tirsdag 24. februar 2015

Latskap og annen tenkning

Jeg tenker, altså er jeg, sa Descartes, og dermed var han, og også vi, i den skjønneste og mest fullkomne orden.  Og siden er det sikkert tenkt både vel og grundig, det er nok egenvurderinga. Det er best å ikke sløse med den lille tida vi har fått utdelt.

Men det viser at ikke alle følger Descartes - de tenker overhodet ikke. De gidder ikke å tenke, like så lite som de gidder å skrive eller diskutere eller noe annet som er ganske positivt for det intellektuelle mennesket. De er utslitt og frynsete i tiltaksevnen allerede som unge.

Giddesløse folk som ikke orker tanken på arbeidsaktivitet så lang som dagen er. Arbeidsinnsatsen fra et samfunns beboere er det samlede bidraget til og for samfunnet slik det er organisert pr. idag. Så jo, det er nødvendig at alle bidrar med å dra lasset. 

Alle kjenner vi noen voksne mennesker som er så late at de ikke greier å følge med i samfunnet på noen måte - de lever takket være familiens underhold. Dette kan være folk i snakkesalig alder, som snikksnakker seg fram gjennom livet og hever sin trygd. 

Hva arbeidsliv angår ligger Norge på verdenstoppen med gode arbeidsplasser og for det meste interessante arbeidsoppgaver. Det er en glede å bevege seg på norske arbeidsplasser, men ikke alle deler dette synet viser ledighetstallene.

Obs'n

Norsk -- Matthew Ward – 8 februar, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi har fått spørsmål om Illuminati har noen rolle i krigen som foregår i Ukraina eller i det ISIS holder på med. Ja, fremtredende roller i begge, men siden de forgår “i kulissene” så og si, så har de ikke historisk sett eller i den nåværende tiden blitt attribuert til Illuminati. Urolighetene i Ukraina stammer fra kriger de startet for lenge siden for å danne nye landegrenser totalt uten hensyn til de ulike kulturene eller historien til de folkene som ble berørt, og ISIS’ mål om å skape en Islamsk Stat har sine emosjonelle røtter i kriger som ble satt i gang i Afghanistan og Irak av Illuminati innen de Forente Staters regjering.

For øyeblikket prøver Russlands president Vladimir Putin, USAs president Barack Obama og en del nasjonale ledere i Midtøsten og Europa, å kjøle ned lettantennelige situasjoner som er "hisset opp" av Illuminati kontrollerte CIA agenter som organiserte "hendelser" for å sette borgernes sinn i kok, gjennomført av Illuminati-eide leiesoldater og tropper som ikke forstår hva de er blitt lokket med på, og finansiert av Illuminatis massive ressurser som de har ervervet på illegalt vis.

Vi ber dere ha fremst i tankene hele tiden at turbulensen er i ferd med å spille ut sine ulike energetiske løp, samtidig som et stadig økende energi-momentum for positive forandringer beveger samfunnet deres stadig nærmere en fredelig, harmonisk verden. Det er også til hjelp å huske på at dere Lysarbeidere og medlemmer av vår Universelle familie – fremskrittets spydspisser – blir godt hjulpet av enorme antall av Jordens befolkning.

Alle, med unntak av noe som er blott for en håndfull mennesker å regne, er kjærlighetsfulle, omtenksomme, ærlige mennesker som har som mål å gjøre livet bedre for sine familier og samfunn, eller de reiser til andre land for å hjelpe de mange som virkelig har det vanskelig, eller de støtter innsatsen for å beskytte naturmiljøene og de ville dyrene. Rett og slett ved å leve fra hjertet tilfører disse millioner på millioner av mennesker ufattelige mengder av lys som til slutt vil bli fremherskende energien i hele deres sivilisasjon. 

Det at vi nevnte Nirvanas “fjerde densitets boligområde” avfødte en rekke reaksjoner. Vi takker den leseren, hvis spørsmål er tatt inn nedenfor, og vi vil også ta opp kommentarer og spørsmål fra andre som spurte:

“Matthew sa, ‘personer som løfter seg fra tredje til fjerde dimensjon åndelig og bevissthetsmessig i løpet av sitt liv, går inn i Nirvanas fjerde densitets beboelsesområder’ Han sa også at beboere dere rangerer fra andre til femte densitet og høyere. Hvordan atskiller disses beboelsesområder seg fra dem i fjerde densitet? Hvem avgjør hvor folk skal bo? Blir familiemedlemmer gjenforent i det området der den første av dem befinner seg? Er folk avgrenset til dette området eller kan de bevege seg fra et område til et annet? Hva slags beboelsesfasisliteter har beboerne? Hva gjør folk mens de er der og hvor lenge blir de der? Jeg ville satt pris på å få vite mer om hva jeg kan forvente meg når jeg kommer dit!"

Først vil vi minne dere om at vi gir nummer til densitetene, hva enten det gjelder masse ellerlokalisering eller sjelelig utviklingsstatus, KUN for å indikere noe om hvilket utviklingsstadium de er på. Densitetene er ikke som velavgrensete bokser eller områder, det finnes ingen skiltstolper med skilt som forteller hvor én densitet ender og en annen begynner, og det samme er tilfellet når det gjelder reell sjelelig utvikling. I begge tilfeller finnes det mange graderinger, hvilket dere kan tenke dere som et fargekart som strekker seg fra den svakeste antydningen av en farge og hele veien gjennom spektrumet til fargens fulle intensitet. Anvender vi dette bildet på hvordan leveforholdene er i Nirvana, kan vi si at de som er kommet kortest i sin utvikling åndelig og bevissthetsmessig lever i “antydningen,” mens personer som er høyere utviklet lever i en "fargevalør" som samsvarer med dere utviklingsstatus.

Og så er det slik at ved slutten av et fysisk liv reiser alle Jordens mennesker til denne multidimensjonale åndeverdenen, og således omfatter den alle religionenes konsepter om både himmel og helvete. Nirvana omfatter tallrike, meandrerende, energetisk forbundne, fleksible lag, som kan betraktes som himmelen, samt en bitteliten klode av høy densitet, som er helt atskilt fra de øvrige lagene, og kan betraktes som helvete. Begge befinner seg omtrent i samme avstand fra Jorden som Månen er. Lagene, eller strataene, er det dere kunne kalle "ikke-fysiske" og selv om de har masse, så gjør deres høye vibrasjoner dem usynlige for teleskopene deres. Den lille kloden er for liten til at den blir lagt merke til.

Først vil vi snakke om de ulike strata og deres graderinger, som alle er på forskjellige vibrasjonsmessige frekvenser, og hvem som kommer hvor avgjøres av de fysiske lovene som styrer universet. Energien i hvert eneste menneskes tanker, motiver og handlinger gjennom hele livet blir registret i det Akashiske Arkiv, der det aldri forekommer feil, og når en fysisk kropp dør blir den eteriske kroppen automatisk trukket til den delen av Nirvana som samsvarer med energien i vedkommendes arkiv.

Vi minner dere også om at sjelen blir fri fra, blir frigjort fra, sitt eterlegeme – det er personasjen og alle de erfaringer og læring den har gjort gjennom livet, hvilket utgjør psyken, som reiser til Nirvana. Så det er mulig, til og med sannsynlig, at medlemmer av en familie fra Jorde vil ankomme ulike deler av Nirvana, men alle som kommer til den "lagdelte" delen av Nirvana kan besøke hverandre. Etterhvert som medlemmer i lavere lag eller graderinger vokser åndelig og bevissthetsmessig, så avanserer de på tilsvarende måte med hensyn til oppholdssted.

Nirvana befinner seg i det tidløse kontinuum, så dere vil kunne besøke ikke bare familie og venner fra dette livet som befinner seg der, men også kjære mennesker fra andre liv og det er fullt mulig at dere vil foretrekke å tilbringe tiden sammen med dem. De sterke kjærlighetsbånd mellom mennesker vil alltid være der og alle respekterer dette til fulle; det samme gjelder for mennesker som giftet seg pånytt etter at ektefellene deres døde og hvor alle nå er i Nirvana.  

Nå vil vi snakke mer om hvem som bor hvor. De som har tilhold i det øverste laget er de aller høyest utviklete: Det hundre mann sterke rådet som har styrer Nirvanas administrative aspekter, mestere på ulike felter som bor der eller er på besøk og medlemmer av den universelle familien som ønsker å være der en stund etter at de har avsluttet sin frivillige tjeneste på Jorden. Ett hakk ned befinner seg de som har hovedansvaret for "overgangen", de som arbeider med spesialisert healing eller hjelp med å finne seg til rette; omsorg for barn, utdannelse; å skaffe arbeid; transport; arkitektur og anlegg; 

Underholdning; de som overvåker Jorden og følger med på det som skjer der; bibliotekene og de finere kunstarter. Deretter kommer en myriade av ansatte i disse og andre arbeidsfelter som lever i lagmessige graderinger som samsvarer med hvor stort ansvar de har og deres fremskritt i tjenesten, åndelig og bevissthetsmessig arbeid, og personlige interesser.

Selv om utdannelse på ethvert nivå og opptrening alle felter er tilgjengelig for alle og enhver, husker man sine fagkunnskaper og talenter fra andre av personasjens liv, så beboerne har en rikdom av kunnskap og erfaring å velge fra. Om man vil arbeide og hva man vil arbeide med, er alltid etter eget valg og individer som ønsker å arbeide kan flytte fra det ene fagfeltet til et annet når de måtte ønske.

Babyer og unge barn ankommer til fjerde densitet. Dersom nære familiemedlemmer lever der eller i høyere lag, slår barna seg sammen med dem; hvis ikke, blir de kjærlighetsfullt tatt vare på og oppdratt av spesialutdannete omsorgspersoner og gitt skolegang som passer for alderen og hvor langt de er kommet i sin sjelelige utvikling på det tidspunktet de ankom.

Også dyr går inn i fjerde densitet. Disse som dere kaller predatorer var planteetere før mørket gjorde dem til kjøttetere for lenge, lenge siden, men dette aspektet av deres natur blir hvisket ut fra deres celleminne og atferdsmønster i løpet av transisjonen fra Jorden til Nirvana. Kjæledyr og deres menneskefamilie blir gjenforent ved hjelp energistrimler som stammer fra gjensidige kjærlighetsbånd. Hvis kjæledyrene ankommer først, vil de ferdes fritt omkring sammen med andre dyr inntil et familiemedlem ankommer et av lagene. Deretter vil de leve sammen, dersom det er deres ønske – alle dyr klarer seg på egen hånd og det finnes ikke noe slikt som "eierskap" over kjæledyr slik dere er vant til tenke på det.

Tredje densitet er hjemmenivået til folk som nekter å lytte til universelle sannheter som avviker fra det de selv tror på, og for mennesker hvis karaktertrekk som ekstrem intoleranse, grådighet, raseri, uærlighet, sjalusi, arroganse, egoisme og illojalitet ledet dem på ville veier bort fra de karmiske ting de skulle lære. Alle disse individene trenger tid og assistanse for å greie å åpne seg for opp-Lys-ning og tilegne seg åndelig og psykisk styrke. Etter hvert som de responderer på Lyset, beveger de seg til en høyere gradering hvor mer avansert læring og et bredere spektrum av arbeidsoppgaver, aktiviteter og vekstmuligheter er tilgjengelig, og så videre trinn for trinn oppover stigen.

Men vi ber dere være snille å ikke tro at Nirvana er bare arbeid, arbeid og atter arbeid eller læring, læring og atter læring! Akkurat som på Jorden ønsker de fleste beboerne seg den tilfredstillelsen som kommer ved å være produktive og kreative og som gjør at de stadig lærer noe nytt; og fordi de også nyter fritiden sin er et vidt spektrum av alderstilpassete aktiviteter og underholdning tilgjengelig. Alle lagidretter og individuelle sportsgrener, med unntak av de som ødelegger eller skader liv, er populære; det er også besøk på eller delta i filmer, teater og konserter, og “eventyrtimen” gleder alle aldersgrupper seg over. Man kan reise omkring overalt i riket, delta på forelesninger med tilreisende “professorer”. Det er store fiestaer, og små sosiale samlinger, strålende museer og kunstgallerier, samt hobbyer avhengig av hva man interesserer seg for. 
  
Bygninger av alle størrelser og design blir skapt ved tankens kraft og visualisering, og selv om bostedene er i overensstemmelse med ens utviklingsstadium kan alle velge hva slags hus eller leilighet de vil ha i en by eller leve i landlige omgivelser. Det er verdt å merke seg at de høyest utviklete sjelene velger beskjedne bosteder og at folk som velger slott eller herregårder senere føler seg ubekvemme med slik pomp og prakt – de får dematerialisert husene sine og erstatter dem med en mer beskjeden stil.

Nå skal vi snakke om den 2dre densitet, den knøttlille kloden som kan betraktes som religionenes "helvete". De individene som blir trukket dit er de som konstant ignorerte samvittigheten og avtaler de inngikk før de inkarnerte, og de forårsaket med overlegg stor lidelse for mennesker hvis sjelekontrakt ikke inneholdt disse opplevelsene. Fordi lys er anatema for disse individene, så er kun en bitte liten lysprikk rettet mot deres verden; etter hvert som de overvinner frykten for denne lysprikken, blir litt mere lys sendt inn til dem. Det kan ta hundrevis, kanskje tusenvis av år før de velger å absorbere nok lys til at de kan inkarnere på det laveste bevissthetsnivået i en tredje dimensjons verden, et liv som kan sammenliknes med en nakensneglens liv på Jorden eller et lite, kortlivet insekts liv. Denne ordningen av Himmelens nåde renser fullstendig celleminnet og psyken deres for de inngrodde mønstrene av ødeleggende atferdsvalg. 

Selv om Nirvana primært er det midlertidige hjem for mennesker som "går over" fra Jorden, varierer beboerne i de øverste lagene ganske mye. Mor, beskrivelsen min av populasjonen besvarer mange andre spørsmål som har blitt sendt deg og jeg tror den vil være av interesse for alle lesere, så jeg ber deg klippe den inn her.  

 [Utdrag fra kapittelet og “Beboere” i boken "Matthew, Fortell meg om Himmelen"; Matthew kanaliserte ned denne informasjonen i 1994 da han fortsatt bodde i Nirvana.]

Matthew, hvor mange mennesker bor det i Nirvana?     
Mellom 10 og 20 milliarder. Vi kommer og går hele tiden, så befolkningens størrelse varierer. Du sliter visst med dette tallet, Mor? Hvorfor det?

Det synes som en enorm mengde sjeler mellom sine liv på Jorden.

Jeg skal klargjøre litt om populasjonen, som er betydelig mer variert enn det jeg har forklart tidligere. Dette riket er primært for mennesker som transiterer hit etter endt liv på Jorden, de man kunne kalle "vanlige" beboere. Men mange andre lever her også, og jeg vil fortelle deg om alle dem. Selv om de fleste av de vanlige beboerne holder på å forberede seg til sitt neste liv på Jorden, i samsvar med sitt sjelelige utviklingsstadium, er det også noen som forbereder seg til inkarnert eller "dis-inkarnert*" liv andre steder, til og med utenfor galaksen vår, eller de kan velge å samle erfaring og læring som frie sjeler.

Sannsynligvis er 20 års residenstid gjennomsnittlig for en "langvarig gjest", men jeg føler meg ikke bra med å oppgi noe slikt tall fordi det er mange variabler som innvirker på hvor lenge de blir her. Noen sjeler føler en enorm sensitivitet i alle aspekter, en evne man kan erverve kun i de høyere densiteters vibrasjoner, og de blir ikke lenge her. Noen er så høyt utviklet at de bare farer gjennom på vei til det neste sted hvor de kan utvikle seg videre. 

Andre av et slikt åndelig utviklingsnivå kanhende velger å være her for et stykke tid. De har fortjent dette som en belønning for utmerket tjeneste som står dem til ære, og de blir her lenge slik vi regner det. Noen av disse sjelene er høyt i hierarkiet vårt her. Andre besøkende som er her i lang tid, er her for intensiv healing etter et antall vanskelige liv. De oppholder seg i fredfylte omgivelser så lenge de har behov for det, for å komme til hektene igjen, før de velger det neste nivå av åndelig vekst som de vil oppleve. Alle disse sjelene utgjør det jeg kalte den "vanlige" befolkningen.

En annen stor andel av befolkningen er på gjennomreise. Noe er frie sjeler som kommer og går etter hvert som deres vekstbehov krever det. 

Matthew, unnskyld meg er du snill. Husk på at her på Jorden er "frie sjeler" folk som synes å gå bekymringsløst gjennom livet opptatt av sine egne ting, men utenfor det som "vanlige folk gjør." Er det slik der også?

Nei, det er ikke slik, Mor. En fri sjel kan bety ganske enkelt at de har ingen kropp. Ikke engang et eterlegeme er nødvendig for at sjelen skal kunne bo her. Men i videre forstand refererer det til en holdning eller tilnærmingsmåte til kommunikasjon med Gud gjennom sine psykiske evner og gjennomføringen av det oppdraget de valgte før fødselen med stor innsikt og kunnskap. En eller begge disse tilstandene utgjør et liv som fri sjel. Det er en annen type læringsprosess og er like nødvendig som andre måter å lære på, på grunn av karmisk årsak og virkning.
Ok, da forstår jeg. Takk skal du ha.

Bare hyggelig! Nåvel, andre av dem som er på gjennomreise her er lærere på spesielle områder eller studenter som kommer for utvalgt utdannelse, og disse reiser igjen når de har gjennomført det de kom for.  Besøkende kommer fra andre dis-karnerte* riker for å fremme sin åndelige utvikling og blir her så lenge det passer for deres spesielle interesser.  Og så er det mange som er på ferie her for en kort tid, noen fra sivilisasjoner som er langt høyere utviklet enn menneskene. Nirvana er mye vakrere enn mange andre diskarnerte riker, og på samme måte som turistattraksjoner på Jorden, tiltrekker det seg "turister."

Og så er det en annen type beboerne her: sjeler som har gått inn i ny kropp på Jorden, men de forsetter å bo her på samme tid. Mor, dette er ikke "sprøtt" i det hele tatt, det finnes gode grunner for slike "doble" liv. Når man virkelig er motivert for studier, kan læring oppnås mye raskere her enn på Jorden.  Vi har nærmest ubegrensete, superbe ressurser og mester-lærere, og hele omgivelsene ligger til rette for åndelig vekst. Hvilket bedre sted kunne man tenke seg for å erverve seg kunnskap og åndelig opp-Lys-ning som man kan utruste den nye personasjen med?

Tusen takk, Mor. Vi har gitt et opplysende glimt av livet i Nirvana, men intet budskap kan dekke alle fasetter av denne verdenen, slik som den personlige mottakelsen alle nyankomne får og hvordan de blir påvirket av tankene og følelsene til dem man er glad i på Jorden; den personlig tilpassede omsorg som gis alle som ankommer med traumatiserte psyker, de forskjellige miljøene i denne åndeverdenen; dens styreformer som en republikk; aldring og av-aldring; spennvidden i beboernes manifesteringsevner. Selv om meldingene våre aldri har vært en plattform for å anbefale Matthew-bøkene, så gjør vi dette ene unntaket: "Matthew, fortell meg om Himmelen" kan tilby trøst til mennesker som sørger over tapet av en av sine kjære og er en inspirerende veiledning med hensyn til å leve.

Lys-Vesener over alt i Universet heier dere frem og omfavner dere med betingelsesløs kjærlighet.
                        _______________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

mandag 23. februar 2015

SaLuSa 20 februar, 2015

Gjennom en tid nå, har energien fra de høyere rikene hatt mer innflytelse, og en større rolle å spille i livene deres. Dette vil gradvis tilta etter hvert som de gamle og de nye energiene blir mer klart definerte. Den transmuterer mer av de lavere energiene og tar således fra dem deres evne til å holde tilbake Lysets fremmarsj. Sannheten er at dere er over kneika, som dere ville si, og at ingen ting annet enn suksess ligger foran dere. I mellomtiden er det mulig at ting på mange måter ikke ser særlig annerledes ut, men positive forandringer finner sted over alt i verden. De gamle splittende holdninger og synsmåter blir ikke lenger akseptert og folk er i ferd med å våkne opp til det faktum at som én rase, Menneskerasen, burde dere arbeide sammen til alles beste. Altfor lenge har disse som har hatt ubetinget interesse av at dere konkurrerte mot hverandre, lykkes med å fremelske en følelse for individualisme heller enn gjensidig samarbeid. Nå er dere, folket, imidlertid i ferd med å våkne opp og innse at som En Rase, er det i deres felles interesse å arbeide for hverandre. Vi ser tydelig at når det gjelder store og viktige saker, så kommer dere villig sammen og representerer en mektig, forenet kraft for det gode.

Så derfor, Kjære Sjeler, tro aldri at anstrengelsene deres for å bringe varig fred til Jorden ikke gir resultater. Dere oppnår mye mer enn dere greier å fatte og vi oppfordrer dere til å gjøre alt som står i deres makt for å spre Lyset. Dette betyr ikke at dere skal plassere det rett foran nesen på mennesker som ikke er klare for det, men at dere gir litt mer der dere vet at det vil bli vel mottatt. Men vær imidlertid nøye med at dere snakker om sannheten slik dere forstår den, for dere ønsker jo ikke å skape mer misinformasjon enn det som allerede finnes. Etter hvert som tiden går, vil mer direkte informasjon bli gitt dere, og gradvis vil et tydeligere bilde vokse frem. I tidligere tider kunne ting bare presenteres på en måte som folk kunne forstå, og en måtte være nøye med å ikke gjøre det for detaljert eller komplisert. Det har selvfølgelig alltid vært vanskelig å finne ord som kunne beskrive noe som ordene ikke var skapt for å beskrive. Nå har imidlertid vitenskapen deres utviklet seg med forbausende fart, så dette er ikke så vanskelig som det pleide å være.

Evolusjonen deres har gått fremover i kjempesprang, og selv om sannheten for det meste er holdt unna dere, ligger deres vitenskapelige fremskritt milevidt foran det som dere har fått vite om. Dere har allerede teknologi som gjør at dere kan reise til Månen, og har etablert anlegg på Mars som er mye mer avanserte enn det som er allment kjent. Det er imidlertid vår ønske at dere ambisjoner blir gjennomført i fredelige hensikter, og dette er umulig så lenge de mørke fortsatt har innflytelse. Vi kan si med absolutt tillit at denne situasjonen vil forandre seg, og det er skjebnebestemt at dere i fremtiden vil møte deres motstykker fra Solsystemet. Da og bare da, kan dere forvente å ta deres plass ved deres side og gå videre inn i Lyset sammen.

Dere har gått en lang vei for å nå frem til dette punktet i evolusjonen deres, og kan med rette betrakte det som en belønning for deres urokkelige søken etter sannheten og for at dere har spredt Lyset. På Jorden har det oftest vært vanskelig for dere å utvikle dere ettersom de mørke Sjelene har vært frie til å gjøre hva de måtte ønske for å forhindre at dere fant ut sannheten om dere selv. Sannheten er imidlertid et særdeles mektig verktøy som overlever til tross for alle forsøk på å forvrenge eller eliminere den. Nå er det flere og flere sjeler som er i ferd med å våkne opp, en mektig kraft for det gode har vokst frem og veileder dem mot sannheten som har blitt holdt skjult for dere. Som alltid, og slik det er helt naturlig, vil dere bli trukket til sjeler med tilsvarende vibrasjoner som dere selv, særlig i tilfeller der de vil kunne hjelpe dere i deres fremtidige utvikling. Dere har et ordtak som meget presist beskriver dette: "Når studenten er klar, dukker Læreren opp" og det er på denne måten at dere utvikler dere jevnt og trutt i et tempo som passer for hvor langt dere er kommet i deres utvikling. Så bekymre dere overhodet ikke om deres personlige utvikling, fordi ting vil utvikle seg etter hvert som de rette øyeblikkene kommer.

Dere kan ikke ha unngått å legge merke til at mørke hemmeligheter i stadig økende grad kommer frem i lyset, og uansett hvor mye de involverte måtte prøve, så er det ikke mulig for dem å hindre sannheten i å komme frem. Denne perioden har vi snakket om tidligere, hvor alt som har vært skjult vil bli avdekket. Man kunne si at dette er tiden hvor Lyset vil snu hver eneste stein så ingen ting kan holdes skjult lenger. Om folk tar med seg sine hemmeligheter når de "går over", så spiller dette likevel ingen rolle, ettersom hver eneste sjel vil måtte se sannheten om sitt liv i øynene. Uansett hva dere for øyeblikket måtte tro, så kan dere ikke skjule dem i de høyere vibrasjonene fordi, som dere allerede vet, er det kun sannheten som kan eksistere i Lyset. Så dersom dere skulle bære på mørke hemmeligheter, tenk over om ikke det ville være bedre å få fred med dere selv nå heller enn senere.

Prøv som dere kanskje ville si, "å holde dere et hestehode foran" og lev livet deres slik dere etter deres beste forståelse ville gjøre det når dere er i Lyset. Behandle alle sjeler som deres like, fordi bak hver ytre menneskeperson dere ser, befinner det seg en sjel, akkurat som deg selv, som for tusener av år siden kom fra Engleriket. På Jorden spiller hver sjel en rolle som medlem av Menneskerasen, men er ikledd en kropp som tjener sin hensikt i samsvar med hvor de lever. Enn videre vil den ha blitt genetisk utrustet med alt den måtte trenge for å spille ut sin rolle på Jorden. Så vi ber dere om ikke å bedømme andre på basis av hvordan dere ser på denne personen, men se på dem som en medreisende som gjennomgår de opplevelser og erfaringer de trenger for å utvikle seg. Vi tviler ikke på at noen av dere vil spørre: men hvis de alle opprinnelig var Engler, hvorfor har de da ikke mere Lys nå? Svaret er at i de lavere vibrasjoner, slik som deres nåværende 3dje dimensjon, er det vanskelig å bringe de høyere nivåer av Lys gjennom.

Imidlertid er det deres oppgave og mål å bringe mere Lys gjennom for å øke vibrasjonsnivået deres. På et tidspunkt i den nære fremtid vil dere i sannhet lykkes med det, og som resultat bli i stand til å løfte dere opp i de høyere dimensjoner. Faktisk er det slik at så snart dere er rede til det, vil dere bli løftet opp, men dere vil fortsatt kunne besøke de lavere dimensjonene, ettersom dere vil være i stand til å senke vibrasjonene deres slik at dere kan gjøre det.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dette er en frydefull tid å betrakte Lyset som utstråler fra Jorden, når det stadig vokser i styrke. Fortsett det gode arbeidet og vit at vi alltid er med dere, beskytter dere, og hjelper dere når de trengs. Som alltid forlater jeg dere i Kjærlighet og Lys.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light   
Oversetter: Leif

søndag 22. februar 2015

Belastet politisk leir

Det knaker i sammenføyningene i den borgerlige leiren hva angår det politiske samarbeidet. Avisene kaster seg over dramaene som utspilles - kan liksom ikke få nok.  Slik er det i Anunnakis verden!  Ennskjønt Anunnaki måtte klare seg uten raske dagsaviser, radio og andre hjelpemidler.

Nestlederen i Frp sparker i alle retninger som en vill hest nå om dagen. Der i gården ser det forresten ut til å være bare ville hester og brølaper som tydeligvis ikke forstår politikken og dens vesen. Uenighet er liksom det eneste som siver ut fra regjeringslokalene til dagens politiske kostebinderi. 

Jeg kan godt forestille meg den politiske opplæringa som foregår i partiet Frp. Den er nok kun tuftet på drittslenging om andre partier og deres medlemmer - det er hele opplæringa.  Slik virker det utenifra i allefall og slik virker alle innspillene som når den ytre verden.  

Og slik er det inntrykket vi andre sitter igjen med etter altfor mange år med et slikt parti på den politiske arenaen. Det virker som om det er 'noe' på baklomma som oftest bestemmer temperaturen. Om det er slik, aner jeg ikke - men det virker unektelig sånn.

Litt dannelse i slike partier som så ofte kommuniserer med resten av samfunnet, burde være en selvfølge. Hvorfor denne manglende verdien aldri er å se i Frp er det heller ikke så godt å si noe om.  Lederen virker som om hun er mer fattet, men det kan være skinnet som bedrar. 

Det er utrygt å vite at denne bemanninga står til rors i gamlelandet. Det lar seg ikke gjøre å frigjøre seg fra denne kloa nå, all den tid det er avgjort ved valg på vanlig måte. Det er å håpe at landet er i fokus for det politiske livet og ikke personlige følelser.

Obs'n! 

Den avanserte, men akk så usynlige andre verden!

Det er tid for jubel, sier Saint Germain, og tenker på oss jordboere som snart skal få oppleve den andre verden.  Nå står vi nemlig rett foran den store oppvåkninga som vi har snakket om ganske lenge.  Nå har nemlig usynligheten bestemt seg for å gå over til den synlige siden -  der vi står som soleklare mottakere.  Nå skal vi endelig få se og oppleve det vi bare har hørt en god del om i flere år.  

Vårt engasjement skal være gledesfylt og ikke lenger hensatt til en virksomhet hvor det er noen spesielle som skal beskues og beundres - nei, hver enkelt skal oppleve at vi har en verdi på lik linje med de vi så inderlig har beundret i våre Anunnaki-liv. Vi skulle holdes i uvitenhet om vår styrke, og derfor var det viktig at vi ikke fikk noen anelse om den kraften vi sjøl hadde. Vi har heller aldri trodd på egen styrke.

Den nye verden kommer til å bli spennende, utfordrende og morsom, sier Saint Germain.  Energien kommer fortsatt til å stige og det betyr at all frykt ikke får noen plass lenger blant oss. Det negative forsvinner! Vi får et større og sikrere grep på det å manifestere.  Kast all gammel programmering om mangel og andre trasigheter, heretter skal vi feire overfloden som vil vise seg på alle nivå.

Tukáte

onsdag 18. februar 2015

Det galaktiske Mennesket og Lysets seier

Rettigheter vi har mottatt for evigheter siden, blir nå levert oss tilbake!  Våre rettigheter hadde ingen plass der Anunnaki rådet grunnen, men nå er den tida på retur. Nå skal vi lære hvordan god ledelse skal utøves, samt hvordan vi best kan ta vare på vår fantastiske, fininnstilte organisme.  Den er virkelig gull verdt. Alt dette vidunderlige sammen med en vederkvegende velstand, må holdes på lang avstand fra enhver form for skade, sier vår samvittighetsfulle los gjennom de siste bråttsjøers brenninger.  

Vi har god erfaring med fall fra høyder, og husker i vårt indre alt fra oppholdet på Atlantis og det fatale fallet derfra. Denne erfaringa med mye påfyll av stor kunnskap er vårt gull nå, som kan brukes i de oppvåknende tider vi bryner oss på akkurat nå. Vi kan til og med greie å finne ut hva som skjedde mer eksakt, med oss den gangen, ved en dertil egnet genforskning. Da får vi en tilbakeskuende forskning som vil fortelle mer om våre formødre og forfedre. Vi vil også få et bilde på vår egen krisehåndtering gjennom livet.

Vi er galaktiske mennesker, det er den veien og til det mennesket, vi vandrer nå. Gamle avtaler som har vært stoppet av Anunnaki blir nå tatt fram igjen i tur og orden. Mange bankfolk har nok lyst til å sette sin klo i summen av alt gullet som nå vil komme for en dag, så det er nødvendig med skikkelig rettshåndheving. Så langt har det gått greit. Nå er det Lyset som er sjefen og da skjer rettferdigheten fyldest på de fleste fronter, men lyset må ta tida til hjelp og ile sakte. 

Den meget lille og velstående klikken på toppen av samfunnet har fortsatt enorm makt, og bruker den for å holde Mennesket i gjeldsslaveri fortsatt. Denne syklusen har vært virksom siden starten av samfunnsetableringen. Nå er det krefter igang for å avslutte dette spøkelset og gjenopprette hele samfunnsmaskineriet. Gaia har nå til hensikt å få gjenopprettet alt slik det er tenkt, og har til hensikt å slippe løs en "firestorm" for å få forvandlet dette samfunnet i tråd med tanken. 

Nå er Jorda hyllet inn i Lysenergi som skal føre oss tilbake til sann glede!  Vi er spesielt forberedt denne gangen når mirakler kommer fram og beseirer mørket. Dette hører med når tilbakeføringa til Lyset pågår.  Det er tjue år siden denne returprosessen begynte, og prosessen har deretter  bidratt til Anunnakis avgang, gjeninnføring av Lyset m.m.m. For lenge siden, i det gamle Lemuria fylte vi opp med energi av glede og velstand.  Det utviklet seg dessverre en grådighet på Atlantis, og siden den gang har behovet for kontroll vært ødeleggende.

Hvert menneske er en stor avsender av Lys. I sovende tilstand fylles mennesket med Lys for  reisen tilbake til det galaktiske Mennesket. En operasjon som har pågått i årtusener.  Det som er annerledes nå er styrken og intensiteten i dette Lyset, noe Mørket fornemmer og forstår at dets regjeringstid er slutt. Inne i Jorda er landet, kjent som Agartha, det har vært Lysets primære bosted i århundrer.  Snart blir dette stedet også menneskenes land - med sine krystallbyer og tilliggende herligheter.

Update for Feb. 17, 2015    

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik

Skrei og edelt metall

Krig som vi kjenner den, er det heldigvis ikke - verken lengre borte eller i umiddelbar nærhet av oss, bare i den sittende regjeringa bryter det ut krigstilstander rett som det er.  De liker visst ikke å være enige eller så har de aldri forsøkt enighetens mirakel noen gang og derfor hersker det opprør rett som det er i denne politiske leiren.  Det er lenge siden fredspipa ble tatt fram og satt fyr på der - det er for stort vågestykke med slike flammende ildsjeler, sies det. Men de vil visst så gjerne, dog kun viljen er ikke nok.

Det vågestykket som stadig vekk gjaller over landet og brer seg ut i avisene, er når hengingen av alle sprellene skal utplasseres og tørkes. Da er verken Venstre eller Kristelig Folkeparti annet enn ildrøde og langt fra støttende i all sin partitilhørighet og kristelighet til tross. Det kan være at  Krekar-energien har smittet, da atferden likner mistenkelig på den han har som bønneteppe i skulderveska.  Den brer seg ut over alt, like så vel på det tørre som midt i den islagte og sandstrødde bilgata.

Dette er likesåvel nye takter som nye toner i vårt lille land og dertil hørende ganske lille offentlighet, som til vanlig er noe flat og heller uinteressant uten de store vinder som får hele landet til å flagre fra Lindesnes til Nordkapp. Norsk trausthet adlet mellom rorpinnene i båten på storhavet på jakt etter stortorsken, for ikke å si skreien, som nå har fylt bagasjerommet sitt med rogn. En kan bli rolig og tenksom av mindre. Jordas skattkammer med det blinkende sølvet og det spøkefulle gullet som vil vise seg etter hvert i den prosessen.

Tukáte

tirsdag 17. februar 2015

Det positive og det negative er likt fordelt i alle

Det er nok en del mennesker som går rundt og tror at de er så positive, så positive, til forskjell fra andre som de mener er negative. El Moroya sier at ingen mennesker greier å være like positive til alle døgnets timer. Så ble den myten satt på plass! Tvilen vil også innhente den som føler seg mye bedre og totalt ufeilbarlig 24/7.

Stadig vekk blir mennesket påminnet om ikke å hovere, da hovmod alltid står for fall. Det som arbeider i positiv retning for alle og spesielt for mennesker med denne vrangforestillingen er at de aksepterer feilene sine - det er det eneste som hjelper. Det nytter altså ikke bare å feie det negative under teppet, men ærlig og oppriktig akseptere det som sine egne feilvurderinger.

Læringen tar aldri slutt, så vi må tillate tidligere erfaringer å minne oss på hvor langt vi er kommet og være inspirert til å fortsette veksten og utviklinga. Da vil vi oppdage mer av det naturlige selvet og så konkludere med vår styrke og deretter tenke på den for hver gang en prøvelse krysser vår vei.

Tukáte

Hva betyr egentlig oppstigning ?

Oppstigning betyr ganske enkelt opplysning / opplæring.  I den alternative verden har det lenge vært snakket om hva som skal skje, mens det i den vanlige hverdagen ikke med et ord har vært røpet noe i nyhetsbildet om dette. Denne hemmeligholdingen var diktert av Anunnaki og ble overholdt av hans lakeier som er utplassert i media rundt omkring i verden. 

Dette bildet var det vi fikk lov til å være, og fortsatt er, omgitt av. Likevel så vet vi at dette bildet forandres daglig uten av det skaper de store bølger i Moder Jord's kropp. Det er to diametralt motsatte opplegg til hvordan verden skal innredes i fortsettelsen. Anunnaki sitt opplegg blekner stadig mer, og den nye verden forsterkes og rykker stadig nærmere. 

Den gamle verden med Anunnaki og alt negativt skal forsvinne fra Jorda og erstattes av den nye verden med full bevissthet til menneskene. Denne omkalfatringen på planeten Jorda, er det som fører til at nyordningen omtales som menneskenes oppstigning. Den betyr altså ikke at vi skal vandre 'oppover' noen steder sånn sett - det har med å stige i frekvens og forståelse.

Tukáte

Mennesket bestemmer eller ...

Er mennesket nå rede til å gå dit det skal, hvor det sjøl har bestemt retningen. Trenger mennesker ingen veiledning mer, er vi alldeles sjølhjulpne nå.  På alle vis ... Hvilket svar har du på tunga etter et slikt spørsmål.  Menneskene som trenger å ha noen å spørre til råds ved enhver anledning, nå skal de plutselig styre skuta sjøl.  Vil dette gå bra når storstormen raser.  

Hva tyr de 'nye' styrende til i første omgang, de nye styrende som står klare på startstreken.  Søker de etter et ratt eller ror - eller er det en ryggsekk for tur - eller er det en skyter som er mest interessant, en som gjemmer seg på bunnen av bagen. Kanskje hopper den unge over alle de nevnte alternativene og griper det farligste først for å gi verden noe å gruble på.

Snakkisene eser under overflaten, skravler ut vinduer, foredras i saler, fortelles mellom folk, opptar alle sinn og drøvler. Den menneskelige organisme er i omløp og tys til av alle bevisst eller ubevisst - verden har mistet fotfestet, den snøvler seg framover på skakke og skeive, den kjenner seg besynderlig og syk. Verden skal ta sats, den skal hoppe det første og det lengste hoppet den har gjort. Den er i støtet.

Folkemasser får noe å snakke om, avisene noe å skrive om og de triste noe å sørge over. Alle får noe 'matnyttig' de kan ty til når stormen raser og det knaker i sammenføyningene. Det spares på luften - alle puster bare halv pust. Menneskene er vel oppdratt midt mellom fornuft og ufornuft. Ingen ukjente faktorer vil spille inn - trodde vi. Får vi rett - fikk vi rett - eller hvordan er det. Vil tida fortsatt ha svaret?

Tukáte

søndag 15. februar 2015

Sheldan Nidle oppdaterer

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik
Så er endelig Cabalen kneblet og det til gagns.  Nå gjenstår det bare opprydding og annet praktisk arbeid før godene kan florere på Jorda.  13 tusen år tok det før vi kunne notere at seieren er vår!  Vi står foran de siste etableringene nå - før gleden og jubelen bryter ut.  Det aller beste - sykdommer ser nå sitt endeligt.   Forts.   

Sheldan Nidle Updates - Planetary Activation Organization

Verdt å tenke over

Har noen tenkt over, eller funnet ut hva kjærlighet er, rent botsett fra at det er energi. Forskjellen på kjærlighet, vennlighet, veldedighet og medfølelse eller generell nestekjærlighet, er ikke dette alt og det samme - kun ordvariasjoner.  Har vi mennesker lett for å dupere våre medmennesker med språket - ha forskjellige innpakninger rundt budskapene våre?  Er noen av kjærlighetstypene slik at de ikke venter gjengjeld, eller er det skjult forventning over alt? 

La oss tenke oss en tøff kriger og en sart blomst av en feminin utgave.  Er de skapt av omverdenen, av tilfeldigheter, eller er forskjellene ikke så tilfeldig kommet inn i verden? Formidler de kjærlighet på samme måten begge to f.eks.?  Eller skal de dekke forskjellige områder og er derfor skapt av et skjønnsomt utvalg til dét bruk? Er noen av de nevnte typene kjærlighet å foretrekke framfor andre, eller er dette opp til 'giveren' i gjerningsøyeblikket? 

Det er kanskje ikke så godt å være eksakt på dette temaet fordi det kan skjule mange ulike svar, men det er interessant å ha slike tanker til bearbeiding. Det gir kanskje et mer helhetlig bilde av mennesket om de generelle tankene gjennomgås en smule. Det kan være med kjærligheten som med alt annet - det er en mengde ulike ansikter å velge mellom fordi den ene kjærlighetsenergien har så utallige mange ansikter å ta av - og viser dem mer enn gjerne!  

Hvordan er det mulig å strø jevnt utover med alle mulighetene av kjærlighet menneskene ønsker og har å velge i gjennom livet.  Kommer ikke alt ganske uforberedt på de fleste, slik at det ikke er gangbart med noe tidsskjema verken for bruk av den ene eller den andre typen kjærlighet eller medfølelse m.m.m.  Hvor de indre organer skal komme inn i dette bildet, er vanskelig å si.  Vi snakker  i den anledning om både hjertet og andre organer, men også sjel, ånd osv. 

Tukátelørdag 14. februar 2015

Statsministerrapport!

"Anundsen er blitt mer ydmyk", sier statsminister-Erna, bare et par dager etter at Anundsen var det stikk motsatte.  Kanskje var dette en brannslukking fra Erna sin side, eller kanskje er det slik hun velger sine ord.  

Hun må iallefall hive seg rundt for å gripe brannsprøyta rett som det er. Det er jo en livlig gjeng sånn sett, de har hver sin 'hest' og alle hestene er i full galopp hver bidige dag. Erna kommer til å bli den slankeste statsministeren Norge noen gang har hatt. 

Dudelidei

Tanken og dens terreng ...

Vet ikke om du har opplevd, eller opplever, det samme som jeg har begynt å gå meg på. Tanken går sine egne veier og leter på kjente, men likevel ukjente stier - det gjør den for dén har en leder som den ikke forstår ennå.  Denne lederen går i gammelt terreng og leter etter svar som var å finne der i tidligere tider, men det var da ...!  Nå strekker ikke de svarene til lenger, og Tanken flyr rundt som en forvirret veggelus på jakt etter noe som virker fornuftig.  

Tanken tror terrenget er nytt, men det er det gamle.  I denne forvirringens sentrum ligger også svaret på Tankens store problem.  Problemet er mangedelt - en del går ut på at Tanken ikke finner det den fant tidligere i dette terrenget.  Hvor er alle svarene blitt av?  Tanken må løse et digert problem satt sammen av forsvunne ord - erindring i en nyrestaurert kropp og illusjonistisk fantasi. Det er forståelig at Stoppskiltet kommer opp!

Tanken går opp på en høyde og speider utover.  Terrenget virker kjent, men det har ikke et eneste forståelig svar til stakkaren. Tanken som har surret bort ordene sine. Slik tenker en Tanke som er bortkommen på stier hvor det letes etter bortkomne ord. Ordjakt uten fangstredskap.  Jegeren speider utover og graver i underlaget foran seg. Til ingen nytte!  Hva har skjedd, tenker den ivrige graveren og gyver løs igjen runde etter runde.

Det er rett før den bortkomne Tanke finner seg sjøl, det er ingen andre å finne - husk illusjonen - men dette er ikke helt klarlagt ennå for den nye illusjonistiske Tanken. Den har ikke funnet seg sjøl på skikkelig vis ennå, er i noe som nok vil omtales som en overgangsfase. Tut - tut - leting pågår!  Vi går og vi står og vi vasser rundt i nytt og ukjent terreng hvert sekund - om igjen og om igjen.  Alt er nytt - blir sett på som gammelt!

Vanskelig å artikulere, vanskelig å omgås. Ingen kjøretøyer er utviklet ennå for det nye terrenget og den nye veifareren. Ingen andre hjelpemidler er heller tilgjengelige - alt må komme - plutselig være der og gjøre seg kjent, fungere, stå til tjeneste og uttrykke seg på nye ukjente, men likevel kjente måter. Det nye livet har gjennomslagskraft og bauter seg fram gjennom gammeldags uvær, men på nye spretne og livlige stier.  Aldri har vel terrenget vært mer tilbøyelig til å innpasse seg etter turisten.

Ære være livet, enten det er nytt eller gammelt, forståelig eller uforståelig. Livet kan være variabelt, virksomt, vrient og velformulert. Alt er avhengig av hvordan du tyder det. Ta den boka med de morsomste tolkningene og bruk den flittig - gi den rom og utfoldelsesmuligheter herfra til verdens ende. Det er ikke noe å spare på - tjo og hei - bare spe på med liv. Husk!  Du har millionvis av millimetre å ta av!  Vi møtes enten her eller der - spiller ingen rolle!  Terrenget blir kjent etter hvert og Tanken vil kose seg enten under eller over tretoppene.

Tukáte

Fram og tilbake ... !

Det er morsomt å utforske livet som blir stadig mer hemmelighetsfullt jo mer 'luft vi får under vingene'.  Livet er brukbart til så mye. Et eks.:  En kan hogge ved eller spa torv, f.eks.!  Kanskje var det bare i eldgamle dager at noen stakk spaden i myra for å ta opp feite firkantede jordklumper som så ble bearbeidet, tørket og til slutt brukt til å varme opp iskalde og gisne hus. Torven ble fraktet over lange avstander fram til bestemmelsesstedene og deretter stablet i dertil egnede hus. Det er utrolig mye slit menneskene tilsammen! har lagt ned i sitt liv på planeten Jorda.  Jeg tror ikke en planet har hatt tilsvarende glede som Jorda, se sin befolkning så ivrig engasjert for planeten sin og livet der.  Jorda har vært heldig med sine beboere!

Men hva er jordboeren opptatt av idag da, når utviklinga for det meste har gjort seg ferdig og jordboeren fritt kan operere på egen hånd?  Nå er det nok valfarting mellom dimensjonene som utgjør aktivitetene. Vi snakker om fellesreiser eller også utreiser på egen hånd.  Alt er mulig sånn sett nå.  Hvilken dimensjon som blir oftest frekventert, overlates til den personlige interesse. Forestillingen vi har idag, om enten høy aktivitet eller at "ikke noe skjer", kan komme av opplevelsen av den dype freden i de høyere bevissthets-dimensjonene som vi er i nå.  Mange fortsetter også å ha sine eventyr i 3D, på samme tid som de lever og skaper i de høyere dimensjonene. Dette er tegnet på multidimensjonalitet og oppgraderinger.

Spennet mellom torvmyrene og dagens reiser mellom dimensjonene, kan anta enorme tankespenn.  Det gir litt av av et sveip når netthinna skal forestille seg den utviklinga og så framkalle bildet, ennskjønt det reelle bildet er atskillig større og ikke se- eller målbart !  Det den menneskelige kroppen gjennomgår idag kan ikke sammenliknes med noe annet enn reisen samme kropp gjorde fra det fullkomne til det ufullkomne.  Mennesket kom fra full opplysning og til det desidert motsatte, og har sjøl kravlet seg oppover igjen.  Godt gjort at kroppen henger sammen og at den fortsatt henger med på kjøret!  Ser vi for oss hva vi snakker om, er det en enorm reise i tid og rom. Tvi - tvi Menneske.

Tukáte

torsdag 12. februar 2015

Et pussig innslag ... !

Ja, slik er det blitt.  Av og til virker det som om det kun er ett spørsmål igjen her i verden - spørsmålet om hvem som skal seire over dataen som står foran meg på bordet.  Den eller meg er spørsmålet.  Uansett hva eller hvilke  steder jeg har tenkt å trykke for å komme fram til det jeg har i sinne å ta en nærmere titt på, så vet maskina bedre.  Forslagene hagler over meg, og maskina lar seg ikke rikke på grunn av mine utspill og det jeg har bestemt - den adlyder kun sin egen innebygde herre og mester. Puh ... !

Og hva vil så den innebygde?  "Det kan være så ymse det, ser du!" , ville den vel sagt sjøl sannsynligvis.  Jeg tror rett og slett at den ikke vet hva den vil, annet enn å tilby noe annet enn det jeg tilfeldigvis vil ha.  Tilbud og etterspørsel samarbeider ikke lenger, men utviser stadig en nærkamp.  Noe merkelig er likevel inntrådt!  Etter at jeg ble en smule mer nærgående i mine verbale tilnærmelser i denne saken, er det som om den gliser "Sp-Trygve"-gliset til meg - og det med lyd !  Jeg glir umerkelig over på dens premisser.

Dette ble en merkelig datareise - jeg skulle bare skrive noen ord på skjermen foran meg, så blir jeg trukket inn i en annen verden liksom - dataverdenen. Hva er det mulig å bruke meg til, spør skjermen (kanskje?), og sender forslagene som hagl ut over meg før jeg får sukk for meg.  Det er ABC-siden som lanserer dette nye som jeg i skrivende stund ikke vet hva jeg skal kalle. Kan jeg kalle det språk-overrumpling? Noe sånt er det jeg tenker i allefall.  Hva dette spreke opplegget foran meg vil kalle det - aner jeg ikke. Ingen forslag er mottatt om dét.

Nå ser det ut som om alt er roet ned til absolutt minimum.  Teksten spretter verken hit eller dit lenger - ordene forholder seg i ro - nyordene likedan.  Jeg slapper av, men kjenner jeg er stadig litt på vakt for hva som plutselig kan inntreffe.  Når det gjelder å rive til seg oppmerksomheten kan alt være mulig.  Hva er det data'en vil formidle?  Jeg vet ikke - jeg har ikke forsøkt å snakke til dette usynlige som av og til herjer i dens verden. Det er kanskje en del av nytidens komme, hva vet jeg?  Jeg - og vi - får bare vente å se hva som dukker opp.

Tukáte

onsdag 11. februar 2015

Som de smågudene vi er, er det nå fritt fram for oss i 5D, å leve ut både friheten og den nye skaperevnen vi har tilegnet oss.  Det skal bli morsomt å se hva vi gjør livet til etter hvert.  Med full bevissthet, er ikke noe umulig. Vi greier nok å skape den nye gullalderen som det nå snakkes om, og slår rot i løse luften - akkurat som dette treet?


6

Inelia Benz om sinne og aggresjon

Det er ikke lurt å gjemme sinne og raseri inne i kroppen.  Det blir til et depot som til stadighet vil være sprekkeferdig, og tilslutt kan det slippe seg ut i helt upassende øyeblikk.  

Sinne er derfor svært ødeleggende for både oss sjøl og de som til enhver tid er i nærheten av oss.  Med sinne i kroppen blir vi også lett sårbare og tenner fort.   

Les hva Inelia Benz sier om saken:   Anger - why it is important to process it.

mandag 9. februar 2015

Den norske regjering anno 2015

"Taktikk avgjør Anundsens (Frp) fremtid som justisminister" -  står det å lese i Aftenposten, mandag  9.  februar  2015.   Meldinga henspeiler på Anundsens brevskriving og lemfeldige politiske etterrettelighet hva angår asylbarn i særdeleshet.

Som statsråd sender han heim asylbarn over en lav sko.   Kanskje er det bare gjørme og krypskyttere som ønsker barna velkommen i landet de er sendt til.   De kommer fra fredelige Norge - mange av dem er født her og vet ikke om noe annet.  

Nå venter det sjokk på sjokk.   Samtidig er det også et bilde på regjeringens måte å utføre sin politiske virksomhet på.   Det ser ut som om gjengen på taburettene anno 2015,  ikke forsøker en gang å opptre med en viss stil.   Hent asylbarna tilbake snarest,  og ikke nøl.   

Men det er viktig at de regjerende utad i allefall,  agerer som om de vet hva de gjør og hvilken roller de spiller.   Tomheten og åndsfraværet i virksomheten nå,  virker nedbrytende og uansvarlig - maner til sløvhet og taktikkeri over det ganske land.  

Det er trist og tragisk med tanke på betydningen som er innarbeidet i rolleutføringen.   Det er godt at de aller eldste som skred til verket iført fulle pontifikalier,  forlengst har vendt seg for siste gang der de er ellers ville det vært et svare leven nå.

Det er å håpe at taktikkeriet opphører,   og at Anundsen og hans likemenn anlegger en annen stil i sine offentlige roller - om de skal fortsette.   Norge fortjener ikke et slikt renommé som det nå får klistret på seg.   I motsatt fall,  håper jeg på denne regjeringens endeligt relativt  lynkjapt.

Tukáte

Iliuka om Jupiter og Polskift

Iliuka har også sagt at vi vil oppleve to polskift, det første magnetisk og deretter et geografisk. Han har fortalt at vi i Den Nye Tida vil se to soler på himmelen. Mange kjenner spådommene om to soler og tror at Nibiru blir sol nr. 2.


Her vil jeg gjengi litt av det Iluka har sagt om Jupiter som vår andre sol og polskiftet. Dette er hentet fra samlefilen det er tilgang til på Iliuka-siden. Filen er nedlastbar, og man kan søke på ord og fort finne hva Iliuka har sagt om akkurat det temaet man søker informasjon om.
Iliuka sier: «I tid der kommer, efter at Saturnus har brakt sine energier, noget av modererende frekvenser. Lik der således óg av eldede tider vi har talt, der fødes en ny sol, for hvorledes der induseres alt sterkere magneto-energier for Jupiter. Og således i tider der vender de polare energier, der bringes alt sterkere lys. 

Således er der til den nye lys’ fødelse for sin Galakse. Konu Ekatah.»

Sett fra et astrologisk ståsted er det Saturnenergien som gjør at store deler av verden i dag opplever økonomiske nedgangstider.
Hva betyr egentlig det at vi skal få to soler? «Hvorledes der óg aktiveres for hva der i din himmel tales planeten Jupiter hvorledes der bringes til kosmiske forendringer. Således bliver der nye frekvenser at se. For om menneskebarnet kunne skue nu i Universum, så ville der kunne se at der finnes alt flere glober enn den med øyet kan se. Der finnes alt i høyere vibrasjoner. For hvordan menneskebarnet og Moder Jord oppløftes til høyere vibrasjoner, så bliver der óg alt lettere at se hva der finnes i den samme dimensjon. 

Nu kan den ei se, for vibrasjonene er ennu ei høye nok. Konu Ekatah.» (020508)

Hvor nær kommer Jupiter til å være? «Ei er der lik der kan ses nu, for der finnes óg noget lik der skaper behov for at se. I tiden Moder Jord forvandler sin akse, så er der óg den skaper alt større rotasjoner i sin egen bane. Der finnes elliptiske baner der vil skapes, noget til at den nye pol er på plats. Der finnes så lik i Moder Jords tilstander der skaper óg forskyvelser i alle baner den ledes igjennom. 

For der er lik der bliver noget lik 37 grader opp til Antarktis. Konu Ekatah.» (200809)
Iluka har også sagt at Jupiter må samle mer masse før den blir sol. Tidligere i år leste jeg at en astronom sa at Jupiter fungerer som en himmelobjekt-fanger. Den fanger opp objekter som ellers ville kunne treffe jorden. Altså har den et potensiale til å samle mer masse. Astronomen mente at det knapt ville vært levelig på vår planet om ikke Jupiter gjorde den jobben.

søndag 8. februar 2015

Verden av lys vs verden av mørke

En ny æra - en ny gullalder, har begynt på Jorda.  Kan det komme en bedre melding? Mange av jordboerne vil heller forfølge 3D-stien i fortsettelsen, og velger det.  Det er som to verdener over hverandre - en er fylt med frykt, hat, dom, grådighet og kontroll. Den andre er fylt med bror/søster-kjærlighet, fred, glede og overflod m.m. 

Les gjerne Ronna Herman sin kanalisering denne måned.   Archangel Michael & Ronna Welcome You to Star*Quest

Tukáte

Språkrøre eller var det Språkøre?

En litt koselig en fra strendene i Rogaland hvor trauste bondeknøler vet å nyansere språket. 

Nå begynner spissfindighetene i språket å vise seg for fullt.  Det skulle sjølsagt en Høyre/FrP-regjering til for at folk skulle finne de spisseste spissfindighetene.  På Rogalandskysten, hvor stormen vasker inn over land støtt og stadig, der har de mange velklingende ord å ta av. Et strålende eksempel kommer her.  "Vår misnøye er stor hva angår Anders Anundsen, men det rekker ikke til mistillit!"  Forstå det den som kan, utenom Venstre i Rogaland.  

Her er det bønder som bøyer seg mot jorda med småkorte mellomrom og det gir bøndene sansen for inntrykksvare tanker og hvordan de skal plasseres i det daglige livet når bølgene rusker i mold og mose og sjøsprøyten står rundt livet på stranda hvor gresset stadig gror. Det heter: "Det er veldig mye sinne og frustrasjon i Rogaland Venstre".  Men mistillit - nei ikke tale om, "men grensen er nådd", sier de som sier noe i den klare beskjeden derfra! Det er nok ikke bra å være politiker fór lenge, heller! 

Tukáte


torsdag 5. februar 2015

SaLuSa - februar 2015

De av menneskene som vil fortsette å leve som de gjorde i 3D, avgjør det sjøl. De med en annen horisont, kan følge den nye utviklinga som tar menneskene ut av den karmiske tvangstrøya.  Med andre ord - ytterpunktene forsvinner.  Dyra vil også fordele seg på steder som passer bedre til deres behov.  Alle vil få det bedre på sine betingelser.

onsdag 4. februar 2015

Ett eneste NÅ - og det er det.

Verden er ett eneste NÅ, sier de som vet.  Ikke spør meg for jeg omgåes så mange Nå'er at jeg kan ikke blande meg opp i kun det Ene.  For noe tull. Er de til å stole på de som sier slikt? Hvis vi holder en knapp på denne Nå-forklaringa da, så fortell hvordan det da skal forståes? Hvorfor er det fullt av Nå-øyeblikk rundt meg da, hvis det er bare ett det er snakk om hele tida?  OK - la oss liksom tro at det er bare ett 'Nå' da, hvordan blir forklaringa da?  

Da kan vi tenke oss et stort evindelig 'Nå' herfra til evigheten.  Er det ikke vel raust at det er ett eneste 'Nå'-øyeblikk på hele den strekninga - eller ...?  Må det ikke flere 'Nå' til på en så lang strekning kanskje?  Kanskje ikke, som sagt så vet jeg ikke. La oss ta et jerngrep i 'Nå'et og så strekker vi det herfra til evigheten. Men om vi tenker oss om litt da, så er gjerne den tidsrekninga vi opererer med - helt feil. Det kan likne jordboeren det!

Tidsrekninga ble vel etablert i sammenhengen som en sannhet, en gang av Jordboeren, og den bare fløyker det hele til når vi skal forstå et sammensurium av det eneste Nå-et og alle de tidene vi jordboere opererer med.  Vi har jo etablert en mengde år og årstider, måneder, uker, dager og netter, timer, minutter, sekunder, og jeg vet ikke hva hvor mye det er å fløyke seg bort i når vi liksom skal lage en oversikt og ordne det hele. Jeg melder pass.

Jeg skulle vel aldri tatt hull på dette spørsmålet, det foresvever meg at svaret er langt i det blå og der blir det helt til det faller i hodet på noen som så plutselig får innsikt. Så kommer det på trykk ett eller annet sted og så er det muligens en gluping som kaster sine hjerneceller inn i denne oppgavens løsning og Heureka - der kommer svaret seilende på en sky og faller ned på planeten Jorda og alle blir glade, rett og slett jublende blir de!  Heureka!  Heureka!  Heureka! 

Puh ...

Valgarbeid - det er å be om hjelp det ...!

Det er god grunn til å miste både munn og mæle om en sveiper over noen aviser på morgenkvisten, eller hører på radio.  Nå legger Erna opp til at folk ikke får lov til å be om hjelp om de trenger det!  Er politikerne blitt alvorlig syke og dét der på kroppen de bør være superfriske?  Lederen slår an tonen!

Da må ganske enkelt alt valgarbeid opphøre. For er dét noe annet enn bønn om hjelp - hjelp meg til å få flest mulig stemmer på mitt parti.  Hjelp oss så vi vinner valget!  Vi trenger bare noen få stemmer nå - til å komme inn i ...  slik holder, nei, slik har de holdt på - dette skal altså nå være slutt.

Hvor ser vi tegn på dette, at de rike ikke vil bli rikere - at alle med alle slags frynsegoder ikke vil ha slikt lenger.  Ingen steder i et borgerlig samfunn, om vi ser oss rundt!  Dette forslaget fra FrP/H er så bestialsk i all sin ufyselighet, at jeg bare måper. Det stinker rett og slett av hele denne tanken ... !

Hvordan greier noen å støtte dette, og hvordan forsvarer KrF dette overfor sin Gud? Hva slags Gud er det som godtar slikt?  Den guden må sporenstreks ned fra alle høyder - uansett - for å vise sitt sanne ansikt.  Det samfunnet vi vasser rundt i nå til dags, det er så forsimplet og skittent og råttent - det stinker!

Hvilke mennesketyper er det som skal meisle ut politikken for de kommende åra?  Er det døgenikter og fyllefranser som allerede har ødelagt sine tankebaner så de ikke kan brukes til annet enn frakting av møkk.  De kommer på banen og sier:  Nei, stopp der - du får alldeles ikke lov til å be om hjelp.  Dra ...!

Puh !

Det som kommer - det går ...

Så er atter ei natt og en halv dag sendt inn i evigheten. Vi lå på denne natta og vi sov søtt på dette underlaget. Så er det bare å reise seg når søvnen drar sin vei, for da kan denne nattmadrassen skyves inn i tunnelen som går til evigheten.  Ha det og takk for denne natta!  Det var godt at du kom som bestilt i går kveld til samme tid som søvnen kom sigende.  Herlige rutinerte dager og netter.

Det er så nydelig med rutiner for dette jordemennesket, skjønner du, dette jordemennesket det er et rutine-(nert)-menneske utsendt på oppdrag fra det ukjente. Dette mennesket bruker våre usynlige dager til skole med skolegård og ellers alt pikk-pakk som tilhører denslags.  Her soves det, her snorkes det, her foregår alt i den skjønneste orden eller uorden, om du vil.  Og planeten føyer seg!

Men ingen greier å holde seg våken i en slik storm av søvn.  Derfor faller de fleste i søvn sånn omtrent samtidig, og de som ikke er i verste fløyka slik at de sovner, gjør annen galskap som skal få flere siden til å våkna og det ettertrykkelig, men det er litt seinere.  Slik skrider livet på Jorda framover - eller kanskje det ikke skrider, men slik vil vi at livet på Jorda skal arte seg herfra og dit.

Menneskene på Jorda er mangfoldige - de liker mat, søvn, våkenhet, skole, aviser, arbeid, sjefsjobber, husmorarbeid, snekkering, bygging, bondearbeid, kjefting, kjøre hest, bil, buss, tog og alt som kan fraktes framover på glatte hjul. De liker vitenskap, utdanning, mye skole og dans.  De setter pris på medaljer, seiersrus og idrett og mye mer. De handler med venner og kjente og forteller mange eventyr.

Dette livet ønsket vi oss i all vår fullkommenhet en gang. Vi var så fullkommen at vi ikke orket oss mer, ikke på vilkår.  Vi måtte til en underutviklet planet og vi likte tanken på hvor storstilt alt skulle bli på denne planeten når vi arbeidsvillige fullkomne landet der og slo våre vinger sammen for å bli en stund - når vi først hadde hoppet av. Marerittet vokste seg høgt og stort med vår hjelp - nå tilpasses det!

Nå vil vi ikke mer - vi vil bort herfra - alt er stoppet opp - ingen utvikling mer - vi vil ikke se ei trillebår mer om vi skulle få aldri så mange seierskranser for å holde det ut. Ikke tale om.  Nå vil vi bort - kanskje til en annen planet - en planet vi ikke vet hvordan, men den greier å imponere oss så vi måper av beundring og hjertelig lyst til å leve noen år på den storslåtte unike utgaven.  Vi hopper i det!

Puh igjen ...


tirsdag 3. februar 2015

Broene som slipper taket ...

Det fysiske samfunnet henger i en smertelig tynn tråd. At dette er riktig, viser broene som ikke gidder å gjøre gode miner til slett spill lenger. De slippoer taket, bryr seg ikke om folket som også må slippe taket samtidig!  De kan bare bli med i samme slengen!

Tar ikke menneskene mer hensyn til livet enn de gjør, hvorfor skal jeg gjøre det, tenker nok den som er bro.  Ja hvorfor?  Alle har fått beskjed om svikt både her og der, men de som lurte folket til å stemme på seg og som nå sitter med ansvaret - de sitter godt.  Feitere og feitere - tyngre og tyngre!

Stakkar - de har da aldri vært i regjering før. De bare gaulte på alle hjørner og skrek seg inn i det politiske livet - det som var fullstendig upløyd mark for slike gutter og jenter.  De er ikke typene 'gamle Norge ville ha' - det ble glemt å ramse opp egenskaper og innsatsvilje!

Nei, de uerfarne gaulerne tenkte ikke på det. De skulle bare straffe noen 'gamlinger' - de uerfarne var vokst opp i hets, og der hørte de ikke noe om egne egenskaper - bare andres!  Ja, dette livet - det er så nyansert og innviklet når en skal teoretisere det - ikke alle er eslet for slikt!

Og hvem må ta støyten - og forøvrig alt denne setningen innebærer?  Jo, det er den som utgjør bolverket i samfunnet - den som alltid må 'stå an a' - ta første støyten - passe på hele samfunnet liksom - ikke la andre i stikken for dé greier ikke dét jég vet, at jeg greier.  Bare stå på!

Og så er vi kommet til verset som bare sier - stå på din idiot. Når du var så dum at du begynte i den gruppa du er havnet, ja så får du bare holde deg der.  Det er så mange som må passes på, prøv ikke å sluntre unna. Noen trodde de kunne nyte og ikke yte - se hvor de er idag?  De rører seg ikke - apatiske.

Puh ...

mandag 2. februar 2015

Hellige enfold ...

Hvor er de tenkende menneskene idag?  Radio, TV og ellers der det kan høres luftbårent snakk som sannsynligvis stammer fra en spe liten tanke ett eller annet sted, i ett eller annet system, høres og kun det.  Det forslår ikke, men det er det sterkeste utslaget vi kan finne i dagens Norge hva tenkning angår.  Voksen eller barn, mann eller kvinne - alle holder seg til det gangbare blant menneskene pr dags dato. Idiotiske utslag av ord, pakket inn i latter.

Uansett hvem det er som uttaler seg, så rotes alt bort i halvkvedet snakk og for det meste dumme latterbrøl.  Hva feiler det folket - smått og stort? Spørsmålet er relevant, men ingen kan svare på dette, antakelig.  Ingen har vel tenkt så langt! Det kan være en trend som viser at folket er trent til ikke å tenke mer, ikke komme med en gjennomtenkt tanke som krever en litt alvorlig ramme og en smule alvor i noen sekunder.  

Det virker som om tenkning er gift i samfunnsmaskineriet. Dumheten og utviklinga av det laveste av det lave er det som råder i stort og smått - og jeg formoder at de med hang til å tenke før de snakker de holder seg borte fra dette kostebinderiet som råder grunnen idag.  Hva eller hvorfor læres ikke barna opp til å tenke allerede i barneskolen?  Spørsmålet er helt relevant på en måte, men helt over mål på en annen måte.  Tenke ... ???

Er det hinsides gammeldags og Ibsensk å tenke, eller er det bare muggel og avfall igjen av all tenkning fra tidligere?  Om ikke i arkivene ennå, men i allefall i hodene der ute.  Alle som utgjør samfunnet idag, har hoder med hjerner, men de tør ikke å bruke dette medfødte utstyret. Hvorfor? Hva er det som har gjort at folk ikke lenger tør å tenke seg om en smule, de bruker heller tida til høye vemmelige latterbrøl. Hvorfor? 

Er det farlig å tenke? Kan det komme noe ut av munnen som blir parert av med en setning, som gjør den første avsender flau og uten mulighet til å replisere? Står det så dårlig til, at dette kan bli konklusjonen på spørsmålet som danner grunnlaget for all undring akkurat i dette øyeblikk.  Har det ikke hendt noe fysisk, så har folket idag ikke noe å snakke om.  Dette svaret høres stadig vekk. Nei, det har ikke skjedd noe, hva skal vi da snakke om?

Tukáte