torsdag 31. desember 2009

Glede og positivitet

Glade og positive fjes er uimotståelige. Den naturlige reaksjonen på ekte glede, skaper en positiv energibevegelse som erstatter de negative energilommene som holder psyker fanget. En positiv og ekte glad holdning gjør mer for å hjelpe Jorda med å befri seg for negativitet - enn noe annet på vårt nivå. Glede og positivitet sender elskverdighet til alle omkring - bølgeeffekten har en uendelig rekkevidde.

2010 letter på sløret

Skillet mellom fakta og fiksjon vil bli mer åpenbart. Åpenhet vil bli leveregelen. På globalt plan betyr dette et mer reelt syn - mer tilnærmet slik det forholder seg. På samme måten vil universelle sannheter om energi og indre forbindelser til alt liv bli mer allemannseie.

Det blir en stigende bevissthet på hele kloden om at mye ikke er som det er blitt utgitt for å være. Den ledende tankegangen i verden har hatt en særstilling, upåvirkelig i sin dominans.  Dette vil vi se endringer på i 2010 - sannheten vil få støtte fra usannsynlig hold.

Vi kan også være forberedt på at det fra offentlig hold blir lansert stor sannsynlighet for liv på andre planeter. Såkalte ødeleggende sykdommer vil kunne bli helbredet, og det kan bli lettere for politikere og forskere å forstå hvordan kroppens energisystemer arbeider.

Det vil også bli større forståelse for at kjernen i alt liv er en åndelig kraft, og det blir en større forståelse for andre levende vesener i og med at den generelle dømmekraften forbedres.  Det blir lettere å skille klinten fra hveten på flere plan.

Og ikke minst blir det lettere å skape forbindelser mellom alle løse brikker i verdenssamfunnet. Dette betyr bedre oversikt.  Blendingsgardinene tas bort. Mange blir kanskje litt som hesten som får fjernet skylappene etter løp - den løper løpsk til å begynne med. Det er lurt å forstå at alt som skjer deg, har utspring i deg, så vurder alt og alle ut fra denne opplyste tilstand.

Tukáte

onsdag 30. desember 2009

Himmel eller Helvete

En bankmann døde, og prøvde å komme seg gjennom Perleporten. Porten ble bevoktet av en engel som skulle vurdere det gode bankmannen og andre hadde utført i levende live. Hvor mye bra som hadde blitt gjort skulle legges til grunn for hvem som skulle slippe inn og hvem som skulle holdes ute. Engelen fortalte bankmannen at han ikke hadde gjort så mye for å hjelpe andre. Da sa bankmannen: "Vent litt, en gang ga jeg en nikkel til Frelsesarmeen. En annen gang ga jeg en nikkel til en tigger. En tredje gang ga jeg en nikkel til en funksjonshemmet uteligger!" Dette mente bankmannen var beviset på hans standhaftige vilje til å hjelpe andre mennesker. Engelen snudde seg til St. Peter og sa: "Hva i all verden skal jeg gjøre med denne mannen?" St. Peter svarte: "Gi ham tilbake de 15 cents og be han dra til Helvete."

tirsdag 29. desember 2009

Henry og Mary - av Kryon

Henry og Mary er tegneseriefigurer som er laget av fyrstikker. De er todimensjonale. Selvsagt er de intelligente! Livet deres er ikke komplisert. De er enkle fyrstikkfigurer som har gjort alt, til og med elsket. To-dimensjonen er det eneste de kjenner, og de er godt fornøyd med den. De kjenner parametrene for papiret de lever på, og det liker de. Det er deres liv. De vet hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre. Henry og Mary er fornøyde med livet. Men så dukker det opp en fritenker - han er litt annerledes tegnet. Denne merkelige figuren begynner å snakke til dem om mulighetene for en tredje dimensjon ... ideen om "opp og ned." Han snakker om 3D, og ikke 2D, som de er så fornøyd med. Dette 3D er en slags virkelighet de aldri har sett, og noe de ikke føler de vil delta i. De forstår det ganske enkelt ikke. La oss se på hva Henry og Mary gjør med opplysningene. For det første begriper de ikke helt hva det dreier seg om. Det er litt høyt-travende for dem. For det andre, så er det utenfor deres virkelighet og de er ikke interessert. De har ikke bruk for det, det er for fantasifullt - de tror ikke det eksisterer. Det blir en fabling om vitenskap, noe som aldri vil angå Henry og Mary - som bare er 2D-tegninger på et papir. Det er mange som leser dette nå, som er likedan. Alt som er utenfor deres 3D-virkelighet, interesserer ikke. De velger det ikke bort, det har bare aldri vært en del av deres liv. Det er en virkelighet det er svært vanskelig å forestille seg, og det er uinteressant å sette seg inn i det. For når alt kommer til alt, hva er så galt med deres virkelighet? Den fungerer jo!

mandag 28. desember 2009

Enkelhet - Ekthet

Med Klarheten kommer Enkelheten. Den storartede og dype enkelheten. Et forvirret, mentalt liv har en lineær form for bredde, men det har ingen dybde. Det mentale livet gir ikke dybde, mening, farge eller et forhold til seg selv og til verden rundt. I 3D er det ikke et forhold, det er en reaksjon fra oss til verden rundt oss. En reaksjon fra oss selv til kroppen vår. Det er ikke et virkelig forhold. Det er imidlertid dit vi skal nå - vi skal ikke lenger stå i vegen for oss selv. Det er ikke lenger snakk om å manipulere energien, enten det er gjennom disiplin eller komplekse systemer - de virker ikke, de er distraksjoner. Energien skifter mye når vi forsøker å gå ut av logikken. Enn så lenge tjener logikken en viss hensikt, men la dere selv føle og merk hva dere føler. Føle livet. Føle selvet. Føle andre. Dette vil lede til sann forståelse av enkelheten, ikke fra hodet, men fra hjertet. Det går forbi alle ord. Det kan ikke forklares. Vi vil heller ikke forklare det, men det er dit vi går. Vi trenger ikke å ha noen krav. Vi trenger ikke å ha fullt opp av gevanter. Vi lar det forbli totalt enkelt og ekte, og det spiller ingen rolle hva andre tenker. Om det er dumt, om det er alvorlig - det spiller ingen rolle. Vi lar det være enkelt og ekte etter hvert som vi går framover. Ekthet innebærer også å bli litt 'gal'. Det spiller ingen rolle.

Ny erfaring - ny forståelse

Vi har tatt på oss ansvaret å forstå naturen til bevissthet og energi denne gangen. Det er mange som venter på den forståelsen i resten av universet også. Hvordan reagerer bevisstheten i denne veldig faste, veldig tette dimensjonen? Hvordan bringer vi inn energi som kan brukes som verktøy? I 3D-tettheten har vi fortsatt en tendens til å glemme all visdommen vi allerede har, nå arbeider vi med å bryte igjennom og bringe fram klarhet. Og vi trenger nytt verktøy. Hvordan arbeide med ny energi? Hvordan forbedre kroppen? Hvordan skal vi omgås begrensninger i sinnet? Hvordan forstå dette som kalles Gud - Ånd?

Vi går over til totalt ny bevissthet nå. Dette har ikke skjedd før i denne virkeligheten. Erindringene fra de andre virkelighetene skal denne gangen bringes inn i denne virkeligheten. I denne tettheten! Det krever MOT, for i 3D-tettheten ligger tvilen alltid på lur. Tvilen kommer fra deler av oss som vi har en tendens til å holde fast ved. Det er gamle trossystemer. Det er gammel frykt. Det er hendelser vi har hatt tidligere. Dette brukes som unnskyldning eller tvil. Nå skal klarheten og den nye erfaringen inn. En erfaring universet aldri har hatt! Og det er en erfaring vi anskaffer oss i rekordfart. Dette skiftet går veldig raskt.

Reorganisere tankene

Bevisstheten må alltid flyte - fortsette å ekspandere. Det vanlige i denne verden er; det jeg skaper, det eier jeg. Nei, vi eier alldeles ikke det vi skaper, sier Adamus. All skapelse trenger å bli frigjort - trenger å være fri. Når skapelsen er fri, gir den tilbake. Den blir som en gave som gis til evig tid, på nytt og på nytt. Akkurat som du, du har fri vilje, og du kan bruke dine ressurser som du selv ønsker. Synes du andre har for mye å si over deg, så er det også etter ditt eget ønske. Du gjør og sier det du vil med den frie viljen - den er energi og energien trenger å flyte. Energien flyter uansett. Den flyter videre. Din bevissthet er på samme måten. Den må ekspandere. Den bryr seg ikke om hvordan. Den kjenner ikke til himmel eller helvete; den bare Er. Den må flyte. Hvis den begrenses, kommer den til å eksplodere. Den skaper en stor katastrofe, hvis den må. Den bryr seg ikke. Den Er - og du og jeg Er - på samme måten! Energien til det menneskelige intellektet har et desperat behov for å ekspandere nå. Vi har tenkt på samme måte i mange millioner år, nå vil sinnet ekspandere. Det kan skape en konflikt for mennesket, allikevel vil sinnet ekspandere. Det vil. Reorganiser tankemønsteret ditt - slipp hjertet og tankene fri. Si høyt og inderlig; Jeg Er den Jeg Er.

lørdag 26. desember 2009

Bekreftet overgang til NY JORD

25.12.2009 - mellom klokken 1500 -1700 - gikk jeg selv igjennom bekreftelsen på min nye identitet på en nærmest 'fysisk' måte. Det begynte med følelsen av, at det som utgjorde 'livet' var helt verdiløst. Alt og alle var verdiløse! En helt forferdelig følelse - når den virkelig integreres i kroppen, men som teori kan denne 'sannheten' oppleves på en ordinær måte. I all denne verdiløse tomheten var jeg - ingen andre - verken dyr eller mennesker. Og hvorfor meg?

Alt ble bare mørkt og enda mørkere! Nå var det ikke mer! Den tanken og følelsen var uutholdelig med alle sansene i behold. Var dette det livet jeg skulle leve fra nå av? Er jeg virkelig helt alene i all denne verdiløsheten? Jeg gråt og jeg gråt! Og jeg var helt alene! I hele Universet! Det var uutholdelig. Så - opplever jeg at jeg henger - i løse luften! Jeg føler avgrunnen under meg, jeg 'ser' avgrunnen til tross for mørket. Og jeg gråter ikke mindre av det!

 Da bestemmer jeg meg - jeg vil ikke henge her og spekulere på alt dette. Det er slik det er. Og slik er det. Jeg ga meg over. Det kan skje det som skjer, jeg vil ikke mer. I samme øyeblikk kjente jeg noe fast under høyre fot. Jeg sto virkelig på noe! Jeg fornemmet noe foran meg i mørke. Jeg fikk etter hvert fast grunn under begge føttene. Jeg kunne åpne øynene - reise meg opp - røre på meg. Jeg var i live, men helt utslitt! Ringte til datteren min og fortalte alt som hadde skjedd. Spenningen i kroppen ga seg litt etter hvert, men utslittheten hang i hele døgnet.            

Tukáte

torsdag 24. desember 2009

Å være I, men ikke AV.

I denne tida når bevisstheten utvikles og heves, er det naturlig å innta en mer hjertestyrt tilstand hvor vi - ER - og flyter avsted i eget Selv. Behovet for kontroll løsner, og sinnet får stadig mindre påvirkningskraft. Vi løsner grepet andre-orienteringen har hatt på oss så lenge. Å leve for og i eget og andres sinn, blir helt uviktig. Vår daglige tilstand glir relativt umerkelig inn i en annen sfære i samsvar med mildere følelser og stadig 'rundere' tanker. Vi blir mer hjertestyrt! Det er godt og behagelig å løsne dette 'grepet' og å slippe taket i 3D metaliteten som har holdt oss fanget så lenge. I denne prosessen er det også viktig å merke seg, at en glir sakte, men sikkert ut av andres og eget sinn. Bli oppmerksom på det! Så lenge vi er ubevisst forankret på denne sinns-måten, holdes vi tilbake i 3D. Valget er opp til oss - det er vi som skal velge og det må vi ha mot til. Det er kun en midlertidig 'operasjon' vi må igjennom for å løsne oss fra egen og andres kontroll. Ens egen sunne fornuft er det som skal til i denne prosessen som i alle andre. Flokkmentalitetens tid er desidert over.

onsdag 16. desember 2009

Er du dus med din egen ansvarlighet?

Ansvar - er det noe vi har, eller er det noe vi tar, eller kan vi bare skyve det fra oss? Er det fritt opp til deg å avgjøre når du skal bry deg, når du skal vise ansvarlighet? Det er ansvars-fraskriving i alle miljøer blant voksne mennesker. Noen steder får dette større følger. Det mest defensive en kan høre fra voksne mennesker er; jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller si! Det er en soleklar løgn. Begynn med deg selv du som ikke vet hva du skal gjøre. Du er den nærmeste for deg. Har du lyttet til det som er sagt? Har du lyttet til hva du selv tenkte da det ble sagt? Har du latt begge deler synke inn og gjort deg opp en mening? Og hva sa stemmen inni deg før du avgjorde at du ikke visste? Det er en prosess som pågår i ditt indre før du skyver ansvaret fra deg. Eller du avgjør ganske fort, at du ikke vil ta ansvar for deg selv eller for situasjoner du befinner deg i - selv om andre må unngjelde. Du kjenner at du er feig, viker unna og lar andre i stikken. Andre i dette tilfellet, er svært ofte barn, men også voksne og også - Jorda, Lufta, Vannet - kort sagt - ALT. Dette foregår i alle miljøer. Nå er tiden med den nye energien på innmarsj. Uavhengig av alle intellektuelle bortforklaringer, så vil ansvaret nå bli plassert hos eieren helt automatisk. Resultatet viser seg øyeblikkelig, og ingen vil lenger måtte ta ansvaret for feigheten andre eier. Slik arbeider ny energi.

onsdag 9. desember 2009

Vishet og Håp fra Iliuka

Der er tiden for at hvile sin ånd nu. Der er tider for at hvile i ildens lys. Der er tider for at hvile i sine tanker. Se de forendringer der vokser frem på sin Jord. Søke at gledes over de stunder den ser hva der falt, og søke at frydes for de stunder der vokser ny kraft. Alt efter hvorledes menneskebarnet søker, så er der viktigt at fylle sitt selv med alt større gleder enn hva den søker at fylles med bekymmer. For hva der var kommer ei nogen tid tilbake, og hva der kommer kan ei menneskebarnet ennu se. Alt er der i transformasjoner på sin Jord, i Himmelen og alle himler. Leve således ved at erobre NUets tilværelser. Dvele ei for tider der falt og lenges ei så meget efter tider der kommer, være Mester av livet der ER her og nu og fylle nuet med Liv.

mandag 7. desember 2009

Når Jorda stiger til en viss frekvens ...

Når Jorda stiger til en viss frekvens, vil alle mørke sjeler og de andre som til den tid ikke har akseptert lyset, dø på samme tid? Jorda vil innta en vibrasjonsgrad hvor kullstoff-baserte organer og kropper ikke kan overleve. Kroppene av mørkets marionetter vil dø i løpet av kort tid. I noen tilfeller betyr dette, at ingen nye kloner vil erstatte dem som degenererer. Størsteparten av dem som forlater Jorda vil være de religiøse. Deres liv blir meningsløse uten den religiøse overbevisningen. De vil dø på forskellige tidspunkt, avhengig av hver enkelts evne til å greie det enorme mentale og følelsesmessige stresset når sannheten om religionene avdekkes. Når de er tilbake på andre siden av sløret, vil de forstå sannheten og velger å huske den neste gang de inkarnerer.

søndag 6. desember 2009

Gladmelding!

Forurensning i alle slags lumske former vil snart være utryddet, noen snart og andre mer gradvis. Forurenset luft, vann og jord vil renses og få sin friskhet tilbake. Andre former for forurensende stoffer, som har gjort livet til et "helvete på Jord", vil bli utslettet. Dette omfatter våpensystemer, værkontroll, radioaktive materialer, laboratorie-framstilte sykdommer, villledende rapportering i mediene, fattigdom, voldelig "underholdning", sinn-kontrollerte mordere, underkastelse af kvinner, forbrytelser begått i "hat", satanisme, urettferdige lover og urettferdige retts-systemer, "ulovlig" og reseptpliktige medisiner, dyremishandling. Absolutt ALT som er blitt uttenkt med mørke hensikter, vil forsvinne!

fredag 27. november 2009

Iliuka - sluttord - 28.10.2009

Om den søker at se tidens komme, så er der óg lik den ei skal se alt i transformasjoner er i ett nu. Alt er der til langsomme utfoldelser for den store galaktiske tanke.
Så vil den óg se hva der så er av identifikasjoner for hva der skaper til ’prints’ (avtrykk) på marken, spesifikt i de engelske øer. Alt er der óg lik der skaper til kommunikasjonens vokst for hva der tales de store universelle språk. Universelle språk tilhører óg alt hva der vokser og gror og alt hva der lever og ånder i dyr og medmenneskebarn.
Der er viktig at skape frendenes vibrasjoner med alle. Der er viktig at kjenne at overprøve hvorledes den bliver nedtonet av kraften, og at se hvorledes den til tross skal vokse til alt større selvets opplevelser, og ei lytte til sådanne nedtrykkelser.
Der er viktig at den ser sine egne selvs verdier alt like fullt lik den er en intergalaktisk vesen. Således vil den óg erfare alt hva der er på sin Jord av alt høyere, lysere, og alt i intense kolørers frekvenser. Alt der er skal gløde alt mer lik en konsekvens av Moder Jords magma glødenheter. Således er der óg hva den kan skue for Aurora Borealis. (Nordlyset). Alt er der i høyere intensiteter, lik den nye Moder Jords språk.
Høyere frekvenser skaper høyere turbulenser, skaper høyere gleder og gøy for våre himler, og skaper alt mer hyss for medmenneskebarn. Dog like fullt, livet er lik tivoli.
Gledes for alt hva der er! Og søke at fylle hjertet med de gleder. Søke lik den ei fanges nu i bekymmer.
Og så kan den kaste 2012 til ilden! For der er alt viktig for 2011 og 2014 og 15 og 16, og til evighets tid! Der finnes ei nogen begynnelse. Der finnes ei nogen ende. Alt er, 2012 eller ei. Frydes for alt hva der er. 2012 er óg i symboler.
Se hvorledes den dualistiske tanke forenes, hvorledes der så er modenheter for oppløftelser til den trigonale energi. Så er der en ny tid. Den nye tiden skal den ei vente på. Den er nu.
Alt hva den søker at se sine egne guddommeligheter skal den ei vente med. Se hva der fins alt nu. For alt hva den ser av guddommelighet i alt hva der finnes ikring sitt selv, så er der óg lettere at erkjenne sin egen glans.
Alt er der forgyllet efter Skaperens Ånd. Således skal den ei søke noget for depresjonens tanker. Den skal skape fryd og gledenheter. Så er der óg til gleder og til gavn, lik energier for alt hva der lever, kosmisk eller jordelige.
Alt er der så i forendringer. For der må blive så, lik kildene fornyes. Således er der óg, alt skaper til renelser. Behovet er sådant for hele Universum. Alt hva der vokser i sin egen galakse er óg til at mottages lik inspirasjoner for alt hva der skal vokse i den store kosmiske bevissthet, - alle tankers fødelser, og alle tenkte tanker.
Ei skal den søke at skjule nogle tanker i skyggen av sitt selv. Se, alt er der til vokst for den store kollektive bevissthet.
Ei skal den opphøre at tenke. Dog den skal opphøre at gruble.
Den skal lettere se de tanker der flyter er óg til gavn for sine granner og sine pus, og alt hva den nu lever med.
Velsignet være alt hva der lever, og alt hva der tenkt er!
For tenk om der ei fantes nogen tanke? Så blev der en tomhet. Tomhetens lengsler er noget menneskebarnet søker at fylles.
Dog ei skal den søke at se efter de grønere enger på den annen side av sin klode. Være i den eng den lever nu! Således vil den óg kjenne smaken av liv, smaken av fryd, og smaken av gleder. For der er liv i alt hva der lever.
Vi takker for ilden, og alt hva der opplyser.
Vi takker for medmenneskebarns bevisstheter, og fred.
Vi takker for alt hva der var, alt hva der bliver, og alt hva der er.
Bære fred! Og velsignet være søte føder.

Konu Ekatah.

Lysbærer!

Iliuka 28.10.2009
Hvorfor er jeg her i kveld?
Lik den selv søker, så er der lik den óg ser; alt hva den selv er, byder energier til sine nester. Den er en lysbærer til denne flokk. Konu Ekatah.

Fem kritiske år i vente?

Kan du si noe om de neste fem årene som skal bli så kritiske?
Vi ser; der er beroende på øyet som ser og sansenes opplevelser. Om den søker at bevare den harmoniske hjertets frekvens i sitt selv, så ei ser vi der er noget kritisk.
Det var bra.
Og en liten godis hver tirsdag. Konu Ekatah.

Bevissthet

Iliuka Røros 28.10.2009

Bevissthet og Ny energi, den er Direkte og Alt.
Så er det.
Kan du si litt om det?
Den nye energis vibrasjoner er lik tilførelser av alt høyere bevisstheter, bevisstheter der alt eksisterer, dog der er i dypere energiers lag av menneskebarn. Således er der til gjenopplivelser av de gamle, eksisterende bevisstheter. Så er der lik ulike og vitenskapelige betonelser; Hva er der dog en bevissthet? Menneskebarnet er noget forvirret til at tilkoble bevissthet til en gjørende kraft, dog ei er det. Bevissthet er alt hva der er. Således er der óg lik den skal se bevisstheten i alt hva der er ikring. Alt hva der vokser av pulsasjoner i Universum skaper óg høyere frekvenser i sin egen bevissthet. Den vet uten at vite at den vet. Således er der óg lik der søker at tilføres noget av Den store kollektive bevissthets kilde. Alt i små doser. Nogle stunder lik oppvåkninger, nogle stunder lik bombardementer, nogle stunder lik plutselige innsikter. Alt efter målt efter behovet for mottageligheter og modningheter, alt efter for hvor der skal anvendes noget dertil. Således, om den selv kunne måle sin tid imot tiden den lever her og nu, så ligger den, og sitter den, og hviler den noget lik 68 storsoler innen sin tid nu. Den er forut sin tid. Vil den komme tilbake til denne tid?
Ja.
Så bliver den ei megen år gammel. Konu Ekatah.
Iliuka sier vi kan forsvinne i ett nu.
Korrekt.
Kan du eksperimentere med en av oss her nå i rådet?
Ei ser vi der er klokt.
Hvorfor er ikke det klokt?
For der er således bundet i sjelenes pakter, lik der finnes av den store universelle tids begrensninger. Således er der óg lik den vil se at synliggjørelser av hva der før var skjult, er alt høyere av hva der tales galaktisk prioritet, enn at usynliggjøre noget der alt er i materisk vibrasjon. Der kommer efter.

DNA

Iliuka - Røros 28.10.2009

Kan du si noe om DNA’et i denne forandringens tid?
Lik der er av ulike individers opplevelser, om der er menneskebarn, om der er dyr. Således er der til påvirkninger av spesifikke bestrålinger av den store kosmiske bevissthet. Således er der óg for menneskebarn at se; hva der tilføres av galaktiske stråler er noget der påvirker hva der tales DNA’s profiler. Så er der óg om den søker tilbake i tiden. Under tider den levede for Lemuriens riker, der var alt flere bevissthets tanker ikring hva der er av sådanne profiler. Der er noget der er forglemmet og noget der er skapet til avgenelser. Dog der nu oppbygges lik menneskebarnet skaper en tolerans til hva der tales høyere verdier av de store kosmiske bestrålinger, til eksempel gammabestrålinger. Således menneskebarnet nu, gjennom de genetiske manipulasjoner der tilføres, er til at noget skape om sitt selv til høyere kosmiske enheter der kan transformere sitt selv ikring i den store Universums skapelse. Således er der lik der vokser til alt større immuniteter imot, der tales, bestrålinger. Konu Ekatah.

Blåkopien som ligger der, er den intakt?
Så er der for nogen, dog ei for alle. Alt er der så lik der tilføres gjennom den synlighets manifestasjon der bliver for hva der før var skjult. Således i tider Himmelen nedstiger til Jorden, således er der lik der skaper til aktiviteter for alle. Konu Ekatah.

torsdag 12. november 2009

Iliuka-spøk!

Er det noe galt med blodet?
Vi ser der er ekstremt lave verdier av rødvin! (latter)
Gjør noget ved sådant!  Så bliver der vel.

Melke-allergi

Iliuka svarer:

Hvorfor har menneskene mer melke-allergi nå enn før?
Lik der finnes således av genetiske bedervelser av melkens produkter, således er der og lik der beskrives av våre himler lik jordisk skitt, og så bliver der til slagg for menneskebarnet der ei er god. Konu Ekatah.

Påvirkninger av Solflekker

Iliuka svarer:

Det er lavest aktivitet på over 50 år nå. Hvordan påvirker det Jorda, spesielt?
Lik der skaper til forfremmelser, av hva der tales for hva der er din Moder Jords Magmastrømninger, lik der så er til forberedelser nu til hva der tales den magneto forendring. Således er der og for ulike annen kloder lik påvirkeligt av hvorledes Fader Jord byder energier til alt hva der sirkulerer i Moder Jord. Så er der og lik den ser der finnes samhørligheten og samspillet imellom Fader Sol og Moder Jord er nødvendig. Hvor i der så er alt for solen at forberedes til hva der tales de store bestrålninger lik der så er en ny stadium for alle soler i heledelen av Universum. Om der så vil se, så er der forvandlinger av nogle soler til Super Novas, lik den og vil se der finnes nogle soler der faller til at blive lik dverger. Så vil den og se ulike soler i himmelen slukne. Dog Solen av Faderens Ånd vil så skape nye frekvenser i bestrålinger alt mer intenst og alt mer intergalaktisk vibrasjoner for så at se nødvendigheten av Moder Jord at noget skape nye vekster der beskytter igjennom den ytre atmosfære. Ei er det i onosfærer, ei er der stratosfærer dog der så nogen i annen himmel lik der var for tusener og tusener storsoler tilbake vannets beskyttelse lik planetens hinne skapes. Konu Ekatah.

Påvirker det menneskene også?
Lik der så lik skapes så der tales hjertets flimmer for nogle menneskebarn der søker at tale med sin doktor. Doktor undrer, hjertet undrer, dog flimmeret er. Og således er der til påvirkeligheter for de langsomme forendringer for menneskebarn. Og ei nogen av menneskebarnet undrer hvorledes der er for pelsvesener der vandrer i skogen om de og har hjertets flimmer og  det har de. Konu Ekatha.

Endringer i DNA

Iliuka svarer:

Lik der er av ulike individers opplevelser, om der er menneskebarn, om der er dyr. Således er der til påvirkninger av spesifikke bestrålinger av den store kosmiske bevissthet. Således er der og for menneskebarn at se hva der tilføres av galaktiske stråler er noget der påvirker hva der tales DNA `s profiler. Så er der og om den søker tilbake i tiden, under tider den levede for Lemuriens riker. Der var alt flere bevissthets tanker i kring hva der er av sådanne profiler. Der er noget der er forglemmet, og noget der er skapet til avgenelser. Dog der nu oppbygges lik menneskebarnet skaper en tolerans til hva der tales høyere verdier av de store kosmiske bestrålinger til eksempel gammabestrålinger. Således menneskebarnet nu, gjennom de genetiske manipulasjoner der tilføres, er til at noget skape om sitt selv til høyere kosmiske enheter der kan transformere sitt selv i kring i den store Universums skapelse. Således er der lik der vokser til alt større immuniteter i mot der tales bestrålinger. Konu Ekatah. 

Blåkopien, er den intakt?
Så er der for nogen, dog ei for alle. Alt er der så lik der tilføres gjennom den synlighets manifestasjon der bliver, for hva der før var skjult. Således i tider himmelen nedstiger til jorden, således er der lik der skapes til aktiviteter for alle. Konu Ekatah.

Når menneskene Lemuria-nivået igjen nå?
Så vil det for nogen. Lik der ei er alle der skal søke at være sådant i lyset, lik der og er nogen der skal betrakte lyset, lik der og er nogen der skal bære fram informasjonen av verbale interesser. Således er der og noget der skaper til bevisstheters forhøyninger ikring hva der så vil nedstige av den store altets stjerne. Således er der lik der skapes mangfoldigheter i bemøtelser av Extra Terrestrials gjennom og for hvorledes den ser bemøtelser av hva den selv definerer lik åndelige sfærer. Konu Ekatah.

lørdag 7. november 2009

Du er Nøkkelen

"Den eneste nøkkelen til universet, er Deg ...
Nøkkelen til universet, er anerkjennelsen av
din egen storhet ...
Når du finner denne nøkkelen, finner du deg
selv ... din nøkkel, din egen vei."

Hilarion

onsdag 14. oktober 2009

Tenk over dette fra Kirael!

You have to be here to be aware. If you're aware, then you're here, and if you're here, you are enlightened.
(Du er nødt til å være her for å bli bevisst. Hvis du er bevisst, så er du her, og hvis du er her, er du opplyst.)

fredag 9. oktober 2009

Gullkorn fra Nobelkomiteen!

09.10.2009 kunngjorde Den Norske Nobelkomiteen at Fredsprisen går til president Barack Obama! Gratulerer! I realiteten går prisen til alle mennesker på planeten Jorda. Når Barack Obama er i posisjon til å fronte fredsprosessen slik han gjør, så er det i vår interesse å støtte det prosjektet med alle midler. Jeg oppfordrer alle til å sende lys til samtlige fredsprosjekter på Jorda. Resultatene av lyset som sendes, vil ganske snart vise seg. Lykke til og gratulerer Verden.

søndag 4. oktober 2009

Gullkorn fra Iliuka!

Spørsmål: Når en sjel har samlet alle sine fragmenter, så lurer jeg på om det er delene av alle liv og at den da er forenet med den store skaperånd – «The Spirit of the White Eagle»?

Svar: For hvorledes menneskebarn søker, der fattes at minnes ulike inkarnasjoners opplevelser, dog alt hva den høster av erfarenheter er hva der bygger en menneskebarns sjel. Om den så kunne minnes alle sine liv, den ville søke alt at korrigere sine stier for at så se hvorledes den lever ut sin sjels viljer. Gjennom liv efter liv, den samler hva der tales fragmenter av sjelens opprinnelser. Derigjennom, efter megen inkarnasjoner den kjenner helhetens tanke, for alt hva der vokser gjennom ulike liv er òg i hva der tales sine bevisstheter. Tiden den kjenner bevissthetens høyder, den òg er tilknyttet hva der tales den galaktiske bevissthet. Således er der ei noget at lenges for, der er alt hva den gjør under denne stund. For hvorledes menneskebarn søker, så skal den ei spørge; «Hvorfor den er her ved denne ild?», for der finnes ei nogen tilfeldigheter. Den skal spørge; «Hvorledes
kan den alt mere være her - i sitt eget selv og i sin nestes hjerter?». Alt således bygges der gjennom livsimpulsens kraft, for hva der tales kjærlighetens vibrasjoner er rådende for heledelen av galakser. Således den bliver at se hva den vokser i fullkommenheter ved at våge at være lik den er i dette nu. Konu ekatah.

Sannheten skal forbli fri !

onsdag 23. september 2009

Hva ligger i kjølvannet ditt?

Det blir stadig klarere, at ansvaret vi alltid har skjøvet fra oss, er vårt eget. I liv etter liv har kampen om dette ansvaret pågått. Vi har hatt tusen gode grunner for å skyve det fra oss. Men hvilket kjølvann la vi da bak oss? Vi har hylt oss gjennom barndommen og slått og brølt oss gjennom ungdommen. Vi har kranglet, kriget og drept oss gjennom voksenlivet og vi har sukket og fortvilt oss gjennom alderdommen. Men ansvaret for all denne høylydte og stille protesten, forble andres i våre øyne. Vi er nå kommet til en ny erkjenning. Vi innser det klart - ansvaret er vårt eget. Vi ønsker å rydde opp i kjølvannet vårt. Livet er balanse, og nøkkelen til balansen er; at hver enkelt tar ansvar for seg selv og sitt eget kjølvann. Det å vite om sin egen kraft og det å bruke denne kraften, er en balansekunst. Vi må forsterke våre omgivelser, ikke svekke dem. Det er viktig at alle som forstår dette, bruker det effektivt og er forbilder på en ny og positiv måte. Vi må vise at ansvaret finner seg til rette hos eieren og vi må tilpasse det i verden rundt oss på positivt vis. Det er ikke lenger nødvendig med protester, når hver enkelt tar sin del av ansvaret. All motstand smuldrer bort og tomrommet fylles med harmoni. Mulighetene for å leve fullt ansvarlige liv er nå større enn de noen gang har vært på Jorda.

fredag 21. august 2009

Er vi den vi tror?

Abraham-Hicks Publications

YOU ARE A PHYSICAL EXTENSION OF THAT WHICH IS NON-PHYSICAL
All-That-Is, or that which you call God, is not finished and waiting for you to catch up. You are the leading edge of thought, here seeking more: more of all that feels good to you, more of that which is fresh and gloriously uplifting. (You are, in essence, bringing heaven to earth.)

fredag 14. august 2009

Ord og Dualitet

Lenge har jeg sett at ord kun er nøytrale redskaper med innebygd dualisme, som får mening først når noen kaster sine øyne på dem. Men idag kom det en mer håndfast forståelse av ordene, som argumenterer for sin rett til å være nøytral - og kun det - i utgangspunktet. Det er i 3D ordene er blitt misforstått som inneholdende verdier, og denne misforståtte kjensgjerning er det ikke lett å gi slipp på før selve dualitet'en slipper taket. Tukáte

ordet og dualiteten

jeg legger meg på arket som ord
ikke liten ikke stor
men som en konsekvens på jord.

jeg spiddes av øyne og slites av tanker
jeg dras i og trekkes
intensjonen ...
noen skulle vekkes.

ikke noe for stort
ikke noe for lite

jeg er det nøytrale
det gode det onde
alt etter som jeg oppfattes
av bankmann og bonde.

ikke spytt på meg og klor
jeg er kun et nøytralt ord
jeg bedriver verken bønn eller hor.

ikke noe for stort
ikke noe for lite

jeg er det du gjør meg til
i meg bor det ingen
jeg vil, jeg vil

jeg gråt med regnet
jeg dekket jorden med snøen
jeg svømte over landet med sjøen
jeg ilte avsted inni luften
jeg svulmet i jorden

ikke noe for stort
ikke noe for lite

jeg eies av ingen
jeg kan ikke fanges
jeg kan brukes
jeg er ordet dualitet.

søndag 9. august 2009

Et viktig valg

"The Sun Doesn't Work at Shining!" Er det noe å lære av dette? Ja, så absolutt! Sola skinner som bare det, men den kaver ikke med å skinne. Den skinner bare! Det er lettest å arbeide i letthet! Det er også lettest å tenke i letthet, uten å kave med følelsene samtidig. Med litt øvelse glir også dette på plass.

onsdag 5. august 2009

Å bli kvante - "Becoming Quantum"

Mer informasjon her: http://www.kryon.com/k_25.html

Det har skjedd et bevissthetsskifte på Jorda nå - vi har fått kvante-bevissthet. Det vil si at intellektet smelter sammen med følelsene. Når følelser og intellekt smelter sammen og ikke er atskilt lenger, har vi fått den effektive kvantebevisstheten. Bevisstheten som kan bevege seg i sirkel - i NÅ-sirkelen! Hvor mulighetene er uendelige. Denne bevissthets-endringen har pågått jevnt og trutt siden 1987. Noen av oss har allerede merket kvante-bevisstheten i arbeid! Den er ikke forutsigbar som den lineære bevisstheten, kvantebevisstheten er bevegelig og ukontrollerbar! Den lineære bevisstheten, som kun beveger seg på en linje, den er i avslutningsfasen. De grunnleggende endringer i menneskenaturen er forankret i menneskets DNA. Kryon forteller oss, at den menneskelige hjerne er designet til å tenke kvantemessig. Det er kun gjennom logikk og intellektuell balanse, at den biologiske synaps blir lineær. "The Human brain was designed to think quantumly. It is only through logic and intellectual balance that biological synapse becomes linear."

lørdag 1. august 2009

Kryon; Flyt - Flyt - Flyt

"You are being led into a world of change. But first of all the change must happen on the inside. Emotions create thoughts which create your reality. Thoughts create emotions which create your reality. Once again let the feelings come and let the feelings go. Let the love flow, let the love come and let the love go. As you let the love come and let it go then more can come and more can go and the love will expand in your body. For the journey of life is to be creating out of pure love and the new energy, that I as Kryon bring, is co-creation in pure love. You are creating consistently 24 hours a day and you are creating out of love and out of negative emotion at the same time. Allow the love to flow and drop deeper and deeper and deeper into your bodies and where you feel any pain in your bodies just place your awareness, or maybe any negative emotion. At the core of your pain or negative emotion you will find a wounded aspect of your inner child. Let the feelings come and let the feelings go."

"Think of a dream you wish to manifest and allow this new energy to flow into your dream, energizing your dream… whatever your dream is. Your dream and is only a dream because of fear… your dream would be manifest if it weren’t for fear, so allow this new energy to flow through the fear and allow it to release and dissolve the fear. Just be with yourselves in this moment… and feel what you feel."

"So feel the flow of love through your hearts without this stop/start energy… with this energy your healing will become so much easier… allow the love to flow."

Til alle fra Kryon;

"Life is a feeling not an intellectual process."

onsdag 29. juli 2009

Livskunst for dagen idag!

Av Piet Hein

Hvis du får en kantet sten
i din ene sko,
så vær glad det kun er een,
tænk hvis det var to!

tirsdag 28. juli 2009

Hvem straffer hvem

Utdrag fra kanalisering;
http://www.galactic2.net/kanal/kanali11.html

Husk da: Gud straffer ingen. Dere straffer dere selv. Når dere vet det, er det ikke da på tide at dere gir dere amnesti og frigjør dere fra en byrde som ikke lenger tjener noen hensikt? Takk deres skyggeside for at den har vært en så stor læremester og lært dere å leve ut alle avskygninger og nyanser i dere, og omtransformer den til lys. Lyset og skyggen er to sider av samme sak. Det er mørkt i et rom bare så lenge lysbryteren er slått av. Så finn lysbryteren dere slo av underveis. Og selv en lyspære som har gått, kan skiftes ut med et enkelt håndgrep!

søndag 26. juli 2009

En sannhet fra Martinus

http://www.martinus.dk/

Der, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte ”onde” med at eksistere - (Livets Bog 1, stk. 19).

tirsdag 21. juli 2009

Hva skal til ... ?

Hvilken følelse venter kroppen din på, når den ikke kjenner seg helt vel i en situasjon? Det er mot - MOT - det er en følelse som healer deg (og kroppen din). Opparbeide deg mot til å møte, gå inn i, delta på ethvert nivå, og spesielt der du 'vet' det er noe du synes er skummelt å treffe på - der det er noe du absolutt ikke godtar. Akkurat det motet som trengs for at du skal føle deg Vel i den spesielle situasjonen, er det kroppen din trenger og det er det den venter på. Da trenger du å fatte MOT. Først da settes healingen igang. Det må være et integrert mot - ikke et teoretisk!

søndag 19. juli 2009

Maria Magdalena's møte med Mesteren

www.gyldenrose.com

Maria Magdalena sier; "Han var en lærer hvis kunnskap overgikk alt det templene kunne formidle. Han var en levende kilde til kunnskap, ikke noe som bokstaver kunne romme. Da jeg gikk han i møte, følte jeg at han på en måte var som en fremmed. Han var så annerledes, så engasjert, så brennende på en annen måte med en iver og fokus når han berettet og forsøkte å fortelle for å tenne gnisten i de han møtte. Jeg så også tristheten i øynene hans, når han møtte mennesker som ikke klarte å ta imot kunnskapen og tvilte. Fordi dette var en kunst - kunnskapen om å hente fram sjelen - kunne han gå så langt inn i sjelen til et annet menneske, at han kunne overse at dette mennesket levde i sinnet/dualiteten, og heller søkte ytre bekreftelser - og tillit - fra menneskene i den ytre verden. Jeg ble helt besatt av å følge med på hva han underviste i, sier Magdalena. Jeg noterte ned all den kunnskapen jeg fikk. En dag kom han rett bort til meg, og da han så meg inn i øynene, så jeg inn i de dypeste øyne. Han sa; "Du ser og forstår det jeg prøver å fortelle de andre. Dine øyne har vandret lenge på jorden." Han delte så sin hemmelige kunnskap om Alkymi; om forening av krefter som vekker det indre lys og tenner en kraft som strømmer gjennom menneskenes øyner, hjerter, hender og føtter. Menneskene forvandles til levende lys.

Jeg spurte; "Hvor kommer dette lyset fra? Er det en mannlig Gud?" Han svarte; "Det kommer fra en kraft og et lys som ingen mennesker fullt ut kan fatte, da dette lyset er grenseløst. Den eneste måten å erfare dette lyset som er Kilden, er å bli en del av den selv." Fra denne dag søkte jeg å bli en del av denne kraften. Som prestinne er jeg bare en del av en lang tradisjon. Men jeg kan bekrefte det flere vet, at "Ma" som i Maria, er innvielsesordet for den feminine Kristus-energien. Og selv nå 2000 år etter, ser mange mennesker på Jesus og meg som spesielle, de eneste som bærer denne kraften, som om det er galt. Det er derfor jeg er her nå og snakker i dette rom.

fredag 17. juli 2009

William Blake (1757-1827)

Engelsk maler, mystiker og poet:

Sannheten blir trodd, bare den forstås.

torsdag 9. juli 2009

I den Ytre og den Indre verden

"Ingen er mer håpløst undertrykket, enn de som feilaktig tror de er fri," sa Johan Wolfgang von Goethe. Og han hadde helt rett. Friheten må hver især skaffe seg i sitt indre. Da først er undertrykkelsen over!

onsdag 8. juli 2009

Visdom

Alt - som påvirker dig, er et speilbilde af den vibrasjon, du sender ut.

tirsdag 7. juli 2009

La deg informere og deretter handle!

Allerede i 2003 kom denne meldingen, og den er stadig like aktuell.

Dette er en gledens tid! De polære ekstremer, i det som blir kalt den 'menneskelige natur', er nådd. Ved universell lov er intet statisk i blott et nano-sekund, og bevegelsesimpulsen er i ferd med å snu Jorda tilbake til balanse hvor ekstremene vil bli forsonet. Dette betyr ikke perfeksjon - for det sublime stadiet eksisterer kun i Skaperen - siden deres planet vil fortsette å være et lærested for sjeler. Men volden, hungersnøden, sykdommene, grusomhetene - alle ødeleggelsene som er blitt påført Jorda og livsformene hennes på grunn av mørkets vilje - vil fortsette å minke inntil de er planetarisk historie, og det vil skje hurtig. Jorda vil bli gjenopprettet til sitt paradisiske selv, alt mens hun stiger inn i de høyere vibrasjoner - det er garantert! Det avgjørende spørsmålet er fortsatt: Vil du følge med henne? Og svaret er, at det vil du, hvis du har nok lys til å overleve i de høyere vibrasjoner. Valget er ditt. Fortsetter her; www.matthew.selvet.dk

fredag 3. juli 2009

The Symphony of Strings

En tilblivelses-oversikt av det mest unike slaget - gå inn på adressen under og nyt resten i fred og ro
http://www.kirael.com/
Consciously Creating

Now I will tell you of the string theory. I could suggest that you read the book I wrote fifteen years ago called The Genesis Matrix. Twenty years ago I suggested foreslo that the Creator’s Light thought it was the sole possession of love practiced by love. Then, some of those beautiful Creator particles aligned themselves and one particle bumped into another and they discovered love on a new level. While they were celebrating their new love, their connectedness, their togetherness, another particle bumped into still another and another, and each began to feel this love. My friends, that’s all there was at that time, particles stringing and stranding, moving in the dance of light, causing a symphonic awareness for the Creator’s experience.

onsdag 1. juli 2009

Sju enkle healingråd fra Kryon

Dette angår Deg og bare Deg. Det Du fikser i Deg, det rettes også opp i Andre. Se for deg at du går på en sti gjennom en vidunderlig skog - du puster rolig inn og ut ... og healer deg selv med følgende tanker og følelser ... *Ansvarlighet ... *Unnskyldning ... *Tilgivelse ... *Kjærlighet ... *Overgivelse ... *Takknemlighet ... *Å gi slipp ...

onsdag 17. juni 2009

EN HEMMELIGHED

Piet Hein

Jeg går om med en boblende
hemmelighed
af den søde fortrolige type De véd,
som man hører en lille fugl kvidre
og får lov at fortælle til alle man vil,
når man bare hver gang
føjer til,
at den ikke må komme vidre.

Fantasi vs Virkelighet

Hvem skulle trodd at vi en dag kom fram til denne erkjennelsen:? "Det er ingen forskjell mellom fantasi og virkelighet. Den manifesterer seg bare forskjellig av og til". Dette påstår Tobias, og Tobias har den oversikten som skal til for å kunne minne oss på denne kjensgjerningen som også vi innerst inne kjenner til. Fantasi og Virkelighet er det samme.

lørdag 13. juni 2009

Jeshua, who are you?

Vi må innse at illusjonen med alle sine 'fengslende' historier, har svøpt oss inn i en tilstand av total forvrengning. Den såkalte jordiske Jesus, forteller her hva som egentlig skjedde. Dette er utdrag fra kanalisering gjennom Pamela Kribbe. www.jeshua.net

"I am the one who has been among you and who you have come to know as Jesus.
I am not the Jesus of your church tradition or the Jesus of your religious writings.
I am Jeshua-ben-Joseph; I have lived as a man of flesh and blood.
I did reach Christ consciousness before you, but I was supported in this by powers which are beyond your imagination at present. My coming was a cosmic event - I made myself available for this.

The Christ energy that I came to offer you stems from a collective energy that has gone beyond the world of duality. The reason why the Jesus/Jeshua personality came to earth was to create an opening or doorway to a different state of consciousness. This means that it recognizes the opposites of good and bad, light and dark, giving and taking, as the aspects of one and the same energy. Living from the reality of Christ consciousness means that there is no struggle with anything. There is a complete acceptance of reality. This absence of struggle or resistance is its main characteristic.

The Christ energy has passed through all the energies of duality. It identified itself now with the dark, then with the light, but through it all, something remained the same. This Christ energy was poured into Jeshua from spheres of Light which are - from your standpoint - located in your future. Christ or the Christ energy (it is more like an energy field than a personal entity) is a collective energy which has many aspects or “cells”, which are cooperating in such a way that they function as one “organism”."

lørdag 9. mai 2009

Maria Magdalena om 'hverdagsaktighet' og Lys

TheQuantumAwakening

Jeres hverdagsagtighed stripper jer nøgen for guddommelighed. sier Maria Magdalena, og fortsetter; I min livstid var jeg udsat for meget had, som anbragtes på mit væsen på grund af min position og træning. Jeg måtte udholde giftpile, der kom fra andres øjne. Jeg tålte vrede ord. Jeg stod højt i mit Lys og min ordens hellige lære. Jeg snublede ikke på min sti, men beholdt et stærkt hjerte af kærlighed.

Jeg tiggede ikke om nåde, for jeg vidste, at jeg stod i et lys, så stort og så smukt, at intet kunne forårsage kvaler eller revner i min verden, i mit hjerte, i min viden. Jeg så mit lys som noget fast, ikke som tråde der vifter og svæver i enhver brise, i enhver situation, i enhver konfrontation, men fast som en kappe.

I Lysets Kvinder, gå frem som et hærdet Lys, et helligt Følge af noget, der ikke kan opløses, der ikke kan tages væk, af noget, der ikke kan dræbes, eller hindres. Jeres Moder Jord afhænger af jer-- for hjertet slår ikke rent i de mange, der har magten i deres hænder. I er nødt til at se jer selv forankret, hærdnet, låst fast og forseglet fra Jordens hjertecenter gennem dit eget hjerte og op til Skaberens hjerte. Husk dette lys ikke kan opløses af noget eller nogen. Ikke af frygt, vrede, eller uretfærdighed.

Kvinder på Jorden - uanset hvilken farve, tro, størrelse alder eller land I har - stå op og hærd jeres lys. Bøj jer ikke og græd og bed. For I er alt det, I søger, og det kan ikke være på nogen anden måde! Visualiser at lyset er hærdet, freden er hærdet, kærlighed er hærdet!

fredag 8. mai 2009

Svine-influensa forsøkt skapt av Illuminati

Matthew
kimdyrlund@gmail.com

”Denne nye diabolske plan er blevet udført uden den amerikanske regerings lederes kendskab til det, hvilket ikke har været tilfældet med de to tidligere epidemiske forsøg, hvilke blev fremstillet med billigelsen af de højeste medlemmer indenfor den daværende administration. Prøv lige at overveje ’timingen’ af denne seneste sygdoms offentliggørelse. Udover at autorisere fremstillingen af denne virus og med en intention om at skabe en verdensomspændende frygt, så er disse mørke individers sigte, at distrahere befolkningens opmærksomhed fra deres voksende krav om fredelige forhandlinger; fra at anklage de ansvarlige indenfor den amerikanske regering, som gav tilladelse til tortur; fra sandheden omkring gerningsmændene bag 9/11 [o.a. ”11. september angrebet”]; fra hvad det var, der forårsagede sammenbruddet i den globale økonomi; fra årtier med regeringers tildækning og hemmeligholdelse af tilstedeværelsen af uden-jordiske; fra hvem det er, der står bag den illegale internationale narko-industri; fra den sande hensigt med kemikalie-flyspor [o.a. ”chem-trails”] og vejrkontrol; fra sigtet og målene for den verdensomspændende Zionist-bevægelse; og fra de hemmelige mørke operationer [o.a. ”black-ops”], der står bag meget af terrorismen rund omkring på jorden.”

”Og det er ikke bare nok kun at distrahere befolkningen i de Forende Stater, blot fordi dette er landet hvor meget af korruptionen og bedragerierne oprindelig stammer fra, og hvor der nu foregår grundige lovformelige undersøgelser. Nej, det må være en verdensomspændende bestræbelse, fordi individer med mørke intentioner, som lever rundt om i verden, er ved at gå i panik over at se andre landes borgere slutte sig til kravet om, at sandheden må komme frem; samler sig for for fred; for vedvarende energikilder; for forbedret sundhedspleje og uddannelse; for retfærdige love og den retmæssige anerkendelse af kvinders ligestilling. Alt dette er en pestilens for de mørke individer, fordi disse betingelser er det stik modsatte af alle de mørkes mål. Men ligesom det er tilfældet, med at sammenbruddet i den globale økonomi er ved at bringe sandheden omkring, hvem der i grunden har manipuleret den frem i lyset, så vil denne svineinfluenza-plan ligeledes blotstille anden ondskab, som er blevet udført af de samme mørke individer indenfor Illuminati eller under deres kontrol. Hils disse vidnesbyrd om fremskridt velkommen i at bringe sandheden og de hurtigt visnende og smuldrende slyngtråde af mørk energi rundt omkring på planeten frem i lyset!”

onsdag 29. april 2009

Nyttig å huske

People of the world don't look at themselves,
and so they blame one another. -

Jalal ad-Din Rumi

torsdag 16. april 2009

Hva - Hvordan - Hvorfor - Den Nye Jorda?

Tobias sier:

Den Nye Jorda har kommet til et punkt hvor den har blitt en entitet i seg selv. Det er på en måte slik Gaia er entiteten på Jorda, eller har vært det fram til nå. Den Nye Jorda er et fyrtårn av lys. Dette lyset går ut til de andre dimensjonene og de andre delene av det fysiske universet. Og dette fyrtårnet inneholder stråler av andre former for bevissthet, livsformer og bevissthetsformer.

*Hva er de andre livsformene?
*Hvorfor er de der?
*Hva er inspirasjonen deres?

Det er et levende bibliotek på den Nye Jorda. Det inneholder visdommen i alle opplevelsene deres, og alle livene deres på Jorda. Det er et oppbevaringssted for reisen deres, over det dere har lært. Det er et sted som samler sammen denne informasjonen slik at alle kan få tilgang til den, og det blir en egen Bevissthet. Og enda mer viktig for hver og en av dere; den Nye Jorda er akkurat nå det stedet der den nye Bevisstheten til Jorda blir klekket ut og næret og født i en syklus, om og om igjen. Ikke bare en gang, men i en kontinuerlig syklus.

søndag 12. april 2009

Bevissthet og Erkjenning

Det er alltid snakk om bevissthet - å erkjenne at alt henger sammen, uansett hvor mye det rokker ved tidligere oppleste sannheter. En slik erkjenning kan kalle på frykt, sinne og mye aggresjon, og det er bra fordi det er noe som skal opp og avbalanseres. Etterpå blir det mer klart, at det alltid er mulig å endre sine synspunkter, kun ved å skifte perspektiv. Det finnes ikke noe som er riktig eller galt, alt er mulig og det uten fordømming. Denne bevisstheten gir også rom for en annen bevissthet; DU KAN ALLTID TA ET ANNET VALG. Du er aldri fastlåst. Bak denne bevisstheten skjuler det seg en enorm GLEDE. Det er den største skatten du kan jakte på. Ut fra denne bevisstheten vil livet gå på skinner.

Du er din egen nøkkel

"Den eneste nøkkelen til universet, er DEG ...
Nøkkelen til universet, er anerkjennelsen av
din egen storhet ...
Når du finner denne nøkkelen, finner du
deg selv ... din nøkkel, din egen vei."

søndag 29. mars 2009

«Einsamflygar»

Barn, ikkje le av den fuglen
som flaksar så hjelpelaust av stad.
Vinden har skilt han frå dei andre ...

– I diktet «Einsamflygar» (1957) bruker Vesaas fuglen som metafor for å uttrykke medfølelse med sårede og utstøtte medmennesker.

tirsdag 24. mars 2009

Nola og Friheten

Det er sikkert noen som kjenner seg igjen i symbolikken her.

Det var en gang et reir – nesten i toppen av et høyt tre midt i en stor skog. Mamma Fugl hadde bygd reiret med stor omsorg, for det skulle være et sted med trygghet og tilflukt for hennes små.

Inne i et av eggene begynte en babyfugl å våkne. Hun het Nola, og på et eller annet vis visste hun at hun var annerledes. Hun var nysgjerrig, og ville forstå denne behagelige men begrensede verdenen hun levde i. Hun ville bevege og strekke seg, men ettersom hun vokste inne i egget, føltes det stadig mindre behagelig. Og Nola ble rastløs.

En dag klarte hun det ikke lenger. Hun kunne knapt nok bevege seg, knapt nok puste, og hun måtte bare gjøre noe. Så hun strakte og pushet og slo mot veggene i virkeligheten sin, helt til de begynte å sprekke. Plutselig ble det solskinn! Og frisk luft! Og det vakreste vesen hun på noen måte kunne forestille seg smilte ned til henne i fullstendig kjærlighet.

Da Nola kjempet for å komme seg ut av egget, ble kroppen hennes sliten. Men nå var hun lykkelig – og fri! Hun hadde sluppet fri fra dette stedet med slike tette begrensninger. Mamma Fugl smilte til den svake lille kroppen foran seg. Hun plukket opp bitene fra eggeskallet, og tok dem bort, noe som virket som et mirakel for Nola. Så fløy Mamma Fugl bort for å finne frokost. Nola fulgte forbløffet med. “Dette må være en engel”, tenkte hun. “Se på de vingene, se hvordan hun kan gjøre så mye magisk. Det er så visst mye mer enn jeg kan gjøre.”

En nydelig, solfylt dag satt Nola på kanten av reiret og nøt den varme sommerlufta. Mamma fløy over henne og sa; ”Det er tid for å fly kjære Nola. Jeg har lært deg alt jeg kan, nå må du gjøre det selv.”

Nola bare satt der, alle slags følelser for gjennom henne. Hun var spent fordi dagen endelig hadde kommet, men hun var også veldig bekymret. Hva om hun IKKE fikk det til? Hva om vingene hennes ikke fungerte slik som Mammas? Hva om hun glemte alt Mamma hadde lært henne de siste ti ukene? Hva om … , hva om vinden begynt å blåse? Plutselig ga Mamma henne et puff. ”Mamma”, ropte hun. ”Det er tid for å fly kjære,” sa Mamma, og ga henne et enda sterkere puff. Nola mistet nesten balansen, og da hun strakte ut vingene for å rette seg opp, lente Mamma seg forover og puffet henne over kanten.

Nola beveget forsiktig vingene, hun begynte å føle hvordan dette fungerte. Hun kom til ei lav grein og prøvde å lande, men hadde for stor fart. Etter å ha styrtet litt, tok hun sikte på en annen. Og denne gangen klarte hun å gripe fatt i den og stoppe. Hun vaklet bare litt. Plutselig var Mamma Fugl ved siden av henne. ”Du var fantastisk kjære! Bare bruk litt mer tid til å øve, så vil du fly like bra som jeg.”

“La meg fortelle deg en hemmelighet, Nola,” sa Mamma. ”Verden forandrer seg akkurat nå, og dette er tiden for stormer. Men du vil være trygg hvis du vet hva du skal gjøre. I stedet for å holde deg fast i reiret eller ei tregrein, eller prøve å gjemme deg for vinden, så se den i øynene. Føl den med hele kroppen din. La den ruske i fjærene dine og komme inn i øynene dine. Og så, når du tror du ikke klarer mer – gi slipp. La den bære deg av sted, og den vil ta deg høyere enn du noen gang før har vært. Du vil fly lenger enn du noen gang har gjort – og det kommer til å være lett. Føl vinden, føl kaoset, ikke kjemp mot det. La det i stedet løfte deg inn i friheten. Du vil fort oppdage hvor fantastisk den er.”

Nola bestemte seg for å stole på Mamma, for hun visste at Mamma var veldig klok. Og enda viktigere – Nola visste hun kunne stole på sine egne vinger. Så hun trakk pusten dypt, fortalte Mamma Fugl noe bare de to kunne høre, og da det neste sterke vindkastet kom, ga hun slipp og slo seg sammen med stormen.

Av Jean Tinder
Fortellingen er noe forkortet.
http://crimsoncircle.com/

søndag 15. mars 2009

SNØFALL UM KVELDEN

I
Graset er halvt dekt av snø.
Det var eit slikt snøfall som kjem ut på ettermiddagen,
og no myrknar dei små husi i graset.

II
Um eg strekte hendene ned, nedåt jordi,
kunde eg få hendene fulle av myrker!
Det var alltid eit myrker der, som me aldri merka.

III
Med snøen legg til, kverv maisstylkene meir og meir
undan,
og løa flytter seg nærare mot huset.
Løa kjem heilt åleine i den aukande stormen.

IV
Løa er full av mais, og kjem mot oss no,
som eit skrov blåse mot oss i ein storm på sjøen.
Alle sjøfolki på dekk har vore blinde i mange år.

Av Robert Bly
Gjendikta av Olav H. Hauge

onsdag 11. mars 2009

Hva skjer etter den 28. oktober 2011?

Det kan være lurt å spørre Iliuka hva han mener om tilstanden i verden nå, med krisemaksimering over alt. Står vi foran knall og fall, eller er det en illusjon rundt oss som forfører oss.

Iliuka: Vi ser der oppvåknes til nye soloppganger. Vi ser den bliver óg at fornemme der finnes to soler. Vi ser der finnes óg nye balansens akser til hva der tales polare energier på sin Jord, og der finnes rotasjonens forendringer på sin klode. Derigjennom vil der óg skapes nye fruktbarheter, og derigjennom vil der óg skapes nye bevegelser, forflyttelser av menneskebarn i masser. Der finnes så at se alt meget mere på sin Jord hva der vil vokse under annen betingelser i frekvenser, i klimater og i magneto-energier. Konu Ekatah.

Krise?

Av Tukáte

Over alt ropes det krise. Det vi er oppe i, er ingen krise - det er en overgang til noe NYTT. Det gamle systemet skal skiftes ut - det trenger en gjennomgang! På alle plan. Men ikke bare det - det skal også fornyes helt fra grunnen av. Dette tar selvsagt noen år, med stadige forbedringer underveis. Å kalle dette en krise, er bare å forhindre at den riktige forståelsen siver inn i den kollektive bevisstheten. Det gamle systemet er ferdig på alle områder. Det har tjent sin verneplikt. Det har tjent verden på sin måte, i uminnelige tider. Nå skal den NYE tiden inn. Er det noen som fortsatt tror at fornyingen i Amerika nylig, bare var en døgnflue som skal surre der i de neste fire årene? Det er tillatt å ha en slik overtro, men den er ikke noe bilde på den virkeligheten som omgir oss. Vær oppmerksom på de nye ideene som popper opp rundt omkring. Nå er det fikse ideer på ethvert plan. I går satt to isrelske soldater på norsk TV og proklamerte helt nye tanker for livet i Midt-Østen. De forsto at det er forskjell på å ta hånd om seg selv og sitt, og å drepe naboen! Det er NY tankegang. De er villige til å sette den ut i livet. Det er ut fra slike nye forståelser av gamle dogmer, at alt nytt skal skapes nå. Ære være de unge og kreative. All bekymring som flyter i eteren, kan elimineres til det den bekymringen er - nemlig ILLUSJON. Denne illusjonen får folk til å tro at verden er på randen til fordervelse og undergang. Det er illusjon! Dvel litt ved begrepet illusjon, og se hva som dukker opp i ditt indre. I det hele tatt - det er lurt av alle å tenke over hvilke tanker de bestemmer seg for å målbære. Det er de nye og byggende tankene verden trenger nå. Ikke de gamle og krisebefengte.

tirsdag 10. mars 2009

Paradokset rundt oss

Av Tukáte
Synes du alt er i ferd med å falle fra hverandre nå? Ingen penger - ingen bankkonto. Nå mister jeg alt, tenker du kanskje. Hva skal dette bli til slutt? Hvordan skal jeg klare meg, eller hvordan skal vi klare oss? Tenker du slik? Da kan det være beroligende å få høre at dette er 3D illusjonen i god gammel stil. Det som egentlig skjer nå, er at alt kommer sammen igjen etter lang, lang tids atskillelse. Det som før har vært i motsetningsforhold, blir nå ett. Det ser kanskje ut som kaos og sammenbrudd nå på alle kanter, men inni kaoset er det egentlig orden og gjenforening. Dualiteten opphører og det skaper et tilsynelatende kaos, før vi er i stand til å se hva som befinner seg på den 'andre' siden.

mandag 9. mars 2009

På leting etter koden

Av Tukáte

Det er ikke dumt å orientere seg litt i dette "kodesystemet" som bevisstheten uvilkårlig treffer på i denne transformasjons-tiden. Koden ligger i forståelsen - hvor mye og på hvilken måte forstår vi det vi tror vi forstår. Det dreier seg om å tilegne seg et annet tankemønster i forhold til slik vi vanligvis har lært å forstå verden. Det gjelder alt vi tenker. De fleste er lært opp til å sette andres verdi høyere enn sin egen. Det ender, som alle vet, i selvutslettelse. Dvel litt ved begrepet selvutslettelse. Det slår fast at du utsletter deg selv. Du blir borte - ikke fysisk, men verdien din er plutselig null verdt i dine egne øyne. Andre, og absolutt alle andre, er verdifulle. Har du noen ganger reflektert over hvordan du, uten verdi, hadde mandat til å slå fast noe så grunnleggende for andre? Har du noen ganger dvelt ved at dette synet på deg selv, kan få deg til å opptre som et offer? Det må være de andres skyld, fordi, det er de som bestemmer. Det avgjorde du, da du plasserte dem foran deg. Alt vi gjør fører med seg konsekvenser.

Vi sentrerer nå rundt koden vi er på jakt etter. Vi sentrerer rundt nytt og gammelt tankemønster. 3D tanken er på jakt etter koden. 5D-tanken har koden. Du har bukta og begge endene, så hva vil du gjøre? Du bytter ganske enkelt om på det du hele livet har hatt som ledetråd. Når du nå fordeler verdi, så skal fordelingen være lik. Ingen først. Ingen sist. Alle på lik linje. Hver enkelt har kun ansvar for seg selv. Det betyr at du ikke kan legge ditt liv i andres varetekt. De andre har ikke ansvar for deg. Du har ansvaret for deg. Skjer det noe du ikke liker, så henvend deg til deg selv. Det er du som sitter med svaret du søker. Naboen sitter med svaret naboen søker. Dette er så viselig innrettet. Vi må bare legge om tankegangen og forstå at alt dreier seg om den enkelte, for den enkelte. VI lever sammen. JEG har ansvaret for meg. DU har ansvaret for deg.

Og Koden er? Å ha kjærlighet til seg selv. Punktum. Ved å endre tankemønsteret, blir vi alle istand til å ekspandere bevisstheten ytterligere. Bruk denne koden. Utstråler vi kjærlighets-energi, så tiltrekker vi oss det samme. Vi lokker fram kjærlighets-energien som enda ligger skjult. Jorda er vårt tankemønster. Når alle sender kjærligheten til seg selv - Jorden - så slutter kriger og annen utbytting.

tirsdag 3. mars 2009

Gartnaren rettleider

Til Siv Jensen i hennes strev med å rydde i "Hagen".

Hagen min lærer meg -
dette vesle riket av bed og rabattar
at endåtil den edle rosa frå Milet
som veks for sterkt, treng skjering,
skal ho trivast. Ho lyt óg finna seg i
at kål og løk og alle slag grønsaker
av lægre avstamming, men heller nyttige,
fær vatn ved sida av.
Hagen vilde forkomast, tenkte ein
berre på den kongelege rosa.

Bertolt Brecht
Gjendikta av Olav H. Hauge

onsdag 25. februar 2009

Hvis vi bare visste ...

Det er nok noen som merket at det begynte å foregå noe med trossystemet deres rundt 1987. Jeg merket det veldig godt selv, men det vet jeg idag. Jeg visste ikke, den gangen, at idérikdommen var et så enormt gjennombrudd som det var. At tro kan flytte fjell, mente jeg hørte heime i folkeeventyrene. Idag viser det seg at folkeeventyrene stadig rykker nærmere. Kryon har oversikten som skal til for å fastslå dette med fjellflyttingen. Jeg kan bare anbefale dere enda mer interessant informasjon ved å kikke inn på denne adressen; http://www.kryon.com/altindex.html

The grid moved appropriately, not because God deemed it, because humanity deemed it. It was the 1987 Harmonic Convergence, which placed upon the earth a mandate for the magnetics to move, and Human consciousness moved with it. Humanity assigns these earth attributes to some super power from beyond, not understanding the power that they collectively have. Even as you sit there, you don’t know you can move mountains, yet you can.

Kvardag

Fra: Dropar i austavind

Dei store stormane
har du attum deg.
Då spurde du ikkje
kvi du var til,
kvar du kom ifrå eller kvar du gjekk,
du berre var i stormen,
var i elden.
Men det gjeng an å leva
i kvardagen òg,
den grå stille dagen,
setja potetor, raka lauv
og bera ris,
det er so mangt å tenkja på her i verdi,
eit manneliv strekk ikkje til.
Etter strævet kan du steikja flesk
og lesa kinesiske vers.
Gamle Laertes skar klunger
og grov um fikentrei,
og let heltane slåst ved Troja.

Olav H. Hauge

Speilbildet på det 'fantastiske' Egoet

Tor Åge Bringsværd, forfatter

”Vi mennesker er en arrogant art. Vi mener – i fullt alvor – at vi er livets egentlige og ypperste mening, og at alt annet bare er tidligere (mislykkede?) og mindreverdige skapninger. Dyrene er uten sjel, lærer vi våre barn – derfor kan vi herje med dem som vi lyster, enten det er som arbeidsslaver, forsøkskaniner eller middagsmat. Tydeligst kommer dette herrefolksynet til uttrykk i den mest vulgære delen av vår gamle cirkustradisjon: Den som lærer bjørner å danse og pudler å sykle, eller setter kjøkkenforkler på elefanter. Den som får publikum til å gapskratte og peke, og rope at de (dyrene) er jo nesten akkurat som mennesker! For det er slik vi liker dyrene best – ikke når de er seg selv, men når de er utkledd og imiterer oss. Eller når et menneske i juglete las-vegas-klær bare ved å slå i luften med en pisk, kan få gamle tannløse løver til å hoppe frem og tilbake på taburetter. Da kan vi hovere – da kan vi virkelig nyte vår suverene herskerstilling. At det er til å spy av? Naturligvis.”

søndag 22. februar 2009

Skeiserenn

Du startar i lag med storskridaren.
Du veit du ikkje kan fylgja han,
men du legg i veg
og brukar all di kraft
og held lag ei stund.
Men han glid ifrå deg -

glid ifrå deg, glid ifrå deg -

Snart er han heile runden fyre.

Det kjennest litt skamfullt med det same.
Til det kjem ei merkeleg ro yver deg,
kan ikkje storskridaren fara!
Og du fell inn i di eigi takt
og kappestrid med deg sjølv.
Meir kan ingen gjera.

Olav H. Hauge

fredag 20. februar 2009

“Who Are We?”

Monjoronson.

Body, Mind, Spirit and Soul,
we occupy Time in Space,
yet we belong to Eternity.
Experiential meets Existential.
Such complex products of Creation and Evolution.

As if caught up in an avalanche of psychic events,
spinning head over heels and out of control,
down a never-ending mountain slope,
surrounded by the ever-present powdered snow of the elusive Spirit World.
Bruised and beaten creatures,
and their victorious Spirit Selves.
He is the heir of our expanding universes.
She is rich beyond her wildest dreams.

And still, so many must ask the question,

“Who Are We?”
~~~~~~~

George Barnard

tirsdag 17. februar 2009

Vil du være med så ...

2009 kan bli starten på slutten for den gamle utgaven av Jorda slik vi kjenner den idag. Hvis alle av oss tar utfordringen og legger om det gamle trossystemet vi har arvet (det som har bygd den Jorda vi kjenner), så kommer den nye utgaven av Jorda fram, den som da er grunnlagt på det nye trossystemet vårt. Det ER med tanken vi skaper og vi er mange skapere på Jorda idag. Hele 6 milliarder!

lørdag 14. februar 2009

Avslørende i Midt-Østen

Det kan være en ide å merke seg likhetene på begge sider i Midt-Østen idag. Vet vi egentlig hvem som er hvem, nå 60 år etter den epoken de aktualiserer og hegner om. Det startet innendørs med Gass(kammer) for 60 år siden, et annet sted i verden, og det fortsetter utendørs med Gaza(kammer) idag, 60 år etter! Likhetene forteller en sterk historie, som vi som tilskuere, må lære vår lekse av.

onsdag 11. februar 2009

Sluttord - Iliuka - 14. 01. 2009.

Der er tiden for at hvile sine tanker. Der er tiden for at se nytimens fødelser. Der er tiden for at se at alt hva der var, kommer ei tilbake. Om den så skuer ikring sitt selv på sin klodes bevissthet, så vil den se der er forendringer i noget for hva der tales menneskebarnets sivilisasjonens adferd. For hvorledes der óg er til påvirkninger av hva der tales den galaktiske ytre kollektive bevissthet, er óg for at se, at stundom kan der være lik smerter og stundom kan der være lik lengsler og sorg for at noget passerer inn portalen. Dog der er efter at portalen er passeret der bringes til ny helbredelse, iakttagelse av det nye rum der er skapet for menneskebarnet. Så er der óg for at der stundom vil bæres lengsler til det gamle rummet. Dog like fullt skal den se hva den forlater. For hvorledes den forlater noget er óg for at skape friheter og forløsninger og villigheter til at erkjenne den nye kraft der vokser frem. For ei kan nogen holde tilbake et frø der lenges for at fødes, så er der og for Moder Jords tilstander. Så er der óg for hele delen av galaksens tilstander. Alt er vibrerende i høyere svangerske vibrasjoner for at så fødes til nye frekvenser. Tungt er der stundom for menneskebarnet at se, dog like fullt vil den erfare de nytanker der vokser. Kraften er til nu for at se den spirituelle del av sitt selv og at våge at fremvise den del av sitt selv i det ytre blant menneskebarn. Således vil den óg se hvorledes gamle portaler vil lukkes. Der er rikers portaler, der er tilstanders portaler og der er myntverdiens portaler. Alt er der for at omskapes til nye enheter og til nye opplevelser for hvorledes rettvishetens kilder endelikt skal flomme. Derigjennom skal den óg se for hvorledes den skal bære varsomheter med at holde fast i det gamle der var. Om der så lenges til noget at søke til de andre riker, om der er syd eller nord, så gjør vel så. Om der lenges efter hva der tales de fjerne galakser til sin moderplanet av tidligere inkarnasjoner, så er det dog av materiske begrensenheter. Like fullt skal den søke noget at endre den kraft den lever her og nu. Ei skal den søke at vegre for at fremvise hvem den er og hva den er når den er. Den skal våge at vise at den ER. Således er der óg til at skape alt bedre og tydeligere kommunikasjoner for menneskebarn ikring. Våge at se den nye forbindelse der er hvorledes den ser den nye forbindelse igjennom hva der visiteres sin Moder Jord. Der finnes livsvesener der er av synligheter gjennom lys, der finnes livsvesener der er av synligheter gjennom skygger, likefullt ER de. For der óg representerer skyggen og lyset av menneskebarnets livsvesen. Alt ER der. Og alt hva der var, er noget at mistes. Alt hva der kommer, kan den selv ei noget vente på. Dog den skal søke at være tilstede for at være portalen den selv åpner. Så er den beredt, og så påkaller den sjelen sin berettigelse til at mottage hva der er i forvandlingens stund. Langsomheter vil der oppleves i menneskebarns øyne, dog like fullt i en galaktisk tid der er et hastigt moment. Der er nu den skal velge sitt liv at leves. Der er nu den skal søke at erkjenne sitt sted at være. Der er nu den skal lytte til hva der tales Hopi-indians energi at tales. For hvorledes den gjennomsøker sine egne tanker; Hvor lever den? Og hva er den? Bær fram den frukt der er, for sjelen ønsker at leves. Tenk ei og undres ei så meget. Lenges den for at skape kolører, så gjør vel så. Lenges den efter at visitere riker ikring, så gjør vel så. Dvel ei så meget, for i mellom-tiden den dveler sitt liv at være, så farer livet forbi. Der er her og nu den lever. Eftertenksomheter kan óg skape hinder for livet at flomme. Dog våge at se at alt hva der er i den store skaperånd, alt hva der er i den galaktiske betydelse, er at tillate at blomens nektar flommer. Så er det vel for alt liv.

Vi takker for ilden og alt hva den bestråler.
Vi takker for menneskebarns lys og alt hva der bestråler.
Vi takker for vokteres lys og alt hva der bestråler.
Velsign eders stier og våg at være i livet.

Konu Ekatah.

mandag 2. februar 2009

2012 Quantum Leap

Sri Ram Kaa and Kira Raa

“We are creating a world with a very bright future, where people share resources, live in gratitude and realize the gifts that abound as they live fully with a commitment to THRIVE”.

søndag 25. januar 2009

Gaza

Matthew
Let me speak now about the many aspects of what has been transpiring in Gaza. Even though your media have reported the grossly disproportionate Israeli retaliation for the missiles directed by Hamas into areas of Israel, Palestinian casualties are much higher than announced. As in any conflict, there are outspoken proponents and opponents of both sides: Israel’s right to defend its borders from the declared aim of Hamas to destroy its neighbor, and the Palestinians’ right to end the oppression that began with the formation of Israel.

It is not publicized that behind this conflict are the Zionists, one of many groups and organizations operating within the Illuminati forces, and their intention is to keep bloodshed, fear, hatred, retaliation, destruction and oppression active in that part of the Middle East. Zionists, who may be of Jewish or any other ethnicity, hold powerful government, military, banking, corporate, religious, media and educational positions around the world; and through coercion, bribery or blackmail get underlings to carry out their despicable schemes. The Zionist movement does not represent the Israeli peoples or Jews anywhere in the world, nevertheless it hides behind the façade of anti-Semitism. The same kinds of dark minds that initiated World War II and funded both the Allies and the Axis also formed the plan to create a new homeland for Jews liberated from Nazi concentration camps by displacing the established Palestinian population. And for the past sixty years, those kinds of minds have created foment through well-placed agitators and strategic incidents to create radical elements on both sides that are more willing to fight to the death than to seek the peace and harmony deeply desired by both peoples.

søndag 18. januar 2009

~ Pepper Lewis

These above words are protected, meaning that they have always existed in one form or another.

There is but one world, and it contains many peoples
There is but one world race, and it is multi-cultured in appearance
There is but one world religion, and at its head is a Deity of Consciousness
There is but one measure of prosperity, and its root is layered in compassion
There is but one earthly resource, and it is called Man
There is but one truth, and it is visible within all that is invisible
There is but one thought which alone precipitates itself, and it is called Mind
There is but one thing that alone precedes itself, and it is called Light
There is but one origin of Man and one solution for Man, which it is to restore Himself and suffer not the effects of the wheel of birth and rebirth

torsdag 15. januar 2009

Surr i systemet - Prøv denne

http://www.amethystwyldfyre.com/crystalsingingbowls/crystalsingingbowls.html

fredag 9. januar 2009

Israelittene og terroristene

De største, verste og mest ødeleggende terrorister for israelittene,
er de hatske tankene de retter mot palestinerne. Hatet bryter ned.

onsdag 7. januar 2009

The Meaning of Change

Cosmic Connections

More information belonging to what we might consider the spiritual side of our being will be allowed to enter our consciousness in a more controlled manner. This is just the beginning of the changes in our bodies, which has already begun. When finished, we will be completely re-wired and ready for new accomplishments.

The ultimate goal is to trace our path through memory from the moment our souls were cast off from the Father. This remembrance brings great abilities. Our inheritance is to create as the Father has created and shepherd those creations! Each earth cycle has advanced some to this point. We call them Masters, since they have mastered time, space, and vibration.

Before they came into this lifetime, there was a commitment between a Mother and a Son to bring forth this information from the Akashic records when the time was right.

One is in the vibrational level of spirit, gathering the information, and one holds feet squarely in the denser levels of the earth, disseminating what is brought forth. It appears that perhaps we have done this many times before.

tirsdag 6. januar 2009

Mitt nyttårs-ønske

Alle vil vi ha forandringer på mange områder i 2009 - ikke minst på regjeringsnivåene rundt om i verden. Jeg vil si med Gandhi ; "Be the change you wish to see in the world".

Mauren

Inger Hagerup

Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?