onsdag 29. juli 2009

Livskunst for dagen idag!

Av Piet Hein

Hvis du får en kantet sten
i din ene sko,
så vær glad det kun er een,
tænk hvis det var to!

tirsdag 28. juli 2009

Hvem straffer hvem

Utdrag fra kanalisering;
http://www.galactic2.net/kanal/kanali11.html

Husk da: Gud straffer ingen. Dere straffer dere selv. Når dere vet det, er det ikke da på tide at dere gir dere amnesti og frigjør dere fra en byrde som ikke lenger tjener noen hensikt? Takk deres skyggeside for at den har vært en så stor læremester og lært dere å leve ut alle avskygninger og nyanser i dere, og omtransformer den til lys. Lyset og skyggen er to sider av samme sak. Det er mørkt i et rom bare så lenge lysbryteren er slått av. Så finn lysbryteren dere slo av underveis. Og selv en lyspære som har gått, kan skiftes ut med et enkelt håndgrep!

søndag 26. juli 2009

En sannhet fra Martinus

http://www.martinus.dk/

Der, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte ”onde” med at eksistere - (Livets Bog 1, stk. 19).

tirsdag 21. juli 2009

Hva skal til ... ?

Hvilken følelse venter kroppen din på, når den ikke kjenner seg helt vel i en situasjon? Det er mot - MOT - det er en følelse som healer deg (og kroppen din). Opparbeide deg mot til å møte, gå inn i, delta på ethvert nivå, og spesielt der du 'vet' det er noe du synes er skummelt å treffe på - der det er noe du absolutt ikke godtar. Akkurat det motet som trengs for at du skal føle deg Vel i den spesielle situasjonen, er det kroppen din trenger og det er det den venter på. Da trenger du å fatte MOT. Først da settes healingen igang. Det må være et integrert mot - ikke et teoretisk!

søndag 19. juli 2009

Maria Magdalena's møte med Mesteren

www.gyldenrose.com

Maria Magdalena sier; "Han var en lærer hvis kunnskap overgikk alt det templene kunne formidle. Han var en levende kilde til kunnskap, ikke noe som bokstaver kunne romme. Da jeg gikk han i møte, følte jeg at han på en måte var som en fremmed. Han var så annerledes, så engasjert, så brennende på en annen måte med en iver og fokus når han berettet og forsøkte å fortelle for å tenne gnisten i de han møtte. Jeg så også tristheten i øynene hans, når han møtte mennesker som ikke klarte å ta imot kunnskapen og tvilte. Fordi dette var en kunst - kunnskapen om å hente fram sjelen - kunne han gå så langt inn i sjelen til et annet menneske, at han kunne overse at dette mennesket levde i sinnet/dualiteten, og heller søkte ytre bekreftelser - og tillit - fra menneskene i den ytre verden. Jeg ble helt besatt av å følge med på hva han underviste i, sier Magdalena. Jeg noterte ned all den kunnskapen jeg fikk. En dag kom han rett bort til meg, og da han så meg inn i øynene, så jeg inn i de dypeste øyne. Han sa; "Du ser og forstår det jeg prøver å fortelle de andre. Dine øyne har vandret lenge på jorden." Han delte så sin hemmelige kunnskap om Alkymi; om forening av krefter som vekker det indre lys og tenner en kraft som strømmer gjennom menneskenes øyner, hjerter, hender og føtter. Menneskene forvandles til levende lys.

Jeg spurte; "Hvor kommer dette lyset fra? Er det en mannlig Gud?" Han svarte; "Det kommer fra en kraft og et lys som ingen mennesker fullt ut kan fatte, da dette lyset er grenseløst. Den eneste måten å erfare dette lyset som er Kilden, er å bli en del av den selv." Fra denne dag søkte jeg å bli en del av denne kraften. Som prestinne er jeg bare en del av en lang tradisjon. Men jeg kan bekrefte det flere vet, at "Ma" som i Maria, er innvielsesordet for den feminine Kristus-energien. Og selv nå 2000 år etter, ser mange mennesker på Jesus og meg som spesielle, de eneste som bærer denne kraften, som om det er galt. Det er derfor jeg er her nå og snakker i dette rom.

fredag 17. juli 2009

William Blake (1757-1827)

Engelsk maler, mystiker og poet:

Sannheten blir trodd, bare den forstås.

torsdag 9. juli 2009

I den Ytre og den Indre verden

"Ingen er mer håpløst undertrykket, enn de som feilaktig tror de er fri," sa Johan Wolfgang von Goethe. Og han hadde helt rett. Friheten må hver især skaffe seg i sitt indre. Da først er undertrykkelsen over!

onsdag 8. juli 2009

Visdom

Alt - som påvirker dig, er et speilbilde af den vibrasjon, du sender ut.

tirsdag 7. juli 2009

La deg informere og deretter handle!

Allerede i 2003 kom denne meldingen, og den er stadig like aktuell.

Dette er en gledens tid! De polære ekstremer, i det som blir kalt den 'menneskelige natur', er nådd. Ved universell lov er intet statisk i blott et nano-sekund, og bevegelsesimpulsen er i ferd med å snu Jorda tilbake til balanse hvor ekstremene vil bli forsonet. Dette betyr ikke perfeksjon - for det sublime stadiet eksisterer kun i Skaperen - siden deres planet vil fortsette å være et lærested for sjeler. Men volden, hungersnøden, sykdommene, grusomhetene - alle ødeleggelsene som er blitt påført Jorda og livsformene hennes på grunn av mørkets vilje - vil fortsette å minke inntil de er planetarisk historie, og det vil skje hurtig. Jorda vil bli gjenopprettet til sitt paradisiske selv, alt mens hun stiger inn i de høyere vibrasjoner - det er garantert! Det avgjørende spørsmålet er fortsatt: Vil du følge med henne? Og svaret er, at det vil du, hvis du har nok lys til å overleve i de høyere vibrasjoner. Valget er ditt. Fortsetter her; www.matthew.selvet.dk

fredag 3. juli 2009

The Symphony of Strings

En tilblivelses-oversikt av det mest unike slaget - gå inn på adressen under og nyt resten i fred og ro
http://www.kirael.com/
Consciously Creating

Now I will tell you of the string theory. I could suggest that you read the book I wrote fifteen years ago called The Genesis Matrix. Twenty years ago I suggested foreslo that the Creator’s Light thought it was the sole possession of love practiced by love. Then, some of those beautiful Creator particles aligned themselves and one particle bumped into another and they discovered love on a new level. While they were celebrating their new love, their connectedness, their togetherness, another particle bumped into still another and another, and each began to feel this love. My friends, that’s all there was at that time, particles stringing and stranding, moving in the dance of light, causing a symphonic awareness for the Creator’s experience.

onsdag 1. juli 2009

Sju enkle healingråd fra Kryon

Dette angår Deg og bare Deg. Det Du fikser i Deg, det rettes også opp i Andre. Se for deg at du går på en sti gjennom en vidunderlig skog - du puster rolig inn og ut ... og healer deg selv med følgende tanker og følelser ... *Ansvarlighet ... *Unnskyldning ... *Tilgivelse ... *Kjærlighet ... *Overgivelse ... *Takknemlighet ... *Å gi slipp ...