torsdag 14. januar 2016

Vil vi eller vil vi ikke ... !

Ingen vil bli eldre, likevel så feirer vi dagene som markerer akkurat dét - at vi har blitt et år eldre siden sist!  I det ene øyeblikket er det grunn til å feire en begivenhet, som i neste øyeblikk blir 'knust' og underkjent av samme person.  Hva skjer i hodene våre i slike stunder og de imellom?  

Tro endelig ikke at jeg ikke teller i denne galskapen - jo da jeg er med, det gjør det hele mye tydeligere for meg.  Jeg vil si at dette viser at vi lever i ordenes verden på den ene siden, mens det praktiske livet skjer i virkelighetens verden.  Så virkelig som det er mulig å få det i dette uvirkelige virvaret!

Vi føler oss mer som vandrere i en fortumlet og bortreist urskog.  Det stikker greiner ut over alt og alle peiler de seg inn på ansiktet så vi kaver med armene for i det hele tatt å greie å flytte føttene!  Forstå det eller ikke, men slik er det for den som går på slike ukjente stier.

Egentlig så er livene våre som oftest lik blåkopien av en forvridd urskog - vi prøver alltid å dytte inn helt andre løsninger enn de det er relevant å komme med.  På denne måten prøver vi å leve våre liv med et skråblikk til de andre hele tida.  Men hva da med vår egen mal ?

Er det slik det er for oss alle -  at alle lever de andre og de andre lever den ene ...?   Vi lever hverandres liv fordi vi alltid skuler til siden for å ha full oversikt over sidemannen, mens vårt eget liv står på vent liksom.  Er det illusjonen som utfolder seg på denne måte - den bedrageren!

Hvis vi bare hadde visst hvor stor rolle illusjonen spiller i våre liv, så har vi klart sett at livet er og har vært en eneste lang 'mørkreddhistorie' av de sjeldne. Vi går ikke på kjente stier fra første øyeblikk, men på fullstendig ukjente.  Vi kaster oss ut i det og 'svømmer' for livet etterpå.

Og så dør vi ... !

Tukáte

søndag 10. januar 2016

8th January 2016. Mike Quinsey

Vi blir bedt om å forberede oss på endringer som skal komme - fortsatt!  Jeg vet ikke helt spesi hvilke endringer det er snakk om nå, for det opplyses det klokelig ikke noe om - dermed er forventningene spisset.  De kan det de der oppe også hva reklame angår, merker vi!  OK - men nå har det gått såpass mange år med venting, at jeg mener det hadde vært bedre for de ventende om de fikk en liten antydning  innimellom angående reiseruta's skjebne mer eksakt. Vil den bli holdt eller ikke ... ?  

For å si det litt mer klart, så har jeg ventet siden 1997 på denne endringen hvis det er den jeg tror, for jeg forsto allerede da hva som ville komme til å skje noen få år lenger fram.  Det er jo ikke noe hysj hysj lenger å snakke om dette som skal oversvømme oss - de fleste vet vel hva det er snakk om nå, antar jeg.  Mange merker vel også at det er lettere å forstå nå, vi trenger ikke den samme forklaringa som vi trengte for bare noen år siden.  Likevel - realiteten er nok at det trekker i langdrag fordi hele verden skal med og derfor trengs det mer tid.

Trusselen overfor jordboeren er større visse steder på kloden og vi blir minnet på at endringer i jordoverflaten er uunngåelige så lenge rensinga foregår.  Galaktic Federation kommer til å være aktiv i denne tida og er det nødvendig så blir vi rett og slett flyttet for ikke å være i veien for de endringene som skal skje.  Det er ikke nødvendig å frykte noe som helst, så bare slapp av og ta livet med ro !  Skulle det være noe karma igjen som må ordnes nå, så blir det sjølsagt gjort.  Det er mange sivilisasjoner som rett og slett har forsvunnet sporløst fra jorda's overflate, men det er tidligere!  

Det eneste vi trenger å være oppmerksomme på er at vi ikke lar oss overmanne av frykt - det har ingen god hensikt.  Vi stiller opp og hjelper andre hvis det skulle være noen som ber om hjelp eller ser ut som om de trenger hjelp.  De endringene som skal skje har stor betydning for solsystemet.  Vibrasjonene fortsetter å øke, og det vil si at vi stadig forstår mye mer av alt det vi ikke forsto tidligere. Dette er en ny fase i den menneskelige evolusjon - vi kommer ikke unna!  

torsdag 7. januar 2016

La rausheten få bestemme i det levende livet!

Vi ser alt hva der tilføres din Jord er der en bevegelig «substans» og en bevegelig energi der påvirker forendringer av bevisstheten for Menneskeheten.

Søke óg at se at Moder Jord har óg sin bevissthet, - og alt som der lever og ånder på din Jord lever óg i sin egen bevissthets tanke.  

Alt er forenderligt nu. Lik der óg påvirker den magneto-energi: Hva der så skal forendres og forbyttes av de polare vibrasjoner, så er der óg lik den vil se underlige fenomener på sin Jord. Det er forberedelser på sådanne forendringer: opp skal blive ned, og ned skal blive opp. 
Forundres ei gjennom bekymmerens tanker, søke at tilføre gledens tilførelser. For det gamle skal opphøre sin eksistens for at ny kraft skal nedstige. 

Velsigne således sin egen bevissthet og alt hva den skaper til deltagelser for hva der så er i sin Jord.

Være til stede i livet og at ei søke at henge etter livets påkallelser. 

Kjenner den noe der er godt for livets utlevelser, så skal den leve det! 
Kjenner den hvorledes der er andre individer der begrenser kraften, så skal den like fullt stå opp for sitt selv i sitt eget lys.  

Alt der er av intensjoner for kjærlighet, så skal den leve etter kjærlighet. 
Se ei til de der mangler kraftens lys, dog se alt mere til de der søker at sprede lys.
Fordømme ei nogen, - og søke ei at skape forakt for noget som lever i ens liv. Se alt vil der vokse til alt bedre forbindelser. 

Vi takker for ildens lys og alt hva den opplyser.  ….

Bære fred i tiden der er, og søke at leve det levende livs betingelser, - det er klokt.
Vi takker for mennesker og eders undringer
Bære fred, bære fred!
Konu Ekatah! (021215)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

Ingen begrensninger, sier Iliuka !

Frydes for kjærlighetens kraft, for der finnes kjærlighetens kraft der ei har nogen begrensninger. Således skal den alt større doser se av hva den selv kan give gjennom at noget overgive kraften til det lys den selv er. Søke lik den óg ser hvorledes den forvalter og forpakter sitt eget lys i hva den så byder sine til sine nester. 

Blendes ei av annens lys, dog forpleie sitt eget, så den selv kan stråle. Blendes ei av annens visdom, dog søke at kjenne efter hva den i sin egen guddommelighet sanser og kjenner for. 
Stige ut av sitt selv, og formidle sin visdom til sine neste der bærer ører, ører der er korte eller lange. Alt hva den skaper en bevissthet i sine formidlelser, tilkjenner óg at kildene vil utøse alt mere av visdom der ennu er skjult. Således er der viktigt at den ser og kjenner den kollektive substans. 

Søke lik den ei trekker sitt selv tilbake i sine huleganger. Dog søke lik den stolt lever opp på sine tinders tagger, og våger at være til stede der! Således bliver den sett, og således ser den selv alt hva der er ikring. 

Velsigne alt hva der er av hendelser på sin Jord, og søke lik den ei skaper bekymmer der besmitter sine nester. 

Alt er der livgivende kraft for at vokse. Alt er der erfarenheter for at høste. Alt hva den nu høster, og alt hva den nu ser har den sett og høstet før i andre inkarnasjoner, tusener og tusener dekader tilbake. Gamle celleminners oppvåknelser er for hva den nu anvender i tiden den bemøter. Om der så fødes en tanke til langreiser, søke at forfylle sitt liv med de langreiser, ei at vente til tankene råtner. 

Bringe fred i sitt eget selv i hvorledes der er av andres bedømmelser, for der er primært lik den selv er den største bedømmer. Klokt vil der óg være at se, alt hva den skaper fordømmelser og forakt for sitt selv og for sine andre, er óg at forakte Skaperverket. Ei er der klokt. 

Alt hva den ser den guddommelige inspirasjon, selv i den mørkeste del av sin Jord, det er óg at se hva der så er den guddommelige substans i Altet. Velsigne så alt av hendelser, om der blåser mot eller med. Således skaper den energier der er gode for den store Wakan Tanka. 
Alt er der en én Ånd. Alt er der en én Bevissthet. Alt er der en én Kilde som den alle er en del av. Mitakuye Oyasin! (=Vi er alle ett, vi er alle i samme familie.)

Vi takker for ildens lys og alt hva der opplysedes derved. Heliget være dette kammer! 
Vi takker for hesters tålmod og for fluenes fred. Alt er der gode toner, for om den søker til livet, våge at være en del av livet! 

Vi takker menneskebarn og eders undringer. 
Bære fred i hjertet, og leve det levende livet! 
Konu Ekatah! (101115)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

Alt henger sammen med alt ! Iliuka er dypere enn det dypeste hav!

Flere har vært i forbindelse med ulver nå, har det noe med denne tiden å gjøre, og vil du forklare litt om det? 

Lik således der skapes en høyere bevissthet der er efter totemdyrets tanker. Således den leder sitt selv nu for at se gjennom ulvens øyner, for hva der så skaper en større forståelse og toleranse for hva der så er noget fordømet i sin himmel. Således vil der óg være for alle de der flykter, - at søke at skape en tolerant opplevelse, og ei fordømes, for ei er der alle der roper «ulv». (041115)

Nedskrevet av Liv

Tukáte

Se opp for gluten !

En hjärnforskare säger att gluten är fruktansvärt farligt och att det förstör hjärnan, är det så?

Iliuka:   För någon kan det vara så. För någon kan den ock se att där tillförs extra gluten till några föder, och ej är där gott för människan. Där skapas en konsekvens under tiden där föds lik där nedsänker immunet ock så bliver där allt svagare över tid. Således är där klokt om den i stunder kan undvika sådant. (280615)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

onsdag 6. januar 2016

Det er sikkert mange som lurer på det samme !

Hva er Putins agenda, måten han styrer Russland på og måten han agerer ovenfor andre land?

Så kan der ei så meget berettes, for der er noget der vil skapes til synliggjørelser for Menneskeheten. Dog ei er der av negativ vibrasjon. Der er for at søke at bryte de gamle dominante mønster der før var - og for at påtvinge de ulike makter for at skape dialoger. Således vil der være til god gavn.

Så Putin er av lyset med andre ord..?
Den er. Konu Ekatah.
Vi ser nå en geopolitisk endring der USA mister sitt hegemoni. Stemmer det?
Korrekt.

Hva vil dette lede til i fremtiden?
Vi ser der ledes til hva der kan tales forvirrelser, dog så vil der skapes påtvungenheter til at forknyttes andre riker. Så vil der være til positiv stimuli for at skape forbindelser hvor der før var fiender.   Konu Ekatah. (021215)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

Er det en liten IS i oss alle ?

All frykten som er mot IS, all den ondskapen som er, - ville det beste bare være å få dem vekk? 

Der finnes mange der kommer efter. For der finnes, lik vi ser, en liten IS i alle medmenneskebarn. Således er der alt egenpleier og forsonelser til større toleranser der vil skape en ny bevissthet om den store globale kjærlighetskraft der er.  Således, i tider menneskebarnet våkner og ser sin egen responsibilitet, så vil der være over. Konu Ekatah. (251015)


Nedskrevet av Liv

Tukáte

Hvem skal vi høre på ?

Hør heller på Iliuka enn Frp når det gjelder mottak av flyktninger - den ene har alltid oversikten klar, mens den andre aldri evner å skaffe seg oversikt !

Du har nevnt noe om at Nordens og Sydens visdoms lys skal forenes. Det som skjer i Europa nå med vandringer, er det det som skjer?
Så er der korrekt. For lik den óg skal minnes hvorledes der var for menneskebarn i ditt eget rike der har vandret i tusener og tusener over havet til andre riker. Vestover og vestover... Således var der óg i en eftertid hvorledes medmenneskebarnet kom tilbake. Dernest vil den óg se hva der skapes til belærenheter og visdommer for at forenes imellom alle grenser og folk. Der vil dog likefullt søke tilbake til sitt eget hjemmerike, når timene er kallet for det. Ei er der nogen invasjoner. Konu Ekatah. 

Det kommer til å bli ro og ...?
Så vil det. I tider der så vandres tilbake til sine hjemmeriker, så bærer de óg visdoms erfarenheter ifra din rike. Således de befrakter noget lik små fragmenter av Nordens Lys til sitt eget rike. Der påvirker til alt høyere vekst for hva der tales humanitære tanker og medmenneskelighet. Således vil der óg bære tanker og erfarenheter ikring alt større respekt imellom ulike kjønn. Konu Ekatah. (291015)


Nedskrevet av LivTukáte

Hva vil til slutt skje i Midt Østen ?

Iliuka ser og forteller hva som blir utfallet i dette området. Det kommer hjelp 'utenifra' og det vil si at de stridende krefter rett og slett kommer til å se Lyset - som igjen betyr at de kommer til å forstå hvor dumt det er å drive og jakte på hverandre med skarpe skudd.  Vi har alle ventet på at den tida skulle komme - at de skulle legge fra seg skuddiveren!

Spørsmål:

Mange føler uro og frykt rundt det som nå foregår i Midtøsten. Iliuka har tidligere sagt at IS skal bli beseiret ved at det dannes en koalisjon av flere internasjonale stater. Er det dette som nå skjer?

Iliuka:  Således vil den se at der er forbindelse mellom energier og mellom «makter» der før ei har talt til hinannen. Således vil der óg skapes til positive opplevelser i de vibrasjoner der søkes at attraheres just nu. Gjennom tiden så vil den óg se hva vi før har talt: Det vil ei skapes nogen fred for de riker før der kommer den ild der så er av Den store kosmiske Ånd. Konu Ekatah.

Dette vil da si at vi får hjelp «utenifra»?
Så er der korrekt. (021215)

Nedskrevet av Liv

Iliuka forteller om store forandringer i livet på jorda !

Ligger dette med fri energi langt fram i tid, eller vil det være tilgjengelig i løpet av noen få tiår? 
Der tales, innom én tiår! Således vil den óg lettere se at der óg er alt for sent at stanses nu. Der finnes så mange der skaper en sådant fri og magneto-prinsipiell energi der er fri, og der høster vibrasjoner av Kosmos. Så vil der være til alles gleder. (251015)

Vil vi i framtiden rett og slett glemme ordet ‘veldedighet’ fordi det ikke lenger vil bli nødvendig? 
Så er der korrekt. Alle bliver givet hva der så er i behov når der óg selv den minste og den siste aksepterer at mottage av Kosmos. Konu Ekatah. (171015) 

Nedskrevet av Liv

Alver i dans !

Den usynlige del av sfæren skal nå bli synlig, sier Iliuka - så nå kan vi glede oss til vi ser alver i dans!

Vi fikk ubehag i øynene da vi så på TV for noen dager siden. Hva handlet det om?
Lik der så er alt lik den er mettet for de vibrasjoner. Det er for at den ser nu for sitt eget selv at sansene oppvåkner til høyere del av hva den skal sanse inn i tiden. Der er alt høyere frekvenser i Universum - og der tilføres sin Jord. Lik der før er talt; så vil den usynlige del av sin sfære synliggjøres. Så kan den gledes til den ser alver - i dans. Konu Ekatah. (281015)

Nedskrevet av Liv

Tukáte

GAMLE TINGPLASSER I NORGE

Spørsmål om tida  -  1436 f.Kr.   -  besvares av Iliuka;
  
Tingplassen  (i nærheten av Hønefoss), du sa at den steinen som lå nord og øst er «vår» stein. Korrekt. Din og min, eller er det til hele gruppa?

Vi ser der er for våre himler. Dog vi ser der kan uthyres til hvem som helst. 
De andre steinene, hvem hører de til?
Der var for ulike der var i en råd. Der var under tider der skrives i alt tretusener firehundreder og femtien år (3.451 år) tilbake. (I 1436 f.Kr.)

Den lille sirkelen utenfor, hva har den for slags betydning?
Der var så lik der skapedes lik seremonier. Der var oppofrelser lik av urter, og der var således óg lik der skapedes nogle kokegroper der var for at gjøre føder når der så var store kalas. For nogle stunder var der óg lik andre groper der er lengere mot sydvest, så vil der være for at gjenfinne sådant, for det var hvorledes der så blev avkjølet mjød. Vil den vite noget mere om det?
  
Hvis du har mer å fortelle, så kan du gjøre det.
Vi anvendede således hva der tales mager der var av ville dyr, der tales hjortedyrer. Hvorledes der så blev noget tilberedet og således skapet lik store lederposer. Så blev der fylt mjød i mager på hjorten. Og det var efter hjorten var død.  Ja, det vil jeg håpe. Har den nogen tid sett en hjort med mange mjød i magen sin? (101115)

Nedskrevet av Liv
Iliuka.net hovedside

Tukáte

tirsdag 5. januar 2016

Iliuka får spørsmål - Er det noen på den andre siden som har noe å si meg?

"Hvorledes vet den at den selv ei er på den andre siden? 

Der fins ei nogen død.  Således er alt på din side.  Således vil den óg se at hva der så ønskes at formidles er av kjærlighet og fredsommelighet for ditt liv. 

Således skal den óg se; alt hva den søker at sortere mellom hva som er gavnligt for livet og hva der ei er, så vil der gledes alle ånder under himmelens hvelving.   Frydes for livet." (291015)

Nedskrevet av Liv
Iliuka.net hovedside

Tukáte

Iliuka, har du noen gang møtt Odin eller Tor, de norrøne gudene?

"Vi ser; ei er der gestalt til gestalt, dog der er i livsenergier, - så er der korrekt.  For der finnes óg lik senere inkarnasjoner av de samme fragmentaler av sjelen, så vil der være mange av Odin og Tor. 

Lik der óg er den guddommelige inspirasjon der er nedskrevet i eldede skrifter, så vil der gjenfinnes óg iblant trojanere. Og så vil den óg se i eldede sumeriske skrifter. 

Det er opprinnelige energier der var på din Jord i tidenes tidlige fødsler.   Konu Ekatah."   (040515)

Fra Råd med Iliuka
Nedskrevet av Liv
Iliuka.net hovedside

Tukáte

Sheldan Nidle - Desember 2015 - 12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik

Selamat Jalwa! Verden fryder seg nå som utleveringene endelig begynner å manifestere! En ny æra for overflate-menneskeheten begynner. I den første delen av det kommende Gregorianske året vil dere få se en rekke forbløffende begivenheter. Nye regjeringer vil endre verdens nåværende mønstere, og sammen med fremveksten av velstand for alle, vil dette skyve deres mange tusen år gamle konsept med gjelsslaveri ned i historiens søppelkasse. Dette er bare én av deres grunnleggende prinsipper som dere må legge fra dere. Dere vil påny få kontakt med troen på at dere innehar en indre kraft og denne, kombinert med en kollektiv evne til å støtte hverandre, vil endre hvert eneste ett av deres mange regionale samfunn på grunnleggende vis. Denne økningen i deres personlige indre kraft og evner vil gjøre at dere raskt kan løse de fleste av de problemene dere står overfor i dag. Dette inkluderer deres nåværende vanskeligheter med energi og ressurser, så vel som de om involverer mat, bolig og omfordelingsproblemer i mange deler av verden. For å si det kort; dere er i ferd med å gjenoppfinne hvordan verden fungerer. Dette er bare begynnelsen på alt det dere raskt skal oppnå. Dette riket skal i tillegg få bevitne at frihet og likhet blir født påny!

Denne prosessen med å utdanne dere helt på nytt vil fortsette kontinuerlig. Baktanken med mesteparten av Jordens utdannelsessystemer er simpelthen å skape en verden fylt av et felles sett av virkelighetsoppfatninger som blir innpodet i alle. Hensikten var å sementere er lojalitet til et pengesystem og et hierarki som satte massene i en særdeles ufordelaktig situasjon. Denne prosessen vil bli vraket over hele kloden. I den sted vil komme et system som vektlegger individets kraft og evner og gir dere de dere trenger til å oppfylle drømmene deres. 

Dette vil oppfattes som revolusjonerende i begynnelsen ettersom det er nødvendig for hvert eneste samfunn å begynne en massiv prosess for å endre selve sin kjerne. Dette vil ikke være noen enkel oppgave ettersom de fleste fortsatt tenker i gamle, kjente baner. Det er nødvendig at de nye nasjonale lederne forklarer hvordan de nye måtene å gjøre ting på er så mye mer hensiktsmessige og effektive, samtidig som de oppmuntrer til å videreutvikle idéene om frihet og likhet. Så snart vi blir formelt anerkjent har vi til hensikt å hjelpe til med arbeidet til de Oppstegne Mesterne og plante viktige, nye frø. Disse vil synliggjøre og vektlegge de nye mulighetene som er gitt dere når alle har det de trenger for et godt liv og friheten blir stadig større.

Dette nye settet av samfunn som dere skal bygge, er bare én av de mange store dåder dere kommer til å utføre. For øyeblikket blir Gaia forgiftet av stråling og forurenset av avgasser fra deres biler, lastebiler og fabrikker. På samme tid står dere midt oppi en masseutdøelse av flora og fauna. Denne forferdelige situasjonen blir ytterligere forsterket av den enorme skjevfordelingen av verdens ressurser. Deres omfattende gruvedrift, rovdrift på Jordens ressurser og dens ulike levende ressurser bidrar til ytterligere forverring av denne skjevfordelingen. Dere må begynne å løse disse problemene før vi lander. Når den tid kommer, vil vi vurdere hvor langt dere er kommet og raskt fullføre det dere har begynt på. Gaia har ønsket at dere selv skal rette opp det som nå er galt i samfunnene deres og begynne å bevise at dere virkelig går helhjertet inn for å utforme et nytt rike. Dette er for at dere skal få en bedre forståelse av det hellige forholdet mellom dette globale samfunnet og Gaia.

Dette nye settet av virkeligheter vil dere lære å forstå til fulle, gjennom de belæringer deres Oppstegne Mestere vil gi dere, deres hellige opprinnelse og alt det som har skjedd etter at dere ble kastet inn i den begrensete bevissthetens søvngjengeri av prestene og vitenskapsmennene i Atlantis. Anunnakiene og lakeiene deres har stort sett fortalt dere løgner om historien deres gjennom de siste 13 tusen årene. Når dere møter mentorene deres ønsker vi å slukke enhver tvil dere fortsatt måtte ha. Det er helt avgjørende at dere forstår til bunns hva som urettmessig skjedde med dere. Denne merkelige reisen deres har kastet sterke skygger over hvordan dere tenker og handler i dette riket. Det er viktig å rette fullstendig opp de løgner og halvsannheter som nå preger deres virkelighetsoppfatning. Dere har nå tilstrekkelig kunnskap om hvordan de mørke opererer. Det som vil komme i tillegg er en serie sannheter om dere selv og den grunnleggende måten virkeligheter faktisk fungerer på, vil bli stadfestet nok en gang. Denne kunnskapen kan forberede dere til å bevege dere med større letthet inn i den fulle bevissthetens vidunderlige riker.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til det som gir løfter om å bli en særdeles frydefull anledning for dere alle! Mørket er i ferd med å svinne hen fra scenen. Vi velsigner hele Himmelen for denne særdeles nåderike tid! Det neste dere nå skal gjøre er å bevise for hele Himmelen hvilken i sannhet ustoppelig og modig gruppe sjeler dere er! Det året som er gått begynte på en svært lite fordelaktig måte, men avsluttet på et særdeles magnifikt vis. Dere er godt på vei til å bli tillatt å gå inn i Lysets riker pånytt og sole dere i fryd over deres seier! Dette er en tid hvor dere kan bruke deres vidunderlige nyfunne fokus til å visualisere hvordan dette riket vil bli forandret. Vi holder på å forberede en serie spesielle presentasjoner for å veilede dere med hensyn til hvem dere virkelig er og for at dere skal vite hva som skjedde med dere gjennom de siste 13 tusen årene. Dette knippet med vidunderlige fakta vil gjøre det mulig for dere omsider å forstå historien deres i full bredde og dybde og hvordan den henger sammen med deres storslagne skjebne.

Disse samlingene av sanne historier har til hensikt å hjelpe dere til å få en dypere forståelse for hva Anunnakiene gjorde og hvordan deres lakeier opererte. Vi har lenge ønsket at vi fritt kunne få forklare dere dette. Da vi tok fatt på våre forskjellige oppdrag ble vi forelagt alle detaljer i denne sagaen. Den skal ikke felle dom; kun berettes. Mange av de arkeologiske funn dere har gravet opp av jorden gjennom de siste århundrene har de mørke manipulert tolkningene av. Det er på tide å fjerne dette sløret og fryde seg i Lyset av de mektige sannheter disse artefaktene representerer. Dere er et mektig folk som har overlevde en enormt krevende reise. Vi er her for å avsløre en rekke sannheter og forklare hva en serie av såkalte “hemmelige tegn” betyr. Den sanne opprinnelsen til en rekke ting som har blitt forvrengt i historien, vil bli avdekket. Det er dette som kan begynne å sette dere fri og plante føttene solid på deres vei mot deres opp-Lys-ning.

La oss i den samme ånd få gjenta en mektig sannhet: dere er en særdeles hellig gruppe av Sjeler. Vi har det store privilegium å overvåke og veilede dere. Dette er ikke noe vi tar lett på. For lenge, lenge siden ble vi utvalgt av Himmelen til å følge med på hvordan det gikk med dere og anvende nådens virkemidler for å lede dere mot Lyset. Denne oppgaven har det tatt oss årtusener å fullføre. Til tider har hver og en av oss blitt født, levet og dødd blant dere. Vi vil benytte denne innsikten i livet på Jorden til å nå våre hellige mål. Vi kjenner i detalj hva Anunnakiene og lakeiene deres har gjort for å manipulere sannheten. Vi vet hva som trengs for å lede dere mot det mektige øyeblikket hvor de mørkes makt raskt vil gå i oppløsning og forsvinne. Denne prosessen gjør det mulig for Himmelen å bringe dere tilbake til full bevissthet og å gjenforenes med familiene deres fra Åndeverdenen og fra Verdensrommet.

I dag vet vi at dere står på terskelen til en mektig seier som vil bringe en ende på den massive uvitenheten om hvordan disse fysiske og åndelige universene fungerer. I tillegg vil dere også bli forberedt til å møte familiene deres fra Inner-Jorden. Dere vil få lære hvordan dette riket er knyttet til det høyere riket som styrer den indre Jorden og begynne å forstå hva dere er forventet å gjøre og bli forberedt til å gjøre det! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization 
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Matthew Ward - 10. desember, 2015


Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er vel rimelig sikkert at knapt en sjel vil være uenige i at dette året føk forbi som et hurtigtog, men det er få som vet at det de oppfatter som at tiden går fortere skyldes de energiplanene Jorden har seilt gjennom eller at denne følelsen av at tiden stadig går fortere vil bli enda sterkere etter hvert som hun reiser inn i enda høyere vibrasjonsnivåer. Dere vet dette, men det er vel ikke sannsynlig at tankene deres i denne tiden dreier seg om universets lover i virksomhet, men snarere om aktiviteter frem mot høytidssesongen; og i samsvar med dette skal vi snakke om denne julehøytidens tradisjonelle musikk.
______________________________________

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

Dere lytter til, synger og spiller instrumenter for religiøs musikk, mektige korverk, julesalmer og populære melodier, men dere er kanskje ikke klar over i hvor betydelig grad dette innvirker på deres verden. Ut over den dype ærbødighet og den gleden musikken skaper – og dette har i seg selv enormt positive virkning – så avgir tonene og lyrikken i deres tradisjonelle høytidsmusikk vibrasjoner som sterkt berører følelsene deres. Vi fryder oss over den begeistring og gledesom vekkes i dere ved disse festlighetene sammen med familien, religiøse seremonier, konserter og andre begivenheter i tilknytning til julehøytiden. Disse vibrasjonene intensiverer også følelsene hos mennesker som sørger over å ha mistet noen de er glad i, eller som er syke, hjemløse eller sultne; og det er disse fremherskende, 

oppløftede emosjonene som rører enkeltmennesker og grupper til å strekke ut en hjelpende eller trøstende hånd til dem som har behov for trøst eller annen hjelp. I større omfang enn noensinne tidligere blir oppløftelse gitt av mennesker som bryr seg om sine medmennesker og tatt imot av hjerter som løftes av denne omtanken, - og det lyset dette skaper skinner med en vidunderlig stråleglans som får hele planeten til å skinne.

Den store betydningen musikken har gjelder ikke bare i høytidssesongen, den spiller en viktig rolle i livene deres hele året. Det noen kaller "sfærenes musikk" – de vidunderlige tonene fra strengeinstrumenter, som etter all sannsynlighet var opprinnelsen til idéen om at sjeler i himmelen spiller harper i all evighet - lager vibrasjoner på en frekvens som holder universet i balanse; og som mikrokosmoser av universet, mottar dere denne balanserende, velgjørende energien, hver og en i forhold til sin mottakelighet.

Selv om bildet av de evige harpespillere i Nirvana er langt fra sannheten, så er det mange tusen, noen ganger millioner, musikanter og instrumenter som spiller fordi musikken er helt essensiell for selve åndeverdenen eksistens. I særdeleshet vibrasjonene fra strenger holder dens perimeter fleksibelt og alt i hele riket i harmoni med hverandre. I tillegg er de helt uunnværlige ved healing av personer som ankommer med traumatiserte psyker og ødelagte eterlegemer.

Mye på samme måte hjelper Nirvanas komponister og musikere dere. De sender kontinuerlig musikk til Jorden så menneskene der kan absorbere de høye vibrasjonene som kan løse opp undertrykte følelser - et emosjonelt katarsis, kan man si – og med mindre sykdom er et element i sjeleplanen, så hjelper vibrasjonene kroppen å gjenvinne en sunn helse. Den fineste musikken deres – symfonier, konserter og andre klassisk opus som vitenskapelige eksperimenter har vist at de hjelper menneskeheten, dyr og planter til å trives - hadde sin opprinnelse i himmelen og ble "filtrert" inn til komponistene deres på sjelsnivå. Noen komponister tilskrev sine verker guddommelig inspirasjon og siden musikk kommer fra sjelen, så plasserte disse komponistene æren på rett sted.

Det som aldri har kommet fra noen guddommelig kilde er de diskordante, kakofoniske lydene i heavy metal musikk og hard rock, som ofte i tillegg har tekster som utsender svært lave vibrasjoner. Denne slags lyder setter energisystemene deres på tverke og skaper en ubalanse som reduserer kroppens kapasitet til å ta imot lys; hvilket har en negativ innvirkning på dere både emosjonelt, fysisk og mentalt og således avstumper deres åndelige og bevissthetsmessige våkenhet. Mens neoklassiske komposisjoner kan ha noe av den samme effekten, skrev musikere som var spesielt sensitive for Jordens energi, musikk som gjenspeilte Gaias pine og smerte helt til hennes legemlige oppstigning var godt i gang. Under mange atonale verker av tidens komponister ligger også negativiteten i mange av de mørke aktiviteter som skjer på Jorden.

Og så, selv om ikke noen av dere hadde bedt om kommentarer fra oss, ville vi likevel ha snakket om et beklagelig element oppi det som ellers er julehøytidens ekstraordinære omtanke, vennlighet og generøsitet - i hvilken ånd mange land tar imot syriske flyktninger. Mange kongressmedlemmer i de Forente Stater, samt en del presidentkandidater, skaper i stedet frykt for flyktningene i den amerikanske befolkningen. Noen av dem handler ut fra ekte bekymring for saken på grunn av at de har latt seg overvinne av den frykten som ble pisket opp; andre bruker frykten til å slå politisk mynt på problemet, for å si det slik.

Ikke bare er frykten en sterkt forstørret energi som blokkerer lyset og derved blokkerer empati, sympati, medfølelse og rasjonelle tanker, den er også ufattelig smittsom. Noen få personer som har folkets oppmerksomhet, med enorm hjelp fra massemediene, kan "infisere" hele befolkningen – det er hva som skjedde i USA hvor mange borgere er redde for å tilby husrom til noen som helst flyktninger. Vi hedrer og berømmer alle sjeler i det landet og rundt om på hele kloden, som setter seg inn i og taler ut fra fakta: Flyktningene er ikke terrorister, de er på flukt fra krig og terrorisme.

For å komme seg til et trygt sted risikerer de livet ved å krysse opprørt hav i små overfylte båter og ufattelig slitsom ferd over land. Kunne det tenkes at en terrorist kunne slå seg sammen med de millioner av kvinner, menn og barn som må reise fra sine hjem, jobb, inntekt og eiendeler for å begi seg ut på en slik reise? Ja, det er en mulighet, men rasjonelle tanker vil konkludere: Uten hverken sikkerhet for at de vil overleve eller muligheten til å bære med seg eksplosive innretninger, så ville nok en som er på et destruktivt oppdrag heller reise med raske, trygge midler som gjør det mulig for dem og ta med de nødvendige materialer.


Med betingelsesløs kjærlighet for Gaia og hvert eneste levende, sansende vesen på hennes planetkropp, sender fjerne sivilisasjoner, hvis omfang og makt går langt ut over det dere greier å fatte, et intenst lys inn til dere på Jorden for å løse opp frykten slik at alle hjerter kan åpne seg for kjærligheten. Kjærlighet er nøkkelen for den verden dere er kommet hit for å hjelpe til å skape og dere ville bli like mektig oppmuntret som vi er, dersom dere kunne se det lyset som stråler ut fra alle sjeler som responderer på det innkommende lyset. Her vil vi sitere en e-post fra en av leserne: "Jeg ønsker så inderlig at alle føler seg elsket og varme – hvert eneste levende Vesen i alle rikene." Når slike følelser gjennomsyrer deres verden, vil Jorden bli det underskjønne Eden hun en gang var og alt liv vil blomstre i fullkommen harmoni slik det en gang gjorde.

"Vær så snill å spørre Matthew og vi trenger å be for dem som har dødd. Dersom det er slik at vi velger å dø på en spesiell måte, tidspunkt og dag, hva godt kan dette gjøre for sjelen? Er bønn og meditasjon løsningen på det dramaet som Jorden står midt oppi?" Først vil vi gjenta noe som vi har slått fast i tidligere budskap: Hver eneste av deres tanker og følelser er en bønn. Mor, vi vil gjerne bidra med informasjon om bønn som går mye lenger enn å svare på spørsmål. Kan du være snill å kopiere inn det jeg fortalte deg for lenge siden, da jeg levde i Nirvana?

[Det følgende er et utdrag fra kapittelet "Bønn" i boken Matthew, fortell meg om Himmelen]
Matthew, blir effekten av bønn mindre dersom folk ikke går i kirken, til tross for at de kjenner til verdien av gruppe-energi?

Det var aldri Guds mening at kirker skulle være bygninger av noen art. De storslagne katedralene er menneskenes idé, ikke Guds. Kirke er helt og holdent i sjelen. Kirke er en persons følelse av ærefrykt eller ærbødighet, av takksigelse. Det er oppløftelsen av sjelen inn i Guds kjærlighet og lys. Slik sett er kirke en enkelt bønn som evner å berøre universet.


I en kirkebygning fylt av mennesker som ber, kan det tenkes at det kun er noen få hvis bønn har en ren og kraftfull energistrøm. Mange mennesker ber kun som en del at ritualet i menigheten, uten noen reell energi. Andre befinner seg i en tilstand av slik fortvilelse og engstelse at energien deres er helt forvridd og har en ugunstig effekt på dem selv i tillegg til at de bidrar til å øke den negative energien i universet. En rolig flytende energi er det som positivt påvirker hver sjel og universet, ikke frenetiske bønner om spesifikke tilstander. Det er energi i balanse som støtter og trøster.

Jeg snakker ikke om intensjonen bak bønnen, kun om effekten av energien som er involvert i utøvelsen av bønnen. Den energien som sendes ut i en bønn om et fullkomment egoistisk og grådig utkomme, kan være like intens som en bønn som ber om trygghet for en familie man elsker eller en venn. Intensjonen blir registrert som ett aspekt og energistrømmen, eller kraften, som et annet.

Videre er det slik at en som ber om et spesielt utkomme med hensyn til en annen person, ikke kan kjenne vedkommendes sjelekontrakt og tilhørende avtaler gjort før inkarnasjonen. De omstendighetene eller begivenhetene den som ber trygler om å få endret, kan være eksakt de som denne sjelen valgte i sjeleplanen sin for å få den læring den trengte å oppnå. Det samme gjelder når man ber for seg selv, fordi bevisstheten din sjelden er i god kommunikasjon med sjelen din. Dette er bakgrunnen for at man er best tjent med å be for sitt eget eller en annen persons høyeste beste og ikke retter intense emosjoner i retning av et spesielt utkomme som man selv har valgt. Det endelige utkommet er IKKE resultatet av ditt bevisste valg. Dere kan føle en viss lettelse over å vite dette, en lettelse som vil bli registrert i din sensitivitet som fredfullhet. For dette gjør det mulig for energi å flyte helt uhindret, ikke bare i ditt fysiske og psykiske selv, men utstrålt som harmoni inn i Jordens bevissthet.


Mor, jeg vet at du har hørt at det er viktig å be "for de døde" og at du han undret deg over hvorfor dette skulle være nødvendig. Vel, vi er ikke "døde", men siden dette er med referanse til sjeler i dette riket, så vil jeg forsikre deg om at det å be for oss i sannhet er viktig. Og da mener jeg ikke bare for dem som ankommer med et enormt behov for trøst og healing, men også for dem hvis liv er fullt av livskraft og helse, med pågående læringssituasjoner og åndelig vekst. Selvfølgelig har vi behov for at dere ber for oss og vi ønsker deres bønner velkommen! Og så ber vi dere å forstå at de er spesielt velkomne når de er i balansert energi, fordi disse er de bønnene som gjør mest godt både for oss og dere, som vi elsker så høyt.

Takk skal du ha, Mor. Spørsmålet "Er bønn og meditasjon løsningen på hele dette dramaet som verden er midt oppe i?"formelig skriker etter mer enn et ja-eller-nei svar. Fullkomment lys-fylte tanker og følelser er av avgjørende betydning – de kommer inn i den kollektive bevisstheten og hekter seg fast i energistrimler som er av tilsvarende vibrasjon og bringer disse energistrømmene tilbake til deres verden.

Men handling er også essensielt. Når dere forteller familie, venner og arbeidskolleger at dere føler dere optimistiske med hensyn til fremtiden kan dette berolige dem og få frykten til å forsvinne, samtidig som det reverserer deres lav-vibrasjonelle pessimisme. Dere kan jo ikke alle delta i nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider intenst for fred, rettferdighet, miljøvern eller dyrenes rettigheter for eksempel. Men dere kan støtte innsatsen deres gjennom den energien dere sender ut ved å signere relevante petisjoner eller ved å donere penger dersom situasjonen deres gjør dette mulig. Kanskje har dere for eksempel muligheten til å være med i frivillige grupper som yter viktige tjenester i lokalmiljøet deres; eller ved å informere deg godt om kandidatene for viktige offentlige posisjoner, kan du stemme på dem du føler er best kvalifisert. Og så minner vi dere på at simpelthen ved å leve på en from måte, så stråler dere lys ut i verden – undervurdér aldri kraften i lyset deres!
"Jordens befolkningen er mer enn seks milliarder mennesker og øker stadig. Matthew har sagt at eterlegemer har masse. Men tar de ikke da plass? Hva skjer hvis Nirvana ikke har mer plass?" Ja, eterlegemer "tar opp plass", men det vil aldri kunne skje at det blir trengsel i Nirvana, langt mindre at det ikke finnes mere plass. Til forskjell fra Jorden og andre planeter som beholder sin form og størrelse, så har Nirvanas fleksible nivåer ubegrenset kapasitet til å utvide seg.

Alle nivåene, eller sjiktene om man vil, tilbyr fordelaktige læringsmuligheter og komfortable leveforhold, men fordi de høyere dimensjonene også har en helt eksepsjonell skjønnhet, variasjon og manifesteringsmuligheter, så reiser talløse sjeler fra andre verdener dit på ferie, eller for å undervise, delta i avanserte studier eller for å hvile ut etter et krevende liv. Besøkende eller midlertidige beboerne, alle de som er av fjerde densitet eller er kommet høyere i sin sjelelige utvikling, kan ha kropper med betydelig større masse enn eterlegemer. Det er ens åndelige status, hvor langt man er kommet i sin sjelelige utvikling, som avgjør når man er kvalifisert til å komme inn i dette miljøet med representanter fra myriader av sivilisasjoner, hvor folk med ulike kroppsstiler, bekledning, interesser og talenter lykkelig blander seg med hverandre og Jordens dyr. Livet i disse delene av Nirvana er sublimt! Og selv om de er vel kjent med falskheten og løgnene i religionene deres, så kommer besøkende og andre som lever der midlertidig, sammen med beboere fra Jorden for å feire denne høytidssesongens ånd med dere, og deres samlede høye vibrasjoner bidrar til å øke det strålende lyset i deres verden.

Kjære familie, syng "La verden fylles av Glede" og "Fred på Jorden og God Vilje mot alle Mennesker” – til alle sjeler – med følelse av kjærlighet, takknemlighet for velsignelsene i deres liv, og tilgivelse til alle dem som ikke ønsker at noen av disse ønskene noensinne skal bli sannhet. Sannheten i disse ordene finnes allerede i overflod i den Nye Tidsalderens fullendthet i kontinuumet og flommer med stadig større kraft inn til den verden dere hjelper til å skape i lineær tid. La fryden og gleden i denne høytidsperioden fortsette gjennom hele det nye året, hold lyset deres høyt og la det skinne klart.

For alltid er vår betingelsesløse kjærlighet med dere og mange brødre og søstre fra andre fra andre steder i universet er ved deres side under hele på reisen.KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward