onsdag 23. september 2009

Hva ligger i kjølvannet ditt?

Det blir stadig klarere, at ansvaret vi alltid har skjøvet fra oss, er vårt eget. I liv etter liv har kampen om dette ansvaret pågått. Vi har hatt tusen gode grunner for å skyve det fra oss. Men hvilket kjølvann la vi da bak oss? Vi har hylt oss gjennom barndommen og slått og brølt oss gjennom ungdommen. Vi har kranglet, kriget og drept oss gjennom voksenlivet og vi har sukket og fortvilt oss gjennom alderdommen. Men ansvaret for all denne høylydte og stille protesten, forble andres i våre øyne. Vi er nå kommet til en ny erkjenning. Vi innser det klart - ansvaret er vårt eget. Vi ønsker å rydde opp i kjølvannet vårt. Livet er balanse, og nøkkelen til balansen er; at hver enkelt tar ansvar for seg selv og sitt eget kjølvann. Det å vite om sin egen kraft og det å bruke denne kraften, er en balansekunst. Vi må forsterke våre omgivelser, ikke svekke dem. Det er viktig at alle som forstår dette, bruker det effektivt og er forbilder på en ny og positiv måte. Vi må vise at ansvaret finner seg til rette hos eieren og vi må tilpasse det i verden rundt oss på positivt vis. Det er ikke lenger nødvendig med protester, når hver enkelt tar sin del av ansvaret. All motstand smuldrer bort og tomrommet fylles med harmoni. Mulighetene for å leve fullt ansvarlige liv er nå større enn de noen gang har vært på Jorda.