onsdag 25. februar 2009

Hvis vi bare visste ...

Det er nok noen som merket at det begynte å foregå noe med trossystemet deres rundt 1987. Jeg merket det veldig godt selv, men det vet jeg idag. Jeg visste ikke, den gangen, at idérikdommen var et så enormt gjennombrudd som det var. At tro kan flytte fjell, mente jeg hørte heime i folkeeventyrene. Idag viser det seg at folkeeventyrene stadig rykker nærmere. Kryon har oversikten som skal til for å fastslå dette med fjellflyttingen. Jeg kan bare anbefale dere enda mer interessant informasjon ved å kikke inn på denne adressen; http://www.kryon.com/altindex.html

The grid moved appropriately, not because God deemed it, because humanity deemed it. It was the 1987 Harmonic Convergence, which placed upon the earth a mandate for the magnetics to move, and Human consciousness moved with it. Humanity assigns these earth attributes to some super power from beyond, not understanding the power that they collectively have. Even as you sit there, you don’t know you can move mountains, yet you can.

Kvardag

Fra: Dropar i austavind

Dei store stormane
har du attum deg.
Då spurde du ikkje
kvi du var til,
kvar du kom ifrå eller kvar du gjekk,
du berre var i stormen,
var i elden.
Men det gjeng an å leva
i kvardagen òg,
den grå stille dagen,
setja potetor, raka lauv
og bera ris,
det er so mangt å tenkja på her i verdi,
eit manneliv strekk ikkje til.
Etter strævet kan du steikja flesk
og lesa kinesiske vers.
Gamle Laertes skar klunger
og grov um fikentrei,
og let heltane slåst ved Troja.

Olav H. Hauge

Speilbildet på det 'fantastiske' Egoet

Tor Åge Bringsværd, forfatter

”Vi mennesker er en arrogant art. Vi mener – i fullt alvor – at vi er livets egentlige og ypperste mening, og at alt annet bare er tidligere (mislykkede?) og mindreverdige skapninger. Dyrene er uten sjel, lærer vi våre barn – derfor kan vi herje med dem som vi lyster, enten det er som arbeidsslaver, forsøkskaniner eller middagsmat. Tydeligst kommer dette herrefolksynet til uttrykk i den mest vulgære delen av vår gamle cirkustradisjon: Den som lærer bjørner å danse og pudler å sykle, eller setter kjøkkenforkler på elefanter. Den som får publikum til å gapskratte og peke, og rope at de (dyrene) er jo nesten akkurat som mennesker! For det er slik vi liker dyrene best – ikke når de er seg selv, men når de er utkledd og imiterer oss. Eller når et menneske i juglete las-vegas-klær bare ved å slå i luften med en pisk, kan få gamle tannløse løver til å hoppe frem og tilbake på taburetter. Da kan vi hovere – da kan vi virkelig nyte vår suverene herskerstilling. At det er til å spy av? Naturligvis.”

søndag 22. februar 2009

Skeiserenn

Du startar i lag med storskridaren.
Du veit du ikkje kan fylgja han,
men du legg i veg
og brukar all di kraft
og held lag ei stund.
Men han glid ifrå deg -

glid ifrå deg, glid ifrå deg -

Snart er han heile runden fyre.

Det kjennest litt skamfullt med det same.
Til det kjem ei merkeleg ro yver deg,
kan ikkje storskridaren fara!
Og du fell inn i di eigi takt
og kappestrid med deg sjølv.
Meir kan ingen gjera.

Olav H. Hauge

fredag 20. februar 2009

“Who Are We?”

Monjoronson.

Body, Mind, Spirit and Soul,
we occupy Time in Space,
yet we belong to Eternity.
Experiential meets Existential.
Such complex products of Creation and Evolution.

As if caught up in an avalanche of psychic events,
spinning head over heels and out of control,
down a never-ending mountain slope,
surrounded by the ever-present powdered snow of the elusive Spirit World.
Bruised and beaten creatures,
and their victorious Spirit Selves.
He is the heir of our expanding universes.
She is rich beyond her wildest dreams.

And still, so many must ask the question,

“Who Are We?”
~~~~~~~

George Barnard

tirsdag 17. februar 2009

Vil du være med så ...

2009 kan bli starten på slutten for den gamle utgaven av Jorda slik vi kjenner den idag. Hvis alle av oss tar utfordringen og legger om det gamle trossystemet vi har arvet (det som har bygd den Jorda vi kjenner), så kommer den nye utgaven av Jorda fram, den som da er grunnlagt på det nye trossystemet vårt. Det ER med tanken vi skaper og vi er mange skapere på Jorda idag. Hele 6 milliarder!

lørdag 14. februar 2009

Avslørende i Midt-Østen

Det kan være en ide å merke seg likhetene på begge sider i Midt-Østen idag. Vet vi egentlig hvem som er hvem, nå 60 år etter den epoken de aktualiserer og hegner om. Det startet innendørs med Gass(kammer) for 60 år siden, et annet sted i verden, og det fortsetter utendørs med Gaza(kammer) idag, 60 år etter! Likhetene forteller en sterk historie, som vi som tilskuere, må lære vår lekse av.

onsdag 11. februar 2009

Sluttord - Iliuka - 14. 01. 2009.

Der er tiden for at hvile sine tanker. Der er tiden for at se nytimens fødelser. Der er tiden for at se at alt hva der var, kommer ei tilbake. Om den så skuer ikring sitt selv på sin klodes bevissthet, så vil den se der er forendringer i noget for hva der tales menneskebarnets sivilisasjonens adferd. For hvorledes der óg er til påvirkninger av hva der tales den galaktiske ytre kollektive bevissthet, er óg for at se, at stundom kan der være lik smerter og stundom kan der være lik lengsler og sorg for at noget passerer inn portalen. Dog der er efter at portalen er passeret der bringes til ny helbredelse, iakttagelse av det nye rum der er skapet for menneskebarnet. Så er der óg for at der stundom vil bæres lengsler til det gamle rummet. Dog like fullt skal den se hva den forlater. For hvorledes den forlater noget er óg for at skape friheter og forløsninger og villigheter til at erkjenne den nye kraft der vokser frem. For ei kan nogen holde tilbake et frø der lenges for at fødes, så er der og for Moder Jords tilstander. Så er der óg for hele delen av galaksens tilstander. Alt er vibrerende i høyere svangerske vibrasjoner for at så fødes til nye frekvenser. Tungt er der stundom for menneskebarnet at se, dog like fullt vil den erfare de nytanker der vokser. Kraften er til nu for at se den spirituelle del av sitt selv og at våge at fremvise den del av sitt selv i det ytre blant menneskebarn. Således vil den óg se hvorledes gamle portaler vil lukkes. Der er rikers portaler, der er tilstanders portaler og der er myntverdiens portaler. Alt er der for at omskapes til nye enheter og til nye opplevelser for hvorledes rettvishetens kilder endelikt skal flomme. Derigjennom skal den óg se for hvorledes den skal bære varsomheter med at holde fast i det gamle der var. Om der så lenges til noget at søke til de andre riker, om der er syd eller nord, så gjør vel så. Om der lenges efter hva der tales de fjerne galakser til sin moderplanet av tidligere inkarnasjoner, så er det dog av materiske begrensenheter. Like fullt skal den søke noget at endre den kraft den lever her og nu. Ei skal den søke at vegre for at fremvise hvem den er og hva den er når den er. Den skal våge at vise at den ER. Således er der óg til at skape alt bedre og tydeligere kommunikasjoner for menneskebarn ikring. Våge at se den nye forbindelse der er hvorledes den ser den nye forbindelse igjennom hva der visiteres sin Moder Jord. Der finnes livsvesener der er av synligheter gjennom lys, der finnes livsvesener der er av synligheter gjennom skygger, likefullt ER de. For der óg representerer skyggen og lyset av menneskebarnets livsvesen. Alt ER der. Og alt hva der var, er noget at mistes. Alt hva der kommer, kan den selv ei noget vente på. Dog den skal søke at være tilstede for at være portalen den selv åpner. Så er den beredt, og så påkaller den sjelen sin berettigelse til at mottage hva der er i forvandlingens stund. Langsomheter vil der oppleves i menneskebarns øyne, dog like fullt i en galaktisk tid der er et hastigt moment. Der er nu den skal velge sitt liv at leves. Der er nu den skal søke at erkjenne sitt sted at være. Der er nu den skal lytte til hva der tales Hopi-indians energi at tales. For hvorledes den gjennomsøker sine egne tanker; Hvor lever den? Og hva er den? Bær fram den frukt der er, for sjelen ønsker at leves. Tenk ei og undres ei så meget. Lenges den for at skape kolører, så gjør vel så. Lenges den efter at visitere riker ikring, så gjør vel så. Dvel ei så meget, for i mellom-tiden den dveler sitt liv at være, så farer livet forbi. Der er her og nu den lever. Eftertenksomheter kan óg skape hinder for livet at flomme. Dog våge at se at alt hva der er i den store skaperånd, alt hva der er i den galaktiske betydelse, er at tillate at blomens nektar flommer. Så er det vel for alt liv.

Vi takker for ilden og alt hva den bestråler.
Vi takker for menneskebarns lys og alt hva der bestråler.
Vi takker for vokteres lys og alt hva der bestråler.
Velsign eders stier og våg at være i livet.

Konu Ekatah.

mandag 2. februar 2009

2012 Quantum Leap

Sri Ram Kaa and Kira Raa

“We are creating a world with a very bright future, where people share resources, live in gratitude and realize the gifts that abound as they live fully with a commitment to THRIVE”.