mandag 31. januar 2011

Alpha Ship Update 1/30/11

Channeler:
Canneler: Kris-Won
Greetings from Alpha Spaceship!
Kilde: Commander Sohin


Det er Alpha Romskipets besetning og deres sjef som snakker med deg akkurat nå, bare noen få tusen kilometer over Jorda, det fantastiske storslåtte vesenet, Moder Gaia, som på det nåværende tidspunkt er i rolige tider, men full av forventning fordi vi vet uten tvil, at tiden ikke kommer, den er her.

Det er ikke nødvendig lenger å vente år etter år for å utfolde og manifestere den Guddommelige Planen i denne verden, ventingen er over. Derfor, ja, vi er rolige her om bord i vårt Inter-stellare romskip, men samtidig er vi våken og godt forberedt i tilfelle tida for å iverksette tiltak skjer akkurat i dette øyeblikket, som ikke ville være merkelig i det hele tatt.

Det vi ønsker å si med dette er, vi 'up' her fra vår strategiske beliggenhet, skjult for all teknologi fra å finne oss. Vi kan fortelle deg at ingen av oss vet når øyeblikket er der hvor vil vi gå til handling, men vi vet hvordan det skal gjøres og hvilke tiltak som skal følge først og umiddelbart etterpå.

Det øyeblikket vi går til handling kan godt være innenfor de neste månedene eller i løpet av den neste timen. Det nøyaktige og presise tidspunktet for intervensjonen er kun kjent av Skaperen Mor / Far Gud, den evige Feminine og Maskuline energi kalt bare One, hvor all skaping stammer fra, fordelt på en mengde univers og med dimensjonelle nivåer som vibrerer og utvider seg kontinuerlig i en kvasi-evig dans i tilbedelse og lovprising av sin Skaper.

Og alle vesener manifesteres i ulike eksistens-nivåer og knyttet sammen i gledesfylt lovprising av vår kjære skaper og velgjører. Det Bibelen sier i en av sine hellige tekster relatert til menneskeheten; "ikke engang et gress-strå beveger seg uten Guds viten," er en veldig sann forsikring fordi bare han vet med sikkerhet hva som skjer, og hva som har skjedd i hvilken del av hans skaperverk, og hva som vil skje i framtida, noe som er usikkert for oss alle.

Tillat meg å fortelle deg noe om hva vi vet vil skje, i henhold til de planer vi har med alle sivilisasjoner fra det ytre rom som akkurat nå er her og klar til å handle når tida kommer.

Enten at de som er i mørket, som har vevd din skjebne, i alle fall i denne 3d-verdenen - ville prøve en siste manøver drevet av desperasjon, eller de ville gi avkall på sitt ønske om å manipulere deg og overgi seg til det som er innlysende (deres definitive avvikling), eller på den andre siden, Gud avgjør at det er på tide å handle med styrke og fortrenge dem fra deres maktposisjoner og dominans, i alt en av de tre. Vi vil gripe inn å frigjøre deg fra åket som har holdt, og slavebundet deg, i årtusener.

Når deres domene har blitt avviklet, og du er fri igjen, fri til å vite sannheten om hvem du egentlig er, fri til å være i stand til å omfavne naboer, familie, venner og kolleger og uten frykt for å måtte lete etter en jobb, eller frykte slutten av måneden, eller at banken vil ta huset eller bilen, når dette øyeblikket kommer, vil vi avsløre oss åpent for deg, uten å måtte dukke opp sporadisk og raskt over byer, uten å vurdere fordeler og ulemper med våre handlinger for hver gang et større antall mennesker forstår at de ikke er de eneste intelligente vesener i universet.

Det har alltid forbauset oss at intelligente mennesker blant menneskeheten mener å være de eneste beboerne i dette enorme universet, tatt i betraktning den enorme størrelsen, og den lille planeten din, i møte med billioner av himmellegemer som bebor ditt univers. Dine kunstige satellitter som du sender stjerne-bilder av - hvor stort bare det lokale universet er, og selv da, mener mange det er "svært usannsynlig" at det finnes intelligente vesener andre steder i kosmos. Og vi avstår fra å kommentere en så latterlig kommentar fra en av de mest framstående vitenskapsmenn, av respekt for hva vår eksistens vil bety for din sikkerhet.

Denne typen kommentarer er motivert bare av frykt, av frykt for det ukjente, og er ikke et resultat av godt tenkt og dyp refleksjon. Men skjønnheten i nået, øyeblikket vi alle er i akkurat nå, er at spørsmålet om vår eksistens og det faktum at du alltid har vært fulgt, vil opphøre å være hemmelig i det øyeblikket vi manifesterer våre First Contact.

Faktisk, etter at innflytelsen fra visse anonyme makt-sirkler opphører, vil det være tid som ønsket av deg - og av oss! For sløret av illusjon som har bedratt deg skal forsvinne, slik at vi alle kan starte vår felles reise mot spranget dere vil ta i forbindelse med vesener fra brødre-kongedømmene i menneskeheten.

Er du klar for å møte oss etter frigjøringen din? Da blir du ikke distrahert, fordi det store øyeblikket av endring kunne være ... akkurat nå!

Hilsen fra Alpha Spaceship, dens mannskap og Commander Sohin.

Peace and Love

Les originalen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Lyst på en tur inn i Jorda?

Den indre Jorda - og Sola

THE INNER EARTH AND INNER EARTH SUN
31 January 2011
Channeler:
Soluntra King
by Soluntra King

Den indre Jorda har 25 dimensjoner - i hver av dem er det riker av liv og skaperverk. De vibrerer i høyere frekvenser av lys - og menneskeheten er nå forenet ved 5d-stadiet - det tilsvarer 3d som en gang var. Kroppene er 5d, om ikke enhetlig i lysets matrise helt til 7d. Dette betyr at det er lettere å få tilgang til andre verdener inne i Jorda, og vi er alle multidimensjonelle aspekter som lever i indre verdener av Jorda.

Etter hvert som sløret blir mer gjennomsiktig og vi blir multidimensjonelle og mer åpne for oppkopling til andre dimensjonelle verdener som eksisterer inne i Jorda. Mange av de vesener som lever der, har levd på overflaten som eldgamle sivilisasjoner - som MU. Når Jorda tidligere har skiftet, har de beveget seg over til 3d-tetthet og bebodd høyere dimensjoner, vakre verdener inne i Jorda.

Det er steder på Jorda som er dører til den indre Jorda, noen er kjent som - Mt. Shasta i California, Courthouse Rock i Sedona, Arizona og Nordpolen, som enda ble filmet av admiral Byrd etter andre verdenskrig. Vesener fra den indre Jorda er så glade for den andre sola som nå er her som tegn på det store syklus-skiftet - og den Gylne Tidsalderen - og det indre og det ytre kan nå komme sammen.

I 2001 i Sedona, ble jeg fortalt av vesener fra den indre Jorda. "Vi i den indre Jorda snakker med deg og til hele menneskeheten om hvor lenge vi har blitt ignorert, betvilt eller deres regjeringer har gjort det umulig å bli kjent med oss, etter som det truer deres egen eksistens når vi kommer fra høyere dimensjonelle frekvenser og også har levd i hundreder, noen ganger også tusener av år. Dette er noe av av det som truer deres kontroll og de vil holde menneskeheten i illusjon om døden, forfallet til fødselen og døden som næres på frykt-energien, snarere enn å åpne opp for kjærlighetens energi, fornyelsen og udødeligheten. Vi er i dine øyne udødelig ... udødelighet er ikke en Hollywood-greie om å se bra ut, spunky eller ung, det er å være i live på høyere frekvenser av lys, cellene holder høyere frekvenser og forfaller ikke slik de gjør av å leve i frykt, skyldfølelse, angst og sinne, som dere. Slike følelser holder deg fanget på det astrale planet som næring for de astrale herrer og fortsetter 3d-illusjonens verden. Vi har faktisk eksistert sammen med dere, men i høyere dimensjoner.

Vår verden er ikke overfylt av mennesker, forurenset eller ødelagt som din, siden vi ikke reproduserer oss som kaniner - helt bevisstløst som dere gjør. Vi reproduserer energi i lys og hvis en sjel virkelig er ment å bli født i vår verden, er det gjennom guddommelig kjærlighet og forening og betraktet som en dyrebar gave, ikke som en annen 'munn å mette', en plage eller misforståelse, en gammel tidsalders forsikring, eller for å tilfredsstille en som trenger å gi og motta kjærlighet, for vi ER kjærlighet, og trenger ikke en 'co-dependent', dysfunksjonell verden som din. Den kommer selvsagt til et kritisk punkt med så mange sjeler som ikke er hele, rennende rundt og reproduserer stadig mer og eter alt det Moder Jord produserer og ødelegger landet, skogen, vannet og lufta kun for å holde reproduksjonen og ødeleggelsene oppe, alt totalt unyttig - når du er blitt mer bevisst. Dette gjelder åpenbart ikke for hele menneskeheten, da mange sjeler kommer i kjærlighet og er ønsket er det ikke en dom, bare en erfaring, men erfaringen det er å nå total separasjon og ødeleggelse - før det går tilbake til enhet.

Verdenene er nå kommet sammen og dørene til den indre Jorda er åpnet, sløret er skiftet på grunn av en annen sol i bevisstheten din, ikke-fysisk så klart, alt er her allerede, bare i en annen dimensjon som du nå blir i stand til å entre. Moder Jord som du kaller Gaia, Terra eller Moder Jord, er en levende, pustende energi akkurat som alt liv er på mange nivåer og verdener - hun har alltid støttet deg så du kunne overleve. Nå når du går utover overlevelse og mat, luft og vann, som du likevel har ødelagt i en 3d forståelse, fører hun deg inn i 5d og over der, hvor du møter oss, og ser hvordan du kan sameksistere med henne og alle vesener på en kjærlig, fredfull måte.

Her er vi for å bistå i denne prosessen og gledesfylt er det nok av dere å lytte og våkne til høyere dimensjoners aspekter av dere sjøl, som altså er oss, så det er ingen separasjon. Vi vil vise dere hvordan det er å få tilgang til 3d verdener mer fullstendig av deg sjøl og gi deg noen historier av aspektene av deg som sameksisterer i parallelle stråler av lys, dine hologrammer som du har skapt - guddinne / gud som du er."


Her er originalen:

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

SaLuSa fra Sirius

SaLuSa 31-Januar-2011
Channeler: Mike Quinsey


Forandringer kan ikke komme uten bevegelser av energi, som blir til kraftige tankeformer, som når de er på et visst nivå vil påvirke folkets energier med det formål å bli omdannet. Det er som om det plutselig skjer et sammenfall av sinn som tenker likt, med drivkraften til å manifestere det de tenker.

Det er det som skjer i verden nå, og uroen har nådd epidemiske proporsjoner og viser reaksjonen til de som ikke har blitt behandlet i samsvar med deres rettigheter. Noen ganger, beklageligvis, er det ikke før saker når et eksplosivt nivå og resulterer i voldelige demonstrasjoner, at myndighetene ser seg nødt til å anerkjenne folkets vilje.

Hvis ekte demokrati eksisterer uten korrupsjon, kan endringer skje på fredelig vis ved valg. Å bruke brutal makt mot folket vil ikke løse problemene, i beste fall bare utsette dem. Det dere kan se er hvordan de nye energiene arbeider når - de rister opp fundamentet der lyset mangler.

Det er å håpe, at de vestlige landene lar freden senke seg og at nye politiske avtaler avgjøres av folk med riktig energi og ærlighet til å lede folket inn i en ny æra av fred.

Vi har aldri sett gjennom fingrene med vold av noe slag, det gjelder også den barbariske praksisen som er vedtatt som lovlig straff. Vold av en hvilken som helst sort - avler mer vold, mens kjærlighet som ikke på noen måte er stormfull, glir stille inn i alle andre energier og løfter dem til høye nivåer.

Det er svaret på så mange problemer, men noen mennesker synes det er vanskelig å uttrykke sin kjærlighet. Noen ganger er det fordi de har blitt vist lite kjærlighet i den mest formbare alderen. Det kommer også av avvisning og frykten for gjentakelser, men alle sjeler har potensiale til å uttrykke godhet. Når bevisstheten vokser blir det en helt naturlig del av livet og er lett å bruke til daglig.

Ekte kjærlighet ber ikke om gjengjeld, men blir som regel godt mottatt - likt tiltrekker likt. Det er svaret på hvorfor du gir folk gode følelser, uten å tråkke på deres frie vilje. I den tida vi har nå, er det en enormt stor og vidunderlig tankeform som beveger seg rundt Jorda. Den representerer Universell Kjærlighet som krever fred og godvilje, for å avslutte de 'mørke' Ene sine herjinger. Denne energien er så rabiat at den ikke kan fornektes lenger.

Så du ser, Kjære Ene, at når du sender ut kjærlighet og lys er det ikke bortkastet eller ineffektivt, men det vokser i styrke inntil det ønskede resultatet er der. På denne måten blir det du sender ut sendt tidoblet tilbake, etter som det tiltrekker seg mer energi fra energien utenfor Jorda. Hver av dere som gjør dette er med på å bygge den nye Jorda som allerede er formet, sjøl om dere ikke er klar over det.

Ut av asken stiger Phoenix med alle løfter om en Gyllen Tidsalder, og vi er her for å vise vei og å hjelpe dere fram til suksess. Hvorfor skulle vi ellers være med dere i så stort antall med mindre det var et mål som skulle oppnås? Vi har deres interesser i hjerte og forbereder veien, slik at kvantespranget ut av dualitetens syklus kan skje så smertefritt som mulig.

Endringene kan i sin natur være ubehagelig og urovekkende, men vi vil avslutte dem så snart det er mulig. Det er riktig at alt ikke har gått etter vårt syn, men dere skal ikke tape noe. Det er ikke bare den Galaktiske Føderasjonen som har dere som hovedinteresse, sjøl om vi vil spille en større rolle i deres liv ved å komme åpent til dere.

Det er horder av englevesener også tilstede, og dere kan være klar over at de også har vist seg oftere i det siste. Mestere har også kommet nærmere, og noen av dem som St. Germain, vil spille en framtredende rolle i innspurten av Oppstigningen. De dere kjenner kommer tilbake for å guide dere til de nye områdene - det setter punktum for det dere bestemte for evigheter siden, at dere skulle gjøre.

Alltid når du føler tvil og usikkerhet, tenk på hvor mange høyere vesener som er med deg og kall på dem når du trenger hjelp. Den mest fantastiske tida lokker, og hvis du ønsker det vil du være blant dem som løftes opp i slutten av denne syklusen. Lev livet som en som går inn i et nytt bevissthets-nivå, gi slipp på gamle måter som ikke passer med dine ambisjoner. Ikke bekymre deg for andre rundt deg som fortsatt holder taket i lavere vibrasjoner - de ikke greier å gi slipp på.

Det dere ser av grovhet på Jorda, kommer av mangel på respekt for hverandre og er et resultat av en gradvis forvitring av omsorg og kjærlighet for andre. Når dere nå har et ønske om å bringe inn skjønnhet og harmoni - vil de lavere vibrasjonene ristes av. Dere vurderer kontinuerlig hvilken tilnærming og holdning som ses på som normalt og akseptabelt, men når dere blir mer kresne så forkaster dere det som ikke harmonerer med dere.

Resultatet er at vibrasjonene fortløpende stiger, og det kjennes som riktig - det blir en stor del av livet. Du vil se at massemediene som TV og filmer bruker uforholdsmessig mye tid på å dvele rundt kriminalitet og krig - inntil slike energier ikke trengs mer. Det er hvordan de 'mørke' Ene absorberes i de nye vibrasjonene dine uten at det sjokkerer eller gjør deg syk - du kommer ikke til å miste din sans for riktig eller galt.

I lang tid har lærerne enten inkarnert eller ved kanalisering prøvd å finne ut hva som trengs for å heve bevisstheten deres. De har introdusert dere for Universell Kjærlighet og den Sanne hensikten med livet, og advart dere om lavere energier som åler seg opp på dere når dere er uforberedt. Dere har blitt hjulpet til å forstå den sanne natur og potensiale til å bli guder som dere er. De som har tatt hensyn til høyere undervisning, har etter hvert forstått at all kunnskap er i det indre og har startet sin egen reise Home. Veiledning er helt akseptabelt, og hvis dere har anerkjent de intuitive kreftene vil dere sjelden gå dere vill, men om dere så gjorde, ville dere nok raskt finne veien tilbake til Lyset igjen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius, og forstår dine problemer. Jeg ber deg ha tillit til egen evne til å ri stormen av og vite at alt vil ende godt - slik du har blitt ledet til å forstå. Måtte dere bli velsignet med ekte forståelse og kunnskap.

Takk SaLuSa
Mike Quinsey


Les originalen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

søndag 30. januar 2011

Send kjærlighet til verden

Montague Keen:
Channeller: Veronica Montague Keen
January 30, 2011


Uroen i verden er et resultat av folkets oppvåkning fra korrupsjon og undertrykking. Når bevisstheten øker, ser dere klarere at verden er et fengsel, med de 'mørke' som fangevoktere. Folket hever seg opp og blir fri.

Velsigne maten dere spiser, og be om at den renses slik at dere kun mottar det gode. Det samme med vannet som har blitt tilsatt alle slags kjemikalier, be om at de forsvinner ut av kroppen. Be også om at chemtrails fjernes før de kommer inn i lungene.

Dette er krig og dere angripes gjennom maten og luften dere puster inn. Forstå at dere blir angrepet på alle plan, og det er opp til dere å respektere den dere er - be om beskyttelse.

Vær interessert i det som er oppløftende, det vil øke bevisstheten. Samles for å dele mat og latter når det er mulig, det er motvekt mot frykten som stadig spres. Frykt er en kontrollmekanisme som brukes intensivt, det hjelper å tenke vennlige tanker og å sende kjærlighet til verden.

Pengevesenet som har slavebundet dere, blir avslørt som det mest korrupte tiltaket mot menneskeheten. Det er bare et djevelsk sinnelag som kan pønske ut en så slu plan. Det vil ikke bli vist noen nåde fra dem som har vært i fangenskap så lenge, de korrupte blir tvunget til å møte ødeleggelsene de har forårsaket.

Det er slett ikke bare mørke, for igjen vil dere møte skjønnheten på Jorda, samt at dere også får møte venner fra andre planeter. Dette er den store planen i aksjon, som hver og en av dere valgte å ta del i. Prøv å se framover, gå gjennom dagene med ære og verdighet intakt. Dette er den største overgangen Jorda noen gang har opplevd.

Les det hele her:
http://lightworkers.org/channeling/123746/montague-keen-january-30-2011

Fasaden faller fort ...

"A GRAND UNRAVELING"
Kanalisert av Daniel Jacob


Nå blir det en tid med energetiske avsløringer på planeten. Det er ikke lenger snakk om fortynning av veven, men snart rives mye av personligheten bort og det som en gang eksisterte, strykes ut. Om det ikke skjer for alle i første omgang, så skjer det når tida er der.

Fasaden som har eksistert, ble påsatt for å oppfylle sjelekontrakter og spesielle oppgaver du valgte å utføre lenge før du entret formens verden. Om du leser denne meldingen, er det nok sannsynlig at tida for å avslutte det pågående spillet nærmer seg - og et nytt spill er på 'føttene'.

Vær klar. Vær villig til å hoppe ombord når toget kommer. Om det betyr å sette ned farten litt for en annen 3d kontekst, eller å øke tempoet for å komme hurtig gjennom 4d og utover, så er all timing perfekt, ingen skam, ingen tvil eller også stolthet. Fra nå ledes alt med kjærlig hånd, av Enhetens skytsengel. Tro oss, kjære Ene, du ville ikke ønske noen annen reise enn din egen! Hver reise er personlig og høyt verdsatt når den er fullt ut opplevd og forstått.

Fiskenes Tidsalder fokuserer på disiplin og sjøloppofring, og i løpet av den tida er du enten blitt "Fishers of Men", eller du er blitt fanget i et 'system' som regulerer tanke og handling. Den som fortsatt velger å leve innenfor slike rammer, gjør det. Den som velger en tidsportal og spole framover i Vannmannens Tidsalder, gjør det. I denne sammenhengen er den planetariske Vannbæreren opptatt med å få ut alt som har vært innestengt så lenge. Fangene 'settes fri'. Det er mange andre astrologiske tidsaldere hvor portalene står åpne. Det er virkelig spørsmål om valg nå.

Ingen av de nevnte preferansene er 'riktig' eller 'gal'. De er bare annerledes. Og dere som er 'Brofolket', går mellom verdener - er vitner til å 'le grand' forskjell! Faktisk, bærer dere rester av alt dypt i det individuelle og planetariske hjertet.

Se her: http://www.reconnections.net/a_grand_unraveling.htm

Fest setebeltene

Hatonn, GFL
Channeler: Snapdragon Tracy
January-29-2011Nå melder Hatonn at vi er på randen av en stor begivenhet, fordi Lyset nå har nådd et nytt nivå her. De store utenomjordiske fenomener som har skjedd i det siste, har skyndet på utviklingen og oppvåkningen for mange. Lyset forankres stadig mer, og brer seg utover i massebevisstheten. Sjøl om Lysets skygger har gjort klossete og desperate forsøk på å holde skansene, så nærmer vi oss nå det vi har arbeidet for i mange liv og eksistenser. Nå er vi endelig der hvor vi går inn for landing - vi blir bedt om å 'Buckle your seatbelts'.


Les her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

lørdag 29. januar 2011

Globale endringer til det bedre ...

Are you ready for changes next year?
http://joyandclarity.blogspot.com/2010/10/yearly-forecast.html
Alexandra Mahlimay and Dan Bennack*Pluto i Steinbukken viser at det blir slutt på maktmisbruk, og alt som ikke tjener det felles beste.
*Uranus går inn i Væren, og det forteller at mye nytt kommer til å ta plass.
*Jupiter følger etter og fyller opp med entusiasme.
*Saturn i Vekten fremmer sosial ansvarlighet, rettferdighet, likhet og forpliktelser til rettferdighet.
*Neptun går inn i Fiskene og bringer økt åndelig bevissthet, medfølelse og tilgivelse.

Regjeringer og institusjoner vil fortsette å merke virkningen av Pluto i Steinbukken. Denne ofte hensynsløse utøveren av forvandling er en krevende reformator i bank- kreditt-, penge- og valuta-systemet.

Uranus går inn i Væren, noe som bærer bud om overraskende, fornyende og spenstige løsninger på globale utfordringer. Jupiter følger opp Uranus med mye håpefull optimisme.

Sjøl med den planetariske velsigneren Jupiter, er det også potensiale for aggressive handlinger, krigføring og opprør med denne Vær-aktiveringa av Uranus.

Hva vil motvekten være til denne trusselen? Det sannsynlige vil være det jevne nærværet av Saturn i Vekten.

Saturn bringer visdom til alt som skjer. Fordi det er opphøyet i Vekten har det med rettferdighet, dialog og diplomati å gjøre først og fremst.

Neptun går inn i et 14 års opphold i Fiskene i 2011, noe som borger for menneskehetens største mulighet for varig fred og global, åndelig oppvåkning.

Men ikke forvente øyeblikkelige resultater. Neptun arbeider på mystisk vis. Likevel, med støtte fra asteroiden, Chiron, også i Fiskene, blir det toleranse og healing.


Les her: http://joyandclarity.blogspot.com/2010/10/yearly-forecast.html

Fred!

Feeling at Peace Within Ourselves
29 January 2011
Channeler: white tara
http://lightworkers.org/channeling/123655/feeling-peace-within-ourselvesDette er en hilsen fra White Tara, om erfaringer og endringer i bevisstheten vi går igjennom hver dag. Det kan oppleves ganske forvirrende til tider ikke å vite hva det betyr, så her er en forklaring som sikkert kan dempe forvirringen noe. Det er mange opp- og nedturer i denne prosessen, slik at det ikke er like enkelt alltid å vite hvordan å forholde seg.

Det handler om at vi skal gi slipp på gamle følelser, for å bringe inn ny bevissthet. Mange dårlige minner gir seg til kjenne og må opplyses om at det som skjedde - ikke kan endres. En av de eteriske kroppene som er svært nær den fysiske, er den emosjonelle. Alle blir konfrontert med gamle traumer og skader fra tidligere, noen kan til og med huske fødselen de gikk igjennom.

Den emosjonelle kroppen må renses for alt som er lagret av negative energier, sinne, fortvilelse, sjalusi osv., og nytt lys - ny bevissthet - må fylles på. Dette kan sammenliknes med loftet i et hus hvor minner er lagret, som sjelden får en vårrengjøring. Det handler om energier som er lagret i nivåer i kroppen, og som gir forvirrende 'berg og dalbane'-effekt. De fleste elsker å føle seg på topp alltid, og nyte et bekymringsløst liv.

Mange vidunderlige åndelige opplevelser og oppvåkninger skjer på høyere bevissthets-nivå, men fortsatt må vi ta turen til Jorda for å jorde oss så lenge det er nødvendig med de høyere tilstandene. Alle oppvåknings-fasettene er nøye utformet, ikke bare av det høyere selvet, men også av de opplyste vesener som har valgt å hjelpe oss ved å være her eterisk å følge med.

Det er nøye tillaget det vi går igjennom, det er 'skreddersydd' for hver enkelt sjel. Vær tålmodig med deg sjøl når du våkner om morgenen, til du finner ut at du er på fast grunn. Det er enten mer oppklaring som skal gjøres, eller emosjonell utsortering eller kan hende har du nådd et punkt hvor du trenger å gå 'ned' igjen for mer jording.

Når du er på fast grunn igjen, ikke føl deg nedslått, du har fortsatt et liv å leve, og ved å bringe den nye energetiske tilstanden tilbake til Moder Jord, integrerer hun energiene som en del av sin egen oppstigning. Det er en godt planlagt prosess. Du er aldri alene - du er godt passet på. Du kan gi deg dette som næring hver dag, og minne deg sjøl om at du er inderlig elsket av de åndelige hjelperne rundt deg - alltid.

Les alt her: http://lightworkers.org/channeling/123655/feeling-peace-within-ourselves

fredag 28. januar 2011

Manifestasjon

Ascending the Realm of Manifestation
Channeler: Celestial Convergence Community
Januar 2011


Nå kan du glemme alt det du vet om hva som er mulig, og ikke mulig. Åpne opp for dette "Master I Don't Know Knowingness." En følelse består av to polariserte, ikke-koplete følelser. I; all virkelighet inneholder skaperens guddommelige gnist, og II; du er såvidt begynt å huske hvem du er. I denne situasjonen trenger du ikke bevisst å vite hva du er i stand til, hva som er mulig, og hva sammensetningen av et multidimensjonalt univers er. Du vet bare at du er ett med alt du bevisst vet om, og at du er ett med en hel del du ikke kjenner til. På denne måten kan du få støtte fra Tomrommet, det Store Mysteriet, gravitasjon mot det - snarere enn bort fra det. Historien fortsetter ...

Les her: http://lightworkers.org/channeling/123575/ascending-realm-manifestation

Namaste!
Pleaidian Masters of Light & Sirian High Councils of Light

Klokka slår snart tolv ...

Den Galaktiske Føderasjonen
SaLuSa - Kanal: Mike Quinsey


Midnatts-timen nærmer seg, sier SaLuSa. Nå er flere blitt mer sensitive og merker bedre alle forskjeller i det nye, og dette er noe som øker våre telepatiske evner. Der ord er utilstrekkelige, kan vi nå føle hva budskapet er. En generell indikasjon på økt bevissthet, er en indre ro som mange nå kjenner. Det ytre livet forsvinner litt hver dag, og det er lettere å være sentrert over lengre tid. Før dette året er omme, vi du se store forandringer.

Avsløringene dere venter på er rett rundt hjørnet nå. Det vil bli utarbeidet nye planer for det økonomiske systemet, for å unngå en gjentakelse av den siste kollapsen. Bankene skal nå være ansvarlige overfor folket, og gambling vil aldri mer bli godtatt. Pengene skal ha reell verdi, spekulasjonene i markedet kommer til å opphøre helt. De viktigste endringene vil være i forbindelse med fordeling av rikdom slik at alle kommer heldig ut, det skal ikke være noe skille mellom fattige og rike lenger.

Det virker helt ekstraordinært at så mye må ordnes i din verden. Du har i årtusener blitt direkte geleidet inn i dagens situasjon, og nesten nådd det kritiske punktet hvor en snuoperasjon ikke lenger var mulig - kanten av stupet var eneste alternativ. Den friheten vi lover deg, kan du få oppleve ganske snart.

Din rolle er å ha en beroligende effekt på omverdenen, og gjøre ditt beste for å eliminere frykt. Anunnaki har ikke oppnådd sine mål med å ta kontroll over verden. Det skal ryddes opp i de kaotiske forholdene, og fred skal bli erklært ved stans av alle krigsvåpen. Det feier en bølge av kjærlighet og glede over verden, og barrierene mellom folk viskes ut. De fleste søker de samme verdiene i livet, og med gjenvunnet frihet kommer suksessen.

Nesten hver dag et eller annet sted i verden skjer det nye avsløringer, og sannheten blir kjent. Energier som ikke arbeider for det felles gode, vil forsvinne og bli erstattet av ønsket om åpenhet og ærlighet. Et nytt tankemønster vil sikre at ærlighet blir en livsstil. Og det beste av alt - dette kan starte idag!

Den Galaktiske Føderasjonen forstår hva det gjelder, og vil gjøre alt så enkelt og lett som mulig. Til slutt vil vi arbeide sammen i felles prosjekter, og vil da dele våre erfaringer med deg. Du kommer til å avansere ganske raskt, og som vi har sagt - det blir spennende og interessante tider. Det kan virke langt unna i øyeblikket, men det vil overraske stort hvor fort det endrer seg. De som velger en annen sti enn oppvåkning, vil ikke ha noen interesse for det vi kommer med.

Alt er frivillig og alt er tillatt - alle skal gjøre som de vil uten innblanding fra noen. Vær forsiktig med hva du ønsker fordi manifesteringene skjer hurtig, og ikke alltid er utfallet like velkomment. Gjør mot andre det du ønsker for eget vedkommende, og alt vil gå fint.


Jeg er SaLuSa fra Sirius.

Takk til SaLuSa
Mike Quinsey
Den Galaktiske Føderasjonen

Les alt her: http://lightworkers.org/channeling/123592/salusa-28-january-2011

Ut med Anunnaki!

Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy


Selamat Balik! Vi kommer for å diskutere de hemmelige hendelser som var ment å endre verden for lenge siden, men ble til en langsom prosess. Det skyldes i stor grad de mørkes valg, og at de med alle midler forpurret alt. De er meget klar over hvilke konsekvenser deres nådeløse intriger har ført dem opp i. De er nødt til å tre til side fra sine maktposisjoner i å fortsette å forstyrre framgangen på Jorda. Nye regimer etableres som skal bringe inn universell suverenitet og frihet fra slaveriet som ble vedtatt av tidligere sjefer, Anunnaki. Det er tid for sannheten nå og å avslutte alle løgner som har vært 'modus operandi' de siste 13 000 åra.

Les resten her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

torsdag 27. januar 2011

Å skape framover - ikke baklengs

A message from The Star Elders channeled by Aluna Joy Yaxk'in

The Evolution of Manifesting Forward The Order of the Unified Heart!


Foretille deg at vi sitter i et Mayatempel. Mayaene har et ord som bokstaveres slik; Zuvuya. Det betyr, for å forstå noe helt, må vi se det i retro. Star Elders trekker denne ideen enda lenger, og sier at vi må se det i et sfærisk perspektiv, eller fra et
fler-dimensjonalt perspektiv samtidig, for å forstå det fullstendig. Star Elders mener at Menneskeheten og Jorda, i realiteten,
opererer med en kosmisk Zuvuya. Vi har levd og skapt baklengs, noe som kan gi en ubehagelig følelse av at livet ikke er riktig av og til. Vi opplever det ikke som Home - det skaper ingen mening.

Fordi vi har skapt verden baklengs, vil virkeligheten manifestere seg som ute av balanse og skaper alt fra krig, forurensning, negativt ego, sykdom, aldring, atskilthet og dualitet ... kanskje til og med død! Universet har gått igjennom en prosess hvor virkeligheten er blitt snudd opp ned. Vi er i ferd med å bli dreid tilbake og ført inn på sporet igjen.

Når energien skifter, er den ustabil. Vi er på slutten av en stor syklus, eller fire sykler på 26 000 år hver. Det vi fortsetter med i det neste er å legge grunnlaget for den nye verden. Vi skal synkroniseres i hjerte-enhet i vår nye realitet. Den gamle verden absorberes av den nye, akkurat som et lite lys som 'spiser' opp mørke i et rom. Vi går inn i total nøytralitet, der også dualiteten blir forvandlet på samme måten. Samtidig som dualiteten forsvinner, taper vi også evnen til å sammenlikne, og dermed forsvinner all definisjon. Definisjoner begrenser og atskiller alt og alle. Nå har vi avsluttet den stadige begrensningen i utviklinga. Vi tar en Zuvuya, vi skaper 'Order of the Unified Heart'.

Vi er forfedrene til framtida. Vi etterlater oss arven som vil følge framover i 26 000 år fra nå. Det vi forankrer i den nye verden er det den framtidige menneskeheten skal arbeide med. Det er grunnsteinen deres. Star Elders sier at det ikke vil bli et hardt arbeid for de som tar over, fordi vi nå skaper fra hjertet. Vi lever i flyten i universet, som allerede er i oss. Det blir som å padle ned elva med årer, framfor å forsøke å komme oss motstrøms uten årer. Når dualiteten er over vil vi forstå livet som frekvens, i stedet for som 'skrevet i stein'. Vi måtte leve livet ved sammenlikning, for i det hele tatt å forstå noe av det. Det var måten å oveleve på, når vi skapte baklengs. Nå skaper vi framover og trenger ikke evnen til å sammenlikne.

Det var og er vår oppgave som eldgamle stjerner å vekke opp denne planeten, bit for bit, og befolke den. Vi brakte den tilbake til livet og vi hevet dens vibrasjon. Vi kom for å hjelpe alt liv til å bli synkronisert, slik våre hjerter er det. Nå er det tid for å synkronisere planeten Jorda, med alle de andre planetene. Årsaken til at vi ikke har vært istand til å oppfatte livet på de andre planetene, er fordi vi har vært ute av synkronitet med dem og resten av universet.

Les den originale kanaliseringen da det gir ytterligere innblikk i evolusjonens finesser:
http://spiritlibrary.com/messages
Center of the Sun > The Evolution of Manifesting Forward The Order of the Unified Heart!

Den siste Olje ... ?

Cannaler: Navajo
27. januar 2011


Everything and everyone has their part to play, even, maybe especially the Dark Lords!

Matt Simmons, Oil & Energy Specialist, was assassinated in his home for telling the truth about the Gulf of Mexico. From the moment of the Gulf Oil “spill” back in April of 2010. Matt Simmons went on record as saying the “spill” was a total hoax, a lie, a fabrication made up by BP and upheld by the shadow government of the United States. He could see from the video and evidence being presented on the television that something much more disastrous had occurred. The oil spill, in fact, is not a “spill” at all, but a gusher, a volcano of oil from another well that blew out for over a mile and has never stopped spewing oil into the Gulf of Mexico. Never! Not to this day in January 2011.


Les hele artikkelen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Vårt hellige øyeblikk ...

27 januar 2011
Kanal: Navajo

"Når fuglene faller fra himmelen og dyrene dør, skal en ny stamme av mennesker komme til Jorden fra mange farger, klasser, trosbekjennelser, som ved sine handlinger og gjerninger skal gjøre Jorden grønn igjen. De vil bli kjent som krigere i Rainbow. "~ Hopi profeti

onsdag 26. januar 2011

På nye stier ...

En stemme sier: "Det er ikke det du vet, det er det du kjenner."
Jeg tenker: Men å sette ord på det jeg kjenner, er ikke så lett.

Stemmen: "Når du forteller noen hva du kjenner, da er ordene der."
Jeg tenker: Hvis jeg skal kjenne 'noe', men ikke smerte - da er det vanskeligere.

Stemmen: "Er det?"
Jeg tenker: Ja, jeg synes det.

Stemmen: "Du ser meg som et blankt ark nå, hva tror du jeg sier?"
(det ligger et blankt ark foran meg, og jeg sitter med en blyant i hånden)
Jeg tenker: Åh - det kan være så mye ...

Stemmen: "La det 'mye' flyte en stund, så forsvinner mange av dem."

Etter en stund 'ser' jeg:
Det er to personer som sitter overfor hverandre og snakker. "Den ene sier; vet du hva ... !" Den andre sier; "Neeei ... ?"

Så følger samtalen slik den forløp. Jeg kaller partene; A og B

A: Idag gikk jeg i mine egne tanker på en sti - i det fri ..., så hørte jeg en stemme som sa ;

B: "Neimen er det du ... ?" "Hva vil du ... ?"
A: "Jeg bare går her, vil egentlig ikke noe."

B: "Sikkert ...?"
A: Ja.
B: "Tenk!"

A: "Og så forsto jeg, at jeg ville nok noe annet i tillegg til bare å gå der. Jeg ville ut i det fri, kjenne roen, kjenne den stille susen som nesten var for svak til å oppfattes. Jeg ville høre fuglekvitter, en bekk som sildret, kjenne varmen i luften, vite at jeg gikk og hadde det behagelig, at jeg slappet av, at det var som en hvilken som helst annen nytelse - ensom, men den aller beste. Kroppen rørte seg, musklene rørte seg, blodet rørte seg, tankene rørte seg, armer, bein, hode - alle lemmer rørte på seg. Alt var fryd."

B: "Er dette 'ikke noe' ... !?"
A: "Nei - Jooo ..., det er mye og det aller beste av det aller meste. Jeg tar tilbake hva jeg sa om ingen vilje om noe, at "jeg bare går her." Det var ikke slik egentlig, jeg gikk jo der og opplevde."

B: "Slik er det. Du tror det du trodde i ditt liv som nå er slutt. Nå er du HER. Du er i et annet og helt nytt liv - du må se på dette ut fra en helt annen 'kodeks' - for å bruke et ord fra din gamle verden. Du går ikke på 'gjengrodde stier' - du går på helt nye nå - alt er nytt rundt deg, men det er bare du som kan oppfatte det og formidle det. Ingen andre. Bare du som formidler for alle (dette henspeiler på det A. ser, opplever og hører, mener jeg.) Det er bare én stemme, og det er dén som snakker nå."

Lyset bryter igjennom ...

SaLuSa fra Sirius 26-January-2011
Channeler: Mike Quinsey


"The world is in two phases and one is outgoing as the old paradigm breaks up and can no longer hold the people in bondage. The incoming phase is helping the shift to occur, as it establishes the new paradigm that is shaping your immediate future. It causes confusion and chaos as many people cling to the old ways, having little or no concept of what the future holds. Yet when the opportunity arises to bring out the truth, it will gradually be accepted and the people of the world will become united. Of course some will not change their beliefs, and will leave the world without having any desire to be part of Ascension. Almost every day you are learning of more revelations regarding the ways in which you have been deceived, and that brings out a burning desire to move out of these times. The basis for such changes requires a legal framework, and the support of those who are keen to help mankind. That is where we will come in and both help and protect those who will lead the campaigns for change. There is a need to restore your sovereignty, and provide laws that will ensure it is done."


Les resten av originalen her:

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Evolusjonen raser videre ...

Oppdatering fra den Galaktiske Føderasjonen av Lys og Åndelig Hierarki
Sheldan Nidle og PAO


Akkurat nå er det en banebrytende utvikling som skjer rundt om på planeten, sier Sheldan Nidle, og hilser oss med Selamat Jarin!

En rekke møter i det siste, har gjort at Føderasjonen stadig rykker nærmere en avsløring av det de ønsker å avsløre, og som også vi ser fram til blir avslørt. Vi har snart ikke flere reserver av tålmodighet å øse av, så det skal bli helt vidunderlig den dagen åpenbaringen skjer. Det er så mye som venter på å komme til vår innsikt - også hvem vi sjøl er. Vi forstår allerede at vi ikke er den vi bare for noen år siden trodde vi var, men derfra til å være sikre på hvordan det egentlig forholder seg - er et langt sprang.

Så over til det som snart vil vise seg ved hjelp av våre venner fra Føderasjonen. Møtevirksomheten har vist stor framgang og større velvillighet fra de mørke, som er den harde nøtta i dette tilfellet. I mellomtida har det skjedd globale endringene som også hjelper til i riktig retning, sett fra Føderasjonens synspunkt. Den siste hindringen er i ferd med å bli løst - det er allerede enighet om hvor og når strek skal settes for forhandlingene. Det er mye som må synkroniseres, og store forsinkelser underveis har fløyket dette til noe. Nå forstår imidlertid Føderasjonens motparter at deres framtidige sikkerhet står på spill, og det har gjort dem mer velvillig innstilt. Det er flere av deres representanter som har fått avskjed på grått papir i det siste.

En rekke nasjoner har blitt holdt nede så de ikke skulle få anledning til å utvikle nye, levedyktige banksystemer. Dette er nå i endring takket være store anstrengelser fra Føderasjonen, og det gamle systemet er snart over. Et enormt globalt kaos er dermed avverget.

Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Be One! Og Be i Joy!)

Les den spennende artikkelen her: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Vulkanutbrudd her ...?

Forskere spår at verdens største vulkan, i en av Amerikas mest populære nasjonalparker har vist tegn til gryende utbrudd - og det tidligere enn antatt. Yellowstone National Park har hatt utbrudd tre ganger de siste 2 millioner år - forskerne overvåker nå det som sies å kan bli et utbrudd i vår tid.

Les her: http://www.earthchangesmedia.com

tirsdag 25. januar 2011

Krigen om WikiLeaks

Noen avsløringer fra WikiLeaks og noen 'mørke politiske kroker', og vips så har vi bildet på det vestens politikere er mest opptatt av for tida - fange kilden til avsløringene om de samme politikernes hverdag, og bure han inne på livstid.

Carl Bildt og Barack Obama får stå som representanter for de som bruker sin politiske hverdag til å slå et slag for 'de mørke kroker'. Politikernes engasjement går ut over WikiLeaks' leder, Julian Assange.

Les dette intervjuet: http://www.johnpilger.com/
The war on WikiLeaks: A John Pilger investigation and interview with Julian Assange - 13 January 2011


Her er noen korte 'glimt' fra innholdet:

"This record-straightening is crucial because it describes the perfidious behaviour of the Swedish authorities – a bizarre sequence confirmed to me by other journalists in Stockholm and by Assange’s Swedish lawyer, Bjorn Hurtig. Not only that; Burke catalogued the unforeseen danger Assange faces should he be extradited to Sweden. “Documents released by Wikileaks since Assange moved to England,” he wrote, “clearly indicate that Sweden has consistently submitted to pressure from the United States in matters relating to civil rights. There is ample reason for concern that if Assange were to be taken into custody by Swedish authorities, he could be turned over to the United States without due consideration of his legal rights.”"


"The cable reveals how foreign policy is largely controlled by Carl Bildt, the current foreign minister, whose career has been based on a loyalty to the United States that goes back to the Vietnam war when he attacked Swedish public television for broadcasting evidence that the US was bombing civilian targets. Bildt played a leading role in the Committee for the Liberation of Iraq, a lobby group with close ties to the White House of George W. Bush, the CIA and the far right of the Republican Party."


"For example, in December 2001, with the “war on terror” under way, the Swedish government abruptly revoked the political refugee status of two Egyptians, Ahmed Agiza and Mohammed al-Zari. They were handed to a CIA kidnap squad at Stockholm airport and “rendered” to Egypt, where they were tortured. When the Swedish Ombudsman for Justice investigated and found that their human rights had been “seriously violated”, it was too late."


“Government whistleblowers”, said Barack Obama, running for president in 2008, “are part of a healthy democracy and must be protected from reprisal.” Obama has since pursued and prosecuted more whistleblowers than any other president in American history."


"The great American playwright Arthur Miller wrote: “The thought that the state… is punishing so many innocent people is intolerable. And so the evidence has to be internally denied.” What WikiLeaks has given us is truth, including rare and precious insight into how and why so many innocent people have suffered in reigns of terror disguised as wars, and executed in our name; and how the United States has secretly and wantonly intervened in democratic governments from Latin America to its most loyal ally in Britain."

Vertikal virkelighet

Når vi nå går over i 5d - den nye virkeligheten, må vi tenke vertikalt. Vi forlater den horisontale en-dimensjonale tankegangen og inntar den vertikale fler-dimensjonale tankegangen, hvor alt er mulig. Øyeblikkelig manifestering. Det vi ikke vil ha inn i livet vårt nå, er det best å ikke tenke på, fordi det kan manifesteres øyeblikkelig.

I 3d var det ubalanse mellom høyre og venstre side, feminin og maskulin. Den maskuline energien hadde forrang. Den venstre, maskuline hadde sitt utgangspunkt i hodet, sinnet, dualiteten, og handlet ut fra det. Horisontalt, en-dimensjonalt. i 3d er det viktig å 'gjøre' for å skape.

I 5d har den feminine energien forrang. Den har sitt utgangspunkt i sentrum, hjertet, enheten, og føler seg fram til hva som er riktig, og så handler den deretter. I 5d er det balanse mellom den feminine og den maskuline energien. De arbeider vertikalt, gjennom alle dimensjonene. I 5d er det viktig å 'føle' for å skape, vi tar kontakt med den høyere bevisstheten og 'bestiller' det vi vil ha.

Energien i 5d er veldig høy-frekvent i forhold til det vi er vant med. Har vi det litt for travelt, eller er ubetenksom på noe vis - kan det uventede skje. Energien virvler oss rundt og rundt. Trylleformelen er ikke panikk nå, men ro og harmoni. Greier vi dette, kan utsiktene være eventyrlige.

mandag 24. januar 2011

Hvor foregår det egentlig ?

Channeler: Crystalai
POLE SHIFT INTO THE MIND OF GOD
http://lightworkers.org/channeling/123332/crystalai-pole-shift-mind-god


I denne artikkelen kan du lese om polskiftet, og få et mer realistisk bilde av hva det egentlig handler om. Det skjer altså inne i kroppen din - verden (det ytre) er bare et (fortolket) gjenskinn av det indre.

SaLuSa fra Sirius hilser dere!

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel
Mike Quinsey og SaLuSa fra Sirius
Den Galaktiske Føderasjonen


Kortfattet resymé av SaLuSa sin melding idag 24. 01. 2011. Gå inn og les originalen, da det gir et fyldigere bilde.
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


De mørke har nå fått 'skriften på veggen', sier SaLuSa, de føler at de ikke har kontroll lenger. Nå er det de som er under beleiring, og lenger ikke vet hva som skjer. De ønsker å 'trykke på knappen', men finner den ikke! Å overgi seg ligger liksom ikke til deres natur, men de kan se det som eneste utveg.

En gang var dere alle høye og mektige sjeler, som tok utfordringen og falt gjennom dimensjonene for å lære dualiteten å kjenne. Vissheten om at dere aldri ble glemt, var god å ha med. Nå beviser alt rundt dere, at lyset returnerer til Jorda. Det er tida da deres sanne jeg kommer tilbake til dere. Det var avtalen på forhånd. Ordtaket 'søk og du skal finne' er mer sant enn noensinne. Den som vil, kommer ikke til å mislykkes.

Vi strekker ut vår hjelp til dere, sjøl om det mest foregår fra våre fartøyer som er innhyllet i usynlighet. Vi har blitt beskutt mange ganger, men det er ingen fare - vi har teknologi langt over din fatteevne. Vanligvis nærmer vi oss gjennom diplomati og fredelige tilnærming - det er noe dere må lære dere.

Som sivilisasjon er vegen ennå lang for dere. Det vil dog bli oppnådd, stol på det. Erfaringa med å være i dualitet, gir dere en gyllen mulighet for å få fart på oppvåkninga. Etter hvert går alt mye lettere.

Er du i stand til bare å se det positive, kan dette året bli en fantastisk tid full av spenning. Svar på alle dine utfordringer venter kun på å bli oppdaget. Du skal få se en helt annerledes slutt på dette året, enn starten var. Det som kan karakteriseres som utfordringer, blir bare synlige i korte sekvenser.

Jorda kan riste og brumme, men vi vil ta oss av eventuelle påvirkninger på omgivelsene. Vi vil holde alt i balanse, noe vi også har gjort i lang tid og dermed har vi avverget det som kunne ha hatt katastrofale følger for Jorda.

Jeg er SaLuSa fra Sirius, og vi har det ekstra travelt med å holde tritt med det som skjer på Jorda. Det er en garanti for at din framtid er trygg hos oss.

Takk SaLuSa.
Mike Quinsey.

søndag 23. januar 2011

Sveits er i vinden ...

The Secret of Switzerland's Success - Evil rules the world and lives in Switzerland

"Switzerland is a country without any natural resources, producing expensive watches, chocolate and milk products, unable to compete in international markets due to one of the highest costs of labor - yet it is one of the richest countries in the world!"

Gå inn her og les hele innlegget: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=192448

Hva skaper Hva - det Indre eller det Ytre ?

Arcturian Group: "Conceptual Beliefs are Quickly Dissolving"
Channeler: Marilyn Rafaelle 23 januar 2011
http://www.onenessofall.com


'Arcturian Group' snakker om at energiene nå raskt skifter til høyere og dypere resonans, og at gamle oppfatninger raskt løser seg opp og forsvinner. De spår mange forandringer innenfor verdens regjeringer, og viser til at mange gjør opprør mot tyranni og undertrykking. Vi ser det hver dag - grasrotbevegelser går ut i gatene verden over og krever sin rett. Det er et godt tegn på at den nye energien arbeider på andre fronter, enn den gamle gjorde - eller som de gamle kreftene hadde lært seg å manipulere. Det er også resultat av at folk er blitt mer 'klarsynte' sammen med den nye energien. Det er lettere å se skyggesiden av alt nå.

Det er ikke bare regjeringer som gjennomskues, det skjer på alle plan, også på det private. Vi blir igjen minnet om at vi er guddommelige vesener som valgte å ha en menneskelig erfaring (vi valgte å være med på dette for å utvikle lyset som enda var mørkt.) Alle religionene i verden huser den gamle energien, den som holder narrespillet igang, det som er gjennomsyret av dogmer og tradisjon som ikke kan romme ekte kjærlighet. Medlemmene, de kristne og gudfryktige lever etter leveregelen; "øye for øye ..." Vi er komplett og hel i utgangspunktet, vi trenger ikke 'frelse' - det er løgnen det. Menneskene må ut av hypnosen om at de er atskilt, ynkelige og små offer som trenger hjelp. Vi er guddommelige!

Alle bilder vi har på netthinna fra 3d, er illusjon, det er det viktig å ha klart. Det å være 'snill' på 3d-måten (falsk), er også illusjon og ikke i tråd med den nye energien. Vi våkner fra en drøm som det er vanskelig å forstå at vi drømmer, enn si at vi sover. Portalene åpner opp jo mer vi forstår, og vi takler stadig høyere frekvenser i takt med at forståelsen ekspanderer. Ikke en frekvens kommer utenifra - alt er en indre reise - det er det mange som glemmer.

Les originalen her: http://lightworkers.org/channeling/123320/arcturian-group-1232011

Kampanje - mot forgiftning

"I ask you with LOVE to sign a very important Petition (please read)"

Amerikanske borgere har lenge drevet, og driver fortsatt, en underskriftkampanje overfor regjeringa for om mulig å oppnå en slutt på all chemtrails-trafikk i luftrommet over USA. Vi har jo samme fenomen her også. Det arbeides på alle tenkelige plan for å forgifte verden mest mulig.

Les oppfordringen her; http://lightworkers.org/category/lightwarriors

Så kom den ...

Så kom bekreftelsen på at mennesker nok hadde en finger med i spillet under fugle- og fiskedøden nettopp. USA's myndigheter bekrefter torsdag at de var innblandet i tragedien, melder The Christian Science Monitor iflg. Dagbladet. Det skal ha vært et USDA-program (United States Department of Agriculture), hvor det ble brukt et kjemisk stoff til å drepe fugler. Områdene som omfattes er, Arkansas, Louisiana, Alabama, South Dakota og Kentucky. Fuglemassedøden har naturlig nok, skremt opp folket i de berørte områdene. Kilde: Dagbladet søndag 23. januar 2011.

Men dette forklarer ikke alt - det er nok en energetisk årsak også, som følge av den store omskiftingen som skjer i hele universet. Hva som har forledet de amerikanske myndigheten til å velge åpenhet denne gangen rundt sine eksperimenter, kan en jo bare stusse litt over.

lørdag 22. januar 2011

Lev fritt uten vaner

Kanalisert gjennom Valerie Donner 2011
A Message from Mira from the Pleiadian High Council


Et resymé med mine egne ord, over kanaliseringen fra Mira. Du kan gå inn på denne adressen for å lese originalen:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Mira forteller at det sendes stabiliserende energi til oss og Jorda. Hun ser vår vaklende tilstand og sterke følelse av ubalanse. Ubalansene er i oss og derfor også i Jorda - vi er ett. Jorda og vi, tilbys en overflod av støtte og forsterkninger. Mens forandringens bølger skvulper over oss, driver vi alle mer eller mindre med å legge ned grunnsteinen for vårt nye liv. Det første prinsippet er å være åpen og klar for alt - absolutt alt. Vær flytende og fleksibel med tanke på å lette overgangen. Hvis vi insisterer på at alt skal være slik det alltid har vært, ligger status quo i sakens natur.

Livet er alltid i endring (det er bare dette skiftet som er så markert fordi det skjer med så lange mellomrom.) Hvert sjuende år endrer organene i kroppen seg fullstendig. Start med å se deg sjøl som ny (det er ikke bare Jorda som fornyer utseende!), det blir nye og yngre kropper også. Se deg sjøl i overflod av alt - også glede - endelig kan du gjøre akkurat som du vil, når du vil og hvor du vil. En viktig forskjell fra det gamle til det nye, det er ikke bare slik at livet fungerer, nei, det forbedrer seg hver dag.

Gjør alt på en litt annen måte hver dag, og ikke la noe stivne i vaner - verken i tanken eller i det fysiske. Late som du lever på en uberørt planet med mye godt vann, luft, mat, jord, mennesker, planter og dyr osv. Og myndigheten er der for deg og du betrakter dem på en ny og inkluderende måte. Spill på samme lag. Nå er det ikke noe som stopper denne framgangen som drives fram av en spesiell kraft du besitter, nemlig besluttsomhet. Det er igangsetteren og nødvendig for enhver progresjon. Forkast tanken på hvordan du bør være, øv deg heller på å leve etter universelle prinsipper - i frihet og enhet. Dette er prinsipper du ser klarere etter hvert som du avanserer og lever ditt liv og din sannhet.

Vi kommer fra et liv som hermetiske, formet og dynket uten egen påvirkning. Nå er vi strødd utover og tar ansvaret for hvem, hva og hvor. Vi ER det vi tenker. Vi lever slik vi TROR vi lever. Vi er på TOPPEN av det livet vi tror på - ikke der nede. Vår Romfamilie vil kommunisere videre med oss, forsterke oss og vise oss nye perspektiver. Det samme gjør de også med beboerne på andre planeter, for de er i sin egen utvikling. Vi får denne støtten fra Romfamilien fordi vi er gamle kjente og har en lang historie sammen.

fredag 21. januar 2011

Se verden fra nytt perspektiv

Lauren C. Gorgo
Creator of ThinkWithYourHeart.net & the
Inter-dimensional Telepathy Training Institute


Det har vært en forskyvning i Jordas balanse, som strekker seg fra den vestlige halvkule til østlige halvkule. Dette har globale konsekvenser. Vi begynner nå mentalt å justere oss (forstå mer) i forhold til det store skiftet, noe de 'usynlige' har snakket mye om i det siste. Det kommer som et resultat av den massive globale (energetiske) re-balanseringen som fant sted de siste 3-4 ukene, i form av magnetisk polskifte. Vi blir bedt om å forstå, at uansett hva som skjer så er det ikke ute av kontroll. Vi blir stadig minnet om at alt er perfekt på plass. De økende ulykker på Jorda tjener en god hensikt i planetær oppstigning.

Sjøl om de nevnte endringene til slutt vil resultere i det høyeste gode for alle, ser det definitivt ikke ut til å være slik fra en 'lavere' dimensjon. Det forteller litt om hvorfor noen modige sjeler valgte å gå foran for å dempe frykten som popper opp, og å gi eksempler på alternativer til undergangstankene og tungsinnet som florerer.

Vi blir bedt om ikke å reagere på den frykten som stiger opp rundt oss, men heller innse at Jordas endringer er bare symptomer på at menneskene inntar nye perspektiver med hensyn til å forstå seg sjøl og verden. Det er ikke noe annet enn de biologiske symptomene vi har opplevd i mange år. Endringene er en nødvendig del av vår og dermed planetens evolusjon. Fra et mer ekspandert perspektiv er de nevnte kaotiske forholdene symptomer på (manglende) symbiose, og viser kontrasten til det som trengs for harmonisering av forholdene mellom alt levende. Dette er hvordan overgangen til harmoni ser ut før alt faller på plass.

Når menneskene samkjøres med 5d bevisstheten, inntar de et mer ekspandert perspektiv slik at 3d-perspektivet forsvinner stadig mer. Dette viser at endringer på Jorda ofte er den potensielle drivkraften til kollektiv oppvåkning med ekspandert bevissthet, og konsekvensene av naturkatastrofer blir den største pedagogiske metoden for å få store folkemasser inn i enhets-tankegang. Fra dette perspektivet godtar vi sluttresultatet - skiftet fra atskilthet til enhet (slutt på høyre og venstre.)

Urfolkene forsto den skjøre balansen mellom å gi og motta; den guddommelige maskuline og feminine kraften i naturen. Inntil denne dag har urfolkets stemme blitt overdøvet av støyen fra den industrialiserte vest-verdenen. Heldigvis vil urfolkes stemme igjen bli hørt, hedret og respektert for visdommen, sannheten og forståelsen av den hellige sameksistensen.

Dette er bare et kort utdrag av Laurens kanalisering - gå inn her og les: http://www.thinkwithyourheart.net/

"On Digesting Calamity: a 5D view ..."

tirsdag 18. januar 2011

Botanisk Mnemoteknik

Piet Hein

Hvor hensigtsmæssigt
når der er
et kaktusblad
blandt laurbær !
Så husker man,
de ikke mås
benyttes til
at hvile pås.

søndag 16. januar 2011

Verden gir nødhjelp - til hvem?

http://www.galacticchannelings.com/english/matthew15-01-11.html,


Det gjelder katastrofeområdet Haiti denne gang.

Resten av verden ble tatt ved nesen, både før, og etter at det var gitt katastrofe-penger til Haiti. Da jordskjelvet hadde utført det Illuminati krevde, var det svært interessant for to amerikanere å hente utbyttet, samt be om mer. Og hvem var det som hentet tyvegodset, om ikke andre enn to tidligere amerikanske presidenter ved navn - Clinton og Bush! De to stormet til Haiti så raskt de kunne etter jordskjelvet. Alt av penger ble stjålet av Illuminati-ene. Jordskjelvet ble arrangert for å få fraktet bort penger som var på Haiti. Etter jordskjelvet var det nødhjelpen de to eks-presidentene skulle ha tak i.

Fugl og Fisk - hva skjedde?

Matthew Ward - Suzanne Ward
http://www.galacticchannelings.com/english/matthew15-01-11.html,


Det er slett ikke slik at det kan tillegges en spesiell årsak når det skjer noe ala fugle- og fiskedøden for en tid siden. Vi vet at de aktive 'mørke' kreftene på Jorda slår til ved enhver anledning som kan brukes - så også denne gangen. Ikke alle av våre kanaler der 'oppe' ønsker å gi pinlig nøyaktige rapporter, tilbake til Jorda, av ulike årsaker. Vi får bare bruke vår egen bevissthet på best mulig måte, hver og en, så har vi svaret når noe skjer. Vi skal i størst mulig grad finne svarene sjøl. Slik som vi mennesker 'bytter' energi i denne tida, må også dyra igjennom samme prosess og tidvis bærer de energi som ikke har livets rett - 'dyreparken' på Jorda skal også erstattes av ny energi.

Matthew sier at den akutte massedøden blant fugl og fisk (omkom i milliontall), ikke bunner i en enkelt årsak. Det er ofte kombinasjoner ved slike anledninger. Det var en "siste dråpe," sier han. De små dyra er mer utsatt enn mennesket i forhold til alle giftige stoffer i luft, vann og jord. Deres immunforsvar var alvorlig svekket før de ble rammet av en eksplosjon med lave vibrasjoner - fra et menneskeskapt elektromagnetisk nettverk.

Hvis dere lurer på hvorfor vår romfamilie ikke bruker sin teknologi for å hindre slike eksplosjoner, er det fordi det strekker seg utover deres autoritet (menneskets frie vilje), sier han. De kan avlede eller nøytralisere skadelige radiobølger rettet mot mennesker, og det gjorde de, uten dette ville også mennesker blitt både syke, eller omkommet, av samme årsak som dyra.

Skuddene i Tucson

Matthew Ward - Suzanne Ward
http://www.galacticchannelings.com/english/matthew15-01-11.html


Skuddene i Tucson, Arizona, var ikke en 'sanseløs akt' slik det ofte skrives. Skuddene falt under 'mind' kontroll og alle som ble drept eller såret har enten fulgt den opprinnelige sjelekontrakten, hvor de hadde valgt deltakelse i et drama med et 'høyere formål', eller like før skytingen endret kontraktene til å inkludere dette dramaet - for det samme formålet. I 3d samfunnet førte hendingen til traumatiske erfaringer for alle impliserte, og på sjelenivå bidro deltakerne til å synliggjøre den tendensiøse retorikken som stadig slynges utover samfunn som etter hvert er herdet når det gjelder å omtale hverandre respektløst. Dette er en utbredt tendens som måtte synliggjøres foran den nasjonale og internasjonale bevisstheten, for å få en slutt på både den respektløse retorikken - og volden som følger. Det er å forvente en forandring i den kollektive bevisstheten i ditt samfunn som aksepterer dette som naturlig atferd for menneskene.

Det er ikke et medfødt aspekt av menneske-naturen dette. Mangfoldet av sjeler er rent lys, hvilket er det samme som kjærlighet - den sterkeste kraften i universet. Vold, splittelse og hat er bevisst plantet gjennom de utallige påvirkninger som har preget livet på Jorda. Den kollektive bevisstheten skaper Jorda og livet der, og derfor er det viktig at de som påvirker er forent i sjel og ånd. Straff, hevn eller gjengjeld vil aldri noensinne gi fred og harmoni - kun kjærlighet kan få slutt på illusjonen om atskilthet og la uskylden og renheten fylle rommet.

Lysvesener i hele universet ærer dem som sa ja til å 'ofres' i Tucson. De som døde ble kjærlig hilset i Nirvana, de bestråler nå sine sørgende familier og venner, de skadede hjelpes av englene via de medisinske teamene. De som kom til Nirvana, undervurderer slett ikke kraften i bønner og inderlige følelser fra Jorda.

lørdag 15. januar 2011

"Det spiller ingen rolle"

Vi bryr oss om alt, vi bryr oss med alt. Slik er 3d bygget opp. Dette var vrangforestillingen vi skulle teste ut og finne ut av, for så å komme tilbake til det perfekte igjen i en 'høyere' dimensjon - der vi var en gang i fjerne tider. Takket være tida i 3d, så er bevisstheten vår nå i stand til å forstå mer enn den forsto da vi falt fra 5d (det er fordi motgang adler og får fram kreativiteten.)

I 3d ser vi ikke at alt er perfekt, at alt er helt, at alt er som det skal være, at alt bare Er. Hvorfor ser vi det ikke? Fordi vi lever i en illusjonen om begrensning, i en dimensjon som ikke skal vise sannheten om at alt er perfekt, og den sannheten godtar vi ikke når vi lever i vrangforestillingen om det ikke-perfekte. Alle verdener er bygd opp rundt forestillinger, og når vi i 3d forestiller oss at ikke alt er perfekt, så kan vi ikke se det perfekte heller - det er en naturlig følge.

3d er en forestilling om en halvferdig verden, som pålegger oss at vi skal bry oss. Alt rundt oss er feilvare og trenger tilsyn, tenker vi så, og vi befester det vi tenker og tror på. Vår verden trenger frelse, vi trenger hjelp, vi trenger å vedlikeholde og vedlikeholdes. Slik har vi tenkt og tenker fortsatt og det gjør at vi tviholder på 3d. Dette er bærebjelkene i 3d. Andre forestillinger eller verdener hører vi sjølsagt om, men overgangen er ikke lett - vi har glemt det vi en gang visste og stolte på.

"Det spiller ingen rolle," sa Tobias, en gang for lenge siden. Hvor mange har festet lit til det, egentlig? Ikke mange. Vi tenkte: Vi trenger penger, hva skal vi gjøre uten penger? Hvor langt ville vi kommet med 'å ikke bry oss'? Vi blir syke og hva så? Må vi ikke ha både et arbeide og penger? Må vi ikke gjøre noe med all elendigheten rundt oss? Verden vil falle sammen, alt vil kollapse. Slik har vi tenkt, og slik har vi opprettholdt begrensningen. Nå har mye skjedd og vi innser at Tobias hadde rett. Vi måtte bare ha erfaringen, se det meg egne øyne, før vi kunne tro og feste lit til det. Forstillingen om det perfekte må komme inn i tankene til flertallet, bli tenkt og trodd på og så bygges mønsteret sakte, men sikkert opp. Da kan en ny verden vokse fram. Det er det som holder på å skje nå.

Prosessen i 3d er over snart og vi skal slippe alt gammelt tankegods, for å innta den nye dimensjonen. Vi skal se på oss sjøl som perfekt. Jeg Er den Jeg Er. Vi lærer om Tiltrekning, vi kan forestille oss det vi trenger, og det kommer til oss. Adamus snakker om at vi er potenisaler. Potensialene tvinger seg fram når vi står med ryggen mot veggen - det gjør vi nå. Vi rydder bort tanker om kaos, nød, desperasjon, sykdommer, død og elendighet og går rakt mot en ny horisont, ny tankegang, nye forestillinger, ny verden, ny dimensjon. Fantasi og kreativitet er hjelpemidlene heretter.

www.crimsoncircle.com/no

fredag 14. januar 2011

Er dette en saga blott?

Melding fra Gud kanalisert av Gloria Wendroff
Januar 2011
"Heaven You Don’t Need This"

http://spiritlibrary.com/heavenletters/heaven-3702-you-don-t-need-thisSinne er egoets assistent. Når du er sint, vit at ego er i spill. Sinne er et biprodukt av ego. Enten sinne er berettiget eller ikke, sinne i seg selv er en representant for ego. Sinnet lar deg ikke tenke. Sinne har ikke bare overvunnet hjertet, det har også overvunnet sinnet. Sinne tar over, og du ser rødt. Rødt er den sinte fargen. Rødglødende er sinnets temperatur.

Sinne gjør deg svak. Kraftig sinne gjør deg svak. Sinne avgir damp. Det er varm luft. Sinne er bortkastet. Du kan leve lenger uten sinne. Du kan ta opp spørsmål uten sinne og komme videre.

Sinne er aldri rettferdig. Det forsøker ikke å bevise hva jeg gjorde galt. Sinne er aldri rettferdig fordi sinne er ineffektiv. Du farer rundt med hodet kuttet av, når du er sint. Du er den hodeløse rytteren. Når du er sint, er du herjet.

Det som gjør deg rød av sinne er ditt ego. Det framkaller det. Den sier du har rett til å være sint, du må være sint, for din selvrespekt må du være sint, fordi du har rett og noen andre har feil så du må være sint. Ego sier at du må 'fly av skaftet' for å bevare verdighet. Alltid. Det er ego-nonsens. Du ser hvordan ego fører til at du mister hodet.

Uansett hva sinne kan utrette, ro kan gjøre det bedre. Her er saken: Sinne er ikke nødvendig. Det er selvdestruktivt. Sinne kan blokkere arbeidet. Sinne gjør en situasjon verre, ikke bedre.

Jeg vet det er sagt at det er bra for deg å ventilere. Det er bra for deg å kjenne din vrede og å bli avkjølet. Du trenger ikke å late som ditt sinne er borte. Du kan kjøle det ned. Du kan deretter takle situasjonen raskere, bedre, uten at sinne hytter med knyttneven.

Hva gjør deg sint, kjære? Stort sett, når noen krenker ditt ego. For det meste er dette årsaken. Hovedsakelig kommer sinne fra å ikke komme noen vei. Sinne er virkelig uforskammet. Det er uforskammet overfor andre. Du kan gjøre det bedre uten sinne.

Har du sett en mor på butikken blåse seg opp over sin to-åring? Det er slik du ser ut når du blåser deg opp. Når du ser en to-åring har et raserianfall, det er slik du ser ut også. Hva tror du gjør deg annerledes? Når du er irritert, er du irritert, og det er ikke pent.

Du trenger ikke å utsette deg for ditt sinne. Du kan erkjenne at du har det og så, si farvel til det. Så ser du på situasjonen du mener er årsaken, og vurderer hvordan den kan løses. Jeg vil ikke at du skal være sint, og jeg vil heller ikke at du ensidig svelger din vrede. Når noen har tråkket deg på tærne, kan du ta det opp med den som gjorde det. Uten sinne, ser du på den aktuelle situasjonen, og den er ikke lenger så stor. Ilden har gått ut av den. Det er ditt midlertidige sinne som har gått ut.

Minn deg selv på, at sinne kommer fra en ansporing inne i deg og er ikke ansvarlig overfor den eller de du retter vreden mot. De stimulerte deg. Deres tankeløshet eller deres eget sinne anrørte deg på feil måte. Utvilsomt har de rippet opp i et gammelt sår, kanskje et som var glemt. Helbrede det nå, så det ikke forstyrrer livet ditt igjen. Har du ikke vært nok sint? Sikkert, du ønsker ikke å gjenta det.

Ny energi og akutt massedød blant dyr

UD 6: "Verktøy for 2011 og utover"
av ADAMUS, kanalisert gjennom Geoffrey Hoppe

8. januar 2011
www.crimsoncircle.com/no

Nåværende og kommende energier

Det kommer til å bli en masse kaos i 2011. Det kommer til å skje en masse omstrukturering i verden. Dere leser allerede om det i avisene – Cauldre ba meg om å snakke om dette temaet – dere har fugler som faller fra himmelen, fisk som dør i vannet, og dette kommer til å fortsette å skje. Det kommer til å fortsette å skje.

Tobias snakket om det for mange, mange år siden. Han sa at mange arter kom til å forlate Jorda. Det kommer til å bli bekymringer om at det skyldes global oppvarming eller et utenomjordisk komplott eller slike ting. Så det kommer til å bli en masse konspirasjonsteorier når det gjelder dette. Cauldre ba meg om å snakke om det. Hva skjer?

Vel, det er arter som har vært på Jorda i æoner av tid, og som har vært en del av Gaias energi, og som har tjent et formål, holdt en balanse. Tiden deres er omme, de velger å ikke være her, og enda viktigere, de lager rom for nye arter.

Så hva skjer? Det kommer inn energier fra de andre rikene, ikke bare fra det ytre rom, men fra de andre rikene. Dette er bokstavelig talt Ny Energi, ikke som de vibrasjonelle energiene dere tidligere har opplevd. Så det er ikke bare en større mengde av Gammel Energi. Det er helt Nye Energier. De kommer bokstavelig talt inn på lysfrekvenser, men i et spekter dere stort sett ikke nødvendigvis kan se med de fysiske øynene deres. Men jeg har en stund snakket om at dere vil begynne å se lys på himmelen både dag og natt, lys som dukker opp. Dette kommer ikke til å være som lys på utenomjordiske romskip. Det kommer ikke til å være små objekter som beveger seg rundt på himmelen, men de vil lyse opp himmelen. Det har allerede vært noen eksempler på dette, og det er ikke nordlys. Disse ser annerledes ut.

Når disse Nye Energiene kommer inn, så omformer de seg selv for å ri på lysbølgene. Dette skaper et sjokk for mange av disse vesenene, for det forandrer de magnetiske egenskapene i lufta og på Jorda. De magnetiske egenskapene som holder en balanse i det som skjer på Jorda, som holder ting sammen. Så når en av disse energistrålene, eller energibølgene kommer inn, så slår det bokstavelig talt ut de magnetiske kreftene som særlig fugler og fisker er sensitive for, en kan si at de får en masse av veiledningen sin og mye av minnene sine fra disse magnetiske bølgene. Det slår dem ut, skaper et slikt overveldende traume at det dreper dem. Og dette kommer dere til å se mer av.

Og det kommer ikke bare til å gjelde fugler og fisker. Og det kommer forresten ikke til å skje overalt på Jorda samtidig. Dette er stråler som kommer til forskjellige tider, på forskjellige steder. Dere kommer også til å begynne å se dette når det gjelder andre arter, og det kommer til å være de som begynner å si at det er verdens ende, Apokalypse. De kommer til å begynne å skylde på alle mulige slags konspirasjoner, men for dere er det bare å forstå at dette er passende. Det er en del av Ny Energi som kommer inn.

Kommer det til å ramme dere? Kommer det til å slå dere ut? Sannsynligvis ikke, for faktisk, så er det menneskelige magnetiske systemet, og hvordan DNA forholder seg til det magnetiske, ikke like sensitivt som hos dyr. Men, så er deres DNA mye mer kompleks enn det vitenskap og forskere på noen måte vet. DNAet deres er veldig komplekst. Akkurat nå blomstrer det som en blomst, åpner opp for å åpenbare deler av seg selv, deler av kodingen deres som alltid har vært der, men som har vært nedstengt.

Så timingen er på en måte perfekt, for disse Ny Energi bølgene kommer inn, og de kommer egentlig ikke til å påvirke de gamle delene av dere, eller Gammel Energi delene av dere. De kommer faktisk til å stimulere og inspirere de nye delene, eller de utfoldede delene av DNAet deres. Det er da dere kan puste det inn. I stedet for å bekymre dere om fisk og kylling og pingviner og alt annet, det er da dere puster det inn. I stedet for å ta på dere en slags beskyttende kroppsdrakt, eller måtte ha krystaller eller juveler eller nips som noen selger dere for å stå imot eller avverge disse bølgene, så bare puster dere dem inn. Det er deres energi. Dere skapte den. Ny Energi, ikke vibrasjonell, men ekspansiv, den er der for dere.

2011 kommer til å bli et veldig intenst år – vi snakket om det i sesjonen vår forrige uke (2011 – Intenst og Personlig) – veldig intenst, ting kommer fram fra det ordinære i livene deres, trykker på knappene deres. Det kommer til å bli veldig intenst, for dette er ting dere har gått gjennom.

2011, og inn i 2012, kommer til å bli den aller beste tiden for dere, den beste tiden noensinne for å gjøre noe nytt. Vi har snakket om det mange ganger. Det er mer energi tilgjengelig for dere nå for å gjøre det dere vil i livene deres, mer energi som kommer. Det kommer til å slå ut de gamle systemene, men dere har allerede gått gjennom dette. Dere har allerede opplevd det, så nå kan dere puste inn disse potensialene. Det er den beste tiden som noensinne har vært for dere.

Tobias begynte å snakke om dette for mange år siden. Han sa; ”Ikke gjem dere akkurat nå.” Ja, selv om det virker som om alt omstruktureres rundt dere, så er det bare energi. Bare energi. Når noen blir sinte på dere, når noen beskylder dere for noe, når noen forlater dere, så er det bare energi, og alt er passende. Alt er passende.

Det er den beste tiden noensinne for å være kreativ. Det er den beste tiden for å le og nyte livet.

Vibrasjonell 'sykdom'

Viser til en artikkel som tar for seg 'Vibrasjonell sykdom' på en meget lett forståelig måte - artikkelen er 'matnyttig' og anbefales på det beste.


Vibrational Sickness and Suggested Ways to Cope
Karen LaRue Moye
Posted on January 12, 2011 by My Greater Presence


Les artikkelen her: http://lightworkers.org/channeling/122606/vibrational-sickness-and-suggested-ways-cope

torsdag 13. januar 2011

Den Guddommelige Planen fører fram til seier

Veien tilbake til Lyset er svært turbulent med utfordring etter utfordring, og la'kmus-testen er om tilliten holder og vi når det store målet. Vi har styrke til å heve oss over lavere vibrasjoner og er nå godt igang med slutt-fasen på dualiteten. Det er ingen grunn til å gå tilbake fordi om det pågår testing. Det kommer til å gå opp og ned, og følelsene vil svinge tilsvarende, men ta det rolig og se hva som skjer. Lyset arbeider på subtile måter og opprettholder balansen, og fortsetter å omdanne de lavere energiene. I tumultene som følger vil lyset utgjøre en forsvarslinje, hvor mørke er dømt til retrett. Mange land er forberedt på å gå videre med utallige nye forandringer, noe som hittil har blitt forpurret av de mørke. Det er så mye å avdekke og alt sammen er til vår fordel.

Det kan være å frigi enheter for energi, spesielt det som kan avslutte avhengigheten etter olje. Den petrokjemiske industrien har presset livet ut av livet på Jorda, ved at den forårsaker mye skader på Moder Jord ved all forurensningen. Det må stoppes, og planene er lagt for å avslutte denne arkaiske energiproduksjonen, sier SaLuSa. Energi har alltid vært fritt tilgjengelig! Det ironiske er at mens vi belemres med kostnadene ved olje-boring, kan de hemmelige militærbasene nyte fordelene ved den nye teknologien. Det var aldri meningen at de skulle brukes utelukkende til utvikling av militær makt. Vi er alle En og skulle dele alt som forbedrer livskvaliteten, men vi har heller blitt holdt fastlåst for å nære ambisjonene til Illuminati.

Den Galaktiske Føderasjonen vil medvirke til å få en slutt på praksisen som nekter jordboerne alle rettigheter. En del av våre representanter er allerede informert og beskyttet, så sannheten kan komme fram. Føderasjonen vil sette alle kluter til for å sikre resultatet, men vil ikke krenke noens frie vilje. Tross spissrotgang mellom alle utspillene mørke har brolagt vår sti med, har vi likevel beholdt verdigheten og suvereniteten. Som oss, så venter også Føderasjonen på et gjennombrudd som en del av den Guddommelige Planen. I virkeligheten har mange av oss hatt bevissthet om den Galaktiske Føderasjon fra tidligere liv, og derfor blir de ikke sett som noen trussel - slik de mørke gjerne tror og vil. Det var de mørke som tillot de negative romvesener hemmelige baser på Jorda. Føderasjonen kunne ikke bryte inn i frivilligheten og Loven om Tiltrekning, derfor skjedde det. Nå er vi så avansert at vi på egen hånd kan beskytte oss med lyset. Vi holder til i et ryddig univers til tross for den tilsynelatende motgangen som oppleves, den er skapt av ubalanser som oppstår når ikke alle 'våkner' samstemt.

SaLuSa er glad for at den samlede innsatsen har nedtonet de mørkes aktivitet. De har ikke gitt opp, men deres tro på egen uovervinnelighet er svekket. De vil ikke gjenvinne sine krefter, dette gir de nødvendige muligheter for avsløring. Føderasjonen ønsker en fredelig slutt på dette.

Takk SaLuSa
Mike Quinsey
Vi velsigner alle med Lys
Tree av Golden Light

Det er Løgn, sier Adamus

THE GREAT TEACHING CONTINUES


We are all born within a system; whether you consider the system a matrix of
thought, belief systems, restrictions, do's and don'ts or from any other angle,
this system does not allow the human being to be FREE.


"The Matrix, grand friends, is a Lie. It's nothing more or nothing less.
Tell me, what makes a lie into a truth you end up believing?

Some big old nasty wolf out there? Some fancy reptilian purse perhaps?
No. The one and right answer is that YOU keep it alive by believing it.

In this workshop, I will shake these attributes off you and allow you to
open your eyes to the beauty of this magnificent planet we all call Home.

It will be my honour to, at the end of these 5 days, throw the outside
doors open once again and see you fly into the sunrise of FREEDOM."

-- ADAMUS

http://www.imzaia.com/main/

Sentrum - er stedet!

Channeler:
Crystalai

POLE SHIFT, 2012, CHRIST ON EARTH
Crystalai @2011 cosmicdolphinmagic.com

http://evolutionascension.ning.com/
http://www.cosmicdolphinmagic.com/

Pole Shift, 2012, Christ on Earth
Les originalen her: http://lightworkers.org/channeling/122522/pole-shift-2012-christ-earth


Jeg anbefaler denne artikkelen. Den forteller hvor viktig det er å slippe den gamle tankegangen. Ikke ta utgangspunkt i det kjente, men i det ukjente. Dette er bare en treningssak. Ha fokus midt i hjernen, og ikke i lillehjernen. Det er ikke lurt å analysere dette ut fra gammel tankegang, da er du sporet av før du begynner å forstå. Les og plassere deg i sentrum, det er der alle vesener skal være nå - det er bare mennesket som enda ikke er der.

onsdag 12. januar 2011

Hilsen fra Karen Bishop

Karen Bishop har sendt ut informasjon om sin siste bok. Hun sier det har vært noen interessante måneder med mye turbulens i forhold til prosessen vi er inne i med bevissthetens ekspansjon. Tross prosessens indre liv, så vil resultatet være det samme når alt er over og vi har lagt fra oss tanken på 3d og dens liv.

Vi har gjort en enorm framgang, sjøl om det kanskje ikke virker slik. Mye er for innviklet til å bli tatt med her. Mens alt dette sto på ble en ny struktur likevel gjennomført, og det resterende 'mørke' fikk lov til å drive sitt tøylesløse spill uten inngripen så det heller kunne ødelegge for seg sjøl. Lyset ble oppfordret til å gå under Jorda, ligge lavt, det ble gjort på forskjellige måter. I tillegg til at 'mørke' kunne utfolde seg etter forgodtbefinnende, kunne også omsider mange sjeler våkne opp til det faktum at det var behov for endring. I hovedsak var det meste blitt satt på plass 'ovenfra' og vi ble fjernet fra det gamle nettverket i denne tida. Det var tanken at sjelene på planeten skulle ta over, holde lyset - og ellers teste ut metoder som ikke fungerte, men dette skjedde ikke og derfor vil vi motta lys fra 'utsida' i tida framover.

Frigjøringa av det gjenværende mørke utspiller seg i noen av de siste scenene akkurat nå. Dette betyr at gamle energier fra de dypeste lag i Jorda nå stiger opp for å bli frisatt. Gamle mørke energier fra slag utkjempet for evigheter siden, og fra de siste århundreder, alt stiger nå opp fra fangenskapet og krever sin rett til frihet. Tidligere eiere og innbyggere i landområdene er alle stokket rundt nå - den gamle Jorda og all dens historie er ikke lenger en realitet. En massiv rensing er på gang.

På grunn av denne situasjonen oppleves mye mørke i luften vi puster inn, eller i våre omkringliggende energier, og vi kan lure sterkt på om vi befinner oss i Helvete - har falt ned i et dypt svart hull av mørke uten kraft til å komme opp. Deler av oss som er koplet til den gamle energien, er også frigitt. Vi kan vaske og rengjøre skuffer og skap, kvitte oss med smykker og liknende, på samme måte som vi kvitter oss med den gamle planetariske energien. Det er dusinvis med avslutnings-prosesser vi må igjennom i denne siste fasen. Det at 'mørke' ble sluppet fritt nettopp, kan oppleves som om Jorda har blitt gal og ingen vet hvem som sitter ved roret. Vi føler det som vi ikke lenger kan puste, som om det absolutt ikke er noen steder å gå, som om vi er helt utarmet og utmattet, som om vi har blitt slått så grundig ned, at vi ikke kan reise oss mer. Med så mange forflyttinger og ikke noe påfyll, blir vi tvunget til å stole på eget ansvar og det kan gi en total tomhetsfølelse.

I løpet av denne tida har det også vært mye energi i sving rundt våre hjerter. Noen kan ha opplevd problemer med spiserøret (manglende evne til å svelge det som skjer der 'ute') eller lunge- og pusteproblemer (manglende evne til å puste inn mørket.) Våre hjerter har blitt åpnet svært naturlig i den pågående prosessen, men hva åpnes det for? Ikke desto mindre, våre hjerter ekspanderer fortsatt og denne prosessen kan resultere i brystsmerter og press, ryggsmerter og liknende. Og som alltid, symptomene trenger ikke alltid å være relatert til oppstigningen, så det er alltid best å oppsøke helsepersonell.

I løpet av denne tida med å frigi mørke, frigis det mørke eller ubalanser i oss sjøl også. De høyeste energiene har støpt og formet oss inn i den reneste tilstanden vi alltid var ment å være i. Vi er blitt presset og støpt i rent gull belagt med noe som strekker seg utover våre nye, rene grenser. Hvis du er en over-giver eller over-hjelper, blir du bli bedt om å stanse denne praksisen - det handler om selvet som midtpunkt. Hvis du er en perfeksjonist skal du vite - alt handler om kjærlighet, det er det som virkelig teller. Hvis du tror du er her for å få noe til å skje som skaper forandringer, vil du bli bedt om å innse at du er her for å oppleve, skape og elske hverandre. Dette er bare noen av de høyere tilstander vi naturlig blir dyttet stadig dypere inn i.

Mens de siste stadier av oppvåkningen utfolder seg i forbindelse med fjerning av gammel planetarisk atferd, blir vi bedt om å bevare våre energier og holde dem nært. Det er en grunn til dette, alle blir vi tatt vare på og våre behov vil bli oppfylt i løpet av denne tida. Derom hersker det ingen tvil. Vi vil ikke få en stor flom av penger, manifestasjoner, nye kreasjoner og liknende. Vi venter fortsatt på at det nye nettet skal bli stødig og solid. Det har tatt litt tid å danne det, storparten av sjelene valgte gamle mønstre og teknikker og valgte å ikke å forandre det.

Noe er i ferd med å endre seg. De siste snubletrådene fra de mørke nå, gir oss en god latter til tider og blokkerer oss fra å bevege oss framover eller skape noe nytt, tross dette gjør vi framskritt. Med hver utrenskning av de 'mørke' blir det mer stabilitet i de høyere riker. Med hver dato på 11 (11. november eller 11. januar eks.) beveger vi oss sakte inn i høyere riker. 11-11-10 eller senest 1-11-11, ble vi dyttet framover og går gjennom åpningene av de 11 portalene. I denne tida kan vi føle at alt kommer til å bli fint og mer stabilt, men over tid vil det falle igjen. Det er en steg-til-steg-prosess dette - et lite skritt av gangen. Så sjøl om det kan føles som om mørke har tatt over, er det bare den avsluttende utrenskningen som pågår.

Alt som ikke passer lenger, skal bort. Dette kan være en utmattende prosess, akutt deprimerende og i beste fall sjokkerende - men å bli Ny, er vel verdt det.

Februar vil bringe inn en ny forankring som virkelig griper tak. Men det er med vårjevndøgn i mars, at det virkelig skjer - og det som aldri før. Det er nå mulig å forutsi dette med større nøyaktighet nå når vi ikke lenger er avhengig av å ha mennesker til å forandre seg og så påvirke. Den filosofien fungerte ikke. Menneskelig atferd var mer uforutsigbar enn vi noen gang forestilte oss, dessverre. Så når lyset nå igjen kommer fra utsiden, vil de planetariske endringene være lettere å forutsi. Vi vil være tilbake til gamle stadier og metoder for oppstigningen som ble brukt i tidligere år (før de siste åra da vi skulle ta over på egen hånd.)

Mars, og spesielt ut i april, vil vi motta en enorm innflyt av bevegelse og mottak. Dette er fordi så mye av mørke er blitt fjernet i nyere tid og også fordi det nye nettet er blitt mer solid. Med ankomsten av lyset, vil det gamle nå falle fortere og vi vil føle oss mye mer ved rattet og noe mer håndfast å holde på med. Og forhåpentligvis, hvis vi har lært av alt vi har vært igjennom så langt, vil vi klokt benytte det vi mottar.

The Year 2012 and the Olympic Games

Channeler:
Jen Eramith MA
The Akashic Records On: The Year 2012 and the Olympic Games
http://lightworkers.org/channeling/122468/akashic-records-year-2012-and-olympic-games


Hva betyr de Olympiske Leker i 2012?
Spiller London en viktig rolle for den spirituelle betydningen?


De Olympiske Leker har sjel og egen skjebne. Formålet med lekene er å få mennesker til å forstå at opplysning krever bevegelse - ikke stillstand. Selve idéen til Lekene var å snu den voldelige og undertrykkende sporten, til en felles fredelig feiring av det menneskelige. De gamle hellenske lekene som inspirerte OL, var en systematisert måte å underbygge undertrykking og spre frykt og hat i deltakere og publikum. Den moderne utgaven av Lekene de siste to hundre år, har dreid spillet over til sport som skulle hedre det verdifulle i mennesket, og inspirere publikum. Dette gjøres ikke perfekt fortsatt, men det faktum at menneskelig positivitet feires framfor undertrykking, innfrir sjelens hensikt med spillet.

Tatt i betraktning den transformasjon som menneskeheten gjennomgår nå, mot 2012 og OL, er svært nyttig. Dere er alle ment å bli mer bevisste på det dyrebare og verdifulle i ethvert menneske, og at dere er sammen om denne spesielle og meningsfulle reisen. Etter Lekene i 2012 vil det vise seg at dette er en styrket oppfatning, og at den føres videre i den kollektive prosessen med å bli en Opplyst.

Det er spesielt viktig at det er London som er vert for OL i 2012. Byen London har en sjel med en skjebne som er spesiell. En del av denne bestemmelsen er å holde mørket dypt, inntil folket er rede og kan heale det når det avdekkes. Byen skjuler en underliggende historie om brutalitet og undertrykkelse i landet og i vegger og strukturer som er der fortsatt. Det er hvorfor folket i London holder en vedvarende sorg i sine hjerter - en sorg som bunner i en brutal fortid og en stadig forhåpningsfull lengsel etter lys.

London blir kalt, “The City of Light, Standing on the Shadow of Pain.” Dette er hva dere skaper som mennesker, forvandlingen etter som dere beveger dere gjennom 2012, handler om å være lysvesener til tross for den menneskelige skrøpelighet. Dere lærer å leve med sinne, feil, rotete følelser og lang, karmisk historie, så ta det alt sammen og forsegle det i Lys. Lær å stå i Lyset og vær et redkskap for Kjærlighet, sjøl om du ikke er et feilfritt menneske. Dette er Opplysning!

Ved å arrangere OL i London i 2012, vil den kollektive oppmerksomheten føre til, at livet i skyggene bringes inn i Lyset. Det er sannsynlig at enkeltheter i Lekene vil markere kollektive skygger som kommer opp, spesielt fra de deler av verden som fortsatt er undertrykte og forslåtte av verdens-makten. Det kan utspille seg akter som tvinger fram erkjennelsen av at det er stor urettferdighet over hele verden, og at en del land lider på grunn av den andre delen. La hjertene være åpne under OL 2012, og ære hvert menneske.

tirsdag 11. januar 2011

2011: Stepping Up & Out...

ThinkWithYourHeart.net
Lauren C. Gorgo
2011: Stepping Up & Out...Nå er tida kommet for at vi skal skilles fra alt som ikke lenger tjener oss. Fram til nå har våre forandringer vært av det indre slaget, men nå etter hvert vil det vise seg mer i det ytre. Det betyr at hver av de fire kroppene er involvert, og hvis tankene er klare nå, så kan vi manifestere i det ytre.

Solformørkelsen 4. januar førte oss over i ukjent terreng, men fortsatt er det noen justeringer som gjenstår. Fra midten av januar kan vi så smått begynne å se det store bildet. Solformørkelsen sprengte oss ut av fortida og skapte et stort skille mellom den gamle identiteten og den nye virkelighets-følelsen. Det er vanskelig å spore de store likhetene med nå og den vi var for en måneds tid siden.

Mye av grunnlaget for det nye livet er allerede lagt, om enn den siste tida har tvunget oss til å rive ned en del for å bygge det opp igjen fra et nytt perspektiv. Kanskje det er noe enda som er ugjort, som kan hindre eller hemme vår evne til å fly? Vi skal nå ta steget fra den vi var, til den vi er. Nå settes vi på prøve for å bli mer autentiske, gjennomsiktige - ikke noe skal skjules i skyggen lenger. Det som nå er blitt aktivert gjennom de portåpningene som har vært nylig, er på linje med den nye tidslinja vi nå går over til.

De som allerede er fin-innstilt i sitt indre, vil oppvise mange nye egenskaper i den ytre verden. De med klar forbindelse til indre veiledning oppfordres sterkt til å komme sammen med andre på samme sinn- og vibrasjons-nivå, for å understøtte undervisningen for dem som enda følger ytre veiledere. Det er mange som leser dette for å bruke det i undervisningen på noen måte, men det er viktig å huske på at her spiller det individuelle en stor rolle.

Forskerne har oppdaget at tida i seg sjøl er foranderlig, og dermed formbar. Dette vil føre til mange nye framskritt innenfor teknologi som vil revolusjonere vår verden. Det neste tiåret vil de bruke på å komme fram til ny forståelse av tid og rom og hvordan det relaterer seg til vår individuelle og kollektive utvikling. Fra 5d og videre er mulighetene for ekspansjon legio.

ThinkWithYourHeart.net

'Sådan føler jeg det'

Piet Hein
GRUK fra alle årene I


TID OG EVIGHED
Sådan føler jeg det.


Hvor endelighedens verden
af skove og agerland
møder uendelighedens
evige ørkensand,
har jeg min timelige
daglige arbejdsplads
tømmende evigheden
over i timeglas.

mandag 10. januar 2011

Du er suveren

Fra tid til annen leser jeg noe av det politikere skriver, og andre ganger hører jeg hva de sier. Det forbauser meg stadig vekk hvordan de som er sendt av 'folket' til den spesielle arbeidsplassen for å arbeide framtidsrettet, tviholder på gammelt tankegods og talemåter. Det virker som om de ikke evner å tenke ut over kanten på det gulnede A4-arket, som tar vare på deres eldgamle tanker. Vedder på at arket er like gulnet som det min lærer ved universitetet brukte. Begge de nevnte arbeidsplassene skulle vært nytenkende og framtidsrettet. Heldigvis er det gryende 'opprør' blant de ansatte på flere arbeidsplasser - det lover godt.

Politikere snakker om fornying og, bestående arbeidsplasser, i samme åndedrag, helt uten å oppdage paradokset i det de sier. Mange av de arbeidsplassene vi har idag, har ikke livets rett i morgen. Politikerne mener heller, de arbeidsplassene vi har idag må vi gi tilskudd og lavere skatt, så de får fortsette i morgen. De mener åpenbart, at det er fornying å fornye gjentakelsen hvert år.

Hvem valgte denne forsamlinga som sitter på Stortinget? Akkurat - folket. Når politikerne ter seg som de har bind for øynene og ikke ser forandringene som skjer utenfor husveggen, så lurer jeg på, trenger vi å opprettholde dette systemet lenger? Kan vi ikke gjøre det like skarpt, og skarpere, med en ny og forenklet modell? Eller er det så mange av 'folket' også, som har bind for øynene, så de bokstavelig talt bare 'blindt' følger anvisningene som ble vedtatt for over hundre år siden?

Apropos, et stort antall av stemmekveget til de politikerne vi snakker om, kaller seg alternativt tenkende, men kan det være at tradisjonen spiller et puss her også? Vi har nettopp lagt bak oss noe gammelt illusjonistisk, kalt jul, og hvem holder hardnakket på gamle tradisjoner om det ikke er de alternative? De andre snakker jeg ikke om, men jeg venter spent på om de alternativt tenkende ser dette paradokset snart. En stor del av Helheten haler og drar i fortida og sitter med ryggen mot kjøreretninga - inn i en ny syklus.

Jeg mener at en konservativ tankegang, konserverer og stenger av utviklingen rent energetisk. Gamle tanker holder på gammel energi og stagnerer energien som skulle flyte. Det er bare å studere en elv som flyter avsted, det er som om den sier noe til oss, bønnfaller oss om noe ... Vatnet bærer høy bevissthet, så kanskje fanger elva de gamle stivnede energi-mønstrene menneskene har i sitt indre. Kanskje ber den oss om å løse på snippen, puste ut, og slippe frykten som danner de gamle mønstrene. Vårt indre er forbundet med alt vatn på kloden.

Elva ber oss om, at vi må vie vatnet (følelsene) større oppmerksomhet, fordi en stor del av vatnet i kroppen nå skal bli til bevissthet - visdom - suverenitet. Vi skal ikke la oss drive veggimellom av følelsene lenger, bli sint, såret og irritert, og projisere våre svakheter ut på andre - samt, av frykt, tviholde i eldgamle tradisjoner. Vi skal behandle oss sjøl i suverenitet. Det er om å gjøre å skjerpe årvåkenheten og forberede seg på å skape den nye tida ut fra suverenitet.

Det vatnet som nå kommer tilbake og oversvømmer enkelte landområder, ser jeg som de fortvilte følelsene til forfulgte forfedre - for eksempel aboriginerne i Australia. Vi er alle Ett - den ene halvparten har alltid fordrevet den andre halvparten av denne enheten - dette er slutt nå. Nå kommer gamle lidelser opp over hele verden - de krever sin rettmessige plass - blant suverene enheter.

søndag 9. januar 2011

Den 'mørke' krigen fortsetter

Channeler:
Veronica Montague Keen
Montague Keen


Som jeg forstår denne kanaliseringa, så har den til hensikt å vekke Jordboerne - alt med tanke på å dempe virkningene av det som kommer. Og så får vi atter et svar på hva som drepte fugl og fisk, og det er opp til den enkelte å vurdere.

Jorda er en viktig planet og derfor kom det, for lenge, lenge siden, interesserte fra Rommet og involverte seg her med tanke på et langsiktig eierskap. Planen var å fjerne menneskeheten, holde dem på et minimus-nivå så de kunne brukes som slaver. Siden har menneskene vært i dette sinns-fengselet som hindrer dem fra å se det innlysende i det samfunnet som omgir dem. Teknologin som brukes for å holde deg i denne sinnstilstanden er lysår foran noe annet du er klar over. Mikrobølgene de brukte nylig drepte både fugler og fisker, dette er mikrobølger som også brukes til å forårsake jordskjelv og mange andre menneske-skapte katastrofer. Bevisene er der for alle som ønsker å se dem. Dette er det som kalles skjult terrorisme.

Det er på tide å våkne opp og forstå at dette er den 'virkeligheten' vi befinner oss i, og du kan gjøre noe med det ved å forstå det og ta avstand fra det i tanken. Fordi; bare et bevisst sinn kan tåle et slikt angrep, sier Keen. Dette har vært nøye planlagt i generasjoner, de har tatt over regjeringer og institusjoner, da det var nødvendig for ødeleggelsen av den menneskelige rasen. De vil ikke lykkes, men de kan gjøre det uhyggelig for oss og det er der vi skal være utilnærmelige og suverene i vårt indre.

Som jeg forstår Keen, så sier han at NLP er en teknikk som er blitt brukt mot oss. Det er mange alternative terapeuter som har videreført denne teknikken, og brukt den i helbredende arbeid. Frykt er et utbredt virkemiddel for å holde folket under kontroll, så derfor er det om å gjøre å forstå frykten for å gi slipp på den. Det vi kan gjøre nå er å stole på en tilstand av suverenitet både individuelt og på verdensbasis. Målet er fred og harmoni, men vegen dit er brolagt med litt av hvert. Dette er et arbeid som utføres også med tanke på framtidige generasjoner - skal vi tro at det tar omtrent 2000 år før alle er 'våknet' så er det fint at arbeidet allerede er i gang. Det er viktig at så mye frykt som mulig blir forløst hele tida.

Les originalen her:

http://lightworkers.org/channeling/122243/montague-keen-sunday-9-2011

lørdag 8. januar 2011

Skjer det snart?

Alfred Lambremont Webre, Seattle Exopolitics Examiner
Rumor: Obama to announce UFO visits and US contact with ETs in 2011?
January 1st, 2011 http://www.examiner.com/exopolitics-in-seattle/rumor-obama-to-announce-ufo-visits-and-us-contact-with-ets-2011
by Steve Beckow


Dette er en positiv melding, som jeg hilser velkommen!


"Speculation that Barack Obama has a mandate (or an inherited legacy) to be the ET Disclosure President is already fueling new rumors of an extraterrestrial disclosure by the U.S. Commander in Chief in 2011."

One news source states:

“All News Web has received information from government insiders close to the US President that Barack Obama has been given the go ahead to make an important “off the cuff” announcement regarding UFO visits and US contact with aliens."

“Allegedly DARPA has given this move the green light. The comments by the President will be made within the next month."


http://stevebeckow.com/2011/01/alfred-webre-obama-disclose-2011/

Hva er dette?

Isis on smoke and mirrors, what is really happening?
8 January 2011 - 10:43pm | petra
Channeler:
Petra Margolis
Isis on smoke and mirrors, what is really happening?


Dette er en høyst besynderlig kanalisering, som godt kan leses, men den må vurderes nøye før eventuell tilslutning, etter min mening.


"As I was getting ready to write down this message I was watching some TV and the big news was that maybe hundreds of thousands of birds were dropping dead all over the world, just after or around the New Year. And I remembered a YouTube someone sent me about the strange seismic event happening just before the end of the year."

Her kan du lese originalen: http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel