søndag 23. januar 2011

Hva skaper Hva - det Indre eller det Ytre ?

Arcturian Group: "Conceptual Beliefs are Quickly Dissolving"
Channeler: Marilyn Rafaelle 23 januar 2011
http://www.onenessofall.com


'Arcturian Group' snakker om at energiene nå raskt skifter til høyere og dypere resonans, og at gamle oppfatninger raskt løser seg opp og forsvinner. De spår mange forandringer innenfor verdens regjeringer, og viser til at mange gjør opprør mot tyranni og undertrykking. Vi ser det hver dag - grasrotbevegelser går ut i gatene verden over og krever sin rett. Det er et godt tegn på at den nye energien arbeider på andre fronter, enn den gamle gjorde - eller som de gamle kreftene hadde lært seg å manipulere. Det er også resultat av at folk er blitt mer 'klarsynte' sammen med den nye energien. Det er lettere å se skyggesiden av alt nå.

Det er ikke bare regjeringer som gjennomskues, det skjer på alle plan, også på det private. Vi blir igjen minnet om at vi er guddommelige vesener som valgte å ha en menneskelig erfaring (vi valgte å være med på dette for å utvikle lyset som enda var mørkt.) Alle religionene i verden huser den gamle energien, den som holder narrespillet igang, det som er gjennomsyret av dogmer og tradisjon som ikke kan romme ekte kjærlighet. Medlemmene, de kristne og gudfryktige lever etter leveregelen; "øye for øye ..." Vi er komplett og hel i utgangspunktet, vi trenger ikke 'frelse' - det er løgnen det. Menneskene må ut av hypnosen om at de er atskilt, ynkelige og små offer som trenger hjelp. Vi er guddommelige!

Alle bilder vi har på netthinna fra 3d, er illusjon, det er det viktig å ha klart. Det å være 'snill' på 3d-måten (falsk), er også illusjon og ikke i tråd med den nye energien. Vi våkner fra en drøm som det er vanskelig å forstå at vi drømmer, enn si at vi sover. Portalene åpner opp jo mer vi forstår, og vi takler stadig høyere frekvenser i takt med at forståelsen ekspanderer. Ikke en frekvens kommer utenifra - alt er en indre reise - det er det mange som glemmer.

Les originalen her: http://lightworkers.org/channeling/123320/arcturian-group-1232011

Ingen kommentarer: