tirsdag 28. oktober 2008

Enkel logikk

Hvis kroppen din kan manifestere sykdom, kan den like lett manifestere sunnhet. Ikke godta at kroppen begrenses av sykdom, men snu prosessen ved tankens hjelp.

mandag 27. oktober 2008

Karma er å høste sitt liv

Iliuka
Lik der ei kan beskrives lik bestraffelser. Straff er noget konstrueret jordisk ord, der finnes ei sådanne ord i våre himler. Dog der er naturlige konsekvenser for alt hva den holder tilbake i denne inkarnasjon, bliver på ny at bemøtes i neste inkarnasjon. Om der bliver til mishag for sine gjerninger, så er der noget der kan tales balanserende energier; - hva den selv sår, skal den selv høste. Konu Ekatah.

Livshjulets glød

Iliuka
Der er en velsignet stund for alle sjelers tilblivelser, for alle himmelretningers visitasjoner, - for livhjulets glød er iboende alle sjeler der søker efter lysets kilder. Ennu har den ei sett kraften vokse. Nu er tiden kallet for at forblive sin egen speider, og at se hvorledes flokker er forenet. Således skal den søke at leve sin kraft på ny. Således skal den søke at se hvorledes der er til gavn at kjenne enheten vokse lik der var av den samme kilde. Så er der av Kosmos; så er der av Moder Jord. For ennu har den ei kjent vinden kalle, og ennu har den ei kjent sin egen kildes glød. Velsignet er således de stunder der vokser. Velsignet er de stunder i tålmods ånd. Hva gavner der så en sjel der hviler i intethetens tomhet? Der er således for sjelen der lenges til alle himmelske hjørner. Der er således for sjelen at fristes at oppløftes under den Store Ånds vinder. Velsignet er den der tror på sitt lys; der kjenner hva der vokser og der erklærer natten for at være hvilende og forbi. For alt hva den omskaper til lys, er hva der byder næring til sjelens lengsler. Kildene er for alle. Der finnes ei nogen kilder der er renere og der er mere forgyllet enn nogen annen. Der finnes ei nogen lengsler der kommer av sjelens dyp der er større enn nogen annen. Alt er der under den Store Ånds beskyttelser. Alt er der under den Store Ånds ledelser.

Våge således at se om øynene er fulle av tårer, våge således at høre om øret er lukket, våge således at vandre om marken bever, våge således at byde og at mottage den kraft der svever om hendene er lukket. Omfavne eders tanker og se at alt er der Ett, alt er der en velsignet stund for den der søker. Søke at begrave eders frykter. Søke at oppløfte eders tro for kraften der hviler i alle menneskebarn. Alle livsvesener bærer ånd, for der finnes ei nogen ulikheter i ånd. Om den skuer ørnen svevende, om den kjenner moskitos, alt er der av den samme ånd. alt er der av den samme kilde. Velsigne således eders vandringer. Strebe ei efter fullkommenheter. For fullkommen er den sjel der våger at leve. Fullkomment er det øye der våger at se. Fullkommen er den røst der våger at tale ut av hjertets kammer. Okee Mikita Venaka Konu Kekatah (= sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd).

Bevissthets-kamp

Av Kryon
When the children get bored and act out, you've called it disease [ADD]. You put them in groups and you've even drugged them! Humans do that. You're not willing to see the next wave of evolution, are you? Education on the planet right now is convinced that Human nature is static and it will never change. So they're fine with developing learning systems that are over 100 years old. They keep sharpening these procedures so they are better and better for who they feel they are for... a 100-year-old consciousness. They believe the children being born today will have the same consciousness as they did, and their parents did, and their parents' parents.

It's a shock, isn't it? It seems that the kids are unbalanced when they simply don't want to be a part of old linear teaching! You're seeing it all over the earth. The new children are growing up. They're becoming young adults and they'll go into the workplace and the employer will expect linear attitudes. These young people, however, will look at the whole concept of this linear approach and reject it. They don't want to walk up the ladder of experience because their DNA yells that they have already been there.

Kryon sier videre; All this is called Human evolution. Humanity is evolving before your eyes. Yet so many of those who are educated and should know better are forcing these young ones down, giving them even more frustration than they already have. You can force them into your linear box if you wish, but you will lose their respect and their attention. It is evolution, not unbalance. It's evolution, not a disease! It's an increase in wisdom.

Den NYE bevisstheten

Av Kryon
There has been much said about the consciousness of the children coming into this planet and we've saved this almost to last. It truly is proof that what we are speaking of is actually happening. We call this attribute becoming more in touch with the Akash. My partner gave a scenario earlier today in lecture that the listener and the reader did not get. So I will not dwell upon it except to say that it speaks of a knowledge of what is inside you, within the DNA. Your personal Akashic record is within you... who you've been and what you've done in past expressions on this planet. It's part of the interdimensional energy of your DNA.

Imagine a child who comes into this planet with the concept of knowing they have been here before. Not the details, but an innate feeling of "been there, done that." What kind of a child would that create? First of all, it would be a child who does not want to learn in a linear fashion, for they see the end result and the whole concept as you, who are linear, try to teach them the parts. That's what is going on today, if you've noticed. So you end up with children who don't want to sit still when the teacher gives them the pabulum of linearity, when they already have a picture of the whole quantum issue.

søndag 26. oktober 2008

Autisme

Av Kryon
Blessed is the autistic one who has come to this earth to show you what future Human evolvement looks like! They spend a lifetime trying to figure out linearity and it frustrates them. Blessed is the savant who the earth looks at and calls unbalanced. For the Humans who do this cannot see what they don't understand. The autistic one is able to get up off the paper and be in color! Many of the autistic ones can do what your calculators can do on your desks, did you know that? And they don't need a calculator! Give them a problem - two digits multiplied by three digits. Now watch how fast they give you the answer. Because they're not linear! Ask them what weekday the 13th of August will be in 2012, and they'll tell you, and they don't need a calendar. You might say, "What kind of a mind can do that?" I'll tell you - a nonlinear one without the walls in the brain that you have. Have you ever thought about that? The autistic have a nonlinear mind. The barriers are dropped. Can you imagine the frustration of this Human? Here he is in a world of black and white while he is in color. Not only that, you want him to go in a straight line when he is used to all directions at once. This also explains why the only energies that will work to calm him are interdimensional ones - music, art, and love. Does this start to make sense to you?

fredag 24. oktober 2008

Opplysning

Oppvåkning - eller satori, eller kensho - er det grunnleggende mål for zen. Den består i å se inn i din egen natur, virkeliggjøre dine egne Buddha-egenskaper, befri deg fra kretsløpet av fødsel og død. Det innebærer "å dø fullstendig og så vende tilbake til livet". En av de beste beretninger om denne bestemte erfaringen skriver seg fra mester Sokei-an Sasaki:

"En dag visket jeg ut alle begreper fra mitt sinn. Jeg oppga alle begjær. Jeg slettet alle de ord jeg bruker å tenke med, og forholdt meg i fullstendig ro. Jeg følte meg litt rar - som om jeg ble ført inn i noe, eller berørte en slags kraft som var ukjent for meg, og - Pssst! Jeg gikk inn. Jeg mistet grensene for min fysiske kropp. Huden min var der, selvfølgelig, men jeg følte jeg sto i universets midtpunkt. Jeg snakket, men ordene hadde mistet mening. Jeg så mennesker komme mot meg, men de var alle samme person. Alle var meg! Jeg hadde aldri kjent denne verden. Jeg hadde trodd jeg var skapt, men nå måtte jeg endre oppfatning; Jeg ble aldri skapt, jeg var universet, individet Sasaki var ikke-eksisterende."

KOAN

En ZEN-fortelling
En mann kom fram til Ikkyu og sa: "Mester, kan du være så vennlig å skrive ned for meg grunnsetningene for den høyeste visdom?" Ikkyu grep penselen og skrev: "Aktpågivenhet." "Er det alt,?" spurte mannen. Ikkyu skrev igjen: "Aktpågivenhet." "Godt," sa mannen, "men jeg kan virkelig ikke se noen dypere mening i det du har skrevet." Da skrev Ikkyu det samme ordet tre ganger: "Aktpågivenhet. Aktpågivenhet. Aktpågivenhet." Forbitret krevde mannen å få vite: "Hva betyr egentlig ordet 'aktpågivenhet'?" Ikkyu svarte vennlig: "Aktpågivenhet betyr Aktpågivenhet."

Tobias

Tobias; Populariseret i aprokryfe skrifterne (findes i den katolske version af bibelen) i Tobit's Bog. Tobias har haft mange livstider på Jorden. Hans budbringer er bl.a. Geoffrey Hoppe, kaldet Cauldre og søn, af Tobias.

Saint Germain

Adamus Saint Germain også kjent som; Adam G. - Joseph (Jesu far), Merlin, Greven af Saint Germain, the Wonderman fra 1700 tallet, - er noen av hans Inkarnasjoner. Adam G., som er hans nye navn, er mest kjent som Saint Germain av den 7 stråle, - Alkymist & Mystiker gjennom tidene.

Saint Germain sier; Vi er i ferd med å bevege oss inn i nye territorier som jeg aldri før har sett maken til i noen av mine liv, og det har heller ikke dere. Det største skiftet i menneskeheten finner sted mens dere sitter her akkurat nå. Vi snakker om et bevissthetsskifte som er ulikt noe annet. Dere har gått gjennom skifter før, i andre liv, men da har det åpenbart seg gradvis gjennom mange, mange liv - over hundretusener av år. Aldri før har det skjedd så spesifikt og over en så kort tidsperiode.

torsdag 23. oktober 2008

Hva skjer

Matthew svarer
Vi kan ikke sige, hvor mange sjæle, der vil ledsage Jorden hele vejen frem til hendes destination, fordi der er mange ukendte variabler: Bestemmelserne i de oprindelige sjælskontrakter, ufuldendte kontrakter, ændrede og tilpassede kontrakter, de frie viljes valg, som kun påvirker en selv, samt valg, som dybtgående påvirker mange andre.

tirsdag 21. oktober 2008

Virkelighet vs Illusjon

Et sammendrag fra erkeengelbudskap
Den virkeligheten dere kjenner til, er bare konsekvensene av illusjonene dere har skapt rundt dere. Dere er så vant til å gå inn i et rom (space) og godta at skapelsen allerede har skjedd - skapelsen som tok form i fortiden. Velg å skape deres virkelighet med deres egen energi, og bestem at dere skal gå inn i den. La den ta form. Bruk deres egen energi og skap deres virkelighet. Dere er så vant til å skape fra teori. Det er dette dere har blitt lært opp til og som dere tror på. Hva er teori i praksis? Teori er et fengsel - som sinnet. Sinnet eksisterer i teorien. Sinnet eksisterer ikke i praksis. Bare hjertet eksisterer i praksis. Hvis dere vil vite hvem dere er, så ikke let i bevisstheten. Ikke let i energien. Ikke let i den såkalte virkeligheten. Ikke let i teorien. Se innover. Dere bærer fortsatt formen rundt dere, og er fortsatt overbevist om at dere er skilt fra alle andre. Dere har bare skapt en illusjon om separasjon. Definer dere selv fri i hvilket som helst øyeblikk av tid og rom. Jeg Er Det Jeg Er - og dette er ikke begrenset. Det har ingen grenser. Det har bare potensialer. Jeg Er Det Jeg Er - er faktisk en annerkjennelse fra meg om at jeg er dere. Og at dere er meg. Tror dere at dere er et lite vesen som trenger å være veldig takknemlig for det faktum at jeg er her akkurat nå og snakker til dere? Jeg er bare en tanke av deres skapelse. Jeg er bare en tanke dere har. Dere har bare skapt en illusjon om separasjon.

Dere bærer Universet inne i dere selv

Adamus Saint Germain
Jeg bærer i meg selv hele Universet, akkurat som dere, og med det bærer jeg selve tid og rom i meg selv. Jeg bærer stjernene og planetene, nebula og liv akkurat som dere. Den eneste forskjellen mellom dere og meg er at jeg ikke begrenser meg selv, jeg putter ikke meg selv inne i en boks, i et sett av retningslinjer og regler. Jeg er den jeg er. Og i den tilværelsen er jeg totalt fri, ikke definert. Jeg er så stor og så liten som dere kan tenke dere meg. Min visdom og kunnskap er så stor som dere kan forstå den, begripe den, integrere den. Og jeg snakker ikke ut fra et spirituelt ego nå. Poenget jeg prøver å komme med, er at det faktum at dere er her å hører på disse ordene, det faktum at dere forstår hva som blir sagt her disse få dagene, betyr at dere kan begripe det. Dere har muligheten til å gjøre det valget.

mandag 13. oktober 2008

Pust inn det Nye!

Det vi er vitne til nå vil vedvare i tre-fire år til. Vi vil komme til å se at absolutt alt av den gamle bevisstheten (3D) rakner nå. Alt som er tuftet på gammel bevissthets-energi, løses opp og faller fra hverandre. Dette vil selvfølgelig utløse mer panikk hos maktpersonene, noe som fører til stor turbulens fortsatt. Vi som er Ny energi-lærere fortsetter å sende LYS, og vi oppfordrer folk til å Puste. Trekk pusten dypt og forestill deg at du trekker inn NY bevissthets-energi - som VET hvordan du skal forholde deg når verden ramler sammen. De nye rammene du bygger ved å Puste, gjør det lettere å leve i tider med kaos og kok. Analysens tid er også forbi. Send lys heller enn å analysere det som skjer. Analysen er et gammelt energi-redskap som ikke virker lenger. Tenk enkelt. Vi har fullt opp av splitter nye, ubrukte ressurser. De ligger ikke i sinnet, de ligger i følelsene. Du føler alltid hva som er riktig. Det gamle samfunnet faller sammen nå - ikke fordi det er rammet av dommedag, men fordi det skal gi plass til det NYE. Observer det som skjer. Gi slipp på frykt. Ha tillit til de nye potensialene du oppdager dag for dag.

Definisjon på dagens situasjon

Av Adamus Saint-Germain

Formel for åndelig fysikk: "Sammenbrudd av makt medfører bølger av turbulens som skaper et intenst tomrom, som igjen fører til ny bevissthet."

søndag 12. oktober 2008

Mor Teresa

”Hvis jeg noen gang blir en helgen – vil jeg helt sikkert bli en ’mørkets helgen’. Jeg vil hele tiden være borte fra himmelen – for å tenne lys for dem som sitter i mørke på jorden.”

torsdag 9. oktober 2008

Rommet ryddes - Ny innsikt kommer

I dette Nå er det sammenbrudd i maktens korridorer. Maktapparatene legges i grus. Desperasjons-energien slynges utover verden. Jeg vil oppfordre deg om å innta posisjonen som healende observatør nå. Betrakte spillet i energiene. Ikke gi desperasjons-energien næring. Send lys til verden! Dette er en lærepenge som vi må ha for å forstå makt-energien. Det er en viktig lære! Vi skal samtidig lære å holde en balansert energi når det 'koker' rundt. Det er en like viktig lære! 3D (dualismen) har alltid spilt ut menneskene (energien) i polaritets energi-maktkamper. Kriger har herjet på alle plan i stort og i smått. Dette 'spillet' er bildet på hvordan energien i 3D arbeider. Det er denne læremetoden (dualismen) som kjennetegner 3D. Forskjellen nå, er at 3D avsluttes og 'spillet' avsløres. Motpolene utkjemper sin siste duell. Maktens hegemoni er over - 3D er over. Vi - Jorden - går inn i en høyere dimensjon - også kalt den Nye Jorda. Illusjonen letter på sløret!

søndag 5. oktober 2008

Iliuka landsråd på Frei 01.10.2008

Nå har jeg har vært deltaker i et Iliuka-råd hos Oddbjørn på Frei, like ved Kristiansund. Vi var samlet omtrent et tyvetalls personer fra mange kanter av landet, pluss Leif - som kanaliserer Iliuka. Iliuka var sterk og klar - som vanlig - bare enda mer dyptgående i den, for oss, uforståelige Nye energien. Nye perspektiv avdekkes for hvert råd. Mye nyttig informasjon ble nok utvekslet energetisk også, uten at vi er oss det verken bevisst eller vet hvordan slikt foregår. At vi brukes av universet - og lar oss bruke - er ganske sikkert. Når vi kommer helt igjennom siste rest av sløret, får vi et riktigere inntrykk av den verden vi nå mest bare aner konturene av. Til og fra Kristiansund var det en forfriskende båttur i åpent hav med sjøsprøyt og sjøluft i skjønn forening. Det var en utmerket reise, og det var en utmerket gjenkomst til heimen og stillheten med den unike roen. Takk til Iliuka og hans venner som var samlet denne gangen, og hjertelig takk til Oddbjørn som holdt rådet og forøvrig huset de fleste. Den største takken går likevel til Leif som gjør det mulig for oss å uhemmet ta til oss av Iliukas visdom.