søndag 6. november 2016

Denne tida er endringenes tid - så absolutt !

Akkurat i denne tida får også dyra høyere bevissthet.   Det er å håpe at absolutt alle er seg dette bevisst!

Det blir spennende å se hvordan det arter seg etter hvert.  Det er så mye som endres, vris og vrenges nå.  Den framtida vi venter på, er det sikkert noen som boltrer seg i allerede - noen ukjente for oss …!   Leste et sted at det er en lys framtid som venter på oss jordboere!   Tenk det da!  Suverent!  


Jeg har også lest at talespråket og det skrevne ord ikke er en indikasjon på en avansert sivilisasjon!   Snarere er det en indikasjon på en sivilisasjon som har glemt det meste om sitt opphav. 

Er det slik at vi allerede nå kan anta at vi blir en målløs nasjon i framtida?  Ja, det kan høres slik ut, men husk, vi vet ikke noe helt eksakt.  Heller enn noe annet virker det som om verden er på randen av en katastrofe.  


Dette får vi likevel bare behandle som det umulige det er - tankekonstruksjoner og ikke noe annet.  Vi mennesker har så lett for å innbille oss både det ene og det andre.  Heldigvis er det meste av slike innbilninger bare det - innbilning og tankespinn!

Vi traver trøstig innover i den nye tida som etter hvert kommer til syne rundt oss.  Kanskje blir det mindre uttalte og skrevne ord til fordel for noe annet - noe avansert?  Hva skulle det være, forresten?  


Kan det være at vi har glemt noe vesentlig, så hvis vi graver i det ukjente oss - så finner vi om mulig ‘gull’?   Er jeg inne på et riktig spor, så er tida foran oss virkelig full av spenning og nyoppdagelser.

Kanskje er det noe vi har glemt fra mye lenger tilbake enn vi til nå har greid å reflektere over.

Tukáte

mandag 31. oktober 2016

Bittelitt hodebry

Teknikpalatset
Om du hittar 0 – 5 ansikten – Lat!
Om du hittar 6 – 7 ansikten – Helt okej!
Om du hittar 8 – ansikten – Bra!
Om du hittar 10 – 11 ansikten – Smart!
Om du hittar 12 – 13 ansikten – Geni!
Når vinden blåser på dette treet, blir det hoderulling!

søndag 30. oktober 2016

Oppvåkning

Menneskeheten holder på å våkne!   Den er i gjespefasen, men behovet for å våkne sprenger på. Følelsen er morgen - 'stå opp’ - det gir seg ikke.   Nå skal illusjonen vær så god å vike plassen for det kroppen føler - den vil opp og ut.  Hyppige konflikter og uenigheter på alle nivåer i alle nasjoner.  Kulturer utmattes og ønsket om fred blir stadig sterkere.  De som har hatt kontrollen ønsker fred - kraften forlater dem forvirret og livredd.  Uorden!

Marerittet nærmer seg slutten - harmoni og kreativt arbeid strømmer inn. En
  ny og skånsom æra vil endre samfunn etter samfunn. Hjelpe hjemløse først!  
Det arbeides med å reparere skader etter gruvedrift, boring, logging og gift,  samt industrielt jordbruk og forkastelige sprøytemidler og kunstgjødsel.   Menneskeheten er klar for forandring!  Store endringer skjer som fullstendig endrer måten menneskene samarbeider på, og med, planeten Jorda. 
  
Menneskene valgte å skjule sin sanne natur ved å spille spillet av separasjon i 
illusjonen.  Mange spill var kun mulig hvis vi glemte hvem vi var. Etter at vi glemte hvem vi var ble vi skremt og fikk hukommelsesproblemer som var foruroligende og til og med skremmende.  Skapte frykt. Vi utviklet EGO til veiledning og beskyttelse mot farer i omgivelsene. Dette skapte mistenksomhet. Mangel på tillit ble svik og konflikter i kollektivet.

Vi endrer miljøet der vi opplever Livet og vi endrer opplevelsene som skjer.
  Poenget er hva vi tenker eller dveler ved - ofte styrt av underliggende frykt.   
Vi har glemt vår styrke - oppvåkningsprosessen er prosessen med å huske.   Illusjonen ser ut til å ha blitt menneskenes naturlige bolig. Vi vil ikke se den. Menneskeformen er midlertidig identifisert. Vi ser oss som praktisk ubetydelig, men er ufattelig mye mer.  Luft, vann, mat er viktige aspekter av livet.

Vi er mye mer enn menneskeformen.  Grundig vant til litenhet, ser oss som praktisk ubetydelig i universet vi valgte å oppleve Livet i.  Uvirkelig miljø.  Begrenset Ego. Begrenset intelligens. Kompetent beskytter? Har makten over oss - holder oss trygge.  Begrensede evner flykter inn i frykt - reagerer feil. Vi er ikke vårt Ego. Ego er et automatisk veiledningssystem som opprettholder  retningen i livet - hindrer kollisjon.  Frigjør kreative tanker.

Kreativitet åpner hjertet. Engasjement med kjærlighetsfeltet. Evig eksistens.
   Når vi er i Fred, føler Egoet seg forlatt!  Det distraherer og forstyrrer tankene.   
Egoet vil ha oppmerksomhet.  Når tankene er fredelige, er egoet fortvilet. Pust dypt og føl deg trygg.  Fyll hjertet med kjærlighet og kraft.  Frykt ikke.

Tukáte


Du må gjerne dele dette med andre - også på Facebook.

Lære å leve med et nytt perspektiv på mye og mangt

Vi snakker om EGO’et og tror at noe mere oss enn EGO’et, eksisterer ikke! 
Mitt ego, det er meg!  Dette har vi nok tenkt alle sammen.
 
Men er vi så sikre på dette da?  Nei, ikke i det hele tatt, vi har bare tatt det som
en selvfølge at slik er det.  Det er nemlig så feil som det kan få blitt!

Hva betyr EGO da?  De fleste  av oss har nok forstått ego’et på denne måten,
og det har da heller aldri vært noen forklaring på hva egoet er.

Vårt EGO er som et automatisk veiledningssystem som opprettholder retningen
som vi følger i dette livet på Jorda. Det hindrer oss fra å kollidere på veien.

Dermed er vi frigjort for kreativ tenkning slik at vi kan kjenne oss fri til å
engasjere oss for andre muligheter som måtte dukke opp der vi er.

Sannheten er at egoet føler seg forlatt når vi føler at det er fredelig!  Egoet
vil absolutt gjøre alt for å få vår oppmerksomhet. Frykt o.l. er ego’ets domene. 

Tukáte

fredag 28. oktober 2016

Fra 3D til 5D

Det er viktig å ha i minnet at vi har levd lenge i 3D, og der var det ikke det avanserte som sto i høysetet. I 3D måtte alt gå relativt sakte, ellers greide vi ikke å følge med.  Bare tenk på den møysommelige måten vi lærte på når vi inntok skolebenken i første klasse - der var det slett ikke tut og kjør!  Det skjedde heller en drastisk oppbremsing på denne skolebenken, men slik måtte det sikkert være den gang.  Vi var ikke i stand til å tenke lynkjapt, ei heller var vi taleføre nok til å mestre stor fart.

Denne oppbremsinga menneskene foretok i liten alder (som små), reduserte den evolusjonære utviklinga ganske kraftig.  Hadde vi lagt oss på andre former for læring fra starten av, hadde vi vært eksempel på en mye mer avansert art enn det vi er nå.  Skal vi da anta, at vi på grunn av denne vår feiltakelse nå går inn i et nesten målløst samfunn?  Vi trenger utrolig mye energi for å snakke og å skrive slik vi gjør. Alle andre former for kommunikasjon, enn det vi har brukt, er mye enklere og hurtigere.

Vi har nok tatt vare på mye av det primitive fortsatt, det er der uten at vi er oss det helt bevisst.  Våre primitive sider gjør oss slett ikke mindre verdt, om det er noen som antar det - er det skudd over mål. Men nå vil vi starte på noe nytt, vi vil utforske hvordan det er å være ubegrenset i våre ressurser.  Tenk om vi greier å kvitte oss med mye av det som holder oss tilbake - som frykt f.eks.!  Se om vi greier å se på oss sjøl med helt nye øyne og oppdage nye verdier og dermed eliminere gamle oppfatninger.

Tukáte

tirsdag 25. oktober 2016