søndag 30. november 2014

Les "Montague’s Message for Sunday 30 November 2014"

Det er interessant å se hva som skjer bak alle tepper og slør!  Vi får prise oss lykkelige så lenge vi ikke kommer i kontakt med slike opplevelser.  Måtte alle slør falle snart!


Tukáte

Kyllingen vil ut!

Den multidimensjonale bevisstheten våkner, og lysstrekene noen ser hører til dette bevissthetsskifte!  Både krystallbarna og diamantbarna gjør seg gjeldene på jorda's mange områder nå, de holder på å våkne opp til hvem de er. Nå skal den multidimensjonale bevisstheten vekkes i menneskene, samtidig som 3D-bevisstheten brytes ned og forsvinner. Det skjer dype endringer i alle livsformer og strukturer. Jeg formelig kjenner at alt er i oppløsning i kroppen. Alt flyter og står ikke til tjeneste på samme måten som før. Nå kan det jeg etterspør forvandles foran øynene på meg, eller jeg bare glemmer det og så ordnes det på egen hånd.

Jeg kan fortelle hvordan lesingen flyter nå, for meg, eller kanskje ikke flyter - vi får se. Noen ganger når jeg skal lese noe danser all forståelse et stykke over papiret og jeg greier ikke å konsentrere meg så mye at jeg ser hva som står eller får tak i hva det betyr på noen måte. Det er ikke mulig. Når jeg leser det samme i konsentrert form (så nær sagt), da kommer meningen klart fram. Så når alt flyter kan jeg bare la det flyte og ikke forsøke å forstå noe som helst. Det er et liv jeg ikke har vent meg til ennå, men forhåpentligvis gjør etter hvert. Nå kan jeg til og med skrive ned noe av det jeg opplever, og det er framskritt. Det har ikke vært mulig før på samme måten.

Jeg føler nok at dette bare er en spe begynnelse, og at mye vil tilkomme etter hvert. Det er slett ikke vanskelig å vite det, men forklare det noe nærmere det går ikke. Det henger der ute og bare venter på å bli trukket ned!  Slik føles det, men jeg er jo klar over at ikke noe henger verken her eller der, det er inne i oss (... hvor nå det er ... ?) Vi vet jo at det vi ser utenfor oss er illusjon, og da må vi lokalisere hvor det indre er - noe som ikke er lett eller kanskje ikke lar seg gjøre i det heletatt.  Nei, nå er det på tide at den hele og fulle bevisstheten inntar kroppen eller fyller universet eller hva skal jeg si. Noe må skje snart, føler meg som kyllingen som vil forsere skallet!

Nå skal det unike i menneskene komme fram.  Ikke dårlig!  Det er mange som fortsatt går med masker og føler seg både avkledd og redd om maskene faller.  Men det er menneskeuttrykket vårt det, som kjenner redsel for å vise ansikt. Nå er jo dette menneskeutrykket i full omdreining, så nå er det bare å flyte med. På en måte er det en spennende tid, men den er forbundet med så mange varierende følelser at det som er spennende og det som er fryktsomt flyter i et stort kaos inne i den stakkars kroppen - eller hvor det nå er det flyter. Det er ikke godt å si noe om noe nå, det er bare å gi seg over. Frykten skal bort fra kroppen - uansett.

Over til full bevissthet!  Det er ikke til å tro! Tanken er så fantastisk - full bevissthet! Hva eller hvem blir vi da?  Hvordan organiserer vi oss - hvilke strukturer skal vi følge? Kan vi f.eks. være ett sted og så vite om alt det som rører seg på helt andre steder?  Vite hva folk tenker og vite hvordan alt ser ut. Hva vil det egentlig bety for oss? Er det ikke noe mer som kan overraske oss, for vi vet alt på forhånd? Blir dét mer spennende enn slik vi har levd i 3D?  Jeg har en million slike spørsmål i hodet hele tida, og vet samtidig at det bare er å vente. Jeg greier ikke bare å være lydig og vente til det passer noe eller noen å la meg vite, jeg må bearbeide det på egen hånd. Puh ...

Det siste jeg leser er at kroppene våre fylles med blått - vil det da si åndelig energi? Det er ikke reelt at de fylles med blå væske, men innsiden framstår som blå i kanaliseringer!

Nå må jeg ha en pause ...    Tukáte

Første kontakt har skjedd!

Vi er midt i store omkalfatringer i kroppen, som kan gi ubehag av forskjellig art. Det er dyptgripende forandringer som skjer og på grunn av dette krever kroppen søvn og ro, da forandringene skjer under søvnen. Obs!  Dette gjelder også dyr! Oppvåkning passer dårlig sammen med dagens gamle arbeidsplasser med ditto -tider, noe som kan gi problemer for samfunnet. Derfor er det ønskelig at denne prosessen går fort på alle vis.  Fra Sheldan Nidle har vi mottatt denne videoen ~ [Road to Disclosure] (https://www.youtube.com/watch?v=2by-Zaxdnjc&feature=youtu.be)  Første kontakt skjedde Januar 2013, sier Sheldan Nidle.

Tukáte

torsdag 27. november 2014

Do Not Despair! - From Kryon Live Channel "Revelations of Darkness" Philadelphia, - PA October 2014

Evil is not created through outside forces any more than light is created through outside forces. Light and dark is a balance that humanity has the ability to pull in either direction. Did you hear that? You can go as dark as you want or as light as you want, and you have always had that ability. This is the duality that you have seen through your history, forever. However, you are in a situation where you have now come out of a barbarian age - thousands of years of conquering and killing and war - and you've turned a corner. 

Again, I say to you: Do not despair! Generate the light that you came in with and stand tall and out of fear.
 ~ KRYON, through Lee Carroll

Pausen er over - ref. budskapet fra Smallman rett foran

Jeg lovte meg sjøl en pause isted. Nå er det gått omtrent en halvtime og jeg trenger ingen lengre pause. Det gjorde susen det å bare legge bort alt som umulig å løse. Så leste jeg det - budskapet fra Smallman - en gang til, og nå forstår jeg hvor enormt lite og stoooort det er å forstå. Herlighet dere - ikke gi dere!

Tukáte

MESSAGE FROM JESUS - Within the illusion to rely on Love appears to be insane - by John Smallman

Jeg gir meg ende over!  Jeg har trodd at det skulle bli stadig lettere å forstå dette mysteriet vi er så opptatt av, men den gang ei.  I skrivende stund er jeg rede til å ikke plage mine små grå med mer fundering hva angår slike spørsmål som ikke lar seg utrede. Jeg har nok tidligere lest tilnærmelsesvis liknende utsagn som dette budskapet kommer med, men idag forstår jeg det sannsynligvis fra en litt annen vinkel og melder pass!  Jeg vil ikke mer.  Jeg tar i allefall en liten pause inntil videre.
-----------------------
Here in the spiritual realms, where all of you also have your eternal existence, even if you are temporarily unaware of this truth, we are observing with joy your continuing magnificent progress towards the moment of your awakening. As we have often told you, and as I repeat now “There will be no delays!” God’s plan is always perfectly on schedule and on time, although for you who are “seemingly” limited by and locked into the illusion, and who have been following with hope the various uplifting messages relayed to you over the eons by many holy channels, it does appear that nothing much is changing on Earth.

Many of you who have experienced PTSD (post traumatic stress disorder) are aware that it can be intensified by recurring nightmares of a quite horrific nature, further stressing you out because there is no escape from it, even in sleep. The illusion is a similar nightmare for many of you – on top of any new PTSD that may have been caused by traumas during your current earth lives – in so far as it is ongoing with very little sign that it is only a nightmare, because it appears to be so real and because you do not seem able to awaken from it. However, you do get some respite when you sleep, because your higher Self withdraws you from your body for brief periods to recuperate at night so that you can carry on with the human life path that you have chosen to follow this time around.

Yes, for many of you this particular life time is intensely stressful and unsettling because it appears even more real than previous ones. This is because over the eons you have accumulated much negative karma all of which needs to be addressed and released in this life time so that you can move forwards to your awakening as divinely planned and intended. When you chose this particular incarnation you knew it would be very hard work, very demanding, and very stressful, but with much forethought and with some extremely wise guidance to help you in your choice, you decided that it was the best path for you in this now moment. Having to accept amnesia as part of the deal does not make it any easier for you.

However, all on Earth are doing sterling work and making tremendous and most effective efforts to collectively bring humanity to its moment of awakening, and you will succeed most wonderfully. You are receiving an amazing amount of help from your brothers and sisters in the spiritual realms, and the Light of Love burning powerfully at the deepest center of your individual divine beingness is nourishing you, and encouraging you forwards. Failure to awaken is neither an option nor even a remote possibility. Keep reminding yourselves of this truth, especially when you feel weary, or when doubts and anxieties plague you. You most definitely are achieving what you set out to do, and nothing can prevent you from reaching your goal.

You need to keep reminding yourselves that you are immortal; perfect divine beings created by your loving Father to enjoy eternally the gifts with which He showered you when He created you. Gifts that enable you to create as He does. Yes, you do have the power to create! He created you and then gave to you every part or aspect of Himself; He made you equal to Him so that you could engage fully with Him in all your creative endeavors. There is no hierarchy in Heaven because all are One.

Of course you then used your limitless freedom to build a severely limited and imaginary environment in which to play your games of separation, separation from the Source that maintains you eternally alive and abundantly well. Not a terribly good idea. But God knew that you would quickly learn that it had been unwise to discard the wonderful gifts with which He had endowed you, by placing yourselves in a spartan environment with very tight restraints on your freedom of movement, and that you would quickly start to seek your way Home. Those gifts await your willingness to reclaim them, and they will assist you on your homewards journey.

No longer able to roam freely throughout all of creation, you began to get irritated with one another, blaming one another for the situations in which you found yourselves – cold, wet, hungry, and fearful – having totally forgotten that you had made this unwelcoming environment and the weak and feeble bodies in which you had enclosed yourselves.

Yes, amnesia is part of the illusion, a part that adds to its seeming reality for you. If you could remember God and Heaven the illusion would not work, and you very much wanted it to work, until it did! Then you seemingly found yourselves alone, cold, lost, confused, and frightened. You had forgotten Love. You desperately wanted Love, wanted to be loved because you felt so empty and unfulfilled without It. But you had forgotten what It was, you just knew that something was seriously wrong, something of great importance was missing, but you knew not what. You entered into relationships in the hope of finding that missing aspect of life in another, and that other sought it in you.

But of course It was within you, always! Not outside, in someone else who might be persuaded to give It to you. But you were blind to that Truth, and in your misery you turned on one another, or gathered in like minded groups for support, and fought those whom you saw as different from you, and therefore a threat to you that must be destroyed.

All your personal spiritual guides, and all the loving ones who channel guidance from the masters in the spiritual realms keep telling you that the way out of the illusion is to embrace Love, and only Love. There is nothing else. But still many of you have trouble with this “concept.” Within the illusion to rely on Love appears to be insane, an open invitation to others to rob you of all your worldly goods. And nearly all the business organizations on the planet are set up with the express intention of destroying other businesses and taking over their domains.

But, there are no worldly goods! Anything of a worldly nature, anything that has form, physical substance, exists only temporarily, and as soon as it is made or constructed it starts the process of its decay. It seems to you that the visible Universe, having existed for 13.7 billion years, is extremely old, but in truth that is but a blip, less even than a second or two as compared to eternity. It is just that as humans you experience life as very short, passing by very quickly, and in relation to the Universe your life spans are as nothing, unnoticeable in the larger scheme of things. But this is precisely the kind of separation you were seeking to experience when you constructed the illusion. And it is overwhelming for you to attempt to imagine your place and your importance – and you most certainly do want to be important – in the seemingly vast Universe of which you are each such small insignificant particles, existing for but a most fleeting moment on the enormous wheel of time.

So, be glad that it is all nothing but an illusion, an illusion that you built for yourselves and which you maintain by your belief in it! If this was not the case then your future would indeed be bleak. However, there is no future, and there is no past, there is only the eternal now moment in which all of God’s divine creation is eternally present in infinite joy. Your unavoidable destiny is to awaken and re-engage with your loving Source and experience that unutterable joy.

Your loving brother, Jesus.

onsdag 26. november 2014

Sheldan Nidle - 25 november, 2014 - 2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del nyheter om hva som skjer i deres verden. For øyeblikket bruker den mørke kabalen den forestående "Bank Holyday"* for å prøve å skape en nok en forsinkelse i arbeidet med å realisere klodens nye bank- og finans system. For oss er denne utsettelsen fullstendig unødvendig. Det er derimot av avgjørende betydning at disse skurkestrekene blir feid unna slik at dette nye systemets første del kan avdekkes for alle. Vi har inngitt vår protest til dem som nå er involvert i disse særdeles viktige forhandlingene. Det er viktig at menneskene på denne kloden får se i det minste ett lite tegn på at store forandringer i sannhet er i ferd med å skje. Vårt kommunikasjons-personell oppfordrer hele tiden våre jordiske representantene om å stå fjellstøtt og reversere dette tilbakeslaget. Det er essensielt at hvert eneste aspekt av denne prosessen blir gjort helt korrekt; ikke desto mindre er det meget viktig at selv et lite, første steg skjer. Mange i deres verden forstår ikke helt den fulle bredden av alt som må gjøres. Ikke desto mindre er en viss grad av bevegelse virkelig tiltrengt. Således har vi til hensikt å presse på med det vi inderlig føler er virkelig nødvendig. Vi kan se en viss bevegelse og vi har tenkt å forsikre oss om at noe virkelig positivt skjer.

Vårt utgangspunkt har hele tiden vært å finne måter som kunne fremskynde en slutt på hemmelighetskremmeriet og stimulere til en global, formell avsløring om vår eksistens, vårt nærvær og vår rolle. De uthalingene som foregår for øyeblikket gjør bare at denne muligheten tar lengre tid å manifestere. Vi tar oppgaven meget alvorlig med hensyn til å bringe denne kloden frem til en avsløring av sannheten. Den mørke kabalen er fullstendig klar over at i det øyeblikk vi blir en mer åpen medspiller i disse "diskusjonene", så reduseres deres muligheter til å skape ytterligere utsettelser enormt. Himmelen har gitt oss en del klare dekreter. Disse er fortsatt ikke nok til å gi oss en mer dyptgripende rolle. Til tross for disse små restriksjonene fortsetter vi å instruere vårt kontaktpersonell om å legge sterkt press på våre jordiske samarbeidspartnere om å posisjonere seg enda sterkere med hensyn til implementeringen av et nytt bank- og finanssystem i deres verden. Agarthanerne støtter oss når vi ber om et raskt første virkemiddel til å tvinge frem begynnelsen på et nytt pengesystem. Dette systemet kan raskt eksponere de store bankene og deres uendelige arroganse. Dette enkle steget kan bringe mange nasjoner til å komme sammen og tvinge frem en oppbrytning av disse ondsinnete kjempene i bankverdenen.

Når det gjelder nye styresett og regjeringer, vokser håpet om dette så snart de globale “hjernevask-operasjonene” de mørke holder på med, blir knust. For øyeblikket blir de fleste regjeringer drevet av individer som hver eneste dag blir gjennomsyret av energier som gjør at de blir rene nikkedokker for de mørke. Vi har lykkes i å redusere noe av intensiteten i dette "mind control" nettverket. Vår innsats her er regulert av dekreter gitt oss av Himmelen. Vi forstår til fulle at Himmelen har ledelsen i gjennomføringen av en storslagen guddommelig plan. Denne operasjonen er noe vi hjertelig og til fulle respekterer. Likevel er vi fullt klar over deres store frustrasjoner. Dere blir bedt om å tåle mye og det er vårt inderlige ønske å redusere denne byrden så snart som mulig. Vårt representanter insisterer derfor sterkt på at ett enkelt element blir manifestert. Denne tiden vi er inne i er således både den mest fantastiske og den mest nedslående for dere. Det er vårt sterke ønske å fremtvinge et punkt som gir oss klare forsikringer fra Lysets styrker. Det er tross alt starten på advent og juletiden, hvilket begrenser hva det globale banksystemet kan greie å få gjennomført.

Vår hensikt er derfor å stå fast ved dette. Vær forberedt på at ting vil skje. De som er involvert i disse forhandlingene vet hva vi ønsker fra dem. Vi er sikre på at en liten del av denne prosessen virkelig vil manifestere. På samme måte som dere, ønsker vi at dere skal få glede dere over velstand for alle, så vel som personlig frihet og uavhengighet. Og dette er ikke bare noe vi sier sånn i forbifarten. Det finnes ting som med letthet kan gjøre at dere anerkjenner at det som nå skjer, ikke bare er virkelig, men sannelig i stand til å sette disse mørkets lakeier på den plass de hører hjemme. Vi har avskåret dem fra deres underjordiske tilfluktssteder og således nektet dem enhver form for noen midlertidig "trygg havn." I tillegg har vi utplassert tallrike forsvarsskip som holder vakt, slik at vårt ståsted er klinkende klar for dem. Vi ønsker virkelig å fremskynde avsløringen på et eller annet vis. Så snart vi alle har lagt denne bak oss, kan vi komme sammen og begynne arbeidet med raskt å rydde veien til full bevissthet. Det er på dette punkt at vi alle kan begynne å slappe av og fryde oss over disse spesielle øyeblikkene.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å hilse dere og velsigne dere! Mye skjer i verden som de fleste av dere vet svært lite om. Akkurat nå foregår det en stillferdig revolusjon. Denne begivenheten er for øyeblikket avgrenset til organisasjoner og individer som er fast besluttet på å skape et mer humant bank- og finanssystem, som i sine velsignete korridorer bærer i seg en ny, velsignet global pengeenhet. Denne pengeenheten skal være reell; ikke fiat penger som lett manipuleres av påfunnene og ønskene til den særdeles griske og sleipe banden, den mørke kabalen. Disse nye pengene vil være velsignet med egenverdi og en rettferdig vekslingsrate som styres av sentrale banker som står under ledelse av en ny internasjonal utviklingsbank. Dette systemet skal gi oss global velstand og en global teknologi som vil gjøre slutt på all fattigdom og gi alle muligheten til å bli vel skolert om de undere som Moder Jords overflateriker og indre riker utgjør.

Det er dette løftet vi med så stor glede velsigner og intenderer for alle. Betrakt den kommende helligdagsperioden som en tid til å reflektere over hva som nå er i ferd med å ta form omkring dere. Vær til enhver tid klare til å ta imot både de velsignelser og den healing dere så vel fortjener. Føl i dypet av deres hjerter de nye energiene som vil forvandle dere. Visualiser hvordan disse undrene vil manifestere. Vær rede til å akseptere alt som kommer og alt som om kort tid vil bli lagt foran dere. Dere er i forandring hver eneste dag. Dere vil bli helbredet av gledene ved denne særdeles storslagne rekken av øyeblikk. Alle vi kommer sammen daglig og sender Himmelens nåderike velsignelser til dere. Til og med de mektige AEON’s Serafer velsigner dere og gir dekret om deres suksess i alt. Disse nådens ord gjør at dette riket både kan helbredes og transformeres. Dere står på terskelen til den mest vidunderlige rekke av guddommelige begivenheter.

Vær stolte av Himmelen og evig takknemlig for disse tingene som nå skjer. Et nytt rike er i ferd med å fødes i hvilket dere skal erstatte sorg og nød med glede og overflod. Himmelen har sendt dere en mektig flåte av deres brødre og søstre som har viet seg til å sørge for at denne mektige forvandlingen skjer slik Himmelen har visualisert det. Dere skal løfte dere over de lave emosjoner av hat og frustrasjon og i glede forvandle dem til kjærlighet og suksess. Tenk over hva dere er i ferd med å bli. Dere er i ferd med å løfte dere opp i kosmisk bevissthet og blir gjort klare til å helbrede dere selv, så vel som andre. Om ikke lenge vil dere synge unisont med de himmelske kor og bruke denne hellige sang til å forvandle denne virkeligheten til noe nytt og vidunderlig. Vi slår oss sammen med dere og i himmelsk nåde synger vi nå: Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre budskap av glede! Vi ber dere alle om å løfte deres indre stemme unisont og proklamere at dette er tiden hvor en ny epoke for menneskeheten kan begynne. Se denne tiden som en tid fylt av Himmelens Velsignelser. Det er en tid for å be Himmelen om å innfri sine løfter om frelse og i sannhet vite at dere blir hørt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif 

*Bank Holyday i USA er faste dager da bankene stenger, særlig i forbindelse med julen, slik at bankarbeidet «stopper opp». Kan de mørke greie å forsinke arbeidet til nær oppunder Bank Holyday, så vinner de enda en utsettelse i håp om å bremse det uunngåelige. 

PAO - Sheldan Nidle

2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 Ik
Dratzo! We come with some news about what is happening on your world. At present, the dark cabal is using the coming of banker’s holidays to create a temporary delay in bringing forth your globe’s new financial system. To us, this delay is totally unnecessary. Rather, it is quite vital that these shenanigans be thrown aside and this new system’s first part revealed to all. We have submitted our protest to those now involved in these most serious negotiations. It is important that the people of this realm see at least a small sign that great changes are indeed happening. Our liaisons are telling our earthly representatives to stand strong and reverse the current debacle. It is essential that each aspect of this process be done correctly; nevertheless, it is quite important that even a small first step occur. Many on your world do not fully understand the breadth of what needs to be done. Nonetheless, some degree of movement is truly required. Thus, we intend to press forward with what we deeply feel is truly necessary. Movement is now being detected and we intend to be assured that something quite positive happens.

   Our position has always been to find ways to hasten an end to the cover-up, and encourage a formal global disclosure. The present delays only lengthen the time for these possibilities to manifest. We are quite serious in our strategies to bring this realm to disclosure. The dark cabal fully realizes that once we become a more open player in these “discussions,” the chances for any delays greatly lessen. Heaven gave us some strong decrees. These are still short of a more profound role for us. Despite these minor restrictions, we continue to instruct our liaisons to implore our earthly counterparts to take stronger positions on the implementations of a new financial system for your world. The Agarthans join us in asking for a quick first means to implore the beginnings of a new currency system. This system can swiftly expose the large banks and their gross arrogance. This single point can permit many nations to come together, and force the breakup of these malicious giants of your banking world.

   As to new governance, once the global “psych-net” long maintained by the dark is broken, the hope for new reform grows. Currently, most large governments are run by individuals who are daily soaked in energies that render them pawns for the dark. We have lowered some of the intensity of this mind-control network. These efforts are tempered by decrees given us by Heaven. We fully understand that Heaven is running a grand divine plan. This operation is something which we dearly respect. Yet, we remain fully cognizant of your great frustrations. You are being asked to take on a lot, and we very much wish to lessen this burden as soon as possible. Our liaisons are therefore insisting on a simple item to be manifested. These times are thus both the grandest and most discouraging for you. It is our great desire to force a point of assurance from the forces of the Light. After all, it is the start of a holiday season, which limits what your global financial system can produce.

   We are therefore intending to stay firm on this. Be prepared for something to happen. Those involved in these negotiations understand what we desire from them. We are sure that a small part of this process is indeed to manifest. Like you, we wish you to enjoy prosperity, as well as personal sovereignty. This is not just said in passing. There are things which can easily permit you to acknowledge that what is now happening is not only real, but quite capable of putting these minions of the dark in their place. We have cut them off from key underground facilities and thus denied them any temporary form of safe haven. In addition, we have posted numerous defense ships as guards, in order to make our position quite clear to them. We dearly wish to hasten disclosure in some way. Once this is mutually behind us, we can come together and begin to swiftly clear the path to full consciousness. It is at this point that we can all relax and rejoice in these special moments.

   Blessings! We are your Ascended Masters! We come on this day to greet and bless you! Much is happening on this world, which most of you know very little about. Right now a quiet revolution is happening. This event is presently confined to organizations and individuals who are dedicated to creating a more humane financial system, which harbors within its blessed corridors a new global currency. This currency is to be real; not a fiat one prone to the whims and wishes of a most avaricious and contentious lot, the dark cabal. This new money is to be blessed with value and a fair trade rate governed by central banks under the ultimate management of a new international development bank. This system is to bring our realm prosperity and a global technology that is to end poverty and give everyone the opportunity to be truly learned about the wonders that make up Mother Earth’s surface and inner realms.

   It is this promise which we gladly bless and intend for all. See these coming holidays as a time to reflect upon what is now shaping up around you. Be ever ready to accept both the blessings and healings to which you are entitled. Feel deep within your heart the new energies that are to transform you. Visualize how these wonders are to manifest. Be ready to accept all that is coming, and all that is shortly to come before you. You are changing every day. You are being healed by the joys of this most magnificent set of moments. All of us daily come together and send the gracious energies of Heaven to you. Even the grand Seraphim of AEON bless you and decree for your success in all things. These words of grace are permitting this realm to both heal and transform. You are on the edge of a most wondrous set of divine events.

   Be proud of Heaven and ever thankful for those things now happening. A new realm is being born in which you are to change sorrow and want into joy and abundance. Heaven has sent you a grand fleet of your fellows, dedicated to seeing that this magnificent transformation occurs as Heaven so envisioned. You are to move beyond the base emotions of hate and frustration, and change them gladly into love and accomplishment. Think of what you are becoming. You are rising up in cosmic consciousness and being readied to heal yourself, as well as others. Very quickly, you are to sing in unison with the heavenly choirs and use this sacred sound to change this reality into something new and wondrous. We join together with you and graciously we now sing: Hosanna! Hosanna! Hosanna!

   Today, we have carried on with a grand message of joy! We ask all to lift up their inner voices in unison and proclaim that this time is when a new epoch for humanity can begin. See this time as one filled with the Blessings of Heaven. It is a time to ask Heaven for deliverance and know that you are indeed heard! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)

Fattigdommens endelikt og Sheldan Nidle’s Update for the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy - **2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 Ik**

Det er noen som har interesse av at den nye tida forsinkes så mye som mulig, og legger sine kjepper i hjulene på forskjellig vis.  Nå er det for bankene og frigjøringa av det nye finansielle systemet.  Store endringer skjer imidlertid likevel, vi vet det kommer når guttelekene stoppes på et eller annet vis.  Det nye finansielle systemet er klappet og klart til å legges fram, men de treneringsglade gjør så godt de kan på sin kant.  Likevel, fornuften har en lei tendens til å seire - uansett - så slik blir det nok denne gangen også.  Det kan ikke sammenliknes med en storrengjøring det som må til, nei, her er det snakk om både tankekontroll og annen kontroll over menneskers liv,  så det må nok sterk lut til. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at dette likner litt på den drakampen vi har her på jorda akkurat nå på den politiske arenaen. 

Nå seiler det opp med varierende næringer til jordboeren.  Vi får full bevissthet.  Vi får fulle bankbøker.  Vi får full fart på alle områder som er viktige for det nye samfunnet.  Det blir fritt fram for enighet og full fart ut for uenighet.  Det er som en urealistisk ønskeliste før julaften!  Om vi også føyer til oppfrisking over hele planeten hva angår sykdommer og dårlig allmenntilstand, så skal det også være med.  Nye energier velter inn over oss og skaper vei i vellinga.  Se bølgene av ny tid for deg, se det velter inn over jorda i store dønninger.  Se menneskene som elleville barn løper i denne stormen av nye frekvenser - alt det gamle skiftes ut i samme slengen og det nye tar plass mens vi er midt i leken. Vi er igjennom vår nye tids største transfomasjon.  Vi forstår ennå ikke hvor stor betydning dette har for det moderne mennesket.

==========
We ask all to lift up their inner voices in unison and proclaim that this time is when a new epoch for humanity can begin. See this time as one filled with the Blessings of Heaven.
==========
from PAO ~ [Planetary Activation Organization](http://www.paoweb.com) 

Dratzo! We come with some news about what is happening on your world. At present, the dark cabal is using the coming of banker’s holidays to create a temporary delay in bringing forth your globe’s new financial system. To us, this delay is totally unnecessary. Rather, it is quite vital that these shenanigans be thrown aside and this new system’s first part revealed to all. We have submitted our protest to those now involved in these most serious negotiations. It is important that the people of this realm see at least a small sign that great changes are indeed happening. Our liaisons are telling our earthly representatives to stand strong and reverse the current debacle. It is essential that each aspect of this process be done correctly; nevertheless, it is quite important that even a small first step occur. Many on your world do not fully understand the breadth of what needs to be done. Nonetheless, some degree of movement is truly required. Thus, we intend to press forward with what we deeply feel is truly necessary. Movement is now being detected and we intend to be assured that something quite positive happens.

Our position has always been to find ways to hasten an end to the cover-up, and encourage a formal global disclosure. The present delays only lengthen the time for these possibilities to manifest. We are quite serious in our strategies to bring this realm to disclosure. The dark cabal fully realizes that once we become a more open player in these “discussions,” the chances for any delays greatly lessen. Heaven gave us some strong decrees. These are still short of a more profound role for us. Despite these minor restrictions, we continue to instruct our liaisons to implore our earthly counterparts to take stronger positions on the implementations of a new financial system for your world. The Agarthans join us in asking for a quick first means to implore the beginnings of a new currency system. This system can swiftly expose the large banks and their gross arrogance. This single point can permit many nations to come together, and force the breakup of these malicious giants of your banking world.

As to new governance, once the global “psych-net” long maintained by the dark is broken, the hope for new reform grows. Currently, most large governments are run by individuals who are daily soaked in energies that render them pawns for the dark. We have lowered some of the intensity of this mind-control network. These efforts are tempered by decrees given us by Heaven. We fully understand that Heaven is running a grand divine plan. This operation is something which we dearly respect. Yet, we remain fully cognizant of your great frustrations. You are being asked to take on a lot, and we very much wish to lessen this burden as soon as possible. Our liaisons are therefore insisting on a simple item to be manifested. **These times are thus both the grandest and most discouraging for you.** It is our great desire to force a point of assurance from the forces of the Light. After all, it is the start of a holiday season, which limits what your global financial system can produce.

We are therefore intending to stay firm on this. Be prepared for something to happen. Those involved in these negotiations understand what we desire from them. We are sure that a small part of this process is indeed to manifest. Like you, we wish you to enjoy prosperity, as well as personal sovereignty. This is not just said in passing. There are things which can easily permit you to acknowledge that what is now happening is not only real, but quite capable of putting these minions of the dark in their place. We have cut them off from key underground facilities and thus denied them any temporary form of safe haven. In addition, we have posted numerous defense ships as guards, in order to make our position quite clear to them. We dearly wish to hasten disclosure in some way. Once this is mutually behind us, we can come together and begin to swiftly clear the path to full consciousness. It is at this point that we can all relax and rejoice in these special moments.

**Blessings! We are your Ascended Masters!** We come on this day to greet and bless you! Much is happening on this world, which most of you know very little about. Right now a quiet revolution is happening. This event is presently confined to organizations and individuals who are dedicated to creating a more humane financial system, which harbors within its blessed corridors a new global currency. This currency is to be real; not a fiat one prone to the whims and wishes of a most avaricious and contentious lot, the dark cabal. This new money is to be blessed with value and a fair trade rate governed by central banks under the ultimate management of a new international development bank. This system is to bring our realm prosperity and a global technology that is to end poverty and give everyone the opportunity to truly learn about the wonders that make up Mother Earth’s surface and inner realms.

It is this promise which we gladly bless and intend for all. See these coming holidays as a time to reflect upon what is now shaping up around you. Be ever ready to accept both the blessings and healings to which you are entitled. Feel deep within your heart the new energies that are to transform you. Visualize how these wonders are to manifest. Be ready to accept all that is coming, and all that is shortly to come before you. You are changing every day. You are being healed by the joys of this most magnificent set of moments. All of us daily come together and send the gracious energies of Heaven to you. Even the grand Seraphim of AEON bless you and decree for your success in all things. These words of grace are permitting this realm to both heal and transform. You are on the edge of a most wondrous set of divine events.

Be proud of Heaven and ever thankful for those things now happening. A new realm is being born in which you are to change sorrow and want into joy and abundance. Heaven has sent you a grand fleet of your fellows, dedicated to seeing that this magnificent transformation occurs as Heaven so envisioned. You are to move beyond the base emotions of hate and frustration, and change them gladly into love and accomplishment. Think of what you are becoming. You are rising up in cosmic consciousness and being readied to heal yourself, as well as others. Very quickly, you are to sing in unison with the heavenly choirs and use this sacred sound to change this reality into something new and wondrous. We join together with you and graciously we now sing: Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Today, we have carried on with a grand message of joy! We ask all to lift up their inner voices in unison and proclaim that this time is when a new epoch for humanity can begin. See this time as one filled with the Blessings of Heaven. It is a time to ask Heaven for deliverance and know that you are indeed heard! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)

tirsdag 25. november 2014

Kjærlighetsenergiens mange ansikter!

Det er viktig for menneskebarn og samles i flokker, sier Iliuka, dette på grunn av den unisone samklangen som skapes av kjærlighet i hjertet. Når vi samles slik, skapes det en ny glød som etter hvert blir til healende kraft for alt liv. Det er ikke dårlig! I tillegg så virker det utover på stedet og menneskene som så endrer sin bevissthet. Jeg tror mennesker og omgivelser er ett og det samme for som Iliuka sier videre, bevissthetsforandringen gjelder også stedet og alt som vokser og lever på dette stedet! Den siste setningen er et klart bevis på at alt det vi tror vi ser det er ikke det vi tror, det er i realiteten kjærlighetsenergi! Alt er KJÆRLIGHET.

Når alt er kjærlighet og kjærlighetsenergi, da må jo den energien være istand til å skape alt i tråd med de tankene om fenomener vi mener vi ser rundt oss. Da er det kjærlighetsenergien som rett og slett skaper omgivelser rundt oss i det øyeblikk vi fokuserer. Det tegner seg et bilde av noe vi ikke har som samtaleemner mellom oss til vanlig, men kanskje skulle hatt?  Det er stadig lettere å se utenfor den stien vi tidligere så utover fra, uten at vi fikk noe klart bilde av terrenget rundt oss. Nå begynner terrenget å tre fram som noe annet enn det som har ligget der, eller det blir forstått på en annen måte nå. Kjærlighetsenergien viser seg fra en annen side!

Tukáte

Atter en utgave av Livet

Hva vil det si å være en kanal?  Er det et slags rør mellom nord og sør (så nær sagt!), øst og vest, oppe og nede, kryss og tvers. På denne måten må røret være roterende i alle retninger, kanskje hullete også. En oppsamlingsplass for informasjon og alle slags nyvinninger på alle plan og i alle vinkler - alt dette skal spres utover til menneskene. Jorda trenger slike punkter, så menneskene kan samle næring til å leve et jordisk liv samtidig, uansett om dette livet er en realitet eller ikke - helst er det ikke. Kanskje finnes det ikke noe slikt som realiteter i dette spillet vi er kastet inn i, kanskje må fortellingen om livet på jorda inneholde slike (falske) realiteter for å bli realiteter i opplevende forstand, byggesteiner som frakter menneskene videre ved hjelp av en tankegang som forteller om fødsel og levd liv, pluss død og forsvinning og atter gjenkomst osv. 

Det er visst ikke måte på hvor spekket et liv kan være på innhold av enhver sort. Det kan fylles med absolutt alt hva tanken kan forestille seg. Hva er livet da, en god fortelling fra virkeligheten, eller et bra eventyr? Er det en opplevelse eller kanskje sammenhengen trenger eventyr - og livene er de etterlengtede eventyrene som lager flyt i denne materien, som gjør den leveverdig og fullverdig nok til å engasjere en passelig mengde andre mennesker som så blir kalt familie  og opererer som om de har større interesse av den ene gjengen framfor andre gjenger. Det kan være slik, men det kan også fortelles på mange andre vis. Det er bare å sette fantasien i sving så kommer alt rekende på ei fjøl. Heng på forskjellige språk kan vi også gjøre alt ettersom, og alt vil virke troverdig, akseptabelt og autentisk. Akseptert blir det fortalt som livet på jorda. 

Tukáte

mandag 24. november 2014

Do Not Despair! From Kryon Live Channel "Revelations of Darkness" Philadelphia, PA October 2014

Evil is not created through outside forces any more than light is created through outside forces. Light and dark is a balance that humanity has the ability to pull in either direction. Did you hear that? You can go as dark as you want or as light as you want, and you have always had that ability. This is the duality that you have seen through your history, forever. However, you are in a situation where you have now come out of a barbarian age - thousands of years of conquering and killing and war - and you've turned a corner. 

Again, I say to you: Do not despair! Generate the light that you came in with and stand tall and out of fear.
 ~ KRYON, through Lee Carroll

Den daglige deling av energi

Det høres kanskje noe merkelig, men deling av energi synes svært avgjørende, også i kommunikasjon. Når jeg leser får jeg inntrykk av at ordene i seg sjøl, er av underordnet betydning. Jeg tror det er et ukjent nivå i kommunikasjonen, enten den er muntlig eller skriftlig, som vil bli utforsket etter hvert. 

Deler leger og terapeuter forskjellig energi i sin kommunikasjon med pasient/klient?

Forskjellen på legen og alternativterapeutens praksis er: Alternativterapeuten har ikke behov for å kartlegge klientene. Leger får betalt for alt de sier og gjør i pasientsammenheng, derfor skriver de opp hvert steg og tar betalt etter spesielle takster. Terapeuten understøttes ikke av samfunnet i det hele tatt. Terapeuter har én oppgave, forsøke å forandre situasjonen til det bedre for den som er syk, og dette gjøres uten diverse påplussinger i beløpet. Denne forandringen skjer ved bruk av ren energi, uten bruk av giftige kjemikalier.  

Den første som praktiserte legekunst på denne Jord, gjorde det sikkert på annet vis enn dagens utøvere. Det er derfor utvikling er så bra. Når utviklingen har skjedd over tid fra dagens praksis, så er nok giften forsvunnet også får vi håpe. Da forstår også leger at helbredelse handler om energi og tillit, og absolutt ikke om gift. Inntil den tid, er det prøving og feiling alt som omtales som legekunst

Tukáte

Kjærlighet, dualitet og andre sterke krefter ...

Er mennesket eier av en eneste, nøytral, evne som kan brukes til alt og i alle retninger?  Eller er det mange små evner som er tilpasset den kraften som må til for at hver enkelt operasjon skal kunne utføres? Jeg undrer meg på hvordan dette er, men når jeg har bruk for en aller annen kraft eller forståelse eller evne eller hva som helst av dette uforståelige, så kommer som regel det jeg etterspør. Men like ofte, får jeg vel det som ikke er etterspurt - ikke av meg, men kanskje av noe ukjent som holder orden på om vi har innfridd eget potensiale - alt vi kom hit for å ta imot. Vi er på stien til nye høyder nå og det er mye skal samles inn av både viten og ferdigheter.

Er Kjærlighet bare et ord? Eller er dette ordet en hentydning om en evne til kraft som er hinsides alt vi kan forestille oss. En kraft som er sterkere enn alt annet menneskene bruker hver dag - uten å tenke over det. Hvis vi tenker dypt over hvilke krefter som står til disposisjon for et menneske fra morgen til kveld, hver bidige dag, så kan vi øyne litt av den styrken det sies at mennesker har. Vi leser jo stadig at vi er så sterke vesener, men så går vi her og kjenner oss både små og ynkelige rett som det er. Det finnes ikke samsvar mellom ytterpunktene i en menneskekropp. Vi tenker, og det er galskapen på samme tid som det er dét store gode også!  

Kanskje er vi motsetningenes planet også? Vi har drevet dualismen til vanvidd. Dualismen er blitt trukket hit og dit, strekt og tøyd og rotet med og ordnet innenfor grammatikalske regler, innenfor arkitektoniske regler, innenfor oppdragelsens regler, ja, du skjønner, i alle retninger, fram og tilbake, gjennom og forbi ... vi går oss på den ene regelen etter den andre hele tida. Slik sier reglene at det skal være. Men dualismen herjer i kroppen og hvisker, ikke gjør det slik, men motsatt. Den som mottar alle inputene til daglig, går der som en tynnslitt utgave av ei lurvete avis hvor trykksverten renner ukontrollert gjennom en blanding av nyheter og gammelt stoff.

Det er så fryktelig vanskelig å finne de riktige ordene hele tida, for så snart jeg tenker at nå har jeg en tråd, så er den trevlet opp i tusen strimler eller strenger eller hva du vil ... Det er så mange alternativer over alt, som å gå inn i en butikk hvor alternativene hagler i hyllene! Er hodet mitt en butikk, eller omvendt? Hva er hva av alt rundt oss? Hva er meninga med alt rundt oss? Er det noen mening eller er det bare blitt sånn? Hvem har akseptert at det ble sånn? Var det noen som spurte om det skulle være sånn? Hvem svarte og bestemte? Hva og hvorfor og hvordan osv. ... På toppen av alt dette, så gir vi hverandre priser for måten  ordene velter ut av oss på ... Hva er dette for noe?

Holder menneskene på å fortumle seg ihjel nå?  Vet vi ikke lenger hva vi vil, og alt er bare hulter til bulter i hodene våre. Kanskje er det slik det er i hodene til biologiske vesener, kanskje flyter alt om hver andre og det er et evig rot og kav? Kanskje er det derfor noen er så opptatt av å holde kontroll. De kjenner det flyter litt fort hit og dit, og vil hanke inn noen slakker her og der. "De vil ikke være bekjent av" ... osv. Har vi lært for mye på planeten Gaia, høyskoleplaneten, så vi har mistet oversikten, sluppet taket, det ble så altfor overveldende ...  Vi dro hit for å være med på videreutdanning og nå er det rett og slett vanskelig å sette opp en status - hvordan gikk det ...?

Har vi blitt videre utdannet eller bare videre forvirret? Personlig føler jeg meg mer på linje med det siste, enn det første. Men jeg synes det er enormt spennende å la tankene fly over stokk og stein, mens andre kanskje holder en knapp på fenomenet beinflying. Ikke vet jeg heller hvilken verden som skal følges her på Jorda - er det den indre eller er det den ytre? Den usynlige verden påstår at det er den indre som er den vi skal følge. Men på selve planeten er det en allmenn oppfatning at det er den ytre som er gjeldende. I illusjonens verden sies det at den ytre verden er illusjon! Mellom de sidene er Mennesket, den stakkaren som nærmest lister seg gjennom livet av frykt for å være på feil side!  Tukáte      "Universets Puls"

Hva er forskjellen ... ?

Hva er den egentlige forskjellen på kvinnearbeid og mannsarbeid gjennom tidene? For det første at mennene hadde fri tid, mens kvinner ikke hadde noen tid til fri disposisjon. Kvinners arbeid hørte til i heimen og det var der det foregikk det som skulle engasjere kvinner iflg. mannen. Det er den største årsaken til at kvinners stemme helst ikke lar seg høre, før langt inn i moderne tid.  Kvinner hadde slett ingen fri tid, de var opptatt i heimen med å legge til rette for mann og barn hele tida. Den første tida dreide seg forøvrig ikke mye om barna heller, men bare om mannen. Mennene var alltid den viktigste og den egentlig viktige, av de tre hovedgruppene en familie besto av. Det var opplest og vedtatt av mannen, og ordningen lot seg ikke rikke for endringer før langt inn i moderne tid.

Men var det slik i den borgerlige leiren også?  Borgerlige kvinner broderte! Det var brodering på høyt plan blant borgerskapets kvinner og ellers lærte kvinnene å sitte på en stol, se fornem ut, være pent kledd og ellers ikke gjøre et dags arbeid så langt som året var. Arbeidet hadde de hushjelper til! De borgerlige nøt livet da, som nå. Det var nok en god lærdom å få med seg. De borgerlige har pakket inn skitten sin på noenlunde samme måten hele veien, fram til idag. Det har vært med noen godt innøvde manérer og noen meget brukbare triks med påfølgende orddekning. Slike gjentakelser ligger som breie autostradaer gjennom livene våre, de strekker seg fra tidsepoke til tidsepoke og med epokens regler for både god og dårlig folkeskikk.

Det er bra at moderne kvinner ikke fantes i den aller første tida. Moderne kvinner var sikkert ikke født da! Imidlertid tok det ikke lang tid før tida innhentet kvinnene, de ble moderne og dermed skjøvet inn i datidens 'rampelys' - heller ufrivillig enn det motsatte. Kvinners krav ble synlige og mange menn formelig besvimte, til skade for sin flosshatt, av slik hårdnakkethet. At de kunne! Hvor hadde de sitt hjerte? Hvor var følelsene for mannen? Hvor var deres ansvarsfølelse for familien? Var kvinner gått fra forstanden? Spørsmåla sto i kø og de krevde sin rett, de måtte besvares! Det var borgerskapet som rørte på seg og svarene måtte de ha. Menn hadde lenge nok vært ignorert i denne saken (alt dreide seg om menn (!), men de ante et ulmende kvinneopprør og måtte stoppe det.)

Landsbygda hadde sine ressurser som hadde trosset vær og vind og stedige bondetanker, så kvinnene mobiliserte blant sine egne. Kvinnene fantes og modige var de! De ble trukket fram av andre kvinner, geleidet til talerstolene og der kom de med det de hadde på tungespissen. Og det var stort sett det kvinner fra landsbygda var opptatt av - problemer. De øynet påbegynte problemer rundt seg og aksjonerte fortere enn svint. I mennenes forsamlingslokaler var ikke dette helt dagligdags kost, men kvinnene var ikke til å stoppe - de klatret og kanskje krøp til talerstolene etter - kuprinsippet.  Den indre dialogen sa som så; "du tror du kan, men ikke prøv deg ...", og så stormet de menns talerstoler som var de kyr, med tankene fylt av uhyrligheter som f. eks. fedrene til barna og mødrenes liv! 

Bare et sveip over en svunnen tid jeg ikke har lokalkunnskap om.    Tukáte

lørdag 22. november 2014

Så sier sagnet!

Vet vi egentlig hvilket utgangspunkt Anunnakiene hadde, da de fant denne planeten første gang og vurderte ilandstigning?  Nei, jeg tror ikke det.  Hvilke vesener snakker vi om, som omtales som Anunnakier? Dette er vesener som kom fra planeten Nibiru, men eksakt hvilke vesener de var er ikke klart. De var i sin tid på reise i Rommet og bestemte seg for å lande på planeten Gaia, ganske sikkert for å utforske den nærmere. 

Anunnaki oppdaget altså denne planeten på sin ferd gjennom verdensrommet. Det interessante er imidlertid å prøve å få en form på denne utflukten til det ukjente, all den tid dette besøket griper så dypt inn i våre liv og er del av historiefortelllingen for planeten Gaia. Anunnakis idé var et ønske om å beleire den grønne oasen i verdensrommet, og deretter blande seg med eventuelle skapninger som levde der. 

Han kunne med dette slippe bryet med nyetablering et annet sted. Kanskje kunne han i tillegg bruke de vesener som oppholdt seg der til videre utvikling, så ville det være et stort og godt jafs for hans grådige forstand. Anunnaki mente nok dette var en lys idé. Hans løpebane var igang på planeten Gaia. I galaksen Melkeveien. I det store universet. Det skulle kanskje vise seg at denne enkle tanke var mer brysom i praksis. 

Det ble nok mange problemer å takle for den som ville erobre en planet med beboere som var eslet til ansvarlige mennesker!  De sto vel ikke rede til å godta ethvert påfunn fra denne planetjegeren som plutselig gjorde seg så bemerket. Nei, enkelt ble det slett ikke, tvert imot ble det et stort mannefall på den nyervervede planeten. Det lot seg ikke gjøre å blande anunnakier og jordboere, så glatt, skulle det vise seg.

Anunnakiene døde etter hvert ut, og jordboeren kunne gjenopprette kontrollen. Noen anunnakier har vel greid å stilkke seg unna i tidas løp, men ikke verre enn at de raskt har blitt merket og omfavnet av den usynlige kontrollen. Tar jeg ikke helt feil, har noen greid å surfe på bølgen helt fram til idag, men nå er bevisstheten i full gang med å erobre jordboerne, så heller ikke det er noen farbar vei lenger.

Det er lett å se hvor det er etterfølgere av Anunnaki på jorda, forresten. Der lever de fortsatt med begjæret i fullt opprør rundt befolkninga. Den lumske Anunnaki har ikke skånsomme gener å by på, derfor blir det alltid basketak og mange ganger villere og verre enn dét. Glad kan vi være som holder på å puppe ut av dualismeskallet og snart er istand til både å se og å tenke klart. Det hjelper!

Vi får se hvordan vi fortsetter. Om alle er like overbevist om at vi nå er ferdig, er kanskje ikke tilfelle. Det nærmer seg likevel ei tid for at noe skjer nå og det er det grunn til å glede seg stort over. Det at dualismen er slutt og at poenget med helheten og den stigende bevisstheten er en realitet, det skulle borge for at vi har svært god grunn til å la optimismen stige til uante høyder.

Spennende å se hvordan historien utvikler seg.    Tukáte

Snakk med vannet, sier Iliuka

Denne lille oppfordringa kommer fra Iliuka - han ber oss om å snakke med vannet og den kloke påhitten synes jeg vi skal la gå rundt en gang til. Den sto på trykk første gang 1. desember 2008 (som tida flyr!)  Tukáte

"Hvorledes den søker at se, så er der tiden for at sortere hva der var og hva der bliver. Der er klokt at den ser hvorledes der er høstet visdom om hva der tales programmeringer av vannets molekyler. Vannet er alt i større dimensjoners betydelse, enn hva menneskebarn tror. Således er der og i hva den søker noget i tider den kaster vann på sitt selv for at rene sitt legeme, så er der og for at tale til vannet. Ei dog vannet den drikker. Vannet den søker at drikke, skal der søkes noget at forpleies med omsorg. For lik den så spreder til god kjærlighets kraft for vannet, så er der og lik den spreder til kraften til de oceaner der skal blive inn i tiden. For tiden der er nu og for at skape transformasjoner for alle molekylære strukturer på sin jord. Der finnes molekyler der ei utholder de nye frekvenser, og der finnes molekyler der vil dannes til nye substanser i tiden der kommer nu. Således er der noget lik den kan se; der er av fysiske, der er av psykiske og der er av mentale, og der er av galaktiske forendringer den bliver til at bemøtes nu. Derigjennom vil den veie og måle sine verdier; hvorledes den bemøter menneskebarn, hvorledes den favner om kjærligheten til sitt selv, hvorledes den favner om kjærligheten av sitt neste, hvorledes den er lik en kvalité av et menneske, så er der viktigt. Konu Ekatah."

fredag 21. november 2014

Sheldan Nidle - 18 november, 2014 - 9 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi er på vei inn i en periode hvor de urgamle familienes viktighet har økt blant våre allierte på Jorden. For øyeblikket har de ansvaret for å lede et antall svært følsomme forhandlinger. Hensikten med disse samtalene er å sementere betingelsene for den mørke kabalens endelige overgivelse. Så snart det er oppnådd enighet om disse, kan arrestasjonene på høyt nivå begynne, men de mørke ønsker å takke av med en viss grad av seremoni. Dette er en prosess forhandlerne våre er godt kjent med. Denne overgivelsen handler ikke om rikdommer; den handler om å gi fra seg den makten de har hatt gjennom tusener av år. For lenge, lenge siden valgte Anunnakiene dem som sine spesielle lakeier. I kraft av dette virket disse gruppene av enkeltmennesker som kanal for en enorm makt. Denne kabalen betrakter nå helt feilaktig denne makten som deres rett. Faktum er at det var et privilegium gitt dem av Anunnakiene. Tiden er nå mer enn moden for at de gir den fra seg. Disse forhandlingene skal sikre at dette skjer raskt og så smidig som mulig. Denne formelle overgivelsen vil så muliggjøre nyfastsettelse av verdien på globale valuter, gullbaserte pengeenheter, nye nasjonale ledelser og styresett.

Mange vestlige regjeringer og deres "overordnete" i finansverdenen forstår at en ny virkelighet er i ferd med å fødes. Denne operasjonen skal sørge for en global gjeldsanullering og gjøre det mulig å utløse fondene til alle de humanitære- og velstandprogrammene. Denne operasjonen skal sikre at en ny virkelighet begynner å manifestere. Himmelen hadde til hensikt at dette skulle ha skjedd allerede halvannet tiår tilbake. Imidlertid var kabalen i stand til å gjennomføre 11. september terroraksjonen, hvilket tvang våre allierte på Jorden til å omgruppere seg. Disse onde handlingene gjorde at kabalen gjenvant sitt maktovertak. Vi hadde ikke tillatelse fra Himmelen til å gå lenger enn et antall foreskrevne forutsetninger. Disse restriksjonene vil bli fullstendig annullert når sannheten om vår eksistens og nærvær blir kunngjort fra et antall av de store regjeringene. Inntil da må både Agarthanerne og vi begrense oss til en liste over hva vi kan gjøre og ikke kan gjøre. De Oppstegne Mesterne Quan Yin og Grev St. Germain følger nøye med på det som skjer. Vi forventer at disse forhandlingene skal bli vellykkede og at et tidsskjema for formell overføring av makten faktisk er temmelig nær.

Straks avsløringen av vår eksistens og nærvær skjer, kan vi komme med våre kunngjøringer og for alvor starte nye operasjoner, fordi dette tillater at vi kan gjennomføre våre oppdrag i fullt dagslys. Når den tid kommer, vil skipene våre begynne å ta med seg en første bølge av interesserte mennesker for å besøke moderskipene våre- hvor vi vil gjennomføre en generell omvisning, sammen med tid hvor vi kan begynne vår dialog omkring den faktiske ankomsten av folks personlige mentorer. Vi utnytter denne tiden slik at dere kan bli bedre kjent med oss. Etter landingene vil vår kontakt og samarbeide øke enormt. Denne siste perioden skal også gjøre at dere kan bli bedre kjent med Agarthanerne. Da Atlantis gikk til angrep på Lemuria ble Lemurianerne for en tid avskåret fra overflaterikene. Denne tiden benyttet Atlantis til å gjøre seg til den dominerende makten i Gaias overflaterike. Denne dominansen skulle vare helt til Atlantis ble ødelagt for omtrent 13 tusen år siden. Atlantidene flyktet til Centaurus og dere satt igjen med nye herskere, Anunnakiene. Disse Vesenene holdt seg ved makten frem til fredsslutningen med Anchara-kontinuumet i midten av nittiårene.

Den tiden vi nå er inne i er en tid hvor det forhandles om de mørkes endelige overgivelse, selv om kabalen likevel forsøker, på en eller annen måte, å skape trøbbel for å komme ut av sitt nåværende dilemma. Vi kan forsikre dere om at det ikke kommer til å skje. De mørkes rikdom og makt har blitt tæret ned til et punkt hvor en slik gjenervervelse av makten er høyst usannsynlig. Våre allierte på Jorden leder for øyeblikket gjennomføringen av en rekke begivenheter over hele kloden. Disse begivenhetene griper inn i hverandre på en måte som gjør at kabalens nederlag er sikret. De samtalene som foregår for øyeblikket er simpelthen en av disse viktige puslespillbitene. Friheten og velstanden deres er ekstremt nær. Vi har benyttet teknologien vår for å forhindre enhver katastrofe, slik at de mørke ikke kan sette i gang noe som kan føre til en utsettelse av sin overgivelse. I tillegg har Himmelen gitt oss en svært handlingsintensiv plan å følge som en backup til det som for øyeblikket foregår. Disse begivenhetene gjør det temmelig klart at noen gledesstrålende feiringer er nær å ved å skje!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere fortsetter sine møter med utvalgte representanter for den mørke kabalen. Vi har beordret, i Himmelens velsignete navn, at disse forhandlingene resulterer i en sann takksigelse for menneskene. Hellige lover krever at vi feier disse villfarne Vesenene ned i historiens søppelbøtte for alvor. Denne guddommelige oppgaven krever at våre samarbeidspartnere legger frem en liste med beviser for deres synder og enorme misgjerninger. Denne spesielle listen skal være bevisgrunnlaget for det som nå gjøres. De mørke er, til tross for sine forferdelige misgjerninger, fortsatt våre menneskelige ledere. Himmelen krever at de i all stillhet blir fratatt sin makt, og at de blir forberedt på det som vil følge. Følgelig er det nødvendig at hver eneste en av dem blir isolert fra menneskeheten inntil det faktiske skiftet til full bevissthet skjer. Dette ediktet fra Himmelen betyr at disse forhandlingene utelukkende kan ha ett mulig resultat, en uunngåelige seier for dere!

Disse pågående møteseriene vil avgjøre på hvilken måte deres nye virkelighet vil bli introdusert for dere. Det er nødvendig at regjeringsledere som er installert av de mørke er fullt klar over hvilken situasjon de befinner seg i for øyeblikket. Vi har ikke til hensikt å gi dem noen som helst ressurser som på noen som helst måte kan forhindre denne forandringsprosessen. Himmelen står klar til å akselerere de forandringene som for øyeblikket pågår i deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper. De mørke må klart innse at de nå er avskåret fra visse ressurser som kunne føre til nye forsinkelser. Følgelig er vi nødt til å balansere på en velsignet stram line. Dette er hva som er i ferd med å skje over hele denne fantastiske kloden. Meget snart vil dere erverve ressurser som virkelig kan forvandle virkeligheten deres. Bruk dem med klokskap og visdom. Husk at dere har ressurser tilgjengelige til å hjelpe dere. Disse kan kun hjelpe dere med å nå deres hellige mål!

Vi har etterlevd og brukt på korrekt vis de edikter Himmelen har gitt oss. Vi ber dere om å gjøre det samme. Bruk deres visdom til enhver tid og forstå denne svinnende virkeligheten. Bruk verktøyer dere kjenner og stå rede til å ta i bruk nye som på vidunderlig vis vil bli dere givet. En nye virkelighet er i ferd med å dannes. Den krever at de mørke først blir kastet fra makten og deretter isolert fra dere. Det er derfor nødvendig at vi feier dem unna, og deretter, i uendelig glede, gir dere Himmelens velsignelser. Ha full tillit til, kjære Sjeler, at gitt nye omstendigheter er dere sannelig skjebnebestemt til å triumfere! Deres stadig økende bevissthet lever i en verden som er full av farer. Vi er i ferd med å eliminere dem og er klare til å sette i gang en massiv innsats for å isolere disse skadedyrene fra dere. Vi ber dere simpelthen å være tålmodige og være rede til å manifestere deres hellige drømmer. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper til dere. Vi ber dere på det innstendigste å fortsette å holde fokus på suksess, og på prosessen med å isolere disse kjeltringene fra dere. La deres nye virkelighet manifestere og tillate oss omsider å fritt få tale til dere på ordentlig. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif 

*SaLuSa 21 November 2014*

Time marches on and you are now able to adapt to the faster pace it is
running at, and still carry out the tasks that you have set yourselves. In
the future you will find that it runs even faster and that you will go
along with the changes. All that is happening is a part of the process that
is going to propel you into the New Age. However, your re-action is often
one of confusion as so much is happening at any one time. Providing you
keep focussed on what you know to be the purpose of them, you will see
within a pattern that will slowly emerge. It will indicate the direction in
which you are going and take you along the pathway to the New Age. Nothing
can now stop the progress that is being made, and it will bring success in
lifting you up out of the lower vibrations.

As the changes in the seasons become more pronounced, so it will become
apparent to you that the extremes you experience are diminishing. Instead,
there are now more acceptable conditions as you begin to move more easily
from one season to another. It will result in changes within the plant and
animal kingdoms as they also adjust. Indeed, such happenings are already
being reported, and will continue until eventually the difference in the
seasons will become much less pronounced. The oceans of the world are also
being affected, and as they warm up so certain species of life will move to
different areas that are suited to them. You are for example sometimes
experiencing dramatic changes in the much colder regions. Ice packs are
melting at a much faster rate and it is known that over a period of time
the sea levels will rise with the consequent changes. You do however have
advance warning of what the changes may entail, and have every opportunity
to take suitable action.

Prepare for the future well in advance and all areas of life will be able
to cope with the changes. However, be prepared to accept that life cannot
continue as it is, but if preparations are carried out well in advance you
will so to say “ride out the storm”. You have the advantage of being well
informed about the nature of the changes, and can prepare in good time.
There are also many advanced inventions and technologies that are yet to
generally released, and these will also make life a lot easier to cope
with. Believe us Dear Ones that we do not stand idly by without assisting
you where possible, and we inspire and guide people so that their knowledge
and expertise can help you through the changes. There are also the
challenges of a nature that call for a more heads on approach, and we can
assist you to cope with them. As you may already be aware most of our work
is carried out without your knowledge, but there will come a day when we
can openly work with you. Those days are not so far away as you might
imagine and we look forward to them.

You were placed on Earth eons of time ago and given freewill to create your
own future. That you have done, and when you look back you may come to the
conclusion that you have still not found complete peace and happiness.
Indeed your history is littered with incidents of war or threats of war,
but at great cost in human life, and you have begun to realise the need to
live peacefully together. You have experienced what happens when greed and
avarice take over, and it gives little comfort to you but the lessons are
gradually bearing fruit. For those souls who still need more time to find
the right path to peaceful co-existence, another cycle has begun, and they
will have every opportunity to lift themselves up.

You have lived through the illusion of material life as it would be without
the full energy of love to guide you. Yet the Light has still managed to
come through to lessen the effect of the darkness created by those who only
believe in self-aggrandisement. Some of your lives have been extremely hard
yet others have given you glimpses of the peace and happiness that lies
beyond. Once you have tasted the true life you will settle for nothing
less, and the opportunity to do so is within your grasp. Already subtle
changes are taking place that will open the doors to the future that awaits
you. No lesser Beings will be able to spoil the happiness that it brings,
as their place is in the lower vibrations that their lives are in harmony
with.

Knowing what awaits you in the future should enable you to face it with
calm assurance, and have no fear of the outcome. Be aware once again that
the future is already known, and you will be pleasantly surprised at the
speed of the changes. The dark Ones no longer “rule the roost” and they are
creating their own future. Their influence is becoming less as they no
longer wield the power and authority they once had. So do not be too
concerned about their activities, as they are so bound up in their own
little world they no longer believe they can fail. However, they are
meeting resistance and by the time they realise what is happening it will
be too late to recover.

So please keep to a path that will carry you into levels of Light of the
higher vibrations. As you do so you will find that you are less and less
distracted or affected by whatever is happening around you. You can so to
say, let the world go by as you enjoy the peace within that you have
created for yourselves. As much as you feel insulated from events happening
around you, you can help others that are struggling with life. It will be
test of how much you have gained and learnt from your times in the lower
vibrations, and how you can apply yourself to the needs of the day.
Sometimes all it requires to help lift up another soul, is a kind word or
act that helps bring Light into their life.

I am SaLuSa from Sirius, and feel the growing excitement at the realisation
that changes are occurring that will bring the New Age into being for you.
At last you have reached the end of the cycle and it only remains for the
old Age to be swept away, to make room for the new one that will bring you
the most happy times and utter joy.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey.

tirsdag 18. november 2014

Montague’s Message for Sunday 16 November 2014

Snart stenges dørene til Vatikanet. Hvem skulle trodd det?  Nå avsløres det kristne vi har levd livet sammen med og trodd på. Av all uærlighet, synes jeg personlig at den katolikkene bedriver er den avskyeligste (hvis dette lar seg gradere.) De Mørke har håpet i det lengste at de skulle knekke koden og ta over Jorda, mens alle som etter deres mening ikke skulle overleve - skulle fjernes. Sånn går det ikke nå. Det spørs hvem som fjerner hvem, slik det alltid går når renkespill møter sin overmann.  

Men de holdt ut i det lengste og planla overtakelsen, samt at de mente å holde oss jordboere i evig frykt til alt var i boks. Montague Keen sier Irland er nøkkelen som vil låse opp det hele. Når den sanne historien om Irland avsløres, starter snøballen å rulle. Vi har sjokk på sjokk i vente når avsløringene starter seiersdansen. Det vil bli opprettet sentra hvor både energi- og matproduskjon vil startes opp. Livet vårt som har vært nær ved å legge inn årene, starter på nytt og vi favner ei ny framtid. 

Planetens naturlige energi vil bli gjenopprettet. Vi har også fått hjelp til å frigjøre fanget energi fra ley lines - første skritt til å erobre tapt kontroll. Montague Keen sier; "se hva som har blitt oppnådd siden grepet om denne energien løsnet 2. februar."  Arbeidet med å slippe denne energien vil få sin naturlige plass i historien om New Age of Enlightenment. Vi blir bedt om å fortsette dette arbeidet som er så verdsatt på begge sider av livet. Det å ta ansvaret i egne hender, gir som regel stor uttelling.

For hver dag som går lærer vi stadig mer om hvordan vi har blitt holdt i kontroll, samt hvordan alle aspekter av livet er underlagt den samme kontrollen. Om vi leser om slik kontroll, vil vi ikke tro det er mulig, sier Montague. Nå får vi sjøl se hvor utspekulert smart det har blitt gjort. Vi har blitt fortalt at alt er tilrettelagt til vår fordel, men det er soleklart ikke til vår fordel! Når en samlet planet sier NEI til denne inntrengingen i livet på Jorda - først da, og ikke før, blir kontrollen hevet.

Vi har det som trengs for å utføre det vi må. Vi avslutter dette jordelivets mareritt nå. Det skylder vi våre barn, sier Montague Keen. Vi skal også sikre at all korrupsjon opphører, samt at ikke en eneste krig skal bli startet igjen. Vi skal selektere ut løgner heretter, og heller tilstrebe å bli den vi er. Takk til alle som deler sannheten med andre, for å hjelpe Menneskeheten å våkne. Vi er nesten ved døra til det Nye Livet. Vi har hatt det tøft i de Mørkes desperasjon, men assistansen kom - aldri var vi alene.
------------------------------
No part of this website may be reproduced without permission.

This is the time of revelation, my dear. There is no hiding place on Earth at this time of great change. Only those who live in fear remain in 3D, because they fear change. There are those also, who never learned to open their minds to the wonders of Planet Earth; those who never asked questions, such as why humanity is not working together as one; or who created the divisions such as religions, to separate and cause suspicion and conflict.

Now, others are giving you details of what was decided at the Council of Nicea. The destruction of life on Earth began then. All the evidence is hidden in the Vatican. When evidence was recovered from the sea in Iraq, war was declared and instructions given to the US Army to destroy all newly recovered ancient writings, in case the truth of civilisation ever came out. It is difficult for humanity to come to terms with the fact that the Vatican preaches love, but practices the exact opposite. I have said, many times, "NOTHING IS AS IT SEEMS". Everything you have been taught, whether through education or by your parents, is absolutely wrong. You were never given the opportunity to research the truth and thereby step into the light.

The time for procrastination is over. Decisions have to be made. Do you raise your vibration and move out of 3D living (or should I say, existing) and move into the light, by removing the shackles that imprison you. Bradley Love has spelled it out clearly for you. He has covered everything. You can be in no doubt that the illusion created by your controllers is just that – a great illusion. It is a lot to awaken to, but it has to be done.

Veronica has many tapes of our conversations after I left Earth and passed to spirit. I was shocked to see the extent of the corruption, yet I lived on Earth unaware of most of it. John Mack also talked with Veronica about the terrible corruption he saw from the spirit side of life that he was completely unaware of when on Earth [Very interesting tapes]. I told Veronica then, that the doors of the Vatican had to be closed. Ten years ago, she did not think that would ever happen. Now, you will see this happen in the not too distant future.

Your world will recover from all that was done to it. All the deals made with off-world entities will become null and void. You will start afresh with a clean slate and you will avoid all the pitfalls of the past. Everything will be in the open. Humanity will live in peace. Those who do not belong on Earth will have to leave. This will happen. The awakening cannot be stopped, for no matter how many obstacles are put in its way, it will happen. Hiding your head in the sand will not protect you. This is something that everyone on Earth has to face and deal with. Attacking the messenger will not protect you. Facts will have to be faced very soon.

Are you open enough to receive TRUTH and ENLIGHTENMENT and work towards a world of peace for all? Those of the light need to protect themselves as attacks increase and they come from all quarters. The Ashtar Virus is getting into many. It finds your weak spot and uses you. It fights to hold on to control and it will not accept defeat easily.

They have been planning this takeover for 2000 years. They are not happy to accept defeat and leave your planet. For 2000 years they had humanity under control and living in fear, as the banks created more and more problems for those trying to survive life on Earth. Their laboratories produced viruses to attack humanity and they also produced vaccinations to cull the population. Where is your freedom of choice in all this? You pay taxes that are used to poison your water, your food, and your air. Have you ever given this serious consideration?

Withdraw your consent, as Bradley advised, and do so every day. They cannot harm you without your consent. It is extremely important that you understand this. Let it be your first step in taking back control of your lives. Freedom will not be handed to you on a plate, you have to earn it. The future can be everything you wish it to be. So plan for it, work towards it, and prepare for it.

Ireland is the KEY that will unlock everything. The big change will begin there, and all other countries will follow. The true history of Ireland that will be revealed will remove all the control of the Cabal. The enormity of the LIES that you have been taught will shock and disgust you. We have asked for your help to create Centres, where new methods of producing food and energy, etc, will be taught. People will need to forget all that they have been taught. They will start life again, without the masters of deceit who controlled every aspect of their lives. Your future is in your hands, so handle it with care.

The natural energy of your planet will be restored. We have been able to help you release the trapped energy from the ley lines. This was the first step to taking back control. Look at what has been achieved since you began releasing this energy on the 2 February. Your work on releasing this energy will take its place in the history of the New Age of Enlightenment. Please continue this work, as it is appreciated on both sides of life. When you take responsibility into your own hands, you can achieve a great deal.

Every day, you learn more about how you are kept in control, and how every aspect of your life is controlled. If you read about such control in a horror story, you would not believe it possible. Now, do you see how cleverly it is done. You are told that everything is done for your benefit, when clearly IT IS NOT. When humanity says NO to all this intrusion into life on Earth, then you will see the controls lifted.

Do you have what it takes to do this? You could end the nightmare of life on Earth as it is lived now. You owe it to your children to ensure that all corruption is removed and all war stopped immediately. Just stop believing the LIES. Become who you are. We thank all who share the truth with others, in order to help humanity awaken. You are almost there.

My dear, it was tough. It just goes to show how desperate they are. Assistance is coming from many quarters. You are never alone.

Always at your side. Your adoring, Monty.