fredag 21. august 2009

Er vi den vi tror?

Abraham-Hicks Publications

YOU ARE A PHYSICAL EXTENSION OF THAT WHICH IS NON-PHYSICAL
All-That-Is, or that which you call God, is not finished and waiting for you to catch up. You are the leading edge of thought, here seeking more: more of all that feels good to you, more of that which is fresh and gloriously uplifting. (You are, in essence, bringing heaven to earth.)

fredag 14. august 2009

Ord og Dualitet

Lenge har jeg sett at ord kun er nøytrale redskaper med innebygd dualisme, som får mening først når noen kaster sine øyne på dem. Men idag kom det en mer håndfast forståelse av ordene, som argumenterer for sin rett til å være nøytral - og kun det - i utgangspunktet. Det er i 3D ordene er blitt misforstått som inneholdende verdier, og denne misforståtte kjensgjerning er det ikke lett å gi slipp på før selve dualitet'en slipper taket. Tukáte

ordet og dualiteten

jeg legger meg på arket som ord
ikke liten ikke stor
men som en konsekvens på jord.

jeg spiddes av øyne og slites av tanker
jeg dras i og trekkes
intensjonen ...
noen skulle vekkes.

ikke noe for stort
ikke noe for lite

jeg er det nøytrale
det gode det onde
alt etter som jeg oppfattes
av bankmann og bonde.

ikke spytt på meg og klor
jeg er kun et nøytralt ord
jeg bedriver verken bønn eller hor.

ikke noe for stort
ikke noe for lite

jeg er det du gjør meg til
i meg bor det ingen
jeg vil, jeg vil

jeg gråt med regnet
jeg dekket jorden med snøen
jeg svømte over landet med sjøen
jeg ilte avsted inni luften
jeg svulmet i jorden

ikke noe for stort
ikke noe for lite

jeg eies av ingen
jeg kan ikke fanges
jeg kan brukes
jeg er ordet dualitet.

søndag 9. august 2009

Et viktig valg

"The Sun Doesn't Work at Shining!" Er det noe å lære av dette? Ja, så absolutt! Sola skinner som bare det, men den kaver ikke med å skinne. Den skinner bare! Det er lettest å arbeide i letthet! Det er også lettest å tenke i letthet, uten å kave med følelsene samtidig. Med litt øvelse glir også dette på plass.

onsdag 5. august 2009

Å bli kvante - "Becoming Quantum"

Mer informasjon her: http://www.kryon.com/k_25.html

Det har skjedd et bevissthetsskifte på Jorda nå - vi har fått kvante-bevissthet. Det vil si at intellektet smelter sammen med følelsene. Når følelser og intellekt smelter sammen og ikke er atskilt lenger, har vi fått den effektive kvantebevisstheten. Bevisstheten som kan bevege seg i sirkel - i NÅ-sirkelen! Hvor mulighetene er uendelige. Denne bevissthets-endringen har pågått jevnt og trutt siden 1987. Noen av oss har allerede merket kvante-bevisstheten i arbeid! Den er ikke forutsigbar som den lineære bevisstheten, kvantebevisstheten er bevegelig og ukontrollerbar! Den lineære bevisstheten, som kun beveger seg på en linje, den er i avslutningsfasen. De grunnleggende endringer i menneskenaturen er forankret i menneskets DNA. Kryon forteller oss, at den menneskelige hjerne er designet til å tenke kvantemessig. Det er kun gjennom logikk og intellektuell balanse, at den biologiske synaps blir lineær. "The Human brain was designed to think quantumly. It is only through logic and intellectual balance that biological synapse becomes linear."

lørdag 1. august 2009

Kryon; Flyt - Flyt - Flyt

"You are being led into a world of change. But first of all the change must happen on the inside. Emotions create thoughts which create your reality. Thoughts create emotions which create your reality. Once again let the feelings come and let the feelings go. Let the love flow, let the love come and let the love go. As you let the love come and let it go then more can come and more can go and the love will expand in your body. For the journey of life is to be creating out of pure love and the new energy, that I as Kryon bring, is co-creation in pure love. You are creating consistently 24 hours a day and you are creating out of love and out of negative emotion at the same time. Allow the love to flow and drop deeper and deeper and deeper into your bodies and where you feel any pain in your bodies just place your awareness, or maybe any negative emotion. At the core of your pain or negative emotion you will find a wounded aspect of your inner child. Let the feelings come and let the feelings go."

"Think of a dream you wish to manifest and allow this new energy to flow into your dream, energizing your dream… whatever your dream is. Your dream and is only a dream because of fear… your dream would be manifest if it weren’t for fear, so allow this new energy to flow through the fear and allow it to release and dissolve the fear. Just be with yourselves in this moment… and feel what you feel."

"So feel the flow of love through your hearts without this stop/start energy… with this energy your healing will become so much easier… allow the love to flow."

Til alle fra Kryon;

"Life is a feeling not an intellectual process."