onsdag 14. oktober 2009

Tenk over dette fra Kirael!

You have to be here to be aware. If you're aware, then you're here, and if you're here, you are enlightened.
(Du er nødt til å være her for å bli bevisst. Hvis du er bevisst, så er du her, og hvis du er her, er du opplyst.)

fredag 9. oktober 2009

Gullkorn fra Nobelkomiteen!

09.10.2009 kunngjorde Den Norske Nobelkomiteen at Fredsprisen går til president Barack Obama! Gratulerer! I realiteten går prisen til alle mennesker på planeten Jorda. Når Barack Obama er i posisjon til å fronte fredsprosessen slik han gjør, så er det i vår interesse å støtte det prosjektet med alle midler. Jeg oppfordrer alle til å sende lys til samtlige fredsprosjekter på Jorda. Resultatene av lyset som sendes, vil ganske snart vise seg. Lykke til og gratulerer Verden.

søndag 4. oktober 2009

Gullkorn fra Iliuka!

Spørsmål: Når en sjel har samlet alle sine fragmenter, så lurer jeg på om det er delene av alle liv og at den da er forenet med den store skaperånd – «The Spirit of the White Eagle»?

Svar: For hvorledes menneskebarn søker, der fattes at minnes ulike inkarnasjoners opplevelser, dog alt hva den høster av erfarenheter er hva der bygger en menneskebarns sjel. Om den så kunne minnes alle sine liv, den ville søke alt at korrigere sine stier for at så se hvorledes den lever ut sin sjels viljer. Gjennom liv efter liv, den samler hva der tales fragmenter av sjelens opprinnelser. Derigjennom, efter megen inkarnasjoner den kjenner helhetens tanke, for alt hva der vokser gjennom ulike liv er òg i hva der tales sine bevisstheter. Tiden den kjenner bevissthetens høyder, den òg er tilknyttet hva der tales den galaktiske bevissthet. Således er der ei noget at lenges for, der er alt hva den gjør under denne stund. For hvorledes menneskebarn søker, så skal den ei spørge; «Hvorfor den er her ved denne ild?», for der finnes ei nogen tilfeldigheter. Den skal spørge; «Hvorledes
kan den alt mere være her - i sitt eget selv og i sin nestes hjerter?». Alt således bygges der gjennom livsimpulsens kraft, for hva der tales kjærlighetens vibrasjoner er rådende for heledelen av galakser. Således den bliver at se hva den vokser i fullkommenheter ved at våge at være lik den er i dette nu. Konu ekatah.

Sannheten skal forbli fri !