torsdag 6. januar 2011

Michael om 2011

Doreen Vitue hadde samtale med erkeengelen Michael på nyttårsaften og her er Michaels svar på hvordan 2011 vil arte seg for oss.


*Erkeengelen Michael formidler vanligvis temaer knyttet til hva vi må arbeide med. 2011 dreier seg om det som er.

*Indigo-mennesker vil gå ut og ta på seg lederroller. Dette er mennesker som er svært følsomme for energier. De har nøyaktige barometre for integritet eller ikke. De har en indre sannhets-detektor, og de stoler på det de føler. 2011 er deres år!

*2011 er året for å bytte karriere, spesielt for de som er åpne. Han sier verdensøkonomien vil fortsette å øke. Han ber oss legge bort offerrollen, så den vi virkelig er kan bli styrket (han hjelper hvis vi ber han om det.)

*Han snakket også om militær opptrapping.

*Han snakket om miljøvern og at kontakt med naturen var veldig viktig i 2011. Vær mye ute, hjelp miljøet ved resirkulering og gjenbruk. De som ønsker miljørelaterte yrker vil ha hellet med seg.

*Noen mennesker blir redde når vi nærmer oss 2012 - det er det ingen grunn til - 2012 er som Y2K: en ikke-hendelse. Det er ikke slutten på noe, Mayaene ville fortsatt sin kalender, men de ble avbrutt brått og måtte forlate sine landsbyer, hvor de arbeidet med dette prosjektet. "Just in case." Vi vil se et større fokus på åndelighet i år (akkurat som vi gjorde i 1999.)

*2011 vil være et meget positivt år for alle. Den som nøler har tapt, sier han, si ja til de mulighetene som byr seg.


Gå inn på denne adressen og les originalen: http://www.crystalwind.ca/awakening/archangel-michael/3328-aa-michael-2011-the-year-of-the-indigo.html

Ingen kommentarer: