mandag 3. januar 2011

Frigjøringen fortsetter ...

Mike Quinsey
Webside: Tree of the Golden Light
http://www.galacticchannelings.com/english/mike03-01-11.html

Rapport fra Mike Quinsey:

Det som har ulmet i lang tid, er nå kommet i kok, sier SaLuSa. Han sikter til de forestående endringer og til dem som er pålagt ansvaret for å gi verden noen resultater. De som har opponert mot denne tankegangen er betydlig svekket nå, de greier ikke å samle stort nok antall til å svekke lysarbeiderne. Kampen om å frigjøre verden fra den tvangspålagte virkeligheten fortsetter. Friheten vil bli avdekket og presentert med alle sine fordeler, sier SaLuSa.

Noen overbevisnings-talenter må til for å få de mørke til å innse sine nederlag, eller erkjenne at deres tid er rent ut. De klynger seg til det håpløse, at de på en eller annen måte kan unngå å bli avslørt eller unngå det som kommer etterpå. Det er ikke noe de kan gjøre, botsett fra å skape noen mindre forsinkelser. Dette året vil tilhøre dere og oss som arbeider for lyset. Din tro og støtte til den guddommelige planen har brakt resultater som kommer til å føre oss sammen. Ved utgangen av året vil utsiktene være kraftig forbedret i forhold til idag. Gå igjennom det som er igjen av stormen og vite at Moder Jord snart skal opptre på egne premisser, rense jorda for massiv forurensning og skade på alt miljø.

Den Galaktiske Føderasjonen har, som mange har merket seg, blitt mer åpen i sin virksomhet og dette vil fortsette - før offentliggjøringen av vårt nærvær er godkjent. Vi fortsetter å yte vår hjelp og støtte til våre allierte, og det blir ikke så lenge før vi kommer enda nærmere sammen. Hold øynene åpne for utviklingen over hele verden - det skjer en kraftig bevegelse for å imøtegå de mørke. Det er ikke kun Amerikas ansvar dette, men hun vil fortsatt være en viktig aktør i denne perioden. En gang i framtida vil Amerika igjen framstå som den ledende nasjonen andre vil se hen imot, men ikke før all mørk opphopning er borte.

Dere har ventet så lenge på sluttresultatet til denne syklusen og de endringene den vil føre med seg - det som virkelig teller er 'oppstigningen' - ikke glem det. Dere vil få vite hva som gikk forut for denne perioden, og hvordan de mørke har planlagt sitt spill i århundrer. Det har gått parallelt med idéen om at de kunne ta kontrollen over verden og alt folket og forhindre massenes bevissthetsutvikling. De har vært mer oppmerksom på 'oppstigningen' enn dere har vært, og forventet å oppnå suksess før dere skjønte hva som skjedde. De tok ikke hensyn til Lysets Broderskap som overvåket det hele, samt den Guddommelige Planen som erklærte at denne syklusen skulle lukkes med Oppstigning for menneskeheten.

Hvorom alt er, ikke glem at det viktigste som skjer er det som skjer inne i dere. Med forståelse og et sterkt ønske om å 'våkne', så lev som om det allerede har skjedd og at du er i en helt annen bevissthets-tilstand. Litt kaos vil det fortsatt være, men det er kortsiktig - stien til 'oppvåkningen' vil vise seg tydelig for deg. Hver eneste ene vil utvikle seg i forhold til sine valg, det ble avgjort allerede før denne inkarnasjonen. Ubevisst har du vært klar over valget, det har påvirket deg til å stake ut riktig retning. Hva andre har valgt, spiller ingen rolle - de har den samme frie posisjonen til å gjøre sine valg som du til å gjøre dine. Den samlede erfaringen ved hver inkarnasjon, har den aller største verdi. Du er til enhver tid summen av dine erfaringer. Tenk over det! Det er det som gjør deg til en svært unik og viktig sjel i livets 'billedvev'.

Tida er kommet langt, når du blir bedt om å spre kunnskap og støtte dem som er ute etter sannheten. Det er et spørsmål om opplysning uten tvang, og å gi rom for tvil og skepsis. For noen vil troen være et vrient spørsmål, som de må bruke mye tid på. Hver sjel er hele tida i utvikling, derfor er det store variasjoner i hvordan utviklingen skjer hos hver enkelt. Imidlertid, når frøet er sådd vil det alltid spire - en eller annen gang.

Guidene arbeider utrettelig for å støtte deg i ekspansjonen din av bevisstheten. De sier fra når muligheten for å samle mer informasjon er tilstede, ofte er dette relatert til noen du møter på din veg, eller det kan komme via en artikkel eller bok. Dette er gledelige muligheter som kommer i din veg til rett tid. Det er ingen tilfeldighet når slikt skjer - det er bestemt på forhånd. Leksene varierer og er slett ikke slike du ville valgt, om du hadde muligheten nå. Det er imidlertid avtalt en gang i fjern fortid, og kan være hardt å komme igjennom når det først står der og utfordrer deg.

SaLuSa fra Sirius er glad for at det endelig er tid for å snakke om nærhet til endringene. Lysarbeidere har allerede startet et press på myndigheter for å fjerne seg fra det gamle paradigmet og heller prøve det nye. Dere har ventet lenge nok, presset er kontinuerlig og vi skal og vil lykkes. Vi har makt og myndighet til å oppnå det vi har som mål, ingen kan forpurre dette, vår forpliktelse overfor deg er total.


Takk SaLuSa
Mike Quinsey

Ingen kommentarer: