søndag 31. oktober 2010

Lemurias energi stiger opp. Er den i deg?

Kirael 05. 10. 2010 gjennom mediet Kahu Fred Sterling

Kirael snakker her om at Lemurias energi stiger opp, og han tenker da på den Lemurias energi vi har i oss - i hjertechakra. Du vil vite når det skjer, sier Kirael, fordi ditt hjerte da vil besvare dine spørsmål. I 3d har frykt vært den framherskende kraft, som har motivert alt. Nå beveger vi oss fra frykt til kjærlighet. Kirael vil at vi skal forstå at sinne er et biprodukt av frykt, og at uansettt hva vi vil si - kan det sies i vennlighet og med omtanke.

Les mer her; www.kirael.com

Et fjernt galaktisk minne - et galaktisk eventyr fra virkeligheten

Sakset fra ; http://galactic.no/rune/frivillig.html

For lenge, lenge siden i en fjern galakse fantes lysvesener som gledet seg ved livet i en tidløs dimensjon. Og en dag kom et stort strålende vesen til dem med et alvorlig uttrykk i ansiktet. Denne søkte frivillige for en viktig kosmisk misjon.

Noe slikt ble uttrykt:

"Vi har denne lille, men veldig spesielle klode i utkanten av Alkyone-galaksen som heter Gaia. Den er ganske enestående som en vakker hage, og vrimler av livsformer i forskjellig form. Det har vært noe av en eksperimentell stasjon i galaksen, og har den mest interessante menneskelige livsform, som omfatter de høyeste og de laveste frekvenser som er kjent i kosmos. Det er i sannhet selve legemliggjørelsen av dualisme.

På den ene siden er det en vakker livsform kjent i universet som værende en vakker livsform bærende de høyeste frekvenser av kjærlighet, lys og glede.

På den andre siden er den også stedet for de tetteste og mørkeste frekvenser som kosmos' noensinne har erfart - frekvenser som resten av SKAPELSEN har utviklet seg forbi for urtider siden.

Her er den gjeldende situasjonen. Innen et tidsdomene, går denne planet gjennom periodiske kosmiske sykluser. Den kommer nå til slutningen av to store sykluser - en 2000 års periode i fiskenes astrologiske innflytelse, og en 25000 års periode i en kosmisk syklus på dens reise rundt Alkyone, som er sentralsolen i melkevei-galaksen. Men ved avslutningen av denne syklus kommer mye til sin avslutning, mens noe annet starter. Men viktigst er det at planeten gjennomgår en innstrømning av lys (4dim-lys.rø) som dramatisk øker dens frekvens.

På samme måten som gjennom enhver stor overgang vil det bli en viss mengde av turbulens. Noe av dette vil bli geologisk, for Gaia selv er en levende klode som også utvikles. Men mye av det involverer også den menneskelige rase som dominerer planeten.

Det vil ikke bli en særlig enkel tid for artene - særlig ikke for de som "sover" og for de som vibrerer på den laveste frekvensen. Når frekvensen forandres, vil det skape usikkerhet som igjen blir til frykt.

Den første era av denne planets evolusjon var den (grov-) fysiske era, og nøkkelordet var overlevelse. Den andre era som slutter nå var den tankemessige oppvåkning og nøkkelordet var logikk. Den tredje era som begynner nå er hjertets era (altså medfølelse. R.Ø.anm.) og nøkkelordet er kjærlighet. Dette er den høyeste frekvens.

De som for nåværende holder makten på planeten er de av den gamle skole av det fysiske og det mentale. I den grad de kan gjøre en harmonisk overgang til et fra hjertet sentrert og styrt liv, så vil det bli en lett overgang. Men i den utstrekning de ikke er istand å gjøre dette, vil de erfare masse forvirring.

Så dette er den nåværende situasjon for Gaia. Årsaken til at jeg er her er å søke frivillige som kunne være villige til å inkarnere i jordmenneskelig form på planeten i denne tid for å hjelpe å gjøre dette til en lett og jevn overgang. Vi har sendt profeter og lærere i fortiden. Ofte ble de brutalt forfulgt eller drept. I andre sammenhenger ble de dyrket som guder og disse menneskene bygde detaljerte religioner rundt dem som de brukte til å kontrollere hverandre med. Men de fulgte ikke de enkle doktriner og lærer som ble gitt.

Så nå forsøker vi med en annen tilnærming. Ingen flere profeter, frelsere og avatarer som de kan bruke for å skape seg religioner. Denne gangen sender vi inn tusener - faktisk hundretusener av vanlige lysvesener til inkarnasjon med bare to oppdrag:

1- vær sentrert i hjertet. Uansett hva som skjer - forbli i ditt hjerte.
2- husk hvem du er, hvorfor du er her og hva det hele DREIER SEG OM.

NÅ - dette virker enkelt nok ikke sant. Uheldigvis nei. Som vi har sagt, så har dualiteten nådd sitt høydepunkt på denne planeten. Denne arten har fullkommengjort illusjonen av godt og ondt. Den største utfordring du vil erfare er å huske HVEM DU VIRKELIG ER - HVORFOR DU ER HER OG HVA ALT DETTE I VIRKELIGHETEN HANDLER OM. Når du husker, vil du også forbli i ditt hjerte (tolket som; alltid å forstå de ytre begivenheter i et lys av forståelse og medfølelse med situasjonen - båret av visdommens innsikt i hele prosessen - rø- større tolkning av " stay in your heart")

Så hvordan da vite om man "har glemt?" Det er lett. Bedøm dine egne "dommer." Det øyeblikk du legger merke til egen fordømmelse, vet du at du har glemt hvem du virkelig er og hvorfor du er her. Det vil være ditt signal.

Her er nå din utfordring: livet på denne kloden vil kreve en stor grad av skjelne-evne - vis vurdering av hva som er sannhet, og hva som er passende og hva som er best for deg og planeten. På mange måter er skjelne-evne likt med bedømmelse. Og du vil vite når du er i bedømmelse og når du har beveget deg ut av ditt hjerte når du er i en tilstand av beskyldninger.

Vi VET hvor utfordrende denne planet kan være. Vi kjenner til hvor virkelige illusjonene på denne planet ser ut til å være. Vi forstår den utrolige tetthet av denne dimensjon og trykket du vil møte. Men om du "overlever" denne misjonen - og det er en FRIVILLIG en - vil du utvikle deg med "hyperspeed."

Vi skulle også si at vi vet at noen av dere vil dra til denne kloden som "starseeds" (stjernefrø) - som aldri vil spire - aldri våkne til gjenkjennelse av hvem de virkelig ER. Noen av dere vil våkne og begynne å skinne, bare for å kveles av meninger og herskende tankeformer rundt dere. Andre vil våkne og forbli våkne og ditt lys vil bli en kilde til inspirasjon og gjenkjennende minner for mange.

Du vil inkarnere overalt på planeten - i hver en kultur og rase, i hvert land og område. Men du vil føle deg forskjellig. Du vil aldri helt passe inn. Ettersom du våkner, vil du innse at din sanne familie ikke er de av din egen biologiske familie, rase, kultur og land. Din sanne familie er din kosmiske familie - disse som har kommet med en oppgave å assistere på større og mindre måter i den pågående overgang.

Sant broderskap og internasjonalisme vil skapes når du innser/"husker" hvem du virkelig er - hvorfor du er her og hva dette egentlig handler om. Det vil skapes når du gjenvender til ditt sanne tempel av ÅNDELIG NÆRVÆR gjennom ditt hjerte (altså medfølende forståelse med ALT. R.Ø.anm.) - hvorfra denne gjenkjennelse skjer og hvorfra du er kalt for å tjene verden. Er du da klar? Godt - og så litt til som skal nevnes …

Pga. den tettheten dit du skal, kan du ikke være i denne dimensjonen uten en romdrakt. Dette er en biologisk romdrakt som faktisk forandres over tid. Det er mye vi kunne fortalt deg om denne, men din tidsorientering er kort, så jeg tror du bare kan hoppe i det og ERFARE DET!

Du skulle dog her være advart om at det er en stor fare for at utviklingen vil medføre at du vil glemme hvem du virkelig er, for du vil tro at du virkelig bare ER denne romdrakten, istedenfor sannheten om at den kun er et (sanse/indirekte, skape-) redskap tilpasset den dimensjonen du skal til.

Når du kommer dit vil du legge merke til at det finnes en uendelighet av variasjoner av "romdrakter" og en stor oppmerksomhet vil du vie det. Men til tross for denne mangfoldighet, vil det fordi denne klode er "dual" - falle i særlig to kategorier kalt "kjønn". Men vi har ikke tid å gå mer inn på dette nå. Men du vil finne dine bekjentskaper med egen type romdrakt å være mest lærerik og interessant.

Den andre lille sak er dette:

For å operere i den dimensjonen, vil du motta en "mikrochip" kalt "personligheten". Denne er som et identitetsmerke, som sammen med din romdrakt vil gjøre deg noe forskjellig fra alle andre. Dette vil tillate deg å delta i hologrammet der som de kaller "felles virkelighet." Men igjen, vi vet det vil være virkelig fare for at du vil bli så oppslukt i den holografiske personlighets dramaer, at du vil glemme hvem du VIRKELIG ER og faktisk bare tror at du ER din (lille) personlighet. Jeg vet det høres utrolig ut nå, men når du kommer dit …

Igjen - det er så mye mer vi kunne fortalt deg for orientering, men vi tror du vil lære resten erfaringsmessig "på plassen." Det eneste som er så viktig å huske er HVEM DU VIRKELIG ER - HVORFOR DU ER HER OG HVA ALT DETTE I VIRKELIGHETEN HANDLER OM.

For om du klarer det, vil resten ordnes fint. Men husk, at så få virkelig husker dette. Men god reise!

Se det for deg ...

Neal Donald Walsch sier om den pågående forvandlingen; Det er bare å se det for deg! Ja, det er så enkelt. Se det for deg. Det er ikke dermed sagt at forandringen brer seg ut øyeblikkelig foran øynene dine, men all forandring begynner i tanken. Litt tid må tankesystemene ha enda en stund. Små endringer viser seg rundt oss hver dag, hvis vi er årvåkne og merker oss det som skjer. Dette kan noteres både i det små og i det store. Og det aller beste, synes jeg, utviklingen som er i gang - kan ikke stoppes verken av små eller store makter! Erfaringer i de førstkommende årene vil bli unike i forhold til det mange har å sammenlikne med. Det eneste som kan forsinke denne bevissthets-prosessen, er uvitenhet og tvil. Siden prosessen vil gå sin gang uavhengig av begge deler, så er det lurest å finne ut på egen hånd hva det er for noe som er på gang.

I enormt lang tid har vi erfart hva tvil og uvitenhet fører til. Idéene skifter fort i dag, og bastante, tradisjonelle tanker står for fall hver dag. Vår erfaring fra det som har vært, forteller at holdninger ikke ble endret så ofte. I tillegg til den enkeltes iherdige egeninnsats ble det også etablert riter og tradisjoner. Tømre. Tømre. Pust ut og gi slipp - det er mitt råd. De som fortsatt setter sin lit til at vi kan bekjempe hverandre med alle midler, kan med større hell fortsette å tro på julenissen. Konkurranse og isolasjon har hatt sin glansperiode. De fleste politiske systemer må endres radikalt. Dette blir ingen lett oppgave for politikerne - spesielt ikke i de materielt rike landene.

Suksess vil få et helt nytt innhold. Det beste vi alle kan gjøre, er å ha bunnsolid tro på vår egen innsikt. Det er i vårt Nye indre grunnlaget for suksess vil ligge i framtida. Igjen; ikke blåhold på gammel tankegang. En Ny verden krever sosial vennlighet og rettferdig fordeling av ressursene - ikke slik vi fordeler i dag hvor noen grabber til seg, mens andre vrir seg i elendighet. Åpenhet og hurtige endringer i bevisstheten, vil gjøre all manipulasjon mellom mennesker overflødig. Det vil bli avslørt før planene er klare. Mange som i dag arbeider i slike 'pikante' stillinger kommer til å bli uten arbeid - deres 'kompetanse' vil ikke være levedyktig stort lenger.

Etter hvert vil den illusjonistiske tankegangen og evangeliseringen opphøre. Alt gjennomskues og vil forsvinne. Fordømmingen av annerledes tenkende vil også avta etter hvert - til stor glede for de nytenkende. Denne gruppa blir stadig større, noe som igjen påvirker det kollektive sinnet og den Nye tida ruller inn over oss og trosser all motstand. Se det for deg. Se for deg den enorme overfloden på alle plan - ingen skal mangle noe av det de trenger, så lenge det ikke går på noen annens bekostning. Det er nok overflod til alle.

Om hundre år er alt glemt ...

Nedenfor ser du et tankeeksperiment som ble satt på papiret for et par år siden - det kan være utgangspunkt for nyere tanker nå etter hvert.

Vi lever her på Jorda som en del av Kilden. Vi er kommet fra Kilden til Jorda for å være med på en oppdagelsesferd i 3D. Vi ble ikke sendt ut hel og i stand til å forstå det vi skulle foreta oss. Nei, tvert i mot, alle våre evner ble redusert og begrenset til det ugjenkjennelige. Vi skulle også oppleve den begrensede siden. Vi ble utstyrt med delt Hjerne - høyre og venstre halvdel. Vi fikk Tidslinjen å slåss mot. Vi fikk Dualismen/Polariteten. Den høyre hjernehalvdelen hvor ånden oppholder seg, fikk meget kummerlige kår - den ble redusert til bare noen blaff av kreativitet i ny og ne. Men likevel, ut av denne dualismen ble det skapt mye, inkludert strev, kriger, tap og hevn, så vel som tiltrekning, kjærlighet, glede og overflod. Det er noe å tenke over! Vi vokste i bevissthet. Den venstre hjerne-halvdelen fikk utdelt logikken. Den vant fort over den sterkt avgrensede høyrehjernen. På grunn av dimensjonen vi levde i var det naturlig med venstrehjernens logikk - alt hadde en motpol og måtte ha det. Uenighet ble løst på den hardeste måten - deg eller meg. På dette fundamentet bygde vi vår verden så godt vi fikk det til. Vi sloss og vi kjempet oss gjennom Tiden - den hørte med til dualismen, men var helt ny og ukjent for oss som kom fra Helheten. Vi var vant til å se alt sammen som en Helhet, nå skulle vi orientere oss i dette oppdelte, dualistiske tidsperspektivet. Den virkelige prosessen med utviklingen - evolusjonen som vi har gått igjennom i dualismen - foregår/har foregått på den andre - den usynlige siden. For oss som levde midt oppe i denne evolusjonen var ikke poenget så klart. Livet ble ofte dømt på verste måte, men de dualistiske, tankeeksperimentene har hjulpet oss gjennom berg og dalbanen på Jorda - har lokket oss med seg til der vi nå er - ved den siste overgangen. Hvis vi klarner blikket litt nå, ser vi konturene av noe nytt. Kroppen din er nøkkelen. Se innover. Det er ikke lenger nødvendig å se utenfor deg etter råd og bekreftelser. Kjenn etter hva du føler. Er det vanskelig, så pust - og kjenne etter igjen. Valgene er ikke lenger enten eller, det er både og - i det uendelige.

Spillets brikker er - Ånden og Materien. Aktøren er Mennesket. Ånden er usynlig for det blotte øyet. Det er bare materien som er synlig for oss. Hittil har vi foretrukket det synlige, men ånden/det usynlige kommer mer fram etterhvert som følelsene blir lyttet til. Utfordringen for mennesket er/har vært å navigere eller bruke brikkene innsiktsfullt i alt dette virvaret. Det er den største utfordringen mennesket har tatt på seg, men som nå er ved sin avslutning. Sett fra et annet perspektiv, så kan vi si at ånden bruker materien som vi, mennesker, bruker modeller-kitt ! Vi formes først, så 'brennes' vi og stilles ut og gjør nytte som noe, for noen - knuses og gjenvinnes - i en evig spiral. Det skal godt gjøres å henge med. Heldig da at omdreiningen - den Store - er på 260 000 år ! Og vi har hengt med, enda Jorda har vært inne i mange slike store sykluser i hele vår levetid i milliarder av år. Det er mange små runder eller sykluser inne i de 260 000. Siden vi har valgt det, er vi nødt til å være med i dette spillet - ellers blir ikke materien vi legger beslag på - godt nok bearbeidet. Materien skal bli til Lys - enda større - enda sterkere - enda mer strålende enn det noensinne har vært.

Nå - i det 21. århundre - er den siste, store omdreiningen ferdig for godt og vi avanserer - gjør kvantespranget tilbake, eller innover, til Kilden med 'lasten' vår - ånden/lyset vi har skapt av materien gjennom milliarder av år. Den forutbestemte stien til Jorda gjør en sving nå, og vi er på tilbakevegen. Vi er tatt ut av 'ovnen' som absolutt ferdige og fullstendige. Vi er FRI. Det betyr i vårt tilfelle; De to hjernehalvdelene har funnet hverandre og samarbeidet starter igjen. Det er resultatet av alt det vi har lært i 3D. Det begynte med deling av hjernen, som nå er blitt HEL. Læretiden i 3D er over!

lørdag 30. oktober 2010

Hva er oppvåkning - funderinger underveis

Først litt om uttrykk som brukes her; 3D står for Tredje-dimensjonen, 5D står for Femte-dimensjonen. Uttrykket Oppvåkning, må forstås som ekspansjon av Bevissthet.

Hvordan virker de store forandringene på selve Jorda? Først med enorme værforandringer, orkaner, oversvømmelser, skogbranner, jordskjelv, lavautbrudd osv. Store endringer vil inntreffe i folkemassene - menneskene vil blandes uten tanke på landegrenser og rasisme. Når rensingen er over kommer Jorda fram i en helt annen drakt, men fra hvilket plan? Skjer forandringene i havet eller på landjorda? Mye vil skje i menneskenes bevissthet på relativt kort tid, når mange nok fokuserer på det samme. De kan eksempelvis se for seg en jordklode hvor det er fred og harmoni - hvor dyr og mennesker lever side om side i full fordragelighet. Nye tanker vil slå ned intuitivt i menneskesinnet, etter hvert som healingen skjer. Rensing er healing. Nytt land vil stige opp fra havet?

Menneskeheten står ikke foran noe nytt og ukjent i egentlig forstand - alt er en oppvåkning til det vi kjenner fra før. En oppvåkning til liv fra tidligere tider. Det livet vi lever nå og som vi lar oss tiltrekke og frastøte av, rent følelsesmessig, er bare illusjon! Vi er aktører i et gedigent spill, for oss sjøl og for andre. Vi fødes og vi dør og vi lever våre liv. Alt i en eneste illusjonsboble. Noen lever i sus og dus, mens andre lever i enorm fattigdom og lidelse. Det er ingen grenser for det sinnrike spillet vi komponerer og tror på. Det fortoner seg så reelt for oss, og på en måte er det også slik - all den tid vi tror at dette er virkeligheten. Det er heller risikabelt å komme med informasjon om denne 'spillegalskapen' nå, men det må informeres om dette og vi må integrere det. Vi kommer ikke utenom. Vi verken fødes eller dør, eller lever forøvrig, slik spillet om livsmanuset vårt tilsier. Mange vil sikkert ikke godta dette. Det er likevel ikke nødvendig å mobilisere motstand, det skaper bare forviklinger. Med ekspandert bevissthet kommer mer på plass, vi forstår etter hvert mye mer av det vi deltar i og ser klart hvordan vi legger opp spillet og redigerer det i våre liv.

Bevissthetsmessig er Menneskeheten og Jorda nå på full fart inn i 5D. 5D er en dimensjon med atskillig høyere bevissthet enn i den gamle 3D-tilstanden. Jorda nærmer seg derfor i stigende grad 5D. Det betyr, at det nå er en del mennesker på Jorda som holder samme bevissthet som i 5D. De har bare ikke lært seg hvordan de skal fokusere for å bruke 5D-bevisstheten fullt ut. Denne 5D-andelen av menneskene på Jorda, hever planeten til nye høyder. Det vil, om ikke så lenge, bli synlig for alle at Jorda har endret utseende. Når menneskenes bevissthet høynes, så høynes også planetens bevissthet på samme måten. Den endrer utseende for det menneskelige øye. Planeten er identisk med beboernes bevissthet. Planeten er speilbildet av beboernes indre! Det er ikke lurt å analysere en slik kjensgjerning med 3D-bevissthetens mål, da mennesker som ikke har 5D-bevissthet mangler noen komponenter i sine analyser. De tenker i 3D-bevissthetens termer og dermed føres de på villspor.

I 5D-bevissthetens verden, er det mennesker som etter hvert synes alt i de gamle konseptene går veldig tregt. Menneskene tenker for sakte og for lite kreativt. Debattene preges av dette. I 3D-bevissthetens verden lanseres det fortsatt gamle løsninger som svar på nye kriser. Jorda er nå i en mellomperiode, som enkelte ganger kan gi en følelse av at klassesamfunnet igjen har oppstått. Det er dog en vesentlig forskjell, idet alle kan uttale seg nå. Det blir mange ørkesløse debatter. Forskjellene går mellom Ny og Gammel bevissthet og imellom der ligger det, enn så lenge, vanntette skott. Det er de som ikke ser det Nye, som mener de ser det riktige bildet og vise versa. Et ord skulle vært mer kjent, KODÅVO, det står for; Kom Over Det Å Være Offer! Verden er full av offer-mentalitet enda, og det fungerer som en kraftig blokkering for den nye energiens inntog i menneskesinnene.

Hva er det egentlig som skjer? På hvilken måte er det Nye 'nytt' i forhold til tidligere? Det Nye er at energien ikke er vibrerende lenger. Energien er nå ekspanderende. Det er så usannsynlig nytt for oss. Sender vi nå ut en tanke om sånn eller slik, så er det alltid best at tanken har en positiv vri. Ekspanderende energi lar seg ikke be to ganger før tanken innfris øyeblikkelig. Det er ikke før menneskene har 'brent' seg på denne energien tilstrekkelig mange ganger, at de er villige til å overveie om det er noe nytt som har skjedd. Det er lett å ty til den negative tanke-varianten fortsatt. Energien er enda fullstendig uidentifiserbar for våre vitenskapelige forsknings-metoder. Vi vil få se nye klasser med forskere etter hvert, og deres resultater vil bekrefte det jeg idag forteller om den usynlige og usannsynlige energien.

Hva kan en healer stille opp med i denne turbulente tida? En healer bruker bare hendene sine og resten er usynlig. Det er et meget godt opplegg for å bli miskjent i alle retninger og kalt kvakksalver. Det er ikke noe som 'beviser' at det er noe annet rundt healeren enn rundt andre mennesker, og det er det jo ikke heller. Legevitenskapen raser, og ser hele sitt livsverk av illusjonistiske metoder falle i grus. Nåde den som da kan berette om uforklarlige oppfriskninger på grunn av healerens hender. Vedkommende henges ut. Det er verre enn gamle dagers Gapestokk - det som følger da. Og vedkommende tør ofte ikke å stå på sine egne opplevelser etterpå, men trekker seg inn i det skjulte. Men en healer kan hjelpe folk i det stille, slik det er gjort i alle de år etter at doktorskolene dukket opp. Før den tid var det åpenhet om legende urter og litt til. Ble det for mye av det gode, var det alltid en mann eller flere, i nærheten som visste råd. Skjellsordet den gangen var Heks. Metodene for å få bukt med hekser var flere, men døde var de når prosessene endelig var over. Idag er healing og andre terapiformer nokså utbredt og oversett av vitenskapen. Folk som legene ikke kan gjøre noe mer for, kommer til healere og andre terapeuter for å bli friske. Mange blir friske. Leger står ofte opprådd, og i slike tilfeller oppsøker ofte pasientene alternative behandlingsformer. Nå er vi i en tid hvor autensitet og integritet øker blant menneskene.

NB! Kanskje følger flere funderinger en annen gang ...

Vis din sanne identitet

Den uendelige visdommen som skapte Menneskeheten, er nedlagt i kroppen din. I lang tid har det vært et viktig ledd i oppvåkninga å innse og å forstå at denne visdommen virkelig ligger forankret i kroppen. Du har den tilgjengelig. Det er bare å la den komme fram. Det å begripe denne kjensgjerningen, er vanskelig. Alle lag av bevissthet i deg, skal veves sammen for å skape det nødvendige nettet som skal hjelpe deg - og hele Menneskeheten - til å våkne opp til sannheten om livet på Jorda. Etter hvert som denne sannheten vokser i deg, vokser også den menneskelige styrke og bevissthet.

Du skal nå definere deg selv på nye måter, noe som vil gi en dypere forpliktelse i forhold til den du er og i forhold til resten av livet. Denne prosessen krever en periode med tilbaketrekking og introspeksjon, slik at du virkelig kan forstå det som motiverer deg på et dypere plan. Mange av de energiene det her er snakk om, ligger i det ubevisste, så det er viktig for deg å se på dem på nytt fra et høyere og klokere perspektiv. Tillit er det viktigste ved integreringen av de nye energiene. Det å forstå at et ennet nivå av bevissthet gjenskaper den du er. Hensikten med denne trinnvise oppvåkningen er å vise at du er mer enn det du opprinnelig trodde du var. Hensikten med alt lys som aktiveres og spres inn i det ubevisste og underbevisste er å ekspandere ut over grensene, skapt av det gamle trossystemet.

Alkymi er en vital del av transformasjonsprosessen som nå foregår i bevisstheten. Nå er tiden for å bli gjenfødt, velge opplysning, velge å oppleve den kraftfulle alkymistiske prosessen med å transformere de fundamentale, tette aspektene av bevisstheten inn i gyllen bevissthet, lys og visdom. Den fremmedgjøringen du har vært i så lenge forvandles nå til sannhet, til fornyet energi og klarhet.

På denne stien aksepterer du det som møter deg. Husk at aksept ikke er det samme som å overgi seg. Ved å akseptere at du må utføre et arbeid som ikke lenger oppleves som positivt, endrer du holdning til det og bekrefter dermed, at det er en overgang til noe bedre. En slik godkjenning fra din side, betyr at muligheter synkroniserer seg og plutselig åpnes nye dører. Ha tillit til at det fungerer på denne måten. Aksept handler ikke om å gi opp, det handler om å løse opp og å frigjøre. Når du erkjenner det som er, slik det er, da er det løst. Smil, og du møter smil igjen.

fredag 29. oktober 2010

"Velkommen Hjem!"

Natta i natt, mellom 28. og 29. oktober 2010, holdt meg superengasjert (i søvnen) med situasjoner hvor jeg lett kunne sklidd over til en annen tilstand eller verden. Jeg ble vekket klokka 06.30 ved at en fiktiv dørklokke 'ringte' som vanlig. Hjertet hopper meg delvis ut av søvnen, mens drømmetilstanden fortsetter.

Hver gang jeg holdt på å forsvinne over 'grensen', kom jeg meg på forunderlig vis unna med en slags lettelse i kroppen. Til slutt, etter utallige slike 'grense'-opplevelser ser jeg en 'stor' bakgrunn med tekst, hvor det på skrå over denne står med store, hvite opphøyde bokstaver og gammel rettskrivning; Velkommen Hjem!

torsdag 28. oktober 2010

Drømmen om “ Å gå av flyet”

Dagen begynte med at jeg våknet med et stønn - pokkere’n at jeg ikke kunne sove et par sekunder til, da ville jeg helt sikkert forstått hva budskapet i drømmen var. Den sluttet brått og uten mening. Dette som for meg var et problem i drømmen, måtte jeg altså forstå på et eller annet vis uten den hjelpen. Nå lå jeg her våken og uvitende! Men jeg skjønte - dette var et tydelig budskap - noe viktig blir oversett av meg i hverdagslig vanegang. Lykkeligvis hadde jeg time hos Heidi (drømmetyder) denne dagen, og drømmen skulle bli lagt på bordet og dissekert. Vi måtte prøve både en og flere tolkninger, og se hva som kom ut av det.

Jeg åpnet samtalen med denne drømmen. Hva kunne den bety? Heidi stilte sine korte, men granskende spørsmål. Jeg svarte og la alt på bordet av følelser og stemninger, slik jeg opplevde det: “Jeg kommer med et fly - det lander - jeg går ned trappa - vet hvor jeg skal gå, men bråsnur og går i motsatt retning. Jeg vil gå under fly-vingene, enda flyet nesten når helt ned i bakken med kropp og vinger. Jeg tenker at jeg vil teste hvor mye, eventuelt lite, stivhet det er igjen i kroppen min. Jeg skal greie å åle meg under det lave flyet. Jeg roper til en mann jeg ser ved bakenden av flyet - “nå må du følge med”. Han ser på meg og nikker, og jeg begynner å åle meg framover. Det er trangt, og jeg setter meg fast flere ganger - kommer meg løs igjen - men så går det ikke lenger - jeg sitter fast - og jeg våkner.”

Hva ville drømmen si meg? Jeg ‘kjenner’ det er noe viktig. Hva kan det være? Jeg foreslår flere løsninger. Nei det er noe som skurrer, sier Heidi. Hun får inn små meldinger når vi sitter slik og snakker. Jeg lukker øynene, men får ingen ‘syner’ og heller ingen andre ideer om hva det kan være. Plutselig er det noe der som føles meningsfullt. Jeg ‘ser’ at fordi jeg skulle teste kroppen på den ‘gamle’ måten, tenkte jeg feil - jeg gikk tilbake til 3D-tankegangen. I den nye tankegangen er det ikke nødvendig å gjøre noe på den gamle tungvinte måten. I den NYE energien fungerer det superlett. Bare tenk en tanke fra hjertet, og vips så har det virket. Sett i det perspektivet var det helt over mål å ‘teste’ kroppen ved å presse den under flykroppen/vingene. Jeg kunne gått den lette veien fra flyet - og jeg kunne testet kroppen på en NY måte.

Når ‘lyset’ gikk opp for meg, fikk Heidi sine kjente reaksjoner. Her var altså svaret! Etterpå klarnet hun i ansiktet. Jeg kjente det som om en tåke lettet fra min kropp og bevissthet. Det var enormt rart tiltross for at jeg vet det fungerer slik. Det er mange lag det skal igjennom før det er fullt ut integrert.

Og dette sier Adamus Saint-Germain om samme fenomen:

“This is not what you would call a theory. This is the way that consciousness and energy work. They have always worked this way and they will always work this way. Consciousness is divine. Divine is the Master, and the Master sums up all of the energies to serve it. You are consciousness. You are the Master. You take that breath of receiving … let’s do it again – the conscious breath of receiving ...”

Dette hører vel også med til samme historien. Da jeg skulle frekventere matbutikken før jeg gikk til Heidi denne dagen, ser jeg det står to-tre unggutter utenfor butikken. Idet jeg går ut av bilen og mot inngangen, kommer en av guttene mot meg. Han spør om jeg vil gjøre han en tjeneste - kjøpe sigaretter. “Har du alderen til det du da?" spør jeg. "Jeg er bare 17 år og får ikke kjøpt sigaretter," svarer han. “Vil du gjøre det?” ber han. “Ja, jeg vil gjøre det - du røyker vel likevel,” sier jeg. Jeg kommer ut igjen med sigarettene, penger tilbake og kvittering. Han får alt sammen i hånden og tre gutter løper ivrige og glade bort for å nyte det forbudte og giftige stoffet.

Det var kanskje ikke så ‘pent’ gjort av meg dette (sett med gammelt trossystem), men jeg ser ikke at jeg skal være en kontrollør for andre mennesker - små eller store. Alle må passe på seg sjøl etter beste evne. Jeg passer på meg, og denne gesten gjør jeg gjerne om igjen - hvis et menneske som ikke passer inn i reglementet, ber meg om det. Dette kan også ses som en test denne dagen. Jeg valgte den NYE energien i våken tilstand - til forskjell fra da jeg sov. Takk !

Livet Lyset Bevisstheten

Noen strøtanker omkring den store syklus og dens avslutning rundt 2012 - og ekspansjonen i bevissthet som skjer samtidig.

Flere funderinger over ekspansjonen av lyset - bevisstheten.  Vi er lys, men samtidig lever vi et liv som mennesker også.  Vi er nå i en tid hvor bevisstheten utvider seg og vi forstår mye mer enn tidligere. Vi blir stadig med kreative og oppfinnsomme. Den ekspansjonen vi er inne i, gir oss mye høyere bevissthet.  Det viser seg over alt og på forskjellig vis.  Nye og smarte ideer dukker opp stadig vekk.   I tillegg til denne kreativiteten, så synkroniseres alle tanker uansett hvor de tenkes og vi registrerer samspill og naturlig enighet på mange felter. Vi ser at det er mulig med samarbeid, heller enn uenighet.  Det finnes ingen grenser for hvilke muligheter som dukker opp, hvis vi først er på alerten eller årvåkne.  Og er vi først igang med å synkroniseres på tvers av alle grenser, så er ikke universet noe unntak heller.  Og da ligger det i kortene at vi snart er galaktiske vesener, på den måten at planeten Jorden er i samme vibrasjon som de andre planetene i Melkeveien.  Men ekspansjon krever årvåkenhet, slik at vi har kunnskap om hva som skjer med oss, i oss og rundt oss.  Vi er faktisk i ferd med å ta av oss tvangstrøyen vi har hatt på i flere tusen år.  Trøyen som ble laget av de strieste, religiøse trosfibrer av verste format. Etter hvert får vi se det som er blitt holdt skjult for oss.   

Ekspansjonen fornyer nå tankegangen til menneskene.  Denne gamle tankegangen fører våre liv og verden ut i systematisk årelating av all bevissthet i hele verden.  Det er ikke stammemennesket, men det 'siviliserte' mennesket som er hjernevasket. Dette mennesket skal etter hvert lære å ha det hele og fulle ansvaret for seg selv. Dette mennesket som er næret, podet som trær, til å tro på løgner om at andre må ivareta ansvaret for det.  Den årvåkne ser at dette er den maskuline verdens hersketeknikk, for å ha full kontroll til å drive sin tankegang igjennom.  Løgnen om ansvaret verserer verden over, nedfelt i Skriften, som rettesnor for mennesket fra fødselsøyeblikket til jordpåkastelsen.  Denne løgnen er blitt tvangstrøyen alle går med og tror på. Vi har politiske partier, med program for hvordan kontrollen over samfunnets støtter, skal utøves.  I sin tid deltar jeg på linje med de andre, så lenge jeg har tvansgtrøyen på.  Og jeg fortsetter å delta, men nå på frihetens side.  Trøyen avsløres bit for bit som det den er - keiseren klær.  

Hele verden er hjernevasket.  Når det tukles med den hjernevsakedes grenser, slik som nå, skjelver samfunnets støtter.  I dag pushes alle grenser.  

Avsløringene i denne tiden, forteller sitt.  Hos nyskaperne beveger både tankene og handlingene seg fort.  I kjølvannet av alt dette, sitter det store antall av samfunnets støtter og skjelver.   Og den store Moder skjelver, og skaper mer nød og elendighet for menneskene.  Det har alltid vært menneskenes tanker som har skapt jordskjelv og andre naturkatastrofer.  Den opplysningen forsvant i hjernevasken, som menneskene lot skje rundt seg og med seg.

Lemurisk Nummerologi

http://www.kirael.com/

Nummerologi fra tida som Lemurianere. Kirael sier; at da Kansleren brakte sin energi til Lemuria, innførte denne et system som var så enkelt at hver og en skulle kunne forstå det på den mest perfekte måten. Tallene ble brukt hele tida så lenge Lemuria eksisterte - magien blomstret - fordi nummerologien ga forskjellige forståelser alt etter bevissthetsnivået til leseren. Alt som skulle huskes ble lært ved bruk av tall - tallene var livets store matrix.

1 - Tallet 1 er Skapermakt - det representerer Skaperens energi, og alt som skjedde i dette tallets verden var Skaperens.

2 - Tallet 2 er Balanse - det representerer Balanse i lys, det fører deg vidt og bredt - alle er like på en bestemt måte.

3 - Tallet 3 er Sannhet, Tillit og Lidenskap - det representerer treenigheten i Sannhet, Tillit og Lidenskap. Lemurianerne levde i en verden som var modellert etter treenigheten i prinsippene som er de første i de ti prinsippene for Bevissthet og Skapelse.

4 - Tallet 4 er Lys - det representerer den ultimate Balanse. Alt som har å gjøre med tallet fire er muligheter for å lære om den fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige oppmerksomhet som er nødvendig for å være et vesen med stor forståelse.

5 - Tallet 5 er Kjærlighet - det representerer Kjærlighet. Kjærlighet hadde for Lemurianerne ingen motsetning. Det var perfeksjonen av Lys, Skapermaktens inkarnasjon.

6 - Tallet 6 er Mesterskap - det representerer Mesterskap. Å beherske noe var å kjenne det så dypt, at det ble en del av Skaperens Makt, det fineste Lys og Kjærlighet som var mulig.

7 - Tallet 7 er Overgang - det representerer Overgangen. Overgang betyr at alt endrer seg og en slik endring ble akseptert, vel vitende om at det kom direkte fra en verden av Ånd og utelukkende ble styrt av Skaperens Makt.

8 - Tallet 8 er Utvikling - det representerer en blanding av to verdener. Lemurianerne visste at utviklingen skjedde i raskt tempo, så de blandet sin verden med Åndeverdenen, beveget seg fra det laveste til det høyeste, mens midtverdenen alltid var der for dem om de hadde behov for den.

9 - Tallet 9 er Fullending - det representerer Fullending. Når et nivå var lært og fullstendig forstått, var det tid til å flytte til det neste. Det var ikke enden, det var avslutningen av en fase, så du kunne gå inn i en annen.

onsdag 27. oktober 2010

Hva er lys egentlig?

Det er mye snakk om LYS i denne tida, men hva er det egentlig? Hvor kommer lyset fra? Hvordan mottar vi lyset for fysisk å stige 'opp' med Jorda? Spørsmålene er mange. Lys er den samme essens som kjærlighet, kun uttrykt annerledes. Det er den mest kraftfulle energi i alt det Skapte. Lys er den samlende essens av Skaperen - den ultimative kraft i kosmos. Kosmos består av mange universer; i vårt univers kommer Lyset fra den høyeste kilden som omtales som Gud, Allah eller Jahve. Lyset er byggematerialet og livskraften for alle sjeler, om de lever i en fysisk verden eller en åndeverden.

Les mer om Lyset og m.m. her: http://www.matthewbooks.net/

Asparges - vidunderlig grønnsak

Sammen med et sunt tenkesett, er grønnsaker et vidundermiddel - da spesielt asparges. Det viktigste er dog tanken, den optimistiske tanken som forteller deg at det er fullt mulig å tenke seg frisk om uhellet skulle være ute. Nå er mulighetene legio for tanken. Den nye energien fra sola, som strømmer mot Jorda nå for tida spiller på lag med våre indre organer. Alt legges til rette for selvstendighet på alle plan. Som en god støttespiller i matveien, er asparges i særklasse. Legg om til et sunt kosthold og et tankesett som alltid er optimistisk, så er det den mest perfekte oppskrift på et sunt og godt liv.

Asparges er basisk mat og rik på protein, lite kalorier og karbohydrater. Asparges er en utmerket kilde til kalium, folsyre, vitamin A, C, K og spor av vitamin B komplekset. Asparges er en god kilde til kostfiber, rik på niacin, fosfor og svært lav natrium. Asparges er også en av de få grønnsakene som har kalsium og magnesium i det ideelle forholdet 2:1.

Og hva hjelper asparges mot? Alt - forøvrig mot enhver plage i indre organer. Asparges bør kokes før bruk. Hermetiske asparges er like god som ferske. Mos aspargesen og oppbevar den i kjøleskap. 4 spiseskjeer to ganger daglig, morgen og kveld, gir dagsbehovet for den som feiler noe. Fortynnet i vann kan dette brukes som varm eller kald drikke. Forøvrig kan den enkelte forandre på doseringen etter behag.

For mer informasjon om asparges, se her: http://www.paoweb.com/

tirsdag 26. oktober 2010

Tenk å endelig få våkne ...

Les mer under "Visdomsord" på Iliuka.net

Er det i dette året, 2010, vi skal våkne opp?

Iliuka: Vi ser der bliver megen oppvåknelser i tiden der kommer, korrekt. Således er der for øret og således er der for øyet. Der er sansenes tid der manifesteres nu, lik der óg finnes en pineal der skal oppvåknes. Derigjennom vil den se hva der bliver til forbindelser med intergalaktiske livsvesener. Der bringes mange visitasjoner på din Jord.

Den magiske pusten

Forvandlingen er bare et pust unna, bokstavelig talt, for når du senker farten kan nye tanker og idéer komme inn. Pusten er som regel forbundet med meditasjon eller trening, og du sammenlikner det å være 'andpusten' med å være ute av fysisk form. Pusten er viktig for alt du gjør og tenker, og er du bevisst pustingen innvirker det på evnen til å gå videre i livet. Samtidig som du deltar i livet vil du også kunne observere det. I motsatt fall, kan uvitenhet om pusten føre deg opp i situasjoner som er uventet, hvor du må reagere raskt, i stedet for å ta deg tid. Er pustesyklusen langsom og jevn er kroppen informert og synkronisert med tankene, noe som organiserer og tilpasser tankene til der du er og skal være. Dette får tanker og idéer til å flyte raskere og mer behagelig, uten alle overbevisningene som blir som veisperringer for sinnet. Det kreves ingen forberedelser eller spesifikke teknikker, bare være klar over prosessen med livet slik den anvises av pusten. Det er det hele. Ha fokus på pusten flere ganger daglig, om mulig. Observere at den alltid er der. Når du integrerer den nye tida, oppdager du at du trenger mindre pust per dag. Dette øker levetiden din på Jorda og gir mange andre endringer, blant annet økt helse og velvære, naturlig vekttap og vedlikehold. Av og til kan utfordrende tider få deg til å glemme at livet er viktig og verdifullt. Livet er viktig og verdifullt! Intense øyeblikk tærer på de emosjonelle reservene, de må fornyes og være tilgjengelige neste gang du trenger dem. Vær oppmerksom, men ikke på vakt. Den nye tidsalderen lokker - nye muligheter viser seg i rask rekkefølge.

mandag 25. oktober 2010

Iliuka om astral opplevelse og vann

http://www.iliuka.net/

Jeg var omgitt av vann i en 'drøm' - og her omsetter Iliuka denne symbolske hendelsen i ord. Svaret til Iliuka inneholder meget dyp visdom du kan få del i ved å dvele litt over det, prøv å gå dypt inn i det han sier og du får ny innsikt:

"Den er en del av vannet.  Vannet er en substans der fins i hele, hele, hele, hele universum.   Av det ytterste til det innerste.  Av det største til det minste, og alle molekyler i vannets elementer taler med hinannen, der formidler gleder, der formidler sorger, der formidler total forrentelse, der formidler total skapelse, der formidler alt hva der er av hendelser i hele, hele, hele universum - og i ditt selv."    Konu Ekatah.

Moder Jords magmastrømmer

Iliuka forklarer:
http://www.iliuka.net/

Der er for hvorledes der skapes om alt i sin universum nu. Så er der óg lik der finnes magneto bestrålninger der er av kosmisk bevissthet. Så er der alt hva der flyter, om der så er noget av plasma energier i Fader Sol, om der så er noget av magmastrømmer i Moder Jord, alt er der forenderligt nu for at søke til at skape nye strømningers retninger påvirket óg for at noget etablere nye magneto prinsiper. Således vil der påvirke hva der tales magneto Nord og Syd. Alt er der i forenderligheter i alle glober der gløder i hele galaksen. Konu Ekatah.

Sann identitet

Den 12. oktober 2010, skrev jeg dette: "Dagen idag skjuler noe - hva kan det være? Det er noe merkelig, noe stille, noe mystisk ... jeg snur meg undrende stadig vekk. Det er veldig rart, uvanlig - jeg mener det. Jeg skriver dette på bloggen for å forankre undringen et sted, få det ned i fast grunn liksom ... føle at nå kan det vise seg ... det som ligger i luften ... og inni meg."

To dager senere skrev jeg: "Svar på denne forunderlige opplevelsen vil komme om litt."

Iliuka har oversikt over hva som skjedde - se her:

Hva var det som skjedde ... ?
Iliuka: "Der er noget lik der blev lukket og forseglet."
Det ble så stille?
Iliuka: "Korrekt. Således er der at forsegles."
Ble jeg forseglet?
Iliuka: "Ei er der så, for den er utenpå. Der er det gamle der skal vike bort i forseglede tilstander. Der er nye segl der skal briste."
Er det den sanne identiten som skal fram nå?
Iliuka: "Korrekt."

DNA's mange ansikter handler om Kjærlighet!

Jeg oppfordrer alle til å gå inn på Kryon's webside og les alt om det livsviktige DNA; http://www.kryon.com/k_25.html

Kjærligheten er en kraft i universet som også astronomene har anerkjent, sett og identifisert. De kaller det intelligent design. Vitenskapens folk som astronomer og fysikere, leter etter en komplett nøytralitet i alt. Og finner det ikke! Nøytraliteten som er "logikken i den vitenskapelige metoden," finnes altså ikke. Men undringen over at ikke universet stemmer med vitenskapens idé om nøytralitet, den oppsto rett og slett ikke. Forskerne stilte seg ikke spørsmålet, er vår metode riktig?

Energi er flerdimensjonell, og er derfor energetisk informasjon! En enorm mengde av det vi lar gå under samlebegrepet energi, er kun informasjon. Og ... nå er det allerede oppdaget, at vi kan endre informasjonen i cellene våre! Det betyr, at den strukturen som informerer om ett bestemt mønster, kan påvirkes til å gi informasjon om et nytt mønster. Menneskekroppen har en DNA struktur som består av 3 milliarder kjemikalier. 95 prosent er informasjon og 5 prosent driver denne informasjonen. Vi kan se for oss DNA som en bil; hvorav motoren - de 5 prosentene som allerede er oppdaget har en mengde informanter på hele 95 prosent, den delen av DNA-kjemien som 3d-forskerne har definert som skrot! Uviktig!

NB! Les videre på egen hånd i Kryons utmerkede kanaliseringer.

lørdag 23. oktober 2010

Avslør din nye bevissthet

Bruk øynene godt når du er ute i naturen. Se det store Skiftet som skjuler seg på mange finurlige måter i de traktene du tror du kjenner ut og inn. Stopp opp og innstill deg på å fokusere bevisst. Gå dypt og fullt bevisst inn mellom trestammene med blikket. Du må bare medgi at trærne er skjønne underjordiske energier. Trærne har allerede begynt på Skiftet. De gror opp gjennom denne reisens NÅ! Den nye bevisstheten din dreier seg om, at du er i stand til å se de nye trærne. De fleste ser vanligvis trær fulle av blader på stammen, men ser du nøyere etter kommer de individuelle trærne fram - de du aldri har sett før. I det øyeblikket blir du klar over at bevisstheten din er høynet. DU er en bevisst skaper av det store Skiftet i bevissthet.

Mer om det store Skiftet og endret bevissthet på: www.Kirael.com "Dagen etter det Store Skiftet."

fredag 22. oktober 2010

Iliuka om: Vannets Viktige Verdi

Jeg hadde en drøm om en biltur, som endte ved et stort vann hvor ene hjulet til bilen løsnet og trillet uti. Jeg var den som skulle hente det opp igjen. Vel ute på dypet så jeg to bilhjul som lå på bunnen, og bestemte meg for først å ta det som lå ytterst. Med dette hjulet i armene, våknet jeg.

Jeg ber Iliuka tolke denne drømmen. Svaret hans er relevant også for andre:

"Det var en astral opplevelse. Den er en del av vannet. Vannet er en substans der fins i hele, hele, hele, hele universum, av det ytterste til det innerste, av det største til det minste, og alle molekyler i vannets elementer taler med hinannen, der formidler gleder, der formidler sorger, der formidler total forrentelse, der formidler total skapelse, der formidler alt hva der er av hendelser i hele, hele, hele universum og i ditt hjem."

For å bli mer kjent med Iliuka, kan du gå inn på: http://www.iliuka.net/

mandag 18. oktober 2010

Solstormer mot Jorda

Tida vi er inne i nå, kan bli nokså krevende for mange. For meg personlig er det den indre og ytre puls som skal synkroniseres, og det kan gi (gir) store pusteproblemer. I tillegg kommer det stadig flere solstormer, så slutten på dette året kan vise seg å bli en styrkeprøve. Jeg anbefaler alle å akseptere det som skjer og ikke bli grepet av panikk. Symptomene kan likne mye på det vi kjenner fra skolemedisinen, men dermed er det ikke sagt at medisin hjelper mot dette. Det absolutt aller beste er å beholde roen, akseptere tilstanden og vente til det går over. Dette er virkelig retur-utvikling!

søndag 17. oktober 2010

Retur-utvikling

Jeg konstaterer:

Kampen mellom vilje og hjerte
skaper sviende smerte

Ingen i verden
hva enn de gjør
kan unngå ferden
som nå viser klør

torsdag 14. oktober 2010

Broen til den nye Jorda

De usynlige har i flere år meldt om en innviklet kjemisk fornyings-prosess i menneskets nervesystem. Menneskesinnet har hittil vært programmert for fragmentering, men nå skal det tilbake til et helhetssyn.

Neste trinn handler om å mikse den indre og ytre verden, det maskuline og feminine, det guddommelige og menneskelige. Det som står for tur er at jordboerne blir galaktiske beboere, og får anledning til å utforske områder med uendelig intelligens.

Så fra nå av skjer det en glidende overgang fra sinn-relatert tenkning til hjerte-relatert. Hjernehalvdelene kommer til å arbeide sammen i full harmoni, og vi blir mentalt, følelsesmessig og fysisk avbalansert. Det vil si vi er uten noen form for blokkering eller distrahering.


Se mer her: http://www.thinkwithyourheart.net/

tirsdag 12. oktober 2010

Hva er det ...

Dagen idag skjuler noe - hva kan det være? Det er noe merkelig, noe stille, noe mystisk ... jeg snur meg undrende stadig vekk. Det er veldig rart, uvanlig - jeg mener det. Jeg skriver dette på bloggen for å forankre undringen et sted, få det ned i fast grunn liksom ... føle at nå kan det vise seg ... det som ligger i luften ... og inni meg.

To dager etter: Svar på denne forunderlige opplevelsen vil komme om litt ...

mandag 11. oktober 2010

Ut med 'mørke' Illuminati og inn med Lyset for fullt

http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

Det blir ikke så svært lenge før ET'ene lander på Jorda i stor stil, engasjementet er stort. Det er gitt godkjenning, fra høyeste hold, for å sette en stopper for Illuminati i deres undergraving av utviklingen på Jorda. Det skal ikke være noe blodbad, men Illuminati vil bli overstyrt når det gjelder bruk av våpen og flere slike overgrep som "9/11" - de er blitt stoppet ved flere anledninger allerede, og "9/11" står foran sin avsløring nå. Deres innsats ved å blokkere kommunikasjons- , og transport-systemene på Jorda, vil avskjæres, og det samme skjer med intelligens-tuklingen deres. Det blir også midlertidig forflyttinger av nøkkelpersonell til områder hvor de overhodet ikke får mulighet til å utøve sin virksomhet. Men det understrekes, at Illuminatiene får tilsendt lys på linje med de andre jordboerne.

Barak Obama har fiender som er fullt bestemt på å knuse alle hans forsøk på reformer - fasit er, at han skal oppfattes som svak. Hver dag trues han og familiens liv, samtidig som han arbeider med å videreføre intensjonen om fred og skape en verden uten fattigdom! Obama-familien er sterkt beskyttet, men dette vet de ikke selv, så for dem er presset brutalt reelt! Det er viktig at vi sender lys til familien i det Hvite Hus - som takk for det arbeidet de utfører for resten av verden.

Illuminatis ulovlige manipulering med verdens finanser, blir nok også avslørt nå. Når den økonomiske kollapsen kommer opplyses det ikke om, men den går raskt mot undergangen - mange nasjoner har allerede den økonomiske kniven på strupen.

Det vektlegges videre at menneskene må avsløre og løse sine avhengighetsbehov. Det er mye avhengighet på Jorda og det vises til mange former for avhengighet. Gambling, narkotika, sex, mat, medisiner osv., og kanskje er tvilen den største avhengigheten? Vær overbevist om at dette skiftet er her og går sing gang, så forsvinner de fleste 'vedhengene' i tur og orden.

Matvanene vil endres til mer lysfylt mat, forurenset kjøtt og fisk går ut og inn kommer økologisk frukt. Er det flere med meg som har undret seg over hva det egentlig var som fikk Jorda til å falle så dypt i 3d, så opplyses det at hovedårsaken finnes i menneskenes grusomme behandling av dyra. Dyra tjente menneskene på mange vis, også som mat, og den behandlingen de ble utsatt for og den bestialske slaktingen, gjorde sitt til planetens fall. Undervisningen må legges om, og et godt forslag er at foreldre og lærere involverer barna i det som skal læres. La barna få en mulighet til å uttrykke sine idéer og tanker om det meste, så integreres den nye energien fortere. Det er ingen grunn til å være bekymret for at Illuminatis energi ikke vil bli opplyst, det har allerede skjedd, men på et annet plan.

søndag 10. oktober 2010

Ahmyo? Makyo?

http://216.119.75.7/CrimsonCircle/hovedsiden.cfm

Les og bli vis!

torsdag 7. oktober 2010

Sannhetskorn fra Gaia

Dette er tatt fra web-siden til Pepper Lewis & Gaia.
Det er så nært, men likevel så fjernt å tenke dette, men takk til Gaia.

“Life is long, but time is short”

tirsdag 5. oktober 2010

ILIUKA

Gjensyn med Iliuka, 27. 09. 2010. Iliuka var i godt humør som vanlig, og hadde noen nyheter på lur. Det er tydelig at gamle ferdigheter er rett rundt hjørnet, for menneskebarna:

Konu Ekatah. Velsignet være denne ild og alt hva der opplyser. Velsignet være dette kammer. Heliget være disse marker. Velsignet være menneskebarn og eders undringer. Okee Mikita Venaka Kono Kekatah! Tal eders undringer:

Universet: "Om den ser nu, så er der lik der vil åpenbares innen 3 år er vandret, så vil den se alt lettere hvorledes der finnes tusener og tusener intelligenser der visiterer og skaper kommunikasjoner med Moder Jords menneskebarn, således vil der óg være avklarenheter til meget av de eldede historier, der vil óg skape en annen dialog hva der tales intergalaktiske kommunikasjoner, og den vil lettere se og forstå at galaksen lik menneskebarnet ser av sin lille Jord, er alt i større gigantiske former enn hva den tror, dog der er i universell lov således, der er lik der skaper i balanser av energier der bliver for alt i universum, den store i det lille og det lille i det store. Konu Ekatah."

Om livet: "Lik der ei findes nogen ende, der finnes ei nogen begynnelse, der finnes ei nogen ende, således vil den óg se hva der genereres til visdommer er lik der skaper alt høyere vibrasjoner for primært er der så for menneskebarnet at leve sitt liv igjennom hvorledes den ser sine guddommeligheter igjennom hvilket der påvirker sjelens kvaliteter, for bærer den således et rettvist og renet hjerte så er der stier der kan vandres i tryggheter. Konu Ekatah."

Alt og Intet: "Lik der tales Altets vibrasjoner, der er så lik den ser alt frem i tiden for hvorledes der skapes en sådan opplevelse, alt hva der tales fullkommenheter, der er tider den avkleder de gamle energier og tider den overgir sitt selv til den ledelse der er i hele universum således den ser at Altet er like meget som Ingenting og Ingenting er Alt. Konu Ekatah."

Menneskebarnet skal opplyse Intetheten: "Og hva der tales Intetheten er til for at opplyses. Konu Ekatah."

En drøm om å sole seg i skyggen: "Lik der tilhører det lys den skal søke, óg at verne om det lys den selv er i, se nu for hvorledes tiden er passeret for at den ei skal sprede så meget dóg lik den skal forvare lyset i sitt selv, således vil den se at skyggene opphører. Konu Ekatah."

Og utviklingen ... : "Vi ser der er vel, alt er der i modnings tid, alt er der i evige transformasjoner. Der er vel. Konu Ekatah."

Hvem banker ...: "Dóg søke nu lik der er lett at tro der er nogle vi taler ånder der søker der til, dóg ei skal den se mot himmelen, den skal søke i Moder Jords indre. Der er ei nóget de vil, der er tilstedeværelser og bekjentgjørelser av sådant, således er der for at den selv óg skal skape til opprettholdelser av sine forbindelser til Moder Jords magma-strømmer. Der er at sentrere ditt selv i tiden den mediterer for så at nóget gjenkjenne hva der var av informasjoner den kjennede før i tidligere inkarnasjoner hvorledes den kommuniserede sitt selv med kundalini-vibrasjoner. Konu Ekatah."

Drøm om samtale med en flokk intelligente hunder: "At alle dyrs kommunikasjoner er lik gaver for menneskebarn, der er så, lik Vargen er for Moder Jord óg der er Ørnen der er for Fader Himmel og der er Dolfins der er for Havet. Alt i kommunikasjoner er lik gaver av Gud. Konu Ekatah."

Samtale med utenomjordinger - lang kø: "Så kan vi ei tale, for ei ser vi der er inbooket nógen tid. Vi vet, den er nu nummer 298 i køen. Konu Ekatah."

Artsmangfold: "Så kan der tales, dóg ennu er ei skapelsen komplett, der vil ennu vandre to og en halvdels år, så vil der være til komplett og fullkommen skapelse lik der finnes så arter der vil opphøre sin eksistens og der vil skapes mutasjoner lik der skapes nye arters eksistenser. Konu Ekatah."


Sluttord:

Er der tiden så for at hvile nu, således er der óg lik Fader Himmel og Moder Jord hviler, i stunder vil den óg se de forendringer der kommer er i behov for alt hva der vil skapes i tider der fødes, således er der viktigt at den ei fyller sitt hjertekammer med bekymmer, velge til alt hva der tilkommer livet og se alt er der under spesifikke intensjoner, ei kan alt begripes i dette nu dóg i eftertiden vil der se hva der var ledet imot, frydes således og søke lik der ei for nogen skaper lik behov av at skjule sitt selv i sine huler, stige frem i lyset og våge at være tilstede i flokker og i det lys der er, således er den klok, se alt hva der er og velsigne alt hva der er, velsigne føder og forglemme ei at skape nytelser, der er viktigt alt hva der gleder sjelen gleder óg alle celler i legemet, vi taler om de symptomers celler der lider der óg kan heles gjennom hva der tilføres. Ei bekymres.

Vi takker for ildens lys og alt hva der verner om. Vi takker for fred innom menneskebarns hjerter. Heliget være dette kammer. Favne om nuet og bære fred. Konu Ekatah. Alle: Konu Ekatah.

mandag 4. oktober 2010

Ny verden - nye vibrasjoner

http://www.kryon.org.za/

Stadig vekk kommer det meldinger om at menneskehetens bevissthet som en gang falt så dypt, atter er hevet til uante høyder. Det er ikke gjort med heisekraner og andre fiffige innretninger, nei, millimeter for millimeter har vi forstått oss oppover fra de dypeste dyp og til de høyeste tinder. Det er grunn til å ta en feiring for denne bragden, den største vi noen gang har gitt oss i kast med og ført fram til seier.

David Brown kan melde om Kryon som forteller om det nye nivået - kjærlighetsnivået. Det er ekte kjærlighet, glede og frihet helt uten betingelser. Der bevisstheten forstår virkeligheten og ånden gjennom den absolutte og rene kjærligheten. Det blir en ny verden, en indre verden. Gamle helbredelsesmetoder overføres nå til menneskene for at de skal kunne helbrede seg selv, helbrede sitt indre som er blitt så ille tilredt på vegen fra dypet. Kryon snakker om 2012-energi som det optimale - det vi åpner våre hjerter for.

Kryon minner om det enkle, men akk så vanskelige, at alt er lys, vibrasjon og energi, og det er det vi mennesker er. Det er ikke mer nå, vi forlater dualismen og illusjonen om alt det andre. Se for deg - i sentrum av Moder Jord er det et rosa lyshjerte som slår, dette hjertet og ditt hjerte slår i takt. Det er det hele. Bli ett med dette rosa lyshjertet, bli som en svamp som trekker til seg lyskraften du svømmer i. Vær der og trekk pusten dypt i takt med hjertet. Det nye livets reise.

Vi blir autentiske i den nye verden vi skaper. Vi går fra en verden med lidelse til en verden med kjærlighetsvibrasjon, en verden hvor vi er trygge, frie og autentiske. Livet er ikke en intellektuell prosess, sier Kryon, livet er en følelse, en følelse av å være ett med alt. Zoom det inn alt sammen, høyere enn høyt og dypere enn dypt, og pust det inn i takt med dette bildet. Hold energien av bildet om enhet så lenge du kan.

søndag 3. oktober 2010

Lord Kuthumi-Agrippa 2010

The Pathway of Quantum Consciousness
Channelled in Johannesburg, South Africa

www.thelightweaver.org

"Din reise har nå nådd til et punkt, hvor din evne til å fornemme verden omkring deg driver deg inn i et annet rike å oppleve livet i - uten å skulle basere deg kun på intellektet som veileder."

Dette sier Kuthumi, men han sier mye mer av interesse for den som søker etter svar. Jeg oppfatter at det ikke kan være flere eksistensielle spørsmål nå, som ikke er besvart. Unn deg gleden og nytten av denne kanaliseringen. Du vil ikke angre!

Bulletin fra Karen Bishop

Kort (og fritt oversatt) sammendrag fra Karen Bishop's siste bulletin

I april og mai ble mange av oss 'fjernet' for en stund, sier Karen Bishop, mens en spesiell rensing skjedde på Jorda. I de siste tre åra har mange av oss på sjelenivå arbeidet med planer om å støtte det forestående skiftet. Det var ikke så enkelt å holde riktig kurs, mange justeringer måtte til. Det var tanken at de involverte sjelene skulle kople seg sammen som et nettverk, men det var ikke mange nok som ble klare. Det ble gjort mange forsøk på å holde vibrasjonen så høy som mulig, men etter ankomst til et nytt sted i kosmos, viste det seg at det gamle vibrasjonsmønsteret holdt sitt stramme grep.

Den siste planen ble til slutt gjennomført - mange av oss var helt utslitte da. Det var også mange som gikk inn i frykt, da de hadde blitt 'spådd' at de ikke kom til å passere - planen måtte forskyves på grunn av fryktmønstrene mange hadde. Var alt det vi hadde vært igjennom en tragisk spøk? Hadde Jorda bestemt seg for å gå til Helvete og ikke Himmelen? Det var ikke nok sjeler 'rede' for et høyere vibrerende liv eller kopling til hverandre. Så derfor trengtes det en stor utrensking før det skjedde. På grunn av denne utrenskingen, ble mange av oss fjernet for en stund.

Det var fortsatt de som var avhengige av å få lyset fra andre. For noen måneder siden besøkte jeg en av mine favoritt-steder, hvor jeg tidligere hadde bodd. Det var en spiral av høy, vibrerende energi der den gangen, som gjorde stedet helt magisk. For en forskjell det var nå! Nå var den høye energien borte. Det samme skjedde også med de sjeler som bar høy energi, de ble sugd tørr, og måtte fjernes for en stund for å gi de avhengige tid til å finne sitt eget lys i seg selv. På grunn av slike forhold måtte en ny plan utarbeides. Planen gikk ut på at mange måtte skjermes fra resten av kloden for en stund.

I slutten av juni kom det en ny fulltreffer. Både vi og våre dyr opplevde heteslag på denne tida. Det ble en intens trening i positiv og høy vibrerende tenkning! Det var et stort fravær av lys på planeten. De som hadde lys måtte holde på det, 'rengjøringsteamet' gjorde en iherdig innsats! Vi var nå atskilt, inne i enda en 'fødselskanal' og ute av stand til å se utenfor denne. Følelsen av tomhet og omgitt av tilsynelatende mørke var vanlig nå. Dog - vi måtte 'tørkes' og klargjøres for en helt ny start. Det var tilsynelatende ikke lys, men mye ødeleggelse og en intens opprensking. Mange sjeler valgte å forlate Jorda i denne perioden.

I tidligere tider før forsøket på å høyne vibrasjonen på planeten, var det større slingringsmonn og flere valgmuligheter. Dette resulterte bare i at mørkere, tettere energi bygget seg opp igjen og fortsatte å holde Jorda på det lave vibrasjonsnivået. Derfor skulle de lave vibrasjonene fjernes litt etter litt, slik at lyset endelig skulle ta over og slå rot. Ingen flere falske tiltak skulle få ende i kollaps på Moder Jord. Nå var et rent rulleblad nødvendig for de valg som skulle tas, for at lyset kunne vokse og bli den overordnede kraften på planeten. Alle ulempene menneskene måtte utstå i denne tida, var vel begrunnet.

Hele denne tida ble vi guddommelig beskyttet og alle våre behov ble innfridd, ofte på uvanlig vis. Vi ble passet på så vi holdt oss på sporet, selv om vi var og fortsatt er, usikre på hvor våre nye områder er. En landing skjedde i første halvdel av august, og det fikk oss igjen til å tro at vi var der vi skulle være. Men ikke denne gangen heller. Det føltes det som om vi var i et parallelt univers - følelsen holdt seg i tre-fire dager. Hvorfor må noen gjennom så mye turbulens, mens andre har sitt beste år hittil?! Så merkelig er det nok ikke, alle kan ikke gå over samtidig, det vil bli katastrofe. Så de av oss som nå er ferdig vil forbinde seg med hverandre og skape et helt nytt nettverk.

Den gamle dimensjonen vil etter hvert kollapse, men hvordan kan ingen forutsi. "New Age" bevegelsen er også over med dette, mens vi er på et nytt spillefelt med likesinnede forbundet gjennom hjerteenergien. Mange store framskritt ble gjort denne sommeren, vi justerer våre personlige energimønstre der det er nødvendig (jeg er fortsatt ikke ferdig!), på denne måten vil vi endelig kunne forbinde oss til den opprinnelige planen. Våre energier er mye mer subtile nå, hvis vi tillater dem å være det. Fortsatt er det andre som ikke har valgt å se innover i seg selv og å gjøre endringer. Vi vil tilkoples der vi tilhører, og takk og lov, for at vi ikke lenger er alene. Vi trenger det nye nettet, og det består av hver og en av oss som har valgt å fortsette med å skape, og erfare, den nye Jorda. Ønsker deg himmelen i ditt hjerte, stjernelys i din sjel, og mirakler i ditt liv. Karen

fredag 1. oktober 2010

Oktober 2010

Overordnet tema denne måneden handler om venting i flyt på forskjellige nivå. Venting i en avslappet og innoverskuende tilstand, følelsen av å være i likevekt og ikke så opptatt av å gjøre noe hele tida. Bytte om på dominansen hendene i mellom, bruk venstre hånd der det er mulig - dette stimulerer hjernehalvdelene. Det er en fin øvelse å lytte i stillheten etter lyder, studere farger og annen visuell input som former og skygger, fokusér på kroppen, scanne fra hodet til tærne og vær bevisst på pusten. Studér alle utfordringer som dukker opp i oktober, de er lett synlig da de er ekstra forstørret nå. Familiemønstre kommer opp fra dypet og ber om oppmerksomhet, fellesskap og lokalsamfunn utfordres når mennesker blir innoverskuende, lokalpolitikken kan bli noe skarpere i kantene etter hvert som impulskontrollen avtar.

I de globale områdene skjer endringene på en mindre merkbar måte, stormer og orkaner blir som vanlig utfordrende. Rapporter om kontakter og observasjoner 'utenifra' vil komme etter hvert som sløret blir tynnere. Men først og fremst er oktober en god måned for å zoome inn på det nære - det gir sanseopplevelser med stor glede, ro og fred.