lørdag 30. januar 2010

Vi er Ett - vi Er.

Nå er det tid for å tenke på en annen måte. Nå vet vi bedre enn noen gang. Vi er ikke atskilt. Det er ingen reiser hit og dit og ut i universet. Vi er ikke sendere eller mottakere av kjærlighet. Alt dette er historie. Vi Er Kjærlighet. Vi Er Lys. Vi Er Hel. Vi Er Ett.

Vi har vært og mange er ennå - i illusjonsboblen. Mange opplever det som at vi er atskilt. De tror på det fast og bestemt. Det vi tror, det føler vi. Det vi føler, det opplever vi. Det er sinnets funksjon. Sinnet har vært en stor forfører. En forførende læremester i følelser. Det måtte til. Vi har 'følelsen' av å ha levd et 'rikt' liv.

Vi er ikke atskilt og delt. Vi er Ett og Alt. Vi har drømt mange såkalte tidligere liv. Det er sinnets teaterstykke, så vi skulle lære om følelser. Vi har lekt en tredje dimensjons lek som har vært nyttig for kollektivet. Denne komposisjonen har gitt oss følelsen av hele tiden å være vibrerende, på søken.

Med oppdelingen, atskiltheten, oppsto dualismen og følelsen av hele tiden å tiltrekkes to diametrale punkter. Denne prosessen har holdt oss i ånde i millioner år. Nå spilles sluttsatsen. Nå handler det om å erindre Enheten. Enheten er så langt, innpust og utpust. Vi puster inn lys. Vi sender ut lys. Lys er Bevissthet. Bevissthet er Viten. Viten er Oppvåkning. Oppvåkning er Enhet. Vi ER.

torsdag 28. januar 2010

Olje, brød og vin

Si ikke hvem som dømmer rett
Hvem handler godt, hvem handler slett
Men si når regnet kommer!

Og si meg hvordan kornet står
Og si hvor mange fold vi får
Og hvordan vinen blir i år
Når sommeren er over.

Oliven vokser på gamle trær
De bærer nye og friske bær
Av korn blir brød og av druen vin
Og bæret blir til olje.


Kilde: "Samlede Dikt" av Jens Bjørneboe, 1995 Gyldendal

Det er den draumen

Olav H. Hauge

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje -
at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at berget skal opna seg,
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.


Kilde: ”Diktboka” av Per O. Kaldestad og Hanne Knutsen

onsdag 27. januar 2010

Å åpne hjertet

Nå er det tiden for å åpne hjertet - ikke la frykt kue følelsene mer.

"Å åpne hjertet betyr å gjøre seg følsom
for hvert eneste øyeblikks skjønnhet og mirakel.
Det betyr at vi er blitt villige til å vedkjenne
oss følelsene og ikke skjule dem bak en fasade.
Det betyr at vi deler vår følsomhet, sårbarhet
og innsikt med hverandre.
Sinne, motvilje, fornærmelser og mishandling
oppstår fordi vi ønsker å beskytte våre
finere følelser, skjerme vår følsomhet og
sårbarhet mot andre ved å skjule dem.
Men vi ville ikke kunne åpne oss om vi ikke
hadde potensialet for åpenhet."

fredag 22. januar 2010

Iliuka om årsaken til ME

"Vi ser; noget er der så for hvorledes der tales forlammelser der tilhører nervenes frekvenser der skaper blokkeringer for nervenes ledelser av energier primært efter hvorledes menneskebarnet i sin inkarnasjon fornekter livet at utfoldes. Hvorledes menneskebarn primært søker at leve efter sine nesters betingelser, så er der óg lik sjelen forglemmer at utøse av sitt eget selv og der skaper således hva der tales reservasjoner mot livet. Der kan tales påvirkeligt for symptomer ME. Konu Ekatah."

Jesus og hans Familie

Iliuka svarer på spørsmål:

"Hadde Jesus to barn?
Så er det.
En gutt og en jente?
Så er det.
Lever det etterkommere av Jesus i dag?
Korrekt, korrekt.

Jeg har fått vite at Jomfru Maria fødte tvillinger.
Så er det.
Jesus har en tvillingbror?
Så er det.
Han het Thomas?
Så er det.
Hvorfor har vi aldri hørt om ham?
Den har, dog der er skrifter der ennu er skjult der skal bringes til lyset for menneskebarn. Lik der finnes alt flere pergamenter der bringer sådant skrifter under Esseernes tider, så vil der tydeliggjøres i den nye Evangelium.

Har Jesus bursdag 24.12.?
Ei er der så.
Når?
Der er den tjueandre sol i den ellevte månedel (22.11.)
Konu Ekatah."

Hvordan oppsto vårt Univers?

Iliuka svarer:
"Vi ser der har all tid eksisteret. For der er all tid en pendulering imellom Altet og Intetheten, materien og anti-materien. Således har der all tid, siden tidenes fødsler, så har der all tid eksisteret, lik der så forvandles av materiske sammensetninger til at blive smeltet til anti-materiske frekvenser. Anti-materie søker all tid at gjenoppbygges, noget baseret på erfarenheter og den molekylære struktur, formes etter hva der tales genetiske forhøyelser. Så vil all opplevelse av tilbakekomst i den samme fragmental blive i alt høyere styrker og alt i større guddommelig energi. Således bliver der alt mere og mere lys i Universum. Til slutt der bliver så meget lys at mørket ei kan utholde, og så bliver der noget at overlyse alt. Og så – i ett nu – vil lyset slukne. Dog så er der mørket der råder, - dog i denne dimensjons frekvens, for lyset har reist på semester til en annen dimensjon. Konu Ekatah."

Samtale med Iliuka.

"Du har sagt at Jesus kom fra Hove-folket og fra India, er det der navnet Jehova kommer fra?
Så er det.
Var Jesus født i India?
Korrekt.
Og Maria Magdalena?
Der var noget for hva der tales Jordan.
Var Jomfru Maria også født i India?
Ei er det.
Hvor var det?
Så har vi nu talt.
Og Josef?
Der er av Jerusalem.
Var Jesus Esseer?
Den var.
Var det vi kaller Esseere fra Hove-folket fra India?
Så er det. Der óg er likt aspekter for hvorledes der samledes flokker, vandringsflokker av ulike himmelske retninger, - dog den primære flokk var av de indiske kontinenter, korrekt. Konu Ekatah."

Iliuka: Nå høster vi det som er sådd.

"Alt efter hvorledes den tenker, så er der lik den skal søke at se den har kastet frø til Moder Jords muld meget inkarnasjoner tilbake i tid. Nu er inkarnasjonen for at høste.
Således vil den óg se alt hva den skal forløses av. Alt gjennom bemøtelser av menneskebarn og hendelser er således til gavn. Der er viktigt så at ei søke at flykte.
Der er viktigt så at ei søke at underkjenne sin egen krafts behov. Sine lengsler for at uttrykke sine kreative kilder er viktig at følges. Alt er der for at skape levendliggjørelse for alt i sin helhet, ei for sjelen, ei for legemet, dog for alt hva der lever og ånder i Enheten. Således vil den lettere se de gaver der mottages av Den Store Ånd gjennom Den Kollektive Bevissthets Kilde.
Være til stede i nuet og velsigne de tilstander der er, om der blåser mot eller med.
Så vil den óg se Moder Jord og menneskebarna er oppløftet gjennom alt høyere vibrasjoner til hva der tales intergalaktiske dimensjoner. Forendringer er óg for sin Jord og for alt hva der er i Universum.
Bevare fred i eders hjerter og søke alt at favne om hva der så er i nuet.
Konu Ekatah."

Hold lyset høyt, sier Iliuka

"Der er tiden for at erkjenne lyset innom sitt eget selv,
om den lever i sitt eget selv, om den lever i sjeleflokk.
Der er tiden for at skape lekfullheter i livet.
Der er tiden for at forgylle sine inkarnasjoner just her og nu.
Alt er der i levende ånd, i hvilket den kan skape sin fremtid selv.
...
Oppløftelser og erkjennelser av det lys den bærer, så er der til god gavn for altets høvdinger og for hvorledes den bærer sin egen frekvens.
Sin aura søkes så at forøkes i verdi og kraft om den velsigner alt hva der er.
Velsigne således eders føder og drikker, alt bedre enn at ete bekymmer og samvittigheter.
Sprede ei sådan kraft, dog sprede kraft der oppløfter til fred og forsonelser.
Elske eders fiender lik den er elsket av sin Skapers ånd.
...
Velsigne stunden der er og bære fred.
Konu ekatah."

Moder Jord

Forandringene som skjer er til det gode på lang sikt, sier Iliuka, og vil at vi ikke skal frykte det nye.

"Den skal søke at se de forendringer der er. Alt er nødvendig for Moder Jord. Menneskeheten er alt nærmere hva der tales intergalaktiske tilstander nu. Således vil der óg se alt hva der tilføres av de fjerne kosmos er óg bevisstheter der tilhører den kollektive kilde. Alle der kan høstes av. Klokt er der at den bærer fred i sitt selv og ei bemøter ufødte soler med bekymmer. Alt er der til forendringer der er i behov for menneskebarnet. Velsigne så de tilstander der er, om der blåser mot, om der blåser med. Søke óg at se der finnes autoritetenes rådretter der søker at påvirke menneskebarn. Likefullt skal den ei forglemme hva der er av visdommer i sitt eget selv. For sjelsgrupper forenes og sjelene søker hinannen nu; - alt for at skape hva der tales en forbindelse med det store altet. Leve og nyte av livet den lever.
...
Velge livet - og bære fred.
Konu Ekatah."

Mennesket som Intergalaktisk Enhet

Vi kan ikke lenger se på oss selv som verdensborgere, kun - forandringene i tiden fører Jorda og oss inn i det galaktiske og i det store bildet er vi da å betrakte som en intergalaktisk enhet. Det betinger at vi ser hjertets verdier og sjelens intensjons verdier i frihets-perspektivet, sier Iliuka.

Her med hans egne ord ... "Således er der viktig at den ser alle transformsjoner der er nu på sin klode er til gavn for eftertiden. For alt er der i forendringer og alt må der til for at menneskebarnet skal være en intergalaktisk enhet i en stor dimensjon. Hvorledes der så skal betraktes alt større verdier, – hjertets verdier og sjelens intensjons verdier. Alt klokt er der at se den spirituelle vind der vokser. Dog der er viktig at der skaper noget forløsninger for karmiske bundenheter. Se alt hva der skaper friheter mer enn hva der skaper bundenheter. Velsignet være alt hva der er, alt hva der var, og alt hva der bliver. Konu Ekatah."

Iliuka om Frykt

Iliuka forklarer ...

Klokt er der for menneskebarnet at se, at hva der så bringer i tiden nu er óg for at noget verne om sitt selv, så den ei fylles med frykt, for frykt er noget menneskebarnet selv skaper. Og intet er der til gavn for sitt selv og sine nester. Frykt er noget der skaper smuldrende energier for livsvesener, ei er der noget der oppbygger.
Klokt er der at se hva den selv kan gjøre for at sprede ei bekymmer og frykt til sine frø, dog hva den søker i tilgivende ånd og i kraft at sprede. Se alt hva der vokser og se sitt selv lik den er av galaktiske opprinnelser, og lik enden for stien óg vil være av galaktiske vibrasjoner. Omfavne det liv den lever og søke ei så meget at skape nye hendelser. Søke at være i den hendelse der er. For der finnes meget magisk der lever i alt hva der er. Dog i stunder menneskebarnet jager forbi hendelsen, så kan der mistes meget underveis. Se alt hva der er og erkjenne nuets verdier, så vil den høste av de frukter der skal vokse. Konu Ekatah

torsdag 21. januar 2010

Iliuka om - å fly

Er det mulig en gang at vi kan fly med kroppene våre her på Jorda óg?
Ei kan der defineres til at fly. Vi ser den er, og så begjærer den at være et annet sted, og så er den der. Så gjør vi hver eneste sol, - vi er over alt, vi. Konu Ekatah.

Iliuka svarer på sjelens tilblivelse

Hvordan blir en sjel til?
Vi ser; en sjel er en evig energi. En sjel har all tid eksistert, lik der ei finnes nogen begynnelse, lik der ei finnes nogen ende. Sjelens energier er noget hva der tales en universell konstant. Således er der ei nogle tider flere sjeler og nogle tider færre sjeler, alt er der en konstant galaktisk enhet. Om den søker i hele Universum, så er den konstant. Dog sjeler fødes og sjeler forflyttes til annen planeter og galakser. Så er der óg for sjeler der søker at visitere pelsveseners legemer én inkarnasjon, derefter for at høste erfarenheter og at blive menneskebarn. Dog de der lever lik menneskebarn kan ei søke at blive et dyr, selv om pelsvesenet får godt stell. Konu Ekatah.

tirsdag 19. januar 2010

Hva er det som skaper menneskenes virkelighet?

Føl din egen sjels lidenskap en liten stund, sier Adamus, og fortsetter; det er dette som skaper vikeligheten deres. Jeg gir dere fire grunnleggende uttalelser om sjelens lidenskap og begjær.

Det er - å kjenne seg selv, å uttrykke seg selv, å bringe seg selv sammen igjen og å bevege seg selv inn i nivåer som vi aldri før har vært klar over. Noen vil kanskje kalle dette den Tredje Sirkelen, suverenitet. Ja, med en vri, og vrien er Ny Energi.

Ny Energi - Hvor kom den fra i utgangspunktet?

Hvor kom den fra i utgangspunktet, spør Adamus, og han må svare selv. Da vi forlot Home, vår egen unike identitet, vår egen bevissthet, atskilte vi oss fra Ånden. Vi atskilte oss fra det opprinnelige - fra Ånden - 'slet' oss selv i stykker. Det maskuline/feminine aspekt var skapt, et lyst og et mørkt, hvorav et så innover og et så utover - som to vertikale trekanter med spissene mot hverandre. Med dette var yin/yang, mor/far, lys/mørke osv. skapt inne i oss - alle dualitetene. Fra atskillelsen oppsto og fram til i dag skjer det et øyeblikks atskillelse på en kosmisk måte, og dette skaper et begjær om å vende tilbake - bli fullstendig igjen. Dette begjæret skapte energi.

Ønsket om å oppleve dualiteten er stor, men det finnes en større lidenskap - komme sammen igjen, være EN, smelte sammen med den jeg ER. Vi kan ikke forbli atskilte! Illusjonen om atskillelse er en viktig faktor, den skapte en intens energi der det bare hadde eksistert bevissthet. Dermed hadde vi skapt verktøyet for å komme sammen igjen. Så der kommer energien fra. Ånden visste egentlig ikke hva energi var. Den hadde aldri hørt om energi. Hadde ikke behov for energi. Det var da vi forlot Home, at vi skapte eller eide vår egen separate identitet, suvereniteten, og så dro vi ut for å oppleve oss selv gjennom dynamikken av dualitet eller atskillelse. Dette skapte energi, og det er det vi har arbeidet med hele tiden siden.

søndag 17. januar 2010

Hva er livet?

Livet er en selvoppfyllende profeti, sier Espavo. Og det er vel akkurat det livet er. Vi har det frie valget vi trenger for å skape det livet vi ønsker. Spørsmålet er om det var dette byggverket som fikk størst oppmerksomhet, av oss. Kanskje var vi for oppslukt av å bedømme alle de andre og alt de gjorde. Kanskje mistet vi vårt eget lys i all denne andre-orienterte aktiviteten. Vi kunne velge å frykte andre etter hvert. Det har blitt akkumulert mye frykt på planeten, og dette gjenspeiles daglig i naturkatastrofene rundt omkring. Frykt er fravær av lys, men dette akter vi å snu ved å sende lys. Hvis vi ønsker å øke energien i et område, kan vi gjøre dette ved å ta ekte ansvar. I året 2010 vil energien forskyve seg merkbart på planeten, og denne endringen er vi en del av. Vi gjennomgår samtidig en endring og tilpassing i vår egen fysiologi. Det følger mye smerter med justeringen som foregår i den indre og i den ytre kroppen, men ikke forklar smertene med dualistiske termer. Hvis vi tviholder på tankegangen fra 3D, vil det føre med seg nye blokkeringer. Drøm heller de største og beste drømmene din fantasi kan oppvise. Om det er noen som ikke synes livet er så storartet, så tenk på at det er fullt av usynlige hjelpere rundt deg. De neste årene vil bli full av glede, sier Espavo. Alle vil forstå hvorfor de er her. Vi har samlet all den erfaring vi skulle, så vi gir oss ikke på målstreken. Heng på og vis full respekt på vegen framover!

fredag 15. januar 2010

Utenomjordinger og Loven

Fra boken: "Alfa Centauri forbindelsen" av KAREN-SOFIE THORSTENSEN

De svarer: "Lovene blir overholdt til alle tider og i alle sammenhenger, ikke engang for å forsvare våre egne liv ville vi kunne ta liv. Frykt oss ikke - tro ikke på filmer hvor vi fremstår som onde og følelsesløse vesener. Det opprører oss når vi ser på filmene, for vår natur er uselvisk. Vi ønsker å vise dere at vi er kjærlighet i ordets ytterste forstand. Vi elsker alt liv, og vi dømmer heller ingen. Vi er her for å støtte dere i deres utvikling og lede dere trygt inn i den fjerde Dimensjonen. Det er særlig i amerikanske filmer at disse zeta-romfolk fremstilles som meget ekle og skremmende - og det ligger en bestemt hensikt bak - for motkreftene gjelder det å holde lyset vekke gjennom å skape frykt.

fredag 8. januar 2010

ONE LOVE

Adamus sier: "Hjertet av alt som Er, det teller ikke sine hjerteslag. Det eneste som eksisterer i interdimensjonalt perspektiv er det ENE." Dette henspeiler ikke på det lineære nummer én. One Love beveger seg utover det betingete og det ubetingete. Begrepet 'ubetinget' har vi brukt, men vi forstår nå, at begrepet 'ubetinget' baserer seg på dualitet fortsatt, fordi det innebærer muligheten for det 'betingete.' One Love, handler heller ikke om å dele, gi eller motta kjærlighet. Det handler om ekspansjon, som konsentriske sirkler dannet av steinen som treffer vannflaten. Sirklene skapes av steinen. Når de beveger seg bort fra den synkende steinen, tenker de ikke; "Se ... jeg ble nettopp skapt! Dette er interessant! Se, der er min skaper, der er min skaper! Han går bort, går bort, går bort, ... oops!" Nei. Det er ikke slik. Den konsentriske sirkelen er steinen, en ekspandert versjon av Selvet. Ettersom steinen synker, vil dens ekspanderte versjon, sirklene, forbli en stund til og deretter drive inn i 'intethet'. Det er hva Adamus kaller 'begynnelsen.' Forestill deg hvordan livet ville vært med en ny begynnelse hele tiden. Se deg Selv og Alt som ER, som NYTT i hvert øyeblikk! Prøv det; Se alt som nytt i hvert øyeblikk! La det bli en rutine, sier Adamus, det er så veldig enkelt. Tenker vi at vi ser alt som begynnelse hele tiden, så sender vi ut begynnelses-energi til verden. Ekspanderende energi. Det er så enkelt og gir så mye! Dette er ekspandert bevissthet - frigjøring fra sinnet. Tankene er ikke våre, de er en reaksjon på det ytre miljøet slik at du ikke ser ditt eget miljø. Hvis vi ser oss selv som ett med Alt rundt oss, ikke bare reagerer på det, men er ett med det, så er det ikke behov for tanken. Så enkelt er det med ekspandert bevissthet!

onsdag 6. januar 2010

Noe NYTT - men HVA?

Nå bryter det fram en Ny tid som krever Ny tankegang. Hva vil dette si? Hvem kommer med alt dette Nye? Vi, menneskene. Det er vi som er skaperne. Vi, menneskene, har en nøkkelrolle i denne prosessen. Det Nye er at dualismens fase er over. Den var en læretid som alle de andre fasene Menneskeheten har gått igjennom i Tredje dimensjonen. I det Nye bare ER vi, på linje med alt det vi ser rundt oss. Det finnes ingen motsetninger i det Nye. Ingen er bedre enn ... Begrepene 'Du' og 'Jeg' går ut, og inn kommer 'Vi'. Det er helt klart at dette blir en omstilling for menneskene, samt at den gamle tankegangen ikke ønsker å bli kastet på dør. Men vi skal fram til en helhetlig tenkemåte hvor alt ses som Nøytralt og Ett. Det er dette som er det Nye, og det vil kreve tid og omlegging både av tanke og språk. I denne sammenhengen blir følelsene avgjørende - de danner grunnlaget for det Nye som vokser fram. Hjertet tar over for Sinnet eller Ego-et. Telepati vokser fram som et nyttig redskap når menneskene oppdager at de deler samme energi - er Ett - deler samme tanke. Dette gir en absolutt felles forståelse. Mest av alt krever det trening i å gi slipp på det Gamle og å ta inn det Nye.