lørdag 9. mai 2009

Maria Magdalena om 'hverdagsaktighet' og Lys

TheQuantumAwakening

Jeres hverdagsagtighed stripper jer nøgen for guddommelighed. sier Maria Magdalena, og fortsetter; I min livstid var jeg udsat for meget had, som anbragtes på mit væsen på grund af min position og træning. Jeg måtte udholde giftpile, der kom fra andres øjne. Jeg tålte vrede ord. Jeg stod højt i mit Lys og min ordens hellige lære. Jeg snublede ikke på min sti, men beholdt et stærkt hjerte af kærlighed.

Jeg tiggede ikke om nåde, for jeg vidste, at jeg stod i et lys, så stort og så smukt, at intet kunne forårsage kvaler eller revner i min verden, i mit hjerte, i min viden. Jeg så mit lys som noget fast, ikke som tråde der vifter og svæver i enhver brise, i enhver situation, i enhver konfrontation, men fast som en kappe.

I Lysets Kvinder, gå frem som et hærdet Lys, et helligt Følge af noget, der ikke kan opløses, der ikke kan tages væk, af noget, der ikke kan dræbes, eller hindres. Jeres Moder Jord afhænger af jer-- for hjertet slår ikke rent i de mange, der har magten i deres hænder. I er nødt til at se jer selv forankret, hærdnet, låst fast og forseglet fra Jordens hjertecenter gennem dit eget hjerte og op til Skaberens hjerte. Husk dette lys ikke kan opløses af noget eller nogen. Ikke af frygt, vrede, eller uretfærdighed.

Kvinder på Jorden - uanset hvilken farve, tro, størrelse alder eller land I har - stå op og hærd jeres lys. Bøj jer ikke og græd og bed. For I er alt det, I søger, og det kan ikke være på nogen anden måde! Visualiser at lyset er hærdet, freden er hærdet, kærlighed er hærdet!

fredag 8. mai 2009

Svine-influensa forsøkt skapt av Illuminati

Matthew
kimdyrlund@gmail.com

”Denne nye diabolske plan er blevet udført uden den amerikanske regerings lederes kendskab til det, hvilket ikke har været tilfældet med de to tidligere epidemiske forsøg, hvilke blev fremstillet med billigelsen af de højeste medlemmer indenfor den daværende administration. Prøv lige at overveje ’timingen’ af denne seneste sygdoms offentliggørelse. Udover at autorisere fremstillingen af denne virus og med en intention om at skabe en verdensomspændende frygt, så er disse mørke individers sigte, at distrahere befolkningens opmærksomhed fra deres voksende krav om fredelige forhandlinger; fra at anklage de ansvarlige indenfor den amerikanske regering, som gav tilladelse til tortur; fra sandheden omkring gerningsmændene bag 9/11 [o.a. ”11. september angrebet”]; fra hvad det var, der forårsagede sammenbruddet i den globale økonomi; fra årtier med regeringers tildækning og hemmeligholdelse af tilstedeværelsen af uden-jordiske; fra hvem det er, der står bag den illegale internationale narko-industri; fra den sande hensigt med kemikalie-flyspor [o.a. ”chem-trails”] og vejrkontrol; fra sigtet og målene for den verdensomspændende Zionist-bevægelse; og fra de hemmelige mørke operationer [o.a. ”black-ops”], der står bag meget af terrorismen rund omkring på jorden.”

”Og det er ikke bare nok kun at distrahere befolkningen i de Forende Stater, blot fordi dette er landet hvor meget af korruptionen og bedragerierne oprindelig stammer fra, og hvor der nu foregår grundige lovformelige undersøgelser. Nej, det må være en verdensomspændende bestræbelse, fordi individer med mørke intentioner, som lever rundt om i verden, er ved at gå i panik over at se andre landes borgere slutte sig til kravet om, at sandheden må komme frem; samler sig for for fred; for vedvarende energikilder; for forbedret sundhedspleje og uddannelse; for retfærdige love og den retmæssige anerkendelse af kvinders ligestilling. Alt dette er en pestilens for de mørke individer, fordi disse betingelser er det stik modsatte af alle de mørkes mål. Men ligesom det er tilfældet, med at sammenbruddet i den globale økonomi er ved at bringe sandheden omkring, hvem der i grunden har manipuleret den frem i lyset, så vil denne svineinfluenza-plan ligeledes blotstille anden ondskab, som er blevet udført af de samme mørke individer indenfor Illuminati eller under deres kontrol. Hils disse vidnesbyrd om fremskridt velkommen i at bringe sandheden og de hurtigt visnende og smuldrende slyngtråde af mørk energi rundt omkring på planeten frem i lyset!”