fredag 30. september 2011

Hvordan henger det sammen?


Hvorfor må vi synkroniseres?  

Nå nettopp kom det en artikkel til syne som tar for seg en del eksistensielle spørsmål.  Den behandler de samme evige fantasiene vi har hatt i 3d, rundt livet og alt som tilhører det.  

Alle eller mange, tror kanskje de er skilt fra Kilden eller ikke forstår hvordan det i beste fall henger sammen.   Alle eller mange, bekymrer seg for mye rart det faller naturlig å bekymre seg for.  Ergo må bekymring være naturlig.  

Alle tror at sinnet har stor troverdighet slik det har fungert, men har det virkelig fungert slik - og slik vi tror?   Sinnet virker så opplagt og kan ikke bortforklares. Sinnet er ikke det vi har forestilt oss at det er.  

Ikke noe er slik vi har forestilt oss, og tenk på alt som er forestilt av tilsammen  6-7 milliarder mennesker!  Jeg vet det er vanskelig å forstå at vi skaper det livet vi har. Hvordan skjer det?

Dette og mye, mye mer er interessante spørsmål å finne svar på.  

Les mer om slike spørsmål og svar her: 

Det magiske spillet!


Nå er det Lyset som har styringa i det spillet som foregår mellom lave og høyere frekvenser.   Nå har de lavere frekvensene innsett sin posisjon, deres negativt konstruerte planer rauser sammen foran øynene på dem. 

 

Jeg synes Libya kan være et godt eksempel på illusjons-krigen  mellom frekvensene - med Gaddafi som den fødte "Mørke Ene."   


Det er så mye som meldes fra 'Rommet' (det indre) som stemmer med det som foregår i det ytre.

  

Se rundt i verden på det politiske landskapet, det økonomiske, det sosiale, det miljømessige, osv., alt stemmer med slik vi har det inne i kroppen nå. Politikerne - de målbærer våre stemmer i våre indre liv - tro og tvil osv.


Jeg ser min egen opplevelse av 'Universets Puls' igår, som et gla'budskap midt i all galskapen vi omgir oss med.  Det bar bud om Verdens Fred for evig og alltid.

Alt det verden i sin illusjonistiske tilstand har kreert av fantasifostre, raderer vi lysarbeidere bort nå og vi får daglig hjelp av nye puljer mennesker.

Vi går inn i Ny Tid med sjumilssteg.  'Spyler' alle sinn fri for smuss og skitt og alt som negativt er.  Krumtappen i all denne snuoperasjonen er DNA - der er bryterne som gir oss nye bilder.

SaLuSa sier at en menneskealder på 1000 år ikke vil være usannsynlig.  Nei, det er ikke det hvis mange nok tror på det, men da gjelder det igjen at lysarbeiderne går i front - med Tro og Tillit.

Det er Tro og Tillit som vrir rundt bryterne i DNA!   Teknologien er fenomenal blant våre hjelpere, sies det.  Det er klart det, de er i stand til å Tro og har Tillit til sin tro. Vi våkner fort nå vi også!Les SaLuSa her:


torsdag 29. september 2011

Framtida!Det er grunn til å se lyst på framtida av flere årsaker.  Denne gangen tenker jeg på den kommende generasjon, de som er først i 20 åra nå. For noen energier de har med seg fra vårt indre! Jeg er glad for at Lisa Gawlas lar oss få høre om det hun får tilgang til, fra sine aspekter.Fra "lavere astrale plan?"

Jeg skrev igår om 'Havmodellen', for å illustrere dimensjonene - og det nederste laget som ikke akkurat er glad for dette store skiftet.  Idag kom det tilfeldigvis (?) et innlegg om samme, på denne adressen:    The 2012 Scenario    Overskrift - "Dire Warning."   

Innholdet i meldingene er, som jeg forstår, av det hatske slaget.  Men slike er også kjent for å bruke motsatte tilnærmingsmåter.  

De er forførere av rang og er ikke de som forføres årvåkne, kan de få seg en lærepenge som svir ettertrykkelig.  Forførerne kaller seg både avatarer og annet fint, og skryter av sin åndelighet!  

Frykt er et utmerket kontrollmiddel for de som tilhører 'forfører'-gruppa. Antallet nye kanaler øker daglig, men i gledesrusen er det lurt å vurdere innholdet nøye før godkjenning. 

"Universets Puls"


Idag kom jeg inn i en virkelighet jeg ikke har vært tidligere - ikke som jeg vet. Det var rundt kl 1200 i dag, jeg lukket øynen og plutselig var jeg "universets puls!"  

Jeg 'tjenestegjorde' som "universets puls" en time og skjønte ikke hvordan jeg skulle få fotfeste på Jorda etter dette, ei heller hvordan det skulle bli i hverdagen, spise, sove, gjøre det nødvendige og ellers leve så noenlunde likt det tidligere livet. Ville jeg greie det?  Ville jeg holde meg på Jorda?  Ville jeg greie å gå?  Kom jeg til å sveve? 

Jeg prøvde å åpne øynene, men det ble 'fjern syn', og behovet for å lukke dem igjen var sterkt.  Det var en god følelse å oppleve universet og pulsen - inn - ut - en jevn strøm, det var ingen bilder annet enn denne romfølelsen og en uendelig god stillhet og RO.   Men - jeg kunne lage hvilken tekst jeg ville, ordene kom jevnt og var innholdsrike som i en kanalisering. Jeg måtte være i en direktekanal til Kilden.  

Jeg kan nå lettere forstå hvordan Iliuka (og andre) kan snakke sammenhengende over lang tid, uten manus.  Det er en jevn strøm av ord som kommer, det er bare å si dem fram.  Det er alltid det riktige ordet som er der!  Jeg kan ikke ta igjen det jeg fikk av ord når jeg var i flyten, men det var kloke og 'riktige' ord - opplevde jeg.

På spørsmål til Iliuka om hvorfor det var vanskelig for meg å puste, svarte han den gangen:  "Den skal synkroniseres med universets puls."   Jeg skjønte ikke da hva det gikk ut på, men det har vært et punkt jeg har fokusert på siden - mer som en spørrende enn som noe annet.  De orakle svarene vi får mange ganger, blir hengende foran i bevisstheten som en trigger.  Og plutselig åpnes det porter og forståelsen kommer oss i møte.

Det var enkelt å åpne øynene etter hvert, og det var enkelt å forholde seg på vanlig måte.  Den bekymringen jeg hadde, ble nok ført i pennen av restene fra 3d-egoet som henger igjen og er med som nissen på lasset, enn så lenge. 


Tukáte
onsdag 28. september 2011

Spennende i Universet!


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Dratzo!

Vegen fram mot opprydding mellom frekvensene, tar stadig vekk noen krumspring. Kanaliseringa fra Føderasjonen tyder på at det er litt vrient akkurat nå igjen. Det er siste akt som utspiller seg, tvil ikke på det, men det er lagt inn noen nye partier i siste øyeblikk. Men det går bra, vi er mange lysarbeidere som også er på scenen - litt her og litt der.

Les en spenningsfylt kanalisering her:

Søk Lyset!


MESSAGES FROM ARCHANGEL MICHAEL 
28 September 2011 
Channeler: 
Ronna Herman
"SEEKING THE LIGHT OF THE INTELLECT"


Ronna Herman tar opp det samme temaet som mange andre kanaliseringer gjør, nemlig det innoverskuende perspektivet.  Den bevisste Bevisstheten, begynner når du kan se det store bildet som gir deg tilgang til begge sider av det som er kontroversielt.

En som er åndelig utviklet, tilbyr den sannheten som er åpenbar for vedkommende - for å oppmuntre andre til å søke den sannheten som avdekkes for dem.

Den ubetingete kjærlighetens frekvens, begynner i midten av 4d.   Den store 'Innpustens oppvåkning' (INBREATH OF ASCENSION) står for avslutning på nedgangen til de lavere verdener til fordel for 'Oppstigningen' tilbake de høyere riker. 

Hver store forvandling betyr kosmisk visdom i ny form, som et adgangstegn til neste evolusjons-syklus.  Nå er det tid for å ta fram de nyvunne evnene, for både mennesker og planet trenger tilførsel av kjærlighet og lys mer enn noen gang.

Som den 'World Server' du er, nøytraliserer du negative tankeformer for tusenvis av mennesker som lever på lavere nivåer.  Alle cellene i kroppen har bevissthet på et eller annet nivå.  Tenk glade, fryktløse tanker.

Skaperlyset er altomfattende og evig.  Mørke og utydelighet er midlertidige fenomener.  Tvil ikke et øyeblikk, kjære.   Jeg Er Erkeengelen Michael.Dimensjoner - hva er det?

Understanding the Separation of Timeliness of 2011-2012

28 September 2011

Channeler: 

Lisa Gawlas


For den som vil ha litt repetering av dimensjonene - 3d - 4d - 5d - osv., så les denne kanaliseringen av Lisa Gawlas.   Det er viktig å være klar over at dimensjonene er potensialer og ikke integrert viten.   

Kanaliseringen finner du her:   Channelings | Lightworkers.org


Vi ser på "Havmodellen" og 11 11 11 !


SaLuSa 28-September-2011

Channeler:   Mike Quinsey


Hele denne kanaliseringen dreier seg om det avsluttende spenningsforholdet mellom de lavere- og de høyere frekvensene i kroppen. 

Bruker vi "Havmodellen" for å forstå dette blir bildet slik;  Kroppens indre er inndelt i tre vannrette lag - øverst - midterst - nederst. 'Oppvåkning' som vi kaller det er, at en mengde vann fra det midterste laget er klart for å bli blandet med det øverste.  

Dette har vannet i det nederste laget mye imot, og har til nå prøvd alt for å forhindre denne sammen-blandingen mellom de to øverste lagene (det vil svekke det nederste laget betraktelig da det i hele 3d-perioden hadde kustus på det midterste laget!)  Nå er 'leken' øyeblikkelig over for det nederste laget, og det 'vannet' som vil flyte opp skal kunne gjøre det.   

Denne 'hevingen / oppvåkningen' har tatt sin tid, som vi alle vet, men det er fordi vannet i det øverste laget ikke ville lage noen svære bølger rundt dette!   Nå kan det øverste laget se fram til en etappe-seier den 11. 11. 11, mens de som er hevet kan se fram til en periode med nye undringer og tilpassinger.  Nyhetene som kommer fra toppen av det øverste laget, sprer seg bokstavelig talt som ringer i vannet!  I det ytre blir dette kalt kanaliseringer.  Les SaLuSa på adressen under her.


Les SaLuSa her:   Channelings | Lightworkers.org

tirsdag 27. september 2011

Snart er en fantastisk tid over!


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies 
27 September 2011
Channeler: 
Wanderer of the Skies


Jeg sitter og lurer på hvordan 'forhandlingene' skjer angående tilstanden på Jorda, og plutselig kommer det en blodfersk kanalisering fra  "Wanderer of the Skies" - med svaret på spørsmålene jeg har!

En kort-kort oversikt:

Vi får et innblikk i hvordan det arbeides på nivået hvor Føderasjonen er.   Det er ikke møtevirksomhet slik vi kjenner til, sier de - de bruker bevisstheten på telepatisk vis. Den aktuelle saken vi alle er opptatt av denne gangen, er Gaia's transformasjon.  Vi Lysarbeidere bidrar også.  

Nå er det kalt til møte for å diskutere de endelige avsløringene.  Selve Skapelsen begynner nå å dytte på, så prosessen skal komme i større bevegelse.  Tegn fra våre ledere er en mangelvare, sier de.  Ja, men hvor er våre ledere da - har vi noen, spør jeg? Nettet snører seg sammen nå i alle fall, rundt det som er. 

Det blir stadig verre for jordboerne å holde på sine forskrudde forestillinger, etter som sløret blir tynnere dag for dag.  Det hjelper på.   Romskipene har blitt oppdaget på Jorda i lang tid allerede, men de skal nå bli klarere i sine tilnærminger.  Alt legges til rette for en snarlig vri.  Det ser ut som 'the cabal' ønsker å bruke media på en, for dem ny måte, rett og slett for å tiltuske seg noen goder. 

Til slutt peker de på for en fantastisk tid dette er, og sant nok, hva når det hele er over?  Denne tida kommer aldri tilbake!

Se mer her:   


"Life on the Starship"


September 26, 2011

Arcturian Corridor, Preparing for Ascension

"Life on the Starship"
Ved Suzan Caroll*De sitter i møte - presenterer seg ved å legge ene hånd på bordet - da er all informasjonen i den enkeltes presentasjon lastet inn i bevisstheten til de rundt bordet.   I virkeligheten kan hele besentningen på Stjerneskipet kople seg til informasjonen på bordet, etter som skipet er som en stor datamaskin. Det kommuniseres i bilder - telepati.*


Endelig kommer det en 'matnyttig' kanalisering for oss som strever i dyp ensomhet, i denne oppvåkningstida.   Uansett - jeg ble glad for å lese det Suzan Caroll skriver her,  fra sine høyfrekvente besøk i sitt Selv.  


Caroll antyder at samtidig som det er noen som hilser denne meldinga velkommen, så er det mange som muligens ikke liker informasjonen.  Jeg er i alle fall glad for at hun deler dette, da det gir meg svar på mye jeg har bedt mitt høyere Selv om å avklare.  

Caroll forteller fra besøk på Stjerneskipet Athena.  Vi får et innblikk i bevissthetens 'hav'.   Den stadig ekspanderende bevisstheten på Jorda og i kroppen er helt spesiell og fører til mange nye opplevelser av ulik karakter.  


Det er en enorm transformasjon menneskene nå deltar i, og noen er alltid 'de første' - de som gladelig brøyter nytt land.  Det å integrere 5d-essensen i den fysiske kroppen, kan gi seg helt spesielle utslag.  Dette utdypes.  Det å leve i flere virkeligheter samtidig, er både spennende og ubehagelig.  Her blir det tatt seriøst og inngående forklart.

Det er også interessant å se hvor enkelt bevisstheten opererer på høyt plan.  Denne bevisstheten vi av og til 'sløser' med på det fysiske planet, er helt unik og holder alt oppe.   Kollektivt blir bevisstheten grenseløs.   Gled deg!

Les mer:   Archived Newslettersmandag 26. september 2011

EnhetsBevissthet ikke TankeKontroll!

Det har vært enkelt å kontrollere menneskenes tanker, når kun de tre nederste chakraene har vært virksom.

Når så mange har problemer med pusten idag, skyldes det utvidelsen av hjertet. Det er ikke lenger det fysiske hjertet som gjelder, men Thymuskjertelen som sitter høyere oppe i brystet og blir kalt Enhets-Bevisstheten.  


Nå skal verden tolkes ut fra denne kjertelen, fra en følelsesmessig nøytral forståelse. Tautrekkingen i dualiteten hvor ordene, eller krigene (!) hagler og vi oppfører oss som hypnotiserte idioter med eller uten gevær, er tilbakelagt.Les mer fyldig utredning om dette spennende emnet:   
"What Is Unity Consciousness?"         

TRANSITIONS


Kjærlighetens energi forandrer alt!


Penge-energien forandrer ikke noe - den bryter sammen.   Kjærlighetens energi består alle prøver!


Nå hamres det inn fra alle kanaliseringer, at vi er en annen enn den vi tror vi er.   Nå er det akkurat det som skal innskjerpes.  Det er viktig å ikke slå seg til ro med egoets forståelse av dette, nei - du må forstå og så integrere forståelsen - den må inn i hjertet.

Lykke til!

DU!


The Federation of Light through Blossom Goodchild Channeler: 

26 September 2011 

Blossom Goodchild


Blossom innleder kanaliseringa med:  "Noen hjemme?"   Svaret er:  "Vi er alltid hjemme, for det kjære, det er der hele sannheten ligger."


Vibrasjonsnivået på planeten er steget betraktelig!  Vi oppfordres om å beholde roen. Vi skal tilpasse oss vårt høyere potensiale, og det går lettest om vi er rolig og tilstede.   Det er en oppgave for oss nå å fatte at det er vi - jordboerne - som utfører alt av endringer på kloden.  Det er også noe vi skal forstå når vi åpner øynene.  

Vi har til nå levd og lært at det som skjer, det skjer utenfor oss, men det er ikke slik det er - det skjer inne i oss.  Når 'de' tar dette opp nå, så er det av betydning at vi forstår og integrerer hvordan det er mulig.

Det understrekes kraftig at nå må alle bekymringer fare for hvordan det skal gå med dette og hint.  Nå er det pusten som er viktig - det er med pusten oppvåkningen skjer. 


Og hva våkner du opp til?  Mer DU!  Du forstår plutselig hvem DU er!  DU ser DEG! Det er hele poenget.  Vi kvitter oss med lag av indoktrinering!


Les mer:   
Channelings | Lightworkers.orgSlør faller - Lys oppstår!

SaLuSa TO ME

Ved Laura Tyco 

"AS THE DARK HATS WILL WITHDRAW, DISCLOSURE WILL SOON BECOME A REALITY"  

25 SEPT 2011


Hvordan kan jeg vite om jeg gjør det som er nødvendig for å 'våkne'?  SaLuSa gir et fyldig svar på dette spørsmålet - det svaret kan være nyttig for andre også. 

SaLuSa gir forøvrig også en status-rapport over Jorda's situasjon akkurat nå.  Han mener vi vil overraskes over hvor fort store endringer har skjedd, og at mye lys og glede vil manifestere seg i vår verden de kommende ukene.  

For de av oss som fortsatt er i ventemodus, er dette oppløftende nytt.   Hva har vi i vente når sløret helt er borte?

Se det hele her:  Channelings | Lightworkers.org

søndag 25. september 2011

Nymåne 27. september 2011!

The Planetary Grid Transmissions
New Moon Tuesday, September 27
"Children of the Sun Humanitarian Foundation"

Verden går mot lysere tider!
Les mer:  HALL OF RECORDS

Positivt!


Hilarion's Weekly Message, 
September 25 - October 1, 2011
Beloved Lightworkers.


Jeg kan tro at dette er budskapet mange venter på!   

Vi vil nå legge merke til positive endringer som skjer inne i kroppen, sier Hilarion (det gjelder kommende uke.)   Nå vil en følelse av mer letthet bli normen, og med det et større velbefinnende enn det som har vært.  De høyere frekvensene Jorda's atmosfære er blitt 'pepret' med dette året, har skapt anspenthet og frykt.  Dette endrer seg nå som bevisstheten stiger til nye høyder - dagene blir mer fredelige. 

fredag 23. september 2011

Høstjevndøgn 23. 09. 2011!

Fall Equinox:   September 23, 2011

Rapport ved:   Barbara Hand Clow


Høstjevndøgn 23.09.2011.  Astrologisk betyr det, at tida er inne for å balansere intensjonene som vi har med oss fra rjevndøgn.  Høstjevndøgn skjer kort tid før 28.10.2011, derfor er denne korte perioden den rikeste og mest bevisste utviklings-fasen vi noen gang har opplevd som mennesker.  2011 er høydepunktet i tids-akselerasjonen.  Utviklingen skjer tjue ganger hurtigere nå enn under den galaktiske underverden (1999-2011), og med kun få uker igjen ser vi resultatet av 16,4 milliarder år med vekst i vårt univers.  Litt av et perspektiv!

Barbara Hand Clow har laget denne fyldige rapporten, hvor hun (planetene!) gir en situasjonsbeskrivelse av verdensbildet pr. idag, dannet på grunn av menn(enes) / (eskenes!) valg.  

PS:   Om 'eskene' hadde tatt valgene på fritt grunnlag den siste tusenårs-perioden, hvor ville vi da vært?  Har planetene slingringsmonn?   Dette er det nok Carl Johan Calleman som vet best?

Les den interessante rapporten her:  TRANSITIONS
Ny livsstil!

September 22.09.2011
Oppvåkningskall fra Horus!
Kanalisert ved Nancy Tate.


Det er kommet et stort oppvåkningskall til mange, fra Horus.  Det er nødvendig å redusere mengden eiendeler, mye er overflødig nå.  Vi skal starte ny livsstil, kvitte oss med jordisk gods - vi skal lære å ta imot fra overfloden rundt oss.  Vi vil bli overrasket over hvor effektivt dette er, og hvor liten praktisk innsats som må til. Det er bare å åpne opp for evnen til å ta i bruk visdommen som er i det indre.  Vi vil forstå at vi er i harmoni med alt og at vi er skaperen av livet vi lever.

Se mer:  
New Page 2
 

torsdag 22. september 2011

Bli med å påvirke politikken!


Create a White House Petition
2011 SEPTEMBER 22

The Obama administration now has launched its petitions platform. May I encourage readers to create petitions dealing with UFO/ET Disclosure, the introduction of NESARA, and other issues close to your heart?

Petition the White House with We the People

Posted by Katelyn Sabochik on September 22, 2011 at 10:25 AM EDT
http://www.whitehouse.gov/blog/2011/09/22/petition-white-house-we-people
Today, we launched We the People on WhiteHouse.gov– a new platform that gives all Americans a way to create and sign petitions on a range of issues affecting our nation.  And if a petition gathers enough online signatures, it will be reviewed by policy experts and you’ll receive an official response.
We put together a short video to walk you through We the People.  Check it out:
Throughout our history, Americans have used petitions as a way to join together around issues they care about.  We the People brings that uniquely American tradition into the 21st century.
Here’s how it works:
  1. Create or Sign a Petition: Anyone 13 or older can create a WhiteHouse.gov account and create or sign a petition on WhiteHouse.gov asking the Obama Administration to take action on a range issues.
  2. Build Support and Gather Signatures for your Petition: It’s up to you to build support for a petition. Use email, Facebook, Twitter and word of mouth to tell your friends, family and coworkers about the petitions you care about.
  3. The White House Reviews and Responds: If a petition reaches a certain threshold (initially 5,000 signatures within 30 days), it will be reviewed by policy officials in the Administration and an official response will be issued.
Got questions? Here are a few blog posts where we’ve been explaining more about how We the People works here and here or check out the FAQ’s for We the People. We’ve also updated our privacy policy with some more information about WhiteHouse.gov accounts.
Still have questions?  Send us your questions and feedback via Twitter using the hashtag #WHWeb or submit your feedback via our tech feedback webform.

Hva betyr det?

Power Dates of 2011 and 2012 and "the Separation of Time-Lines"
22 September 2011
Channeler: 
Lisa Gawlas


Jeg anser Lisa Gawlas som inspirerende når det gjelder å reflektere over dette og hint som omgir oss, eller som vi mer direkte undrer over med hensyn til kroppen og det den kan fortelle.Om å forstå at det er én Kropp!


I morgentimene torsdag 22.09.2011, ble giftsprøyten satt på Troy Davis, USA.  Han
 døde noen minutter over fem, meldte nyhetene.  Jeg skal ikke ta stilling til alt det illusjonistiske i denne saken, men jeg vil bare nevne den energetiske opplevelsen jeg sjøl hadde ved dette giftmordet.   

Jeg engasjerte meg helt privat ved å velsigne Davis og sende han lys og kjærlighet, og inderlige bønner om at 'dommen' skulle bli frafalt.   Jeg så også at dette kunne ligge innenfor hans 'lekse', men i tilfelle det ikke gjorde det - ville jeg bidra så langt jeg kunne.

Rundt den tida han sannsynligvis strevde med giften, våknet jeg fra søvnen med store og uvanlige pusteproblemer.  Det var noe helt annet enn det jeg ellers opplever av pusteproblemer ved å leve i 3d-energier - dette var enormt sterkt og jeg kjente en følelse jeg før aldri hadde hatt i kroppen.  Jeg anslo det til å være slutten.

Etter mange viderverdigheter som jeg utelater her, 'overlevde' jeg, og våknet senere i beste velgående.  På nyhetene hørte jeg at Troy Davis var blitt forgiftet senere enn antatt, og at han døde noen minutter over 0500!   Da slo det meg at det var hans opplevelse av giftmordet, jeg hadde deltatt i.  

Dette er bare atter et bevis på at det som skjer med ett menneske - skjer med alle, om den energetiske forbindelsen er der.   Og den energetiske forbindelsen opprettet jeg, da jeg engasjerte meg energetisk i denne saken.  Dette er en spesiell læretid for lysarbeidere, fordi vi må ta inn så mye ny kunnskap / visdom.

På den annen side, så skriver vi også en historie om Det Store Skiftet og det som følger med for oss mennesker.  Vi har aldri tidligere vibrert i høyt nok tempo, så vi kunne være med Gaia på hennes syklus-skifter som hun går igjennom.  Denne gangen greier vi det, derfor er dette en mirakuløs tid på flere vis.

onsdag 21. september 2011

Hilsen fra 'den andre siden'!

Her en dag ringte en venn av meg som jeg ikke har hørt fra på mange år. I samtalens løp kom det fram at hun nå utfører automat-skrift og hun kanaliserer. Dette var spennende å høre, og jeg fikk umiddelbart en følelse av at jeg ville få en beskjed før vi var ferdige med samtalen.  Vi snakket videre, og plutselig sier hun; "Nå begynner hånda mi å skjelve, det betyr at det kommer en beskjed."   Jeg tror jeg sa ...;  "det er til meg," men dette er jeg ikke sikker på. 

Hun la bort telefonen og skrev ned beskjeden, som ganske riktig var til meg.  Jeg skulle bl. a. ...,  "fortsette å hjelpe menneskene ..."  ... og til slutt ...   "Hun måtte hilse meg så mye fra de på den andre siden."

Dette var en oppmuntrende og koselig hilsen!  De kommer stadig nærmere.  I årevis har de gitt seg til kjenne ved forskjellige bankelyder - men nå også ved direkte hilsener!  

Det er min bevisste intensjon at bloggen skal fungere som et virkemiddel i oppvåkningen for mennesker rundt omkring - mange har da også gitt uttrykk for at de oppfatter den slik.  

Det er på tide at noe nytt og mer spennende enn 3d, kommer på plass på Moder Jord. Jeg ber med dette både Iliuka, SaLuSa og forøvrig hele den galaktiske Føderasjonens besetning om å tone flagg. 

Vi er her og vi ser fram til det store gjennombruddet - det er forresten mye som tyder på at det skjer før vi får sukk for oss.  Velkommen!   

Noen flytter ut, andre kommer inn!


Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy

"An upwelling in pursuit of freedom and basic human dignity is escalating around your planet, and it is fitting and just that what has been long promised now flower and complete what these brave ones have so ardently begun!"
12 Akbal, 16 Zip, 8 Manik
http://www.paoweb.com/umacexp.htm

Dratzo!

Vi ser nå en verden i overgangsmodus, hvor møterommene ryddes for overløpere. De gamle, grunnleggende strukturene innenfor forskjellige områder er i full oppløsning.  Det gjelder såvel økonomi, som politikk og moral.  Under alle endringene gror det villig - nye idéer, nye teknologier og nye investeringer popper opp.  Det økonomiske systemet blir fullstendig snudd opp ned - tida er absolutt inne for at dette gjennomføres så snart som mulig.  Og samtidig med alt det nye som kommer, så kommer også våre nye venner og fjerne aner.

Les her:

tirsdag 20. september 2011

Kommentarer overflødig!


"After 40 years of war on cancer, that is where we are today … "
“The National Cancer Program is a bunch of sh*t.”
Dr. James Watson, 1975
Discoverer of DNA, Nobel Laureate

“Everyone should know that cancer research is largely fraud.”
Dr. Linus Pauling, 1986
Nobel Laureate

"By Dr. Mercola:  In 1971, US President Richard Nixon declared war on cancer; the National Cancer Act was enacted and the national cancer program was born. An impressive $1.6 billion dollars were allocated to the program for the first three years alone, and its director even reported directly to the President."

So, after 40 years, how has the war on cancer fared?

"One would think that after four decades of fervent research and countless billions of dollars spent, we would have this dreadful disease under control. Just think of the rapid explosion of ideas and innovations within other technology areas. Your cell phone is now more powerful than the largest supercomputers of that time, for example."

"Alas, the war on cancer has been a MASSIVE failure, and the reasons for this failure are clearly explained in the featured documentary Cut, Poison, Burn."

Cut Poison Burn:
"Greed bordering on the grotesque has been allowed to rule the game here, and the primary beneficiaries of this 40-year long “war” are pharmaceutical companies and the tremendously profitable cancer industry as a whole, including so-called “non-profit” organizations like the American Cancer Society."   Forts.

Se mer:


Hva er Sannhet?


The Truth Is Breaking Through
20 September 2011
A message from Sarah-Jane Grace


Hva er Sannhet?   Er Sannhet forskjellig for hver enkelt?   Eller har Sannhet en felles verdi?  For den Sannhets-søkende er det refleksjon å finne i denne aktuelle meldingen.


Les mer:

Hva betyr det alt sammen?


Three Days With St. Germain

Suzanne Lie, Multidimensions.com, September 18, 2011

Hva er virkelighet og hva er multidimensjonalitet?   Det ytre er en speiling av det indre!   Hva betyr det?   

Ja, hva betyr det, at det ytre er en illusjon?  Hvordan kan vi oppleve en illusjon som så fast, stabil og evig slik livet oppfattes?   Med slike spørsmål ubesvart, forekommer livet slett ikke så velordnet, innrammet og sterkt formulert som vi har følelsen av at det er.   Har dette en forklaring, eller er det bare å sveve i uvitenhet fortsatt?  

Det har en forklaring!

Les her:  


mandag 19. september 2011

Helt utrolig!


Det er ikke til å tro, men les det likevel - det har jo skjedd.  
Ups! Det banker på døra!


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies  
18 September 2011 
Channeler: 
Wanderer of the Skies


Wanderer of the Skies melder nå at det er rett før vi får vite dato og sted for deres synlige inntreden på Jorda.  Om jeg vet alt som kommer til å skje under den umiddelbare avsløringen, er et spørsmål.   For dette vil anrøre oss på ulike måter, det kan avhenge av tidligere valg og nåværende bevissthet.  Det er mulig det ikke blir merkbart en gang, for noen.  I alle fall, vi blir bedt om å assistere der det trengs, og ikke minst ved sjøl å beholde fatningen.  Vi er tross alt blitt lansert som Fyrtårn, og Fyrtårn står som kjent støtt uansett hvor kraftig det blåser!

Om forhenget blir trukket fra og all bevissthet kommer styrtende inn, så kan det bli overveldende for de fleste.  Når små glimt av dette skjer på ordnet vis, virker dét også voldsomt da det er så dyptgripende.  Men omstruktureringen av pengesystemet vil ikke vekke så stor oppmerksomhet, det vil være en heller 'uvesentlig' melding i media.  Slik er det bestemt, og det virker sympatisk.  Denne tilnærmingen er hensynsfull på flere vis.  Vær rolig og avbalansert uansett om de rundt deg er urolig.