lørdag 31. mai 2014

DET NYESTE BUDSKAPET FRA ERKEENGEL MICHAEL / RONNA HERMAN - "FÅ TILGANG TIL JORDENS FRØATOM RECORD-KEEPER KRYSTALLER" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-06-2014

 (En Record-Keeper Krystall kalles også en datakrystall. En Record-Keeper Krystall er som oftest en enkeltterminert krystall, som på en eller flere av flatene i terminasjonen (spissen) har påtrykt (slik kan det i alle fall se ut) små, likesidede trekanter. Ser man direkte inn i disse trekantene, kan de være meget vanskelige å få øye på. Krystallen skal vendes så lyset faller inn på terminasjonen på en bestemt måte før man kan se de fine, små trekantene. Det sies om Record-Keeper Krystallen at den inneholder enorme mengder av eldgammel, opplagret visdom, selve nøkkelen til krystallenes hemmeligheter. Denne visdommen ble programmert inn i record-keeper krystallene og scepter-krystallene av beboerne i Atlantis og Lemuria, som gjerne ville gjemme den visdommen de hadde oppnådd, innen Atlantis gikk under. Ved å meditere med en record-keeper krystall skulle det kunne la seg gjøre å hente frem den innprogrammerte visdommen og bruke den. Man kan for eksempel legge krystallen med flaten mot pannesenteret, slappe av i kropp og sinn og innstille bevisstheten på å motta. Vær åpen og aksepterende overfor det som kommer. Alle krystaller kan inneholde de små trekantene, som symboliserer balansen mellom våre tanker, følelser og kropp. Nøkkelord: Gammel visdom – balanse. Kilde: Krystallernes Forunderlige Verden – Sten for Sten av Lone Hertz)
 Høyt Elskede Mestere, med ditt indre øye, uansett hvordan du oppfatter det, forestill deg at du betrakter Jorden fra et mektig Lysskip, og sammen vil vi, Englekreftene og de uttallige universelle Lysvesenene som representerer vår Fader/Morder Gud, frembringe de energetiske vibrasjonsmønstrene for den vidunderlige Guddommelige planen som forberedelse til menneskehetens beboelse på Jorden. Under de intrikate, komplekse forberedelsesstadiene, ble mektige sansende krystaller implantert dypt inne i Jorden på strategiske steder rundt omkring på planeten. En del av hver enkelt enorme krystall steg opp fra Jordens overflate som en vaktpost som utstrålte energi og informasjon ut i kosmos, så vel som å fungere som en mottaker av Guddommelig Lys, Visdom og Kraft fra vår Fader/Moder Gud. Gjennom de mange evigheter av tid, etter hvert som Jordendringer fant sted hvorved fjellkjeder steg opp mot himmelen, sank landmasser under vann og kontinenter forskjøv seg og endret form, ble de fleste av disse mektige krystallene knust og nedgravd dypt i Jorden og i farvannene. Mange forble imidlertid intakte dypt nede i farvannene, i store huler, og mange flere ligger nær overflaten på land, bare skjult av et tynt dekke av jord eller vegetasjon, og venter på at du skal oppdage dem og frembringe deres kraftfulle gaver og eldgamle minner. De er Jordens Frøatom Record-Keepers, og du holder nøkkelen som vil gi deg tilgang til visdommen og manifestasjonskraften som ligger i dvale inni dem. 

Hvis du virkelig kunne se gittersystemet, livsveven eller hvordan alle ting er forbundet, ville du få en bedre forståelse av begrepet Enhet. Det er ikke bare Jorden som har et intrikat gittersystem. Dere har strømmer av Lys som stråler ut fra dere og til dere, fra den ene til den andre, frem og tilbake mellom hver eneste person på Jorden. Noen er sterkere, noen er svakere, men dere er likevel i virkeligheten forbundet med alt og alle på deres planet og til og med innenfor dette Underuniverselle uttrykket. Dette er kanskje ufattelig og vanskelig for deg å tro, men det er sant. Når vi sier at dere alle er ett, hva betyr egentlig dette og hvordan skjer det? Det er fordi disse strømmene av Lys finnes, som gjennomtrenger og filtreres gjennom alle, rundt og gjennom hele Jorden. Ja, de fleste av disse Lysstrømmene er svært svake, men flere og flere av disse Lysstrømmene vokser seg sterkere og setter i gang en vibrasjon av gjenkjennelse. Det er et ekko innenfra som sier, “Ja, jeg husker deg. Ja, jeg vet hvem du er, og jeg vet at vi har vært sammen før. Jeg vet ikke hvor, men jeg føler og gjenkjenner dine vibrasjoner og din energisignatur. Du berører min Sjel og får mine Hjertestrenger til å synge. Din kjærlige Essens forsikrer meg om at jeg ikke lenger er alene. Velkommen inn i mitt Hjerte. Jeg ber deg om å dele min reise og jeg ber deg om å tillate meg å være en del av din reise også”.
 

Hver og en av dere bærer i Essensen av deres Sjel, deres DNA og deres personlige Gudeselv, slike vidunderlige gaver, slik magisk energi og en umåtelig minnebank av universell informasjon og historie. Alle disse historiene som nå blir fortalt og de eldgamle minnene som man får tilgang til, forstår du ikke at du var der? Kanskje det ikke alltid var deg spesielt i fysisk form, men til tider var det et nært medlem av din Sjelefamilie. Du trenger ikke og selv oppleve alt som har skjedd under denne mektige reisen gjennom hele Universet og på Jorden for å være en del av det eller å ha det i din minnebank, for du har en livslinje, en Sjeleminne forbindelse med din nærmeste Sjelefamilie, som skaper en forbindelse hvorved de vil få informasjonen og visdommen fra dine opplevelser og erfaringer, og deres erfaringer blir sådd i ditt minnebanklager også.
Mange av dere er i en overgangsfase, hvorved dere føler dere frakoplet og alene mens dere strever etter å tilpasse dere til det neste nivået av kosmiske vibrasjonsmønstre.  Menneskeheten kommer gradvis til syne fra den innskrenkende illusjonen i de lavere astralplanene etter hvert som de ekspansive, tiltagende frekvensene til den høyere fjerdedimensjon gjennomtrenger Jorden og alle dens innbyggere på et eller annet nivå. Vit at din søyle av Guds—Lys utvider seg og blir sterkere, slik at mer og mer Guddommelig Livseliksir kan strømme inn i og gjennom deg, mens den metter og gjennomsyrer din kropp og stråler ned i Jordens Sjeleessens. Denne opphøyde energien er avgjørende for deres vertsplanet, ettersom dette Mektige Vesenet kjemper for å vende tilbake til balanse og indre harmoni, så vel som å forminske intensiteten i kataklysmene (naturkatastrofer osv.) på dens overflate. De høyere frekvens vibrasjonsmønstrene er spesielt viktige i prosessen med å rense og bringe tilbake aurafeltet som omgir deres planet, til dets opprinnelige blåkopi av fullkommenhet. Etter hvert som dere renser deres fire lavere legemssystemer, slik at dere konsekvent kan øke mengden med Adamantine Partikler av Lys, som dere kan magnetisere til dere og la stråle ut fra dere, er det en plikt og en Guddommelig gave å kunne være i stand til å hjelpe deres høyt elskede planet til å utvikle seg også.
Etter hvert som den Høyeste Skaper øker strømmen av Livseliksiren gjennom hele Omniverset, innvirker det på hele Skapelsen. Du kan ikke gjemme deg fra det. Du kan ikke fornekte det. Din livslinje til din Kilde vokser seg sterkere og mer uimotståelig hele tiden. Magnetiseringsfaktoren vokser seg sterkere, og du magnetiserer til deg det som du har hevdet som din virkelighet i større og større målestokk. Hvis du tror at du må leve i fattigdom og kaos, vil disse tankeformene bli forsterket og forøkt i ditt liv. Hvis du har akseptert den sannhet at du er berettiget til et liv i skjønnhet, glede og velstand, vil denne virkeligheten folde seg ut foran deg (hvis du følger slaget til bunns og tar de riktige skrittene som er beskrevet i våre tidligere budskap).
Tilbakekomsten til harmoni og balanse begynner inne i hver av dere. Enhetsbevissthet kan begynne med deg, her og nå, i dette øyeblikk. Først er det i stor grad viktig at du i din bevissthet erkjenner og frembringer alle disse ubalanserte fragmentene som du har skapt under dine mange levertiders opplevelser og erfaringer – de tingene som har skapt et følelsesmessig og mentalt fengsel rundt deg i ditt aurafelt. Deretter må du bli oppmerksom på disse fragmentene og hvordan de innvirker på din virkelighet, og gjennom din bevisste intensjon må du skape et ønske om å endre deg og om å fylle disse fragmentene med forvandlende Kjærlighet/Lys energi. Vi er alltid klare og villige til å hjelpe deg i dine positive bestrebelser, men du må be om det og gi oss tillatelse, slik at vi kan styrke og forsterke din beslutning, og slik at vi kan gi deg den nødvendige kunnskapen sammen med den raskeste og beste måten å oppnå din transformasjon med letthet og nåde. 
I fortiden har du mange ganger forsøkt å undertrykke eller få makt over dine avhengigheter, dine negative vaner og tankemønstre. Du har gjort motstand mot dem, hatet dem og stadig tenkt på dem, og derved styrket og forsterket deres kontroll over dine følelser, ditt sinn og din livskvalitet. Husk at vi mange ganger har sagt, for det er en universell sannhet, hvor enn og hva enn du fokuserer din oppmerksomhet på, gir du energi til og forsterker, enten positivt eller negativt. Du må frigjøre fragmentene du har skapt ved å elske dem og anerkjenne at de har tjent deg godt, og ved å sende ut en lidenskapelig tanke om at nå er det på tide for dem å bli gjenforent, og til enda en gang å bli en del av deg i ditt Hjertes solar kraftsenter, for å bli fylt med Lys og for å bli en bemyndiget fasett av din Gudsbevissthet.
Vit at alt, på et eller annet nivå, søker den Lyssøkende balansen og harmonien – søker å vende tilbake til det som det var i begynnelsen. Hver fase av ny bevissthet eller utvidet bevissthet har sine spesielle mirakler og goder som skal smakes og nytes. Hver gang du frigir noen gamle selvbegrensende, smertefulle tankeformer, vaner eller disharmoniske energier i det indre, blir du forvandlet, og du fjerner en liten (eller stor) del av din forkledning, noe som tillater deg å integrere enda en fasett av ditt vidunderlige Gudeselv. Ved å gjøre dette, skaper du gradvis et nytt bemyndiget deg. En ny virkelighet åpner seg for deg, hvorved du får tilgang til mange nye konsepter, så vel som nye talenter, og din følsomhet for Åndens utsøkte nyanser, utfolder seg på mirakuløst vis rundt deg.
Dere lærer så mye, så raskt. Det er ofte så bevissthetsutvidende at dere ikke vet hva dere skal tro, og dere tror at dere ikke kan ta inn eller integrere mer ny informasjon, men vi sier dere at dette bare er begynnelsen. Dere blir åndelige/menneskelige voksne, mens dere derimot i fortiden har fungert som menneskelige barn i en innskrenkende tredje- / fjerdedimensjonal virkelighet, og følte det som om dere var frakoplet og løsrevet fra Gud og kontrollert av skjebnens og naturens luner og innfall. Som Egen—Mestere og åndelige voksne, lærer dere at dere er borgere av Universet, dere er Stjernefrø, Lyskrigere og den Nye Tidsalders fortropp. Dere har svevd gjennom hele dette Universet og andre Universer også.
Dere har hørt at i svært lang tid var det en karantene rundt Jorden, dette solsystemet og til og med deres galakse, som nå er blitt oppløst slik at dere kan motta galaktisk, universell og Omniversal informasjon. Vi forteller dere nå at det også var et filter plassert rundt dette Universet. Dette Universet, hvori vi alle spiller en viktig rolle, er et av de nyeste Universene som ble skapt av den Høyeste Skapers Essens, og er derfor et Univers som er beliggende ved Skapelsens fjerneste utkant. Vi har også vært begrenset i vår kunnskap om Omniversets måte å arbeide på, så vel som mengden med høyere frekvens vibrasjonsenergi som vi har hatt tilgang til. Du forstår, de første Universene som ble skapt var de aller mektigste og de som var nærmest til fullkommenhet, for de omga den Høyeste Skapers Store Sentrale Sol og inneholdt Skapelsens rene Essens. Etter hvert som flere og flere Universer, galakser og stjernesystemer ble skapt, stadig utvidet seg og dyttet Skapelsen lenger og lenger ut og inn i det Store Tomrommet (og lenger bort fra den Høyeste Skaper), betydde hver refraksjon inn i tetthet at hver nye skapelse hadde mindre av fullkommenheten til Alt Som Er. Du må forstå at vi ALLE i høy grad er nedstegede energetiske fragmenter, men fremdeles en integrert fasett av den Høyeste Skapers herlighet. Og hvis vi ble sendt ut med befalingen om å skape i Skaperens navn, for det var Skaperens ønske å oppleve mer av Seg Selv, hvorfor ville Skaperen fortelle oss hva vi skulle skape? Vi ble gitt en velsignet Guddommelig gave som medskapere, og den fikk dere alle. Du er en medskaper Gud med egne evner og talenter, i din egen rett, og det er ikke vanhellig; det er en Universell sannhet. Du må forstå at det er derfor du er her på Jorden, det er hvem du er. Ikke la noen fortelle deg noe annet. Husk, du er også ansvarlig for dine egne skapelser gjennom lovene om årsak og virkning.
Vær snill å forstå at dette Universet ble skapt med dramatisk nedtrappet og utvannet opphavelig Livskraftsubstans. Enkelte kaller dette Universet et fallent Univers, men vi velger ikke å kalle det det. Dette er et Univers som ble skapt spesielt slik at vi kunne oppleve dualitet og polaritet. Spekteret av Lys og skygge ble utformet med det Stille Punktet av Skaperlys i sitt sentrum, og pendelen av dualitet skulle bare svinge så langt inn i det positive/negative, maskuline/feminine, Lyset/skyggen, yin/yang energien. Dere må forstå at noen av medskaper Gudene skapte mindre enn fullkommenhet etter hvert som de også lærte å bruke deres Skaper-gitte rettigheter. Gjennom evighetene av tid har pendelen svingt lenger og lenger inn i skyggelandet av dualitet, men den har alltid vært balansert med den samme mengden av Guddommelig Lyssubstans. Jordens dualitet/polaritet er nå i prosessen med å vende tilbake til Sentrum, inn i dens riktige, utformede spekter av Lys/skygge.
Det har alltid vært praktfulle utsendinger fra de høyere riker spredt gjennom hele dette Universet, og spesielt i dette Underuniverset, deres galakse og på Jorden, for det er her kulminasjonen av dette Guddommelige eksperimentet i Skapelsen blir utspilt i dets siste stadium. Som vi før har fortalt dere, inntar den Høyeste Skaper nå en aktiv rolle i den kreative prosessen i hele Omniverset, og den rene, opphøyde energien fra DENS Hjertekjerne strømmer nå ut og innvirker på hver eneste fasett av Den Selv fra det største til det aller minste. Skapelsen trekker seg ikke sammen; den utvider seg stadig, og du har en viktig rolle å spille i denne utvidelsen.
Dere står ved et stort veiskille, Mine Høyt Elskede. Etter hvert som dere beveger dere gjennom prosessen med å rydde og rense de mangfoldige fasettene av dere selv, etterlater du deg energiene som skapte all smerten, lidelsen og nøden. Ta et øyeblikks pause, og betrakt disse siste månedene som en observatør – begynner du å få et bilde av hva den store planen og oppstigning handler om? Å være oppmerksom og ha kontroll er viktige fasetter i beherskelse. Hvis du flittig og arbeidsomt har arbeidet med leksene vi har gitt deg, skulle du være godt på vei til å gjenvinne de mange gavene du brakte til Jorden for så mange evigheter siden.
Hver av dere er sentrum i deres eget Univers. Du, som en medskaper, sender ut energi og hensikt som skaper tankemønstre med en bestemt frekvens. Disse høyere frekvensvibrasjonene går ut fra deg som Stråler av energi i et uendelighetstegn, og skaper bølgeformer som er en refleksjon av dine bevisste tanker, intensjoner og handlinger. Når du lærer å holde deg Hjertesentrert og Sjelefokusert, og derved alltid utstråler betingelsesløs Kjærlighet og balanserte/harmoniske vibrasjonsmønstre, vil din verden og virkelighet gradvis endre seg til det bedre, for du fungerer som en bemyndiget mester av medskapelse – en sann Guddommelig utsending fra vår Fader/Moder Gud og den Høyeste Skaper. I disse tider med usikkerhet og stor forandring, husk Mine Høyt Elskede krigere av Lys, det er ingenting å frykte og så veldig mye å vinne. Føl varmen fra vår hellige pust når den stryker ditt kinn, fornem auraen av Kjærlighet som vi omgir deg med. Vi er nære: strekk deg ut og berør oss. Vi vil svare. Du er høyt elsket.
JEG ER ERKEENGEL MICHAEL

Oversatt av Solfrid SolEra

MESSAGES FROM ARCHANGEL MICHAEL * LM-6-2014 * TRANSMITTED THROUGH RONNA * ACCESSING THE EARTH'S SEED ATOM RECORD-KEEPER CRYSTALS

Beloved Masters, in your mind's eye, however you perceive, envision that you are viewing the Earth from a great Light ship, and together we, the angelic Forces and the multitude of universal Light Beings who represent our Father/Mother God, are bringing forth the energetic vibrational patterns of the wondrous Divine schematic in preparation for humanity's inhabitation of the Earth. During the intricate, complex stages of preparation, great sentient crystals were implanted deep within the Earth in strategic places around the planet. A portion of each huge crystal rose from the Earth's surface as a sentinel which radiated energy and information out into the cosmos, as well as functioning as a receiver of Divine Light, Wisdom and Power from our Father/Mother God.  Over the many aeons of time, as Earth changes took place whereby mountain ranges rose into the skies, land masses sank beneath the waters, and continents shifted and changed shape, most of those great crystals were shattered and buried deep within the Earth and the waters.  However, many remained intact deep within the waters, in great caverns, and many more lie close to the surface of the land hidden only by a thin covering of earth or vegetation, waiting for you to discover them and bring forth their powerful gifts and ancient memories. They are the Earth's Seed Atom Record-Keepers, and you hold the key which will give you access to the wisdom and the power of manifestation that lie dormant within them.

              Each one of you bears within the Essence of your Soul, your DNA and your personal God-self such wondrous gifts, such magical energy and a vast memory bank of universal information and history.  All of these stories that are now being told and the ancient memories that are being accessed, don't you realize that you were there?  Perhaps it was not always specifically you in physical form, but at times it was a close member of your soul family.  You do not have to personally experience everything that has happened during this great journey throughout the universe and on Earth to be a part of it or to have it in your memory bank, for you have a lifeline, a soul memory connection with your immediate soul family, which creates a link whereby they will gain the data and wisdom from your experiences, and their experiences are seeded into your memory storehouse as well. 

              Many of you are in a phase of transition whereby you are feeling disconnected and alone as you strive to adjust to the next level of cosmic vibrational patterns. Humanity is gradually emerging from the restrictive illusion of the lower astral planes as the expansive, accelerated frequencies of the higher fourth dimension permeate the Earth and all its inhabitants at one level or another.  Know that your column of God-Light is widening and becoming stronger, so that more and more Divine Elixir of life can pour down into and through you, as it saturates your body and radiates down into the Soul Essence of the Earth.  This rarified energy is critical for your host planet, as this Great Being struggles to return to balance and harmony within, as well as to lessen the intensity of the cataclysms on its surface. The higher frequency vibrational patterns are especially important in the process of purifying and returning the auric field, which surrounds your planet, to its original blueprint of perfection. As you purify your four lower bodily systems so that you may consistently increase the amount of Adamantine Particles of Light that you can magnetize to you and radiate from you, it is a duty and a Divine gift to be able to assist your beloved planet to evolve as well.

              As the Supreme Creator increases the flow of the Elixir of Life throughout the Omniverse, it is affecting all Creation. You cannot hide from it. You cannot deny it. Your lifeline to your Source is growing stronger and more compelling all the time. The magnetization factor is growing stronger, and you are magnetizing to you in stronger and stronger measures that which you have claimed as your reality. If you believe that you must live in poverty and chaos, those thought forms will be reinforced and magnified in your life.  If you have accepted the truth that you are entitled to a life of beauty, joy and prosperity that reality will unfold before you (if you follow through, and take the proper steps as outlined in our past messages).

              The return to harmony and balance begins within each of you.  Unity consciousness can begin with you, here and now, in this moment.  First, it is vitally important that you acknowledge and bring forth into your consciousness all of those unbalanced fragments that you have created during your many lifetime experiences--those things that control you, those things that have created an emotional and mental prison around you in your auric field. Then, you must become aware of these fragments and how they affect your reality, and through your conscious intent you must create a desire to change and to fill those fragments with transformative Love/Light energy.  We are always ready and willing to assist you in your positive endeavors, but you must ask and give us permission so that we can reinforce your resolve, so that we may give you the necessary knowledge along with swiftest and best way to accomplish your transformation with ease and grace. 

              In the past, you have tried many times to stifle or gain power over your addictions, your negative habits and thought patterns. You have resisted them, hated them and constantly thought about them, thereby reinforcing their control over your emotions, your mind and your quality of life.  Remember, we have said many times, for it is a universal truth, wherever and whatever you focus your attention on, you give energy to and reinforce, whether positive or negative.  You must free the fragments you have created by loving them and acknowledging that they have served you well, and by sending forth an impassioned thought that now it is time for them to be reunited and to once more be a part of you within your solar power center of the heart, to be filled with Light and to become an empowered facet of your God-consciousness.  

              Know that everything, at some level, is seeking the Light--seeking balance and harmony-- seeking to return to that which it was in the beginning. Each phase of new awareness or expanded consciousness has its special miracles and benefits which are to be savored and enjoyed.  Each time you release some old self-limiting, painful thought form, habit or discordant energies within, you are transformed, and you remove a small (or large) part of your disguise, which allows you to integrate another facet of your wondrous God Self. In doing so, you are gradually creating a new empowered you. A new reality opens to you whereby you have access to many new concepts, as well as new talents, and your sensitivity to the exquisite nuances of Spirit miraculously unfolds around you.

              If you could truly see the grid system, the web of life or the connection of all things, you would have a better understanding of the concept of Oneness.  It is not just the Earth that has an intricate grid system.  You have streams of Light that radiate forth from you and to you, one to another, back and forth amongst every person on Earth.  Some are stronger, some are weaker, but you are still intrinsically connected with everyone and everything on your planet and even within this Sub-universal expression.  This may be mind-boggling and hard for you to imagine, but it is true.   When we say you are all one, what does this really mean and how does this happen?  It is because there are those streams of Light that penetrate and filter through everyone, around and through all of the Earth. Yes, most of these streams of Light are very weak, but more and more of these streams of Light are growing stronger and are setting up a vibration of recognition. There is an echo from within that says, "Yes, I remember you. Yes, I know who you are, and I know we have been together before.  I don't know where, but I feel and recognize your vibrations and your energy signature.  You touch my soul and make my heart strings sing.  Your loving Essence assures me that I am no longer alone.  Welcome into my heart.  I ask you to share my journey and to allow me to be a part of your journey as well."

                You are learning so much, so quickly.  It is often so mind-expanding that you do not know what to believe, and you think you cannot take in or integrate any more new information, but we tell you this is only the beginning.  You are becoming spiritual/human adults, whereas in the past you have been functioning as human children in a restrictive third- / fourth-dimensional reality, feeling as though you were disconnected from God and controlled by the whims of fate and nature.  As Self-masters and spiritual adults, you are learning that you are citizens of the universe, you are Starseeds, Light Warriors and the vanguard of the New Age.  You have soared throughout this universe and other universes as well. 

              You have heard that for a very long time there was a quarantine around the Earth, this solar system and even your galaxy, which has now been dissolved so that you may receive galactic, universal and Omniversal information. We now tell you that there was also a filter placed around this universe. This universe, in which we all are playing an integral part, is one of the most recent universes to be created from the Essence of the Supreme Creator, and therefore it is a universe that is situated at the farthest edge of Creation. We too have been limited in our knowledge of the workings of the Omniverse, as well as the amount of higher frequency vibrational energy that we have had access to. You see, the first universes that were created were the most powerful and the closest to perfection, for they surrounded the Great Central Sun of the Supreme Creator and contained the pure Essence of Creation.  As more and more universes, galaxies, star systems were created, ever-expanding and pushing Creation further and further out into the Great Void (and further away from the Supreme Creator), each refraction into density meant each new creation had less of the perfection of the All That Is. You must realize that we are ALL much stepped down energetic fragments, but still an integral facet of the magnificence of the Supreme Creator. And if we were sent forth with the command to create in the Creator's name, for it was the Creator's desire to experience more of Itself, why would the Creator tell us what we were to create?  We were given a blessed Divine gift as cocreators, and so were each of you.  You are a co-creator god in your own right, and that is not sacrilegious; it is a universal truth.  You must understand that is why you are here on Earth; that is who you are. Don't let anyone tell you any different.   Remember, you are also responsible for your own creations through the laws of cause and effect.

              Please understand that this universe was created with dramatically stepped-down and diluted primal Life Force Substance. Some are calling this universe a fallen universe, but we do not choose to call it that.  This is a universe which was created specifically so that we could experience duality and polarity.  The spectrum of Light and shadow was designed with the Still Point of Creator Light at its center, and the pendulum of duality was to swing only so far into the positive/negative, masculine/feminine, the Light/shadow, the yin/yang energy.  You must understand that some of the co-creator gods created less than perfection as they too learned to use their Creator-given rights.  Over the aeons of time the pendulum has swung further and further into the shadow land of duality, but it has always been balanced with the same amount of Divine Light substance. The duality/polarity of the Earth is now in the process of returning to Center, into its proper, designed spectrum of Light/shadow.

               There have always been magnificent emissaries from the higher realms scattered throughout this universe, and particularly in this Sub-universe, your galaxy and on the Earth, for this is where the culmination of this Divine experiment in Creation is being played out in its final stages.  As we have told you before, the Supreme Creator is now taking an active role in the creative process of all the Omniverse, and the pure, rarified energy from ITS heart core is now streaming forth and affecting every facet of Itself from the greatest to the most minuscule. Creation does not contract; it is ever-expanding, and you have an integral part to play in that expansion.

              You are at a grand crossroads, beloved ones. As you move through the process of clearing and cleansing the multiple facets of yourself, you are leaving behind the energies that created all the pain, suffering and distress.  Step back for a moment, and view these past months as an observer-are you beginning to get the picture of what the grand plan and ascension are all about?  Being aware and in control are important facets of mastery. If you have diligently worked with the lessons we have given you, you should be well on your way to reclaiming the many gifts you brought to Earth so many aeons ago.

             Each of you is the center of your own universe.  You, as a cocreator, send out energy and intent which create thought patterns of a certain frequency. These higher frequency vibrations go forth from you as Rays of energy in an infinity sign, creating wave forms, which are a reflection of your conscious thoughts, intention and actions. As you learn to stay heart-centered and soul-focused, thereby always radiating unconditional love and balanced/harmonious vibrational patterns, your world and reality are gradually changing for the better, for you are functioning as an empowered master of cocreation--a true Divine emissary of our Father/Mother God and the Supreme Creator. During these times of uncertainty and great change, remember, my beloved warriors of Light, there is nothing to fear and so very much to be gained. Feel the warmth of our sacred breath as it brushes your cheek, sense the aura of love in which we surround you. We are near: reach out and touch us. We will respond.   You are loved most profoundly.  I AM Archangel Michael.  

Latest Message from Archangel Michael / Ronna Herman

Message from the Great Council of the Grandmothers

Nå har vel den maskuline energien yang, behov for litt avløsning i verden?   Den feminine energien yin, stepper så gjerne inn.  Det er kanskje et spørsmål om den maskuline energien er forberedt på å gi den feminine ergien rom.  Rådet av Bestemødre er opptatt av dette spørsmålet og har dermed kastet loddet!

“The energies of Yin and Yang are out of balance. Too much Yang, the energy of the masculine principle, and not enough Yin, the energy of the feminine principle has placed the Earth in danger. Because women are the natural reservoirs of Yin for the planet, they must be empowered. It is time for this planet to return to harmony and for this, women must lead.”

Read More Information

Who are the Grandmothers? The Great Council of the Grandmothers appeared to Sharon McErlane one morning as she walked her dog on the beach.

Show Less Information
These wise elders who represent all cultures and races on Earth said, “With culture so long dominated by Yang, the principle of masculine energy, Yin, the principle of feminine energy, has become deficient and weak. Woman is cut off from her sense of power and purpose, which comprise her beauty. Feeling this lack, she then seeks outer confirmation of her identity and worth.

“No matter how many ‘confirmations’ of her beauty, her power, and purpose she receives, yet she feels the lack. This is because feminine energy cannot be conferred from the outside. Yin is. It exists for its own sake. Seeking it will only confuse the seeker.

“In order to confirm woman from within herself and awaken man to the comforting presence within himself, the Great Council of the Grandmothers has come. We are here to restore Yin, the feminine energy, to full beauty/power so the world can come to balance. We empower women and comfort men, awakening both of them to the feminine principle. Each one who receives what we have come to give helps turn the energy on Earth from imbalance to harmony. These people become a walking blessing upon the Earth.”

Golden Age Messages from the Masters from founders of the Ascended Masters Mystery School

YOU ARE THE KEY ~~ Part I

When human beings see that they have been living their lives in ways that have not been supporting their God Presence, it will initiate a profound inner awakening that will release dormant energies that are now needed to bring humanity into a Golden Age. This will involve dropping many of the desires of the ego and all of humanity’s ideas about how they think life "should" be so everyone can explore more of their unlimited Divine Self with a sense of awe and wonder. As Saint Francis and Claire, we chose to leave our old lives behind and to start again with virtually nothing but our profound desire to live as a Christ.

~ Ascended Masters Kuthumi and Lady Claire

May 2014

The force of love is now flooding into your world with such intensity that the old fear-filled, dualistic ways of being will not be able to survive. Old issues and traumas will soon just fade away so you can enter your new Golden Age in absolute freedom from the limiting paradigms that have been sustaining the consciousness of humanity.

You are here to design new ways of living and being in your world that will support every facet of life in ways that will sustain your ongoing freedom. There will no longer be an endless list of subtle or obvious infractions that have involved one against another. There will only be acceptance, forgiveness and cooperation with people understanding that love erases all that has gone before. This will create a fresh start for everyone who chooses to live on the planet in this new way ~ to live on Earth as their Presence!

Higher qualities of love, internal wisdom and authentic power will be manifesting within every heart when everyone agrees to align more fully with the consciousness of their Presence. Much progress can then be made in a very short period of time. Humanity will soon come together in absolute cooperation so a unified effort can be made to create new and better ways of serving each other and the world. This will allow for a much sooner actualization of the highest potential of every soul.

The Crystalline Blueprint for life on Earth is aimed at allowing the Divine essence of Source to be lived through the uniqueness of each and everyone of you. It is through the diversity that abides within each of your unique creations that God actually gets to interact with your world and expand the Love and Light of Source within the hearts of humanity. As you become increasingly more aware of the gifts and talents that you have accumulated over many lifetimes, doors will open so you can share these gifts with the world. This will initiate more co-creativity by bringing others into your life who want to collaborate with you.

Now is the time to focus your energy into whatever you are directed to create that will make your new Golden Age a reality on Earth. You are each key in this process and in being a wayshower for others in this ongoing transformation. Every system in your body is being upgraded to assist you in being increasingly more active in this co-creative process.

Everyone on Earth is intimately connected into all of the changes that are going on within and around all of life. We ask you to remain grateful for all that is taking place because these changes are all directed at lifting the frequencies within every system in your body and within every form of life. These important transformative changes are taking place within and around you and many of you may still be transmuting and eliminating that which is no longer serving your higher plan for these times. All that you do has the potential to positively or negatively affect the field of every individual on Earth. As more light enters into the auric field of every individual, the frequency level of the whole planet rises accordingly.

This ongoing process is allowing individuals, families and communities across the world the opportunity to live with an increased sense of optimism and unconditional love for one another. As denser thoughts and emotions continue to dissolve, this is also giving you much more energy to develop the skills and abilities you have been given to create a new Golden Age. All is moving into place for the highest possibilities you have glimpsed and the most glorious potentials you have sensed to be actualized during your present cycle. When you are living and serving as your Presence, then your life takes on real meaning and purpose.

When enough of you learn to live in this way, you will create Heaven on Earth.

TIDSREISE 102: NAVIGERE TIDSLINJER - Av Celia Fenn

Livet på Tidsskipet Jorden har vært usedvanlig spent og intenst de siste par ukene.  Overraskende nok har Solaktiviteten vært relativt lav, slik at man trygt kan si at denne intensiteten kommer fra en annen kilde. Denne kilden er vårt nye forhold til Tid og vårt arbeid som "besetning" på Tidsskipet Jorden. I de siste par ukene har Tiden blitt en viktig kilde til konflikt i egenskap av at Jordens Kollektive Bevissthet bestemmer seg for enten om den vil "utvikle seg i revers" tilbake i tid gjennom Tidslinjemanipulasjon, eller hvorvidt vi vil bevege oss fremover og inn i en Høyere Spiral av Bevisst Utvikling som avstemmer oss med den Guddommelige Planen og den Guddommelige Kreative Intelligensen. 
Når vi er oppsteget i Femtedimensjonal Bevissthet, er det blitt viktig at vi også forstår den Fjerde Tidsdimensjonen, og den måten vi manifesterer og skaper på den Nye Jordens Gitre. De som er mestere av denne ferdigheten er kjent som Tidslinje Ingeniører. Disse mestrene er klar over at tiden ikke er lineær og ensrettet. De vet at tiden er flytende og at den beveger seg i mange retninger, inkludert fremover og bakover. En person som forstår Virkelighetens Kvantenatur, kan da manipulere Tid og Skapelse til å tjene deres egne formål om de så ønsker. En Bevisst Skaper som tjener Lyset, vil arbeide med strømmen av Guddommelig Intelligens og de oppadgående strømmene av Bevissthet og Manifestasjon. Dette er en enkel prosess som bringer Glede og Letthet, når du bare finner Strømmen av Guddommelig Lys eller Diamantlys, og tillater deg å være en del av denne strømmen.
Men på dette punktet i vår nåværende virkelighet, er det mange som søker å arbeide imot den Guddommelige Strømmen, og for sine egne interesser, og de bruker sine ferdigheter til å forsøke å hindre Tidsskipet Jorden i å bevege seg fremover, og forsøker faktisk å reversere tiden bakover slik at Fremtiden faktisk blir Fortiden, og vi holdes i en bane hvor vi simpelthen må gjenoppleve fortiden om og om igjen. Dette krever ingen Tidsmaskin, vi er allerede i en Tidsmaskin. Alt som kreves er kontroll over bevisstheten og evnen til å spinne en Tidslinje eller fortelling i massebevisstheten.
Dere har i det siste kanskje lagt merke til at det i massemediene har vært mange henvisninger til at den " Kalde Krigen" mellom Russland og USA og Europa dukker opp igjen, i egenskap av at media forsøker å styre vår bevissthet tilbake til 1970-årene og å tilskynde oss til å plukke opp fortellinger og følelser som var en del av fortiden. Så er det også "gjennoppdukkingen" av "fascismen", idet vi blir styrt tilbake til 2. Verdenskrig og følelsene og emosjonene i den perioden, ofte uten noen virkelig historisk forståelse, bare simpelthen retorikk (veltalenhet) og følelser. Det er slik reversering av utvikling oppnås. En "uferdig" Tidslinje kan bli reaktivert med nye emosjoner og følelser, og den Kollektive Bevisstheten kan bli omdirigert bort ifra en fremadgående og oppadgående tidsflyt, og inn i en bakovergående og sirkulær tidsflyt.
Denne typen reversert utvikling av Tiden tjener formålene til dem som ikke ønsker å bevege seg fremover, og som ikke ser noen virkelig fremtid for dem selv og deres måte å leve på i en verden som ikke er dominert av frykt, konflikt og mangel. Så de omdirigerer oppmerksomhet tilbake i tid til steder hvor slik frykt og konflikt og mangel var mest tydelig. Så, i affekt, leder media oss tilbake inn i fortidens frykt, engstelse og konflikt, selv om det for det meste er illusjon.
Dette resulterer i økningen av intens indre engstelse og stress i det Kollektive, i dem som er uvitende om at de faktisk blir manipulert. De som ikke er våknet opp forestiller seg at Tiden er lineær og har ingen virkelig oppfatning av hvordan Tidslinjer eller Tidsspiraler kan bli manipulert for å skape kontroll over massebevisstheten og styre hendelser dit hvor "Ingeniører" ønsker at de skal bli styrt.
Så, i denne tiden, har mange mennesker også å gjøre med følelser som stiger opp som vedrører fortiden og frykt som tilhører fortiden. Dette har også den virkning at det bringer opp emosjoner og følelser fra den personlige tidligere historien igjen, siden reversert Tidslinje utvikling også har den virkning at den omdirigerer ditt personlige liv tilbake til fortiden, slik at du vil gjenopprette forbindelsen med tidligere frykt og engstelse og traumer som relaterer til frykt og mangel.
Så, du føler deg kanskje som om du går rundt i ring, fordi du kanskje har gjort det!
Tidslinjebrudd og de Fysiske, Emosjonelle og Mentale Virkningene
Jeg har nylig arbeidet med Erkeengel Michael med hensyn til informasjonen om hvordan Tiden er en viktig del av Skapelsen og om å være en Bevisst Skaper. Mer nylig har Sirius Mestrene gitt seg mer til kjenne, med anmodning om at jeg hjelper folk til å forstå forholdet mellom Tid og Skapelse på Jorden klarere. De ber oss innstendig om å forstå at i den Femte Bevissthetsdimensjonen, er Tiden en integrert del av alt som vi skaper. Vi kan ikke lenger tillate oss å være naive angående dette, men vi må være klar over hvordan vår bevissthet og vår kreativitet kan styres av andre hvis vi tillater oss å bli en del av en reversert utviklingsfortelling som vil hindre oss i å bevege oss fremover, og som vil lede oss tilbake inn i fortiden og gjenskapingen av tidligere opplevelser.
For øyeblikket er vi i en situasjon hvor vår Tidslinje er i prosessen med å bli brutt og splintret. Mange av oss er fremdeles fokusert på oppstigningsspiralen av utvikling og skapelse, mens andre nå begynner å fokusere bakover mot den manipulerte tidslinjen. Dette betyr at med hensyn til tidsskapelse, er det forvirring og stress og spenninger siden de to fortellingene, fremover og bakover, trekker mot hverandre.
I Kvantevirkeligheten viser dette seg som to spiraler av Lysenergi som "konkurrerer" om den samme plassen. Forestill deg uroen og kaoset når disse to spiralene støter sammen og kolliderer. Det skaper uro og kaos på alle nivåer. Men disse spiralene involverer også Elementalenergiene, for vi skaper ikke alene på Jorden, Elementalene er også en del av prosessen.
Så vi har gått inn i en periode med uro, hvor til og med Elementalenergiene blir fanget opp i dette kaotiske sammenstøtet av Tidsspiraler, mens vi avgjør hvorvidt vi skal bevege oss fremover og oppover eller bakover og rundt og rundt. Det er av denne grunn vi ser så mye kaos og ubalanse i Naturen, så vel som i våre egne liv i denne tiden.
Den mest åpenbare effekten på vår fysiske kropp av Tidslinjebrudd er utmattelse, når du blir trukket mellom de to "retningene" av tidsskapelse. Dette tapper deg for energi og skaper også engstelse og depresjon. Du kan oppleve søvnvansker, siden kroppen din kan føles anspent og stresset. Du kan selvfølelig føle deg blokkert og som om du ikke er i stand til å bevege deg fremover, for i realiteten er det dette som skjer. På det personlige planet, har du kanskje å gjøre med gammel frykt og engstelse som synes å komme tilbake igjen.
Og selvfølgelig, for dem som er yngre og ikke husker den Kalde Krigen eller den Andre Verdenskrig og dens ettervirkninger, vil det være forvirring fordi de egentlig ikke vil forstå hva som skjer med energiene "der ute".
Så, selvfølgelig, å bli klar over hva Tidslinje Ingeniørarbeid innebærer og hvordan det føles, er det første skrittet for å ta tilbake kraften din og bevisst skape i henhold til Strømmen av Guddommelig Kreativ Intelligens.
Å Bevege Seg Raskere og Raskere Oppad Inn i Lyset: Å Skape i Retning Fremover på Den Nye Jorden
Den "naturlige" tidsflyten er oppover, med Lys og energi som beveger seg i spiralform oppover mot det Guddommelige Lyset. Lyskodene som inneholder impulsene og informasjonen som vil holde oss direkte tilkoplet som Med-Skapere med det Guddommelige får hele tiden impulser fra det Guddommelige Kosmiske Hjertet og via Det Galaktiske Sentrum til vår Sol.  Disse Lyskodene blir så gitt som impulser til oss og tillater vår Høyere Bevissthet å avstemme vår Kropp og Lyskropp med den konstante oppadgående Strømmen av Guddommelig Lys og Utvikling.
Denne oppadgående bevegelsen kan bli brutt av en "nedadgående" bevegelse, som tar oss i den motsatte retningen og bort fra Guddommelig Lys og Utvikling. Og, i dette tilfellet, kan vi bli holdt på et bestemt nivå som betyr at vi bare vil gå rundt og rundt i spiral på det samme nivået, og verken beveger oss fremover eller bakover, men blir holdt i en slags utsettelse på det samme punktet i tiden, bare gjenskaper det om og om igjen.
Jeg er sikker på at dette ikke er noe som noen av oss ønsker for våre liv eller vår Jord. Vi ønsker å fortsette å flyte med den Guddommelige Kreative Intelligensen og å bevege oss oppad mot Lyset av Medfølelse og Guddommelig Kjærlighet. For å gjøre dette må vi sørge for at vi holder oss avstemt med og svinger med denne Guddommelige Strømmen. Vi må holde vår Intensjon og vår Skapelse fokusert på den Nye Jorden og Skapelsen av den Nye Jorden.
Den Nye Jorden er uttrykket for Guddommelig Vilje for Jorden. Den er en Skapelse av Lys og Medfølelse hvor alle Vesener lever sammen i Kjærlighet og Harmoni. Den er en Skapelse hvor Menneskeheten og Naturen lever sammen i Harmoni og Kjærlighet. Den eksisterer i Fremtiden og blir skapt i det Nåværende Øyeblikket av oss som Lyskriger- og Lysarbeider Teamene.
For å kunne Manifestere denne Fremtiden må vi holde vår Intensjon og vårt fokus på denne skapelsesretningen. Vi må også vokte våre tanker og våre følelser og våre handlinger. Vi må sørge for at vi lever i det nåværende øyeblikket (i nuet), og at vi ikke reverserer i utvikling og går inn i en eller annen tidligere energi som kan manipuleres til krig og konflikt.
Erkeengel Michael snakker ofte om den "Nye Sjamanismen" eller det 21. Århundres Sjamanisme. Det er her Lysarbeidere blir klar over behovet for en tettere forbindelse med Jorden, med Naturen og med Elementene. Når du manifesterer og skaper i harmoni med Naturen, vil du ikke bli trukket inn i og over på Tidslinjer som er skapt og dominert av dem som bare søker å bruke og kontrollere naturen for deres egen økonomiske vinnings skyld. Elementalene og Naturåndene står klare og venter på å hjelpe oss med å skape en verden av Overflod og Velstand akkurat nå. Det er opp til oss å begynne å lytte og å arbeide sammen med dem, uansett hvor vi er på dette tidspunkt, og når vi skaper Tid i harmoni med Guddommelig Vilje.
Når man snakker med folk, og til og med med Lysarbeidere, ser det største problemet ofte ut til å være fortvilelse og apati. "Hvordan kan jeg virkelig gjøre en forskjell?". Vel, vi må virkelig begynne å sette i gang våre egne Tidsspiraler som manifesterer et nærmere forhold til naturen og en dypere bevissthet om hvordan våre liv blomstrer og trives når vi inkluderer naturen i ligningen.
Erkeengel Michael ber deg innstendig om å meditere på dette emnet og begynne å føle og se hvordan du kan gjøre ditt eget liv til en del av den oppadgående spiralen av Guddommelig Lys, uansett hvor du bor. Husk at som en Bevisst Skaper trenger du ikke å bli trukket inn i og viklet sammen med tidslinjen som er skapt av "Ingeniørene" som ønsker å holde deg i det samme rommet. Du kan bevege deg fremover inn i en veldig annerledes skapelse og begynne å oppleve den Nye Jorden. Husk at Indigo- og Krystallbarna, og de Nye Diamant Krystallbarna, er Mestere i Tidsreising, og de er her for å hjelpe oss med å bryte gjennom den reverserte utviklingen og igjen avstemme oss med den Guddommelige Strømmen av Lys.
Oversatt av Solfrid SolEra

fredag 30. mai 2014

Every day Lessons from the Divine - From a Teacher of English in Lithuania

I am getting the best lessons from observing my daily dealings with whoever the day brings along its course.

A tiny example:

I am teaching English a 10 year-old girl. She is very willing and diligent. Usually I am patient with my young students, smiling and joking, when they make mistakes or can’t remember something. However, two weeks ago my patience snapped when she could not translate the word 'English.'

She translated it as England… At first I just smiled, asking her some leading questions, like 'Where do English people live?' Or “'what are you learning now?' hoping, they would lead her to a correct answer. Finally, I could take no more of ''I am learning England”, and instead of laughing, I got mad… Spoke quite sternly to her…

After she left, I felt deeply ashamed that I had lost patience… Next time she came I hugged her and apologized, saying how bad I felt.

The little one smiled it off , hugged me in return with so much love and said “It’s all right, teacher, you s h o u l d have scolded me, I am very absent-minded…”

Since that ‘episode' my patience has doubled – my little ones are my best teachers… And everyday life – the best school…if you are attentive and self-observant… And it’s amazing with what ease I am noticing all my “slips” nowadays… After this I always say “THANK you, You are teaching me gently and gracefully…” This comment goes to my Higher Self…

This is real work!!! And I am enjoying it. I am just going my way and growing from the inside… It’s happening. And it’s sweet. Even when “watered by tear-drops”. After some rain the SUN is always shining again in my skies… no worry.

Lil

Notes on Working With the Ancestors

From San Francisco, California

I have been doing work forgiving and blessing my ancestors for over 11 years, since I sat on top of blessed Mt. Tamalpais on my 50th birthday, feeling into my matriarchal and patriarchal linages. Feeling their love and support and my deep gratitude for this life and body.

Many times I took courses with Dr. Haleakala doing Ho'oponopono work. My first time with him, I went up to him after hearing him say "the room is stuffed with your ancestors if you could only see it. "

It took a lot of guts to ask a question in those workshops as he could be a fierce fire of liberation. I asked him what the ancestors wanted. And he said to me, rather fiercely and poking me in the chest, "They are here to see if you are going to take self-responsibility."

Wow! That was intense, but over the years I have continued to honor my wonderful mother and father and my grandparents and forgive forgive forgive. It took some doing with my Mom, because she had that judgement thing going on about alot of things-- sometimes me and sometimes the grandkids. God Bless her Soul. She lived to be 89 and I miss her.

Anyway... I love that the Grandmothers are bringing this work forward.

Radiyah

From Belgium

This letter came in response to an SOS from a Grandmothers' Beacon in another country.

Three years ago I was at the California Gathering for the first time when you spoke about the Ancestors. From that moment until today, I meditate and pray every single day, non-stop for all of life, every country, all dimensions, every race, and for all difficult areas on Mother Earth.

I lead three Grandmothers' groups and always I bring in the Ancestors. It is magnificent work!! So be sure that I'm always working like this, even if you don't hear from me. I'm always spreading the Light, teaching others how to work with the Golden Net of Light, every single day, non-stop. So whenever anyone asks something for certain places or for somebody in this world, that moment, it's already done. That is my Way of living with the Grandmothers.

With lots of love,

Anne

"Things Are Not as They Seem"

“The world appears to be spiraling downward,” the Grandmothers said. “Wars, terror, and violence are springing up everywhere and fear is having a field day. Many of you can no longer even watch the news, and the greed and superficiality of your society is becoming hard for you to bear. All these things and more are indeed happening, but we tell you that things are not as they seem. These are the times of change we told you about when we first came,” the Grandmothers said, fixing me with their eyes, “and they are upon you now.

“Although destructive energy is rising to the surface,” they said, “it is coming up to be transmuted, cleared, and eliminated. We ask you to stand steady now, observe it as it shows itself, and give thanks that this is happening. Dark energy has repressed love and life on your planet for a very long time,” they said, “and so this rising up of evil must occur,” they declared. “You are called at this time to bear witness and hold the Net of Light for your planet.

“Call on us or any form of the Divine you love,” they said, “and call on the Net of Light. And while the radiance of the Net holds you, realize that its golden strands are also holding everyone and everything on earth. Work in this thoughtful way,” they said, “magnifying the power of the Net of Light for yourself and for all beings.

“As all this change and seeming destruction takes place, we will hold, cherish, and protect you, for you are our very own. Sit with us,” they said. “Take time to be with us and let us love you. We will comfort you while the pain on your beloved planet rises to the surface.

“You are not alone,” they said. “We are with you at every moment, attending you day and night. We are the very breath in your body--always present.

“You have been conditioned to chase after the things of the world,” the Grandmothers said. “Chase after money, ideas, thoughts (both ‘good’ and ‘bad’ thoughts), and yet all this chasing does is make you tired, lonely, and afraid.

So take a break from that now and instead, spend time with us. We are here—before you, behind you, and beside you—holding and enfolding you.

“The things of this world are insubstantial at best,” they said, “so why spend so much energy pursuing them? We know you’ve been taught to do that,” they laughed, “and so you persist, even while the world ‘out there’ is falling apart. But focusing ‘out there’, especially at this time,” they said,“is robbing you of peace, robbing you of strength.

“If you call on the Net of Light and sit quietly with us for just a few minutes each day, you will feel our love. And as you allow love to flow back and forth between us, the way it naturally does, this simple act will allow us to take your pain and worries away. “We promise that we will take care of everything for you,” the Grandmothers said. “You came into this life infused with the presence of divinity. The Divine permeates every part of you, permeates the very air you breathe. At every moment you are that close to us, that close to every form of the Divine--but you don’t know it,” the Grandmothers said, sadness in their eyes.

“We ask you to practice sitting with us, looking into our eyes and feeling our arms around you. Simply rest there, and as you do, all the things you long for, all the things you want—both material and non-material—will be taken care of. It’s the habit of worry; all that ‘trying’ that prevents you from receiving your hearts desire. We are here to give it to you,” the Grandmothers said, “so let go of the trying--just for a few minutes a day--and let us give to you.

“Many years ago we told you: ‘You do the living and we do the giving.’ Well…,” the Grandmothers smiled, “we never tell a lie, so you can count on those words. Wouldn’t you like your life to be easier?” they asked. “Lean on us.”

Endelig ...

Endelig siver det klart vett inn i menneskene gjennom sprekker i skydekket eller liknende.  Nå sprenger det på mot Jorda og det siver inn litt om senn her og der og på mange finurlige måter.  Inn i menneskekroppen skal det, men helst foregår det vel på en pen og pyntelig måte langs de vanlige linjer.  Gjennom kanaliseringer og andre meldinger blir vi kjent med andre og smartere måter å takle samvær med mennesker på.  

Nå kan vi lese om at en mulig farbar vei er kommunikasjonsveien!  Dette er kanskje den letteste og enkleste måten å ta i bruk. Vi kan rett og slett snakke sammen, utveksle meninger og uenigheter uten at det ender i tragedier og det som verre er. Vi kan diskutere uenigheter med lav stemme, uten skrik og skrål som det sedvanlige. Det aller beste - vi hopper ikke i strupen på hverandre mer.

Så kan vi lure på hvorfor vi ikke har tatt samtalen i bruk - tidligere?  Mange gjorde, men tenkte ikke på samtalen som metode i den forstand. Vi levde da i en 3dkropp, og der i gården var det ikke god kutyme å snakke om det var en knute på tråden, nei, i 3dkroppen var det vanlig å slå først og så skrike etterpå.  Og deretter var det mye skriking, etterfulgt av slåssing med derpå følgende tragedier i hopetall.  

3d likte dramaet og slike dramaer utspilte seg hele tida.  Det var dagens orden i 3d, kan vi si.  3d var krigerens arnested.  I 3d var det opplest og vedtatt at den sterkestes rett rådet.  Og hvilken maskulin type ville hylle seg inn i svakhetens eller sveklingens klamme sky?  Den stakkaren var da dømt til et liv hvor hån og trakassering, med sleivbemerkninger i tide og utide hørte til dagens orden.

Livet i 3d var hardt og krevende, men det lærte også menneskene noe om hva som var godtagbart og gangbart som omgangstone mellom folk.  Dette ble kalt høflighet og det hørte til en omgangstone som ikke førte til slåsskamper.  Det var svært viktig, for ikke i alle sammenhenger kunne det tåles så 'hard tale' som en slåsskamp.  En slåsskamp ble definert som meget uhøflig og primitiv og noe som ikke ble akseptert i det gode selskap.

Barn ble opplært til å slåss, men da bare for moro skyld.  Det kunne ikke være lett for et lite barn å vite hva som var moro og tillatt, og hva som ikke var eller ville  bli tillatt. For den lille virket alt likt, men her var det strenge markeringer som måtte læres i full fart, hvis ikke vanket det slag som var meget onde og uforståelige for en liten kropp. Slike slag ble tatt i bruk av voksne og da var det tillatt. !  Dette brukte den lille pode mye tid på å forstå.

Så over til SaLuSa ...

SaLuSa  30 May 2014
We observe what you call the “hotspots” of negative energy brought about by the confrontation of groups that have different aims in life. Some choose to impose them on others with the result that clashes take place that often lead to a serious outcome. These are yet further lessons for all concerned until they realise that differences must be settled through peaceful negotiations, and are the only way forward. Man has almost always sought to settle differences through the use of threats or violence to gain his own way. The message that peaceful negotiations are the only way to achieve a peaceful settlement is just beginning to be accepted, and the people are leading the way.

Sooner rather than later your leaders will realise that there is only the one way forward to permanent peace. With it will come great changes that will move you out of the lower vibrations into a peaceful era. Our presence helps to ensure that matters do not fall back into the old patterns of confrontation, as we are preventing the dark Ones from progressing from their present position. We have been given the authority to intervene where it is necessary to maintain the progress towards full peace, and a total end to warlike confrontations. So be assured that regardless of any outward appearance steady progress is being made towards the goals that have been set.

In the greater picture we are constantly monitoring your weather and its effect upon you, but certain necessary changes must be allowed to go ahead as part of the moves that will take you into the New Age. The groundwork is going ahead in respect of a number of different projects, and at a desirable speed and many new ideas are waiting to be revealed. Quite a number of them are already known to you, and it is simply a matter of waiting until the right time to introduce them. In one way or another you will eventually be able to change your way of living to eliminate many aspects that are costly and time consuming. Free energy would clearly represent a major change and one that would be very welcome. It is already known in a number of ways that can help every family, and it is eventually going to supply all of your needs regardless of the numbers involved.

There are also many changes to come where your medical profession is concerned, as by moving into the higher energies you will no longer be subject to the “cut and cure” approach. Indeed, it will become unnecessary as the body vibrations will eventually rise to a point when no disease will be able to assail your body. Meantime you will gradually refine the ways treatment is given, and reduce the need to use the knife. Diseases of many kinds are rampant upon Earth, but these also will gradually disappear due to the increase in vibrations. So you can see that your future is bright and that all undesirable aspects of life will disappear.

We know that some of you wonder why it has taken so long to reach this point in time, and it is down to each Age having passed without sufficient progress having been made. However, you have now succeeded in reaching a sufficiently high vibration to leave the old ones behind, and soon you will start to experience the benefits that come with it. There is so much changing even now that you are unaware of although certain people follow the changes as part of their work. Your problem is that so much is still kept secret and additionally there are those who oppose progress and seek to “muddy the waters”.

As individuals you can help others through what is for many a difficult period, by assuring them that all will take a turn for the better very soon. That what they experience going on around them is only the outer activity of magnificent changes that will permanently change things for the better. The old ways are no longer suited to the time you are in and as such will simply fade away. Some people will be frightened by what they see but if you have the opportunity to speak with them, simply explain that it is a necessary cleansing so that the New Age can really get under way. Once the cabal lose their power and influence to shape your future, the truth will come out and remarkable and welcome changes will go ahead. Be assured that we have all the means at our disposal to go speeding ahead once it is safe to do so.

Unfortunately the mainstream Press is still under the influence of the cabal, but it is an area that we are working on to remove those that “pull the strings”. The Press is not yet free to print what it chooses but when those that presently control are out of the way, revelation after revelation will open your eyes to how you have been deliberately mislead and held back for millennia of years. Try to read between the lines when news stories break, as sometimes they are contrived or totally false. The real news is held back, but in time that will no longer be possible, as many sources will begin to open up to the truth.

You are coming out of an Age where the dark ones were allowed to have free rein, by which they presented the most difficult challenges to the Light. Although the outcome was not known because freewill was given, it was considered that the Light would end up victorious. That victory took place very recently and that is why we can confidently state that you are in an unassailable position. It is simple a matter of accepting the facts that the Light has emerged victorious and will carry you into the first major changes, and also onto the new levels of vibration which you know as the 4th. Dimension.

I am SaLuSa from Sirius, and can assure you that all proceeds well, and in the near future you will you will understand and see the path to the higher dimension opening up. Help your fellow travellers to see the Light in action and know that their future lies with it, and that the dark Ones are in decline and will not be allowed to interfere with progress. Their day has almost passed and soon there will be revelations that will confirm their demise. It was always planned that the Light would be victorious at the end of the Age, and all Lightworkers along with souls of love and caring would lead the Human Race to the “promised land.” Let Love and Light be your guide and protection.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey.

torsdag 29. mai 2014

TIME TRAVEL 102 : NAVIGATING TIMELINES by Celia Fenn

Life on Timeship Earth has been remarkably tense and intense the last few week. Surpisingly, the Solar activity has been relatively low, so it is safe to say that this intensity is coming from another source. This source is our new relationship with Time and our work as "crew" on Timeship Earth. In the last few weeks Time has become a major source of conflict as the Earth Collective Consciousness decides whether it will be "reverse engineered" back in time through Timeline manipulation, or whether we will move forward and into a Higher Spiral of Conscious Evolution that aligns us with the Divine Plan and the Divine Creative intelligence.

As we have ascended into Fifth-Dimensional Consciousness, it has become important that we also understand the Fourth Dimension of Time and the way in which we manifest and create on the New Earth Grids. Those who are masters of this skill are known as Timeline Engineers. These ones are aware that time is not linear and unidirectional. They know that time is fluid and that it moves in many directions, including forwards and backwards. A person who understand the Quantum nature of Reality, can then manipulate Time and Creation to serve their own purposes if they so desire. A Conscious Creator who serves the Light will work with the flow of Divine Intelligence and the upwards flows of Consciousness and Manifestation. This is an easy process that brings Joy and Lightness, as you simply find the Flow of Divine Light, or Diamond Light, and allow yourself to be a part of that flow.

But, at this point in our current reality, there are many who are seeking to work against the Divine Flow and for their own interests, and they are using their skill to attempt to hold Timeship Earth from moving forward, and in fact are seeking to reverse engineer time backwards so that the Future in fact becomes the Past, and we are held in an orbit where we simply have to keep reliving the past over and over again. This does not require a Time Machine, we are already in a Time Machine. All it requires is control over consciousness and the ability to spin a Timeline or narrative in the mass consciousness.

You may have noticed in the mass media recently, many references to the re-emergence of the "Cold War" between Russia and the USA and Europe, as the media tries to direct our consciousness back to the 1970s and to urge us to pick up natratives and emotions that were part of the past. Then there is also the "re-emergence" of "fascism" as we are directed back to World War 2 and the feelings and emotions of that period, often without any real historical understanding, just simply rhetoric and emotions. This is how reverse engineering is achieved. An "unfinished" Timeline can be reactivated with new emotions and feelings, and the Collective Consciousness can be redirected away from a forward and upward flow of time, and into a backwards and circular flow of time.

This kind of reverse engineering of Time serves the purposes of those who do not want to move forward, and who see no real future for themselves and their way of life in a world that is not dominated by fear, conflict and lack. So they redirect attention backwards in time to places where such fear and conflict and lack were most apparent. So, in affect, the media is guiding us back into the fear and anxiety and conflict of the past, even though it is mostly illusion.

This results in the rise of intense inner anxiety and stress in the Collective, in those who are unaware that they are in fact being manipulated. Those who are unawakened imagine that Time is linear and have no real perception of how Timelines or Time Spirals can be manipulated to create control over mass consciousness and direct events where the "Engineers" want them to be directed.

So, at this time, many people are also dealing with feelings that are rising up that relate to the past and fears that belong to the past. This also has the effect of bringing up emotions and feelings from the personal past history again, as Timeline reverse engineering also has the effect of redirecting your personal life back into the past, so that you will reconnect with past fears and anxieties and traumas relating to fear and lack.

So, you may be feeling as if you are going around in circles, because maybe you have!

I have recently been working with Archangel Michael on the information of how Time is an important part of Creation and of being a Conscious Creator. More recently, the Sirian Masters have made themselves known, with the request that I assist people to understand more clearly the relationshp between Time and Creation on the Earth. They urge us to understand that at the Fifth Dimension of Consciousness, Time is an integral part of anything that we create. We can no longer afford to be naive in this respect, but must be aware of how our consciousness and our creativity can be directed by others if we allow ourselves to become part of a reverse engineered narrative that will prevent us from moving forward and will direct us backwards into the past and the recreation of past experiences.

At the moment, we are in a situation where our the Timeline is in the process of being fractured and splintered. Many of us are still focussed on the ascending spiral of evolution and creation, while others are now beginning to focus backwards towards the manipulated timeline. This means that in terms of time creation, there is confusion and stress and tension as the two narratives, forwards and backwards, pull against each other.

In the Quantum Reality this appears as two spirals of light energy that are "competing" for the same space. Imagine the turbulence and chaos as these two spirals clash and crash together. It creates turmoil and chaos on all levels. But these spirals also involve the Elemetal energies, for we do not create alone on the Earth, the Elementals are also part of the process.

So, we have entered a period of turmoil where even the Elemental energies are being caught up in this chaotic clash of Timespirals as we decide whether to move forward and upwards or backwards and round and around. It is for this reason that we are seeing so much chaos and imbalance in Nature as well as in our own lives at this time.

The most evident effect on our physical body of Timeline facture is exhaustion, as you are pulled between the two "directions" of time creation. This drains energy and also creates anxiety and depression. You may experience sleeping difficulties,as your body may feel tense and stressed. You may, of course, feel blocked and as if you are not able to move forward, for in effect that is what is happening. On the personal level, you may be dealing with old fears and anxieties that seem to be coming back again.

And of course, for those who are younger and do not remember the Cold War or World War 2 and its aftermath, there will be confusion because they will not really understand what is happening with the energies "out there".

So, of course, becoming aware of what Timeline Engineering involves and what it feels like, is the first step in taking back your power and consciously creating according to the Flow of Divine Creative Intelligence.

The "natural" flow of time is upwards, with light and energy spiralling upwards towards the Divine LIght. The Light Codes that contain the impulses and information that will keep us online as Co-Creators with the Divine are constantly being impulsed from the Divine Cosmic Heart and via the Galactic Center to our Sun. These Light Cods are then impulsed to us and allow out Higher Consciousness to align our Body and Light Body with the constant upward Flow of Divine Light and Evolution.

This upward movement can be disrupted by a "downward" movement that takes us in the opposite direction and away from Divine Light and Evolution. And, in this case, we can be held at a certain level that means that we will just spiral around and around at the same level, moving neither forward nor backwards, but being held in a kind of suspension at the same point of time, just recreating it over and over again.

I am sure that this is not what any of us wants for our lives or our Earth. We want to keep flowing with the Divine Creative Intelligence and moving upwards towards the Light of Compassion and Divine Love. To do this we have to ensure that we keep aligned with and resonant with that Divine Flow. We have to keep our Intention and our Creation focussed on the New Earth and the Creation of the New Earth.

The New Earth is the expression of Divine Will for the Earth. It is a Creation of Light and Compassion where all Beings live together in Love and Harmony. It is a Creation where Humanity and Nature live together in Harmony and Love. It exists in the Future and is being created in the Present Moment by us as the Light Warrior and Light Worker Teams.

In order to Manifest that Future we haveto keep our Intention and our focus on this direction of creation. We also have to watch our thoughts and our emotions and our actions. We have to ensure that we are living in the present moment, and that we are not being reverse engineered into some past energy that can be manipulated into war and conflict.

Archangel Michael talks often about the "New Shamanism" or 21st Century Shamanism. This is where Light Workers become aware of the need for a closer connection with the Earth, with Nature and with the Elements. When you are manifesting and creating in harmony with Nature, you will not be pulled into and onto Timelines that are created and dominated by those who seek only to use and control nature for their own financial gain. The Elementals and the Nature Spirits are standing by and waiting to assist us to create a world of Abundance and Plenty right now. It is up to us to begin to listen and to work with them, wherever we are at this moment in time, and as we create Time in harmony with Divine Will.

When speaking with people and even with Lightworkers, the biggest problem seems to often be despair and apathy. " How can I really make a difference?". Well, we have to really begin initiating our own Time Spirals that manifest a closer relationship with nature and a deeper awareness of how our lives flourish and thrive when we include nature in the equation.

Archangel Michael urges you to meditate on this topic and begin to feel and see how you can make your own life a part of the upward spiral of Divine Light, no matter where you live. Remember that as a Conscious Creator you don't have to be pulled into and entangled with the timeline that is created by the "Engineers" who want to keep you in the same space. You can move forward into a very different creation and begin to experience the New Earth. Remember that the Indigo and Crystal children, and the New Diamond Crystal Children, are Masters of Time Travel, and they are here to help us to break through the reverse engineering and realign with the Divine Flow of Light.

Starchild Global