lørdag 31. januar 2015

Hvor blir du av ... ?

Så er januar ferdig og hva vil februar by på?  Jeg mener det må være på tide at noe helt spesielt dukker opp snart.  Vi har blitt forespeilet så mye som virkelig har satt fantasien i sving, men nå ser det ut til at det var visst ikke så alvorlig ment likevel. Mye rart er det med menneskene, men å bli lurt på denne siste opplevelsen det synes jeg ikke vi skal bli likevel.

Denne siste opplevelsen som er forespeilet den kunne bli ganske spesiell den, hvis den kan få lov til å vise sitt sanne ansikt.  Er det fordi jordboeren er så fryktsom og pysete at det tas slike hensyn, eller har det kommet andre saker som har lagt seg på tverre akkurat der den nye tida vi venter på - skal komme igjennom.  Jeg håper og tror at ikke noe har lagt seg verken her eller der, slik at det storslåtte vi skulle oppleve får lov til å følge sine like storslåtte planer.

Da er det bare å stålsette seg, ønske det som skal skje hjertelig velkommen til vår planet - den eiendommelige planeten Jorda.  Velkommen skal enhver tilreisende være!  Måtte du snart vise deg!

Tukáte

fredag 30. januar 2015

SaLuSa, 30. januar, 2015

Ingen ting vil kunne forandre de forutsigelser som er gitt om avslutningen av denne syklusen, unntatt den høyeste autoritet. Når dette først skjer, vil mange Lysarbeidere bli gitt oppgaver med å sikre at alt forløper som det skal, slik at de blir oppfylt. Dere kan derfor bare gå trøstig videre med livene deres, vel vitende om at det kommer en storslagen finale når de mørkes innflytelse tar slutt. De vil finne ut at de overhodet ikke lenger er i stand til å ha noen innflytelse på det som skjer, ettersom de vil bli fratatt sin makt. De vil også bli fjernet fra Jorden for å sikre at Lysarbeidere kan fortsette med sine oppgaver. Frem til nå har de mørke kontinuerlig kunnet blande seg inn i evolusjonen deres og vært i stand til å blokkere eller sinke fremskrittene deres. Dette er i ferd med å forandre seg raskt og vil snart være under vår kontroll. Da vil dere kunne kaste dere over oppgavene deres uten frykt og gjøre raskere fremskritt enn det noen gang tidligere har vært mulig. Kjære Dere, vi hører bønnene deres og at dere ber om hjelp, og snart vil vi kunne hjelpe dere på en mye mer direkte måte. Vær ikke redde på noe som helst tidspunkt, for de lavere energiene vil tiltrekke seg tilsvarende energier, mens dere arbeider med de høyere energiene.

Hvor mye de kommende forandringene virkelig betyr, er det ikke mulig å beskrive med ord. Alt vil i noen grad bli påvirket av dem og mye av de lavere energiene vil enten bli forandret eller fjernet med tiden. Jorden vil bli fornyet og igjen bli betraktet som en juvel i firmamentet. Mens alt dette finner sted, vil også dere bli fornyet etter hvert som dere blir fullverdige Galaktiske Vesener. Vi forteller dere hva som ligger foran dere fordi kunnskapen om dette vil hjelpe dere både å forstå og å komme dere gjennom de ulike fasene med forandringer. Dere kan kanskje føle dere overveldet av tanken på hva fremtiden har i vente for dere, men vit at vi vil ha mye mer direkte kontakt med dere. Så det er ingen grunn til bekymring ettersom fremtiden er alt dere kunne ønske dere som vil bringe dere fred, lykke, fremgang og velstand for alle.

I mellomtiden kan dere fortsette med arbeidet deres for Lyset, vel vitende om at dere har mange usynlige hjelpere omkring dere. Det er først når det går opp for dere at dere ikke er alene på oppdraget deres, at dere kan begynne å forstå hvordan ting liksom bare falle på plass av seg selv når dere trenger dem. Dere var klar over at det var arrangert på denne måten før dere kom til Jorden, men etter at dere slapp dere ned i de lavere vibrasjonene husket dere mindre og mindre av dette. Med tiden har dere imidlertid greid å høyne vibrasjonene deres, hvilket dere virkelig fortjener all ros for. Det er derfor vi i denne tiden kan komme nærmere dere og opp-Lyse dere om hva som ligger foran dere. Bevisstheten deres har økt og nå kan dere begynne å forstå deres plass i Kosmos. Det spillet som har utspilt seg på Jorden vil snart ta en annen retning og løfte dere opp fra utfordringene i 3dje dimensjon. De har på utmerket vis tjent sin hensikt og dere har gjort tilstrekkelig store fremskritt til at dere kan bevege dere inn i Lyset.

Dere har fått erfare menneskenes tolkning av meningen og hensikten med livet og dette har så og si ført dere inn på veien mot Edens Hage. De har fått dere til å følge falske oppfatninger og tro på en Skaper som er i Menneskets bilde. Likevel gjorde Jesus, den største Lærer i deres tid, det klart at Skaperen er Kun Kjærlighet, og at intet krek eller Vesen er utenfor Skaperen. Målet for enhver sjel er å vokse og utvikle seg innenfor Lyset inntil dere igjen blir Ett med Kilden. Etter hvert som dere utvikler dere gjennom de ulike livserfaringene dere møter, vil dere bevege dere lenger inn i lyset. Dere vil bli et mektigere Lys-Vesen med enorme skaperevner, men mye av dette ligger langt inn i fremtiden. Det er imidlertid viktig at dere kjenner hensikten og meningen med livet. Ingen ting av det dere opplever er tilfeldig, så tenk derfor nøye gjennom hvorfor visse hendelser i livet deres finner sted.

Folk trekkes gjerne til andre som er av tilsvarende vibrasjon, men på grunn av ting som har med karma å gjøre, kan dere finne deres selv involvert med sjeler fra alle vibrasjonsnivåer. Dette kan utvides til å gjelde unionen mellom to mennesker i ekteskapet, eller deres barn. Opplevelser og erfaringer som har med karma å gjøre, kan bli arrangert før dere inkarnerer, så dere forstår da at ingen ting skjer tilfeldig. Selvfølgelig finnes det mange små opplevelser og erfaringer som ikke har noen reell betydning for dere, men dere kan for eksempel aldri vite om et tilfeldig møte vil kunne få svært viktig betydning for dere. På grunn av deres frie vilje kan det hende at dere takker nei til og avstår fra en mulighet som har til hensikt å bringe dere de nødvendige erfaringer og læring, men dersom det er viktig for deres evolusjon kan dere være sikker på at muligheten vil komme igjen.

Noen mennesker tror ikke på Gud eller at det finnes noen mening med livet, men begge vil like fullt innvirke på resultatet av de opplevelsene de velger å ha. Dere kan ikke eliminerer Gud fra livet deres, men livet deres vil ha vært planlagt før dere ble født, uansett hva dere måtte tro. Naturligvis er det slik at når dere vender tilbake til de høyere dimensjonene, så vil alt bli avslørt når dere gjennomgår livet dere har levd. Ingen av livets muligheter til å lære er bortkastet, uansett hvordan det måtte synes. Faktisk er det slik at dere vil ikke kunne vite nøyaktig hvorfor en viss sjel har valgt å oppleve ting på sitt spesielle vis. Når imidlertid to eller flere mennesker kommer sammen, så vil hver av dem ha vært oppmerksom på hvilke rolle de skulle spille. Noen ganger vil en sjel komme inn i livet deres for en ganske kort periode, simpelthen for å skape en situasjon som er nødvendig for andres opplevelser. Når dere imidlertid forsøker å relater dette til babyer, kan det simpelthen være at sjelen deres har besluttet å ikke inkarnere i det hele tatt. Denne muligheten er åpen for alle, men svært få som forandrer mening etter at samarbeidsavtalen er inngått. Så som dere kan se er ikke alt svart og hvitt og sjeler har muligheten til å være med å velge hva slags liv de vil gå inn i. Vanligvis er det slik at så snart det er tatt beslutning om hva hensikten med livet skal være i en sjels evolusjon, er det svært sjelden at en sjel trekker seg fra det. Dere har mange uinkarnerte sjeler som arbeider sammen med dere for å sikre at dere får suksess.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg tjener de sjelene som så modig og uten frykt har tatt på seg et liv på Jorden for å tjene andre. Imidlertid har alle sjeler veiledere, og ingen, ikke en gang de mørke, er unntatt her. Nøl ikke med å be om hjelp dersom det behøves, men karma tillater ikke alltid at det dere ber om kan bli til virkelighet, så hvis en bønn synes å ikke ha blitt hørt, så er det alltid en god grunn til det. Jeg forlater dere nå med min Kjærlighet og Lys og de beste ønsker fra den Galaktiske Føderasjonen.

Tusen takk, SaLuSa, Mike Quinsey.
Oversetter: Leif
Website: Tree of the Golden Light

Tukáte

Ronna & Erkeengelen Michael

Vi har så mange usynlige hjelpere rundt oss.  Det er årsaken til at om vi ønsker noe, så får vi det øyeblikkelig.  Vi har blitt sløvet ved å leve i 3D, og det er vel ikke så rart kanskje?  Ronna sier, at vi nå lever i starten på en ny Æra og en ny Gullalder.  Vi får altså æren av å starte denne æraen som skal spre så mye bra energi. Fra toppen av 'Pyramiden av Lys' sendes det kontinuerlig ned ubetinget Kjærlighet / Lys-energi til Jorda og hele Menneskeheten.    Forts.

torsdag 29. januar 2015

Espavo !

Kort-kort  sammendrag

Vi har fra tid til annen hørt og lest at mennesket har evner ut over det vi kjenner til fra vår hverdag.  Hva dette i bunn og grunn betyr, vet kanskje ingen helt sikkert fordi det har vært helt i det blå for oss mennesker. Vi lever i multidimensjonalitet hver eneste dag - kan vi lese, men hva betyr så det?  Det at vi er et menneske og opplever oss som ufullkomne det er en kamuflasje-'drakt', sier The group.  Denne kamuflasjen er nødvendig for at vi skal kunne skjule våre unike evner. For hvem? For alle! Vi er nok bedre skuespillere enn vi noen gang har visst!

Hva med litt spontan magi?  Det hadde vært fint, men hadde også like sikkert bare blitt med ønsket - eller er det snakk om klinten og hveten ...?   Vi vil føle nivåer av energi komme og plutselig vil vi være istand til å ta i bruk våre unike evner.  I løpet av de neste fire månedene kan en del uforklarlige hendelser dukke opp rundt oss og med oss.  Selve det magiske uttrykket får vi glede oss til å manifestere.  At dette, rett og slett, er noe som tilfaller oss, må bare få litt tid på seg til å legge seg til rette i systemet.  Det er ganske enormt!

The group & Espavo !

Tukáte

fredag 23. januar 2015

Dagdriver søker løgn ...

Fra en arbeidsgivers hverdag som gjerne skulle hatt arbeidssøkere på døra ...

Nytt år og løgner florerer.  Hvem lyver?  Dagdriveren som skulle vært i arbeid når jula var over. Løgnen, dagdriverens skjold. Å leke gjemsel med ordene for å dekke over sannheten. Noen vil ikke vedkjenne seg at de er arbeidssky ...

De trenger et konstant forsvar, de frivillige arbeidsløse! Mange bygger forsvaret ved å snakke på en slik måte at tilhørerens tanker avledes eventuelt forledes slik at spørsmål blir manøvrert til side og aldri ser dagens lys. Dette er de flinke til de som har mye å skjule hva arbeid angår. Ingen gidder heller å fortelle dem at de vet ...

Arbeidsledighet er noe som oftest er i omstøping når samtalen tar vendinger den arbeidsledige ikke liker. Når samtalen kommer inn på aktiviteter som for vanlige folk er dagligdagse, men for dagdriveren må dekkes over, da kommer flakkende blikk, usikker stemme og løgner på løpende bånd.

Den friske eimen som er rundt den sannferdige er ikke å oppdrive i eller rundt den arbeidssky. Der flakker blikket. Der er det unnvikende kroppsspråket. Der er det frekke oppsynet  og det frekke tonefallet. Alt på plass, men noe lar seg ikke innpasse - Sannheten ...


Tukáte

SaLuSa, 23. januar, 2015

I denne tiden hvor det som skjer på Jorden blir mer og mer foruroligende, så gjør også Lyset stadig raskere fremskritt mot sitt mål om å bringe en slutt på de mørke Sjelenes anstrengelser for å forhindre Oppstigningen. De har hatt makten i mange århundrer og er godt i gang med sin plan om å redusere Jordens befolkning til en håndterbar størrelse. Dette har de til dels oppnådd gjennom å holde Menneskeheten praktisk talt i en kontinuerlig tilstand av krig. Selv om de selv tror at de er i ferd med å oppnå sitt mål, begynner det å demre for dem at de ikke lenger har kontrollen over hva som skjer på Jorden. På dette tidspunkt ville de ha dratt de fleste av verdens land inn i enda en global krig, men på grunn av aksjoner vi har gjennomført, har de ikke greid å få dette til. Ambisjonene deres om å sette i gang en Tredje Verdenskrig har blitt forhindret og vi gjør en rekke tiltak for å begrense mulighetene deres til å forsinke de kommende forandringene som vil signalisere den sanne starten på den Nye Tidsalderen. Fra vårt ståsted ser vi at ting utvikler seg meget positivt og at de lenge etterlengtede fremskrittenes tid er kommet, fremskritt som tydelig vil vise at den Nye Tidsalderen har kommet.

Bekymre dere ikke om den gruppen som kalles ISIS, ettersom deres suksess snart vil bli brakt til en brå slutt, hvor de ikke lenger vil være i stand til å fortsette sin krig mot Jorden folk. Mange spør hvorfor vi ikke stopper dem nå, men karmiske elementer må få anledning til å spille seg ut. Det er mange ting som vil bli lært, som vil tjene de involverte sjelene godt og hjelpe dem å utvikle seg videre. Det kan synes for dere som om mange uskyldige sjeler er involvert i de grusomhetene som finner sted. Vi ber dere imidlertid om å forstå at de avvirker karma fra tidligere liv, hvilket utelukkende kan være til deres fordel. Man kan ikke ta steget inn i de høyere dimensjoner dersom man fortsatt er involvert i å rydde opp i gamle karmisk ting. Ikke desto mindre kan dere pådra dere karma, som likevel med letthet kan renses ut og som ikke vil forsinke dere på veien mot Oppstigningen.

Vi forstår at denne perioden er vanskelig for mange, men konsentrer dere om deres egne oppgaver og spre Lys overalt det er mulig for dere. Det vil alltid være en vanskelig tid når gamle energier blir transmutert etter hvert som den gamle måten å leve på blir mer og mer uakseptabel. De av dere som sprer Lyset har et stort ansvar for å holde fokus på deres egen vei og ikke la noen stå i veien for dere. Deres styrke ligger i besluttsomheten om å fortsette videre på veien og bringe Lys til folk uansett hvor dere befinner dere. Dere vil finne tegn underveis som tydelig vil vise dere at den Nye Tidsalderen er i ferd med å manifestere, og vi vil være i nærheten og sikre at alt skrider frem i samsvar med det Åndelige Hierarkiets plan. Et viktig fremskritt er at vi og andre Vesener fra høyere dimensjoner, tar en direkte interesse i alle deres aktiviteter og vil hjelpe dere å oppnå suksess.

Dere ser stadig flere av skipene våre på himmelen og også noen som er av enorm størrelse. Dette er for å forsikre dere om at vi er fullt kapable til å takle problemer som måtte oppstå, og at det er vi som har kommandoen over luftrommet rundt planeten deres. Det kan vel ikke ha gått ubemerket hen at vi deler himmelrommet med deres egne flymaskiner, men når de prøver å skyte oss ned, er vi fullt i stand til å forsvinne lynraskt, og således unngå konfrontasjoner. Det er ikke vår måte å gjøre ting på, å engasjere oss i noen krig i Rommet, og vi har overhodet ikke noe behov for det heller. Vårt fredelige nærvær er tilstrekkelig til å bevise vår teknologiske overlegenhet, kunnskap og evne til å takle enhver trussel mot skipene våre med største letthet. Når det rette øyeblikket kommer, skal vi sette en stopper for alle krigslignende aktiviteter og alt som assosieres med slike intensjoner. Vi er her for å bringe varig fred på Jorden og for alle hennes folk, og for å hjelpe dere å finne deres plass ved vår side.

Det er først nå at dere begynner å våkne til deres sanne selv og kan begynne å forstå deres potensial til å bli Galaktiske Vesener. Dere må forstå at da denne syklusen begynte for omkring 10.000 år siden, så kom dere til Jorden med et svært begrenset bevissthetsnivå. Det økte stadig etter hvert som dere gjorde erfaringer gjennom stadig nye liv og dette har akselerert sterkt gjennom de siste par århundrer. Faktum er at dere nå er i stand til å absorbere mye større mengder med informasjon og etter alt dere har opplevd og erfart, har dere oppnådd mye høyere bevissthetsnivåer. Noen av dere vil nikke gjenkjennende til at dere har gjort slike fremskritt, i den forstand at når dere leser noen av deres gamle bøker pånytt, så forstår dere mye mer enn dere gjorde før. Uansett er det slik at de av dere som hele tiden søker ny forståelse og opplysning utvilsomt vil utvikle seg til høyere prestasjonsnivåer, mye raskere enn før.

For de kjære Sjeler som først nylig har funnet veien mot den Nye Tidsalder, er det vanskelig å ta inn så mye informasjon når den er såpass forskjellig fra deres tidligere forståelse av verden. Vi ber dere å ha et åpent sinn og legge til side alt som dere ikke kan akseptere på det nåværende tidspunkt, ettersom sannheten alltid vil komme tilbake til dere i fremtiden. Kast av dere alt som ikke er av Lyset og som ikke ”føles” riktig for dere. Dere vil etter hvert finne at sannheten ikke er komplisert og at deler av den finnes i de fleste religioner. Imidlertid er ikke sannheten noen religion, ettersom sannheten er i stand til å frigjøre dere fra urgammel tro og oppfatninger som ikke lenger har noen plass i deres liv. Hvis det er noe av det som legges frem for dere som ikke “føles” riktig, vil det alltid komme tilbake til dere på et eller annet tidspunkt slik at dere kan vurdere det på nytt.

Jo mere dere kan leve i Nået, jo mer vil dere legge de gamle vibrasjonene bak dere. Dere vil finne en herlig følelse av lykke som gjør at dere kan bevege dere trygt blant dem, uten noe som helst ønske om å engasjere dere i dem igjen. Det å leve i Nået burde være målet deres dersom dere har utviklet dere tilstrekkelig langt til at dere søker Lyset i de høyere dimensjoner. Fremtiden er gylden og dere nærmer dere den mye raskere enn dere kan forestille dere. Vær fulle av glede ettersom deres reise ikke vil vare mye lenger før dere kan feire at de mørkes avreise, ettersom de har skapt sin egen vei til fremtiden. Deres reise er ikke den samme som deres ettersom de har allerede stukket ut sin egen kurs og vil bli værende i de lavere dimensjonene. Deres evne til å forstyrre deres fremmarsj mister stadig kraft og de vil bli offer for sine egne handlinger.

I tusenvis av år har dere levd under illusjonen skapt av dem som fulgte mørkets vei. Oppgaven deres har vært krevende, men til deres fordel kan det sies at dere aldri har gitt opp og gått på med krum hals for å finne sannheten. Alle sjeler som når opp til dette nivået tiltrekker seg hjelp fra høyt utviklete Vesener og fra det punktet av blir de gitt enhver hjelp for å fortsette å gjøre fremskritt i sin egen evolusjon. Noen ganger møtes dere med veilederne deres mens dere er i dyp søvn og de kan hjelpe dere med problemer som oppstår i deres daglige liv. Noen ganger kan dere huske slike møter, men oftest blir det fort glemt, selv om dere fortsatt kan ha en vag følelse av hva som fant sted. Har dere noen gang tatt med dere et problem til sengs og sovet på det, bare for å våkne opp neste morgen og føle at dere på en eller annen måte har blitt gitt svaret? Dette skjer ganske ofte og det er på denne måten hjelp blir gitt dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som alltid lykkelig for at vi kan være til hjelp for dere gjennom disse vanskelige tider. Husk at når dere sender deres tanker til oss, så mottar vi dem, og i de tilfeller hvor det er mulig gjør vi det som trengs for å hjelpe dere. Hold fokus på deres viktige oppgaver som vil bringe dere fremover, og vit at vi med dere.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

Matthew Ward - 11 januar, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Før vi begynner å snakke om ting som har skjedd i den senere tid, vil vi si at dere i dette året vil se at takten i og antallet av viktige hendelser vil øke etter hvert som vibrasjonene stiger. Jordens energifelt av potensial, som ser ut som et evigvarende fyrverkeri, gjenspeiler lysets akselererte momentum takket være lysarbeideres innsats og aktivitetene til vår familie fra Verdensrommet som er trappet opp til fordel for dere.

To "ulykker" har forårsaket både sorg og takknemlighet. Det var ikke "flaks" at en del mennesker som hadde til hensikt å være ombord i AirAsia flight 8501 ikke var det: deres tid på Jorden var ennå ikke ute. De vet ikke at dette var grunnen til at de kom for sent til flyet; de og alle som er glade i dem er simpelthen fulle av takknemlighet for at de gjorde det. Enda så hjerteskjærende det er for familiene og vennene til dem som gikk ned med flyet, så hadde sjeleplanene til alle om bord klausul om at de skulle "gå over" på den tiden. Hadde de ikke "gått over" på denne måten, så ville de har "reist" plutselig på annet vis kort etter.

Det samme ville ha være sant for de personene som "gikk over" etter at brann brøt ut på fergen i Adriaterhavet. I denne hendelsen var det slik at sjelekontrakten til alle, unntatt de få som "gikk over", hadde klausuler om lengre livsvarighet. De hundreder som ble reddet er ikke bevisst dette, ei heller trenger de å vite dette for å føle takknemlighet, og det samme er tilfelle for familiene deres og andre som er glad i dem.

Raseriet i de Forente Stater over nedskytingen av to politimenn i en patruljebil tjener til å bringe en grad av balanse i forhold til raseriet over at politiet bruker unødvendig harde handlemåter overfor Afrikansk-Amerikanske menn. Dere kan kanskje sammenlikne dette med en emosjonell pendel som har vært sittende fast i det ene ytterpunktet hvor lovens håndhevelse er oppfattet som "skjev" med hensyn til dømmekraft og behandling, og så svinger pendelen plutselig over til det andre ytterpunktet. Følelsene på begge sider er så visst berettiget, men det er helt nødvendig at pendelen beveger seg vekk fra ytterpunktene av oppfatninger, slik at det kan bli en balanse i spenningsfeltet mellom politiets handlinger og publikums reaksjoner.

Nedslaktingen i Charlie Hebdo’s kontorlokaler og de påfølgende drapene i Paris forente hele verden i sympati, medfølelse og fordømmelse av terroristhandlinger. Hvis overhodet noen aspekter av slike hendelser kan beskrives som "oppmuntrende" måtte det være disse: Det franske folket sto sammen som Ett i et fryktløst opprør mot de aldeles bestialske forsøkene på å kvele uttrykksfriheten, og verdensledere demonstrerer sin solidaritet; de muslimske attentatmennene og alle andre som dem, blir synliggjort eksakt for det de er - brutale, tyranniske individer som handler ut fra er fullstendig forskrudd ideologi som overhodet ikke har noe som helst med Islam å gjøre; og det er oppstått et internasjonalt krav om å rykke opp dette ondet med roten og eliminere årsaken til slik ekstremisme. Dette livsviktige steget i retning av å overvinne slike ekstreme splittende holdninger, forakt og frykt for forskjellighet måtte komme, slik at samhold og felleskap i respekt og verdsettelse av at vi er forskjellige kan vinne fotfeste - fordi dette er fundamentet en sivilisasjon bygger en fredelig, kjærlighetsfull og harmonisk verden på.

Det kan oppfattes som om vi omtaler tragiske hendelser på en måte som at vi er løsrevet fra følelsene rundt dem – at dette er noe som tjener et høyere mål og det var det. Dette er ikke tilfellet. Vi hedrer så visst alle som spiller sin rolle i alle splittende og grusomme situasjoner, likevel er det med uendelig sorg vi ser at det å oppnå personlig og planetarisk balanse innebærer så mye voldelighet og sorg i vår elskede familie på Jorden. Spesielt hjerteskjærende er massakrene og kidnappingen av barn og andre fullstendig samvittighetsløse avskyeligheter. Det er vanskelig for oss, som for dere, å betrakte noens lidelse som enda en milepæl i den evige syklus av liv man lever sammen i fysiske verdener og som gjenforeninger i åndeverdenen. Vi ber dere forsøke å finne et snev av trøst, slik vi selv må, i innsikten om at ut av tragedier dannes utvikling for sjelen; ut av grusomme hendelser følger et mer åndelig opplyst og medfølende samfunn, og til slutt, Jordens Gyldne Tidsalder i full blomst.

Og kanskje synes tragedien å være større når 12, 100 eller 400 mennesker dør i den samme hendelsen, men hvert eneste minutt er det tusenvis av sjeler som dør og dette er til stor sorg for de som er glade i dem. Vi skulle ønske at alle som sørger kunne vite at de selv og de som de er glade i, valgte det de skulle oppleve sammen for å hjelpe hverandre å utvikle seg sjelelig. De ville selvfølgelig fortsatt savne sine kjære, men denne innsikten kunne lindre litt av deres dypeste sorg.

En av våre lesere spør: " Du sa i ditt forrige budskap at alt som skjer her på Jorden har en mening og hensikt. Jeg greier ikke å finne noen mening i filmen «The Interview» eller de voldsomme reaksjonene omkring dette. Hvor langt vil skadevirkningene spre seg etter at Nord Korea hacket seg inn i Sony’s computersystem? Alt omkring denne saken synes å være et tilbakeskritt for lyset."

Alt som skjer i deres verden har mening og hensikt! Imidlertid kan noen saker synes å være logiske i den sammenheng, mens det i andre tilfeller kan synes som å strekke strikken temmelig langt, og filmen, med de påfølgende kraftige reaksjonene, kan synes å være et eksempel på det siste.

I tidligere budskaper har vi slått fast at underholdningsindustrien er et av Illuminatis mektige bastioner, fordi det den bringer på markedet påvirker publikums holdninger og handlinger. Den fremtredende rollen kriminalitet, krig og annen vold har i filmer og spill, har til hensikt å få samfunnet til å venne seg til og bli likeglade med hensyn til denne typen atferd, samtidig som den motiverer mer ustabile psyker til å etterlikne den. Manipulatorene bak underholdningsindustrien skaper "filmstjerner”, setter dem på pidestaller og belønner dem med nærmest grenseløs betaling og ulike hederspriser; dette hever noen få sjeler opp over alle andre og utvider gapet mellom de som "har" og de som "ikke har" i deres verden. Tenkende mennesker ser disse negative effektene så vel som de positive mulighetene som ligger i denne industrien, men det som ikke kommer det offentlige åsyn for øye er Illuminatis mørkeste område i underholdningsindustrien – Satanisme, sexslaveri, pedofili og pornografi.

Alle disse sette og usette situasjonene er kjennetegnet av et fravær av lys, og Jorden har nådd energiplan hvor alt som er på lavere vibrasjonsnivåer nå er i ferd med å falle fra hverandre. Det som har foregått i det skjulte, utenfor scenen for å si det slik, blir nå skjøvet frem midt på scenen hvor det spillet som foregår kan sees av hele folket.

Etterreaksjonene av denne filmen gjør at søkelyset rettes mot "krigen i cyberspace". Alt som er designet for å brukes på en positive måte kan også brukes på en negative måte og fremskrittene deres i datateknologi er et førsteklasses eksempel. På den ene siden kan medisinske gjennombrudd deles over hele verden, kommunikasjon skjer lynraskt, varslere har et forum hvor de kan legge ut det de har funnet ut, og en overflod av informasjon som det ikke rapporteres om i massemediene, er tilgjengelig på Internett. På den annen side brukes Internett til å spre løgnaktig informasjon og noen enkeltmennesker skaffer seg ulovlig adgang i datasystemer for å offentliggjøre data som andre eier, introdusere virus og eller lage vanskeligheter for forretningsforetak. Deres nasjonale ledere, som kjenner fordelene ved å dele verdifull informasjon, ser behovet for å beskytte sine lands interesser gjennom å samarbeide over landegrensene for å forhindre hacking globalt. Ethvert tema som initierer eller fremmer samarbeid over landegrensene er det grunn til å ønske velkommen.

Vi kan ikke se at Sony-saken vil føre til at "all privat informasjon og kommunikasjon kan bli brukt av alle og enhver og at det vil kunne skje omfattende brudd i strømleveransene over alt" som skaper bekymring hos enkelte.Dersom dette skulle skje i noen tilfeller, vil det være kortvarig. Misbruk av alle typer, det være seg informasjon eller teknologi eller naturressurser, utstråler lave vibrasjoner og aktiviteter på et slik nivå vil ikke kunne forekomme stor lenger.

Våre kolleger i Nirvana kan ikke gi noen bekreftelse på om den avanserte hacking-prosessen hadde sitt utspring i Nord-Korea eller annetsteds. Det kunne være gjort av hemmelige agenter fra den Illuminati-kontrollerte fraksjonen av CIA – de finnes her og over alt i verden – eller av ondsinnete, kanskje hevnlystne individer eller grupper. Men uansett hvem den eller de ansvarlige er, så var det ikke deres intensjon å hjelpe lyset ved å skape de positive effektene som nevnt ovenfor.

"President Obama har omsider gjort noe som etter min mening synes å være “av lyset”, med sin ordre om å avslutte blokaden av Cuba. Det er jo absurd at regjeringen vår utestengte og fordømte Cuba for 50 år siden, mens de rett etter Andre Verdenskrig hjalp Tyskland og Japan å komme på fote igjen. Vi var jo ikke en gang i krig med Cuba! Hvorfor er det da en så sterk opposisjon i begge leire mot det Obama gjorde?"

President Obamas ordre som åpner for å normalisere landets forhold til Cuba skapte sterke reaksjoner hos medlemmer av Kongressen som rutinemessig motsetter seg alt han gjør, noen få, som reagerte med raseri, gjorde dette ut fra en emosjonell basis mer enn av politiske årsaker. Deres hjerte og tankesett sitter fortsatt fast i fortiden et halvt århundre tilbake, hvilket gjør at de ikke evner å se at en løsning på denne langvarige situasjonen er til beste for begge landenes folk. Dette steget i retning av å leve sammen i respekt og samarbeid er også en indikasjon på at alt det som foregår i kulissene begynner å bære frukt i samklang med vibrasjonene som uopphørlig øker.

Kjære familie, dere er kanskje lei av at vi attribuerer alt til vibrasjoner, men de er den “vevnad” hele Universet er lagd av! Alt som eksisterer er energi som vibrerer på en eller annen frekvens og lyset øker etter hvert som vibrasjonsfrekvensene øker. Hver eneste tanke, følelse eller handling sender ut vibrasjoner som i sin tur, i samsvar med vibrasjonsnivået i dem, manifesterer situasjoner og resultatet av dem. Og mengden av lys i hvert enkelt menneske avgjør hvor langt de er kommet på – eller om de overhodet befinner seg på – sin oppstigningsvei.

La oss klare opp i misforståelser som finnes om at oppstigning skjer i sammenheng med "overgangen" fra fysisk liv til livet i åndeverdenen. Oppstigning er en evolusjonsprosess mens det å gå inn i Nirvana er en automatisk oppstigning utelukkende med hensyn til lokalisering. Personer som utvikler seg fra tredje til fjerde densitet åndelig og bevissthetsmessig gjennom sin inkarnasjon på Jorden, vil gå inn i Nirvanas fjerde dimensjons beboelsesområder; personer som ikke oppnår dette nivået før"overgangen", går inn i Nirvana på det nivået som tilsvarer energinivået de befant seg på i sitt jordiske liv. Nirvana gir tilbud til alle om å arbeide seg opp på et høyere densitetsnivå, men dette skjer ikke automatisk. Mange av beboerne i Nirvana forbereder seg gjennom studier og med hjelp av høyere utviklete sjeler, til å styrke sin karakter på områder hvor der de har svakheter, slik at deres neste personasje i slektslinjen er bedre rustet til å utvikle seg i løpet av sitt fysiske liv.

Det kan være til hjelp for dere at vi minner dere på densitetens to definisjoner, vitenskapelig sett. Den ene er masse eller hvor en masse befinner seg, er lokalisert. Jorden er tredje densitet med hensyn til masse og fjerde dimensjon med hensyn til lokalisering; Nirvana er fjerde densitet både i masse og lokalisering. Den andre definisjonen dreier seg om hvor langt man er kommet i sin sjelelige utvikling. Gaia, Jordens Sjel, har alltid vært av femte densitet, uansett hvilken densitet hennes planetkropp er i; og Nirvanas beboere befinner seg i området mellom andre og femte densitet, i noen tilfeller høyere.

For å fortsette vår oppklaring: i denne eksepsjonelle tiden i Universet er det gjort en del unntak fra de fysiske lovene som styrer Oppstigningen, og misforståelsene kan være et resultat av hva vi har fortalt dere om sjeler som har fått sin opprinnelige sjelekontrakt reforhandlet og endret. Personer som opplever og erfarer ting som langt overgår det som er avtalt i kontrakten, kan gjøre en benådningssøknad på sjelsnivå om å forlate dette livet før de har fullført de gjenstående avtalepunkter. Den Himmelske Nåden tar disse forespørslene til følge ved å gi tillatelse til at individet fullfører resten av sine kontraktpunkter i Nirvana, eller at de gir dem full kreditt for det de allerede har gjort og anerkjenner det som en fullførelse av kontrakten. Om det er på den ene eller andre måten, så utvikler de seg til fjerde densitet i løpet av sitt opphold der.

Personlig oppstigning har skjedd i stadig økende tempo helt siden planeten begynte sin oppstigning for omtrent sytti år siden. Nesten alle personer som responderte på den massive infusjonen av lys på den tiden og avanserte fra tredje til fjerde densitet åndelig og bevissthetsmessig, "gikk over" til Nirvana for en tid tilbake. En hærskare av sjeler som ble født i senere tiår, har også "gått over" etter å ha nådd opp på fjerde densitets nivå; alle som hadde kontrakter som ble reforhandlet slik at de kunne gå tidligere inn i Nirvana, gjorde det; og mange mennesker i dagens samfunn på Jorden har avansert opp til dette nivået. Alt i alt har mange milliarder sjeler utviklet seg i løpet av Jordens oppstigningsprosess frem til i dag, og hennes ferd videre gjennom stadig høyere energiplan vil sikre at mange flere vil gjøre det.

Ett siste ord om vibrasjoner. Vi har tidligere snakket om viktigheten av ord og hvordan deres vibrasjoner påvirker personene som bruker dem og alle som hører dem. Eksperimenter gjennomført av den japanske legen Masaru Emoto er bevis for dette, hvilket dere kan se i "Water and Words" delen på dette nettstedet:

http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html.

Dr. Emoto kom fra en høyt utviklet sivilisasjon, helt spesifikt for å gi deres verden disse vitenskapelige oppdagelsene, og da han "gikk over" for noen måneder siden, ble han ønsket velkommen av en trengsel av sjeler som visste at han hadde fullført sin oppgave med enorm suksess.

Elskede brødre og søstre, dere lyser opp livet og andres liv ved å snakke vennlig, og den effekten ordene deres har når energien av dem sprer seg som ringer i vann, er mer enn måles kan. Vi er med dere på deres reise i ånd og uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

torsdag 22. januar 2015

Å finne en planet ...

Noen fant denne planeten i sin tid, og bestemte seg straks for at den skulle avfolkes som den var og gjenbrukes av finneren som den rene og skjære finnerlønn.  De skulle leve og trives på finnerlønna si, mente finnerne, men det er mulig planeten mumlet sitt - i gråsteinene sine - uten at det ble oppfattet av finnerne.  Nok om det, de nyankomne vinket til seg sine, og spredte seg ut over gjorde de. At det var til ingen nytte, visste ingen av dem da.  Så begynte drakampen, og 'tauet' holdt på å ryke stadig vekk.

Mottrekket til finnerne skulle vise seg å være fra djevelens oppslagsverk, så kamper og dyster ble utkjempet både i tide og utide. Til og med ble det prøvd med utdøende smitte slik at jordboeren skulle lide seg både gul og blå, men mest død.  Slik gikk det også.  Jordboeren døde, men ikke helt ut ...   Noen trakk opp fjæra i ryggen på stakkaren som nesten ikke greide å leve livet sitt lenger, og pulsen kom sakte igang igjen. Dette til stor forargelse for de inntrengende finnerne som mente seg å bearbeide finnerlønna si.

Slik gikk vinter og vår og år og tider.  Jordboeren kravlet og krøp over alt - kriger brøt ut rundt stakkaren og forsvare seg måtte vesenet gjøre - gang på gang. Det var tider det så svært mørkt ut, men livet brøt fram stadig vekk. Det kom på beina, mustret sinn og hoppet fram fra gråsteinene som utgjorde litt ly i ryggen.  Det kom en og det kom to kriger, og det var kriger som rammet hele kloden på ett eller annet vis.  Små barn ble født med krig i dåpsgave - ingen mulighet for å slippe unna utviklinga som var igang.

Håpet var kjempestort hos igangsetteren av krigshysteriet, og han hadde de største ønsker og de mest stupbratte fantasier om hvordan det skulle bli å leve på denne kuppelen helt aleine uten de krypdyra som nå agerte verre enn verst rundt finnermannen.  Det gikk frysninger nedover den overopphetede ryggen til morderen som holdt fingeren på startknappen for den ene krigen etter den andre - nå sto den tredje verdenskrigen for tur.  Snart var det bare å blåse i hornene og hesteryggen skulle krølle seg for dødsspranget.

Det skulle vise seg å bli mer vrient enn det som godt var.  Krigstilløpene ble avviklet gang på gang, men døde så hen.  Hva skjedde?  Ingen visste hvor det skar seg, men alle visste at det skar seg - hele tida.  Den tredje verdenskrigen skulle vise seg å bli den nøtta som ikke lot seg knekke.  Den knakk aldri og har ikke til dags dato gjort antydninger til å ville svikte sin ukjente Velgjører.  Hvem det nå er - og var!  Og hvem denne velgjøreren er har verden ennå ikke fått i lysskrift over himmelbuen. Jordboeren er et fritt vesen og finner sine svar sjøl.

Vi vet nå at det ikke er bare å gjøre seg en sving ut i verdensrommet, tuske til seg det som ser forlokkende ut og ellers oppføre seg som eieren av hele Kosmos.  Det er tanker som ikke kan bæres av en hvilken som helst inntrenger eller finner eller gjerningsmann eller hvilken benevnelse som passer best.  Ikke få for store tanker når du er på vidvanke på de store vidder - plutselig kan det være en tanke for mye - eller en tanke som er litt for stor.  Det er lett å knekke ryggen, så bær ikke større tanker enn du er eslet for !

Tukáte

Historisk rytme

Nå er snart verden ferdig rundvasket og dufter av de beste urter som er å finne under himmelhvelvet.  Støttespillerne fryder seg - nedrivningsgjengen gremmer seg. Endringene er enorme og tankene yngler i den kreative skogen. Dette er klodens eget eventyr, der det er høyt under taket og ellers alt på styr. Lufta er siktet opp til flere ganger, nå virker den lett og luftig og vil holde i evinnelige tider. Ikke visste vi at dette var tilsiktet oss.  Ikke visste vi at dette skulle bli svaret på de endringer vi alle visste ville komme.  Det ble det.

Alle går vi rundt og tenker nyttige, men mest unyttige tanker.  De veier like mye, om de er lyse eller mørke. Vi bruker like mye energi på mengden tanker enten de hever eller tynger. Det våre tanker er fulle av - er vi fulle av.  For det meste illusjon!  Illusjon tenkt som tull og tøys og fyllekalk i sin tilblivningstid, er så absolutt diktet opp og brukt som fylleri gjennom hele den ugjennomtrengelige og lave dimensjonen. Dog - dette er tida for den uunngåelige oppvåkninga, det hører med til den historiske rytmen vi er drevet fram i - i mørke og lys.

Det er ikke tilfeldig at det er vi som er her akkurat nå.  Hvem andre kunne tatt denne vakten?  Jeg bare spør.  Dette er ei vakt som må tas av både jern og fløyel.  Den må jenkes på plass av oppløftende tanker og ditto meldinger.  Av intensivert oppmuntring og full støtte i alle øyeblikk.  Av de små intuitive følelsene, de fløyelsmyke ilingene, de som får deg til å oppføre deg så kjærlig som din livsplan underbygger. De intuitive følelsene og innsiktene som takler livet i illusjonen på en meget befriende måte.  De trekker minnene fram fra glemselen.

Tukáte

mandag 19. januar 2015

Benjamin Fulford - January 12, 2015: The fake Paris incident is aimed at taking down the house of Saud

The obviously faked terror incident in Paris last week was clearly aimed at preparing public opinion in the West for an operation to take down the Saudi Arabian monarchy. The operation consisted of having a French magazine publish cartoons of a sort that would lead to a death penalty in Saudi Arabia and then faking the execution of the magazine’s staff. This serves to make the Western public aware and angry about the sort of thing the Saudi government does.

It is a fact the Saudi Monarchy has for years bankrolled and promoted and obscurantist, radical sect of Islam known as Wahhabism. They have also worked hand in glove with the Bush Nazi crime family for decades in their project to replace Western democracy with totalitarian dictatorship. This is a country where, if you are caught in an adulterous relationship, the punishment, to this day, is to have you buried up to the waist in the sand and then stoned to death. This is also a country where you can be arbitrarily killed by the ruling family for questioning their control of that country. When I was there I was advised that if I got in a traffic accident, I should pretend to be injured so that I would be taken to a hospital instead of a police station. If I ended up in a police station I might never come out, I was told. This family mafia country has been using their oil wealth to create armies of ignorant fanatics throughout the world.

So, to cut off financing for Islamo-fascists, beheading the Saudi regime would be a good place to start. Or at least that what seems to be going on in the minds of the people staging the events in Paris.

There is a deeper aspect to this story though.

The Saudis themselves represent a slave government controlled by elements of the P2 Freemason lodge who want to engineer a battle between Christianity and Islam in order to force them to become a single religion, or a one world religion controlled in secret by them. They created and financed Wahhabists and other fake Muslim extremist groups in order to create a boogey man for brainwashed Western militaries to attack. The end game is a world fascist dictatorship controlled by a small clique of inbred families. In this version, the Saudi royals are just pawns acting out the role of bad buys.

When my father, Dwight Fulford, was Canadian ambassador to Saudi Arabia in the late 1980’s the Saudi royals he met tried to get him to read the Protocols of the Elders of Zion. A Saudi prince also told this writer “we have worked under them for a very long time.” The story being conveyed by the Saudis is that of a secretive “Zionist” group manipulating world events in order to take control of the planet.

French President Francois Hollande, for his part, on public television blamed the incident on “les illumines,” the French world for Illuminati.

The Illuminati he was referring to are most likely the gnostic Illuminati, a group that claims credit for the American, French and Russian revolutions. This group wants to end bloodline rule in Europe. Hollande is affiliated with the French Grande Orient Freemason lodge which would put him under the French branch of the Rothschild family.

The Illuminati previously told the White Dragon Society they want to end European bloodline rule in the Middle East as well.

Now let us take a look at what is going on in the Middle East. What we see there is an alliance between Turkey, Syria, Iran, Shia Iraq, and the Pentagon apparently facing off against Israel, Saudi Arabia, Jordan and Egypt. Turkey, Syria, Iran and the Iraqi Shias together can wield a modern army of over 1.5 million men. Egypt, Saudi Arabia, Israel and Jordan together can muster just under one million. If both the Pentagon and Russia support the Turkish alliance, and apparently they do, this essentially means Saudi Arabia, Egypt and Israel have no real choice but to join the Turkish/Iranian alliance or be militarily crushed.

Now let us look at this situation from the US angle. Here we have an Obama regime stubbornly clinging to power in Washington that still refuses to tell the truth about 911 and the fascist coup d’etat that followed it. Note too that nobody significant from the Obama regime showed up at the big French PR event last week that followed the fake terror attack.

This is the same Obama regime that is threatening to veto the Keystone pipeline plan to bring oil from Canada to the United States. Apparently Obama thinks it is better for the US to import its oil from the fanatic sponsoring Zionist slave regime in Saudi Arabia than from peaceful democratic Canada.

The Pentagon, quite sensibly, is no longer obeying any orders from the Obama regime.

Incoming Defense Secretary Ashton Carter, when he comes into office next month, knows the rest of the world will stop financing the pentagon and the US regime unless action is taken against the neo-con war criminals, starting with the Bush family, that Obama is still protecting.

Now let us get back to Europe. France was attacked immediately after President Hollande called for an end to sanctions against Russia. Germany is also talking about setting up a joint security arrangement with Russia making a “terror” incident there a likely bet.

This comes as the US announces it is closing 15 military bases in Europe and concentrating its military power there in England. England is also now moving away from the EU and aiming to become a sort of Atlantic Switzerland.

Meanwhile Greece, which is secretly ruled by the British royal family (Queen Elizabeth’s husband Philip was born as Prince of Greece and Denmark), is expected on January 25th to elect a government that will leave the German controlled Euro.

So, let us try to visualize the big picture of what is going on. We have a new super-state emerging in the Middle East. We have Russia and Germany replacing the US as the main sponsors of security in continental Europe. We have England distancing itself from Europe and rebuilding its bridges with the Anglo Saxon world.

In Asia, meanwhile, China has done a pretty good job of hiding how powerful it has truly become. One mind-blowing statistic says it all: in the past 3 years China has produced more cement than the US did in the entire 20th century.


China wants to reassure its neighbours and the rest of the world that it poses no threat. For that reason it is not only tolerating but actually financing Pentagon efforts to defend countries that border China. As a part of this, (as mentioned before in this newsletter) China has agreed to a merger between North and South Korea with Japan under Pentagon protection.

So, the Pentagon moves 60% of its forces to Asia, while the Russians and Germans take over the role of protecting continental Europe. The Muslim world, for its part, will become strong and independent once again minus the radical fanatics.

One other bit of news that slipped in mostly under the radar last week is that China just reached an agreement with the nations of the Caribbean, Central and South America (the US’s “backyard”) to increase bilateral trade to $500 billion a year.

And, in Washington D.C., we have a rump regime carrying out foolish anti-social acts like inciting race riots, faking North Korean hacking incidents etc. In psychological maturity it resembles a two year old having a temper tantrum after its candy was taken away.

Nissemor og Nissefar og de dumme voksne!

Nå er jula feiret igjen, og illusjonen har fått den oppmerksomheten den fortjener.  Vel overstått, Nissemor og Nissefar, og resten av nissekompaniet!  Det er så godt at dere tar denne tørnen, som jula er, at dere legger ut på denne lange marsjen hvert bidige år.  Jeg forstår så godt at menneskene blir blanke i øynene av snillheten og godheten som N og N viser de voksne i verden i deres strev for å støpe illusjonen i alle barnesinn.  At de minste barna blir vettskremte for resten av livet, ved synet av dere, gjør bare at julestempelet sitter som støpt. Godt gjort og flott levert, Nissemor og Nissefar.  

Slik skal det være - ingen kan å feire jul som nordmenn, fra Lindesnes til Nordkapp, når vi har dette nisseparet å trekke veksler på.  Hva skulle vi gjort uten, og hvordan skulle vi fått fridagene til å passere uten at krigen brøt ut?  Hjertelig takk Nissemor og Nissefar og hele ungeskokken deres!  Vi er så glade i dere.  Dere aner knapt hvor mange dere har reddet fra den reneste juleundergang.  For slik er det å være menneske, det er vrient, derfor tar vi illusjonen til hjelp og har alltid gjort det. Om vi tilegner oss noe nytt?  Svært sjelden - det gamle illusjonistiske er best i lengden ... for alle som trenger jula.

Tukáte 

fredag 16. januar 2015

*Matthew Ward - 11 januar, 2015*

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Før vi begynner å snakke om ting som har skjedd i den senere tid, vil vi si at dere i dette året vil se at takten i og antallet av viktige hendelser vil øke etter hvert som vibrasjonene stiger. Jordens energifelt av potensial, som ser ut som et evigvarende fyrverkeri, gjenspeiler lysets akselererte momentum takket være lysarbeideres innsats og aktivitetene til vår familie fra Verdensrommet som er trappet opp til fordel for dere.

To "ulykker" har forårsaket både sorg og takknemlighet. Det var ikke "flaks" at en del mennesker som hadde til hensikt å være ombord i AirAsia flight 8501 ikke var det: deres tid på Jorden var ennå ikke ute. De vet ikke at dette var grunnen til at de kom for sent til flyet; de og alle som er glade i dem er simpelthen fulle av takknemlighet for at de gjorde det. Enda så hjerteskjærende det er for familiene og vennene til dem som gikk ned med flyet, så hadde sjeleplanene til alle om bord klausul om at de skulle "gå over" på den tiden. Hadde de ikke "gått over" på denne måten, så ville de ha "reist" plutselig på annet vis kort etter.

Det samme ville ha være sant for de personene som "gikk over" etter at brann brøt ut på fergen i Adriaterhavet. I denne hendelsen var det slik at sjelekontrakten til alle, unntatt de få som "gikk over", hadde klausuler om lengre livsvarighet. De hundreder som ble reddet er ikke bevisst dette, ei heller trenger de å vite dette for å føle takknemlighet, og det samme er tilfelle for familiene deres og andre som er glad i dem.

Raseriet i de Forente Stater over nedskytingen av to politimenn i en patruljebil tjener til å bringe en grad av balanse i forhold til raseriet over at politiet bruker unødvendig harde handlemåter overfor Afrikansk-Amerikanske menn. Dere kan kanskje sammenlikne dette med en emosjonell pendel som har vært sittende fast i det ene ytterpunktet hvor lovens håndhevelse er oppfattet som "skjev" med hensyn til dømmekraft og behandling, og så svinger pendelen plutselig over til det andre ytterpunktet. Følelsene på begge sider er så visst berettiget, men det er helt nødvendig at pendelen beveger seg vekk fra ytterpunktene av oppfatninger, slik at det kan bli en balanse i spenningsfeltet mellom politiets handlinger og publikums reaksjoner.

Nedslaktingen i Charlie Hebdo’s kontorlokaler og de påfølgende drapene i Paris forente hele verden i sympati, medfølelse og fordømmelse av terroristhandlinger. Hvis overhodet noen aspekter av slike hendelser kan beskrives som "oppmuntrende" måtte det være disse: Det franske folket sto sammen som Ett i et fryktløst opprør mot de aldeles bestialske forsøkene på å kvele uttrykksfriheten, og verdensledere demonstrerer sin solidaritet; de muslimske attentatmennene og alle andre som dem, blir synliggjort eksakt for det de er - brutale, tyranniske individer som handler ut fra er fullstendig forskrudd ideologi som overhodet ikke har noe som helst med Islam å gjøre; og det er oppstått et internasjonalt krav om å rykke opp dette ondet med roten og eliminere årsaken til slik ekstremisme. Dette livsviktige steget i retning av å overvinne slike ekstreme splittende holdninger, forakt og frykt for forskjellighet måtte komme, slik at samhold og felleskap i respekt og verdsettelse av at vi er forskjellige kan vinne fotfeste - fordi dette er fundamentet en sivilisasjon bygger en fredelig, kjærlighetsfull og harmonisk verden på.

Det kan oppfattes som om vi omtaler tragiske hendelser på en måte som at vi er løsrevet fra følelsene rundt dem – at dette er noe som tjener et høyere mål og det var det. Dette er ikke tilfellet. Vi hedrer så visst alle som spiller sin rolle i alle splittende og grusomme situasjoner, likevel er det med uendelig sorg vi ser at det å oppnå personlig og planetarisk balanse innebærer så mye voldelighet og sorg i vår elskede familie på Jorden. Spesielt hjerteskjærende er massakrene og kidnappingen av barn og andre fullstendig samvittighetsløse avskyeligheter. Det er vanskelig for oss, som for dere, å betrakte noens lidelse som enda en milepæl i den evige syklus av liv man lever sammen i fysiske verdener og som gjenforeninger i åndeverdenen. Vi ber dere forsøke å finne et snev av trøst, slik vi selv må, i innsikten om at ut av tragedier dannes utvikling for sjelen; ut av grusomme hendelser følger et mer åndelig opplyst og medfølende samfunn, og til slutt, Jordens Gyldne Tidsalder i full blomst.

Og kanskje synes tragedien å være større når 12, 100 eller 400 mennesker dør i den samme hendelsen, men hvert eneste minutt er det tusenvis av sjeler som dør og dette er til stor sorg for de som er glade i dem. Vi skulle ønske at alle som sørger kunne vite at de selv og de som de er glade i, valgte det de skulle oppleve sammen for å hjelpe hverandre å utvikle seg sjelelig. De ville selvfølgelig fortsatt savne sine kjære, men denne innsikten kunne lindre litt av deres dypeste sorg.

En av våre lesere spør: " Du sa i ditt forrige budskap at alt som skjer her på Jorden har en mening og hensikt. Jeg greier ikke å finne noen mening i filmen «The Interview» eller de voldsomme reaksjonene omkring dette. Hvor langt vil skadevirkningene spre seg etter at Nord Korea hacket seg inn i Sony’s computersystem? Alt omkring denne saken synes å være et tilbakeskritt for lyset."

Alt som skjer i deres verden har mening og hensikt! Imidlertid kan noen saker synes å være logiske i den sammenheng, mens det i andre tilfeller kan synes som å strekke strikken temmelig langt, og filmen, med de påfølgende kraftige reaksjonene, kan synes å være et eksempel på det siste.

I tidligere budskaper har vi slått fast at underholdningsindustrien er et av Illuminatis mektige bastioner, fordi det den bringer på markedet påvirker publikums holdninger og handlinger. Den fremtredende rollen kriminalitet, krig og annen vold har i filmer og spill, har til hensikt å få samfunnet til å venne seg til og bli likeglade med hensyn til denne typen atferd, samtidig som den motiverer mer ustabile psyker til å etterlikne den. Manipulatorene bak underholdningsindustrien skaper "filmstjerner”, setter dem på pidestaller og belønner dem med nærmest grenseløs betaling og ulike hederspriser; dette hever noen få sjeler opp over alle andre og utvider gapet mellom de som "har" og de som "ikke har" i deres verden. Tenkende mennesker ser disse negative effektene så vel som de positive mulighetene som ligger i denne industrien, men det som ikke kommer det offentlige åsyn for øye er Illuminatis mørkeste område i underholdningsindustrien – Satanisme, sexslaveri, pedofili og pornografi.

Alle disse sette og usette situasjonene er kjennetegnet av et fravær av lys, og Jorden har nådd energiplan hvor alt som er på lavere vibrasjonsnivåer nå er i ferd med å falle fra hverandre. Det som har foregått i det skjulte, utenfor scenen for å si det slik, blir nå skjøvet frem midt på scenen hvor det spillet som foregår kan sees av hele folket.

Etterreaksjonene av denne filmen gjør at søkelyset rettes mot "krigen i cyberspace". Alt som er designet for å brukes på en positive måte kan også brukes på en negative måte og fremskrittene deres i datateknologi er et førsteklasses eksempel. På den ene siden kan medisinske gjennombrudd deles over hele verden, kommunikasjon skjer lynraskt, varslere har et forum hvor de kan legge ut det de har funnet ut, og en overflod av informasjon som det ikke rapporteres om i massemediene, er tilgjengelig på Internett. På den annen side brukes Internett til å spre løgnaktig informasjon og noen enkeltmennesker skaffer seg ulovlig adgang i datasystemer for å offentliggjøre data som andre eier, introdusere virus og eller lage vanskeligheter for forretningsforetak. Deres nasjonale ledere, som kjenner fordelene ved å dele verdifull informasjon, ser behovet for å beskytte sine lands interesser gjennom å samarbeide over landegrensene for å forhindre hacking globalt. Ethvert tema som initierer eller fremmer samarbeid over landegrensene er det grunn til å ønske velkommen.

Vi kan ikke se at Sony-saken vil føre til at "all privat informasjon og kommunikasjon kan bli brukt av alle og enhver og at det vil kunne skje omfattende brudd i strømleveransene over alt" som skaper bekymring hos enkelte.Dersom dette skulle skje i noen tilfeller, vil det være kortvarig. Misbruk av alle typer, det være seg informasjon eller teknologi eller naturressurser, utstråler lave vibrasjoner og aktiviteter på et slik nivå vil ikke kunne forekomme stor lenger.

Våre kolleger i Nirvana kan ikke gi noen bekreftelse på om den avanserte hacking-prosessen hadde sitt utspring i Nord-Korea eller annetsteds. Det kunne være gjort av hemmelige agenter fra den Illuminati-kontrollerte fraksjonen av CIA – de finnes her og over alt i verden – eller av ondsinnete, kanskje hevnlystne individer eller grupper. Men uansett hvem den eller de ansvarlige er, så var det ikke deres intensjon å hjelpe lyset ved å skape de positive effektene som nevnt ovenfor.

"President Obama har omsider gjort noe som etter min mening synes å være “av lyset”, med sin ordre om å avslutte blokaden av Cuba. Det er jo absurd at regjeringen vår utestengte og fordømte Cuba for 50 år siden, mens de rett etter Andre Verdenskrig hjalp Tyskland og Japan å komme på fote igjen. Vi var jo ikke en gang i krig med Cuba! Hvorfor er det da en så sterk opposisjon i begge leire mot det Obama gjorde?"

President Obamas ordre som åpner for å normalisere landets forhold til Cuba skapte sterke reaksjoner hos medlemmer av Kongressen som rutinemessig motsetter seg alt han gjør, noen få, som reagerte med raseri, gjorde dette ut fra en emosjonell basis mer enn av politiske årsaker. Deres hjerte og tankesett sitter fortsatt fast i fortiden et halvt århundre tilbake, hvilket gjør at de ikke evner å se at en løsning på denne langvarige situasjonen er til beste for begge landenes folk. Dette steget i retning av å leve sammen i respekt og samarbeid er også en indikasjon på at alt det som foregår i kulissene begynner å bære frukt i samklang med vibrasjonene som uopphørlig øker.

Kjære familie, dere er kanskje lei av at vi attribuerer alt til vibrasjoner, men de er den “vevnad” hele Universet er lagd av! Alt som eksisterer er energi som vibrerer på en eller annen frekvens og lyset øker etter hvert som vibrasjonsfrekvensene øker. Hver eneste tanke, følelse eller handling sender ut vibrasjoner som i sin tur, i samsvar med vibrasjonsnivået i dem, manifesterer situasjoner og resultatet av dem. Og mengden av lys i hvert enkelt menneske avgjør hvor langt de er kommet på – eller om de overhodet befinner seg på – sin oppstigningsvei.

La oss klare opp i misforståelser som finnes om at oppstigning skjer i sammenheng med "overgangen" fra fysisk liv til livet i åndeverdenen. Oppstigning er en evolusjonsprosess mens det å gå inn i Nirvana er en automatisk oppstigning utelukkende med hensyn til lokalisering. Personer som utvikler seg fra tredje til fjerde densitet åndelig og bevissthetsmessig gjennom sin inkarnasjon på Jorden, vil gå inn i Nirvanas fjerde dimensjons beboelsesområder; personer som ikke oppnår dette nivået før"overgangen", går inn i Nirvana på det nivået som tilsvarer energinivået de befant seg på i sitt jordiske liv. Nirvana gir tilbud til alle om å arbeide seg opp på et høyere densitetsnivå, men dette skjer ikke automatisk. Mange av beboerne i Nirvana forbereder seg gjennom studier og med hjelp av høyere utviklete sjeler, til å styrke sin karakter på områder hvor der de har svakheter, slik at deres neste personasje i slektslinjen er bedre rustet til å utvikle seg i løpet av sitt fysiske liv.

Det kan være til hjelp for dere at vi minner dere på densitetens to definisjoner, vitenskapelig sett. Den ene er masseeller hvor en masse befinner seg, er lokalisert. Jorden er tredje densitet med hensyn til masse og fjerde dimensjon med hensyn til lokalisering; Nirvana er fjerde densitet både i masse og lokalisering. Den andre definisjonen dreier seg om hvor langt man er kommet i sin sjelelige utvikling. Gaia, Jordens Sjel, har alltid vært av femte densitet, uansett hvilken densitet hennes planetkropp er i; og Nirvanas beboere befinner seg i området mellom andre og femte densitet, i noen tilfeller høyere.

For å fortsette vår oppklaring: i denne eksepsjonelle tiden i Universet er det gjort en del unntak fra de fysiske lovene som styrer Oppstigningen, og misforståelsene kan være et resultat av hva vi har fortalt dere om sjeler som har fått sin opprinnelige sjelekontrakt reforhandlet og endret. Personer som opplever og erfarer ting som langt overgår det som er avtalt i kontrakten, kan gjøre en benådningssøknad på sjelsnivå om å forlate dette livet før de har fullført de gjenstående avtalepunkter. Den Himmelske Nåden tar disse forespørslene til følge ved å gi tillatelse til at individet fullfører resten av sine kontraktpunkter i Nirvana, eller at de gir dem full kreditt for det de allerede har gjort og anerkjenner det som en fullførelse av kontrakten. Om det er på den ene eller andre måten, så utvikler de seg til fjerde densitet i løpet av sitt opphold der.

Personlig oppstigning har skjedd i stadig økende tempo helt siden planeten begynte sin oppstigning for omtrent sytti år siden. Nesten alle personer som responderte på den massive infusjonen av lys på den tiden og avanserte fra tredje til fjerde densitet åndelig og bevissthetsmessig, "gikk over" til Nirvana for en tid tilbake. En hærskare av sjeler som ble født i senere tiår, har også "gått over" etter å ha nådd opp på fjerde densitets nivå; alle som hadde kontrakter som ble reforhandlet slik at de kunne gå tidligere inn i Nirvana, gjorde det; og mange mennesker i dagens samfunn på Jorden har avansert opp til dette nivået. Alt i alt har mange milliarder sjeler utviklet seg i løpet av Jordens oppstigningsprosess frem til i dag, og hennes ferd videre gjennom stadig høyere energiplan vil sikre at mange flere vil gjøre det.

Ett siste ord om vibrasjoner. Vi har tidligere snakket om viktigheten av ord og hvordan deres vibrasjoner påvirker personene som bruker dem og alle som hører dem. Eksperimenter gjennomført av den japanske legen Masaru Emoto er bevis for dette, hvilket dere kan se i "Water and Words" delen på dette nettstedet: http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html. Dr. Emoto kom fra en høyt utviklet sivilisasjon, helt spesifikt for å gi deres verden disse vitenskapelige oppdagelsene, og da han "gikk over" for noen måneder siden, ble han ønsket velkommen av en trengsel av sjeler som visste at han hadde fullført sin oppgave med enorm suksess.

Elskede brødre og søstre, dere lyser opp livet og andres liv ved å snakke vennlig, og den effekten ordene deres har når energien av dem sprer seg som ringer i vann, er mer enn måles kan. Vi er med dere på deres reise i ånd og uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

*SaLuSa 16 January 2015*

It has taken a long time to reach this point in your evolution, but we
observe a new energy rising that is taking hold on Earth that is bringing
co-operation and peace. After years of wars and confrontation, the new
energies are awakening people to the peaceful pursuit of ways to bring
about a harmonious co-existence between all people. Now when war threatens
there are still those that respond in a like way, yet at the same time
many, many more pursue peaceful solutions. We will certainly do what we can
to influence and aid those who seek peace and a total end to war and find a
peaceful solution. The voices of those who are tired of death and the waste
of your Earth’s resources through aggressive behaviour, are gaining power
and influence that will lead the way to peaceful co-operation and
statesmanship. It will take time to persuade some people that war only
benefits the few who have invested very heavily in it. However, time will
bring forth many truths and reveal those who are its beneficiaries.

On the one hand you are being assailed by the actions of a small minority
who are set on bringing terror to you, whilst those who champion the cause
of peace are working very hard to bring it about. There is of course karma
involved in all of these issues and it makes it difficult for you to
comprehend exactly what is taking place. Our presence will ensure that
matters do not get out of hand but as you must have realised for some time
now, the old energies have to be “removed” in one way or another. As you
must also know by now, fear is your greatest enemy and aids those who are
known as the dark Ones. They thrive on creating fear and without it they
would lose their power to block the Light. Their time is nearly up which is
why we frequently remind you of the need to keep your vibrations as high as
possible, and deny them every opportunity to fuel their needs.

Changes are all around you and not least of all those that relate to Mother
Earth. She is preparing for a great upliftment in her vibrations, and wide
ranging changes that are already become apparent to those who study such
subjects. Do not fear the outcome as unlike previous Ages when great
floods, fire or catastrophes have occurred at the end times, as you are to
experience a peaceful move into the New Age. It has been the intention of
the Spiritual Hierarchy to ensure that you complete the old Age with
success, and it has been largely down to your resilience and firm intent to
come through this period with your heads held high. You have of course
received every help and many souls from the higher dimensions have taken
part. When you consider how much support you have been given, you get an
idea of how important your evolution is viewed. Yet you will find it
difficult to fully comprehend your success, as it has reached much further
than you can imagine.

Your loved ones look on and are aware of how well you are doing, and there
will be great celebrations when your time is up and you meet again.
Naturally they keep up with your progress which they follow with keen
interest. So Dear Ones please bear in mind that not only are your family
and friends are aware of your progress, they often try to impress you with
their messages and console you when you are distressed. If not already
aware you will be surprised to find your loved ones quite fit and healthy
regardless of their condition when they passed over. Furthermore, they will
be very aware and as alert as they were when a lot younger. There is so
much to look forward to that you should have no need to concern yourselves
about those who have gone before. No one is looked upon as being superior
to another soul and wealth is no factor at all, as money has no place where
all needs are provided by the power of thought. It may also lift some
people up to know that even babies that have passed over grow up quite
quickly in Spirit, and most will meet you as adults. The power of thought
upon Earth is effective, but rarely acts as quickly as it does in the
higher vibrations.

If your progress had not been interfered with your evolution would have
advanced much more rapidly, and instead you have been denied such an
opportunity. However, once you are allowed to benefit from advances that
have been withheld from you and kept solely for the use of the Illuminati,
you will quickly make up for lost time. As we have previously mentioned,
the most spectacular changes will be when you benefit from free energy.
Your scientists already know many uses for it and machines and equipment
have already been designed and successfully tested. The future is waiting
for you and holds many surprises, all of which will enhance your quality of
life.

So as you make your way through the last antics of the dark Ones, know that
in reality you do not have long to wait before wonderful changes start to
take place. For you no doubt it would be a relief to be able to live in
peace and prosper in a society based on love and sharing. It is coming but
first the dark Ones and their power bases and weapons of destruction must
be disabled and removed. Many advances have been kept secret at your
expense and new technologies are hidden from your eyes. For example there
are underground means of travel where speeds are reached of up to 700 miles
an hour, and they already cover a large area of the globe. These advances
will eventually benefit you all, and the future holds so many surprises
that at present you can only dream of them.

We will ensure that when the time is right you are made aware of the new
technologies, and they will be introduced to you. However, you will
understand that there are those who would wish to keep them for themselves,
and we have to first remove them so as to prevent interference with your
progress. All these things will take time, but at least you will be aware
as to what awaits you in the near future.

I am SaLuSa from Sirius, and so pleased that the time has arrived to
release information as to what the future holds for you. Keep strong in
your faith and know that we are with you. I leave you with our love and
blessings.

Thank you SaLuSa.

Mike Quinsey.

Sheldan Nidle - 13. januar, 2015 - 13 Ben, 11 Chen, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer med mere nyheter! De siste rester av motstand fra de mørke foregår for øyeblikket i banksystemet deres. Disse skurkene gjør alt de kan for å forsinke utdelingen av velsignelsene deres ved å late som om de ikke er godt nok forberedt til å ta ansvar for fordelingsprosessen av velstandsmidlene deres. Vi har instruert våre allierte på Jorden om å sette klare tidsfrister og personlig overvåke de siste trinnene i denne prosessen. I tillegg forteller våre allierte at det er behov for at en hel rekke formuesforvaltere blir gjort klare for å hjelpe dere.  Det er motbydelige for oss å få høre om dette og vi har instruert våre allierte om å være meget strenge og kreve at de får lov til å ansette personell etter behov for å sikre at denne prosessen kan skje så smidig som mulig. Vi er parate til å ta i bruk våre egne teknologier for å sikre at denne avsluttende serien av prosedyrer blir gjennomført uten ytterligere forsinkelser. Vi har også hatt overoppsynet med den kommende prosessen med å oppløse et antall store regjeringer.  Deres verden har fullstendig prisgitt et antall super-rike og velstående mørke individer helt siden Anunnakiene forlot denne virkeligheten for nesten 20 år siden.  Våre innsats er for øyeblikket rettet mot å gjøre forberedelsene til at denne virkeligheten omsider kan kvitte seg med disse mørkets representanter.

Vi samarbeider i all stillhet med deres ulike folkerettslige institusjoner for å arrestere disse mektige individene i det rette øyeblikket. De mørke har tross alt hatt makten i denne virkeligheten i nesten 13 årtusener. Når disse ulike individene er arrestert, vil de siste av de som har hatt kontrollen i denne virkeligheten vær “ute av spillet". Dette gjør det mulig for de nye regjeringene å utstede formelle kunngjøringer om hvordan det globale bank- og finanssystemet nå skal operere. Dette nye systemet vil bety overgangen fra den nådeløse verden dere kjenner, til en verden som er fylt av Lysets energier. Inkludert i denne serien av kunngjøringer vil det også være én som setter scenen for vår ankomst. I våre kunngjøringer har vi til hensikt å legge alt til rette for de Oppstegne Mesterne og Agarthanernes formelle ankomst. Straks dere på nytt har full bevissthet, vil utformingen av en ny stjernenasjon ta til. Den vil bestå både av vesener med kropp og vesener uten kropp. Dere vil få lære mye om den fysiske virkeligheten. Kjærligheten deres vil forvandles til galaktisk fryd og glede. Når den tid kommer vil visdommen deres vokse enormt og dere vil lære om Himmelen og hva det innebærer å være i Himmelens tjeneste.

Mine kjære venner, dette er en tid for refleksjon og inspirasjon. Vi ser på oss selv som spesialutsendinger sendt til denne delen av galaksen deres for å passe på dere, og når det rette øyeblikket kommer, å lande i stort antall og ta fatt på vårt omfattende mentorarbeid – for å forberede dere til den enorme forvandlingen det er å bringe dere tilbake til full bevissthet. Våre samfunn er tuftet på sannhet og fullstendig selv-aksept. Vi betrakter utforskningen av den fysiske virkeligheten som vår største bragd. Hver eneste en av oss har tilbragt tid som deltakere i dette utforskningsoppdraget til en eller annen del av denne galaksen eller lenger ut i Rommet for å utforske undrene i de talløse galaksene som omgir oss. I løpet av våre langvarige liv har vi samlet store mengder visdom og alle disse juveler av visdom tilføyer seg den evig økende kunnskapen vi har. Således har hver eneste en av oss omfattende lagre av sannheter om denne virkeligheten og mange, mange andre. Vi har valgt ut våre mentorer spesielt for hver enkelt av dere, slik at dere vil være en god match. Etter at de ble utvalgt har hver mentor vært med deres medisinske team på sine "nattrunder".

Mentorinnsatsen er den viktigste av de oppgavene vi kan utføre. Dere er alle enten Stjernefrø eller et Vesen som har gjennomlevd tallrike liv på overflaten av denne verdenen. Om kort tid vil dere bli introdusert for oss. Vi tar dette møtet meget alvorlig. Dere har et enormt antall av slektninger fra tidligere liv som dere skal forsones med. Ut over dette må deres mange tidligere liv tas i betraktning. Når dere så har tatt inn over dere og akseptert alt dette, må vi bruke alle våre evner for å forberede dere til å bli intimt kjent med hvem dere var og hva deres nåværende liv virkelig handler om. Dette er i sannhet en svært spesiell prosess, som vi sammen skal dele. Vi vil alle vokse i visdom gjennom disse erfaringene. Dere er en viktig del av dette samfunnet. Dere skal bidra med deres "egenart" med tanke på hvordan dette galaktiske samfunnet skal skapes. Derfor er det nødvendig at dere lar oss i felleskap skape deres fullt bevisste selv. Englene deres og andre himmelske hærskarer vil hjelpe oss i denne prosessen. Denne prosessen er et preludium til alt det dere skal oppnå i dette nye galaktiske samfunnet. Dette vil sannelig bli en ny epoke for menneskeheten!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med viktige nyheter om det som for øyeblikket foregår i deres verden. Som vi har bemerket i tidligere budskaper er velsignelsene deres svært nær å kunne leveres en masse. Dette vil gjøre at regjeringer og styresett kan forandres. Den første nasjonen på listen til å gjennomgå denne monumentale begivenheten er Amerika. Det ble fastslått for lenge siden at Amerika er det sted der den uhellige kabalen først vil få smake nederlagets tøffe omstendigheter. Himmelen har i sin nåde sendt oss sine utsendinger for å bistå oss i dette. Våre venner i Agartha har likeledes bistått med sine hellige ressurser. Disse ressursene vil gjøre det mulig for denne verden å kaste disse kjeltringene fra makten og gjøre at gjeninnføring både av folkerett og grunnloven kan skje i Amerika. Dette er bare begynnelsen på en prosess som vil spre seg over hele kloden og bringe dere frihet og velstand! Vi velsigner våre venner og fremfor alt Himmelen. Vi velsigner Himmelen og alle andre for at de har funnet de virkemidlene som kan forvandle dette riket fra et mørke til et vidunderlig Lys!

Denne storslagne forandringen skjer med dere både i det åndelige og det fysiske. Himmelen anvender virkemidler som gjør at dette tidligere mørke riket kan gå over til Lyset. Vi takker dere og velsigner dere for å holde fast ved visjonen og for å gjøre det mulig for oss å bruke våre energier sammen med deres. Sammen er vi en vidunderlig kraft for det gode, som ikke kan beseires. Dere vil om kort tid få se resultatene av det vi i felleskap har oppnådd. De mørke blir tvunget til å tillate våre allierte å omfordele og spre de rikdommene de mørke har stjålet gjennom de siste århundrene og å gi dere deres frihet ved å eliminere all gjeld og frigjøre dere fra dette meget sinnrikt innrettede gjeldsslaveriet. Denne prosessen vil gi dere nye nasjonale ledelser og styresett, hvilket betyr en forvandling fra manipulasjon av sannheten og mørksinnet kontroll til vidunderlig frihet. Dette vil også markere deres overgang fra galaktisk isolasjon til en gjenforening med deres åndelige familier og familiene fra Verdensrommet.

Vi sier dette for å minne dere på at vi skal ta steget inn i igjen i de åndelige og fysiske virkeligheter som sanne ambassadører. Vi skal gjenopprette kontakten med dem som i tusenvis av år har beskyttet Gaia og tjent som hennes Åndelige Hierarki. Når dere påny manifesterer den fulle bevissthetens uendelige glede, så vil dere også selv få lære disse vidunderlige Vesenene å kjenne pånytt. Gjennom årtusener har vi henvendt oss til dem for veiledning i vårt healing- og åndelige arbeid. Deres visdom og vidunderlige glede er en stor trøst og støtte for oss. Nå er snart tiden inne for dere til å møte disse mektige Lys-Vesenene. De har rådgitt Himmelen med hensyn til hvordan det var best å bevege hver enkelt av dere frem til dette strålende øyeblikket hvor alt påny blir husket. Dere vil få se hvor fantastiske disse Vesenene virkelig er! Vi forlater dere nå, vel vitende om hvor utrolig nær dere er deres mange vidunderlige velsignelser! Så vi ber dere nok en gang om å ha tålmodighet i alle disse sakene. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi våre meldinger til dere. Vi ber dere fortsatt være tålmodige og la håpet virkelig gløde inni dere. Ta inn over dere det faktum at en vidunderlig tid full av mirakler er i ferd med å nå et crescendo! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif

tirsdag 6. januar 2015

Archangel Michael kanalisert gjennom Celia Fenn

2015 blir året for sterke øyeblikk av endring og transformasjon.  Nå endelig skal Jorda og jordboerne forlate dualistiske og usaklige konfrontasjoner, aggresjon og misunnelse ikke minst.  Dette vil være tida for indre fred, harmoni, kjærlighet og overflod, heller enn bidragene som har vist seg til det siste av lavere energier for konflikt, kaos og intens misunnelse.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archangel Michael through [Celia Fenn](http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-diamond-path-the-new-creative-adventure-of-love-and-abundance-in-2015/)

posted on 31 December 2014

On this first day of the year 2015 you are stepping into a new beginning and a new adventure on Planet Earth. 2014 was experienced by many as a difficult and chaotic year with personal challenges to many of you. But, Beloved Family of Light, it was also the year in which the gateways and portals of Magical Abundance and Creativity were anchored on the Earth. The challenges that you faced helped you to truly stand in your power and be the Creator of your own Reality. This is the essence of a Multi-Dimensional Master of Light.

In the year 2015, you will be given the opportunity to further develop your skills and abilities as the powerful Diamond Light energies create further acceleration of consciousness and further activations of DNA codes for spiritual and physical evolution. We call this new Time Spiral the Diamond Path, and on this path you will discover the power of Infinite Love and Compassion. You will discover your power within the Galactic and Cosmic energies and you will focus this into the creation of a loving and harmonious reality as you travel the Diamond Path as multi-dimensional Masters and Creators.

The Energies of the Year 2015
==========

Beloved Family of Light, there will be three very powerful moments of Change and Transformation in 2015. The first will be in March and April of 2015, and it will be initiated at the time of the Equinox. At this time, the Earth will experience a Total Solar Eclipse that will provide the opportunity for the Planet to shift away from dualistic confrontation and aggression and into a more balanced and harmonious state of collective co-existence. For those of you who have opened up to a state of higher awareness and become Masters of Manifestation, this will be the moment to hold the energies of Inner Peace, Harmony and Love, and to focus on the Creation of a Reality of Harmony and Abundance on the Earth. You will have the ability to harness the creative magic of the Sixth Dimension and assist in manifesting a new reality.

There will also be a Total Lunar Eclipse on the 4th of April, and the period between the 20th March and the 4th of April will see many shifts and changes on the Earth, opening the way for new forms and new creations. These changes will be felt on the individual and the collective levels. We ask you not to be intimidated by these changes, Beloved Ones, but to hold the focus of Love and Creativity, seizing the opportunity to align with the new Timeline Energy of 2015 and to create Abundance and Harmony rather than to contribute to lower timeline energies of conflict and chaos.

The Second powerful moment will be at the Planetary New Year, from the 26th of July to the 12th of August, and will include the energies of the Lion's Gate as a fulcrum of evolutionary and creative progress. The high point will be on the 8th of August at the 8/8/8 Time Gate. The Cosmic Energies that pass through the Lion's Gate will amplify the new higher energies and create opportunities for many to begin new projects or to step into a new career path that will be more in alignment with their revised mission and purpose on Earth. At this time, the Higher Councils of the Galaxy, in alignment with the Solar Council and Earth Councils, will initiate many new energy vortexes or timelines that will allow for manifestation of the New Reality in physical form. These projects will prepare the way for the powerful initiations of 2016 and 2017. The adventure of the Diamond Path is certainly under way! Those of you who are ready will step forward into this new path of accelerated consciousness and opportunity.

The Third powerful moment will be at the September Equinox, which falls on the 23rd of September. In this month there will also be a Partial Solar Eclipse on the 13th of September and a Total Lunar Eclipse on the 28th of September. The themes of these powerful shifts will be a continuation of the new energies of higher awareness that were initiated at the March Equinox and Eclipses. There will also be further opportunities to anchor the Diamond Light of Harmony, Peace and Abundance and to create a New Reality. It will be an exciting and challenging time, but also filled with new opportunities. Again, we ask that you focus on these opportunities to empower yourself as Masters of Light and Creativity, and to assist in grounding the New Reality for Planet Earth into the Human Collective Consciousness grid so that form may follow on the material plane. This two week period will be rich in opportunities to work with the Beings of Light and the Angelic Realms, and also the Magical Elemental energies, to anchor this magical and miraculous New Reality.

The Diamond Path: Higher Consciousness and a Higher Frequency Reality
==========

Beloved Family of Light, this higher consciousness and higher frequency of Being we call the Diamond Path. It is the frequency that anchors the sixth dimension and allows you to fully experience your multi-dimensional being.

At this stage, your anchor in the sixth dimension of elemental Magic and Miracles will allow you to move between dimensions of being without anxiety or loss of equilibrium. When you are centered in a deep sense of Inner Peace and Creative Compassion, then you will be able to experience the lower frequencies with this inner power and strength and without losing your inner connection and sense of direction. You will be able to adventure in the fifth, fourth and third dimensional energies without adverse effects.

Of course, Beloved Ones, if you should find yourself on a mission or an adventure in third-dimensional density, and surrounded by duality, conflict and chaos, you will know how to find your center in your heart, ground yourself into the Earth and follow the guidance of your Higher Self and Spirit and the Infinite Creative Wisdom of the Divine Creative Intelligence. And know, Beloved Ones, that simply as an act of magical choice, you will be able to return to the higher dimensions of consciousness.

How is this possible, you may ask? Well, you must ensure that you are well connected to your Magical Higher Self. You must cultivate the Magical Garden of Inner Peace, Serenity, Joy, Peace, Love and Abundance. As you create this inner garden, so it will also manifest in your outer world as a Sacred Space that will anchor and reflect your personal frequency or Energy Signature on Earth.

Your personal Sacred Space will also transmit your Energy Signature, and will begin to interact with and to shape the external world around you as you open up a multi-dimensional space on Planet Earth! Beloved Ones, the Earth herself is overjoyed to once again dance and play with Beings of Light in many dimensions.

So, Beloveds, the Diamond Path is your passage to Multi-Dimensional lightness and adventure. You are becoming creators of realities, initiators of timelines, and co-creators of planetary consciousness in the higher frequencies. You will gain the confidence to ride the Galactic waves and shift frequencies in creative adventures of light. And you will learn how to manifest light and energy into form as you create a New Reality.

The Blue Diamond Children of 2015
==========

As you move into this new phase of Creativity and Empowerment, you will be supported, as always, by an incoming wave of newly arriving and incarnating souls. These will be called the "Blue Diamond Children".

These children will derive from, or have a close connection to, the Angelic Family of the Elohim. The Elohim are the Creators of Form in the Universe. The purpose and mission of these incarnating beings will be to support and assist the creation and manifestation of the new forms on the Earth as the New Reality begins to take shape on the Earth.

These children will be Cosmic Spirits who are closely connected to the Galactic Families and the Galactic Council. They will be Masters of Manifestation and will be skilled at bringing forth form in graceful and elegant ways.

They will also be empathic and powerful, and will be able to "read" the energies and the people around them. They will use their empathic skills to direct powerful energies of healing and abundance creation where they are needed.

These children will incarnate in Soul Pods or Groups, as twins or as siblings, or within communities where they can best work together to form a powerful focus of Blue Diamond Light to assist in the creation of new ideas and new forms of individual and collective being on the Earth.

Beloved Family of Light, we wish you a Grand Adventure on the Diamond Path in 2015!