onsdag 24. september 2008

Bli alkymist med hellig geometri

Alkymi er ikke noe magisk. Alkymi er universets visdom. Det som er i universet er også i deg, derfor er det snakk om å finne alkymisten i sitt indre. Du er en alkymist. Det er bare spørsmål om å tro det og praktisere det. Du kan bare akseptere og forstå - at alt er mulig! Hvis du ønsker å endre noe utenfor deg, må du starte med tanken. Det du ser utenfor deg, er først skapt i tanken. Så, hva er egentlig Alkymi? Alkymi er tanke, men avhengig av måten du tenker på. Det er frekvenser/tanke, glad, lett (men ikke lettvint!), kjærlig, harmonisk og avbalansert, og med en klar hensikt. Det er ikke vanskelig å innta denne holdningen - litt trening bare. Stress og bekymring har ingen plass her. Om du samler energien din i en geometrisk figur - oktahedron, tetrahedron eller en kube - er du sikret suksess. Ser du deg omgitt av en slik geometrisk figur, virker den som en antenne som oversetter og mottar. På denne måten kan du komme på linje med din høyere bevissthet, og arbeide ut fra den. Mulighetene er legio, og det kan være bra når hele den 'gamle' verden holder på å gå i oppløsning. Valget er ditt og det er enkelt. Enten fortsette i markeds-tankegangen som river ned - eller gå over til hellig geometri som bygger opp. Jeg ønsker alle som leser dette hell og lykke som alkymist.

tirsdag 16. september 2008

Om å gi slipp energetisk

Tobias
Crimson Circle.com

“What happens if I let go of my children energetically? What happens if I let go of my job? What happens if I let go of this old human condition that I’ve lived with so very long within myself?”

Excellent questions – what happens if you let go? Do you fall into an abyss? Do you become nothing? Or do you discover freedom?

For that I cannot answer the question for you. But I can empathize with the certain anxiety that you have, the reluctance, even the guilt you have about letting go of others. But let’s take a look at it this way. Energetically, so many of you have been very connected to your children and still are. What happens when you let go? Are you being an irresponsible parent? Are they going to stop living? Are they going to fall off the cliff because you’ve let them go? Absolutely not. You are granting them a divine freedom.

When you let them go, it liberates both of you, not just them. It liberates these old energy connections that you’ve had. Now you are free. Now you are sovereign and independent. Does it not make sense as a wise spiritual being that a new relationship can be created on a different level, a free level and a level that you can truly call love, not karma? Thank you.

mandag 15. september 2008

What Time Is it Now?

From The group v/Steve Rother
http://lightworker.com/beacons/


Let us give you some specific examples and ideas that might help you to do this. One of the most important pieces of your work in the time line is to realize that in the illusion of the time line of past present and future, only one of them is real.. The present is what we live in all the time; we are here in the present moment every second. That is all that exists for us, because there is no future for us. There is no past on which we are relying, that has made us who we are, and pointed us in the direction of our choosing. The reality is that now it is starting to move free form, and you are beginning to release those illusions. As you do, you can start releasing the past and the future and begin living in the present. It is the circular time that we live in, that which you actually live in as spirits, as souls. With that information come new concepts, so let us speak specifically about two which are very closely related.

When Does the Spirit Enter the Body?

From The group v/Steve Rother
http://lightworker.com/beacons/

Dear ones, even after birth the soul can change. Actually, it happens all the time. A soul enters the body 27 months before the physical body is even formed. You sit on your mother or your father’s shoulder--your primary parental contract--for 27 months so you can see how everything is going to relate, and how your energies are going to work out together. Then you jump in and the last nine months you form a physical being. Is your spirit in that physical being? Yes, partially. But that little body, so very close to Home, simply cannot carry that much light. It takes time to adapt the physical body to be able to carry the energy from Home. Even with all the innocence you see in the baby, with all the beauty and the brightness, the spirit cannot fully attach for several years and filters in over a period of time. It is not actually until they start connecting with their own sexual energy that the physical being becomes a holder for all the spiritual energy it will hold during that lifetime. It is actually not until the beginning of puberty that the spirit fully enters the body. That is when you see the light of Home; that is why it carries the sexual energy from Home. It carries the excitement of life. That is when you start bringing people to you and start connecting in many different ways. That is when your friendships form that you carry the rest of your life. That is when your knowledge really begins to anchor in. These are the times you start evolving as a spirit pretending to be human.

This is a special time on Earth, dear ones. It has never happened before. You have already taken the Game far beyond the highest potential the you scripted for yourself in the very beginning. Soon you will pass another marker...one that was meant to end the Game and mark the very end. However, it is not an end but rather a birth of light in the physical body. Is it important for you to raise your vibration? Yes. We hope you also go out and play. We hope you skin your knees. We hope you have wrinkle lines from laughing so hard, because those are the human experiences you wanted to have. Even pain will be welcomed as a unique human experience. That is what brings Heaven to Earth.

Bevissthetsfontenen

Jeg vil skrive litt om det Tobias kaller Bevissthetsfontenen. Denne fontenen forestiller den nye, innstrømmende energien som når oss med ny oppvåknende bevissthet. I Bevissthetsfontenen foregår det en sirkulasjon mellom høye og lave frekvenser - i en evig runddans. Dette er situasjonen for menneskene nå mer enn tidligere. I våken tilstand mener vi at den kunnskapen vi har - den er vår ene og alene. Dette trossystemet er det vanskelig å gi slipp på for mange. Men energetisk er vi ett med alle aspektene (de andre menneskene) rundt oss. Alle har vi samme tilgang til kreativiteten. Vi må se energi som felles (energi er uavhengig av kropper), og da er det lett å se at vi alle sammen deler denne energien eller tankene våre, i en evig energetisk syklus. En bevissthetsfontene som stadig dusjer kreativiteten over oss. Det er en uendelig strøm av bevissthets-ekspansjon som foregår nå mer enn noensinne. Ny energi og kreativitet som får gamle barrierer og gamle tankemønstre til endelig å falle. Energien lever og fornyes i oss og gjennom oss. I en slik fornyelsesprosess blir det klart at andre riker og vesener - kun er blitt til ved våre forestillinger. Det Menneskelige og det Guddommelige er ett og det samme. Det er ikke noe guddommelig utover det menneskelige. Denne sannheten er det lett å avfeie, fordi vi i evigheter er blitt fortalt det motsatte. Det er tid for å gi slipp på dette trossystemet også. Det vi tror er utenfor oss, er inne i oss - i hele vårt vesen. Et vesen som er fullstendig uavhengig av kroppen. Det er menneskedelen av oss som fortsatt er avhengig av kroppen. Det er viktig å la den menneskelige opplevelsen (fantasien) vi er involvert i til daglig, flyte fritt rundt til alle delene av oss som vesen. Det vi tror er utenfor oss er alltid inni oss fordi som vesen er vi større enn mennesket. Det er opplevelsen eller fantasien, som er den store Skaperen i livet. Det er sikkert ikke like lett for alle å tillegge fantasien all skaperkraft, men bruk tid på å forstå dette. Fantasien og visjonene, drømmene - danner grunnlaget for det Nye som vi venter på og snakker om skal komme - og som vi tror kommer utenifra. Det kommer innenifra. Det er en ny sort visdom nå, en slags ny basis for bevisstheten som vil vise seg etter hvert - den kommer innenifra. Det som skal til fra vår side for å få del i overfloden rundt oss er; at vi har en klar hensikt med livet, og at den er godt blandet med lidenskap og letthet - altså; hensikt, klarhet, lidenskap og letthet. Dette er de viktige komponentene for et utmerket liv. Det blir også stadig klarere for oss alle at det rigide tidspersektivet endres nå. Tida går mye 'fortere', tror vi, men i realiteten er det vi som vibrerer mye hurtigere. Snart opplever vi ikke tida så merkbart mer - fortid og framtid blir nåtid. Tida endres fra lineær til sirkulær - vi lever her og nå og det er Alt.

søndag 14. september 2008

Tobias om hvem Gud er

Dere har alltid brukt å be Gud om å gi dere et tegn, jeg vet hvor mye dere har gjort det. Det er en forferdelig ting å gjøre for et menneske når de ikke kjenner til noen Gud. Men likevel ber de og ønsker et tegn fra Gud, og Gud er akkurat her, men dere drar dit ut, og da dukker det ikke opp, det kommer intet tegn. Så lærer dere å ikke stole på Gud. Når dere lærer å ikke stole på Gud, lærer dere i virkeligheten å ikke stole på dere selv.

lørdag 13. september 2008

Fantasi vs Virkelighet

Tobias sier:

"Akkurat nå blir den siste…..vel, dette er veldig virkelig Shaumbra, og dere har av og til vanskelig for å skille det dere kaller virkelighet fra fantasi. Men det er det samme. Det har bare forskjellige kvaliteter hvis det er her på den fysiske Jorda i forhold til det ikke-fysiske. Men det er veldig, veldig virkelig". "Ikke føl dere dumme når dere bruker fantasien. Det er et av de viktigste verktøyene dere har".

Jeg spør: Hva er Virkelighet ut over det skrevne ordet? Det store spørsmålet er: Hva er Fantasi?

Verbal-språk vs Symbol-språk i Huset for Bevissthet og Oppvåkning

Tobias snakker om: - Jord - Gud - Engler
Hvordan skal dette forstås?

Tobias: "Vi har sagt dette før for mange, mange år siden, men nå repeterer vi det. Alle engler – alle engler – vil komme via denne opprinnelige Jorda eller de andre jordene som blir født akkurat nå, og det er mange. De er kopier av denne jorda. De blir født i andre dimensjoner. De tar på seg alle egenskapene til denne jorda. Den er fremdeles, og vil alltid være den opprinnelige. Alle engler vil komme via Jorda for å feire sin egen enhet, sin egen integrasjon, sin egen nye bevissthet. Det skjer ikke der ute. Det skjer ikke i de andre rikene. Det skjer ikke når dere forlater den fysiske kroppen og kommer tilbake til den andre siden. Det skjer på dette stedet som kalles Jorda. Alle engler vil komme denne veien".

Som mennesker forstår vi dette slik; Det er snakk om visdom. Din og min visdom. Visdom kan vi også kalle høye frekvenser eller vibrasjoner. Bevisstheten kan ha forskjellig vibrasjonsnivå - derfor snakker vi om frekvenser eller dimensjoner, lavere og høyere, gud eller menneske, engel eller menneske osv. Det er snakk om en frekvensskala - opp eller ned.

"Alle engler vil komme tilbake denne veien", sier Tobias.

Jeg ser 'englene' som frekvenser (inni oss) vi ikke har benyttet oss av tidligere. Det er frekvenser vi ikke har etterspurt, rett og slett. Det har ikke vært 'marked' for dem verken i oss eller 'rundt' oss. Nå derimot, forstår vi mer og tar høyere frekvenser i bruk. Som mennesker er vi flere milliarder, som vesen er vi EN.

"Gud går gjennom den største forandringen i livet sitt på grunn av dere", sier Tobias.

Akkurat. 'Gud' er lik de høye frekvensene i oss som ikke har vært tatt i bruk tidligere - derfor er det nok en stor forandring for de såkalte 'gude'frekvensene i oss dette. Men ikke alle ser bildet slik enda, det er fordi ikke alle 'mennesker' (frekvenser) bråvåkner på samme tid. Noen av oss er A og noen er B, som vi vet, når det gjelder å våkne!

Og Jorda? Det er Kroppen.

onsdag 10. september 2008

Om Sannheten

Av Matthew

"Menneskene siger ustandseligt, “Giv mig sandheden, giv mig sandheden”. Og vi siger, at der findes alle mulige slags sandheder. Vælg de sandheder, der tjener jer bedst. Det vil mange mennesker dog føle et stort ubehag ved. Men det, vi ønsker I skal forstå ved denne sag er: der er en sandhed om kræft, og der er en sandhed om velvære. Hvilken sandhed tjener jer bedst? I kan aktivere den ene eller den anden inden i jer, og gøre den til jeres sandhed. Sandheder er ikke statiske; de bliver skabt. Der er ikke betingelser som eksisterer, som det så er jeres forpligtelse at identificere og katalogisere. I er skaberne af jeres sandheder – og det I lever, bliver jeres sandhed."

Finn ditt potensiale

"Den største opdagelse, du nogensinde vil gøre, er potentialet i dit eget sind."

José Silva

tirsdag 9. september 2008

"Plejadernes visdom "

http://www.spiritweb.dk/

"I er pionerer, der forbereder vejen for en ny fortolkning af virkeligheden"

mandag 8. september 2008

Multi-dimensionality

By Daniella Garcia
http://angelblessings.mypodcast.com/2008/08/MultiDimensionality-131015.html

There are so many of your scientists that study this human brain of yours that say you only use seven to ten percent of it. Why do you think that is? Could it be that there are other compartments in your brain that work in other dimensions? And, could this explain why some of these geniuses are so fast with their mathematical facts, or with their art, or with their music- that they tap in to these other areas of their brain in other dimensions in time and space that have yet to be discovered by human science?
We look at many of the so called illnesses on your planet now, such as the one called autism. This is such a multi-dimensional “dis-ease”, as you call it. We do not look at it as a disease, we look at it as a brilliant gift. And yes, in your world, these children may have hindrances, but, if you truly look beyond that you will see that they are pulling in so much information from other dimensions of time and space. They are pulling in love and pure light from other dimensions and they bring it here. For your planet they bring in this energy so that others may open up to it as well. They play such a pivotal role for your ascension process, as you call it now. And yet they are looked upon with so much dismay from many of you. To us, it’s just so sad because they are the ones who have truly opened up their human brains to this wonderful experience of a soul of the other dimensions of reality.

For the other dimensions are real dear ones. This is not something that you imagine; this is not something that you only dream about. This is truth. This is how you decided to set up this game of life and life experiences. This is what you have agreed upon and agreed with the Creator to do. To some of you, this is frightening, to others of you, it is most exciting. Do not be afraid of it. This is something deep within you that you have experienced many times over. There are those who are learning about this process. There are those who already see into the multi-dimensions, into the other realms.
There are your indigenous people, your earth people, as they are called, who already see into these other realms and have never, ever let go of this sight, for it has been passed on from generation to generation. Look at those who you call the Aborigines or those who you call the Native Americans. And look at the tribe people in other lands for with their harmonic practices; they have never lost their multi-dimensional sight. It is a beautiful gift, it is something to learn from. It is something to further develop and experience for it is a very useful tool. Do not be afraid of it Dear Ones. Welcome it. Play with it. Enjoy it. For that is why it was created in the first place.

"Seed Fear"

Av Charmaine Lee
http://lightworker.com/Spectrum//categories/Charmaine%26%23039%3Bs-Corner/


Fear can cloak the pain and hurt by suppressing the truth even more. Steve Rother and the group talk about Seed Fear. A seed implanted from many years ago. We don't all identify with the seed until it converts into an attachment to fear and repeats itself. Very powerful revelation when you strip away the cloaking practices. It invalidates your fear and illusion of who you are. Suppression or repression of fear stops you from feeling. You can change the internal and external dialog and claim your birth right, being human.

Regrettably, the cycles of illusion projects out like a movie as you go through the fears. The body acts upon whatever is triggered through cell memory. At a subconscious level this brings the beliefs and past memories to head. Subconsciously the pain has been under control as you may believe. A fixation of what everything should look like in your mind giving you the illusion that all is going well. The illusion grows through consistent justification of what you believe is the truth. Your feelings propel from within molding gratification to make you feel okay. This is a quick fix, but always temporary causing more reactions. The conscious mind continues to feed the subconscious mind and vice versa.

Although the pain does not decrease, the body finds instant gratification acting like a transfusion. It feeds upon external gratification giving you a feeling of satisfaction that you won't be hurt again. The pain is still felt throughout the body. The pain still triggers numerous memories that have not been healed or released from the body. It intensifies the cycles of illusion.

Nye undervisningsmetoder

By Shala Mata
http://lightworker.com/Spectrum//categories/Shala%26%23039%3Bs-Ascending-Cosmic-Pulse/


I am continuously amazed at the threads of opportunity and integration of this light, weave through the most mundane tasks. During the writing of this article, I put in a load of sheets and towels in the laundry, as we have all done countless times. Every time the spin cycle would begin, the machine would go out of balance and stop. I would get up from my desk and re-arrange the load, close the door and go back to my desk. Minutes later the same thing would happen. I took clothes out thinking the load was too heavy – same thing. I couldn’t seem to find the right “balance” to allow the fast spinning needed to complete the wash cycle.

Finally, I removed the heaviest articles, took them outside, and with my hands wrung out the excess water. The tighter the twist to lighter they became. I decided to try the spin cycle one more time – I put them in the machine and waited for the outcome. The cycle began and finally the load was balanced just right to all the faster spinning to complete the cycle. Through the glass door, I could see the clothes spinning. The machine spins in one direction only; during the slow cycle, it is easy to see the direction. However, during the faster cycle it appeared as if the spin was in both directions at the same time – like to separate circles spinning into one.

I had to smile at the wisdom in such a simple task. This is a lovely metaphor for the coming month of September. As we integrate the waves of light there is an alchemical process that tunes our hearts to our own unique “harmonic signature” of light. We will have to adjust our “load” continuously over the coming weeks to allow the higher frequencies or “faster spin” to transmute the lower density “heavier” aspects of our fields. This holographic 5D light is an activation that provides a strengthening to our physical vessel, so we can hold higher and higher frequencies.

The Ascending Cosmic Pulse

By Shala Mata
http://lightworker.com/Spectrum//categories/Shala%26%23039%3Bs-Ascending-Cosmic-Pulse/

August has been a profound “transformational” month. We surfed the waves of the 8:8:8 along with the celestial alignments that amplified the transmission of 5th dimensional “harmonic light.” Much has been written on what the evolutionary potential this holographic circular light is, and how it will continue to open. There is always a build-up of energy and anticipation as the linear date and time come near.

September will be a month of integrating and bridging the holographic waves of light streaming in our consciousness. Undifferentiated light is somewhat challenging to integrate, and can feel overwhelming. One of the antidotes to that is too be flexible with your beliefs and perspective on how you integrate higher light. A focus within our heart is an integral part of harmonizing or integrating these waves of light.

fredag 5. september 2008

"En kilometer fra Bagdad"

Fra; SUFI-tradisjon

Dette er en øvelse fra Sufi-tradisjonen - skapt for å roe ned et stresset system. Det beste resultatet får du ved å leve deg dypt inn i det du leser.

Lukk øynene og forestill deg at du går bortover en øde vei i ørkenen. Den ser ut til å fortsette i det uendelig, som en motorvei et sted i Midt-Østen. Du kjenner at solen stikker, at sanden brenner under føttene på deg, og at du er forferdelig tørst og sliten. Føl både på hvor tørt og goldt landskapet er og hvor ensom og desperat du er. Når dette begynner å bli merkbart i kroppen, finner du deg et lite klippeframspring langs veien og slår deg til ro for natten. Se hvordan solen går ned og kjenn hvordan den kjølige natteluften brer seg. Mens du hviler ut etter dagens strabaser, puster du inn den friske luften og føler hvordan kroppen begynner å våkne til liv igjen. Nå kommer du ut fra klippen og ser deg omkring. Ganske i nærheten oppdager du noen få glitrende lys som det snart blir flere av. De må ha vært der hele tiden, men i det sterke sollyset så du dem ikke. Du begynner å fange opp myke toner av musikk, og det går opp for deg at det faktisk ligger en by full av mennesker rett i nærheten, bare en liten spasertur unna. Du trodde du befant deg midt i den golde ørkenen, men du var egentlig bare en kilometer fra Bagdad. La bevisstheten synke inn om at hjelpen er innenfor rekkevidde, og at du bare har en kort vei å gå. Mens du slapper av i den vissheten, kan du takke deg selv for at du fant fram.

Hva vil det si å tilgi

Det er så vanskelig å tilgi, sier mange. Men det er spørsmål om hva vi forstår med å tilgi. Det betyr ikke at 'det' som skjedde ikke har noen betydning for deg. Nei, det betyr ganske enkelt at du gir slipp på de negative følelsene du har rundt det som skjedde. Det er snakk om å løse opp i det du ser som et problem, ved å betrakte det fra en symbolsk vinkel i stedet for å "ta det personlig". Ved bevisst bruk av denne metoden, frigjør du energi framfor å binde den, og du kan glad og lett gå videre med ny energi i systemet. Carl Jung sa det på denne måten: "Intet problem løses på det nivået det oppstår - vi må heve oss til et høyere nivå for å finne en løsning."

torsdag 4. september 2008

Tankekontroll

Louise L. Hay

Det eneste du har noen som helst kontroll over,
er den tanken du tenker akkurat nå.

Illusjon - Anti-illusjon

Illusjon er allerede skapt Form,
hvor det Formløse muliggjør ekspansjon.

Anti-illusjon er den evige ekspanderende
"Gud" hinsides form.

mandag 1. september 2008

Naturens Gang

Fra "Den hemmelige Lære"
av H. P. Blavatsky 1888

"Nutiden er barn av Fortiden; Fremtiden er avlet av Nutiden, og dog, vet du ikke, O Nutid, at du ikke har noe opphav og heller ikke kan ha noe Barn, men at du alltid kun avler deg Selv? Før du ennu er begynt å si: "Jeg er frukten av det forrige øyeblikk, Fortidens barn", er Du selv blitt denne Fortid. Innen du har uttalt den siste stavelse, se, da er du ikke lenger Nutiden, men i sannhet denne Fremtid. Fortid, Nutid og Fremtid er således de evige Tre i En - Det Absolutte ER's MAHAMAYA."