tirsdag 25. januar 2011

Vertikal virkelighet

Når vi nå går over i 5d - den nye virkeligheten, må vi tenke vertikalt. Vi forlater den horisontale en-dimensjonale tankegangen og inntar den vertikale fler-dimensjonale tankegangen, hvor alt er mulig. Øyeblikkelig manifestering. Det vi ikke vil ha inn i livet vårt nå, er det best å ikke tenke på, fordi det kan manifesteres øyeblikkelig.

I 3d var det ubalanse mellom høyre og venstre side, feminin og maskulin. Den maskuline energien hadde forrang. Den venstre, maskuline hadde sitt utgangspunkt i hodet, sinnet, dualiteten, og handlet ut fra det. Horisontalt, en-dimensjonalt. i 3d er det viktig å 'gjøre' for å skape.

I 5d har den feminine energien forrang. Den har sitt utgangspunkt i sentrum, hjertet, enheten, og føler seg fram til hva som er riktig, og så handler den deretter. I 5d er det balanse mellom den feminine og den maskuline energien. De arbeider vertikalt, gjennom alle dimensjonene. I 5d er det viktig å 'føle' for å skape, vi tar kontakt med den høyere bevisstheten og 'bestiller' det vi vil ha.

Energien i 5d er veldig høy-frekvent i forhold til det vi er vant med. Har vi det litt for travelt, eller er ubetenksom på noe vis - kan det uventede skje. Energien virvler oss rundt og rundt. Trylleformelen er ikke panikk nå, men ro og harmoni. Greier vi dette, kan utsiktene være eventyrlige.

Ingen kommentarer: