fredag 28. november 2008

Hvor lenge skal det være slik ?

Når du er liten og beina er korte, lærer du å sykle på trehjulssykkel. Når du kan sitte på den uten hjelp, er du svært stolt - og når du kan røre på de små beina og få sykkelen igang, og også lærer deg å bli sittende på den - da føler du deg helt 'super' til å være bare en tre-fire-femåring. Seinere vokser du og beina blir lengre og du passer ikke lenger til den lille trehjulssykkelen. NB! I dag er verden full av mennesker i ansvars-stillinger - på trehjulssykkel. De beveger seg aldri fra det øyeblikket de opplevde i femårs-alderen - og den kunnskapen de da fikk. De tvinger heller virkeligheten og de lange beina til å tilpasse seg det ene øyeblikket. De har muligheten til å gå inn i det evig ekspanderende øyeblikket - for å sette seg på en større sykkel og bevege seg på linje med kroppens voksende behov - og forstå at kroppen er mye større enn den fysiske formen. Krisen vi konfronteres med i denne tida er et bevis på at verdensledere og autoritetspersoner sitter på trehjulssykler og sykler rundt kvartalet - i en evig sirkel av anakronistiske forestillinger.

torsdag 27. november 2008

DU VAR VINDEN

Av Olav H Hauge

Eg er ein båt
utan vind.
Du var vinden.
Var det den leidi eg skulde?
Kven spør etter leidi
når ein har slik vind!

lørdag 22. november 2008

"Kvanteoppvåkningen"

Er kvanteoppvåkningen nært forestående?
Iliuka: Så kan der tales. Lik der så er bevisstgjørelser og oppvåkninger all tid den lever i nu. Lik den alt ser, så er Moder Jord oppløftet i galaktiske tilstander, lik der så påvirkes óg av kosmiske energier. Således er der lik Moder Jord og Himmelen er alt mere forenet nu enn hva der nogen tid var. Derigjennom vil den óg se hvorledes der påvirkes av den kollektive bevissthet, hvorledes der påvirkes det ene individ efter det annen, og hvorledes den vil se hva der så er til oppvåknelser er óg innom den kollektive bevissthet. Der påvirker alle livsvesener på din jord. Konu Ekatah.

Apostelen Tomas gir beskjed

Svar fra Iliuka
Den arabiske glosen jeg hørte, hva var det?  Der var ei arabisk, der var arameisk, der er således noget den óg vil befatte sitt selv med gjennom skrifter og ord, således er der noget av grundtekster skrevet i alt for flere tusener storsoler tilbake i tid.  Der er under tider der kan påminnes om Tutankhamon. Hva var innholdet?   Den kan spørge Tomas.   Konu Ekatah.
Tomas svarte: Av denne sols oppstandelse, se tiden. For der bliver lik den neste sols og den neste tids oppstandelse. Til ære for Tutankhamon, er lik til ære for sitt selv, og er likeså til ære for vandrerne, lik pilegrimer, lik folket som taler. For så vil der og i den nu fødende tid være. Alt av det gamle våkner for at manifisteres i denne tid. Lik av Egyptens riker, så er der og av Nordens riker. For pyrami i syd, er lik sirkel av nord, dog kraften er den samme. Og tid er falt, og skal ei anvendes til at måles og veies. Og rom er utøkende fra punktet til evigheten. Konu Ekatah. In lac'ech.

søndag 16. november 2008

Darkness, Is Only a Lack of Light

You simply have to keep your eyes open for the possibilities, because that is what will create it. When you expect a miracle, it happens. Please understand that as you move forward you do not need leaders to lead you in the ways they once did. It is no longer necessary to have the types of leaders you have had on this planet. It is time for you to take power yourselves, in your own reality first, and then your leaders will see what you need for support. Those are the potentials and the direction humanity is heading at the moment.
When you see the darkness. Smile, and laugh. Jump into it because it is an opportunity for light.

Er det noen som kjenner seg igjen ...

From The group
We have watched many of you and you have shown incredible strength at your willingness to release old belief systems. Yet the first time you get scared, you jump back into the old belief systems. There is nothing wrong with that, it is simply the human way of advancing three steps forward followed by one step back. As long as you do not judge yourself there is no problem, for it is your perception of yourself that creates your reality.
http://lightworker.com/VirtualLight/

tirsdag 11. november 2008

Hilsen fra Iluka 5. november 2008

Der er tiden for at hvile sin ånd nu. Der er tider for at hvile i ildens lys. Der er tider for at hvile i sine tanker. Se de forendringer der vokser frem på sin Jord. Søke at gledes over de stunder den ser hva der falt, og søke at frydes for de stunder der vokser ny kraft. Alt efter hvorledes menneskebarnet søker, så er der viktigt at fylle sitt selv med alt større gleder enn hva den søker at fylles med bekymmer. For hva der var kommer ei nogen tid tilbake, og hva der kommer kan ei menneskebarnet ennu se. Alt er der i transformasjoner på sin Jord, i Himmelen og alle himler. Leve således ved at erobre NUets tilværelser. Dvele ei for tider der falt og lenges ei så meget efter tider der kommer, være Mester av livet der ER her og nu og fylle nuet med Liv.

Vi takker for menneskebarnets undringer.
Vi takker for alt hva der er opplyset av ild.
Velsigne eders stier og bære Fred.
Konu Ekatah.

Følg med - følg med !

Bli oppdatert om det aller siste her : www.spiritweb.dk/Kanal/kuthumi1108.htm

onsdag 5. november 2008

Galaktisk President

Hele Galaksen gleder seg - Presidenten er på plass på Jorda.

søndag 2. november 2008

"9/11" Hva skjedde

Matthew sier;
Låget (lokket), som er blevet lagt hen over sandheden omkring ”9/11” terror-attentatet, kan ikke forblive på sin plads ret meget længere.

"9/11" De ansvarlige

Iliuka sa at de som bestyrte tvillingtårnene var ansvarlige. Var det en allianse inngått før de inkarnerte?
Så er der korrekt. Dog, like fullt er der nu under denne inkarnasjon - i denne tids epoke, at meget sådant manifesteres til uttrykk. Derigjennom vil den og se meget hva der forlettes og bliver fri i tiden der kommer, for nu er der for alle karmiske sjeler at befrie sitt selv. Konu Ekatah.
Og hva var hensikten med avtalen?
Så kan vi ei tale. Der er en bild av en alt større struktur i kosmisk bevissthet den ei kan forstå nu. Således vil den se; der finnes og meget hendelser i hva der tales de fjerneste galakser. Alt er der for at skape en optimal balanse, og alt er der lik der skaper noget hva der tales balanserende helige punkter. For der er heliggjørelsen av Altets skapelse der bliver fullendt nu. Konu Ekatah.

lørdag 1. november 2008

Samtale

Av Vigdis Garbarek
”Samtale" er en dialog mellom en Mester og dennes elev. Samtalen dreier seg om hva det er å være ”det Sanne uttrykk,” være et Sant Menneske, og kampen mennesket må kjempe med seg selv for å fullende Seg Selv."

Hva er det Sanne uttrykk? Jeg svarer deg: Det Virkelige Ordet er stumt. Det første ordet er Sannhet. Det Virkelige Uttrykk er skjult. Det første uttrykk er det Sanne uttrykk. Det Sanne uttrykk er det samme som; Jeg Er. Det Sanne uttrykk ligger skjult i mennesket. I mennesket ligger både maskene og det Sanne uttrykk. Maskene må forkastes for at det Sanne uttrykk, det virkelige Mennesket, skal tre klart frem. Du spør: Hvordan kan jeg finne mitt Sanne uttrykk? Jeg svarer deg: Du må ville ditt eget liv, og du må ville deg selv. Å være Seg Selv er det Sanne uttrykk.”