mandag 31. mars 2014

Saint Germain - By Méline Lafont

(Notat fra Méline:  Saint Germain har snakket om dette til meg i mitt private rom i noen uker nå, ettersom han for øyeblikket er mer bevisst tilstede på de Jordiske plan, men jeg fant aldri tid til faktisk å sette meg ned og tillate en kanalisering om dette å komme gjennom. Til slutt grep jeg sjansen for noen dager siden og tok imot dette budskapet.)

Vær hilset, mine høyt elskede venner, det er jeg, Saint Germain som kommer med nyheter, en masse nyheter faktisk. Nå og da liker jeg å komme inn med viktige nyheter som henviser mer til nåværende hendelser, mens jeg til andre tider foretrekker å gi dere mer inngående og dypere aktualiseringer som har en dypere innvirkning på deres Oppstigningsprosess. Vel, dette budskapet inneholder begge tilnærmingene.

Året 2014, som er det første året for aktualiseringen av alle deres ønsker, deres realiteter, deres skapelser og deres forberedelser, har allerede frembrakt mange innledende endringer. Som en begynnelse refererer jeg mer spesifikt til de intense solstormene som har en enorm innvirkning på deres Jordiske virkelighet og også på deres nåværende bevissthet og deres inkarnasjon.

Undervurder aldri disse enorme kreftene og impulsene ettersom de representerer en viktig link (forbindelse) i denne globale Oppstigningsprosessen. Mer enn noensinne stormer de mot dere med mer kraftfulle impulser og i et enda raskere tempo enn dere noensinne kunne forestille dere. Vær advart, mine venner, det hele vil forsterkes, og øke enda mer! Dette vil bidra til å oppnå flere oppvåkninger og flere skifter som kommer til å finne sted i deres Jordiske virkelighet. Frem til nå, har økningen i solstormer vært et slags ‘ukjent land / terra incognita’, et ukjent område for mange av dere, fordi intensiteten i disse solstormene aldri har nådd slike proporsjoner som de nå har.

Hver solstorm er i seg selv en kjempemessig skapelse og en aktivering som bidrar til aktualiseringen av ditt indre Selv innenfor ditt eget miljø, innenfor din virkelighet, så vel som innenfor din egen legemliggjøring (inkarnasjon). De fleste av Lysarbeiderne og Mestrene på denne planeten som er klare for dette, legemliggjør foreningen av deres JEG ER Nærvær og Kristus Bevisstheten, alt dette utvikler seg langsmed forskjellige faser.

Dette vil kanskje kreve enda mer jording og avslapping, så vel som mer hvile og en viss ekspertise for å kunne endre dem til en indre kreativitet og en balanse. Det spør etter en måte å trenge gjennom til deres virkelighet og deres bevissthet, men det krever også et middel til å manifestere seg i ALTET (the ALL; ALT) via deres virkelighet og deres legemliggjøring. Deres kropper og deres bevissthet er ytterst viktige i hele denne prosessen.

Det er ikke bare den menneskelige bevisstheten som manifesterer sine visualiserte former og dens skapelser, men også den globale bevisstheten i sin helhet over hele planeten, fra alle skapelsene på Jorden og hinsides, påtar seg former og skapelser ettersom vi snakker om et planetarisk skifte og et solar skifte som også angår og har en innvirkning på andre planeter og andre virkeligheter/Dimensjoner.

Som en kollektiv bevissthet blir dere i tiltagende grad mer avstemt, ikke bare med hverandre som den menneskelige rase, men også med naturens elementaler, med dyrerikene og endatil med alvenes verden. Jo mer dere er avstemt med og på det samme nivået, og på den samme vibrasjonen som dyrene og elementalriket, så vel som med de høyere Dimensjonale vesenene, slik som alvene og Devaene, jo mer vil bevisstheten deres utvikle seg mot en mer Galaktisk forening og en forening (sammensmeltning) av bevissthet.

Den Galaktiske Føderasjonen har allerede begynt på deres planer om å garantere en effektiv tilstedeværelse på et planetarisk nivå for alle de av dere som er klare for dette. Avhengig av hver enkelts virkelighet, av hjertets intensjon, av deres respektive bevissthet og vibrasjon, vil det bli tatt kontakt på en slik måte og på et sådant frekvensnivå at du med letthet kan håndtere det. Hvis du fremdeles holder fast ved bevisstheten hvor atskillelse fremdeles er tilstedeværende, så vil dette faktum bli reflektert i samsvar med dette. Hvis du derimot representerer Enhetens bevissthet og toleranse, så vil en mer bevisst forening skje med disse Galaktiske energiene, noe som tillater deg å bli mer bevisst på dine Flerdimensjonale aspekter av deg Selv.

Jo mer du er Mesteren over ditt eget Vesen, noe som betyr at du forblir i din egen kraft i Hjertet og at du er i balanse, jo mer vil du være i stand til å ta beslutninger og til å skape på den måten du ønsker for selv å oppleve den aller første Galaktiske kontakten. Det finnes tallrike muligheter og de står alle til din disposisjon for ditt velvære. Nyt de kommende skapelsene og de mer bevisste samhandlingene og utforskningene med disse Galaktiske aspektene av deg Selv og med din familie av Lyset.

Ganske mange skip har faktisk landet, ettersom tillatelse til dette er blitt gitt av den kollektive bevisstheten. Vi er imidlertid spente og avventer hva den politiske reaksjonen vil bli med hensyn til vår tilstedeværelse og blant den menneskelige befolkning, det problemet er nå på dagsordenen. En viss mengde av svært viktige gjennombrudd kommer deres vei og dekker ikke bare den Galaktiske bevisstheten, men så mye mer.

Et slikt problem angår Nesara, som jeg har fordypet meg veldig i og grunnet over i løpet av disse siste ukene. Den Kosmiske Lov som vedrører bønn om betingelsesløs Kjærlighet og Frihet har ankommet deres kyst. Gjennombruddet har allerede manifestert seg og er allerede skjedd. Først blir alt oppnådd på et eterisk nivå før et planetarisk skifte skjer, men glem ikke, mine høyt elskede, at du er den som har kontrollen med hensyn til hva som kan skje i din personlige virkelighet. Så, i et nøtteskall, er dere dem som skal bestemme når og hvordan alt dette skal skje i sin siste fase. Jeg er den som baner vei for dere for å muliggjøre dette og som bidrar til å virkeliggjøre det.

Bare den kollektive bevisstheten kan autorisere og tillate hva som deretter vil skje, dette med samarbeidet til dine egne Guddommelige krefter, jeg arbeider med dine energier og med din bevissthet for å avgjøre hvor jeg kan hjelpe for og nå et gjennombrudd eller hvor jeg fremdeles trenger å gi en hjelpende hånd for å bistå kreftene som er involvert. Du kan se det som en kule av Lysenergi (Orb) som blir overrakt meg fra alle dere, og i seg selv symboliser det dine Hjerteskapelser og dine indre krefter for forandring. Denne orben eller kulen av Lysenergi tillater meg å fullende alt som er rommet i den, på grunn av mine manifestasjonskrefter, hvoretter jeg politisk kan bane vei, så høyt oppe som mulig. Uten denne orben av skapelser kan jeg ikke blande meg inn, ettersom innblanding ikke er tillatt uten deres samtykke, deres samarbeid, deres åpenhet, og deres vekst i bevissthet. Jo mer denne orben inneholder enheten (enigheten), samarbeidet og Hjerteintensjonene, jo mer kraftfull blir den.

Det har vært mange diskusjoner disse siste månedene, mengder av forarbeid er blitt gjort, selv om dere ikke er klar over det. Ikke desto mindre er noen av dere helt på det rene med hva som foregikk og var i stand til å plukke opp noen minner. Deres tålmodighet vil bli belønnet, et faktum som blir mer og mer tydelig.

Legg holdningen med å vente på at noe skal skje bak deg, ettersom ting ikke er helt ferdige for deg; det blir gjort gjennom dere og sammen med dere alle, ettersom vi sammen former en enhet som kan stable frem alle krefter som vil skape effektive skifter og endringer. Vi kan bare fungere som en link (forbindelse) eller som en medhjelper, resten forblir imidlertid deres egen kollektive opplevelse, deres egen mulighet/skapelse, fordi det er din bevissthet som markerer og realiserer alt her på denne planeten.

Jeg er ikke denne planetens frelser, jeg fordeler eller sprer snarere min bevissthet og mine Mester energier på en sterk og konstant måte i denne virkeligheten, som et bidrag i denne Oppstigningsprosessen, siden det er Vannmannens Tidsalder som representerer min rene energi og mine krefter med henblikk på den Fiolette Flamme.

La oss nå alle bemyndige denne kollektive bevisstheten og la oss fortsette som en og den samme Kjærlighetskilden, slik at veien til evig frihet og til en ubekymret eksistens kan oppnås. Sammen vil vi oppnå den planetariske Oppstigningen så perfekt som mulig; vi er ingenting uten hverandre og vi er alt i oss selv.

I AM that I AM
Saint Germain  -  By Méline Lafont

From Kryon Book 7: Letters From Home | Page 127

Light Push

You are the light as you walk into and around your space and your family and your work and your life. Newly established and powerful self-worth is going to amplify that light you carry to a degree that you are going to do the active pushing of sacred energy from now on.

Wherever you go, that light is going to be sufficient to push out, push out, push out. And there will never be an energy that can get through that is inappropriate. You can walk among the darkest energies you can imagine with a smile on your face and celebration in your heart knowing that it cannot touch you. 

~ KRYON, through Lee Carroll

søndag 30. mars 2014

"BARMHJERTIGHETENS ENGLER" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-04-2014

Høyt Elskede Mestere, i disse urolige tider med store endringer, mens tilsynelatende uendelige katastrofer og lidelse finner sted rundt omkring i verden, vil vi at dere skal vite at vi alltid er her for å hjelpe dere og vise dere veien. En av de største gavene i denne tiden med menneskelig utvikling, er din bevisste oppmerksomhet (bevisste viten) om ditt nære og inderlige forhold til Englerikene. Det er blitt snakket om og forklart mange ganger før, men tillat meg å friske opp minnet ditt enda en gang med hensyn til hvordan Englerikene passer inn i Skaperens store plan, sammen med en kortfattet oversikt over hva vår funksjon er.

Under denne tiden med menneskehetens store oppvåkning, begynner de av dere som er i prosessen med å integrere de mange egenskapene og talentene til deres Høyere Selv, og som har koplet dere på deres Hellige Sinns skattkammer av visdom, å få en forståelse av hvordan de Universelle Lovene fungerer i deres virkelighets flerdimensjonale verden. Vi har mange ganger fortalt dere at dere må utvikle dere ut av de “begrensede emosjonelle begrepene om religion/åndelighet ”, og begynne å lære og rette dere etter den hellige vitenskap og åndelighetens universelle lover. Vi har med stor dybde gjort rede for de uttallige Pyramidene av Lys som er spredt gjennom alle nivåer av dette Under-universet. Vi har grundig og i detalj forklart hvordan dere kan skape en eterisk arbeidspyramide i den femte dimensjon, hvor dere kan plante Frøtankene for alle nye skapelser dere ønsker å manifestere. Dere kan også gå dit og gjennom et tilgivelsesrituale, bryte enhver og alle disharmoniske avtaler som dere har skapt med andre fra deres fortid, nåtid og fremtid, og derved rense ut og fjerne enhver og alle negative vibrasjonstidslinjer. 

Når du fokuserer på en spesiell person, vil det være hans/hennes Høyere Selv som tar dem med inn i din arbeidspyramide; han/hun vil bli transportert inn i pyramiden i deres eteriske kropp, innkapslet i en sfære av beskyttende Lys. Du skulle alltid danne deg et bilde av en persons Høyere Selv stå bak dem, og ditt Høyere Selv vil også lede deg. Du har også din personlige Pyramide av Lys, som er beliggende i det riktige nivået av den femte dimensjon. Hvis du ikke er kjent med dette begrepet fra de høyere riker, foreslår vi at du leser de fullstendige forklaringene som vi har gitt, og så oppmuntrer vi deg til å gjøre bruk av denne vidunderlige gaven, hvis den gir gjenklang med din sannhet. (Sidene 125-130 * SCRIPTING YOUR DESTINY * R) For de som har en medfølende natur, ned gjennom de mange tidsaldrene, uansett rase, kultur eller religion, har det alltid vært et medfødt og naturlig ønske om å be for eller å sende kjærlige tanker og energi til andre, spesielt til nære og kjære som var/er i ulykkelige situasjoner eller opplever stor sorg.

I fortiden, har dette alltid vært en kjærlig troshandling (en hjertesak; en handling som viser ens tro), for knapt noen var klar over hvordan eller om denne vidunderlige gaven ble mottatt av den påtenkte mottakeren. Vi har forklart dette konseptet til vår budbringer, og hun har delt det med dem som aktivt studerer vår lære grundig og dyptgående via de igangværende webinarer (interaktivt seminar som holdes gjennom Verdensveven) hun og hennes åndelige/kompanjong, Randy Monk, presenter på en regelmessig basis. Det er en divisjon i Engleriket som kalles: Barmhjertighetens Engler (the Angels of Mercy / eller Nådens Engler). Denne mektige gruppen med Englevesener er under ledelse av de Feminine Erkeenglene og Gudinne Ordenen. De overbringer alle egenskapene, kvalitetene og dydene til vår Moder Gud, og det er deres misjon å motta den betingelsesløse Kjærligheten / Lyset som enhver sender til en annen person. Hvis den påtenkte mottakerens Hjertesenter er åpent og mottakelig, vil Kjærligheten/Lyset strømme inn i deres aurafelt, og det vil langsomt bli integrert i deres fire lavere legemssystemer, og derved gi dem tilgang til en spesiell tilførsel av Guds—Lys.


Det skulle være en vidunderlig trøst for deg å vite at mottakeren vil være klar over hvem som sendte den uvurderlige Kjærlighetsgaven til dem.  Husk at du ikke sender Adamantine Partikler av Skaperlys direkte til andre mennesker; du sender dem Kjærlighet/Lys, som vil bli overvåket av ditt Høyere Selv med hensyn til den passende og formålstjenlige"formelen av Kjærlighet/Lys" for den personen. Det vil også bli overvåket av den andre personens Høyere Selv med hensyn til når og hvor mye av din gave en person vil være i stand til å integrere på en gang. Som vi mange ganger har forklart, gir vi dere disse begrepene i de enkleste mulige betegnelsene, for deres bedre forståelse. Dere skulle imidlertid være klar over at alle de høyere sannhetene er langt mer kompliserte enn dere kan forstå på deres nåværende bevissthetsnivå. Vi avslører og forklarer mer og mer av de universelle konseptene etter hvert som dere vokser i Selvbevissthet, og etter hvert som dere opplever og erfarer de nye og mer kraftfulle frekvensene av Lys. 


Etter hvert som dere er klare til å integrere det, foredler og utvider vi gradvis din kosmiske kunnskap. Jo mer foredlede frekvenser du integrerer, jo sterkere vil ditt ønske om å dele den kraftfulle kjærlige energien du føler pulsere innenfra ditt Hellige Hjertesenter bli. Du vil begynne å utvide din synsevne (vision), og din kjærlige energi vil strømme ut hinsides din familie og nære vennekrets, etter hvert som du inkluderer flere og flere mennesker, inntil du med tiden vil nå en gruppebevissthet som inkluderer hele menneskeheten, Jorden og hele Skapelsen. 


Begynn å se på frykt på en ny måte. Si til deg selv til du tror det: “Jeg har et nytt forhold til frykten. Frykt er en følelse som tjener meg, og JEG HAR alltid kontrollen over mine følelser; derfor HAR JEG kontroll på frykten”. Å heve seg over frykten betyr at du kan oppleve den, observere den, lære av den og deretter bevege deg gjennom den. På denne  måten vil frykten tjene deg som en varselklokke med hensyn til hva du trenger å være oppmerksom på, hva som er ute av balanse — hva du trenger å bringe i harmoni. Følelser består av negative eller positive energi tankeformer, og du må kontrollere dem i stedet for å tillate dem å bli din mester.


KJÆRESTE VENNER: Mange av dere er klar over at dette siste året, så har jeg opplevd det som Michael har kalt en “Overgangsrite”. Jeg har vært gift med min mann Kent, i førtifem år, og vi har hatt mange vidunderlige år sammen.  Iblant velger imidlertid våre kjære en annerledes vei som vi ikke kan følge, og vi blir nødt til å ta noen svært vanskelige avgjørelser. Disse siste ti årene har vært en stor prøvelse for meg, spesielt de siste to årene. Jeg har lært så mye om å holde meg sentrert i mitt Hjerte, mens jeg hever meg over de negative situasjonene med medfølelse og tilgivelse. Den Høyt Elskede Michael sa til meg under denne vanskelige prosessen, "Husk, Høyt Elskede, Lysets Vei er også Frihetens Vei". Jeg hører fra så mange mennesker i disse dager, som blir testet til det ytterste på mange områder av deres liv. 


Testene eller prøvelsene vi opplever handler om å opprettholde vår integritet, men også om å ta vår Åndelige Kraft. Dette er ingen enkel oppgave for mange av oss, for vi har alltid vært tilhengere og omsorgsytere, og har villig påtatt oss en “støtteposisjon” det meste av dette livet, og jeg er sikker på at dette gjelder mange tidligere liv også. Erkeengel Michael har også fortalt oss at, "Vi skal være selvsikre på en aktiv måte, med et kjærlig dekke". Det ser ut til at vi blir forberedt på det neste store steget inn i en Værentilstand med høyere frekvens; derfor må vi frigi all frykten, og den dype gjenværende negative energien innenfra, slik at vi kan fungere hensiktsmessig i vårt nye miljø.

Jeg er så høyt velsignet, og jeg ønsker å takke dere alle for deres kjærlige støtte og bønner. Dette har i sannhet vært en tid med mirakler. Jeg vet at det beste enda ikke er kommet. “Takk, Fader / Moder Gud". Evig Kjærlighet og Englevelsignelser,  Ronna.

En Barmhjertighetens Engel vil alltid dukke opp og holde seg nær en person som blir sendt ren betingelsesløs Kjærlighet/Lys. For dem som fremdeles sitter fast / lider i tettheten til den tredje og den lavere fjerde dimensjon, vil Barmhjertighetens Engler integrere Kjærligheten/Lyset og lagre det i deres Hellige Hjertekjerne, slik at det alltid vil være til fri disposisjon når den påtenkte mottakeren er klar til å åpne sitt Hjertesenter for å motta den dyrebare Kjærlighetsgaven. Hvis en person aldri fjerner skjoldet av negativitet og åpner sitt Hjertesenter i løpet av dette livet, vil Barmhjertighetens Engler som våker over dem, ledsage dem når de går over til det neste riket. Barmhjertighetens Engler vil reservere den kjærlige energien du har overbrakt til din kjære, inntil han/hun er klar til å "våkne opp". 

JEG ER ERKEENGEL MICHAEL.
Overført gjennom Ronna Herman http://www.ronnastar.com * Kopier fritt og del. Jeg gjør imidlertid krav på den universelle opphavsretten for denne artikkelen i Erkeengel Michaels navn. VI TILBYR ERKEENGEL MICHAEL’S BUDSKAPER PÅ VÅRE NETTSIDER SOM EN GAVE; MEN VI SETTER IMIDLERTID PRIS PÅ DERES DONASJONER SOM EN HJELP TIL Å BESTRIDE DRIFTSKOSTNADER OG PORTOUTGIFTER TIL DE GRATIS KJÆRLIGHETSPAKKENE VI SENDER UT RUNDT OMKRING I VERDEN.

Det var ikke mitt valg, men min mann tillot en av sine sønner å overbevise ham om at skilsmisse var den beste utveien. Det var en drastisk beslutning som jeg aldri ville ha overveid; men jeg kan imidlertid nå se at uansett hvor smertefullt det er, vil det være for det beste. Jeg har lært så mye under prosessen, og jeg har frigitt alt i mitt liv til vår Fader/Moder Gud, og i tjeneste for min åndelige misjon. Jeg har fred i mitt Hjerte, og jeg vet at alt dette er en del av min personlige overgangsrite.

Min tidligere ektemann, far til mine tre barn, har gått bort, og derfor har jeg valgt å ta tilbake deres etternavn: VEZANE. Jeg har fire barnebarn og to utrolige oldebarn, og vår dyrebare Zoey Ronna Vezane vil gjøre sin inntreden inn i denne verden hvilken dag som helst nå. Vi er en svært tett sammensveiset og kjærlig familie, og tilbringer så mye tid sammen som mulig. Jeg har valgt å bruke RONNA, fornavnet mitt bare, som mitt profesjonelle navn; mitt rettmessige navn vil imidlertid nå være RONNA VEZANE.

Det er mange nivåer og avdelinger innenfor det Himmelske Englehierarkiet, som fremdeles bare er en fasett av Skaperens bevisste uttrykk av Selvet. Vi, Erkeenglene, bærer egenskapene og dydene av Gudsbevissthet, akkurat slik dere gjør. Men forskjellen er at vi utstråler spesielle egenskaper som hører Skaperen til — du kunne si drivkraften for flere viktige aspekter av Guds—Sinnet. Vi legemliggjør tro, tillit, Kjærlighet og absolutt lydighet til Skaperen og vår Fader/Moder Gud, alltid. Engleriket i dets mange uttrykk ble skapt av Skaperen for å hjelpe, nære og instruere dere, de dristige, som gikk med på å forminske dere selv til mindre vesener for å kunne oppleve Gudsbevissthet i dens mest fragmenterte former. Opprinnelig legemliggjorde dere alle aspekter og egenskaper av Gudssinnet, men gradvis, etter hvert som dere reiste ned gjennom tidsaldrene og de høyere dimensjoner, etterlot dere deres høyere bevissthet i varetekten til deres JEG ER Nærvær.

Elohim, Skaperens mentale utstråling, de mektige byggerne av form, og de vidundelige Deva og Elementalrikene, som hjalp til med å skape og nå overvåker hele naturriket på Jorden og i andre verdener, er nå parate til å hjelpe dere i denne turbulente overgangstiden. Vi håper dere har akseptert som deres sannhet, at dere alle har Skytsengel Vesener som ble tildelt dere ved tiden for deres fødsel, som vil beskytte og tjene dere trofast innenfor grensene til Universell Lov, og i den grad dere vil tillate. Det er andre vidundelige Englevesener som er klare og villige til tjene dere, men dere må be om det, for de har ikke tillatelse til å krenke deres frie vilje.

Kjærlighet og glede tiltrekker Engler som en magnet, for deres største ønske er å stå til tjeneste for menneskeheten. Tigging er ikke veien å gå for å vinne deres gunst, men å be dem om å hjelpe dere i deres bestrebelser vil sikre deres samarbeid. De vil hjelpe deg til å manifestere dine drømmer, hvis det du ønsker er for alles høyeste gode; du må imidlertid forstå at det vil skje til deres tid og på deres måte. Begrepet om penger er forvirrende for dem; be dem i stedet om å hjelpe deg til å manifestere overflod, glede, Kjærlighet og fred — dette forstår de. Men du må også gjøre din del ved å ta de skrittene som er nødvendige, så vel som å fjerne alle selvsaboterende overbevisninger som du fremdeles rommer og nærer i ditt underbevisste sinn.

Det er kjærlige, Englevesener til å hjelpe deg med Hjertets anliggender (affairs of the heart; Hjertesaker; Kjærlighetsaffærer), og dine mentale eller kreative bestrebelser — de vil hjelpe deg til å bli besluttsom og arbeide med din Kroppselemental for å frembringe god helse og velvære i din fysiske form. De vidunderlige, lekne Kjerubenglene venter på å bringe deg glede og en følelse av munterhet og sorgløshet. Disse dyrebare, små Vesenene av Guds-Lys elsker å være nær deg og å overraske deg med små mirakler eller sammentreff. Be dem om å hjelpe deg med å finne ting som er bortkommet, og du kan også lære å kommunisere med dem, men deres språk er et språk som består av følelser og tanker, heller enn av ord. De vil forårsake at “Engle-gåsehud (angel bumps)” oppstår på huden din når en sannhet er blitt erklært, og de vil med en lav summende lyd (buzz you) gi deg et Englekyss eller iblant omgi og omringe deg med en vidunderlig duft. Engleriket bringer Guds Kjærlighet og utstråling til menneskeheten, og Englenes største ønske er å stå til tjeneste.

Englenes Essens kommer til Jorden legemliggjort gjennom mennesker som deg og deg og deg — de kommer for å være representanter for de mektige Erkeenglene, og for å vandre blant menneskeheten for å dele Gudsbevissthetens dyder og egenskaper. Ja, de er akkurat som deg, og du kan være en av dem, mine dyrebare venner, som går fremover på din vei gjennom menneskelig utvikling etter hvert som du vokser ifra de lavere trinnene på utviklingsstigen gjennom studier, arbeid og tjeneste. Det er representanter på alle nivåer av Gudsbevissthet på Jorden i denne tiden, legemliggjort i det fysiske uttrykket for å kunne forankre de opphøyde, meget høye og forfinede aspektene av Skaperen. Har vi ikke fortalt dere at dere er mer storslotte og dyrebare enn dere noensinne kunne forestille dere?

Kjære dere, la oss nå fortsette å bygge visjonen for fremtiden til deres verden. Dere må bli klar over, at først, begynner dere å bygge deres visjon i de høyere riker av ubegrensede muligheter. Deres tankeformer tar langsomt form etter hvert som de fremkaller mer Guddommelig Skaperlys substans, og begynner så gradvis å manifesteres i det fysiske uttrykket på Jorden. Jo større fokuset og intensjonen er, jo raskere vil visjonen din manifestere seg. Når dere kommer sammen med forent, bevisst intensjon, med alles beste i tankene som deres motiverende kraft, skaper dere en synergetisk tankeform av dynamiske proporsjoner. Dette er grunnen til at dere nå gjør et slikt stort innhugg i massebevissthetens tenkemåte. Som åndelige Lyskrigere, selv om deres antall er færre enn massenes antall, gjør dere stor fremgang på grunn av deres forente, bemyndigede tanker om Kjærlighet, fred, overflod og harmoni for alle.

Det er tid for å være dristig og ukonvensjonell i din visjon. Dann deg et bilde av deg selv som en kjærlig, mesterlig suveren eksistens, og formuler deretter meget inngående og detaljert hvordan du vil operere og fungere flerdimensjonalt som en medskaper av Kjærlighet, Lys, fred og glede.

Legg fundamentet for den følelsesmessige naturen i din visjon. Hva gjør deg glad og fyller deg med takknemlighet? Du må tillate din Ånd å sveve (fly høyt); du må imidlertid også nære det indre barnet, så vel som Sjelen. Vær villig til å uttrykke og gjøre krav på det som berører og nærer den indre uskylden: glede, fryd, spontanitet, eller sørgmodighet, sinne og frykt — føl disse emosjonene, men forstå at du ikke er disse følelsene. Ytringsfrihet skulle være en viktig fasett av din visjon. Vit at du har rett til å være fullstendig spontan og følg dine egne tilbøyeligheter og ønsker, så lenge de er for det største og høyeste gode for alle. Begynn å forvente det beste av folk, og de vil innfri dine forventninger. Hold fast ved og se for deg at ditt liv bli fylt med mirakler, skjønnhet og glede; og gradvis vil dine største bekreftelser gå i oppfyllelse. Når du støtter, elsker, avholder og verner om alle ting, vil du motta støtte, og du vil til gjengjeld bli elsket, avholdt og vernet om tilbake.

Utvikle din egen livsfilosofi og levesett. Lytt til din indre veiledning og praktiser skjelneevne og dømmekraft. Begynn nå å samhandle med de mangfoldige fasettene av ditt Vesen som om de var overalt rundt deg, i ditt nærvær hvert eneste øyeblikk — for det er de i sannhet. Du får bevisst tilgang til informasjon og visdom fra den femte dimensjon og over, og når du aksepterer det som din sannhet, vil du bli i stand til klart og oppriktig kommunisere med dine Guider, Lærere, Mestere, Englehjelpere og alle de mektige Lysvesenene.

Ikke tillat barrierene på veien avskrekke og hindre deg; vandre dristig gjennom eller over dem. Ikke tillat ubehaget og smerten å ta motet fra deg; kall på dine Englehjelpere til å berolige og støtte deg. Ikke tillat tvilen og bedømmelsen av andre å svekke din beslutning — vis dem ved ditt eksempel og vær dristig i dine overbevisninger. Ta ikke øynene dine eller din oppmerksomhet bort ifra dine mål, kjære dere, for denne porten av større Lys er nærmere enn du tror. Vi viderebringer de kjærlige tankene til vår Fader/Moder Gud til dere når oppstigningsspiralen tar en annen vending. Er du klar for den neste oppvåkningen?

*Deler av dette budskapet er utdrag fra SPEAKING OF ANGELS, The Golden Promise, side 386.
Oversatt av Solfrid SolEra

"ANGELS OF MERCY" - Transmitted Through Ronna Herman, LM-04-2014


Beloved masters, during these unsettling times of great change while, seemingly, unending catastrophes and suffering are taking place around the globe, we wish you to know that we are always here to assist you and show you the way. One of the greatest gifts during these times of human evolution is your conscious awareness of your intimate relationship with the angelic realms. It has been addressed and explained many times before, but allow me to refresh your memory once more as to how the angelic realms fit in the Creator’s grand plan, along with a brief overview of what our functions are.

During these times of the great awakening of humanity, those of you who are in the process of integrating the many attributes and talents of your Higher Self, and who have tapped into the storehouse of wisdom of your Sacred Mind, are beginning to gain an understanding of how the universal laws work within your multidimensional world of reality. We have told you many times that you must evolve out of the “limited emotional concepts of religion/spirituality,” and begin to learn and abide by the sacred science and universal laws of spirituality.

We have explained in great depth about the multitude of Pyramids of Light that are scattered throughout every dimensional level of this Sub-universe. We have explained in great detail how you can create an etheric work pyramid within the fifth dimension where you may plant the Seed thoughts for any new creations you wish to manifest. You can also go there and through a ritual of forgiveness, break any and all discordant agreements that you have created with others from your past, present and future, thereby clearing any and all negative vibrational timelines. When you focus on a particular person, it will be his/her Higher Self that takes them into your work pyramid; he/she will be transported into the pyramid in their etheric body, enclosed in a sphere of protective Light. You should always envision a person's Higher Self standing behind them, and your Higher Self will also be directing you.

You also have your own personal Pyramid of Light located within the appropriate level of the fifth dimension. If you are not familiar with this concept from the higher realms, we suggest you read the full explanations that have been given, and then we encourage you to make use of this wondrous gift, if it resonates with your truth. (Pages 125-130 * SCRIPTING YOUR DESTINY * R)

For those with a compassionate nature, down through the many ages, no matter the race, culture or religion, there has always been an inbred desire to pray for or to send loving thoughts and energy to others, especially to loved ones who were/are in distressful situations or experiencing great sorrow. In the past, this has always been a loving act of faith, for hardly anyone was aware of how or if this wondrous gift was received by the intended recipient.

We have explained this concept to our messenger, and she has shared it with those who are actively studying our teachings in-depth via the ongoing webinars she and her spiritual/business partner, Randy Monk, present on a regular basis. There is a division within the angelic realm called: the Angels of Mercy. This powerful group of angelic Beings is under the direction of the Feminine Archangels and the Order of the Goddess. They convey all the attributes, qualities and virtues of our Mother God, and it is their mission to receive the unconditional Love / Light that anyone sends to another person. If the intended recipient’s heart center is open and receptive, the Love/Light will flow into their auric field, and it will slowly be integrated into their four lower bodily systems, thereby giving them access to a special infusion of God Light.

An Angel of Mercy will always appear and stay close to a person who is being sent pure unconditional Love/Light. For those who are still stuck / suffering in the density of the third and lower fourth dimensions, the Angel of Mercy will integrate the Love/Light and store it within their Sacred Heart Core, so that it will always be readily available when the intended recipient is ready to open their heart center to receive the precious gift of love. If a person never removes the shield of negativity and opens their heart center during this lifetime, the Angels of Mercy watching over them will go with them when they pass into the next realm. The Angels of Mercy will hold in reserve the loving energy you have conveyed to your loved one until he/she is ready to "awaken." It should be a wondrous comfort to you to know that the recipient will be aware of who sent the priceless gift of love to them.

Remember that you do not send Adamantine Particles of Creator Light directly to other people; you are sending them Love/Light, which will be monitored by your Higher Self as to the appropriate "formula of Love/Light" for that person. It will also be monitored by the other person's Higher Self as to when and how much of your gift a person will be able to integrate at any one time.

As we have explained many times, we give you these concepts in the simplest terms possible for your better understanding. However, you should be aware that all of the higher truths are much more complicated than you can understand at your present level of consciousness. We are revealing and explaining more and more universal concepts as you grow in Self-awareness, and as you experience the new, more powerful frequencies of Light. As you are ready to integrate it, we are gradually refining and expanding your cosmic knowledge. The more refined frequencies you integrate, the stronger your desire will become to share the powerful loving energy you feel pulsating from within your Sacred Heart center. You will begin to expand your vision, and your loving energy will flow forth beyond your family and close circle of friends, as you include more and more people, until eventually you will gain a group consciousness that includes all humanity, the Earth and all Creation.

There are many levels and departments within the Celestial Hierarchy of angels, which are still only one facet of the Creator’s conscious expression of Self. We, the archangels, carry the attributes and virtues of God consciousness, just as you do. But the difference is that we radiate specific attributes of the Creator—you might say the driving force for several major aspects of the God Mind. We embody faith, love and absolute obedience to the Creator and our Father/Mother God, always. The angelic realm in its many expressions was created by the Creator to assist, guide, nurture and instruct you, the bold ones, who agreed to diminish yourselves into lesser beings in order to experience God consciousness in its most fragmented forms. Originally, you embodied all the aspects and attributes of the God Mind, but gradually as you journeyed down through the ages and the higher dimensions, you left your higher consciousness in the care of your I AM Presence.

The Elohim, the mental radiance of the Creator, the great builders of form, and the wondrous Devic and Elemental Kingdoms, who helped create and now oversee the entire nature kingdom on Earth and in other worlds, are also standing by to assist you in these turbulent times of transition. We hope you have accepted as your truth that you all have guardian angelic Beings who were assigned to you at the time of your birth, who will guard and serve you faithfully within the limits of Universal Law, and to the degree that you will allow. There are other wondrous angelic Beings ready and willing to serve you, but you must ask, for they are not allowed to infringe upon your free will.

Love and joy attract angels like a magnet, for their greatest desire is to be of service to humanity. Begging is not the way to gain their favor, but asking them to assist you in your endeavors will assure their cooperation. They will help you to manifest your dreams, if what you desire is for the highest good of all; however, you must understand that it will happen in their time and in their way. The concept of money is confusing to them; instead, ask them to assist you in manifesting abundance, joy, love and peace—this they understand. But you must also do your part by taking the necessary steps, as well as eliminating any self-sabotaging beliefs that you still harbor in your subconscious mind.

There are loving, angelic Beings to help you with affairs of the heart, and your mental or creative endeavors—they will help you firm your resolve and work with your Body Elemental to bring about good health and well-being in your physical form. The wonderful, playful cherubic angels are waiting to bring you joy and a sense of lightheartedness. These precious, little Beings of God Light love to be near you and to surprise you with little miracles or coincidences. Ask them to help you find things that are lost, and you can learn to communicate with them as well, but their language is a language of feelings and thoughts rather than words. They will cause “angel bumps” to rise on your skin when a truth has been stated, and they will buzz you with an angel kiss or sometimes surround you in a lovely fragrance. The angelic realm brings the love and radiance of God to humanity, and the angels’ greatest desire is to be of service.

The Essence of angels comes to Earth in embodiment through people like you and you and you—they come to be the representatives of the great archangels and to walk amongst humanity to share the virtues and attributes of God consciousness. Yes, they are just like you, and you may be one, my precious friends, making your way through human evolution as you grow from the lower rungs of the evolutionary ladder through study, work and service. There are representatives of every level of God consciousness on Earth at this time, embodied in the physical expression in order to anchor the most lofty, rarified aspects of the Creator. Have we not told you that you are more magnificent and precious than you could ever imagine?

Dear ones, let us now continue to build the vision for the future of your world. You must realize that, first, you begin to build your vision in the higher realms of unlimited possibilities. Your thought forms slowly take form as they draw forth more Divine Creator Light substance, and then gradually begin to manifest in the physical expression on Earth. The greater the focus and intent, the more quickly your vision will manifest. As you come together in unified, conscious intent with the good of all as your motivating force, you create a synergistic thought form of dynamic proportions. This is why you are now making such inroads in the mass consciousness mind set. As spiritual Light warriors, even though your numbers are fewer than that of the masses, you are making great progress because of your unified, empowered thoughts of love, peace, abundance and harmony for all.

It is time to be bold and outrageous in your vision. Envision yourself as a loving, masterful sovereign entity, and then formulate in great detail how you will operate and function multi-dimensionally as a cocreator of love, Light, peace and joy.

Begin to look at fear in a new way. State to yourself until you believe it: “I have a new relationship with fear. Fear is an emotion that serves me, and I AM always in control of my emotions; therefore, I AM in control of fear.” Transcending fear means you can experience it, observe it, learn from it and then move through it. In this way, fear will serve you as a warning bell as to what you need to be aware of, what is out of balance—what you need to bring into harmony. Emotions consist of negative- or positive-energy thought forms, and you must control them instead of allowing them to become your master.

Lay the foundation for the emotional nature of your vision. What makes you joyous and fills you with gratitude? You must allow your Spirit to soar; however, you must also nurture the inner child as well as the soul. Be willing to express and claim that which touches or nourishes the innocence within: joy, delight, spontaneity, or sadness, anger and fear—feel these emotions, but realize that you are not these emotions. Freedom of expression should be an important facet of your vision. Know that you have a right to be completely spontaneous and follow your own inclinations and desires as long as they are for the greatest good of all. Begin to expect the best of people, and they will meet your expectations. Claim and envision your life being filled with miracles, beauty and joy; and gradually, your grandest affirmations will come true. As you support, love and cherish all things, you will receive support, and you will be loved and cherished in return.

Develop your own philosophy of life and living. Listen to your inner guidance and practice discernment. Begin now to interact with the multiple facets of your Being as if they were all around you, in your presence every moment—for in truth, they are. You are consciously accessing information and wisdom from the fifth dimension and above, and as you accept it as your truth, you will be able to clearly and truly communicate with your guides, teachers, masters, angelic helpers and all the great Beings of Light. Do not allow the barriers on the path to deter you; boldly walk through or over them. Do not allow the discomfort and pain to discourage you; call on your angelic helpers to soothe and support you. Do not allow the doubts and judgment of others to weaken your resolve—show them by your example and be bold in your convictions. Do not take your eyes or your attention from your goal, dear ones, for that doorway of greater Light is nearer than you think. We relay the loving thoughts of our Father/Mother God to you as the spiral of ascension takes another turn. Are you ready for the next awakening?

I AM ARCHANGEL MICHAEL
Latest Message from Archangel Michael / Ronna Herman

lørdag 29. mars 2014

You were created in Love and from Love, and within the illusion you have been forever seeking that Love. - March 28, 2014 by John Smallman

We are all One. The divine realms, the spiritual realms, and the physical realms are all One, and your scientists have discovered this though their ongoing studies in physics. There is nothing that is not part of the One, because the One is All That Exists, and every particle of consciousness is an eternal and inseparable part of that Whole, even though it may choose to experience itself as individual, separate, alone.

You knew this consciously and experientially when God created you One with Himself, and then, when you built, developed, and entered into the illusion, you forgot. But to forget is not to lose or be without, it is merely a temporary state in which the infinite abundance of your perfection, wisdom and knowledge – bestowed on you at the moment of your creation by your infinitely loving Father, God, the Source of All, Who, in His infinite Love for you, gave you everything that He had – is hidden from you only by your own choice to enter the illusion.

Your sense of individuality, separateness, aloneness, even abandonment is but part of that illusion, because it is impossible that you could ever be separated from the One that is All that exists. Your choice to experience that unreal state has brought you much pain and suffering, and you have now collectively decided to return to Reality, to the experiential knowing of your true state at One with your Creator.

What you are now in the process of doing is awakening from the dream, the quite terrifying dream that you are alone, separate, infinitesimally small and insignificant beings in a universe of such a vastness that the very thought of it totally overwhelms you. It is so terrifying that for many the only apparent escape was to deny it and pretend that you were simple human beings, born by chance from the primordial slime, and doing the best that you could to survive in an environment that was unaware of you, and which you hoped would remain unaware of you lest it chose (should it in fact have intelligence) to destroy you because you were so weak, feeble, and valueless.

Others invented a god, a being of immense power who constantly watched and judged you, to whom you believed that you owed undying allegiance and obeisance, and who you believed would reward you if you behaved in a fashion that you judged he would approve of, even to the point of judging others who you saw as unworthy of the standard that you had set, and who you therefore chose to attempt to subjugate or destroy to honor him. You have finally become collectively aware of the insanity of this kind of belief, you are releasing yourselves from it, and many are attempting to build a universal culture that lovingly embraces all on the planet for the good of all mankind.

You were created in Love and from Love, and within the illusion you have been forever seeking that Love – which seems to have been withdrawn from you – in relationships of all kinds. But none of them ever satisfies the need that lies buried deep within you, the only real need that you have and which has always been provided for you, to be One with your Source. You were created One with your Source, and separated from it you could not exist for even an instant, and so, thinking that you are separated, and therefore without love, it is your destiny to forever seek the Love that only It can provide.

But that Love is within you, where It was placed at the moment of your creation, and it is within that you will find It when you let go of all your preconceptions that keep you thinking, reasoning, and puzzling over where you might find It! It is closer to you than you can possibly imagine, but while you accept the illusion as real and try to find within it what you seek you will continue to be dismayed and disappointed, because you are searching in the distance for something from which you have never been separated.

Your guides, angels, saints, and mentors in the spiritual realms are constantly trying to help you see the truth of this, but you keep allowing yourselves to be distracted by the apparent charms and enticements or the fears and anxieties of the illusion. However, the awareness that life as you are presently experiencing it is an illusion is dawning on ever greater numbers of you, as you realize that God, the divine Source, being infinitely loving could never have created the threatening and inhospitable environment in which you appear to have your existence, because, to even the most cursory investigation it is abundantly apparent that it is not an environment created in Love.

Love is your nature, Love is your Source; you can never be separated from that Source, and therefore what you are experiencing must be illusory. An environment that encourages and provides pain and suffering, and that suggests that sacrifice is required of you to make you worthy of Him Who created you perfect in infinite Love makes no sense at all, and you are, at last, admitting the truth of that, and therefore letting go of judgment and opening to unconditional acceptance and love of all forms of life.

And doing just that, and nothing else, dissolves the illusion, because its whole premise is antithetical to Love, and when there is only Love there is no place for the illusion, and all the pain and suffering associated with it, and so it dissolves, it disintegrates, it is no more, and you awaken into the eternal joy of experiencing yourselves as One with Love.

Your loving brother, Jesus.

Saint Germain ~ Solar Flares, NESARA and Galactic energies By Méline Lafont

Greetings, my beloved friends, it is I, Saint Germain providing news, a lot of news actually. Now and then I enjoy stepping in with important news referring more to present events while at other times I prefer to give you more profound actualizations which are having a deeper impact on your Ascension process. Well, this message contains both approaches.

The year 2014, which is the first year of the actualization of all your wishes, your realities, your creations and your preparations, has already brought about many initial shifts. For starters I am more specifically referring to the intense solar flares which are having an enormous impact on your Earthly reality and also on your current consciousness and your embodiment.

Never underestimate those enormous powers and impulses as they represent a crucial link in this global Ascension process. More than ever they rush towards you with more powerful impulses and at an even faster pace than you could ever imagine. Be forewarned, my friends, it will all intensify and increase even more! This will help to achieve more awakenings and more shifts coming to pass in your Earthly reality. Up until now, the increase in solar flares has been a kind of ‘terra incognita’, an unknown region for many of you because the intensity of those flares has never reached such proportions as they have now.

Each solar flare is in itself a huge creation and an activation which contributes to the actualization of your inner Self within your very own environment, within your reality as well as within your own embodiment. The majority of the Lightworkers and Masters on this planet who are ready for this are embodying the merger of their I AM Presence and the Christ Consciousness, all of this evolving along different phases.

That might require even more grounding and relaxing as well as more resting and a certain expertise in order to convert them into an inner creativity and a balance. It calls for a way to penetrate your reality and your consciousness, but it also requires a means to manifest itself in the ALL by way of your reality and your embodiment. Your bodies and your consciousness are crucially important in this whole process.

It is not only the human consciousness that manifests its visualized forms and its creations but also the global consciousness in its entirety across the entire planet, of all the creations on Earth and beyond, takes on forms and creations as we are talking about a planetary – and a solar shift which also concern and have an impact on other planets and other realities/Dimensions.

As a collective consciousness you are becoming increasingly more aligned not just with each other as the human race but also with the elementals of nature, with the animal kingdoms and even with the world of fairies. The more you are aligned on the same level and on the same vibration with the animals and the elemental kingdom, as well as with the higher Dimensional beings such as the fairies and the Devas, the more your consciousness will expand towards a more Galactic union and a merger of consciousnesses.

The Galactic Federation already started their plans to guarantee an effective presence on a planetary level for all those of you who are ready for this. Depending on each one’s reality, on the intention of the heart, on their respective consciousness and vibration, contacts will be made in such a way and on such a frequency level that you can easily handle it. If you still adhere to the consciousness where separation is still present than that fact will be reflected accordingly. If, on the other hand, you represent the consciousness of Oneness and of tolerance than a more consciousness merger will take place with these Galactic energies which allow you to become more aware of your Multi Dimensional aspects of yourSelf.

The more you are the Master of your own Being, meaning that you stay in your own power in the heart and that you are in balance, the more you will be able to determine and to create in what manner you wish to experience your very first Galactic contact for yourself. There are numerous possibilities and they are all at your disposal for your well-being. Enjoy the upcoming creations and the more conscious interactions and explorations with those Galactic aspects of yourSelf and with your family of the Light.

Quite a number of ships has actually landed as permission for this has been granted by the collective consciousness. However, we await anxiously what the political response will be concerning our presence amongst the human population, that issue is now the order of the day. A certain amount of very important breakthroughs are coming your way and covering not only the Galactic consciousness but so much more.

One such issues concerns Nesara as I have pored very hard over it these past few weeks. The Cosmic Law pertaining to the pleading of unconditional Love and Freedom has arrived at your shores. The breakthrough has already manifested itself and has come to pass. Firstly everything gets accomplished on an etheric level before a planetary shift takes place, but do not forget, my beloveds, that you are the ones in control as to what may transpire in your personal reality. So, in a nutshell, you are the ones to decide when and how all of this is going to occur in its final phase. I am the one who paves the way for you to enable this and to help bring it to fruition.

Only the collective consciousness can authorize and allow what will happen next, this with the cooperation of your own Divine powers, I work with your energies and with your consciousness to determine where I can assist to reach a breakthrough or where I still need to lend a helping hand to succour the powers involved. You can view it as an orb of Light energy which is handed over to me from all of you, and in itself it symbolizes your heart creations and your inner powers for change. This orb of Light energy allows me to accomplish everything that is contained in it due to my manifestation powers whereafter I can pave the way politically as high up as possible. Without that orb of creations I can not interfere as interference is not allowed without your consent, your cooperation, your openness, and your growth in consciousness. The more that this orb contains the unity, the cooperation and the heart intentions, the more powerful it becomes.

There have been many discussions these past few months, a lot of preparatory work has been done even though you are not aware of that. Nevertheless, some of you are utterly aware of what went on and were able to pick up some memories. Your patience will be rewarded, a fact that is becoming more and more evident.

Leave the attitude of waiting for something to happen behind you as things are not entirely done for you; they are done through you and with all of you, as together we form a unity that can stack all powers that will create effective shifts and changes. We can only function as a link or as an assistant, however the rest remains your own collective experience, your own possibility/creation because it is your consciousness that marks and realizes everything here on this planet.

I am not the saviour of this planet rather I distribute my consciousness and my Master energies in a strong and constant way on this reality as a contribution in this process of Ascension as it is the Age of Aquarius which represents my pure energy and my powers by way of the Violet Flame.

Let’s all empower now this collective consciousness and let’s continue as one and the same Source of Love so that the way to eternal freedom and to a careless existence can be accomplished. Together we will achieve the planetary Ascension as perfectly as possible; we are nothing without each other and we are everything in our self.

I AM that I AM

Saint Germain

Det forsvundne Malaysiske fly MH 370 - Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund) - 20. marts 2014

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew, og jeg taler nu kun for mig selv. Da det malaysiske fly forsvandt, hjalp jeg en civilisation i en anden galakse og havde intet kendskab til begivenheden før 3 dage senere, da min mor først hørte om den og spurgte mig, hvad jeg vidste.  

Derpå kontaktede jeg en kollega i Nirvana, hvis undersøgelse afslørede, at 3 personer havde været ombord på et fly umiddelbart før deres ankomst til Nirvana på dagen for flyets forsvinden. Min kollega fortalte mig, at deres optegnelser viser, at de døde af naturlige årsager i overensstemmelse med deres sjælskontrakter, og han kunne ikke bekræfte, at de var ombord på det pågældende fly.

Siden da har forpligtelser og familiebesøg optaget min moders tanker og tid, og da hun spurgte i dag, om jeg nu havde bekræftede oplysninger, sagde jeg ja, men jeg foretrækker, at hun modtager dem direkte fra min kilde, Ashtar.
Moder, han venter på din hilsen.
                        ____________________
Ashtar, goddag! Matthew sagde, du har oplysninger om det forsvundne fly. Han vil gerne, at jeg modtager dem direkte fra dig, i stedet for at han viderebringer, hvad du fortalte ham.

Ja, Suzy, det ved jeg, og goddag! Det er noget tid siden, vi talte sidst, og jeg er glad for denne lejlighed til at være sammen igen. Efter at Matthew bad mig om at fortælle dig, hvad jeg ved, har jeg sammensat en slags præsentation og jeg går straks til den.

Alle personer ombord på det forsvundne fly blev flyttet til en lille planet, der svarer tilnærmelsesvist til jeres atmosfære og i nogen grad jeres topografi, og beboerne ligner så godt som jeres befolkning af udseende. Da flyet udviklede alvorlige funktionsfejl, som ikke kunne afhjælpes, flyttede vi den til en højere dimension og satte kursen mod omtalte planet. Ingen af besætningens eller passagerernes sjælskontrakter indeholdte et sådant eventyr, de indeholdte dog ej heller død på det tidspunkt. I sådanne tilfælde har vi bemyndigelse til at gribe ind.

Den uventede oplevelse var virkelig for dem, fordi alle var vidne til flyets pludselige kursændring, dog surrealistisk, fordi de fløj gennem rummet, ulig noget de nogensinde havde set. Der var ingen panik, fordi redderne anvendte vores kommunikationssystem til at fortælle dem, hvad der skete, og energien i den kærlige forklaring skabte en fredfyldt accept hos disse personer, hvis fremtid blev omlagt.

Flyet blev dematerialiseret, efter at alle var gået fra borde. De blev mødt af nogle af vores besætningsmedlemmer, som havde antaget jordisk udseende og klædning for at lette de nyankomnes første øjeblikke i deres nye land, og blev ført til, hvad I ville kalde en eksklusiv resort. Det er stedet, hvor alle jordiske sjæle "starter forfra", som er blevet reddet af andre civilisationer, og der har været mange sådanne tilfælde i de seneste århundreder.

De første dage modtog gruppen en "downloading" af det eneste sprog, der tales i den verden og grundlæggende viden om befolkningen. Det er en simpel procedure, ligesom jeres computeres funktionsmåde. Efter en orienterende briefing og fotografisk oversigt over, hvad regionen tilbyder, fik hver enkelt person valget mellem forskellige typer af beboelse, individuel transportform, og arbejde eller undervisning. Alle fik et papir, der fungerer som billet og giver adgang til alle ønskede arrangementer og masser af "poletter" anvendes til anskaffelse af varer og service.

Alle blev ledsaget fra resorten til de hjem, de havde valgt, og modtog den private transportform, de havde valgt, og der blev sørget for mad og alle andre basale fornødenheder i en husholdning. I kan tænke på dette som en usædvanlig detaljeret "velkomst vogn" service. De ny ankomnes viden, talenter og interesser vil blive godt benyttet og anerkendt i den verden, og, ligesom på Jorden, er livet der lige så tilfredsstillende og meningsfuldt, som hver enkelt vælger at gøre det til.

Nu, Suzy, vil jeg besvare de spørgsmål, der roterer rundt i dit hoved. Nej, vi kunne ikke sætte disse mennesker tilbage på Jorden. Vi var nødt til at handle hurtigt, men hver eneste mulighed blev overvejet og at tage afsted til den verden, var deres bedste mulighed - det var den eneste mulighed, der kunne sikre dem deres overlevelse.

Vi kunne ikke sætte flyet ned på landingsbanen på dens lufthavnsdestination. Uden landingstilladelse ville det have skabt kaos og været til fare for den landende og lettende lufttrafik. Og hvem ville kunne have forklaret, hvordan dette ikke-funktionsdygtige fly pludselig befandt sig på jorden timer før det planlagte tidspunkt? Hvorledes kunne dets pludselige offentlige tilsynekomstnoget som helst sted være blevet forklaret? Nuvel, det var ikke muligt, men det var ikke den afgørende faktor. Der var ikke tilstrækkeligt med forsyninger på flyet, vigtigst af alt vandforsyninger, til alle ombord, til at de ville kunne have overlevet længe nok uden genopfyldninger, og der findes intet afsides liggende sted på jeres planet, hvor vi ville kunne have sat flyet ned og samtidig garanteret disse menneskers overlevelse, indtil de var blevet fundet.

Vi ønsker, at alle i jeres verden kunne vide, at de er i live og har det godt på en planet, der ligner Jorden meget, men hvem ville fremkomme med sådan en udtalelse? Hvem ville tro på det? Især ønsker vi, at familierne og vennerne til de forsvundne kunne få at vide, at deres kære lever komfortabelt og glade i en verden, der er langt bedre end jeres er for øjeblikket.
Flere spørgsmål, Suzy?

Tak, fordi du svarede på de spørgsmål, jeg havde i tankerne, Ashtar. Det er fantastisk, hvorledes disse mennesker er blevet så vidunderligt behandlet og deres livsfornødenheder er blevet tilgodeset. Ved du, om de kan blive genforenet med deres kære i dette liv?

Nej, det ved jeg ikke, men jeg tror, det er meget usandsynligt. Kærlighedsbåndets energi sikrer en genforening i ånden, men de fleste jordboere har stadig langt at gå med at øge deres bevidsthedsniveau, før det at kunne mødes fysisk er inden for deres formåen.

Kan medier eller clairvoyante her kontakte "fly" personerne og få oplysninger til deres familier?  

Telepatisk kommunikation er universel, men at lave sådanne forbindelser ville være vanskeligt. Kun særlige formidlere er klart afstemte i forhold til sjæles vibrationer, der befinder langt væk fra Nirvana - den verden, de ville skulle nå telepatisk, befinder sig uden for jeres solsystem - og her handler det igen om manglende bevidsthed. De fleste mennesker på Jorden tror kun på det, de selv har oplevet eller har lært, og telepatisk kommunikation er ikke særlig udbredt i nogen af disse to kategorier.  

Godt, OK, men kan de faktiske omstændigheder så fortælles, når masser af jeres rumskibe lander og ET'er, som lever her, bliver kendt?

Ja, afgjort!

Ashtar, ved du, hvornår det vil ske?

Suzy, hvis jeg vidste det, ville jeg råbe det ud fra jeres hustage! Ej ok, nok ikke, men vi ville sikkert fortælle det til jeres ledere, så det kunne komme fra officielle kilder, før mange af os dukker op i jeres "indfødte" kroppe. Det er, som Matthew og Hatonn har fortalt dig, Gud har ansvaret for tidsplanen, for kun Han ved, hvornår den kollektive psyke i jeres civilisation er klar til at hilse fremmede som os velkommen. I kan ikke engang enes med hinanden endnu!  

Du har ret, og det er forfærdelig smerteligt for så mange - milliarder lider. Hvad kan lysarbejdere gøre mere for at ændre på det?

Kære hjerte, det eneste jeg kan fortælle dig, er, hvad lysarbejdere allerede gør, nemlig viser kærlighedens kraft ved at leve det. Men, I kunne tale mere om den universelle lov om tiltrækning [engelsk: "law of attraction"] - I behøver ikke kalde den det, men jeres folk har brug for at vide, at energien af deres tanker, følelser og handlinger zoomer ind i den universelle suppe og sendes tilbage som en boomerang med mere af det samme. For mange tanker drejer sig om frygt, krig, fordomme, sygdom, fattigdom, fortvivlelse - om hvad de tænkende ikke ønsker - og det er derfor ændringer sker langsomt, støt men langsomt.

Det ser ud til at være mere langsomt end støt. Jeg har ikke flere spørgsmål lige nu, Ashtar. Tak for alt, du har fortalt mig.

Du er velkommen, naturligvis, men jeg ønsker ikke at afslutte med min sure"langsom" bemærkning. Vi har i årevis været klar til at slutte os til jer - vi elsker jer, vore brødre og søstre! - og da jeg nåede til det punkt, lod jeg utålmodighed få overtaget. Sandheden er, jeres fremskridt under planetens opstigning har forbløffet lyskræfter i hele universet! Jeres robusthed, opfindsomhed og beslutsomhed for at give fremtidige generationer en bedre verden har allerede gjort det. I arbejder stadig med det i jeres opfattelse af tiden, men i kontinuummet er det allerede sket, så lad mig afslutte medHURRA for jeres strålende sejr!

Ja! Tak, Ashtar. Ciao for nu.

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward    

www.matthewbooks.com
suzy@matthewbooks.com 

torsdag 27. mars 2014

Ny tids guddommelighet overskygger islam! v/Iliuka

"Hvor stor innvirkning vil Islam ha på det Vestlige samfunnet vårt i de nærmeste årene? 

Vi ser der er noget der alt nu er i sitt maksimum. Hvorledes der således vil skapes en høyere bevissthet der skaper skygger over hva der er av Islam, der er noget lik den óg vil se der er ei i behovet for. Der vil vokse til nytanker om hva der er av religiøse filosofier, – en betraktning av ny tids Guddommelighet der overskygger sådant. Konu Ekatah.
Betyr det at det blir bedre?
Korrekt. (051213)"

11. mars 2014

Integrasjon

Nå har vi integrert det flerdimensjonale sinn med vår tredimensjonale hjerne.  Nå vil vi gå videre med aktivering av våre flerdimensjonale persepsjoner i det daglige livet.

Hva tenker Tanken

Vi lever nå i en 'levende' tid, kan en si.   Tida lever formelig på flere vis, den gir oss de forandringene vi alle ser rundt oss i verden, endringer som skjer over alt.  Andre fenomener kan være noe vi sjøl setter igang, uten at vi er det bevisst.  Årsaken trenger ikke alltid å bli avdekket.  Alle gir vi våre bidrag til endringene, uten at vi dermed vet når og hvor vi deltar.  

Det blir stadig lettere for tanken å vise hva den tenker.  Den hurtige visningen hører nok nytida til, for det viser seg stadig oftere at tilmeldingene skjer både hurtig og sikkert.  Iliuka sier da også; "Det er høyere bevissthetsforendringer i Menneskeheten nu."   Iliuka forklarer så innholdet i dette, og peker på de logaritmiske kurver.  Iliuka forteller også at ET'ene allerede har vist sitt nærvær. Hvor, sier han ikke noe om.

Så kan vi si litt om menneskenes celler - de kan fornyes - og derfor lever vi til vi inntar en helt annen alder enn tidligere - det vil si at bevisstheten vår tilegner seg høyere vibrasjoner enn tidligere. Så vi er ikke ute på spasertur mellom dimensjonene, men det viser til om vibrasjonen er høy eller lav. Det er bevissthetens vibrasjonshastighet som er avgjørende for om vi forstår mye eller mindre.  Bevisstheten er individuell og sier ikke noe om kollektivet, hvis det ikke utheves eksplisitt.  Så har vi noe vi kaller underbevissthet, og det er den delen av sinnet som rommer følelser og tanker som personen ikke har bevisst kontakt med. 

Den Paven verden har nå, er en Pave til pynt.  Vi kan forstå det som om verden ikke har noen Pave nå, sier Iliuka.  Da forstår jeg det slik at Pavedømmet er over!   Det er mye som avsluttes nå;  se og hør bare hva Iliuka sier:

Sandkassen er tom!
"For således er der ei nogen konkurrens. Der finnes nu på hele din klode en konkurrens om hvem der er lysere enn lys, og hvem der er helligere enn helligt. Således vil der skapes en ny bevisstgjørelse om eksistensen av ‘extraterrestrials’ visitasjoner av andre kloder, eksistenser og andre galakser. Således bliver Menneskeheten at transformere og at se hvorfor de leker i sine egne kasser. Konu Ekatah. Sanden er oppbrukt nu. Konu Ekatah." 

21. mars 2014  Tukáte

Hvem definerer hva ...?

Har du noen gang tenkt over hvem det er som definerer verden, som definerer land, situasjoner, som definerer alt som skjer og menneskene som er med i handlingene som skjer rundt omkring.  Hvem er det så som definerer alt dette?  Det er mennene i verden, i regjeringene, i styrene, i familiene, i skolen, i barnehagen, ja, til og med ved grytene på kjøkkenet.  Mennene har inntatt alle skanser som naturlig har vært kvinnenes arbeidsfelt fra tidligere.  Menn oversvømmer verdens ståsteder hvor framtidig utrustning defineres.  De driver energisk på fra morgen til kveld, på absolutt alle områder,  med å definere seg inn over alt hvor det tas stilling til orden og utføring. 

For det første, hvorfor skjer dette?  Dette skjer fordi noen kjenner behovet for å definere, og hvem er det som kjenner det behovet sterkest.  Det er menn.  Men kvinnene da, kjenner ikke de det samme behovet.  Nei, de kjenner behovet for å arbeide seg bortover, oppover, framover, og rundt omkring.  Kvinner kjenner behov for å rydde fra og mellom klokkens minste streker, og så videre til klokkens større avstander.  Dette er kvinnenes arenaer.  Det er definisjonen av hvem som skal ha overoppsynet på Jorda, og hvem som skal ha underoppsynet, om du forstår.  Kvinner er naturlig på den siste arenaen og menn på den første.  Fordi:  Det er fordi det er naturlige arenaer for begge de to gruppene.  Det var med sikte på to nødvendige hovedområder de kom til verden for å utføre sitt arbeid.  Nå har menn utkjempet kamper seg i mellom, og har etterpå tildelt hverandre områder slik at de fleste menn er fornøyde og holder seg i ro enn så lenge.  Kvinner er definert inn i gjenstående områder.

Parallelt med denne posisjoneringen har det foregått en utvikling i posisjonene og i resten av verden i alle ledd.  Landene er befolket og folket har altså blitt tildelt sine plasser, menn forstår hvordan de skal tenke ut strategier for sine platåer, og hvordan de skal forstå de andre og samfunnet forøvrig.  Denne forståelsen gjelder alt fra det laveste til det høyeste og tilbake igjen.  Alt skal være like kjent og utredet - ikke et spørsmål skal befinne seg ubesvart noe sted.  Og kvinner forstår områdene der de er plassert, og gjør ikke krav på mer.  De er så fornøyd med å spille andrefiolin, noe menn aldri ville være fornøyd med.  Førstefiolin er deres plass, og det slåss de alltid for.

Tukáte