onsdag 26. mai 2010

Den NYE reisen

Hvor mye engasjerer vi oss i reisen inn i det Nye, og hvor dypt deltar vi helt bevisst? Dette kan vi bli testet på hver dag og her får vi en påminning, fra Kirael. Når noe slutter å fungere rundt oss, kreves det at vi tenker nytt. Kahu Fred Sterling, som kanaliserer Kirael, ble nettopp minnet på dette da datamaskinen hans streiket. Vi er ofte blitt bedt om å stole på intuisjonen og vi er blitt fortalt at vi er mestere, men når noe trenger reparasjon går vi til andre. Det gjorde også Kahu Fred Sterling. Han oppsøkte dataforhandleren, men der kunne de ikke finne feilen etter flere dagers søk. "Oppsøk noen andre", sa de. Det ble gjort, men det var like nytteløst. Til slutt mente den uheldige Kahu, at han hadde prøvd alt. Det er vel det vi alle gjør i slike situasjoner - vi resignerer.

Vi prøver alt av 3D-metoder, og mener alt dermed er prøvd. Men vi hopper over oss sjøl. Er ikke vi mestere nå? Kahu satte seg ned og stilte spørsmål til seg sjøl. Hva er mitt neste steg? Bare et øyeblikk etter kom svaret i form av et bilde, og meldingen var enkel. Han så hva han måtte gjøre og han så også, at han hadde gitt opp før alt var prøvd. Det er ikke alltid vi skal trekke andre inn i den reisen vi er på nå. Når vi helbreder andre mennesker, løper vi heller ikke rundt til andre og ber dem hjelpe oss hvis noe butter. Vi kan be vår indre stemme om svar, og når svaret kommer - ha tillit til at det er riktig. Det er så enkelt og det er så effektivt. Takk til Kirael som minnet oss på våre egne evner. Når vi tenker alt er prøvd, så prøv en gang til.

tirsdag 25. mai 2010

"Peace of Mind"

Peace of Mind" kommer når en person er Sentrert. Sentrering kommer av Visshet. Visshet kommer av erkjennelsen av Mønstre. Stabiliteten av ditt "Peace of Mind" er direkte relatert til graden av Visshet.

Blind tro er en hindring som undergraver troen - det skaper en grense til ekte "Peace of Mind."

lørdag 22. mai 2010

Forholdet til personligheten etter oppvåkning?

Fritt etter Eckhart Tolle: De fleste har ikke noe forhold til personligheten før oppvåkning, men de vet at de har et ego og i den sammenheng er de et vitne til sin personlighet. De kan le i ettertid hvis de sier og gjør noe dumt. Ego og personlighet er da ett og oppfører seg likt. Etter hvert som det skjer en 'oppvåkning' øker bevisstheten (bevissthet har ikke noe med egoet å gjøre) og de gamle mønstre i personligheten avtar. Egne tanker og reaksjoner blir gjenstand for vurdering, og lyset fra bevisstheten kan etter hvert skinne igjennom. Den gamle personligheten blir ikke da lenger så solid. Det kommer en letthet der personligheten er våknet eller bevisst, mens det er en tung og alvorspreget, forsvarsholdning der den fortsatt sover.

ET - utdyper; der bevisstheten er fraværende er personen "ill-at-ease." Det er først mulig å ha et forhold til personligheten når en er klar over egoet sitt. Da blir vedkommende et vitne til personligheten. Har personen et vanskelig forhold til personligheten sin, er vedkommende i villerede - personligheten har delt seg i to. Den ene delen mener den må forbedre seg og bli mer bevisst, den andre delen er uenig og krangler. Den delen som er blitt vitne, ønsker ikke å dømme og ser ingen god eller dårlig - alle er. Den andre har et behov for å ha rett og når dette behovet er dyptfølt, er det umulig å ta feil - forsvaret settes igang.

torsdag 20. mai 2010

Det store vegskillet

At jeg befinner meg i det store vegskillet er sikkert, og der er utfordringene mange. Jeg trodde nemlig jeg hadde tatt de verste tørnene i så måte, men se - dette vegskillet er stort og variert. Det er ikke bestått i en håndvending. Det som skjedde denne gangen var heller av det mer drastiske slaget, det var slett ikke noe lett og utvungent over det. Hardt og brutalt, men fort overstått. Jeg er glad for at jeg sitter her, dog med et uforskammet blått øye, og kan skrive om det nå etter en dags nedtoning av medfarten. Jeg har en fornemmelse av at det som har skjedd meg bare er av det gode, tross alt. Om jeg har rett, får tida vise.

Så over til det som skjedde onsdag,19. mai; jeg sto opp av senga og stakk føttene i skoene like vanlig som jeg pleier. Skulle re senga og var i god gang. Jeg var innstilt på å få det fort unnagjort. Så er jeg plutselig uten balanse. Jeg svaiet og tenkte i min fortvilelse der jeg sto - dette går ikke bra. Hadde ikke noe å gripe tak i og falt pladask mot gulvet og landet på venstre øyebryn! Landingen var hard og ikke teppebelagt, så jeg lå der og lurte på om jeg overlevde - det var nemlig ikke så opplagt, forholdene tatt i betraktning. Jeg løftet på hodet for å sondere og kjente blodet rant nedover ansiktet. Blodet virket litt sånn der og da, at jeg ble beroliget. Alt hadde skjedd så hurtig og svært forvirrende. Jeg forsøkte å reise meg opp litt - måtte få vite mer om situasjonen jeg var i. Den var ok, ikke noe beinbrudd. Vel ute på badet så jeg at øyebrynet hadde blitt slått opp og at det var derfra blodet rant. Ut over dagen kjente jeg meg stadig mer forslått i kroppen, etter hvert som den våknet til. Med blått og opphovnet øye og forslått kropp er jeg et klart bevis på et vesen slynget ut av en tilstand og inn i en annen. Ny energi krever sin plass! Hva som gjenstår, aner jeg ikke. Jeg er blitt nedtonet og tenksom, merker jeg - alt er liksom utvisket både foran meg og bak meg. Jeg er i en tom tilstand. Kanskje er det denne tilstanden som er svaret på - jeg er den jeg er - og mer er det ikke.

Det hører vel med, at i to år nå har det banket i huset til alle tider - ikke hardt og brutalt, men ivrig og stille. Det har banket inne i huset og inne i skap rundt meg, og utenfor vinduene. Noe har liksom ramlet fra høyder og ned på gulvet her inne, eller ned i oppvaskkummen på kjøkkenet - da helst som høy stållyd. Etter 'ulykken' har det derimot ikke vært en lyd å høre fra noe hold! Har blitt fortalt nettopp, at bankingen er usynlige hjelpere som justerer husets fundamenter - og nå er det nok bevist at fundamenter er fundamenter uansett - og at hus og eier går hånd i hånd.

onsdag 19. mai 2010

Antallet aspekter i 3D

Kirael: "Du har tre aspekter av ditt høyere selv på dette bevissthetsplanet; du og to andre. Ditt høyere selvs to andre aspekter innenfor samme tidsramme som deg, men de kan enten være i et annet land eller en annen verden eller i et annet rike. Du kan ikke møte ditt høyere selvs andre aspekter i nåværende tid. Energiene ville bli så intense, at det ville skape en atom-eksplosjon. Du kan kommunisere telepatisk med aspektene dine, hvis du har denne evnen. Du kan også nå aspektene i meditasjon eller i søvntilstand.

Du kom til denne planeten for å oppleve den tredje dimensjonen. Det er årsaken til at du kun har tre aspekter. Når du forlater den tredje dimensjonen, vil de to av aspektene dra og downloade all sin oppnådde viten i deg. Så vil du komme inn i et nytt bevissthetsnivå når du går inn i fjerde dimensjonen og du vil ha med deg ytterligere tre aspekter av det høyere selvet. Med andre ord, vil det være fire aspekter - du og tre andre, et aspekt for hver av dine kropper - det mentale, det emosjonelle, det åndelige og det fysiske - og de vil faktisk se hverandre. Forhåpentligvis vil de fleste av dere være åndelige aspekter av ditt høyere selv. Som et åndelig aspekt, vibrerer du fargen gull. Noen vil være fysiske, emosjonelle eller mentale aspekter. Fysiske aspekter vibrerer fargen svart, mens følelsesmessige aspekter vibrerer fargen hvit og mentale aspekter vibrerer fargen rød."

DNA - vår Merkabah

Det er smart å se på DNA som en åpning - utsikt / innsikt til ALT du er. DNA er langt større og helligere enn noen kan, eller har, forestilt seg.

Kryon om DNA: " Vi har fortalt deg, at kroppen din bærer på en enorm mengde usynlig informasjon og energi. Vi snakker om DNA som en enhet, ikke som den kjemiske dobbeltspiralen. Det vi si, at 100 billioner sløyfer arbeider sammen som én energi, det blir kalt "ditt DNA." Denne gruppa er unik. Det er den nødt til å være, for den er absolutt 100 prosent deg. Kvanteegenskapen i DNA gjør at det inneholder en stor del av din åndelighet. Dette vil bli definert i publikasjonen som min partner arbeider med nå (Kryon bok Tolv). Ikke bare inneholder DNA opplysninger om alt du har vært på planeten, men også om forholdet ditt til Gaia. DNA inneholder alt du noensinne har gjort og åndeligheten i det du har lært i hver livstid. Denne informasjonen er bokstavelig talt preget inn i det."

tirsdag 18. mai 2010

Vi - et solsystem

Kryon: "Everybody is on a journey to emulate the solar system, we are here to become just like the solar system, depending on your family system and your social conditioning. It depends how close your inner world is to that of the solar system; your father represents the Sun, your mother represents the earth and your inner child is represented by the moon." Vi er et solsystem! Nå har vi lov til å forstå dette. Vi skal nå vandre dypere innover i oss sjøl for å få et mer reelt bilde av den vi virkelig er. Vi er her for å skrive en helt ny verden, med en helt ny innfallsvinkel og en helt ny måte å leve på. Den indre verdenen er den viktigste - den har vært hemmeligholdt så lenge.

Kryon: "Up until now the strongest men got what they wanted, the stronger, the more powerful, the masculine, the more that you could get form this earth; and slowly but surely this is changing." Nå skal den nye bevisstheten endre den gamle verdenen - manet fram av gammel, maskulin energi. Nå skal den fram i lyset, informasjonen som har vært holdt hemmelig i to tusen år. Nå healer den nye energien maskuliniteten - det vil gi nytt trossystem og ny struktur - ny tilstand av væren og opplevelse av selvet. Vi må bare tillate oss sjøl å bli de energiene vi ønsker å være. Det er bevisstheten som styrer dette, og nå forstår vi at bevisstheten er fri. Denne forståelsen er ny. Nå kan vi skape den verden vi vil ha.

Kryon: " ... your father represents the Sun, your mother represents the earth and your inner child is represented by the moon." Med dette bildet og med fri bevissthet og full tillit til selvet, skaper vi den nye verden. Så er det bare å la følelsene komme og la dem gå, de skal ikke stoppe opp og analyseres og diskuteres. Følelser er som en elv - de må flyte fritt. Bli ett med det solsystemet du i virkeligheten er.

lørdag 15. mai 2010

Om å leve i Tomrommet

Jeg fornemmer at det gamle livets ord og levesett, den gamle hammen, nå er over for mitt vedkommende. Det gamle livet har i store trekk artet seg noenlunde slik: Jeg visste ikke på forhånd hva jeg skulle, eller hvordan jeg skulle - gå framover - jeg måtte lese det av på egne følelser og andres reaksjoner underveis. Informasjon som jeg mottok for ti-tolv år siden, begynner nå først å gi mening for meg. Jeg hadde valgt, å gå gjennom livet uten ledelse av noen form. Det som skjedde, det skjedde altså på impuls og helt uten noen forklaring fra noe hold. Det var nærmest som om jeg hele tida landet i ukjent terreng, droppet fra fly. Da er det heller ikke så uforståelig, for meg nå, at definisjonen 'selvtillit' ikke har hatt grobunn hos meg i spesiell grad.

Jeg visste jo Aldri - og jeg visste Alltid.

I tomrommet mellom de to paradoksene, har jeg levd livet til dags dato. Det er dette jeg ser idag; terrenget var alltid ukjent, men måtte forseres på en eller annen måte, som om det var kjent. Nå er jeg på et helt nytt sted hvor terrenget er kjent og behagelig. Er det noen som kjenner seg igjen i dette - det har sikkert vært flere slike dropp kloden over.

fredag 14. mai 2010

Den Gordiske Knute

Historien om den Gordiske knuten er ganske besnærende. Det er ikke alle forunt å løse knutene i livet på samme elegante måte som Alexander den Store - det kunne av og til vært ønskelig. Her er historien:

I forhenværende tid måtte de i Tyrkia skaffe seg en lederskikkelse, kalt konge, da den gamle svant hen. Dette var i byen Ankara, og byens eldste bestemte; den neste personen som kom kjørende med vogn til Torget, skulle bli deres konge. Så kom da en intetanende Gordius, en fattig bonde, i sin nedslitte vogn for å selge grønnsaker. Idet denne bonden inntok plassen sin på Torget, ble han møtt med fanfarer og kronet som konge!

Den nylig opphøyde bonden ville feire det dramatiske skiftet i sin skjebne, og satte opp to store påler på byens Torg. Mellom de to pålene gjorde han noen kunstferdige og intrikate knuter, sammensatt av flere tyrkiske knuter, uten løse ender. Den Gordiske knuten ble laget av våt sene, som krympet når den tørket. Byens eldste proklamerte så, at den som kunne knytte opp igjen den Gordiske knuten, kunne styre verden. I løpet av åra var det mange som kom innom byen Gordius (oppkalt etter sin bonde-konge) og prøvde seg på knuten, men forgjeves. Inntil den dagen endelig opprant, at Alexander den Store fikk høre om den berømte knuten og skyndte seg til Gordius. Et kraftig slag med sverdet og den Gordiske knuten var kuttet en gang for alle.

torsdag 13. mai 2010

Begrepsavklaring, men ingen klarhet

Hva betyr de, dypest sett, alle begrepene vi omgir oss med og som rommer det vi tror vi mener. Det er den grunnleggende betydningen jeg jakter på. Er det ikke ord med lærte definisjoner, vi slår om oss med? Er den store Sannheten tilgjengelig? Vi har levd et liv og forstått det som virkelig og ekte. Nå er det slått sprekker i dette fundamentet. Hva er livet? Er det illusjon - er det virkelighet? Vi lever det hver dag og det føles ekte! 3D blir det ofte kalt, og 3D er illusjon, blir vi fortalt samtidig.

Et av begrepene vi bruker flittig er; Universet. Hva er i bunn og grunn universet - bortsett fra et ord? Alt utenfor vår egen kropp er illusjon, sies det. Det ytre er nødvendig, for ellers vil vi ikke forstå noe som helst, heter det også. Men det ytre er beskrevet som illusjon. Hvordan forholder det seg med Jorda? Er ikke den også illusjon? Det er vi som er Jorda, blir det sagt. Da må vi være illusjonen? Jeg tror den slutningen nærmer seg en slags sannhet. Vi er illusjon, omgitt av illusjon. Jeg kan ramse opp mange begreper som jeg stiller under lupen. Her er noen; Hva er et Menneske? Hva er Bevissthet? Hva er Energi? Hva er Tillit? Hva er Følelse? Hva er Ånd? Hva er Jeg Er? Er alt dette bevis på mental forvirring, som Adamus snakker om?

Jeg tror mange av oss har vært svært takknemlige for skriftspråket. Hva skulle vi gjort uten det? Men plutselig har det blitt nærmest verre med språket, enn uten. Hva skjer? Jeg greier ikke å skape noen mening med språket, lenger. Jeg finner ikke ordene jeg trenger, og de skaper ikke mening når de endelig dukker opp. Det jeg idag forstår og skal uttrykke i ord, er så mye fyldigere, enn det var tidligere - det rommer så mye mer. De gamle definisjonene av ordene blir for 'små', de strekker ikke til - de favner ikke hele meningen.

onsdag 12. mai 2010

Kvanteforståelse - forts.

Tenk sirkel - ikke strek
Idag kom det mer kvalifisert kvanteforståelse inn i mitt system. Erindrer svakt fra nattens drømmetilstand, at vi var flere som samarbeidet i kvanteflyten helt naturlig. Kvante-forståelsen min 'rommer' nå mer enn tidligere - den går i dybden, i høyden og i bredden. Jeg ser klart hvorfor tallet 3 er i fokus. Studer 3-tallet og søk etter forståelsen av det. Det er lurt å slippe 3D's strek-tenkning. Se 3-tallet henge fritt. Skriv 3-tallet på et papir og be det fortelle. Tenk mengde, sirkel - ikke strek, linje. Forståelsen kommer. Det er smart å stille seg helt åpen og be den om å komme. Jeg ser mye mer nå, men kan ikke forklare matematikken helt enda - 12. 05. 2010. God jakt.

fredag 7. mai 2010

Nummerologi på Lemuria

Nummerologi fra tida som Lemurianere. Kirael sier; at da Kansleren brakte sin energi til Lemuria, innførte han et system som var så enkelt at hver og en skulle kunne forstå det på den mest perfekte måten. Tallene ble brukt så lenge Lemuria eksisterte - magien blomstret - fordi nummerologien ga forskjellige forståelser alt etter bevissthetsnivået til leseren. Alt som skulle huskes ble lært ved bruk av tall - tallene var livets store matrix.

1 - Tallet 1 er Skapermakt - det representerer Skaperens energi, og alt som skjedde i dette tallets verden var Skaperens.

2 - Tallet 2 er Balanse - det representerer Balanse i lys, det fører deg vidt og bredt - alle er like på en bestemt måte.

3 - Tallet 3 er Sannhet, Tillit og Lidenskap - det representerer treenigheten i Sannhet, Tillit og Lidenskap. Lemurianerne levde i en verden som var modellert etter treenigheten i prinsippene som er de første i de ti prinsippene for Bevissthet og Skapelse.

4 - Tallet 4 er Lys - det representerer den ultimate Balanse. Alt som har med tallet fire å gjøre er muligheter for å lære om den fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige oppmerksomhet som er nødvendig for å være et vesen med stor forståelse.

5 - Tallet 5 er Kjærlighet - det representerer Kjærlighet. Kjærlighet hadde for Lemurianerne ingen motsetning. Det var perfeksjonen av Lys, Skapermaktens inkarnasjon.

6 - Tallet 6 er Mesterskap - det representerer Mesterskap. Å beherske noe var å kjenne det så dypt, at det ble en del av Skaperens Makt, det fineste Lys og Kjærlighet som var mulig.

7 - Tallet 7 er Overgang - det representerer Overgangen. Overgang betyr at alt endrer seg og en slik endring ble akseptert, vel vitende om at det kom direkte fra en verden av Ånd og utelukkende ble styrt av Skaperens Makt.

8 - Tallet 8 er Utvikling - det representerer en blanding av to verdener. Lemurianerne visste at utviklingen skjedde i raskt tempo, så de blandet sin verden med Åndeverdenen, beveget seg fra det laveste til det høyeste, mens midtverdenen alltid var der for dem om de hadde behov for den.

9 - Tallet 9 er Fullending - det representerer Fullendinghet i enhver sammenheng. Når et nivå var lært og fullstendig forstått, var det tid til å flytte til det neste. Det var ikke enden, det var avslutningen på en fase, så du kunne gå inn i en annen.

onsdag 5. mai 2010

Et kosmogram

To ansikter
har Dommens Dag

To ansikter
har Dramaets Finale


Bente Müller
Gjennom Lysmuren

Hva kan vi forvente i mai 2010?

Metaforen denne gangen er en gammel og rusten værhane: Energien i mai kan sammenliknes med en gammel værhane på taket av en bygning. Den endrer seg med vinden, og slik vil mai oppleves også. Best som vi er på veg et sted, er vi på veg i en helt annen retning - bokstavelig og i overført betydning. Mange nye energier kommer inn i fra alle kanter og påvirker det livet vi lever, det krever at vi senker tempoet og roer ned. Se på livet i vidvinkel-perspektiv. Hvor har vi vært. Hvor vil vi gå. Hva betyr den endringen som skjer i verden, for meg. Ikke gå inn i nye aktiviteter denne måneden. Gå igjennom gamle forpliktelser mot midten av denne måneden.

Det aller beste i denne forandringens tid er, at værhanen alltid er plassert på det høyeste punktet. Det gir et rundskue av dimensjoner. En enestående mulighet for overblikk og utsyn. Bruk den tida som er nødvendig og se på livet fra dette perspektivet.

Hvilke dager kan være viktig å merke seg. Dagen idag og i morgen kan brukes til å sove i - det går mye energi til det underbevisste - og systemet forøvrig er fullastet med informasjon. Sørg for god jording.

Energien vil bli lysere etter hvert som vi kommer til den 9. og 10. i måneden - det vil føles som om lyset blir slått på. Bruk tida konstruktivt. Det kommer flere 'åpningsdager' 22. og 23. - følg intuisjonen og vær bevisst til stede. 2010 er generelt et utfordrende år, det er vi allerede klar over. Det er året hvor sannheten vil fram i lyset - utfordrende, men frigjørende også. Se på mai måned som crux av alt. Det kan være overveldende med all sannheten - ikke fortvil og ikke skap drama - vær observatør. I juni blir alt tydeligere. Lykke til.

Hvilket puslespill!

Vår høyere bevissthet er i denne Oppvåkningstida, ivrig opptatt med å utforske reaksjonene på det lavere nivået sitt. Den lavere bevisstheten er altså sin egen høyere bevissthets lærebok. Sjelens energi skal integreres i kroppen nå, i motsetning til da vi kun hadde 3D å forholde oss til - da holdt sjelen til utenfor kroppen. Nå skal vi erfare det å være menneske og sjel i samvirke. Sjelen skal nå ha sin bolig i kroppen og av den grunn blir vi fullt opplyst. Sjelen/vi kan nå kommunisere fra DNA som er alt vi Er. Det er i DNA livet utspiller seg! Etter hvert ser vi også klart, at det vi trodde i 3D var gitte størrelser, bare er ufullstendige deler av helheten. Det nye består i å se helheten i tankeformene/aspektene eller erfarings-nyansene vi har gått igjennom, for deretter å kunne se dybden i alt gjennom kvantesyn.

Dette er puslespillet vi må forstå og integrere på tilbakevegen til Kilden. Før vi kan si oss ferdig må vi legemlig-gjøre eller være sjelens energi og samspillet mellom den og kroppen. Det er utallige lag som skal innlemmes i helhetsbildet før den store oversikten kommer. Sannheten ligger inne i kroppen i cellene - i DNA og det betyr, at vi ikke kan være i det gamle 3D følelsesmessig, samtidig som vi er i neste bevissthets-nivå med følelsene våre. DNA er sannhet og 3D er illusjon - ikke sannhet. Alt som ligger i DNA som ikke sannhet, må derfor bearbeides og forstås. Derfor er det viktig å kutte alle FØLELSESMESSIGE bindinger til alt og alle som fortsatt foretrekker å være i 3D. Det er de følelsesmessige bindingene som skal kuttes, ikke samværet nødvendigvis! Det som er i DNA som ikke sant, kan være opplevelser/følelser som skam, sinne, frykt, angst ... Misnøye kan manifestere seg som stiv nakke, ryggsmerter, utsatte tær og fingre, brudd i armer og bein ... Sånt skjer fordi energien ikke er akseptert og frigjort.

mandag 3. mai 2010

Fiksjon eller Sannhet

I kanaliseringer snakkes det fra tid til annen om Illuminati. Det er lett å få inntrykk av at dette er noe vi ikke skal befatte oss med - vi må ta avstand fra Illuminati. Det vi glemmer med denne tankegangen er at slike tanker skaper en forsterkning av det vi tar avstand fra. Det er ikke det vi ønsker, men slik blir det.

Illusjon: Illuminati er et dekknavn for grupperinger av folk, som har arbeidet for å kontrollere resten av verden i århundrer. Illuminati er spredt over hele verden og har 'posisjonert' seg der de kan trekke i flest mulig tråder til egen fordel, om at verden kan tilpasses en viss gruppe folk på Jorda, mens resten skal utslettes.

Det interessante er å forstå hvordan denne eldgamle illusjonen kan slettes. Matthew informerer om Illuminati, og hans budskap må forstås som en oppfordring om å slette illusjonen om Illuminati. Matthew snakker til alle aspektene i oss, både de som fortsatt er illusjonistiske og de som ikke er det. De siste bruker den nye energien som grunnlag for tenkning og forståelse. Det kaller på årvåkenhet fra vår side å tolke utsagnene positivt. Vi vet at Jorda er En for alle og alle for En.

Ytterligere klargjøring: Illusjonen bygger på at noen mennesker (aspekter) mente, at de kunne eksperimentere seg fram til fullstendig kontroll over de menneskene (aspektene) som ikke var medlemmer av deres gruppe. De skulle utryddes! Idag forstår vi at det ikke er mulig å utrydde noen mennesker eller aspekter - de er deler av oss, vi må akseptere alle og gi oss tid til å se at vi ER. Ingen ER mer enn og ingen ER mindre enn. Det er ingen størrelse på energi. Energi ER nøytral, uansett hvordan vi snur og vender på ordene. Å sette Illuminati (eller noe annet illusjonistisk) i bås som 'ondt' eller 'godt' er kun ordspill. Den energien som fortsatt manifesterer seg som jordskjelv, lava-utbrudd, orkaner, mengder av snø og regn på strategiske steder - og mye annet 'utenkelig'... er ikke noe annet enn aspekters frykt. Energien er og blir nøytral. Vi må forstå illusjonen, oppleve den helt og fullstendig - først da er den borte. Vi - Lysets bærere skal sørge for at 'ingen krok er mørk'. Det betinger at vi tilegner oss stadig sterkere lys for så å stråle det.