tirsdag 30. juni 2015

Våre venner fra Rommet kan fortelle ...

"We are closer to you than ever and after many years of contact with you know that you will accept and greet us as your Brothers and Sisters. Your background coming from various star systems means that you will have met us eons of time ago. Bear in mind that in the higher vibrations your life span is much greater than it is now. Also, that when you have completed your experience in one body, you can literally simply step into a new one. To say the least, “death” such as you know it does not take place, and it only involves simple changes that do not entail any form of aging such as you are used to experiencing. Birth as it is called is also different, and you do not have to go through the stages that you know as a “baby”."  forts.

Om å bli frarøvet sin barnetro ...

Montague Keen forteller at det har aldri eksistert noen Jesus, Maria eller Josef, og ei heller noe kors og korsfestelse som vi har grøsset over - og levd oss inn i spikerens vei gjennom kjøtt og bein.  Forts.  

Det nye er ofte kontroversielt ...

Det nye er ofte kontroversielt, sier Kryon, som innledning til avsløringen om at nå kan vi ta verden på sparket, liksom.  Vi står nå overfor en radikal utvikling av menneskeligheten. I hele vårt liv har vi tenkt i velkjente 'spor', noe som har vært trygt. Kryon vil at vi skal behandle dette på en måte som gjør at vi virkelig forstår det, med andre ord, så skal vi ikke gå for fort fram.  Hvis vi greier å tenke 'ut av boksen' kan det hjelpe på det nye vi daglig tar 'inn'. Det vi opprinnelig lærte, har ikke endret seg - det har bare endret form!

Det menneskelige sinnet er komplekst, og viser til at om vi så tankene til et antall mennesker, ville det komplekse komme enda klarere fram.  Sinnet er blitt mye studert, men ut fra en 3D-forståelse. Ifølge vår gamle vitenskap styrer sinnet synapsen (forbindelsen) fra en nervecelle til en annen. Ifølge vår vitenskap gir hjernen oss alt, men dette er en sannhet med mange modifikasjoner!  Hjernen fungerer mer som en kontrollør! Hjernen er en flott kjemisk, synaptisk datamaskin, som ikke skaper - bare forenkler!

Kreativitet inkludert kanalisering kommer fra pinealtilkoplingen!  Dette inkluderer den intuitive delen som vokser med vår åndelige utvikling. Dette er den delen av bevisstheten som er koplet til det høyere Selvet - tilkoplingen fra den kreative kilden til hjernen. Noen bruker tilkoplingen godt, andre ikke, sier Kryon. Den ene hjernen er altså blitt til tre hjerner og vi forstår nå at mennesket er koplet til sitt høyere Selv gjennom pinealkjertelen. Hjernen er som en kjemisk, synaptisk datamaskin som er koplet til Verdensveven.  Hjertet er den tredje hjernen, iflg. Kryon.   forts.

3 hjerner:  Hjernen (overlevelse)  -  Pineal (skaperen av intuisjon)  -  Hjertet (medfølelse)

Et Spisskammer med mat - fortelling fra gamle dager

Mitt Spisskammer er fullt av meldinger, antatt fra universet.  Trenger jeg nye opplysninger, går jeg til Spisskammeret og henter det siste nye!  Spisskammeret heter noe, men det sies ikke. Spisskammeret består kun av ett rom og har smale hyller langs tre av veggene, hvor arkiver tar plass etterhvert som det er nødvendig. Størrelsen på Spisskammeret er en bevegelig kvadrat!

Nyhetene er i eteren, men kommer inn fra det store rommet i det døra til Spisskammeret blir åpnet.  Spisskammeret er uten vinduer og er helt mørkt når den smale døra er lukket. Spisskammeret går egentlig i ett med det store rommet, så det er ikke lett å oppdage for den som er ny. Den uinnvidde kan tro seg alene i det store rommet og føler seg ofte litt forlatt der.

Det store rommet med Spisskammeret brukes ikke til noe bestemt, men mye til det som ikke er bestemt. Dette er et oppholds- og overrumplingsrom, et rom hvor saker utenom dagsorden blir debattert og endevendt. Spisskammeret, har alltid vært på dette stedet, men uten at noen har oppdaget det. At det lettes litt på sløret nå, er meget etterlengtet.

Det store rommet med Spisskammeret har uendelig mange viduer!  Det er nesten så en besøkende synes det vrimler av vinduer langs veggene! Utsikten er meget god, men innsikten er blokkert en smule i og med at huset ligger så høyt som det gjør. Et opphold i dette rommet kaller på sjelden kjente følelser, noe som er årsaken til at hele oppholdet aldri går i glemmeboka.

Den besøkende kjenner seg gjennomstrømmet av noe underlig i lang tid etter et opphold i rommet som huser Spisskammeret. Hva som skjer etter et opphold i selve Spisskammeret er atskillig sterkere. Det har en eim av det mystiske i seg og de fleste har en lengsel i blikket etter et slikt opphold. De har aldri det samme blikket etter som før.  

Av egen erfaring vet jeg at du kan treffe på mystikk uansett hvor du går og aller helst når du minst aner det. Jeg traff på dette Spisskammeret i meget ung alder - i den alderen hvor en ikke har baktanker å drasse på.  Jeg tok alltid på meg den alvorlige minen før jeg gikk inn i Spisskammeret. Ilddåpen liknet seg sjøl alltid og ingen tur i Spisskammeret slapp unna.

Spisskammeret og dets historie, for ikke å si historier, har vært i slumretilstand helt til idag, men så kommer det fram i minnet, og forlanger å bli skrevet ned og mimret over. Det er ikke så mye mimring som skal til, men det som kommer får det til å velte fram av minner - store som små! Jeg øyner et poeng med denne fortellingen i det fjerne, men det er bare veldig fjernt ennå.

Fortsettelse følger om det er meningen ... !

Tukáte

torsdag 25. juni 2015

Vi går raskt mot STORE endringer før dette året er omme!

Store endringer vil finne sted før dette året 2015 er omme! Endringene skjer i energien, noe som vil merkes godt. 

Energien vil rett og slett endre verden. Denne begivenheten er fylt av glede, fred, forståelse og kjærlighet på dypt plan.


Tukäte

Nå er det liv i leiren !

Mange europeiske land blir systematisk demontert, leser jeg. http://www.nydailynews.com/news/politics/bush-aides-sued-detainees-court-rules-article-1.2262084   

Jeg rekker å tenke - hvorfor?  Så kommer svaret flytende mot meg fra papiret; http://www.theolivepress.es/spain-news/2015/06/18/exclusive-baron-rothschild-indicted-in-france-over-fraud-case/   -    

Bush, Rothschild tiltales, nye avsløringer.  Skrevet av benjamin, 22 juni 2015:   Ben Fulford | Kauilapele's Blog


ET BUDSKAP FRA SAUL

Blokkeringer som fortsatt sitter i systemet, blir nå løslatt.  De kommer til overflaten, og det kan virke skremmende, men de forsvinner etter hvert.  

Slapp av og forvent at alt ordner seg.  Dette er et viktig indre arbeid i denne tida hvor svarene på alle problemer er kjærlighet og ikke motstand. 

3d-metodene kan ikke brukes lenger, fordi 3D er borte fra systemet. Vi nærmer oss raskt øyeblikket for Menneskehetens oppvåkning. Alle bånd til illusjonen må løses opp.  

onsdag 24. juni 2015

Jordskjelvet i Nepal

Jordskjelvet i Nepal arrangerte Moder Jord for å oppløse negativitet på Jorda, som primært var framkalt av fryktelige tilstander mellom menneskene gjennom tidene.  

Hvis negativiteten får lov til å akkumulere eller hope seg opp, forstyrrer den Jordas spinkle atmosfære, noe som igjen vil påvirke oppstigningskursen. 

For å oppløse negativitet bruker Jorda jordskjelv, rystelser, vulkanutbrudd og voldsomme stormer. I Nepal fikk tusenvis fullført sine karmiske leksjoner ved kun én livstid framfor mange, på denne måten.  

De som ikke var ved avslutningen av sine sjelskontrakter, de kan benytte seg av tre muligheter som de kan velge mellom.  Les videre Matthew's kanalisering til sin mor, der han forteller mer om dette.

Les her:  Matthew's messages

KAMPEN mellom Lyset og Mørket

Denne kampen er en gullmedalje verdig i vår nåtid. En av partene er tydeligvis like overbeviste om sin egen styrke og fortreffelighet som et støvkorn er der det ligger lett mottakelig for vær og vind. Jeg blir så utmattet av dette oppblåste Mørke som ikke forstår sitt eget beste overhodet. Hadde det forstått tilnærmelsesvis, så hadde det tatt halen mellom beina og stukket av for lengst. Nei da, vettet strekker seg ikke mer enn en kvart millimeter i alle retninger. 

Lyset kunne godt blendet Mørket for all tid, men Lyset forstår at det ikke er nødvendig. Lyset har overtaket likevel nå, på alle mulige vis. Lyset kjenner all den positive støtten som flyter dets vei. Lyset forstår også konturene i horisonten som avtegner seg, slik at lyset vet hva framtida vil bringe. Lyset starter nå sine operasjoner i ivrig glede for å skape endringer i virkeligheten vi alle har gått i. Det treffer støtt og stadig på både motvind og motkrefter.

Men nå er eventyret over, nå skal de nye programmene tilflyte oss på Jorda.  Den nye tida skal tilpasses i vår gamle realitet, slik at det unge livets tilbøyeligheter bølger inn over gamle Moder Jord.  Alt og alle vil gjennomgå en foryngelsesprosess nå, så sprekhetens konturer atter blir synlige til glede og oppmuntring for liten og stor. Vi vet at i 26 000 år har vi og vår Gaia vært under et åk av en annen verden, med vandringer til og fra hele tida. Dette er nå i sluttfasen.

Nå skal menneskene tilbake til sin galaktiske menneskelighet. Det ligger en bemerkelsesverdig tid foran oss, og veien dit er ikke rosebelagt akkurat. Likevel, vi skal greie det med felles innsats og oppmuntring. I Atlantis startet vi på dette oppdraget som det altså tok oss 13 000 år å ferdigstille. Nå er vi i sluttfasen og er opptatt med å presentere det endelige resultatetet av  den lange innsatsen. Det har tatt sin tid til tross for at vi har hatt god veiledning underveis fram til idag.

Les også:  Sheldan Nidle Updates

Tukáte

LYSET ønskes velkommen - verden trenger Kjærlighet!

En sveip over nyhetene hver morgen forteller klart og tydelig at Illuminati lever fullstendig tilstede i noen land fortsatt, og da spesielt i ett.

Hele verden vet om dette, men feigheten rår. Spørsmålet er hvor lenge skal feigheten greie den motbøren den tross alt også får. 

Fortsatt er støtten overveldende i forhold til Illuminati, og denne er ikke bygget på friske kreative tanker, men på syke, destruktive sådanne.  

Det er fortsatt ikke medisin i vår verden for å møte denne farligste, feigeste og hesligste ondskapen som våre tanker greier å sette ut i livet. 

Vi må bare vente på utviklingens nye effektive, frimodige  og ikke sykemeldte ytringer, samt  LYSET.  Det nye, sterke Lyset kan ingen motstå.

Tukáte

tirsdag 23. juni 2015

Nå kommer Kjærligheten for fullt!

Lys er et synonym for bevissthet, og Lysstyrken henger sammen med menneskets sjel.  Nå er det en bølge av energi som kommer inn på planeten, sier Steve Rother. Når energien fungerer på den måten at den forvandles fra en form til en annen, så er det dette som skjer når vi føler ny energi rundt oss. Det er energi som vi da har skapt om fra en form til en annen. De kommende månedene er mulighetene for dette helt unike. 

En bølge av energi som handler om hjertet svømmer inn over oss. Denne energien er ment å gi menneskene muligheten til å skape ny balanse mellom hjerte og hode. Hjertet skal nå lære hodet hvordan det er å elske, noe som vil trekke mennesker til hverandre og energi vil bli omdannet. Som den Lys-befrakteren vi er, har vi nå muligheten til å fylle Jorda med kjærlighet.

Les videre her:  The Beacons of Light

søndag 21. juni 2015

Kjempeinnsats igang på energifronten!

Vi har gått inn i noe nytt nå, og i løpet av neste måned har vi mulighet for endringer fordi energien kommer inn på planeten i nye former.  Vi har nå utviklet nye organer, noe som sikkert ikke har gått helt smertefritt, men vi har bare forklart symptomene med andre årsaker.  De nye organene bærer mer av vårt indre lys, og da mer av det lyset som forteller hva vi er på et dypere nivå som ånd, ikke bare som menneske. Dette har vært forvirrende for oss å kjenne på når vi ikke visste hva det var, men vi har arbeidet med å forbedre energien.

Hodet har vært mest i bruk for de fleste mennesker i denne tida, men nå stiger hjertet til nye høyder og betydning, noe som fører til større aktivitet i den energien. Det har alltid vært en balanse i dette forholdet.  Vi kan rett og slett ikke leve uten noen av delene, sjøl om mange av oss har strevd iherdig for å greie nettopp det. Vi er nemlig jordet lys - vi skal bringe lys inn på denne planeten. Det hele er en energiutveksling, og vi kan se energien som nå er i bevegelse fra en form til en annen.

Kommende måned åpnes muligheten for forbedring av energien. Det er en unik mulighet!  En bølge av energi som handler om hjertet, har kommet inn på planeten nå. Denne energien er ment å skape balanse mellom hode og hjerte.  Hjertet får muligheten til å lære hodet noe av hjertets erfaring med å gi kjærlighet, være istand til å omdanne energien. Dette er noe av alt det nye som skjer på energifronten. Vi skaper nye strukturer som skal forsterke mennesket energimessig.  Vi skal våkne opp en masse nå øyeblikkelig.

Tukáte.

En stein i Georgia forteller historie

"Hva har du å si til oss angående den steinen i Georgia der det står skrevet på flere språk at man vil utrydde mange billioner mennesker?" 

"I hvilket der så er, så er der noget der er en formel og en lov der er skrevet, tilhørende Universum. Det er hvorledes der óg er omtalt under Dommens bok. Det er en galaktisk språk skrevet av de der beplantede medmenneskebarnet på sin Jord for langtider tilbake.  For den sten er en del av et tempel. Hvorledes der blev skapet, det var for at gjøre bud og lover for medmenneskebarnet.  Det opphørede sin eksistens under Den store vannflod."  (Syndefloden?)  "Konu Ekatah." 

"Så det gjelder ikke lenger?" 

"Det er ei angjeldende."

PS!     Jeg sakser denne fra nettsiden til Leif og Iliuka!  
Jeg tenker på hvordan dette Mennesket har buktet seg fram over Kloden,  for å slå rot over alt.  Hva har vi ikke møtt på og taklet underveis,  men alltid husket å legge igjen beviser for å gi ettertida hint om hva som allerede har skjedd.  Mystikken vokser ...      DS.
Tukáte

Trådnøste i undring ... !

Ut-vikling - det er som å vikle ut et nøste som allerede er inn-viklet eller viklet inn - til en rund ball. Vi vikler det ut igjen og snart ligger tråden der så lang som den er, eller i en haug til den blir inn-viklet igjen! Den ligger ofte i en haug som vi har lett for å fløyke til etterpå, så vi må behandle denne haugen forsiktig hvis den skal fortsette som haug. Kan dette sammenliknes med et menneskeliv?  Jeg bare glir over i slike tanker og skal prøve ...  

Jeg så nøstet som fikk sitt liv som nøste, ut-viklet igjen, og er avhengig av andres gode oppførsel for ikke å få et dårlig liv som ut-viklet nøste i en bortfløyket haug. Kanskje er dette nøstet så heldig at det får tilbake sin form hvis det inn-vikles igjen, men da må det først komme noen velmenende tanker svevende inn i et Menneske i nærheten. Kan hende sier tankene at tråden kan inn-vikles på nytt? Det ut-viklete nøstet håper så inderlig på å få tilbake sine runde former!

Tråden ligger der som en uformelig haug med tråd, hvor den ene bukten har lagt seg til rette oppå den andre. Den første bukten får nesten ikke 'puste' der den ligger og blir flatere og flatere etter hvert som trykket fra de over blir mer presserende. Hva tenker de på i denne 3-dimensjonen da?  Hvilken dimensjon er dette forresten?  Jeg øyner såvidt et svakt 3-tall som fortsatt er litt bevegelig!

3dje dimensjonen, hvilken dimensjon er det egentlig? Er det den dimensjonen hvor alt ble gjengitt flatt som flatbrød? Spørsmålet vil ha svar! Hvorfor giddet ikke 3D å runde det til litt da?  Den kunne ikke runde det til, siden den ikke hadde tankene som skulle til for å runde av!  Derfor må 'vi' nå flytte oss over til et annet sted, der de ihvertfall har noen flere brukbare tanker å by på!

Et strålende tall kommer fram.  Det er 5!  Dette var et annet tall, ja!  Se på den du, så klart fem-tallet skinner!  Hva står dette tallet for da?  Det er en høyere dimensjon enn både 3D og 4D, og dette tallet viser hvilken dimensjon Mennesket holder på å innstallere seg i nå. Her i 5D oppnår Mennesket vibrasjoner som vil gi en mengde nye og atskillig sprekere tanker enn de som ble utdelt i de forrige trinnene på stigen.

Nå skal Mennesket tenke tanker det ikke har tenkt tidligere - ikke i dette livet ihvertfall. Det skal tenke høye og veldig smarte tanker, tanker som skal skape mye moro og glede og fryd på Jorda. Nå skal også Mennesket forandre seg så det nesten ikke er til å kjenne igjen - det blir forresten slik når ordene liksom er som om de er på besøk bare og ikke hører til her. Vi retter ryggen litt når vi møter slike ord!

Så får vi se ... !

Tukáte

lørdag 20. juni 2015

Vi speider og vi vet ... !

En dag stiller jeg spørsmål fordi jeg ikke vet, den neste hopper jeg over hele spørsmålet og sier - slik er det. Kommer ikke livet med en variasjon i ny og ne, må vi skaffe den sjøl. Nå synes jeg livet ligger som et slagskip rundt meg og da er sannsynligvis jeg på dekk - så mer korrekt ligger slagskipet under meg. Det ville vært et under om slagskipet snodde seg rundt meg, men nå er det tid for å undre forresten. Dukker det opp noe, tro?  

Det er ingen grunn til å lefle med tanker om at verden rives ned og ikke bygges opp. Vi har utholdt store lidelser for  å bli forvandlet - og forvandlet blir både vi og omgivelsene, dette er noe vi holder fast ved. Det går fort både opp og ned i denne verden, og troen på at vi er inne i en forvandlingsrunde er forsterket og mer grunnfestet enn noen gang. Det hjelper å slippe tvilen inn på banen, den suksessen vi har i vente kommer så mye sterkere fram med det. 

Egentlig så orker jeg ikke lenger å gå her og speide etter noe som skal dale ned fra høyden og deretter myldre ut som to-tre personer og vi skal bli perplekse og bare glo, glo ... !  De fremmede skal ta av seg sine kledelige luer og komme mot oss, smilende og med utstrakte armer.  Hva er dette for noe ... ? Er dette utomjordingene? De ser jo ut som oss jordiske - skulle de det da?  I et forvirret sekund føler jeg meg på tynn is, men det går fort over.

Vi hilser og klemmer til og med i bare befippelsen - angrer med det samme, men som kjent på et visst tidspunkt er det for seint å angre ... !  Og i dette tilfellet er det det riktige tidspunktet akkurat nå! Vi vet ikke - eller - vi vet så lite.  Å vite det er egentlig noe positivt det - bare si; jeg vet! Tenk å kan si; Jeg vet!  Ikke dårlig. Kanskje går vi mot den tida nå - tida hvor vi kommer til å vite svarene på alle de spørsmåla som dukker opp!

Jeg gleder meg.  Virkelig, gleder meg! Bare gå rundt i lykksalig viten om at jeg vet. Hva vet jeg? Jeg vet svarene på alt du spør om - alt du kan finne på å spørre om. Svarene er kommet. De ligger og duver rundt oss, over oss - foran og bak. Det er bare å velge. Ja, hvilket svar trenger du idag da? Værsågod, her er svaret ditt! Sånn skal en verden være!  Den skal ha svar på rede hånd, hver dag og til enhver tid. Til alle. Værsågod neste.

Kom til butikken som har svaret på det meste! Værsågod - her er svaret du søker! Tenk om det blir slik? Vi kommer fra en verden hvor vi ikke visste, og vi går inn i en verden hvor vi vet. Noe slikt har aldri tilstøtt oss før, så nå er det bare å trene på de nye ideene. Pusten har lært seg nye metoder, alt glir så lett over fra den gamle arenaen til den nye. Den nye verden forekommer oss så kjent allerede ... ?

Tukáte

onsdag 17. juni 2015

Jeg bare spør!

Menneskehetens oppvåkning er overhengende, sier John Smallmann.  Ha øynene rettet mot himmelen, sier andre, og vi tror at alle har de noe viktig på sin dagsorden som det er verdt å feste lit til.  Så derfor;  vi legger hodet både på skakke, og på nakke - i klippefast tro om at snart kommer det et luftskip seilende, det som vi venter sånn på at alt vi har av kroppsberedskap står i høyspenn. Om alt fungerer optimalt den dagen noe skjer, er heller usikkert, kroppen forlanger iallefall en slags reaksjon nå, en reaksjon som så langt mulig er innstilt på en helt spesiell hending, en hending av det helt fantastiske slaget.

Skjer dette vil det sette sinnene i kok på den aller villeste måten. Det vil boble og syde og vi vil ikke vite hva vi skal tro, men bukter oss som slanger en sommerdag i lyngen. Slik det er nå skrider vi rundt som spørsmålstegnet og har det gøyalt i hodet, men noe mer skjer ikke verken i kroppen eller i omgivelsene. Mistroen senker seg, og et gufs av mørk energi senker seg også - sprenger seg inn.  Når vi kopler inn igjen er vi blitt til et spørsmålstegn som virkelig er spørrende. Er det dette vi har stundet etter i alle år som vi har lest, kikket mot himmelen og forventet ukjente som landet i det kjente? 

Alt er blitt så godt som uinteressant etter at hodet og verden forøvrig (hvis mulig ...?) ble fylt med romskip i flerfoldige størrelser og utgaver. Parentesen foran her står ikke for noe speielt og uforståelig, nei, den står kun for det vi kaller illusjon (de andre menneskene). Vi er jo bare En, eller ... !?  Kan vi da snakke om en verden forøvrig - en verden utenom oss sjøl?  Jeg er sterkt i tvil, men det er graderinger her, jeg ser det. Hvor lenge skal dette pågå før vi har full oppklaring? Så er svaret igjen - "... jeg vet ikke".  Jeg har altså studert på dette fenomenet snart i 10-15 år, og resultatet er lik tusen nye spørsmål og null svar!

Hvorfor?  Livet er en så uforståelig nøtt, at det beste er nok å ikke si mer om hva eller i hvilken retning tankene går. Det er ikke mulig å finne ut av det. Det er ikke mulig å finne fram til et tilnærmelsesvis godtagbart svar engang. Det er et mysterium større enn alt, men uhyre interessant og engasjerende er det. Verden har vært fylt av prester og proster og biskoper og andre svartkledde, og likevel så vet vi ikke det spor når vi trenger å vite. Hva har alle de viktige mennene i sine svarte kjortler bedrevet tida med, der de daglig ruslet gjennom benkeradene på jakt etter tilhørere? Livet er egnet for spekulasjon i alle retninger!

Vi har ikke svaret på hvor folket er, men nå er vi mer interessert i hvor luftskipene er! Hvor blir dé av? Hvorfor skal vi ha det slik her på Jorda? Er det noe med dette Mennesket som aldri skal være på plass før Mennesket eller Menneskene har funnet seg sjøl - har funnet ut av alt rundt og på denne Kloden. Har alt klart med de tomme benkeradene i kirka og forøvrig antallet mennesker i omløp på kloden - En eller Mange?  Og hva med selve Universet?  Hvor mange svar har vi om dét?  Ingen. Henger det svar i luften over oss - og er det bare 'å plukke de ned' som det heter i sangen?  Standardsvaret mitt er;  "Jeg vet ikke."

Tukáte

søndag 14. juni 2015

Hvor ble det av alt sammen?

Illusjon - hva er det egentlig?  Det er jo på en måte svært virkelig også dette vi er blitt forklart som bare illusjon.  Bare  illusjon ja, men for oss milliardene av mennesker på Jorda, er denne illusjonen den virkeligheten vi kjenner!  Alle har vi illusjonen som vår virkelighet, og i denne uvirkelige virkeligheten vokser vi opp og lever våre liv. Dette er vår virkelighet!  Så får vi vite at dette er bare uvirkelig!  Det er mer enn én årsak her til å bli ganske skeptisk til de som forfekter den såkalte sannheten. Hva eller hvem skal vi tro på i dette tilfellet ...?  Er det noen i det hele tatt som kjenner sannheten om denne virkeligheten, som er så illusorisk?

Nei, det skal ikke være enkelt, det er ihvertfall sikkert.  I den virkeligheten som vi nå skal forlate fordi den ikke er vår reelle virkelighet likevel, sjøl om den har fungert som det i all tid - og det på en utmerket måte, synes vi. Den er nå klar for å bli kassert.  Det kan se ut for oss som om vi ikke må kassere denne illusjonen, for hva har vi da igjen? Ja, hva har vi da igjen?  Jeg tør ikke tenke tanken på dette eksperimentet fordi jeg ikke vet hva det fører til.  Kanskje ingen er så på alerten at de friskt og freidig kaster den gamle "virkeligheten" fra seg og så liksom skal de finne seg sjøl igjen etterpå  ...?  Blir ikke vi også kastet med det samme?

Hva eller hvem er vi ...?  Hva med oss mennesker da, oppi all denne tvilsomme virkeligheten?  Er menneskene virkelige eller er de også av samme materiale - illusjonsmaterialet? Det er nok å spekulere på, og mer blir det hvis ikke denne tida snart snur en annen side til.  En annen side, en side som altså ikke kan sies er illusjon eller noe annet uvirkelig. Hvorfor tar det så lang tid før denne snuoperasjonen er gjort?  Hvorfor ble vi fortalt i så god tid at nå var det bare hakket før den store oppvåkninga skulle skje? Vi er her og her er det like illusorisk idag som igår som i forgårs osv.

Jeg har aldri drømt om at jeg skulle skrive et innlegg som dette, men jeg synes altså at det er på sin plass nå. Beklager, men enten er det illusjonen som presser meg til å gi uttrykk for denne tvilen - om jeg skal kalle det for tvil, eller så er det dette som er vår virkelighet. Om jeg har grunn til å tro mer på det ene enn på det andre av dette, vet jeg ikke. Det er mitt dilemma. Jeg aner ikke lenger hva jeg skal tro. Føler meg som en noksagt nå, som tviler på det jeg har trodd klippefast på i lange, lange tider. Men nå skorter det på evnen til å holde dampen oppe.  Jeg ser ingen grunn til denne uthalingen lenger.

Hvis det foregår en uthaling da? Det kan ikke være meningen at vi verken - skulle eller skal - bli lurt, med alle meldingene om menneskenes oppvåkning og når det skulle skje. Hvorfor skjer det ikke da? Hvorfor skjer ikke alt det som var forhåndsannonsert? Hvorfor våkner vi ikke opp mer!?  Hvorfor må jeg sitte her å skrive dette innlegget til en ukjent framtid som enten dukker opp eller ikke viser seg i det hele tatt - slik jeg nå har bange anelser om?  Enn om vi mennesker er bare illusjon, og hele dette  Livet med alle skapninger, dyr og mennesker er bare illusjon - uvirkelighet?  Og hva er denne kloden da?  Illusjon den også - alt sammen?

En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, heter det.  Kan de ikke svare så er de ikke så vise likevel, mener jeg. Har vi levd på en løgn i så lang tid?  Mitt lager av optimisme er tomt. Jeg føler meg tom i hele meg.  Får vi noen gang høre Sannheten - den med stor S?  Vet ikke. Ikke spør meg!  Jeg vet heller ikke hva eller hvem det er noen gagn i å henvende seg til etter et svar. Er jeg så sikker på at alt er tull og tøys og oppdiktet sprøyt?  Vet ikke!  Jeg har aldri visst noe med sikkerhet om dette, men jeg har festet lit til det som er skrevet og fortalt.  Nå er jeg som du forstår - forvirret og tom. Helt lens på nye svar!

Vi kan finne fram Adam og Eva igjen og lage en ny hagehistorie med en litt annen vri. Etter denne gjennomgangen og til slutt denne konklusjonen, så har vi da stoff til både en og flere andre fortellinger. Vi får bare spe på med litt ærligere ærlighet, litt redeligere omgang med uærligheten i fortellingene vi omgir oss med og være litt forsiktige med alle antakelser.  For om vi er her eller der, navnet skjemmer ingen, hvis det ikke er noe liv og vi bare biller oss inn livet og døden og alt det andre vi driver med, skriver bøker om, lærer små mennesker opp i mens de ennå er små og lett mottakelige, så får det bare være. Vi får ta det som det kommer!

Tukáte

onsdag 10. juni 2015

Gylne vafler gir gylne øyeblikk!

Herlig vaffellukt sprer seg i rommet! Tenk at lukten av stekte vafler kan få humøret til å stige mange hakk - innimellom helt til topps.  Vi mennesker er lett å lure!  Vi er det, men egentlig skal vi bare la oss lure av den himmelske lukten av stekte vafler.  Den er god og den fortjener at folk som er i nærheten av stekte vafler blir salige og henførte i blikket og segner ned på en stol av bare velvilje. Herlig!  

I selskap med en skikkelig god kopp kaffe - ikke noe skvip altså - så blir en vaffelstund noe som beriker livet for alle som prøver.  Slike små gylne øyeblikk må vi trylle fram i hverdagen - vi fortjener sånne øyeblikk alle sammen. Ingen andre mestrer slike øyeblikk for oss, det er det unike med dem.  De er og blir våre egne fra start til slutt. Slapper du helt av så skal det la seg gjøre å se at slike øyeblikk er gylne!

Tukáte

søndag 7. juni 2015

Konsensus blir den nye virkeligheten på Jorda!

Det er ikke bare for den sovende "å våkne", men det er måten vi våkner opp på som er viktig, blir vi fortalt.  Dette har jeg lest flere ganger uten at jeg egentlig har forstått dybden i det - tror jeg - og kanskje er ikke dybden til å forstå heller? Jo, den må være det! Våknet jeg opp på den riktige måten da?  Jeg forsto kun hva de skrevne ordene jeg leste betydde!  Mener jeg. Det var alt. Egentlig lurer jeg på om det er så mange måter å våkne opp på og om det er så uendelig dypt det vi snakker om?  Kan det være riktig? Jeg funderer videre ... !

Vi har ikke annet å gjøre enn å lese, fordøye, forstå og lære videre på egen hånd. Har vi evne til å forstå, så skal dette gå fint det, mener jeg. Mangler vi derimot denne evnen, så får vi heller ta tida til hjelp. Kanskje er Hilarion inne på samme tanken med sitt innlegg. Vi er jo nå på veien vi gikk for lenge, lenge siden da vi skulle prøve livet som menneske. Dype lag bringes nå til overflaten, sier Hilarion, og det medfører avsløringer ..., avsløringer som ber om et mer opplyst og utviklet blikk!  Vi tilfører mer kunnskap som skal gi energien større evne i det videre arbeide.

Denne tankegangen gjør hele dette mysteriet mer forståelig og godtagbart som ledd i den rivende utviklinga som er igang. Nå blir det også avdekket at vi kan kjenne forskjell på energiene fra den ene tidsepoken som vi går igjennom - til den andre. Når denne dugnaden har gått sin seiersgang og runden rundt, så skal det bli lettere å være menneske. Det er ganske sikkert ikke alle som kjenner energien på samme måten, men slik Hilarion forteller her, så er det meget forståelig og soleklart. Ikke alle er  på det samme punktet på skalaen, men teoretisk forståelig er det.

Snart er fred vår høyeste prioritet!

Tukáte

fredag 5. juni 2015

Den rare tida!

Nå er det rart nå!  Tida glir bort mellom fingrene på en stakkar!  Ikke noe mer tid å henge hatten sin på og ikke mer tid å gjemme seg bak eller forte seg foran, eller også spille dum med på annet vis. Tida er borte og hvordan takle det som er rundt oss nå da, når vi ikke har tida å takle det med eller mot?  At tida forsvinner det gir seg så mange utslag mellom folk. 

Nyhetene er fulle av eksempler på forvirringen som gjør seg gjeldende, og som ingen har noe svar på. Når det ikke er så opplagt det som skjer, så blir det mangedobbelt så merkelig for folk å treffe på det. Ingen forstår hvorfor, fordi vi ikke har hatt noe liv uten tid tidligere på Jorda. Vår generasjon har spilt mye på tida når det har vært nødvendig - noe det ofte har vært.

Slik har vi drevet oss sjøl framover i den dimensjonen vi har kalt 3D. Her har alt vært mulig i ly av illusjonen. Vi har liksom gått her som noen bortskjemte unger - eller rikmannsbarn - og bare skummet fløten. Plutselig så forsvinner hele fløtemuggen og vi står igjen som måpende røverunger og har ikke en knagg en gang - å henge frustrasjonen på. 

Å rope på noen, hjelper ikke, ei heller er det mulig å gå til skogen for å få svar. Alle kjenner ordtaket; "... som du roper i skogen får du svar ..." - og jeg er stygt redd for at det blir slik denne gangen også om vi skulle gå så langt at vi utfordret skogen en smule. Best å holde seg i ro. Men hva gjør vi når det kun er "ingenmannsland" rundt oss? Leser eventyr for hverandre?

Strengt tatt så trenger vi ikke å lese noe eventyr, vi lever det like gjerne vi - på vår vei til 5D - stedet hvor alt er mulig. Stedet hvor alt som skjer, skjer til vårt eget og alles beste. Dimensjonen som har frigjort seg for alt som er vrient og vrangt. Dimensjonen som oppfyller våre positive ønsker i det samme de er tenkt. Dimensjonen som står fullt og helt til vår tjeneste.

Hold øyne og ører åpne!

Tukáte

En novise på dypt vann

Det jeg skal skrive om nå er jeg en novise på, men jeg hiver meg ut på dypt vann med det samme. Det får gå som det vil, jeg håper på lys våkne lesere som skjønner hva jeg skriver om og hvilket poeng jeg vil ha fram. Jeg tenker:  Å skrive og å lese er en tosidig prosess, men vi vender oss alltid bort fra oss sjøl når vi snakker med andre og forøvrig - ansiktet står der på toppen av kroppen og speider utover verden - bort fra oss sjøl.  

Når jeg så snakker med noen som står utenfor meg, så MÅ jeg jo se utover fra meg sjøl. Dette er en nødvendighet, men samtidig så er det også en fordreining av virkeligheten. Jeg ser bort fra meg sjøl, og dermed er det lettere enn lett å glemme seg sjøl! Som om ikke dette er nok, så vet vi at alt utenfor oss ikke eksisterer - det er illusjon - og en nødvendig del av 3D sin forføring. I denne posisjonen glemmer vi oss sjøl helt - et helt liv. 

Når vi tenker på andre, eller snakker om, eller med, andre enn oss sjøl, da tenker vi utover og bort fra oss sjøl, det er det eneste fornuftige liksom som vi lærte i 3D. Men hvorfor lærte vi dette? Kanskje det var fordi 3D skulle lære oss det fordreide for at vi riktig skulle kunne boltre oss i illusjonen, glemme all fornuft og da bli et lett bytte for Anunnaki og hans likemenn. Vet vi om alle snarene Anunnaki la ut for oss en gang i tida?  Vi gjør vel ikke det.

Vi ser ut i intetheten og innbiller oss at der lever det fullt opp av andre mennesker, samtidig som vi forfekter at vi alle er EN !  Vi er alle EN på den måten at vi er forbundet med energi. Men hvor mange av oss tenker på det i det avgjørende øyeblikket som hele livet sett under ett - egentlig er? Alle tenker vel at verden er full av fremmede og totalt ukjente mennesker, pluss familiemedlemmer og andre slektninger. Er det ikke slik det er da?

Men - alle er vi midtpunktet i våre egne liv. Det er ikke utenfor oss det skjer. Nei, det er inni oss alt sammen. Derfor må vi rette blikket innover både når vi snakker om oss sjøl, og når vi tenker på oss sjøl. Vi er EN. Vi skal legge bort 3D-hammen nå, og ta på oss 5D-hammen.  Derfor må alle tenke over dette med hvor vi er, og hvor vi ser, inn i oss sjøl eller ut fra oss sjøl?  Det er viktig;  Hva sér Jeg?  

Tukáte