onsdag 30. juni 2010

Apropos - Alt og Intet

Utdrag fra Visdomsord nr. 2 - 2010
www.Iliuka.net

Her sier Iliuka noe som gir grunn til dype tanker om framtida. Dette er et avsnitt fra sluttordet kanalisert av Leif Havik 23 04 10.

"Der er viktig at se de forendringer der tilføres Moder Jord nu. Alt er der nødvendig, for det gamle skal vike for at nytt skal oppstå. Tider der var vender ei nogen tid tilbake. Nye tider vokser for at alt skal der bringes i balanse. Den helende kraft bringes til Moder Jord av Det Store Altet. For Intetheten skal fylles og Altet skal forgå. Alt er der for at bringe nye tilstander. Lik Moder Jord nu er inkluderet i den store galaktiske enhets ’membership’, så vil der óg skapes til omveltninger. Menneskebarnet vil være i behov av at se for hvorledes der skal måles og veies efter berekninger – og efter annen verdier efter guddommelige prinsipper."

Hva er Gud?

Iliuka.net

Hva er Gud, Iliuka? "Der finnes ei nogen enhet, lik ’entity’ der kan beskrives lik Gud, dog guddommelig kraft er alt hva der holder alt tilsammen. Om der så er av mikroskopiske partikler, om der er kloder der svever, alt er der lik der flyter efter den guddommelige prinsipp der råder for alt og for alle - over alt. Konu Ekatah."

Alt og Intet er like viktig!

Fra Visdomsord nr. 2 - 2010
Kanalisert av Leif Havik
Iliuka.net

Dette er et meget viktig og grunnleggende spørsmål som det ikke er så lett å 'komme på' å stille spørsmål om. Det er nok noen av oss som har tenkt det og forstått det, men heller tatt det for gitt. Takk til den som spurte og ikke minst til den som svarte.

Spørsmål: "Hvorfor skapte Kilden materie?"
Iliuka svarer: "For hvorledes Kilden ei kan eksistere foruten materien. Lik materien tilhører Altet, så er der óg lik Altet innholder hva der tales substans av Ingenting. Om den ser så, så er Evigheten tilhørende hva der er av Ingentings opprinnelse. Tomheten må til for at noget skal fylles i Altet. Og Altet er beroende for tomheten. Så er der óg om den søker at se; lik mørket er beroende for lyset og lik lyset er beroende for mørket, for således at skape hva der tales kontraster. Dog der vil vokse en tid hvor der i deler av sin Kosmos bliver så meget opplyset at lyset vil ei kaste nogen skygger. Der tales gammabestrålinger der gjennomlyser. Dog der er et helligt lys, der er et skapende lys, og der påvirker alt hva der tales i de alle materiske dimensjoner. For dimensjoner er óg noget der tilhører Altet og Ingenting. Konu Ekatah."
Spørsmål: "Så bevissthet eksisterer ikke uten materie, og materie ikke uten bevissthet?"
Iliuka svarer: "Korrekt." (260310)

Det er 'Orbs' !

Fra Visdomsord nr. 2 - 2010
Kanalisert av Leif Havik
Iliuka.net

Spørsmål: "Går det an å se ’orbs’ bare med øynene eller må det være på bilder?"
Iliuka svarer: Vi ser der kan skues under tider den blunker, og således er der alt ofte lik der noget tenkes at der er til bortforståelser, for hvorledes der er noget lik den innbiller sitt selv, dog ei er det. Der er lik ’small flashes’." Konu Ekatah. (200410)

Dette spørsmålet fra en ukjent, gir meg svar på noe som har skjedd meg ofte. Jeg til og med oppsøkte en øyelege for 10-15 år siden for dette. Trodde det var noe alvorlig med synet, men fikk vite at det var bare noe som hadde løsnet bak i øyet, og at det ville gå over! Jeg trodde på fyren, og gikk over gjorde det. Siden har det kommet tilbake mange ganger, og jeg hører øyelegens forklaring hver gang - og borte blir det også hver gang. I går var det her på nytt igjen, så jeg tar det som tegn på at tåken letter nå ganske snart. Det kommer stadig flere både tåkedotter og klarere glimt og bilder og situasjons'beskrivelser'.

tirsdag 29. juni 2010

Merker vi når vi går gjennom ånder?

Fra Visdomsord nr. 2 - 2010
Kanalisert av Leif Havik
Iliuka.net

Spørsmål: "Jeg fikk synsforstyrrelser, hva var det for noe?"
Iliuka svarer: "Der er naturlig når den absolutt skal vandre rett igjennom Iliuka."
Spørsmål: "Så du krystalliserer synet mitt til en regnbue, da?"
Iliuka svarer: "Så er der." (220310)

Iliuka tilrår ikke ferie i Tyrkia

Fra Visdomsord nr. 2 - 2010
Kanalisert av Leif Havik
Iliuka.net

Spørsmål: "Kan jeg ta en liten tur til Istanbul i juni eller juli?"
Iliuka svarer: "Ei er der tilrådelig, Istanbul skal falle." (260410)

Er det trygt å bo ved sjøen?

Det er klokt å følge Iliukas ord angående hvor boligen skal ligge - se mer på; www.iliuka.net

Fra Visdomsord nr. 2 - 2010
Kanalisert av Leif Havik

Spørsmål: "Jeg ser for meg at huset skal ligge på Søndre Sandøy, ved sjøen, så jeg kan dyrke urter og grønnsaker og frukt."

Iliuka svarer: Ei skal det. Søke nu at se der finnes alt hva den skal søke lite mot nord og alt høyere. Der er klokt at den ser der finnes vann der skal oppstige, der finnes vann der skal nedstige. Således skal den ei søke til havets ytre. Der er noget der bliver befestet i dine visdommer der kommer nu. Konu Ekatah. (210310)

Iliuka om Fremtiden

Fra Visdomsord nr. 2 - 2010
kanalisert av Leif Havik
Iliuka.net

Iliuka sier: "Der er viktigt at se alt hva der er. Jo mere menneskebarn streber efter at kontrollere og skape bevissthets planer, jo mere vil menneskebarnet se hva der forrokkes. For alt mere tydeligt vil der manifesteres Den Store Ånds ledelser, alt mere tydeligt vil der bringes til lys hva der før var mørkt, alt mere tydeligt vil der bringes til avklarenheter. For der finnes megen autoriteter der vil falle nu. Således vil den óg lettere se hva der gjennomskues i tiden. Alt er der en del av Den Store Ånds tanke, hvilket bringer alt større deler av menneskebarnets velsignede sinn til at se realiteter som der er. Der er viktigt at den ser, der er viktigt at den hører og der er viktigt hva den forvalter i tanke, i ånd og i ord. Konu Ekatah."

Galaktiske vesener i en Ny Tid

Fritt etter Lauren C. Gorgo - juni 2010
ThinkWithYourHeart.net

Den 12. DNA-strengen tilsvarer både kosmisk bevissthet og jordisk forankring, og tilsammen blir det en komplett mal for det åndelige mennesket. Denne prosessen er en grundig rensing både på høyeste og laveste nivå, med tanke på den kommende store syklus. Når mennesket gjennomgår hele den biologiske gjenvinnings-prosessen, begynner det å merke virkningene av multi-bevisstheten - det skjer når de 12 DNA-strengene er koplet til og aktivert. Vi lever altså nå i 3D's fysiske realitet, på samme tid som vi bevarer vår forbindelse til høyere vesener, energier og bevissthet. Kroppen blir nå renset for eventuelle gjenværende toksiner (påført i 3D) gjennom fordøyelsessystemet, kanalen som fører sjelens bevissthet til de høyere sfærer av åndelig-fysisk eksistens (dette er forklaringen på tarmplager som mange har merket). Det tar ca 4-6 uker for den fysiske kroppen å integrere og mutere for å balansere med det nye bevissthetsnivået.

"Vi har sagt til dere mange ganger før at det som er kommet nå er det dere har ventet på, men vi innser at det kun er direkte erfaringer som gir dere full forståelse. På grunn av dette, så venter vi tålmodig på sidelinja for å se dere oppleve at hele sløret faller." Dette øyeblikket er nært, og alle de teorier dere har hatt rundt hvordan det ville arte seg, vil bli renset vekk i flommen av faktiske levende 'Kristus'-opplevelser. Vær fokusert på ditt indre lys og ignorer oppløsningen i verden, men forbli trofast mot det indre arbeidet i din 12D gjenvinning.

lørdag 26. juni 2010

Nysgjerrig?

Er det noen nysgjerrige der ute? Det er bare å gi en lyd, så skal jeg svare som best jeg kan.

mandag 7. juni 2010

Gla'melding!

Det vi går igjennom i denne tida, er den største dødsprosessen vi noen gang vil måtte gå igjennom, inkludert fysisk død, sier Adamus.

søndag 6. juni 2010

Iliuka om - avstand

Samtaler med Iliuka 1994


Iliuka: "Således er det med vår sønn, at vi lukker dens
øyne når den er hos oss."

Hva er 'avstand' i Iliukas 'tid'?

Iliuka: "Timen da tanken hviler og øyet forlater
legemet, således kan ei bildet hentes. For hør
vise mann, kortreise er når vårt øye kan hente
bildet, langreise er hvor tanken kan fly. Kort
langreise er når ørnens øye kan hente tanken
til øyet. Lang langreise er når ørnens tanke
kan bringe bilde til vår tanke."

onsdag 2. juni 2010

Ja visst gör det ont

Karin Boye

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna
och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen.

tirsdag 1. juni 2010

"Eg har stor tru på nymånen,
men det er vel den gamle."

Olav H. Hauge