mandag 3. januar 2011

"WE OFFER YOU A GOLDEN OPPORTUNITY"

Ronna Herman og Erkeengelen Michael

Les kanaliseringene her: http://www.ronnastar.com/latest.html


Det er en glede å kunne anbefale kanaliseringene fra teamet, Ronna Herman og Erkeengelen Michael. Ronna sier denne gangen, at hennes sinn er fullt av ny informasjon hun allerede har mottatt fra Michael, men enda ikke sendt ut. Det skal bli interessant å lese når det kommer. Nyt denne for januar, inntil det kommer mer.

Ingen kommentarer: