mandag 30. juni 2014

DET NYESTE BUDSKAPET FRA ERKEENGEL MICHAEL / RONNA HERMAN - "TA KONTROLL OVER DIN SKJEBNE" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-07-2014

Høyt Elskede Mestere, skal vi fortsette med å gå gjennom en del av vår viktigste lære fra fortiden? Det er viktig at dere har hovedmålene i oppstigningsprosessen fast forankret i deres minnebank. Du er nå i prosessen med å integrere det neste formålstjenlige nivået av Skaperlys, med hjelp fra din OverSjel intelligens. Å forbinde deg med og integrere de mange fasettene av ditt femtedimensjonale Selv, vil til syvende og sist resultere i en ny biologisk blåkopi av skapelsen.

Din Guddommelige Fødselsrett inkluderer alle gavene, talentene, egenskapene og dydene til Skapelsen. De er gratis – de er dine, som du bare kan ta. Du må imidlertid gjøre deg fortjent til dem gjennom dine egne anstrengelser, og deretter dele din integrerte visdom med dem på Veien bak deg. De Vise / Jordens Mestere og de Innvidde på Veien har brukt uendelig mye tid og innsats for å frembringe sine talenter, og for å vinne visdommen de deler med alle som er søkere av visdom. Deres misjon er å gjøre reisen eller oppgaven med å oppnå Selvbeherskelse lettere, og de fortjener godtgjørelse for deres innsats. Det må være en overflodsutveksling. Du må selv sørge for tiden og innsatsen – eller du må kompensere de som baner veien for deg ved å forsyne deg med de høyere rikers høyere visdomslære. Du må løfte dine ideer og mål til de høyeste frekvensene som er mulig, og ved dette gjøre dem til foredlede idealer som vil gagne hele menneskeheten. 
Oppvåkningsprosessen medfører å bevege seg gjennom de mange nivåene i det astrale (emosjonelle) plan. Ditt mål er å sentrere deg innenfor det mentale bevissthetsplanet. På det riktige tidspunkt, beveger en disippel seg på Veien langsomt bortenfor fysiske familieplikter og ansvar, etter hvert som hans/hennes bevissthet, visdom og Lys forøkes. Gradvis økes aspirantens innflytelse, det gjør også hans/hennes potensiale til å bli en Verdenstjener. Det krever konstante og bevisste anstrengelser å temme egoet og å vinne kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig for å bli en Verdenstjener. Du må være et fremragende eksempel, og også ha evnen til å fremkalle og stimulere ønsket om åndelig visdom, for å kunne tjene menneskeheten som et ledende Lys. En Opplyst lærer tilbyr sannheten slik den er blitt åpenbart for ham/henne, og også en mulighet for at deres studenter kan akseptere eller avvise læren. 
Så mange av dere har problemer med å oppdage deres misjon eller deres lidenskap, og derfor slentrer dere gjennom dagene deres i treghet. Dere fortsetter å gjøre ingenting, gjør i det hele tatt ingen forsøk på å ta initiativet til positive endringer i deres liv. Ikke alle er ment å undervise massene eller bli en verdensfigur. Det er de av dere som stille gir dere i kast med deres daglige plikter, mens dere gjør små jevne forbedringer i dere selv mens dere utstråler Skapelsens Kjærlighet/Lys ned i Jorden og ut i verden, som utgjør den største dramatiske innvirkningen på det jordiske negative miljøet. Vi søker Verdenstjenere på et grasrotnivå. Hver eneste en av dere er nødvendige for å hjelpe til med å løfte og foredle massenes kollektive bevissthet. 
Etterhånden som dere går gjennom prøvelser, tester og utfordringer i transformasjon, ønsker vi å tilby oppmuntring til de av dere som føler dere hjelpeløse og frykter at det ikke finnes noen vei ut av dilemmaet dere befinner dere i. Vil dere ikke åpne sinnet deres for at det er en mulighet for at det er hjelp tilgjengelig fra rikene av Guddommelig eksistens, og at det er en ny måte å tenke på og en mer foredlet måte å leve på tilgjengelig for dere?
Du ber og tigger ofte om hjelp i desperasjon; hvis hjelpen imidlertid ikke kommer i en form du er komfortabel med, fornekter og forkaster du hjelpen. Bønner blir alltid besvart. Bønner som ber om det største gode manifestes som store og små mirakler, og åpner veien for et liv i komfort og nåde. Bønnene til ego ønskekroppen blir besvart ved å tillate deg å søke dine egne løsninger, som blir manifestert fra dine misoppfatninger og upassende handlinger. Livets lekser blir lært ved å oppleve og erfare det som du har skapt. Egoet tiltrekker seg disharmoni, utilfredshet og misnøye, og det forårsaker at søkeren ser utenfor selvet etter løsninger og tilfredsstillelse. Du må lære å be med ditt Hjertes renhet og med intensjoner av den høyeste orden. Når du øker din Lyskvotient, vil du øke Hjertets magnetiske tiltrekning. Du må lære å motta overfloden som skjenkes deg med takksigelser og et takknemlig Hjerte. 
Hvorfor ikke starte din formålsparagraf ved å oppliste de negative tingene i ditt liv som du gjerne vil endre? Begynn med flere små endringer i ditt liv, og husk at du må begynne med deg selv. Vi forsikrer dere om at hvis dere gjør en felles innsats, og bruker verktøyene vi har gitt dere, vil dere begynne å se dramatiske endringer i deres liv. Vi ber dere om å sette oss på prøve. Med et åpent sinn, studer noen av de grunnleggene konseptene vi har gitt, og sett langsomt, men oppriktig, de som du gir sterkest gjenklang med ut i livet. Gi oss tillatelse til å veilede og inspirere deg, og ved å gjøre det, vil du ha Himmelens krefter bak deg. Dere kan bare mislykkes hvis dere gir opp, Mine Høyt Elskede. 
Tiden er av den aller største viktighet, for det er svært tydelig at massenes frykt og sinne, kraften i naturkreftene, og Jord forandringene/renselsen akselererer og øker i intensitet hver eneste dag. Det er en intens polariserings oppbygging mellom de ulike fraksjonene, ikke bare på isolerte steder rundt omkring i verden, men i hvert eneste land, som involverer alle raser, kulturer, religioner og politiske tilslutninger. Vi har fortalt dere at kløften mellom Lyset og skyggelandene utvider seg, og det er veldig tydelig, både fra et opphøyd og et jordisk synspunkt. Vi ser klart de områdene som blir badet i det Levende Lyset, takket være dere, de trofaste Vaktpostene av Lys. Vi ser også de virvlende virvelvindene av negativitet og kaos som bygger seg opp i en rekke land, distrikter, byer, storbyer, naboskap og til og med blant familier rundt omkring i verden.
Hvis du er fanget opp i retorikken til de verdensomspennende nyhetsmediene, kan du ikke unngå å bli oppmerksom på at det er et ubarmhjertig angrep av negativitet som blir spydd ut i luftveiene og bevisstheten til dem som er mottakelige for de forvrengte budskapene om sensasjonalisme og atskillelse. Frykt for mangel og nød, sinne overfor herskere, ledere og regjeringen, og en indignert følelse av rett til varer og tjenester, uten personlig ansvar, er symptomatisk for den intense frykten for forandring som er tilstedeværende innenfor alle områder av verden og i den menneskelige bevissthet.
Det er tid for at det neste trinnet i oppstigningsprosessen skal begynne, og mange av de fremskredne aspirantene på Veien er allerede i ferd med å bli vel bevandret og fordypet i prosedyrene. På dette tidspunkt er det ingen som helst tvil om at de som på en eller annen måte er fremskredne i åndelig bevissthet, får deres oppvåknings/utviklingsprosess fremskyndet som aldri før i verdenshistorien, slik at de kan fungere som overførere og fortolkere av Universell Lov og Kosmisk Sannhet. 
Dere, aspirantene på Veien, er i ferd med å bli dyktige til å bygge og bruke mangfoldige Pyramider av Lys / Kraft i den femte dimensjon, mens dere sakte, men sikkert tilpasser dere et lavere femtedimensjonalt miljø. Dere har åpnet veien til Lysbyene slik at dere gradvis kan innlemme høyere og mer foredlede frekvenser av Lys. Dere forbereder dere også på å samhandle på en regelmessig basis med de mange fasettene av deres Høyere Selv og de mektige Lysvesenene.
Kallet om gjenforening begynner for mange av dere, hvorved din Sjelesang av en høyere frekvens når forskjellige medlemmer av ditt Gude-Selv. Når du foredler dine vibrasjonsmønstre og din Energisignatur når et visst nivå av harmoni, vil din Sjelesang begynne å gjenlyde ut i og gjennom den fjerde, inn i den femte og for noen av dere, muligens til og med inn i den sjette dimensjonen, og svært gradvis inn i aurafeltet til noen av Sjelefragmentene til ditt Høyere Selv. Langsomt, etter hvert som disse velsignede fasettene til ditt Selv blir oppmerksomme på deg, vil de begynne prosessen med å bevege seg inn mot deg og stille seg på linje med deg. De hvis resonans er lavere enn din vil innta sin plass under deg, og de som er på Veien foran deg, vil langsomt bevege seg inn i Lyssøylen over deg. Du vil også bevege deg sidelengs, så vel som høyere, inn i de foredlede rikene etter hvert som alle fragmentene til ditt JEG ER Nærvær gradvis begynner prosessen med å bevege seg nærmere og nærmere din sentrale søyle av Guddommelig Lys. 
For noen av dere vil denne informasjonen være forvirrende; mange av dere opplever imidlertid denne prosessen i varierende grad under deres nattlige opphold eller i meditasjon. Derfor ønsker vi å gi dere en grunnleggende forståelse av hva som skjer på de ulike nivåene i oppstigningsprosessen. 
Etter hvert som du studerer og fordyper deg i den Kosmiske Sannhetens mysterier, vil du bygge opp et reservoar av kunnskap som du kan trekke på når du trenger det. Likeså, etter hvert som du får tilgang til ditt Hellige Sinn, vil det synes som om du har koblet deg til en Kosmisk kilde av informasjon; i begynnelsen vil det imidlertid være din egen eldgamle, omfattende fortid som er blitt gjort tilgjengelig for deg. Du vil i tiltagende grad bli mottakelig for ideer, konsepter og kompleks informasjon, og du vil få evnen til å kople deg på dette rike skattkammeret av informasjon etter eget ønske og forgodtbefinnende. 
Vi oppmuntrer deg til å studere hvert enkelt av de viktige punktene nedenfor, inntil du har en omfattende og helhetlig forståelse av deres betydning, slik at du kan avgjøre om konseptet er gyldig for deg. Du kan deretter ta en intelligent avgjørelse med hensyn til om du ønsker å integrere kunnskapen eller ikke, og deretter holde fast ved den som en del av din kjernesannhet. Dømmekraft er i høy grad viktig ettersom du erstatter dine gamle utdaterte, innskrenkende overbevisninger med ny, høyere frekvens, og utvidet bevisst oppmerksomhet. Det er veien til en  Egenmester. 
• Menneskehetens fokuserte blikk blir løftet ut av den trykkende og kvelende hengemyren av jordisk eksistens og over til fremtidens horisont langt i det fjerne. Ønsket om materielle rikdommer blir erstattet av en lengsel etter Sjelebevissthet.
• Fokusert intelligens er nødvendig for med et godt resultat å kunne gå inn i de mange underplanene i den femte dimensjon, slik at du kan koble deg på det umåtelige skattkammeret av visdom og høyere evner som er tilgjengelig deri. 
• Verdenstjenere vil holdes sammen av en sterk Sjeleforbindelse – et minne om en høytidelig ed med hensyn til å tjene menneskeheten, med et felles mål om å oppstige i bevissthet. 
• Inderlige og dyptfølte bønner av takknemlighet, og bønner om det største gode for alle, sammen med Sjelefokusert meditasjon, må bli den aksepterte formen for å føre en fortrolig samtale med vår Fader/Moder Gud og de mektige Lysvesenene.
• Enorme mengder med Sjeler, som fremdeles fungerer innenfor illusjonen i det tredje- / fjerdedimensjonale miljøet, våkner gradvis opp til tilskyndingene fra deres Sjeleselv etter hvert som de beveger seg bort ifra innflytelsen til massebevissthetens overbevisningsstruktur. 
• Det er i høy grad viktig at du får kontroll over ego-personligheten og det underbevisste sinnet, slik at Over—Sjelen kan begynne å utstråle sin visdom til ditt Sjeleselv.  
• Det ble forutbestemt at fasetter/Gnister av Engleriket og andre mektige Lysvesener ville inkarnere på Jorden, og følge menneskenes vei. 
• Innvielsesportaler ble åpnet og har forblitt åpne gjennom Tidsaldrene. I fortiden var det imidlertid kun noen få tapre Sjeler som klarte å komme seg gjennom den Åpne Døren og oppnådde Selvbeherskelse. 
Etter hvert som du utvikler deg og blir dyktig til å dele din visdom med andre, vil du bli stadig mer mottakelig for og følsom overfor de subtile budskapene, konseptene og ideene fra dine Guider, lærere, Englehjelpere, og de Opplyste Mestrene fra de høyere riker. Når du har vendt informasjonen du har samlet inn om til visdom, og er blitt et levende eksempel på hvert nytt, høyere bevissthetsnivå, så vil du være kvalifisert til å lære bort begrepene til andre. Du må oppleve og erfare det som du lærer bort og bli et lysende eksempel, noe som er den mest effektive måten for å få andres oppmerksomhet på.
Husk, mine tapre venner, at i alle tidsaldre og store sykluser, blir Kosmisk Visdom og Guddommelig Sannhet gjort tilgjengelig for de som har åpne sinn og kjærlige Hjerter. Lydighet overfor vår Fader/Moder Guds vilje, betyr troskap mot de Universelle Lovene slik de åpenbares for deg. En Egenmester strever alltid etter å ta de høyeste valgene, har et brennende ønske om å tjene andre, og er alltid ansvarlig for deres egne handlinger. Påkall oss og tillat oss å Lyse opp veien etter hvert som du reiser videre inn i fremtiden. Du er høyt elsket.  

JEG ER ERKENGEL MICHAEL 

Overført gjennom Ronna Herman http://www.ronnastar.com * Kopier fritt og del. Jeg gjør imidlertid krav på den universelle opphavsretten for denne artikkelen i Erkeengel Michaels navn. VI TILBYR ERKEENGEL MICHAEL’S BUDSKAPER PÅ VÅRE NETTSIDER SOM EN GAVE; MEN VI SETTER IMIDLERTID PRIS PÅ DERES DONASJONER SOM EN HJELP TIL Å BESTRIDE DRIFTSKOSTNADER OG PORTOUTGIFTER TIL DE GRATIS KJÆRLIGHETSPAKKENE VI SENDER UT RUNDT OMKRING I VERDEN.

Kjæreste venner og Sjelefamilie: Den endelige skilsmissedommen ble gyldig den 2. juni, 2014. Jeg er så takknemlig og lettet over at denne smertefulle og besværlige sagaen endelig er over. Jeg gjenvinner gradvis min glede og følelse av “velvære”, idet jeg velsigner og frigir alt dramaet fra fortiden, og jeg vet uten skygge av tvil at det som har hendt har vært til det “beste for alle som er involvert”. Mange av oss opplever utfordringer og prøvelser som er hinsides vår villeste fantasi, og de er vanskelige å forstå når vi står midt oppe i prosessen. Når vi imidlertid kan se tilbake i ettertid, og se rettferdigheten i leksen, vet vi at vi har høstet visdommen fra hendelsen, og da er vi klare til å gå videre inn i det neste, høyere bevissthetsnivået. Det er det oppstigning handler om — å gradvis integrere høyere og høyere frekvenser av Lys, som oppløser og utfordrer våre overbevisninger og atferd inntil vi er innstilt på å integrere og utstråle det mer foredlede nivået av Skaperlys. Det er en endeløs prosess med å “frigi det gamle, integrere det nye, og foredle våre mentale, emosjonelle og fysiske beholdere, slik at vi kan bli Lysbærerne eller Guds SOLER som utstråler Kjærligheten/Lyset ut i verden av form”.

Som jeg er sikker på at de fleste av dere er klar over, har Erkeengel Michael i løpet av det siste året gått gjennom mange av fortidens viktige leksjoner i hans månedlige budskap. Han har fortalt oss at han har gitt oss alle de viktigste leksjonene og informasjonen for denne fasen av oppstigningsprosessen. Likeså, fordi dette siste året har vært så stressende for meg, og fordi det var alt jeg kunne gjøre for å holde meg sentrert og forbli positiv mens jeg opplevde all den negative energien som ble skapt under denne “Overgangsriten”, har den høyt elskede Michael hjulpet meg med å forberede de månedlige budskapene på en måte som ikke krevde så mye tid og fokusert energi for min del. Han forteller meg at jeg nå skal fortsette å være “i min helligdom” (eller i noen grad tilbaketrukket fra enhver stor, ytre åndelig aktivitet), for å kunne tillate meg gradvis å integrere de nye frekvensene av Lys som nå er tilgjengelige for meg. Jeg nyter i stor grad freden, roen og stillheten i mitt hjem, og jeg tilbringer mye tid i kontemplasjon og meditasjon. Letitia, hennes ektemann Dan, og min sønn Rick, forbereder seg på en reise til Elko for vår årlige Vezane familiegjenforening (slektsstevne). Jeg tilbrakte nettopp tre vidunderlige dager sammen med min kjære venn Mokshapriya, som oppretter Lysby Helligdommen (the City of Light Sanctuary) i den nordlige delen av staten New York. Likeså planlegger vår fantastiske Quest for Mastery lærer Fabienne, fra Nederland, et kort besøk hos Letitia og meg etter pengeinnsamling begivenheten i juli, for Lysbyens byggefond. Randy og jeg planlegger et gratis Spør Erkeengel Michael webseminar i august, og vi vil ha en annen serie med webseminarer som begynner i oktober. Vi vil gå gjennom Erkeengel Michael’s tredje bok med budskaper: YOUR SACRED QUEST.

Vi er blitt fortalt at den gamle Guddommelige Blåkopien for Jorden nå er blitt trukket tilbake, og at den høyere Guddommelige Planen for Vannmannens Tidsalder nå strømmer ut, gjennom de kraftfulle, nye Stråleenergiene fra vår Moder/Fader Gud, via de mektige Erkeenglene. Tiden med uro og usikkerhet som vi har opplevd i de siste årene var nødvendig for å kunne forberede oss på denne fantastiske, nye innstrømmingen av Skaperlys. Erkeengel Michael forteller meg at vi denne høsten vil begynne å se noen av resultatene av disse mektige, forvandlende vibrasjonsfrekvensene. Hver av oss vil magnetisere til oss det passende nivået av høyere frekvens Lys som vi er i stand til å integrere, slik at vi da kan aktivere og utstråle det ut i verden av form. Kjære venner, dette er det vi har forberedt oss på gjennom disse mange tidligere årene. Så jeg ber deg om å fokusere på det som er riktig i din verden, og om å uttrykke takknemlighet for dine velsignelser, etter hvert som du går gjennom din personlige “Overgangsrite”, og rydde veien for den lyse fremtiden som er like over horisonten. Som Erkeengel Michael forteller oss, “Hold ut, mine høyt elskede. Det beste er enda ikke kommet (The best is yet to come: betyr at gode ting er skjedd, men at enda bedre ting vil inntreffe i fremtiden)”. Evig Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna 

Communicate In - From Kryon Book 9: The New Beginning - Page 310

So the invitation is open to examine that very issue within you and start learning to communicate with yourself…You are always wanting to communicate up, aren’t you? What about communicating in? Did you know that the more you talk to your cellular structure about who you are and your divinity, the more the communication with family and Spirit will increase? You know it’s all tied together, don’t you? Your DNA is what is the issue, for all of it carries all the information…not just the amount at the top of your head within your brain.

  
~ KRYON, through Lee Carroll

Golden Age Messages from the Masters through founders of the Ascended Masters Mystery School - The Future is Yours to Create ~ Part II

When you transmute, transform and lift the limited aspects of your consciousness back into the Love and Light of God, you are creating an ascension pathway that has the power to move the whole of your being back into the consciousness of your already-ascended Presence. Living as your Presence means creating your life and your future out of the Love and Light of God that was originally seeded within your heart. Only the spiritual essence of this Divine Love has the power to support you in living as your Presence on the physical plane. This is the glorious opportunity that is now before you.

~ The Masters in the Councils of Shamballa

Energetic re-alignments are now taking place within your physical, mental, emotional and etheric bodies so every atom and etheric atom can assimilate more of your original encoding from Source. This will prepare you to become a more conscious co-creator with Source and it will also assist you in being much more instrumental in moving your world out of bondage and into freedom.

As wayshowers of a new Golden Age, it is important to be aware of who you are and why you are here during this Great Shift in the Ages. Your long-awaited time to live in Unity Consciousness and to co-create a new Golden Age as the Earth Masters you truly are has finally arrived.

A quiet mind has the potential to master each moment as it arises; and it is only in each unfolding moment that you can truly discover the Divine purpose of your life and start to see with much more clarity the Divine Crystalline Blueprint for yourself and your world.

An aware mind lives in bliss because it allows all to be just as it is while simultaneously sustaining a vision for Earth in its 5th dimensional template. That plan is already in place within a sphere that surrounds your Earth, and you are being asked to tune into it so you can be part of co-creating it on the physical plane.

Real blessings will pour forth in your daily life when your mind agrees to lift the limited human aspects of your being into your already-ascended Presence. Energetic alignments with your crystalline matrix can then bring every atom and etheric atom within you into alignment with your original encoding from Source, making you a conscious co-creator with Source and a vital part of moving your world into freedom and greatly expanding your co-creative potential to manifest a new Golden Age.

The magic all starts with letting go of every idea about who you think you are. This lets the simple experience of being alive as your True Self become a sacred daily blessing that you can bestow upon yourself and the world around you. Accepting yourself as a breathing, walking, talking Eternal Being also gives you the power to connect with the Presence of others and this will automatically open your co-creative powers for manifesting your new world.

A radical shift is being called for and it is now possible for you to become an active participant in creating a new Golden Age on the personal, local, national and global levels of your collective being. Core shifts must be made if these evolutionary changes are going to be lasting. You each hold keys and specific gifts that are vital to the physical manifestation of your Divine Crystalline Blueprint to birth a new Earth.

We bless you for your willingness to step forward and take your place within the magnificent grid of consciousness that is holding your Earth’s new matrix in place. The more of you who do this, the more grace and ease can accompany your individual and collective transition into the 5th dimension. The ascension of your world and all of humanity is not going to happen TO YOU, it is going to happen THROUGH you and we thank each one of you for the part you are playing in the success of this unprecedented ascension of your Earth and all life upon her.

Kamala Everett and Sharon Rose

søndag 29. juni 2014

Forflytning i tid og rom

Jeg opplever spennende avstikkere fra tid til annen. Det skjer uansett hva jeg holder på med - om jeg skriver, leser eller arbeider med noe annet. Jeg har ikke tenkt så mye over dette tidligere, men det er slett ikke sikkert at alle drar på slike utflukter som det jeg skal fortelle om nå.  Jeg har ikke undersøkt hva dette kan være, eller om det er noen som vet noe med sikkerhet i det heletatt.  Om det kan kalles en 'ut av kroppen' opplevelse, eller noe annet ... ? 

Det virker som autentiske blikk inn i en annen tid i dette eller andre av mine liv.  Det kan være at jeg opplever at jeg er et barn, eller jeg opplever andre aldersgrupper på skalaen fra barn til gammel.  Alltid er situasjonene slik at jeg vet at dette er meg når jeg 'opplever' det, uten at jeg kjenner til det jeg ser eller den epoken jeg ser.  

Atter andre ganger er det interessant å se seg sjøl i en helt annen tidsperiode og aldersgruppe.  Klær og utseende varierer, arbeidsoppgaver likeså.  Dette må ikke forveksles med bilder fra forskjellige epoker, nei, det er direkte autentiske innblikk (tilstedeværelser)  og jeg kjenner følelser slik de sannsynligvis var der og da - det er det som gjør det så interessant.  Det er som en slags fysisk forflytning i tid og rom.  

Innblikkene er altså ekte der og da, det er først i ettertid jeg ser at dette har vært en forflytning i tid og rom.   Jeg har vært både barn, voksen og eldre i slike forflytninger.  Det tilhører sikkert helt ulike liv.  Hva det er, vet jeg altså ikke noe om.

Tukáte

Michael's Message - MESSAGES FROM ARCHANGEL MICHAEL * LM-7-2014 - TRANSMITTED THROUGH RONNA - TAKING CONTROL OF YOUR DESTINY

              Beloved masters, shall we continue the review of some of our most important teachings of the past?  It is vital that you have the major objectives of the ascension process firmly entrenched within your memory bank. You are currently in the process of integrating the next appropriate level of Creator Light, with the assistance of your OverSoul intelligence. Connecting with and integrating the many facets of your fifth-dimensional Self will ultimately result in a new biological blueprint of creation.

            Your Divine Birthright includes all the gifts, talents, attributes and virtues of Creation.  They are free-yours for the taking.  However, you must earn them through your own efforts, and then share your integrated wisdom with those on the Path behind you. The wise ones / the masters of the Earth and the initiates on the Path have spent countless time and effort to bring forth their talents, and to gain the wisdom they share with everyone who is a seeker of wisdom.  Their mission is to make the journey or the task of gaining Self-mastery easier, and they deserve remuneration for their efforts.  There must be an abundance exchange. You must put forth the time and effort yourself--or you must compensate those who pave the way for you by supplying you with the advanced wisdom teachings of the higher realms. You must lift your ideas and goals to the highest frequencies possible, thereby making them refined ideals which will benefit all humanity.

            The awakening process entails moving through the many levels of the astral (emotional) plane.  Your goal is to center yourself within the mental plane of consciousness. At the appropriate time, a disciple on the Path slowly moves beyond physical family duties and responsibilities as his/her consciousness, wisdom and Light increase. Gradually, the aspirant's influence increases, as does his/her potential to become a World Server.  It takes constant and deliberate effort to tame the ego and to gain the knowledge and expertise required to become a World Server.  You must be an outstanding example, and also have the ability to excite and stimulate desire for spiritual wisdom, in order to serve humanity as a guiding Light. An en-Lighten-ed teacher offers the truth as it has been revealed to him/her, and also the opportunity for their students to accept or reject the teachings.

So many of you are having difficulty in discovering your mission or your passion, and so you drift through your days in inertia.  You continue to do nothing, making no attempt whatsoever to initiate positive changes in your life.  Not everyone is meant to teach the masses or become a world figure.  It is those of you who are quietly going about your daily duties, as you make small steady improvements within yourselves while radiating the Love/Light of Creation down into the Earth and out into the world, who are making the most dramatic impact on the earthly negative environment.  We are seeking World Servers at a grass-roots level. Each and every one of you is needed to help lift and refine the collective consciousness of the masses.

            As you go through the trials, tests and challenges of transformation, we wish to offer encouragement to those of you who are feeling helpless and fear there is no way out of the dilemma in which you find yourselves. Won't you open your minds to the possibility that there is help available from the realms of Godly existence, and that there is a new way of thinking and a more refined way of living available to you?

            You pray and often beg in desperation for assistance; however, if it does not come in a form you are comfortable with, you deny and reject it. Prayers are always answered.  Prayers asking for the greatest good manifest as miracles large and small, and open the path for a life of ease and grace.  Prayers of the ego desire-body are answered by allowing you to seek your own solutions, which are manifested from your misconceptions and inappropriate actions. The lessons of life are learned by experiencing what you have created.  The ego attracts disharmony and dissatisfaction, and it causes the seeker to look outside of self for solutions and gratification. You must learn to pray with the purity of your heart and with intentions of the highest order. As you raise your Light quotient, you will increase the magnetic attraction of the heart.  You must learn to receive the abundance bestowed upon you with thanksgiving and a grateful heart.

            Why not start your mission statement by listing the negative things in your life you would like to change? Begin with several small changes in your life, and remember, you must begin with yourself. We assure you that if you make a concerted effort, and use the tools we have given you, you will begin to see dramatic changes in your life.  We ask you to put us to the test. With an open mind, study some of the basic concepts we have given, and slowly but faithfully, implement into your daily life those that you resonate to most strongly.  Give us permission to guide and inspire you, and by doing so, you will have the forces of Heaven behind you. You can only fail if you give up, beloveds.

            Time is of the essence, for it is very apparent that the fear and anger of the masses, the power of the forces of nature, and the Earth changes/cleansing are accelerating and increasing in intensity every day.  There is an intense polarization building between the various factions, not just in isolated places around the world, but in every country, involving every race, culture, religion and political affiliation.   We have told you that the chasm between the Light and the shadowlands is widening, and it is very apparent from both a lofty and earthly viewpoint.  We see clearly the areas that are being bathed in the Living Light, thanks to you, the faithful Sentinels of Light.  We also see the swirling whirlwinds of negativity and chaos building in a multitude of countries, provinces, cities, towns, neighborhoods and even among families around the world.

            If you are caught up in the rhetoric of the worldwide news media, you cannot help but be aware that there is a feeding frenzy of negativity being spewed out into the airways and consciousness of those who are receptive to the distorted messages of sensationalism and separation. Fear of deprivation, anger at rulers, leaders and the government, and an indignant sense of entitlement to goods and services, without personal responsibility, are symptomatic of the intense fear of change that is taking place within every area of the world and within the human consciousness.

            It is time for the next step in the ascension process to begin, and many of the advanced aspirants on the Path are already becoming proficient and engrossed in the procedures.  At this time, there is no question that those who are in any way advanced in spiritual consciousness are having their awakening/evolution process hastened as never before in the history of the world, in order that they may act as transmitters and interpreters of Universal Law and Cosmic Truth.

            You, the aspirants on the Path, are becoming proficient at building and using multiple Pyramids of Light / Power in the fifth dimension as you slowly but surely become acclimated to a lower fifth-dimensional environment. You have opened the pathways to the Cities of Light so that you can gradually incorporate higher and more refined frequencies of Light.  You are also preparing yourselves to interact on a regular basis with the many facets of your Higher Self and the great Beings of Light.

            The call of reunification is beginning for many of you, whereby your highly developed Soul Song is reaching various members of your God Self. As you refine your vibrational patterns and your Energetic Signature reaches a certain level of harmony, your Soul Song will begin to reverberate out into and through the fourth, into the fifth and for some of you, possibly even into the sixth dimensions, and very gradually into the auric fields of some of the Soul Fragments of your Higher Self.  Slowly, as these blessed facets of your Self become aware of you, they will begin the process of moving into alignment with you.  Those whose resonance is lower than yours will fall into line below you, and those who are on the Path ahead of you will slowly move into the column of Light above you.  You will also be moving laterally, as well as higher, into the refined realms as all of the fragments of your  I AM Presence gradually begin the process of moving closer and closer to your central column of Divine Light.

            For some of you this information will be confusing; however, many of you are experiencing this process in varying degrees during your nightly sojourns or in meditation.  Therefore, we wish to give you a basic understanding of what is taking place at the various levels of the ascension process.

            As you study and delve into the mysteries of Cosmic Truth, you will build a reservoir of knowledge which you can draw upon when needed.  Also, as you gain access to your Sacred Mind, it will seem as if you have tapped into a Cosmic source of information; however, in the beginning, it will be your own ancient, extensive past that has been made available to you. You will become increasingly sensitive to ideas, concepts and complex information, and you will gain the ability to tap into this rich storehouse of information at will.

            We encourage you to study each of the important points below, until you have a comprehensive understanding of its meaning, so that you may decide if the concept is valid for you. You may then make an intelligent decision as to whether or not you wish to integrate the knowledge, and then claim it as part of your core truth. Discernment is vitally important as you replace your old out-dated, restrictive beliefs with new, higher frequency, and expanded conscious awareness.  It is the way of a Self-master.

The focused gaze of humanity is being lifted out of the stifling quagmire of earthly existence onto the far-distant horizon of the future.  Desire for material riches is being replaced with a yearning for Soul consciousness.

Focused intelligence is necessary to successfully enter the many sub-planes of the fifth dimension so that you may tap into the vast storehouse of wisdom and advanced abilities available therein.

World Servers will be held together by a strong Soul connection-a remembrance of a solemn oath to serve humanity, with a common goal of ascending in consciousness.

Heart-felt prayers of gratitude and supplication for the greatest good of all, along with Soul-focused meditation must become the accepted form of communing with our Father/Mother God and the great Beings of Light.

Vast numbers of Souls, who are still functioning within the illusion of the third- / fourth-dimensional environment, are gradually awakening to the nudgings of their Soul-self as they move beyond the influence of the mass consciousness belief structure.

It is vitally important that you gain control of the ego-personality and the sub-conscious mind, so that the Over-Soul/ Higher Self may begin to radiate forth its wisdom to your Soul-self.

It was preordained that facets/Sparks of the angelic kingdom and of other great Beings of Light would incarnate on Earth, and follow the path of humans.

Portals of initiation were opened and have remained open down through the Ages. However, in the past, only a few brave Souls made it past the Open Door and gained Self-mastery.

            As you evolve and become skillful at sharing your wisdom with others, you will become increasingly sensitive to the subtle messages, concepts and ideas from your guides, teachers, angelic helpers, and the en-Lighten-ed masters from the higher realms. When you have turned the information you have garnered into wisdom, and have become a living example of each new, advanced level of consciousness, you will then be qualified to teach the concepts to others. You must experience that which you teach and become a shining example, which is the most effective way to get the attention of others.

            Remember, my brave ones, in every era and major cycle, Cosmic Wisdom and Divine Truth are made available to those with open minds and loving hearts. Submission to the Will of our Father/Mother God means adherence to the Universal Laws as they are revealed to you.  A Self-master always strives to make the highest choices, has a burning desire to serve others, and is always responsible for their own actions. Call on us and allow us to Light the way as you journey forth into the future.  You are loved most profoundly.  I AM Archangel Michael.

Latest Message from Archangel Michael / Ronna Herman

fredag 27. juni 2014

SaLuSa 27 June 2014

The changes continue to proceed as planned, and will bring about the anticipated changes that will bring you freedom from the activities of the dark Ones. Their power and control carries less weight and those who work for the Light are gaining more confidence as each day passes. So much good work is taking place and as it continues to spread, the dark Ones find that they are having less and less influence. It is you the people that carry the responsibility for spreading the Light, but we can assist where you have already made decisions to begin the process of change. Do not worry if at first progress appears to be slow as momentous changes cannot be achieved overnight, and are more likely to be successful when care and attention are given. We oversee your work and at all times will do our best to guide you and ensure your success. More and more souls are awakening to their real selves and seeking more power to achieve their vision of permanent peace upon Earth. It will come and is already affecting decisions being made to prevent any future wars from taking place.

The role of the Lightworker is to be inspired and bring more people to the realisation that the future is taking shape, and the voices that have influence are no longer prepared to go along with those who advocate war to solve problems. At long last it is being realised that war is futile and that there are no winners in the sense that all who are involved suffer loss of one kind or another. When you look back you will realise that using war to achieve your aims is often short lived, and at last there is an understanding that peaceful negotiation is the only way to solve differences. As you will find out in due course, wars are often contrived to set one against another and neither benefit as a result. As time has passed more and more people have tired of being used to settle differences, and now see that there are other ways which are far more acceptable. You are currently seeing the result of religious prejudice fuel the differences between some nations, and we wish we could get the message to them that you are all One. There is only One God of Absolute Love for all souls regardless of their colour or beliefs. However, there will come a time when it will be accepted that you are One Race, with the same destiny and eternally loved by the One God of All.

The elusive peace that you seek will first come to individuals who have accepted the Oneness of all Souls, and through them others will also follow. All knowledge is carried within, and those of you who feel particularly intuitive are able to measure the value and truthfulness of any message. There will however still be those who totally rely on others to walk the path with them. For them it is part of their necessary experience and as they become more understanding of the truth of their real selves, they will gain the confidence to travel their own path. Often the changes are the result of many lives whereby they have tested their own beliefs and have moved on where they have been found wanting. As you stand at this time you are represent the totality of your experience, and cannot help but be strongly influenced by it. There are however times when you will incarnate with a stronger attachment to certain beliefs that will give you a specific experience that you need. You are in fact much greater than you presently know, and whilst on Earth you play out each role you have undertaken which can greatly vary from one incarnation to another.

You may have wondered what our beliefs are based upon, and whether we have what you know as organised religion. The simple answer is that we are sufficiently understanding of the truth and the One God, that we live by example and realise that every other soul is either our brother or sister. Therefore our love is extended to all souls, and even those of the darkness are seen as being exactly the same as all others. It must be so as you have all come from the Source of All That Is, and undertaken your experiences so as to bring the truth to others. Where you are now in the lower levels of vibration you cannot become fully ascended and remain in them, so of necessity you only incarnate with a vibration that allows you to experience as chosen. We will also point out that this is why you must respect what other souls have chosen to experience, as it is all of value and will help others to evolve. Some souls have elected to serve on Earth to help others, whilst the majority are travelling their paths as they work their way back to the higher dimensions. There is not as you say a “quick fix” and the only positive way to evolve is through personal experience, although you can also learn from others who have gone before you.

Mother Earth is also taking part in the changes, and these are of a grand scale to prepare for those that will change the very surface of the Earth. Of necessity there will be unavoidable upheaval in some places, but you rest assured that every caution will be taken to avoid loss of life. Some are inevitable but there are also souls that have expressed a desire to leave the Earth. It may sound strange or unlikely that souls would choose to leave in such a way, but release from the physical body is instantaneous. Any trauma associated with such an experience is soon overcome and forgotten. Death as such is painless but is often thought differently and this is usually due to an accompanying illness. Understanding the truth of such an experience as death prevents what is otherwise looked upon by many as a traumatic time in your life. Be assured that as soon as you pass over your loved ones will be there to greet you and make you welcome. Perhaps the most welcome surprise is that you are “whole” again and through the power of thought can also become a young person again, full of health and without any of the problems you may have had whilst on Earth.

I am SaLuSa from Sirius, and have today touched upon life in the higher dimensions, which is far removed from what you have experienced upon Earth. Can you imagine an existence where within certain limitations you can “think” things into existence, therefore money is not needed. That is perhaps the most significant change although as mentioned above, the prospect of permanent good health must be music to the ears of those who have had a life of ill health. You have so much to look forward to so do your best while still on Earth. I leave you with my love and blessings.

Thank you SaLuSa
Mike Quinsey.  

Main Home Page NY
www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html  

torsdag 26. juni 2014

Lydfil fra Kryon; - Vi bryter ut av 3D-bobla rundt oss!

Menneskene tror det vil bli bedre innenfor det paradigmet de eksisterer nå, med de regler som eksisterer nå, innen de fysiske regler som eksisterer nå, - men det går ikke. Dette er så langt dere greier å gå. Og nå vil dere bryte ut (av 3D bobla). Dere bryter ikke ut av én dimensjon og går inn i en annen, det er et falsum vi har snakket om før. Dere går ikke inn i 5D bare fordi dere befinner dere i 4D. "The break out "er fra 4D til ALLE (de andre dimensjonene.) Det er derfor sammenbruddet av å bryte ut av 3D er så storslagent. For dere er på vei til å bli multidimensjonale. Og når dette skjer, begynner det å skyve unna boblen dere har og det kan bli ubehagelig. For nå vil vi be dere om å tenke beyon (utenfor/over) begrensningene dere tror dere er innenfor. Nå skal jeg fortelle om hvorfor det vil bli ubehagelig. Gamle sjeler vil begynne å forandre parametrene, egenskapene i 3D bobla. Nå, dette vil ikke høres fornuftig ut fordi vi snakker i metaforer, det er kun det vi har, dere vil ikke greie å forstå fysikken og metafysikken bak dette.

Se for dere at dere alle er omgitt av en slags boble. Det er deres dimensjonalitet. Og nå er dere på vei til å bryte ut av den, ekspandere og inkludere til en viss grad, multidimensjonalt. En av to ting vil komme til å skje med dere; enten vil dere greie det, eller ikke. Jeg vil at dere tenker over det. Det vil ikke forbli slik fordi all energien som dere er omgitt av, gittersystemet, vil begynne å skifte og tilate en annen bevissthets fysikk.

Og hva dette gjør med 3D bobla, er ett av to; 3Dbobla vil enten bli semipermeabel (gjennomtrengelig), noe dere vil se som huller i bobla som tillater multidimensjonale tanker å gå i begge retninger, eller dere velger å lukke bevisstheten som er en livskraft, og det vil gjøre bobla om til et speil. Om dere velger det siste så vil det bli ubehagelig, fordi det vil speile tilbake til dere alt det dere sender ut: tvil, frykt, 'jeg kan ikke' (utilstrekkelighet), offerfølelse og alt det dere har slåss mot. Om du ikke bryter ut av dette og om du ikke gjør det i løpet av de førstkommende åra, vil bobla sementere seg selv som et speil. Dette er ikke en straff, men dette er det vi snakket om - energiene rundt dere forandrer seg - dere vil enten forandre dere med dem, eller ikke. Om dere ikke forandrer dere med energien, vil det bli verre. Det er deres valg. Dette skjer ikke bare med dere, men det skjer med hele Menneskeheten, og det vil bli veldig åpenbart hvem som er fanget i bobla.  Alt det dere sender ut vil komme tilbake, noe som vil gjøre deres situasjon verre. Dette er første gangen vi formidler denne informasjonen, fordi vi ville fortelle det til familien først. "Does this make any sense to you?"

Det som er rundt deg/dere må skifte først - det er derfor gitteret måtte skifte.  Det måtte. Den aktuelle magnetismen for denne planeten bevegde seg så fantastisk og skapte denne endringen. Det er en fysikkendring. 

Det er noe annet som kommer i tillegg til dette, for akkurat nå vil solsystemet som sirkulerer rundt galaksen passere et nytt (for dere) 'area of space'. Det er ingen tid som år og måneder fordi alle solsystemer har sitt eget system av tid, basert på hvordan det beveger seg. Det er kun én konstant i galaksen: Hvor lang tid tar det å passere rundt da alle forflytter seg med samme hastighet.

Dere har vært i dette "area of space" tidligere, men ikke mens det har vært mennesker på planeten. Dere vil komme inn i dette 'area of space' som gir en spesiell form for stråling. 

Det er en stråling som vitenskapen vil oppdage i utkanten av solsystemet og som beveger seg i deres retning. Dette vil skape frykt. Dere har ikke sett det før og det er derfor ukjent.  Når det kommer i skjæringspunktet med magnetfeltet hos planeten Jorda og treffer heliosfæren til deres sol, vil det endre parametrene for hele eteren rundt dere - samt også til bobla rundt hver enkelt. 

NB!    Virkeligheten endres

Det er et realitetsskifte og nå er det den perfekte timingen for dette. Deres kontrakt holdt ikke på å bli ødelagt av en atomkatastrofe på 80-tallet, men dere forbedres.  Det er deres kontrakt. Om dere ikke tror meg vil jeg be dere se dere rundt, samt spørre vitenskapen: er det noe som kommer?  Og dere vil se merkelig stråling i deres solsystem som dere ikke har sett før. Dere vil spørre: Hva er det som foregår, og vitenskapen vil gi dere fysikken for dette, men vil ikke vite hva det er.

Jeg skal fortelle dere hva det er: Det er en gave.  En kjærlighetsgave som vil forandre denne planeten.  Og de som vil plukke opp dette først er gamle sjeler.   Jeg vil oppmuntre dere til å bryte ut av den bobla dere er i.  Hva er dere redde for?   Hva tviler dere på?  Kan dere bryte ut av paradigmet av frykt, tvil og liten egenverdi og forflytte dere inn i et område der bobla deres kan motta det som blir gitt?   Fordi fysikken av bevissthet er på vei til og bli endret. Spørsmålet blir da; når vil dette skje?  Svaret er; det skjer allerede - sakte.  Dere er helt på grensen for det (cutting edge).  Deres barn vil se det, deres barnebarn vil se det enda bedre. Det vakre i dette vil være åpenbart for dere. Barn som er født inn i de nye energiene vil akseptere dette som normalt. De vil komme inn med bobler som er annerledes enn deres, de trenger ikke å gå igjennom det dere må igjennom nå.  De nye barnas bobler vil være semipermeabel  (gjennomtrengelig).

Barna vil skjønne dette.  De vil se på dere å si: Hva er galt med dere ... og noen av dem har rett!  De kan ikke forstå de gamle paradigmene: At de kunne være så lite medfølende, så lite kjærlig og så begrensende.  Og de har rett!

Deres barn vil se på dem på samme måten, det vil skje dramatiske forandringer fra generasjon til generasjon.  Strålingene vil skape en avansert jord. Denne endringen er vakker.  Var det ikke dette dere ventet på?  Barna som blir født på denne planeten nå, har andre parametre i sin biologi.

Den Nye Tida

Se etter barn med forstørret lever.  Hvorfor vil leveren være forstørret?   Svar:  For å rense ut giftstoffer og for å være bedre forberedt for en jord full av forurensning.  Det vil også bli født barn med bedre immunsystem, som blir friske av sykdommer dere har kjempet mot hele livet.  Se etter en Menneskehet som ikke vil få kreft.  Se etter en Menneskehet som ikke vil bli syke sjøl med de genene dere har gitt videre fordi de har DNA som vil fungere bedre enn deres, og fordi absolutt alt rundt dem av fysikk etc. vil forandres.  Det er nødt til å bli sånn. Pleiaderne viste at dette ville komme. Dere har passert markøren.  Dere har tid. Den informasjonen dere har fått nå vil ta generasjoner, så slapp av.

Endret DNA!

TIL DERE SOM LYTTER PÅ OPPTAK: Normalt vil ikke kanaliseringene på seminarer bli tatt opp og videreformidlet (til andre enn de på seminaret). Denne blir videreformidlet. Fordi denne informasjonen må gis ut. Denne informasjonen går ut til alle gamle sjeler på planeten. invitasjonen til å ekspandere har blitt gitt. Tidskapslen er åpnet og den vil komme med nye oppfinnelser. Dette vil endre parameterene for virkeligheten. Det vil ta litt tid, men det vil komme fram mange nye oppfinnelser som vil påvirke helsa positivt.  Oppfinnelsene vil utvide livet for alle.  Det er de gamle sjelene som vil motta ideene først om hvordan vi kan arbeide med de problemene som har vært:  energi, populasjon, matmangel, og de svarene er nå klare for å gies til dere.  Det vil bli en del aha ... etterpå vil dere være litt smartere enn dere var før.  Gamle sjeler, jeg vil at dere skal høre dette.  Dere vil komme tilbake og dere vil være intuitive fra start.  DNA er endret!

Oversatt av Amara

LIVE KRYON CHANNELLING - "Soul Journeying, Part 1 " - This live channelling was Given in Aukland, New Zealand March 22, 2014


To help the reader, this channelling has been revisited [by Lee and Kryon] to provide even clearer understanding. Sometime information is even added. Often what happens live has implied energy within it, which carries a kind of communication that the printed page does not. So enjoy this enhanced message given in Auckland, New Zealand, March 22, 2014.

Greetings, dear ones, I am Kryon of Magnetic Service. The message to follow is exactly what my partner thought it would be. There is a protocol that I use with my partner [Lee] that he recognizes: He gets the opportunity to enhance a message that he "hears" for the first time in one place but will deliver in another. Whereas, he might be hesitant to ever repeat a channelling, he would be more inclined to if he "knew" it was appropriate. Last week, we stopped the recorder during a channelling. When this happens, without an obvious 3D reason or technical issue, it's his "signal" to sit down again and channel the same message again so that it can be recorded and transcribed. The structure is the same, and the verbiage is very similar, but the information will be enhanced.

Dear Human Beings, you want to singularize everything. You have a tendency to take that which is understood in your dimensionality and place it upon God. It's not surprising that you do this, and there's no judgment, since it's all you have to use as your guide. Your reality is your reality and, therefore, you place it upon God. It's what you know. But now it's up to me to give you this explanation yet again about what you call the Human soul, which is not really Human at all.

Let me state this: The creative source of the Universe always was and always will be. That which you call the Creative Source, which you have labeled God or Spirit, is what we are talking about right now. You might say that this concept is comprised of pieces of all that is, and you'd be right. Even before this Universe existed, this source was there. It is responsible for all that exists anywhere, including the universes that existed before yours and that coexistent with yours now. It's responsible for things you know and things you know nothing about and never will. This is the Creative Source, which you call God. It's a quantum soup of energy, which is beyond your known physics.

It is in a realm of reality all by itself, which is God. It is spectacular and beautiful and you were there! You were there because you, the very core of you, is part of this realm that is God. I want you to really get this straight: Can you imagine being in this reality? It literally enables you to see any part of your beautiful Universe, including very creation itself. Imagine existing in front of a super nova, watching it explode, seeing all the energy in a special way, and knowing it is all part of natural physics, part of the creating process, the cycles of energy - and no harm comes to you as you watch it.

You would be able to see and hear everything that is seeable or hearable in any dimension that exists! Your senses would be so grand and so great you would know of things at great distances as they were happening all at once around you, and you would be able to separate and view anything, no matter where it was, and even hold an image of it as long as you wished. The Creative Source is that way. Everything that you can imagine that is God is bigger than you can imagine! And you were there and have done this.

We only have the word you in this discussion, but I'm not talking about the Human you, which you are now. You are part of me and I am part of you. This is the hardest thing we will ever teach, but we'll continue to teach it, for it is basic truth. The linear mind doesn't understand it, and that is also on purpose. If you could see who you really were, you wouldn't stick around being who you think you are. It's hidden from you.

Some of the teachings in the new energy are an expansive consciousness, where you are seeing more of who you really are. In that expansive consciousness, it's not just about discovery of a new biology or new inventions, but rather it's a realization of the who, when it comes to who is in you. The Creator is imbued in every molecule of DNA. It's there in a way you cannot itemize and you cannot count. So, dear one, neither can you count souls on the planet because they are not singular or ready to be counted.

The soup of energy, which is God, becomes your soul, and this is the hard part. Before I'm done today, if you think this is confusing, just wait. What I have to reveal is not something that you can cognize easily, and it's not something that you are really ready to fully understand. But I want to tell you that even within your confusion, I want you to see the grandness of what is here.

The grandest thing is that you are a part of the Creative Source. When the restraints of humanism are lifted from you, dear Human Being, the God within begins to show. You're not a part of God, you are God! This is because the soup of God does not compartmentalize itself and slip into Human bodies with names and personalities - and that is what I want to tell you about.

Souls are not singular

This is controversial to your intellect! The souls that you claim as "yours" are not singular, but rather they are part of the whole. That's easy to say, but hard to grasp. When you look at another Human Being and you say, "Namaste," you are honoring the God in you, greeting the God in them. Did you ever think they might represent the same soul? Are they the same God? Then they have to be the same soul! But you don't think that way. You have your soul and they have theirs. That's what you think, and it's the best you can do because if you combine them together there are logic problems with your linear mind.

The mind that is linear sees your soul as yours alone, and this itself will keep you from understanding this message. What I'm going to tell you is that when you cross your own bridge of understanding, you'll see that it amplifies perspective. It does not subtract from the magnificence of your soul in any way.

There's no such thing as a singular soul, for it is always connected to the whole. The soup of God is always in a soup. You might call it a collective if you wish, for it does not separate itself from the whole. The pieces and parts of it, if you wish to call it that, inhabit Human consciousness and you identify these parts as your own, but they are greater than that. My partner's teaching this year will be about the nine attributes of the Human Being. Three of those attributes are from the soul group, and he talks about the core. The core is what you feel when you get into a deep meditative state. You touch the core and you think it's you. Well, it isn't! It's everyone! That's why it feels so magnificent. I don't want you to think this is a foreign entity inside you, either. It is you, but the bigger you. You are God.

The soul is not limited to Humans - and it isn't "learning"

I'm going to break some paradigms that you've been taught. The Human soul, as you call it, does not belong to Humans. It's part of creation in all parts of the Universe. Therefore, other spiritual biological entities also have souls just like yours. Not all intelligent life in your galaxy have souls, only the ones "seeded" from a spiritual source. We will leave this for another time. Just understand that the very nomenclature "Human soul" is incorrect.

There is no such thing as a soul in a "learning capacity". Souls don't learn. Humans do. Yet you are told that souls come and go in order to learn something. You are told that some are wiser than others. My partner uses the words old soul, which may be confusing. You're all old, it's just that some of you have been Humans longer than others. The actual term old soul doesn't even make sense, because there's no time for a soul. Souls always were and always will be a part of God. So really, old soul is not a correct label, but Humans will continue to use it because it means something different when you are in a 3D reality. It's a descriptive of a Human who has lived many, many lives.

Listen, there's no such thing as souls who are in a learning capacity in order to be better souls. They are not eventually going someplace else where they might be graduate souls. This is all in the bias of the mind of the Human Being who is attached to Human reality. Humans learn; Humans graduate; a Human moves from one level to another. Souls do not, dear ones. You simply have placed your reality onto another system, not understanding that it's not like you. So get used to this, and other things about souls. A soul does not have a Human reality. A soul has God reality.

What if I told you that your soul is identical in its magnificence to every soul on this planet? Get ready: Who is the worst Human Being you can think of? In history, alive now, dead - who is the worst one? Guess what? He or she has the same soul you do - a perfect piece of God that allows discovery or not. That tells you a great deal about free choice. It tells you that this specific magnificent piece of God is available, at full strength, to any Human who wishes to look.

We gave you a channel once before that explained what the rules were of Spirit. The main one was that we cannot interfere with free choice. We can watch you make mistakes, watch you turn your back on the magnificence inside you, but we can't interfere or even give you signals. We can watch you develop evil and nurture it. We can watch you kill and do horrendous things, sometimes even in the name of God, and we can't do anything. It has to be you who makes the choice. Those who have been Human longer on this planet make far better choices. They are aware of the God inside at some level. That's just one attribute that I want to demystify. There is no "level" of learning with souls.

There are no soul levels or advancement

This one is similar to the last one: There is no advancement of souls from one level to the next. There is an idea that Human Beings have that a soul might start as an animal and then graduate to a Human. In this thinking, somehow the soul goes through certain incarnations where it is a lesser Human Being or perhaps an animal in order to graduate to a wise, old soul. This is simply not the way of it.

Again, dear one, Human reality, logic and your basic Human nature create levels of advancement for yourselves. Then you place this system upon God and then even teach these things. Did you know that this diminishes the Creative Source? "Kryon, do you mean that animals don't have souls?" I didn't say that. Animals have a different kind of what you might call a soul, and yes, certain ones reincarnate. We have told you that before. But listen: The system never crosses the barrier of animal to Human - ever.

The energy of the creator that you carry is precious and it's sacred. It only belongs to entities in this galaxy who have been seeded for spirituality and are given the free choice to expand to an ascended state. That is what is inside you, Human Being, and it's not in a dolphin, a dog or a horse. It belongs to your spiritual Human DNA, and it's part of a grand plan. It didn't start as an animal. There are those who actually believe the lower the animal, the lower the soul. There is the thought that you start as a hamster and become a dolphin someday and eventually a Human. By the way, this is still taught in certain places on Earth. I want to tell you that's not the way of it at all, and it is simply humanism carried into a mythological state and does not honor who you are or what is inside you.

So there is no learning, there are no levels of advancement, and there's no hierarchy. "Wait a minute, Kryon, what about archangels and lesser angels?" We've given that discussion before. All of the categorizing of Spirit is your own Human organization. It's where you put them in your importance and what you name them. That is a Human attribute, dear ones, and it is not God. There's no management system or flow charts with God. There's no hierarchy of who is in charge of whom with God. Instead, it is a system that is known by all who are on my side of the veil. It is beautiful, sacred and perfect. There is a "oneness" here.

There are scientists who have looked out into the Universe and are starting to realize it could not have happened by accident. Humans are taught that things happen randomly and that this leads to evolution. Some scientists are now struggling with what they see because it is outside of the reality of the evolution of life being chance. The odds are staggering that it was a benevolent system of design.

It's true: Your galaxy was designed this way. It was created for life and postured in a way that allows for what is happening in this moment - allowing you to sit on this earth and hear these words. It's all about you and free choice to find the God part, the soul within you. It really is. Everything revolves around the Human Being on this planet and many of the animals know it at some level. However, getting you to realize it has been slow. So right now, the task is to better understand the spiritual system that supports you.

It's not you against the world

You are not bucking the system when you go outside and you look at the things that you don't think you can control. Things happen to you; sometimes the weather seems to be your enemy, and sometimes you're just bounced around from place to place. Many feel it's you against everything around you. Is this how you feel? Did you know that all of these things are invitations for you to change? Perhaps you know Humans who have had very unfortunate lives? Everything bad has happened to them at every single juncture! Dear Human Being, that particular Human has actually had a grand opportunity to be brought to zero and to take the hand of God, perhaps over and over! But instead, they took the role of victim and eventually they claimed it! That's who they are, and so it will continue happening. With free choice, many have turned their backs on the idea they might be able to control their lives better, and this kind of decision often creates more randomness of events and no control over life. That's a path they willingly have taken. Some will wallow in the grief of life and some will take the hand of God and move forward.

These are the decision points that we give to humanity over and over. Dear ones, learning is not always through grief! Do you understand? Sometimes we get your attention through joy and celebration. It depends upon who you are, what you believe, and what might get your attention. Did you know that "random" things are only the beginning blueprint of your reality? Did you know that "average" is only a state of reality that exists if no other energy is involved in changing it? I want you to think about that one - and perhaps we will teach more about that later.

Your soul is forever. It's unchangeable. It's perfect and beautiful. What do you call it? Higher-Self? That's a good name. That is the self that vibrates higher than you do - a part of God. But you still want this self to have your name on it, don't you? Did you know that the soul has no personality? There are no attributes of humanism at all in the soul. Oh, if I could only give you the big picture! I would love you to see it! There is a perfection of the Universe that you share with every other Human Being on the planet. It's inside, ready to be developed. Do you know what enhanced Human consciousness really is? It's building the bridge to connectivity with the soul. It's when you start to understand that, really, you're all the same.

Will religion on the planet survive the new energy?

We have spoken in the past about the evolution of spiritual systems [religion] on the planet. We have discussed what to expect, and we have told you to look at how organized religion will shift. In fact, it's already happening - a very slow understanding that your systems simply reflect the concept of branches of the same tree, and they are not opposed to each other but simply different. We describe it again, for it shows how the collective soul plays a part in awareness.

The question has arisen, "Will religion survive?" and the answer is yes. We told you before that it doesn't matter how Humans find God. It really doesn't matter! There will be many levels of Human awareness represented by many ways to worship and grow. Cultures don't need to meld into one group to become enlightened. It's important that all of the various processes remain, so that Human Beings just starting out can go through whatever spiritual processes they wish and have enough time to honor their own timing of learning. The search for God is unique to each Human Being.

So what about organized religion? How is it going to change? It's going to start seeing connectivity, and this is what we teach. When the religions of this planet join together in dialogue and they eventually realize they are unique, but have much the same compassionate purpose, they will relax. When they see it's fine to worship the way they wish, yet at the same time acknowledge the others' right to worship the way they wish, wisdom will expand. You will see an expansion of this planet's spiritual awareness, with increased knowledge and understanding and compassion. But as long as they separate into groups, where each one claims to be "right" and they don't talk to each other, there can be no growth. But you knew that, didn't you?

Religion is not going to diminish or go away. In fact, it's going to get bigger! Look for better understanding between belief systems. When you see separation and radicalism, it will look alarming to you - yet it has been there all along. In the very new energy, it will start showing itself as being lower consciousness and not of God. Change is everywhere.

Isn't it interesting that on your planet, there is a full realization of a monotheistic God? There is one God, a theme expressed by most of the Humans on Earth. Most of the earth also believes there is an afterlife [something beyond death]. Yet you segment yourself into thousands of "doctrinal pieces", deciding who gets to worship the one God in the correct fashion. Those who do not somehow will be left behind. This attitude is what will change. It's about connectivity and compassion for another's process.

Walk-ins - Soul sharing

Now, what I'm about to give you will challenge your perception of connectivity to the max. We bring up the subject of soul sharing. You're not going to like this, dear ones, because it breaks the paradigm of your traditional thought.

We'll start simple, then we'll get complex. Soul sharing: Have you heard of a walk-in? Many have. Let's speak about what it is, what you think it is, what you're taught it is, and then the problems of logic and singularity that exist because of it. Here is what you're often told: A Human Being will pass in death and then come back. But in order to come back quickly and skip over an often seven- to 15-year growing-up period, they become "walk-ins". In order to accomplish spiritual things quicker, they will soul share by agreement, and will "pop in" to another existing Human's life at the approximate age of eight to 13. That's a walk-in as you see it. So now, supposedly, you have two souls in one body. Follow me so far?

Now, the walk-in has an attribute that you have to ask about. "What happens to the first soul? Does it take a subservient position? If the first Human's name is Sally and the second soul comes in and that used to be Henry, how does that work?" It's confusing. "What does Henry think about it, being in another gender with Sally? Can they exist together? Does one take a back seat? Does one go forward? Does one simply give up and go back? What is the process of this?"

Human Beings who are esoteric wring their hands and have discussions where they argue and say, "How can this be, and what do we make of it?" And we sit by and we look at it and we say to you, what are you talking about? What is the issue?

You have a 3D argument going on, and all of the machinations of your logic reveal your singular bias. Henry and Sally are just fine with it all! You see, what you don't know, and what you haven't figured out yet, is that there are not two souls in that body! There is only one, and it's called God. The Henry and the Sally separation is only what you made out of it. One soul joining another and soul sharing is like God with God. It's you with you. You just got bigger. One soup joined another, and now there is a larger soup.

There will be arguments like, "Well, what attributes of the Akash belong to Sally and what attributes of the Akash belong to Henry?" What if I told you they combined them? What if I told you things just got bigger with the walk-in? Would that be alright? What if I told you that the whole purpose of the walk-in is the combined Akash? This is so the experiences of many lifetimes can combine to another Human Being as one. Now that's confusing, since you want them to only be one. You see, it's bigger than you think.

There are no puzzles to figure out with the majesty of God. Walk-ins are very common, especially with an old soul passing and coming back quickly into one who has already grown biologically. It is a system of benevolence and a fast-tracking system that allows things to happen better than they would have otherwise, and also take less time. Now, that was easy. But these explanations are going to get more confusing if you're confused already.

Soul mates/Soul sharing

The next subject is soul mates. It's not always what you think. Here is an example: One person meets another person and they have a connection. It doesn't matter if it's outside of romance, although that's there, too, to really confuse things. It may be from a past life as a brother, sister, mother or dad, but they know each other. They think like one person. They can have conversations just looking in each other's eyes and they are amazed. They must have spent lifetimes together in order to have this similarity of thought and thinking of ideas and passions. There's an attraction to be with that person, to just stay with that person, because they represent something that is so special - and you call it soul mate.

What if I told you that you just met a portion of yourself? I told you, dear ones, it gets spooky. What if soul sharing is simply an attribute where you meet a piece of yourself in another Human Being? This is where many will put this information down, walk out of the room, and say, "This is not for me. This can't be for me." Dear Human, I want you to use your discernment right now and spiritual logic. If God is not singular and you are a piece of the whole, and everybody is in you and you are in everybody, then why is this so spooky? When you see a piece of yourself in another Human Being, why should that be so unusual? It's simply part of the way soul sharing works. Instead of seeing God in that person, you're seeing you in them! That's how it feels, doesn't it? Perhaps you have been together as a walk-in during the past, sharing one Human body? Now you are in two bodies again. That's what a soul mate is. No wonder you're attracted to them and they're attracted to you!

Soul sharing cannot be explained satisfactorily to any single-digit dimensional Human Being, and everything that I'm doing now will simply complicate it by a huge factor.

Reincarnation/Soul sharing

Let me tell you the most complicated one, and then I want to give you an example. I have told you that there is a system of reincarnation that honors the family and that at the very least, the system has one generation skipped for reincarnation within a family. Most of the time it's two generations, but often it's every other generation. This allows for new souls coming in to learn and for old souls to be their children and their parents. It mixes it up and it's helpful for both. For instance, old soul, you're children are probably not old souls, but your grandchildren are (or will be). Skipping every other generation, or two generations, is the most common. It's very common to see your parents in the eyes of these children.

Some of you know what I mean, for in general you say that you know your children best, but when your grandchildren came in, you saw something in them that you recognized as unusual. Now, I want to make this very clear, yet I cannot easily. All this talk about reincarnation and skipping generations is very understandable to you and it's fine, as long as the grandparents are gone. But if they're still alive, there's a problem. How can your living parents be your grandchildren if they are still alive? What do you think of that? You look in the eyes of the kids and you know who they are, but they can't be! Or can they?

The answer is that they can be and it's soul sharing. It's not complicated if your parents have passed, but very complicated if they are still around. Do you understand this is a Human linearity puzzle? It's not a puzzle for God. Have you heard that in quantum physics, light can be in two places at the same time? Welcome to a new reality! It's not that complicated when you take it out of your 3D box.

There is more, and I'll talk about inheritance that is different between Akashic and chemical tomorrow. We are really going to mix it all up. So now that I have put a stick into what you have been told and stirred it up, who are you? Is it possible the more you get to know each other, the more you see the same God in all of you? The connectivity is what solves the problems of Human variety - of you not getting along for centuries.

There will come a day, dear ones, if you follow the same progressions as those before you on other planets have, there will come a time where you acknowledge the similar God in all Humans first, and then the personality differences in you second. This is the secret to peace on Earth.

Looking at other Humans and recognizing that their desires are the same as yours is a type of compassion. This eventually creates generosity, not bullying and conquering. You start to look at what you have in common and not your differences. Many will observe you and will observe your graciousness and maturity in how you live day by day. That's the only vehicle through which you have to teach other Human Beings about God. Let them see the attributes of God in you.

The story of Evelyn, the everlasting tree

Let me give you a little story and then we'll close. I want to talk about Evelyn, the everlasting tree. You know, sometimes parables don't make a lot of sense. Because they are allegories, you have to forgive some of the 3D logic and just listen. Evelyn doesn't really exist in nature, but it's a story that comes close enough to what nature does that you'll understand.

Evelyn had an essence about her as a tree. The essence of Gaia was there and she knew that she was Evelyn the tree. She had a consciousness of the grand plant that she was. Her purpose, her sole purpose, was to grow as much as she could, as tall as she could, to supply her share of oxygen to the planet for humanity.

Evelyn put down roots as trees do, and she could feel her roots go down deep. Then they would absorb the nutrients that she needed for her growth, the resources of the soil of the earth. She grew even taller. As she grew taller, her roots spread out more and more in order to anchor the size that she was and the majesty she represented in her forest.

Now, Evelyn wasn't really aware of the roots any more than you are aware of each Human hair. There were so many of them! But one in particular, a great distance away, found its way back to the surface and began to grow upwards. It sprouted and grew, and this sprout then became another tree. This little sprout also became aware of Gaia and started growing just like Evelyn had. It also had a name - Martha.

Evelyn is now aware of her neighboring tree, since it's now big. Evelyn is watching Martha grow up. But Martha is Evelyn's root. In fact, they are still attached! Over a period of time, Martha put down some roots and the same thing happened with her. At the same time, Evelyn had other sprouts going on the surface in the other direction. They were all Evelyn's roots, still attached to Evelyn, but sprouting as other trees with other names. You see where I'm going with this?

Eventually there became a forest and all the roots were connected, all connected. The life-force of the nutrients of the planet are surging through all of them. There is no end or beginning of any root, since they are all connected with each other and all have individual names and "tree consciousness".

Now, let's interview Evelyn. "Evelyn, who are you? As you look around the forest, are you Evelyn or are you also Martha and George and Sally? Who are you?" Evelyn would have to stand tall and say, "I am all of them, and they are all of me, for our roots are combined together from the same source."

I want you to look at this story and understand that it is a metaphor for who you are. In nature, you look at these kinds of things and say how unique. You don't see it as you do yourselves, with individual personalities and lives to live as Human individuals. But the story of Evelyn is more true to Humans than you think. Connectivity, and the realization and oneness of it all, is going to be the salvation of humanity. But it has to start, literally start, with you understanding that the soul inside you is bigger than anything you ever thought.

Now, I told you a moment ago that soul has no personality, not like you think. But it does have attributes. It has perfection, love and benevolence. That's what you feel when you are in touch with the core. The hand of the soul, which is God, is always open to you, always. From the moment you're born, the invitation is to discover who you are, and take that hand and begin changing your reality. Move into a position where you can change the planet by living a sacred reality of awareness. You know I'm right, because you wouldn't be reading this message otherwise.

Finally, a word of advice: These decisions must be with your free choice and your intent and your full understanding. "That's what I want to do," is what you hear yourself saying. Don't do anything because you should or because you came to a meeting and heard a channel that compelled you to do something. Don't do that. I want you to sit by yourself, alone in the chair, and ask your body, "Is there more?" Be honest and listen for an answer. It will shiver in response [chills] and the first thing it's going to say back to you is, "What took you so long to ask?" It will say, "Yes!" And that is the beginning of discovery.

That's really the unspoken invitation, dear one, of every single Human Being on the planet. If you relax and talk to that which is the innate of your body and let it help guide you to the truth, you'll get it. Don't listen to me or a Human Being to do this. I want you to start listening to you. Is this channelling real or is it not? Use your discretion and discernment and discern the energy of this message through the God in you.

This time has passed tonight for me to give you a message of love, coming from that source that is within all of you. You ought to recognize a small voice, not the Human voice, but the other one that's been talking to you in the third language all this time. It has been whispering, "Listen, listen, listen, this is what you came for." It really is! Dear old soul, you are the hope of the planet. Whoever is listening to this and cognizes the truth of it will understand that this is your time. Get on with it.

And so it is.

KRYON
SOUL JORNEYING PART 1