lørdag 31. juli 2010

Artwork and Writings by Jane English author of Different Doorway: Adventures of a Cesarean Born

http://www.eheart.com/cesarean/CBartFeb08.pdf

Jane English har her laget et lite kunstverk i ord og bilder, som det er verdt å ta en titt på. Du finner det på denne adressen http://www.eheart.com/cesarean/CBartFeb08.pdf. Dette er et lite verk med stort perspektiv. Jane har forsket og funnet forskjeller i psyken til folk, alt etter hvilken metode som er brukt ved fødselen. Jeg anbefaler alle som kikker innom min side å merke seg Janes adresse. Symptomatisk nok starter denne boka med en blank side!

fredag 30. juli 2010

Hvorfor gråter vi?

Fritt etter Kirael

Når vi gråter for noen som er borte, mennesker eller dyr, tror vi det er savnet av vedkommende som får oss til å gråte. Sannheten er at vi gråter for oss sjøl, for den følelsen tanken kaller fram fra fortida. Vi begraver oss i tanken og gråter på grunn av vår egen følelse. Det har ikke noe med den eller de vi har mistet å gjøre. De er ikke tapt for oss, de har bare gått ut av dette bevissthetsplanet og er i Nå'et. Det Nå'et som vi strever slik etter å komme til.

torsdag 29. juli 2010

Lures menneskebarnet av sitt ego?

http://www.iliuka.net/

Iliuka: "Intellektet skaper sådanne konflikter, korrekt. For der er således den primært søker av at verne om sitt selv. Like fullt der óg finnes intellektets evner til at noget søke gjennom list at oppnå hva den lengter efter. Således der skaper konflikter. Og om den så følger all tid sitt hjertes ledelser, så bliver der god energi til sin ego. Ei bliver der så nogen konflikt. Takk. Ennu er ei Iliuka ferdig. Der er så klokt at den ser: Menneskebarn i flokker er gjennom langtider fanget av snillismer og flinkilismer. Der er klokt at den ser: Der er til bedervelser for sjelens primære og sanne ønsker. For gjennom hvorledes der forvaltes sine energier, ei er der for presterende liv at leves, dog for at flyte med i energier der kommer. Så er der óg for at leve ut alt større deler av sine sanne dimensjoner – guddommeligheten - lik vi taler. Gjennom kjærlighet så vil ei intellektet forstyrre. Punktum. Konu ekatah."

Har du noe råd mot «mordersnegler», Iliuka?

http://www.iliuka.net/

"Vi ser der er så talt at se nu: Alt er en del av skaperverket. Lik den óg skal se: Hva om nu sneglen skulle tiltale kvinnen lik «morder-kvinnen»?(latter) Vi ser den skal gledes for alt hva der er. Der vil blive tidsepoker hvor der vokser til uanede mengder. Så vil der forråtnes og blive til gode balanser på ny. Vi ser der ei vil utholde de klimater der kommer."
Godt råd fra Iliuka; "Den kan danse, den kan synge for de snegler."

Iliuka om Diabetes2 og urten Stevia6

http://www.iliuka.net/

"Der tales i urtens helige natur, der er av Stevia6, hvorledes den søker den halve dråpedel hver annen sol, så er der noget der stimulerer. For der må prioriteres at skape balanser i legemet selv at produsere sådant. Og vi ser hva der betegnes av menneskebarns doktor «diabetes 2», er noget underligt. Der er lik ubalanser. Der er óg lik der tales konflikter mellom galle og lever. Der må søkes gjennom meridianer at tilføres de sanne balanser der er i behov. Således er der óg lik der kan se: Der finnes en mental og en psykisk reservasjon imot livets nytelser, så kan der blive til diabetes to og tre og fire og fem - og seks." (latter)

Adyashanti

http://www.adyashanti.org/

"You are pure consciousness,
already free, awake, and liberated.
Stand up and walk out ofyour dream.
I am here to say that you can do this."

Iliuka; "Underlige menneskebarn ... "

http://www.iliuka.net/

"Vi har lusket ikring. Vi har talt til menneskebarn i søvner. Vi har lyttet til megen underlige snork. (latter) Vi har talt til elektroniske komponenter. Vi elsker alt hva der tales lik «jordisk skitt». (latter) Vi elsker at gjøre hyss. Og vi gledes for den underlige lille kammer (heisen) der farer opp, og der farer ned, og der farer opp, og der farer ned. (latter) Og vi tenker; underlige menneskebarn." (latter)

Iliuka; "Dog vi undres ..."

http://www.iliuka.net/

"Vi ser menneskebarn søker for at gjøre lik den neste gjør. Om den ser nogen menneskebarn søker i gode visdommer, så tror den der er lik óg for sitt eget selv. Ei er der så. For hva gavner der et skarpsynt øye, om hånden visner? Hva gavner der et øre der hører, om den ei minnes hva den hører? Se nu alt er der i mangfoldigheter lik små fragmenter, lik molekyler, - alt er der viktig. Således er der ei klokt at underkjenne sin egen kraft. Den skal velsigne alt hva der ledes til livet, om der blåser mot, om der blåser med. Alt er der bestemt og helligt."

Menneskebarnet på terskelen til evigheten

http://www.iliuka.net/

"Alt er der av betydelse nu at søke at se de sannheter der vokser på sin Jord. Der tales om konflikter med Moder Jords klimater, dog konflikten er i menneskebarnet. Om den skuer over galaksens ytre, så vil den se der er naturlige sykluser og forendringer all tid. Menneskebarnet er nu ved terskelen til at se inn i evigheten. Således der skaper nye bekymmer. Alt viktigt er der så at se at ei kan den nogen klode forflytte i sin Universum. Alt er der av Skaperens første punkt. Således er der evige sykluser den ei kan røre ved. Alt hva der bringes til ubalanser på sin Jord, er noget av naturens sykluser der vedvarer gjennom all tid."

Adyashanti;

http://www.adyashanti.org/

"There's a great space
in which this moment takes place.
There's a great silence
that is listening to the thoughts."

onsdag 28. juli 2010

Uke 30 - 2010

ThinkWithYourHeart.net

Vi nærmer oss slutten på slutten, sier Lauren. Hun blir fortalt av 'sine' usynlige veiledere, at denne uka er en kraftpakke. Vi går gjennom en kraftig utfordring og forstår vi dette fullt ut, blir det ikke så tungt å være til. Det er en tid med stor rensing. Føl ekspansjonen og friheten i øyeblikket og vit at alt skjer som det skal. Denne uka er en enorm passasje som resulterer i stor ekspansjon kombinert med ferdigstilling av mye halvfabrikata fra fortida. Vi er nå inne i noe som, til forveksling, kan oppleves som en aktivert dødens sone. Det vi er med på likner på en fysisk død som rett før gjenfødsel må strippes for alle følelsesmessige bindinger for å kunne innta den andre siden hvor kjærligheten skal florere. Nå skal vi ha full tilgang til neste nivå med nye muligheter og ferdigheter. Ved dette sjekkpunktet står vi igjen med kun det autentiske og ekte. Den apatien som kanskje føles påtrengende nå, kan være en god beskytter. Vi kan merke en økende evne til stabilitet og at vi fortere sentrerer og gjenoppretter følelsesmessig ro - til tross for intensiteten rundt oss.

Tre viktige krav for å passere med letthet gjennom portalen:

1. Gi slipp, gi slipp, gi slipp ... og gi slipp på litt mer. Alt som holder deg følelsesmessig bundet vil utfordre deg sterkt.

2. Vær tilstede. Tillat deg selv å finne og å holde det mentale rom til å overgi deg hvert øyeblikk. Tenker du vil du bli møtt med store lidelser. Vær i hvert øyeblikk som kommer.

3. La det som er - være uten motstand. Fri deg fra slagg ved å forstå at alt er godt i dette og alle andre øyeblikk. Slipp ansvaret for andre i full forståelse for at deres veg er unik for dem - som din er for deg.

Framfor alt oppfordres vi til å huske, at for å fullføre denne reisen er det bare ett som kreves av oss - full tilstedeværelse i kjærlighet. Det handler om å være; å være fri - å være tydelig - å være tilstede - å være autentisk - å være i kjærlighet.

Slipp frykt, slipp bekymring, slipp skyldfølelse, slipp følelse av manglende evne. Du blir guidet gjennom dette med den største omsorg og beskyttelse, og hvis du elsker deg selv fullt og helt, vil denne inngangsporten åpne seg opp bredere enn himmelen og hilse deg velkommen hjem!

mandag 26. juli 2010

Foton - framtidas energi

Kirael opplyser om at det er foton som er framtidas energiform

"In simple terms, photon will be the source of all your energy needs in the fourth light. Photon is a form of electromagnetic energy with qualities that make it an infinite source of energy. It can be used to power your electrical devices, warm and cool your homes, and lots more. You will be taught the uses of photon energy by your galactic brothers and sisters, some of whom are already working with your government officials."

50 000 år i 3D

http://www.kryon.com/k_25.html

Det menneskeheten har lært på kroppen ved å leve i 3d i 50 000 år, er å gå fra frykt til kjærlighet. Nå har vi nådd til nivåer ingen trodde var mulig. 3d er det samme som dualisme og derfor måtte vi som 3d-mennesker bruke lyder, språk som dualisme er avhengig av for å bestå. Den holder seg i live ved definisjoner, sammenlikninger, motsetninger; yin/yang, opp/ned, foran/bak, varm/kald ... . Uten språket og alt dette andre som vi nå gir slipp på, har vi ikke vært der vi er idag som mennesker. Vi kom ikke unna en 'treningsleir' som 3d når intensjonen var å bearbeide frykt og omskape den til kjærlighet i en sterkt begrenset kropp. Dette livet i 3d har skjedd over flere store sykler (lik den vi holder på med nå). Vi klarte ikke dette store eksperimentet på kortere tid, men det hører også med til bildet, at ved et av de store skiftene ble alt liv på Jorda radert ut og planeten stagnerte i lang tid. Når denne syklus nå er fullført om et par tusen år, vil hele menneskeheten vibrerer i 4d og all frykt er 'opplyst' til kjærlighet. For å avansere til 4d nå, har vi valget mellom to portaler. Velger vi portalen som fører dypere inn i 3d, stoppes prosessen og vi går tilbake. Kroppen vil da stivne. Velger vi den andre portalen som fører til 4d - fortsetter prosessen. Når vi tar inn 4d bevisstheten blir vi igjen istand til å kommunisere ved bruk av telepati. Idag kan vi konstatere at dette enorme eksperimentet til slutt kan hales iland på den nye Jorda.

søndag 25. juli 2010

Fotonenergi

http://www.kirael.com/

Fotonenergi - kjærlighetsenergien som er kjernen i det store skiftet i jordboerens bevissthet. Kroppen produserer sin egen fotonenergi, men puster vi inn prana gjennom krone og pineal, så vil det vekke signaturcellen i pinealkjertelen. Pranapustingen fører de gylne partiklene fra pinealkjertelen, ut i den fysiske kroppen. Dette har en meget gunstig påvirkning på prosessen som går parallelt i den emosjonelle, mentale og åndelige kroppen.

Fotonenergien hjelper også til å åpne blåkopiene ved at den høyere bevisstheten vekkes. De fleste av oss tror vi har kun den ene blåkopien, men vi har to slike kopier. Den ene er en del av den kjente hjernen, mens den andre er del av omnihjernen eller vårt høyere selvs hjerne. Blåkopiene ligger i pinealkjertelen og er dermed innvevd i vår lange reise gjennom 3d. Det er når vi forflytter oss inn i dette rommet, mellom de to hjernene, at vi utvider bevisstheten så til den grad at vi kan høre begge to samtidig. I det praktiske livet er den kjente hjernen mest effektiv for oss, men vi må trene oss på å oppnå kontakt med det høyere selvet ved å snakke til det for enkelt å få tilgang til omnihjernen.

Det er med dette som med absolutt alt annet, ønsker vi å få det til, så får vi det til. Og går det ikke så fort som vi skulle ønske, så er det ingen andre å laste. Og alle vet at for å oppleve det vi ønsker, så må vi også oppleve det vi ikke ønsker - dualismen - den beste læremester noen kan ønske seg. Dette dreier seg om bevissthet og når dualismens uønskede side er ferdig, kommer den andre fram sammen med en splitter ny bevissthet. Du vet plutselig at du ER der du strever for å komme!

fredag 16. juli 2010

Tre kjente stadier for Sannheten:

· www.lovedepartment.com

1. Tåpeliggjort 2. Motarbeidet 3. Akseptert

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win" Mahatma Gandhi (1869-1948)

Kärleksdepartement

Dette synes jeg er et godt forslag som også kan plantes i Norge dette året - 2010. Jeg har allerede stilt tanken inn på at det skal skje. Det er mitt ønske at mange ser det samme.

"Nätverket för införandet av ett kärleksdepartement i Sveriges regering"

Gränslöst och obundet.
Alla är välkomna och alla är med.

· VISION; Ett världssamfund byggt på villkorslös KÄRLEK.

· MÅL; ett Kärleksdepartement i Sverige, med säte i Norrbotten, som ändrar Sveriges
inriktning och stödjer de goda krafterna.
Nästa steg är att sprida idéerna vidare Internationellt.

· Syfte; Vi påminner varandra om det Vi redan vet.

· Devis; Jordens frukter är allas och ingen äger moder Jord.

· Motto; Frid, lycka och villkorslös kärlek till alla väsen, överallt.

· Metod: Lärande gemenskap under möten, seminarier, och dialoger.

· Ren Kärlek, som basnäring.

· Den första kärleksstationen startar vi i Norrbotten.

· www.lovedepartment.com

Ditt bidrag, din tanke
Ditt bidrag önskar vi som följande tanke:
"Jag vill av hela mitt hjärta att vi inför kärleksdepartementet
och vet att det är möjligt".

"Den som berör hjärtan förändrar världen"

När du får chansen, rösta för kärleken

tirsdag 13. juli 2010

Illusjon og Facebook

Jeg tilmeldte meg nettopp Facebook for å finne ut mer om dette, da jeg allerede hadde mottatt flere oppfordringer. Jeg kjente et gryende, fysisk ubehag fra første øyeblikk, men det var ikke nok til at jeg omgjorde noe. Jeg skulle holde ut til neste dag, lovte jeg meg sjøl. Den natta sov jeg nesten ikke, og opplevde den påfølgende dagen som i ørske. Om kvelden var det helt klart, marerittet måtte opphøre. Jeg undersøkte utmeldings-muligheter, men det ga meg heller en dyster utsikt. Jeg vet at TILLIT er et nøkkelord i enhver situasjon, men denne gangen roterte min egen 'datamaskin' så enormt, at alt annet nesten ble overkjørt. Hva ...? Hvordan ...? Hvorfor ...? Båndet surret og gikk. I min facebook-fortvilelse kom det en adresse som var brukbar (tenk det!) og slettingen var omsider et faktum. Det er lenge siden en så akutt lærdom har krysset mine spor, og her jeg sitter nå er jeg full av takknemlighet. Jeg takker for integrasjonen som har oppstått mellom kropp, sinn og ånd. Sinnet kan ikke lenger bruke sin egendefinerte forkjørsrett, det er kroppen som har det siste ordet nå. På toppen av dette todagers facebooklivet mitt, kommer Michael med et budskap jeg ser som stilet til meg og mitt valg:

"There are times, Beloveds, when illusion can become delusion, as you move away from your center to embrace the prepackaged ideas and illusions of others. The Diamond Light will assist you to see where you may be doing this.

In Planetary or Collective terms, this is done when you allow yourselves to be manipulated by the media. Your media serves to manipulate emotions on the lower frequencies of fear and anger in order to create illusions of lack and insecurity and hostility that become "reality" and prevent Humanity from experiencing the truth of their interconnection and unity, and from expressing that as Harmony. And so, often many of you respond to Planetary crises on the lower frequencies of anger and fear and so create separation, rather than rising to the Heart frequency and creating Unity and Creative Solutions."
Her er adressen til Celia Fenn og Michael: http://starchildglobal.com/

Min klonklusjon er på linje med det James Thomas, etter en rundtur i noen av verdens severdigheter, sier:
"It is time for each of us to take stock within ourselves and to become who we truly are. To trust in our own heart and soul more than in others."
http://bluestaruniversal.blogspot.com/

tirsdag 6. juli 2010

Å være Lysholder

Fra 1987 og fram til idag har det vært en hurtig bevissthetsutvikling i 3D. Vi ekspanderer i bevissthet og forståelse hver dag - steg for steg. Alle blir vi mer årvåkne og klarsynte i forhold til hva vi var for noen år siden. Vi blir mer bevisste på tankene og hvordan vi føler. Vær oppmerksom på hver følelse som går gjennom kroppen, de hører med til betingelsene vi har akseptert for å leve her som dualistisk, tenkende mennesker. Dette er den fysiske virkeligheten som vi har tilpasset slik, så vi ikke kunne unnslippe vårt forhold til egne følelser - det være seg kjærlighet eller frykt.

Utviklingen i dualismen har vært lineær, men oppvåkningen vi går igjennom er sirkulær eller syklisk. Jeg merker at innsikten øker for hver dag. Det er en innsikt som ikke kommer utenifra, men fra det selektive arbeidet som pågår i underbevisstheten i løpet av natta. Frykten bearbeides og slippes fri og inn kommer lyset (forståelsen). Det gir en forståelse på et dypere plan for hver dag. Veksten skjer på grunn av de stadige vekslinger i repeterende sykluser dag/natt. Vi kan på denne måten frigi dype lag av frykt slik at kroppen renses og vi skinner klarere og med dypere forståelse etterpå.

Det en Lysholder må gjøre når kaoset slår til, er å holde stø kurs og ikke la seg påvirke. En Lysholder går IKKE inn i opprøret med hele sitt følelsesregister, men har tillit til prosessen vet at den er nødvendig og at den går over. Det er ingen veg tilbake til det gamle nå - oppvåkningen er ustoppelig og vi skal ut av dualismen. Det eneste som hjelper er å gi seg over, slippe kontrollen og holde Lyset (forståelsen) høyt i alle situasjoner. Ut av kaos og forvirrende kriser kommer det nye og blir synlig. Det er det som er den nye Jorda - det at beboerne på planeten blir opplyste og forstår hva som foregår rundt dem.

fredag 2. juli 2010

Å tape ansikt!

Dette er et sammendrag av en kanalisering fra Ekara, lagt ut på Gate144.com og går på vår evne til å definere alt på forhånd, og når definisjonene ikke stemmer, skjer det kjedelige at vi taper ansikt. Det kan være hardt å oppleve.

Bildet er alt; ansiktet er alt. Dersom du taper ansikt mister du et bestemt bilde. Det er her det pleier å gå galt, sier Ekara, og spør videre: Kan du forestille deg hvordan det er å gi slipp på alle forventninger? I møte med andre har 3D alltid definerte sett med standarder for hvordan alt skal være. Vi lærer fra vi er små, at dette gir oss kontroll. Seinere lærer vi at denne kontrollen er makt, og i tillegg blir den sett på som meget intelligent. Og intelligent er den, sier Ekara, men den har ikke noe med bevissthet å gjøre. Bevissthet kan ikke eksistere der definisjonen allerede er gitt. Bevissthet virker ikke slik, heller ikke viten. La oss se på forventningene du har for en dag, sier han; Du forventer å våkne opp i den samme kroppen hver dag og i den samme sengen. Du forventer også at alle normer og regler er de samme som da du sovnet. Dette er en utpreget 3D-tilnærming til det våkne livet. Ekara forteller oss at han ikke kan lukke øynene en gang - han har ingen. Og han kan ikke snakke om en 'dag' fordi han ikke kjenner til noe slikt. Han trenger heller ikke å hvile i åtte, ti eller tolv timer fordi han ikke er definert på forhånd. Han er fullstendig fri - hva annet handler gleden og kjærligheten om enn å være fullstendig fri?

Hvis du er virkelig glad i deg sjøl, så kvitt deg med illusjonen. Du kan våkne opp i den formen du ønsker - på Jorda eller utenfor den hvis du heller ønsker det. Dette er vanskelig å forstå - det høres ut som science fiction, men det er verken vitenskap eller fiksjon. Det er sannheten. Dette er universell frihet. Det er vissheten om at du er en skaper. Det er å vite at du er en del av bevisstheten som kan plassere seg sjøl på et visst punkt på tidslinja, på et gitt punkt i rommet. Dette er en holdning som ikke passer inn i 3D - og det er årsaken til at du ikke vil 'miste ansikt' ved å praktisere dette fullt ut.

Vi oppfordres så til å ta en grundig kikk på oss sjøl, på hva vi sier, på hva vi tror og på hva vi praktiserer. Vi er en del av bevisstheten på denne planeten som skal gjøre det ukjente kjent - og alt skal skje i frihet. Det avhenger av deg og meg og oss alle og vårt mot til å ta spranget for det vi tror på.

torsdag 1. juli 2010

Vi entrer Lemuria

Nå er vi framme - vi hopper av i Lemuria! I 3D-tidsregningen er det lenge siden første gang vi ankom dette stedet, men i realiteten har vi vært her hele tida. Vi har bare ikke vært helt oppdatert. Vi har vært så opptatt av å kontrollere hverandre, dømme, kritisere og om nødvendig - drepe. Det har vært hverdagen, og vi har hengt i. Vi har utnyttet dualiteten til siste trevl. Vi har lært oss alle knep for å motbevise det gode. Vi ville bevise at mennesket ikke er godt og vitenskapen i oss trodde lenge på bevisene - men de holdt ikke. Lemuria stiger fram igjen - ikke fysisk, men energetisk - bevisst. Lemuria har ligget begravet langt, langt der ned under 'havet' eller følelsene våre. Nå er vi så sterke åndelig, at vi kan åpne opp for det kjære Lemuria. La det forgjettede 'landet' stige til overflaten. Nå forstår vi endelig hva Lemuria er, hva Pleiadene er og hva Kilden er - og hva vi er. Alt er bevissthet og kun det. For en frihet. For et gjensyn. For en kjærlighet.

Dette er ikke til å tro for en som nettopp har ankommet fra et motsetningsfylt 3D-opphold. Det har vært ytterst nødvendig, men også så inderlig motsetningsfylt - og nå endelig forlatt. Takk 3D for den læremesteren du har vært. Vi fikk mulighet til å teste ut alle våre tanker, følelser og antagonistiske sider. Kjære 3D, du har nok merket deg hvor kreative og lærevillige vi har vært når du har gitt dine befalinger. Nå kan det være godt for deg, du krigerhøvding, å legge deg nedpå litt. Vi ble hos deg så mye lengre enn først tenkt, men nå er det slutt!