be want is for Iceland to become an example. Here’s why:  

Five years of a pure neo-liberal regime had made Iceland, (population 320 thousand, no army), one of the richest countries in the world. In 2003 all the country’s banks were privatized, and in an effort to attract foreign investors, they offered on-line banking whose minimal costs allowed them to offer relatively high rates of return. The accounts, called IceSave, attracted many English and Dutch small investors. But as investments grew, so did the banks’ foreign debt. In 2003 Iceland’s debt was equal to 200 times its GNP, but in 2007, it was 900 percent. The 2008 world financial crisis was the coup de grace. The three main Icelandic banks, Landbanki, Kapthing and Glitnir, went belly up and were nationalized, while the Kroner lost 85% of its value with respect to the Euro. At the end of the year Iceland declared bankruptcy. Forts.      
Source: Spiritual Truth Blog (http://s.tt/13Zvm)

lørdag 19. november 2011

Når oppløser vi sløret?

Hvilket spesial-ansvar er det som venter oss som kosmiske energier eller beboere? Alt rundt avsløringsplanen er klart nå - resten er opp til denne planetens beboere, når tåler vi et kosmisk liv?  

Vi blir gjort oppmerksom på at neste fase i denne prosessen allerede er over oss!  De to grupperingene som driver sine mer eller mindre maskerte spill, er under demaskering og vi er ikke fritatt for medvirkning i det.  

Det er nok en del tankekontroll igjen enda, men det er å håpe at hevnen er arbeidet ut av våre energier og ikke får fotfeste mer.  I dagene framover vil vi kunne møte 'fremmede' som kommer i fred.

Våre hjelpere vil ikke svikte, og vi oppfordres om ikke å svikte oss sjøl.


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies 
19 November 2011 
Channeler:  Wanderer of the SkiesSterk lut må til ... !

Det kommer store mengder energi til Jorda - som kan sammenliknes med tsunamier, de fjerner det som ikke holder mål lenger.  Energien er svært kraftig og virker på følelsene. Du er i forvandling.  Siden det ikke er noen steder å gjemme seg for dette, må du bare akseptere det.  

Det hjelper å ta en liten tur i det fri, puste inn frisk luft.  Det er ikke over før du har endret og tilpasset deg energien.  Du kan ha god nytte av meditasjon hvis det passer for deg. Det vil bli både oppturer og nedturer før prosessen er ferdig.SaLuSa og Laura Tyco
"Love Tsunami"
19 November 2011

fredag 18. november 2011

Iliuka klarerer begrepene!


Her forklarer også Iliuka hva slagg er.

Hva betyr for høyt kalsium-nivå?
Iliuka:  "Vi ser där påverkar hur där skall skapas lik cellernas förnyande i vad där är av benets struktur. Där påverkas av hur den smälter sin föda och där påverkas av vad den äter. Om den äter bekymmer där bliver slagg. I lång tid i dekader har vi talat om slagg. Dock ej någon tid har vi talat om vad slagg är. Slagg är lik där är en  försurad energi där har lågt ph, dock lika fullt är där så lik där är bunden energi mellan salter och kalium och magnesium." 
Kono Ekatah.
Hvorfor reagerer noen negativt på medisiner? 
Iliuka:  "Vi ser den er en samler. Den samler på emosjoner, den samler på kraft der ei er til gavn og den samler på sådant hva der tales slagg. I tider den befrier sitt selv og forløser sitt selv og ser alt hva der er gavnligt og søker dertil, i tider den fyller sitt hjerte og sitt liv med nytelser, så vil der være lettere. For ei behøver den noget at samle." 
Konu Ekatah. 
Iliuka og Leif
Iliuka.net

Velsigne vannet!


Iliuka sier det er viktig å velsigne vannet - da tar vi med sjøen også!

Iliuka:  "Der er viktigt óg at den velsigner alt vannet der faller på sine marker. For meget er der til renelser, og der skaper i behov for Moder Jord at oppløfte sine grundvanner nu. Således vil der blive alt lettere for hva der kommer til fremtimen. Alt vil der óg forløses igjennom hva der skal fordyrkes neste år." 
Konu Ekatah.
Og det er ikke noe tid å miste.
Iliuka:  "Vi ser ei hva den venter for.  For hva der så omtales av tilsetninger til vannets strukturer, så er det lik den skaper alt mere levende molekylære strukturer i vannet den drikker nu.  Således er der alt mere gavnligt for tiden der kommer. Der forstyrker immuner." 
Konu Ekatah.

Kan vannet renses med MMS-dråper ?
Iliuka:  "Ei er det."

Er det bedre med kull?
Iliuka:  "Så er det. For hvorledes der tales for filtrasjoner, så er der óg for å skape levendeliggjørelse av vannets molekyler gjennom den kjærlighet den byder. Den skal alltid velsigne vannet den drikker." 
Konu Ekatah.
Leif og Iliuka
Iliuka.net

Hvem er min skaper?

Har du lurt på det noen gang?   Iliuka svarer her!
Iliuka:   "Der er ditt høyeste selv. Der er så lik den vil se den guddommelighet innom sitt selv vokse, og der tilhører ditt eget selv. For ei er der noget av det ytre der skaper ditt indre. Den skaper alt selv gjennom innsikter den høster - og gjennom inkarnasjoner efter inkarnasjoner hvor den bærer sine celleminner og skaper virkeliggjørelser av sine celleminners behov. Der er i tiden den kjenner at legemet er stort nok for sjelen og sjelen ei er for trang, så er den i god kommunikasjon med det guddommelige i sitt selv, i hvilket der óg rommer alt i galaksen og i Universum." 
Konu Ekatah.

Leif og Iliuka
Iliuka.net

Bestemødrene oppfordrer!


Send oss Lys!

"Dette er tider vi har snakket om i årevis," sier "Bestemødrene." Nå er de her!  Alle oppfordres om å sende lys til Nettverket.  

Vær med å rydde Jorda, gå inn her:   
http://www.grandmothersspeak.com

Kilden og Kreativiteten!

Kreativiteten oppstår i en spesiell dimensjon, sier Eckhart Tolle.  Han illustrerer det med et bilde:  Det er litt som veken i den brennende flammen, den får næringen sin fra oljen i lampen.  Du er som flammen.  Han peker på at alle analogier er svært mangelfulle, men dette er en fjern tilnærming til forståelsen av dette stedet.  Så du er flammen og føler din veg inn til selve kilden, ned veken og til der oljen er - inne i deg.  Det er stedet, kilden, så hvis noe er nytt og kreativt da har det en eim av kilden.


Eckhart on Creativity
18 November 2011